30-11-08

CD&V: 'geen eerherstel meer voor pedofielen'


Vandeurzen.kop.30.250De CD&V die mede aan de basis ligt van het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort doordat zij ermee akkoord gaat dat de 7 cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen gestolen werden, komt nu met een hypocriet plan af waaruit moet blijken dat zij 'tegen pedofilie' is.

Het wordt hoogtijd dat er een wetsvoorstel wordt gestemd waardoor (CD&V-)politici die kindermisbruikers beschermen en kinderpornonetwerken dichtdekken, kunnen vervolgd worden...


De Standaard, 30 november 2008
Geen eerherstel meer voor pedofielen

'We moeten de maatschappij beter tegen pedofielen beschermen', zegt CD&V-senator Els Van Hoof. Haar partij wil recidiverende pedofielen levenslang het recht op eerherstel afnemen. En Van Hoof wil het veroordeelde zedendelinquenten ook moeilijker maken in de jeugdsector aan de slag te gaan.
'Veroordeelde pedofielen komen nu, 3 jaar na het uitzitten van hun straf, in aanmerking voor eerherstel. Wanneer dat wordt toegekend, verdwijnt de reden van hun veroordeling uit het Centraal Strafregister. Enkel en alleen het gerecht is dan nog op de hoogte van de gepleegde feiten. Als de persoon bijvoorbeeld enkele maanden later bij de politie een uittreksel uit het strafregister aanvraagt - dat het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag' vervangt -, is er van die feiten geen spoor meer te bekennen. En dat verontrust ons.'

Van Hoof, wier wetsvoorstel tot stand kwam met steun van de andere CD&V-senatoren en ook justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V), pleit er nu voor om de termijn voor het aanvragen van eerherstel op te trekken van 3 naar 15 jaar. 'Tal van studies wijzen uit dat veel pedofielen na verloop van tijd hervallen. Een periode van 3 jaar is daarom te kort om iemand te rehabiliteren. Zeker nu ook de sector zelf aanklaagt dat het met de opvolging en begeleiding van zedendelinquenten droevig is gesteld, onder andere door lange wachtlijsten.'

Van Hoof wil ook dat op het zogenaamde Model 2, dat wordt gevraagd aan mensen die in de jeugdsector aan de slag gaan, voortaan altijd melding wordt gemaakt van onder andere aanrandingen van de eerbaarheid of verkrachtingen van minderjarigen. Ook wanneer de dader nadien eerherstel kreeg. 'Het is dan aan de schooldirectie of het betrokken gemeentebestuur om in functie van de gepleegde feiten te beslissen of ze de betrokkene nog een kans geven. Maar voor alle duidelijkheid: ik wil af van de realiteit van vandaag dat een school niet op de hoogte is van het verleden van een nieuwe leraar.'

Voor seksuele misdadigers die na hun straf hervallen, wil Van Hoof nog strenger zijn. 'Deze mensen moeten we het recht op eerherstel levenslang afnemen. Ik besef dat we deze mensen daarmee als het ware brandmerken. Maar in het belang van het kind kan de samenleving op dit vlak geen risico's aanvaarden.'

Van Hoof vindt haar voorstel zelf 'genuanceerd'. 'Ik ben zeker geen voorstander van draconische maatregelen onder de noemer eens pedofiel, altijd pedofiel . 'Maar als ik de studies mag geloven, pleegt op langere termijn de helft van alle zedendelinquenten nieuwe feiten. En dat stemt toch tot nadenken.'

Werner Rommers


Koning, koningshuis en kindermisbruiken:
http://koning.koningshuis.kindermisbruik.skynetblogs.be/ width=120Guantanamo België
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl

Guantanamo Brugge: Politieke moorden - Marteling van koerdische activisten
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAABBOBJ&obid=32920

Guantanamo Brugge: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gevangenis+Brugge+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo Brugge: Marcel Vervloesem werd gefolterd en vermoord
http://www.google.be/search?hl=fr&q=moord+marcel+vervloesem&btnG=Recherche+Google&meta=

Marcel Vervloesem: kinderpornozaak Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Vervloesem+kinderpornozaak+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo belge
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Meurtres politiques - Tortures des activistes kurdes
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

Guantanamo de Bruges: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prison+Bruges+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Interview de l'avocat de Marcel Vervloesem
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36356

Maître Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem - Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Vervloesem's lawyer
http://www.google.be/search?hl=fr&q=raf+Jespers&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Activiste Marcel Vervloesem était torturé et assassiné
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+meurtre+assassiné&btnG=Rechercher&meta=

Le Monde: prison de Bruges
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Monde+prison+Bruges&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: réseau pédocriminel de Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Vervloesem+réseau+pedocriminel+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Convention de Génève, 17 juli 1929:
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/305-430043?OpenDocument

Guantanamo di Bruges: eutanasia
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prigione+Bruges+eutanasia&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: reti pedocriminali di Zandvoort
http://www.google.be/search?q=Vervloesem+reti+pedocriminali+di+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Hitler - Auflösing:
http://www.google.be/search?q=Hitler+Auflösing&btnG=Rechercher&meta=

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgio
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Men kan Marcel Vervloesem, die enkele dagen geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en intussen reeds verschillende spoedoperaties onderging (terwijl er nog 2 hartoperaties zouden moeten volgen), nog steeds schrijven en ondersteunen.
Gezien de christen-democratische justitieminister Vandeurzen zijn gevangenissen ondermeer wil volproppen met mensen die ten dode staan opgeschreven (dat maakt deel uit van zijn 'gigantisch hervormingsplan voor justitie' waarin hij en zijn partijgenoten 'de mens centraal willen stellen'), is men nog steeds verplicht om naar de Guantanamo-gevangenis in Brugge te schrijven. Vandeurzen en zijn partijgenoten willen ook de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de cd-roms die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, dichtdekken.
Schrijf Marcel Vervloesem, best aangetekend, met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven. Alhoewel iedere gevangene, volgens de Wet Borginon die niet wordt toegepast, recht heeft op briefwisseling, worden de brieven aan/van gevangenen immers dikwijls achtergehouden - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat zal zijn om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89