31-05-07

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus


De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus
Frederiek Baudoncq

syndic.98044100197790MHet boek geeft een duidelijke  en wetenschappelijk verantwoorde status quaestionis van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus  van een appartementsgebouw.

In het eerste hoofdstuk worden de omvang en de beperkingen van de wettelijke, statutaire en contractuele taken en bevoegdheden van de syndicus kritisch besproken. In hoofdstuk twee komt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus aan bod, zowel ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars als ten aanzien van derden en de individuele mede-eigenaars. Daarbij wordt gepoogd de globale (contractuele en buitencontractuele) burgerrechtelijke aansprakelijkheidsregeling van de syndicus in kaart te brengen aan de hand van de sinds de inwerkingtreding van de appartementswet van 30 juni 1994 verschenen jurisprudentie en doctrine. Deze aanpak maakt het werk uitermate geschikt voor de praktijk.

Frederiek Baudoncq is advocaat bij de balie te Leuven (Advocatenassociatie Nelissen Grade), vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het instituut voor goederen- en aansprakelijkheidsrecht van de K.U.Leuven en medewerker aan het Centrum voor Bouwrecht (K.U.Leuven).

Reeks Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier
ISBN-10 2-8044-2002-7
ISBN-13 978-2-8044-2002-4
Pagina's 174
Datum van publicatie 2006
Aanbevolen verkoopprijs 75,00 EUR