11-08-08

Sp.a en CD&V: voorbeelden van politieke corruptie


ilse hoofdVan: Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven
Aan: Ilse.Vissenaeken spirit
Datum: 11 aug. 2008 16:15
Onderwerp: Bestuur Geelse Bouwmaatschappij


Geachte Mevrouw Vissenaeken,
Beste Ilse,

Betreft: Bestuurslid van Geelse Bouwmaatschappij probeert mensen uit hun woning te drijven

Ik ben er de laatste dagen nogal flink tegenaan gegaan met de Werkgroep Morkhoven maar dat komt omdat het stelletje criminelen uit de wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven dat Marcel Vervloesem van onze vereniging 10 jaar lang voor een 'kindermisbruiker' liet doorgaan, zopas weer een petitiecampagne heeft georganiseerd om de leden van de Werkgroep Morkhoven uit hun woning te laten zetten.

De eerste petitiecampagne dateert van mei 2005.
Toen de criminele vriendjes van het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. uit de wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven inzagen dat hun klachten uit 1998 over zogezegde 'folteringen en verkrachtingen' van Marcel Vervloesem van onze vereniging, twijfels begonnen op te roepen (De Turnhoutse rechter Caers wilde ze voor een leugendetectortest oproepen), wisten zij drie minderjarige criminelen uit hun wijk die ondermeer wegens een gewapend roofovervalletje in een jeugdinstelling zaten, bereid te vinden om Marcel opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' te beschuldigen.
De politie van Herentals pakte Marcel in opdracht van het parket te Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot wilde stoppen toen op en sloot hem op in de gevangenis van Turnhout.
De Vlaamse pers die Marcel gedurende 10 jaar aan de schandpaal nagelde en de kinderpornozaak Zandvoort mee doodzweeg, maakte het werkje toen met enkele tot de verbeelding sprekende berichtjes af.
Toen Marcel die niet akkoord ging met de valse beschuldigingen, aan zijn 15de hongerstakingsdag begon in de gevangenis van Turnhout, kwam Victor V. die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, op het idee om met zijn vriendjes een petitie op te stellen waarin men eiste dat de 'pedofiel Marcel Vervloesem' uit hun wijk zou verbannen worden.
Het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven zag dat wel zitten en vroeg op de gemeenteraadszitting van de Stad Herentals of het mogelijk was om Marcel uit de woning van de Geelse Bouwmaatschappij te gooien en de Werkgroep Morkhoven van het Internet te smijten.
Burgemeester-volksvertegenwoordiger Jan Peeters (Sp.a) die een meer dan goede relatie onderhield met Victor V. die hij regelmatig binnen het Herentalse Sp.a-bestuur ontmoette, zei dat hij daar 'wel oren naar had' omdat ook Herentals en omgeving van het 'negatieve imago moesten gespaard worden'. Hij bracht de zaak via de lokale radio en televisie publiekelijk ter sprake.
Uiteindelijk ging het plannetje van Victor V. en zijn vriendjes niet door maar door Marcel opnieuw als 'kindermisbruiker' af te schilderen, wist Victor V. de aandacht wat af te leiden van de 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die er over hem bestaan.

De geschiedenis herhaalt zich, zegt een oud Vlaams spreekwoord.
Enkele weken geleden besloten Victor V. en zijn criminele vriendjes die zich door de Sp.a en CD&V-politici van de Stad Herentals steeds meer en meer geroepen voelen, om opnieuw een petitiecampagne te organiseren. Deze keer was zij niet tegen Marcel maar wel tegen de familie Breugelmans-Vervloesem gericht (Luc en Christel Breugelmans-Vervloesem zijn geen familie maar wel goede kennissen van Marcel en Christel Breugelmans is lid van de vzw Werkgroep Morkhoven).
Wijkagent Ronny Neefs bood enthousiast zijn medewerking aan en overhandigde de petitie met klachten over zogenaamd 'geluidsoverlast' aan de Geelse Bouwmaatschappij.
Als ik het goed begrepen heb, kreeg u als sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij daarop de opdracht om deze zaak te onderzoeken. U bracht ondermeer een bezoekje aan de 13 betekenaars van de petitie die hun klachten natuurlijk bevestigden.
De Werkgroep Morkhoven ging echter ook op onderzoek uit en stelde vast dat men de buurman van de familie Breugelmans-Vervloesem had wijsgemaakt dat de buren zijn dochter voor zwartwerk hadden aangegeven. De buurman liet daarop weten dat hij zich zou wreken. Kort daarop werd de petitie opgesteld.

In de hoop dat de Geelse Bouwmaatschappij een serieus onderzoek laat instellen naar de petitie- en lastercampagnes waarbij één van haar bestuursleden is betrokken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
Tel: 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto: Ilse Vissenaeken (Sp.a-Spirit), sociaal assistente Geelse Bouwmaatschappij


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de processen-verbaals betreffende Victor V., aanklager van Marcel Vervloesem (Sp.a-gemeenteraadslid Herentals, lid van de Herentalse politeraad en bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij)
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

18:07 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) | Tags: politiek en maffia |  Facebook |

10-08-08

Moord met voorbedachte rade (2)


Moord: De Christen-Democraten ruimen niet alleen in Italië alwaar ze nauw verbonden zijn met de maffia, hun politieke tegenstanders uit de weg om hun criminele activiteiten dicht te dekken...

fkvandeurzenBrussel, 10.8.2008

Het is een goede zaak dat minister van justitie Jo Vandeurzen (CD&V) die, als hoofd van de justitie, van de geraffineerde en de vooraf beraamde moord op Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem op de hoogte is, door de Werkgroep Morkhoven en de familie van Vervloesem zal worden vervolgd.

Vandeurzen die verantwoordelijk is voor het justitiebeleid, kent het dossier Vervloesem immers. Hij werd daarover maar al te goed geinformeerd, ook door collega-ministers.

Vandeurzen weet dat:
- de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' tegen Vervloesem op niets gebaseerd waren.
- de klachten uit 1998 (waarvoor Vervloesem 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' werd afgeschilderd en tenslotte werd vrijgesproken) enkel op niet te controleren verhalen van enkele criminelen uit de wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven gebaseerd waren.
- deze criminelen -in tegenstelling tot Vervloesem- door de Turnhoutse rechter F. Caers nooit voor de leugendetectortest werden opgeroepen omdat de openbare aanklager Peter Vander Flaas er vanuit ging dat zij de 'waarheid' hadden gesproken.
- het parket van Turnhout de resultaten van de leugendetectortest (die positief waren voor Vervloesem) met opzet niet in haar vonnis vermeldde.
- de klachten van de criminelen uit de wijk van Vervloesem geen steek hielden en dat men in 2005 daarom drie minderjarigen uit de wijk, uit een gesloten jeugdinstelling pikte om opnieuw een klacht inzake 'folteringen en verkrachtingen' tegen Vervloesem in te dienen.
- ook deze klachten geen steek hielden omdat zij enkel gebaseerd waren op twijfelachtige beweringen en op bamboestokjes die nooit op DNA-sporen onderzocht werden.
- men die laatste klachten gebruikte om de reeds zwaar zieke Vervloesem met veel politievertoon op te pakken en in de gevangenis van Turnhout op te sluiten alwaar hij met een 32-dagen durende hongerstaking begon.
- de criminelen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven die Vervloesem in 1998 hadden aangeklaagd, toen een petitiecampagne begonnen om de 'pedofiel' Vervloesem uit zijn woning te zetten.
- politici uit Sp.a en CD&V-kringen extra aandacht gaven aan deze petitiecampagne die slechts een 12-tal handtekeningen (van de aanklagers en criminelen zelf) opleverde.
- deze zaak door CD&V-er Marleen Diels uit Morkhoven, zelfs ter sprake werd gebracht in de Herentalse gemeenteraad alwaar zij eiste dat Vervloesem uit zijn huis werd gezet en de Werkgroep Morkhoven van het Internet werd gehaald.
- deze zaak dank zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) extra-media-aandacht kreeg.
- justitie heel deze mediaheisa opnieuw gebruikte om Vervloesem als schuldige en 'pedofiel' af te schilderen.
- de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat er op het gerechtshof van Turnhout gefraudeerd werd en dat de ontlastende documenten en getuigenissen uit het strafdossier van Vervloesem waren verdwenen.
- het Turnhoutse parket deze documenten liet verdwijnen om Vervloesem zonder enige tegenspraak te kunnen veroordelen en hem het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort waarin zij geen onderzoek voerde.
- de (volgens het rapport van de federale politie) meer dan 88.000 kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werden geidentificeerd.
- de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werden opgespoord en vervolgd.
- ook de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werd vervolgd en men deze zaak door een foutieve verklaring van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) dichtdekte.
- men Vervloesem ook nog geestesziek trachtte te verklaren om hem het zwijgen te kunnen opleggen.
- het psychiatrisch onderzoek gebeurde door Dr. Cosyns die destijds ook het 'onderzoek' voerde naar de kinderen in de isoleercellen in het kinderziekenhuis Good Engels te Antwerpen, waarrond de Werkgroep Morkhoven aktie voerde.
- de rechters te Turnhout Vervloesem ook nog eens het zwijgen oplegden door hem in het vonnis een 'spreekverbod met de pers' op te leggen.
- er ook op het hof van beroep te Antwerpen met dossierstukken uit het strafdossier van Vervloesem geknoeid werd en er zelfs een apart 'administratief' dossiertje werd opgemaakt waarin noch Vervloesem, noch zijn advocaten inzage hadden.
- het hof van beroep van Antwerpen het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort heeft geblokkeerd door het onderzoeksmateriaal (de cd-roms Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgde) spoorloos te doen verdwijnen.
- deze verdwijningen door de Hoge Raad voor de Justitie werden vastgesteld.
- het hof van beroep te Antwerpen daar geen rekening mee hield in haar vonnis.
- het hof van beroep van Antwerpen ook geen rekening hield met de conclusies van de advocaten van Vervloesem en met de medische verslagen waaruit blijkt dat Vervloesem de drie minderjarige criminelen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, onmogelijk kan verkracht hebben.
- ook het hof van cassatie geen rekening hield met al deze elementen en Vervloesem bij de inzage van het strafdossier te Brussel zelfs vaststelde dat de rechters van het hof van cassatie zijn dossier niet eens hadden ingekeken.
- er over Victor V. uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven die aan de basis ligt van de gefantaseerde verhalen in 1998 en die, volgens een door de Antwerpse rechter Van Craen geloofwaardige getuige, betaalde voor de klachten tegen Vervloesem, zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan die door de politie van Herentals en door het parket van Turnhout nooit ernstig werden genomen.
- een kopie van deze 30 processen-verbaals op 24.10.2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd overgemaakt.
- er van deze zaak (zoals van de op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen cd-roms van de Koning) niets meer werd vernomen.
- Victor V., na een postje in het OCMW-bestuur van Herentals alwaar hij mede verantwoordelijk was voor jeugdzaken en justitie, thans in de politieraad van Herentals zetelt en hij de Stad Herentals mag vertegenwoordigen in de CD&V-burcht Cipal (een intercommunale die informaticadiensten levert aan lokale overheden) en de Pidpa (Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen)...

De minister van justitie weet bovendien dat:

- hij van het dossier Vervloesem op de hoogte is en van al deze feiten op de hoogte werd gesteld maar niets heeft ondernomen terwijl hij als minister van justitie verantwoordelijk is voor de goede werking van justitie.
- hij deze zaken doodzwijgt en er blijkbaar voor gekozen heeft om deze zaken mee dicht te dekken.
- hij daarmee de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot stopt zonder iets om de talrijke slachtoffers te geven.
- hij daarmee ook de misdadigers uit de kinderpornozaak Zandvoort beschermt.
- Vervloesem zwaar ziek is (hartpatiënt, suikerziek, kanker die in de gevangenis te Turnhout destijds niet werd opgevolgd).
- er voldoende medische verslagen bestaan die dit aantonen.
- er ook voldoende medische verslagen bestaan die aantonen dat Vervloesem in 2005 niet tot verkrachting in staat was zonder dat daar rekening mee gehouden werd.
- Vervloesem zich niet zomaar bij een opsluiting zal neerleggen en dat Vervloesem die zijn onschuld blijft volhouden, door zijn 32 dagen durende hongerstaking in 2005 waarbij hij even in coma geraakte, heeft aangetoond dat hij bereid is tot het absolute uiterste te gaan.
- Vervloesem een honger- en dorststaking niet zal overleven.
- Vervloesem heeft beslist om elke behandeling te weigeren zodat het op 7 dagen met hem afgelopen kan zijn.
- hij Vervloesem met voorbedachte rade uit de weg laat ruimen om hem aldus het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: aangetekende brief aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) die deze zaak liever doodzwijgt
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/tag/1/Justitie

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Foto: Justitieminister Vandeurzen (CD&V) die vervolgd zal worden omdat men kan bewijzen dat hij als hoofd van de justitie op de hoogte was van een op voorhand uitgedokterd moordplan

11:29 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: maffia, politiek en maffia |  Facebook |