02-12-08

Corrupte partijtop socialisten wilde de Werkgroep Morkhoven ten gronde richten


Partijtop SP.A maakte gebruik van gangsterpraktijken

Image Hosted by ImageShack.usPERSMEDEDELING WERKGROEP MORKHOVEN

Brussel, 2.12.2008

Corrupte partijtop socialisten wilde de Werkgroep Morkhoven ten gronde richten - Zieke actievoerder Marcel Vervloesem werd ook slachtoffer van corrupte socialistische politici

De zieke Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die veroordeeld werd zonder dat het hof van beroep van Antwerpen en het hof van cassatie rekening hielden met de vaststelling van de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier werden gestolen, werd ook het slachtoffer van de corrupte socialistische politici.
Vervloesem zal het waarschijnlijk nooit zelf kunnen verder vertellen. Doordat men hem maandenlang medisch verwaarloosde in de gevangenissen van Turnhout en Brugge en justitieminister Vandeurzen ervoor zorgde dat hij gedurende een maand in een onverluchte isoleercel werd opgesloten van de gevangenis te Brugge, is hij een menselijk wrak geworden.
Maandenlang liet men hem - met medeweten van justitieminister Vandeurzen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) - zonder medische verzorging.
Buiten zijn kanker, zijn hartziekte, zijn zware suikerziekte enz. kreeg hij daardoor een infectie, een slokdarmontsteking, lijdt hij nu aan bloedarmoede wat hem weerloos maakt tegen infecties en geraakten zijn nieren totaal geblokkeerd zodat hij dagelijks nu urenlang aan een nierdialyze-machine moet liggen.
De voorbije week waren er ten gevolge van inwendige bloedingen en zijn nierproblemen, twee spoedoperaties noodzakelijk, waaronder één onder volledige narcose.
Als hij het nog aankan, zal Marcel Vervloesem ook nog twee dringende hartoperaties moeten ondergaan.

Justitieminister Vandeurzen laat Marcel Vervloesem niet naar huis gaan omdat hij wil dat deze zonder nog één woord over de kinderpornozaak te kunnen zeggen, in de gevangenis sterft. Dat is alleszins gemakkelijker dan hem, bij middel van een vonnis, een spreekverbod met de pers op te leggen zoals men een half jaar geleden heeft gedaan.

Men hoopt ook dat Marcel Vervloesem die tuchtmaatregelen kreeg opgelegd omdat hij 'zijn schuld niet wil bekennen' en naar het hof van Straatsburg wil gaan, fysiek niet meer in staat zal zijn om die stap te zetten.

Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem neemt een eerder passieve houding aan in deze zaak. Hij is nog altijd niet in het bezit van het medisch dossier van Marcel Vervloesem en de zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank waarbij de gezondheid van Marcel Vervloesem ter sprake zal komen, wordt eindeloos lang uitgesteld.
Een maand geleden zei Raf Jespers nog dat het wellicht 'enkele dagen of weken' zou duren maar alles doet vermoeden dat hij ermee akkoord gaat dat deze zaak blijvend wordt uitgesteld.
Marcel Vervloesem wacht bijvoorbeeld ook al een maand op zijn persoonlijke bezittingen die in de gevangenis van Turnhout zijn blijven liggen en Raf Jespers lijkt zelfs niet in staat om ervoor te zorgen dat deze zaak in orde komt.

Jespers, die lid is van de Liga voor de Mensenrechten, beloofde om zijn collega Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga, te contacteren maar als dat even vlug gaat als al de andere zaken, dan zal daar waarschijnlijk niets van in huis komen.
De Liga voor de Mensenrechten die de Werkgroep Morkhoven te min vindt om ze persoonlijk te antwoorden, liet inmiddels weten dat de zaak rond Marcel Vervloesem een 'individueel dossier' was alhoewel ze de zaak wél met de advocaat van Marcel Vervloesem (Raf Jespers dus) wilde bespreken.
Toen de Koerdische activisten tengevolge van hun folteringen in de gevangenis van Brugge in hongerstaking gingen, was er geen enkel probleem voor de Liga voor de Mensenrechten. Raf Jespers stapte toen onmiddellijk naar de kortgedingrechter en Jos Van der Velpen zette zich met alle mogelijke middelen voor de Koerdische activisten in.
Had dat misschien te maken met het feit dat de Koerdische vereniging enigszins gelieerd was met de Partij van de Arbeid of speelden er nog andere (politieke) elementen een rol zoals bijvoorbeeld 'als de Koerden vrijkomen, zullen wij ons mild opstellen ten opzichte van de magistratuur en het justitiebeleid van justitieminister Vandeurzen'.

Wat de zaak helemaal onbegrijpelijk maakt, is dat Bart Debie van het Vlaams Belang die tot 4 jaar gevangenis werd veroordeeld, reeds na 1 dag gevangenisstraf vrijkwam en nu thuis op een electronisch enkelbandje mag wachten terwijl men de doodzieke Marcel Vervloesem als een hond laat doodgaan in de gevangenis.

Alhoewel ook tal van andere gevangenen daarmee gediscrimineerd worden, zwijgt iederéén als vermoord. Misschien is het een soort oproep om bij de volgende verkiezingen op het Vlaams Belang te stemmen. Ook de Liga voor de Mensenrechten zegt hier geen woord over. Waar blijven al die 'links-progressieve' advocaten van de Partij van de Arbeid en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen nu ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://Morkhoven-forum.skynetblogs.be/


Zonder de steun van de Sp.a-partijtop was het Herentalse Sp.a-bestuurlid Victor V. die in een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen voorkomt, en voor wiens klachten Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven op 15.11.2006 werd vrijgesproken, er nooit in geslaagd om de Werkgroep Morkhoven gedurende 9 jaren lang door het slijk te sleuren.

Het proces tegen Marcel Vervloesem dat door de Vlaamse rioolpers zoals de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vaak werd afgedaan als 'een familieruzie of broedertwist', werd in werkelijkheid vanuit het Sp.a-bestuur te Herentals geörganiseerd.

Het is immers van daaruit en met de steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) dat Victor V. jarenlang zijn gang kon gaan.

Toen uit een bepaald document bleek dat Victor V. de criminelen uit zijn omgeving die reeds voor gewapende roofovervallen inbraken, diefstallen enz. achter de tralies zaten voor de getuigenissen tegen Marcel Vervloesem betaald had, en toen een minderjarige een klacht wegens zedenfeiten tegen Victor V. indiende, lieten Jan Peeters en het Sp.a-bestuur te Herentals Victor V. die nauwelijks kan schrijven, snel tot OCMW-raadslid van de Stad Herentals benoemen.
Victor V. zetelde daardoor gedurende twee jaren als 'gerespecteerd Sp.a-bestuurslid en burger boven elke verdenking' in het Bijzonder Comité van de OCMW-raad te Herentals alwaar hij mee in Jeugdzaken en justitie besliste.

Op de website van Sp.a-Herentals lazen we het volgende over de aanstelling van Victor V. tot OCMW-raadslid:

Nieuw OCMW Raadslid

23/02/2005 - Heden heeft Vic Vervloesem (sp.a) in de handen van Burgemeester Jan Peeters de eed afgelegd als nieuw OCMW raadslid.

'Vic is al lange tijd actief is de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van iniatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur.

Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers.

Hij vervangt Benny Nuyts uit Noorderwijk die om zuiver professionele redenen ontslag nam.'

Toen Marcel Vervloesem in april 2005 vanuit het criminele milieu rond Victor V. opnieuw voor 'folteringen' en 'verkrachtingen' werd aangeklaagd en daardoor in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten, organiseerde Victor V. een petitieactie waaruit moest blijken dat 'de wijkbewoners' Marcel Vervloesem uit de wijk wilden hebben.

Jan Peeters liet in aansluiting op deze actie, de 'problemen rond pedofilie en Marcel Vervloesem' in de Herentalse gemeenteraad bespreken.
Via de lokale radio en televisie liet Peeters verstaan dat de 'Morkhovense wijkbewoners Marcel Vervloesem uit de wijk en de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilden'.
Het betrof hier dus enkel de petitieactie van Victor V. die nauwelijks 13 handtekeningen uit het criminele milieu opbracht.

Toen de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 haar Open Brief met daarin de 30 processen-verbaals rond de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen van Victor V. aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers op het bureau van de procureur-generaal voor ontvangst liet afstempelen, werd Victor V. die dank zij Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur inmiddels tot gemeenteraadslid van Herentals werd verkozen, tot lid van de Herentalse politieraad benoemd waarvan Peeters de voorzitter is. Op die manier krijgt Victor V. waarschijnlijk de kans om samen met Peeters de zaak rond de 30 processen-verbaals die nooit zijn onderzocht en het proces-verbaal dat de Herentalse politie van de klacht van de minderjarige in februari 2005 opmaakte, dicht te dekken.
Het laatst genoemde proces-verbaal is, zonder dat er een onderzoek werd ingesteld, spoorloos verdwenen. Het proces-verbaal is tevens in geen enkel gerechtelijk dossier weer te vinden.

Als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven schreef ik over deze kwesties herhaaldelijk maar tevergeefs naar Justitieminister Onkelinx (PS), Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD), Sp.a-voorzitter Vande Lanotte, Sp.a-parlementsleden enz.

De Sp.a-partijtop zweeg echter omdat Peeters ook Sp.a-kamerlid is en in het Sp.a-bureau te Brussel zetelt, van waaruit alle belangrijke Sp.a-beslissingen worden genomen. Jan Peeters was even Minister van State, kabinetsmedewerker van Willy Claes (Augusta-affaire) en maakt ondermeer deel uit van de kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.

In ieder geval toont deze zaak goed aan welke gangsterpraktijken de Sp.a-partijtop gebruikt.
Het zal dan ook niemand verwonderen dat de Sp.a-partijtop ook mede de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stak terwijl die zaak door het gerecht van Turnhout had moeten onderzocht worden.

Om te besluiten: De Sp.a-partijtop kwam op haar jongste kongres af met de slogan dat er 'opnieuw arbeiders in het parlement moeten zetelen'.
Wie zich de schandalige houding van de Sp.a-partijtop ten opzichte van de stakers tegen het Generatiepact goed herinnert en de Sp.a-partijtop een beetje kent, weet echter dat de Sp.a die zich maar al te graag als een 'arbeiderspartij' wil voorstellen, niets meer met de arbeidersbeweging te maken heeft.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven