08-09-08

Marcel Vervloesem in de gevangenis (dag 4)


marcelcrimineletrekjes.vandeurzenkop1aDekkers.large_379568


Ik nam, als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, vandaag omstreeks 12u. telefonisch contact op met het kabinet van justitieminister Vandeurzen.
Kabinetsadviseur Stas die verantwoordelijk is voor de gevangenismaterie, zei mij dat hij de aangetekende brief van Prinses de Croÿ 'niet had ontvangen' en dat deze brief 'misschien bij de kabinetschef was blijven liggen'. Toen ik hem zei dat de brief normaal bij hem had moeten aankomen omdat hij tenslotte verantwoordelijk is voor de gevangeniszaken, deelde de heer Stas mij opgewonden mede dat ik mij niet hoefde te mengen met de zaken van het kabinet.
Hij sloot af met de woorden dat hij 'contact ging opnemen met de directie van het bestuur van de gevangenissen'.

Ik had echter ook graag een antwoord gehad op de vraag waar mijn aangetekende brief (met rode antwoordkaart) aan minister Vandeurzen is gebleven. In deze brief die reeds dateert van 30 mei 2008 vroeg ik de minister om ondermeer klaarheid te brengen in de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende documenten en van de cd-roms met het te onderzoeken kinderpornomateriaal Zandvoort in het dossier van Marcel Vervloesem. Ik telefoneerde dus opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en kreeg de secretaresse van de minister aan de lijn die me mededeelde dat zij zou laten uitzoeken 'op welke dienst deze brief terecht gekomen was'.

Omdat ik niet tevreden was met deze uitleg telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en wist ik te achterhalen dat een zekere Koen De Busser de kabinetsmedewerker was die alle binnenkomende brieven ontving en dat deze man 'om één of andere reden mijn brief niet had kunnen beantwoorden'.
Toen ik Koen De Busser zelf aan de lijn kreeg, vroeg ik waar mijn brief van 30.5.2008 aan minister Vandeurzen in verband met de verdwenen documenten en cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout gebleven was en waarom deze brief waarvan ik alleen het ontvangstbewijs terugkreeg, niet beantwoord werd.
Debusser antwoordde daarop met de dooddoeners dat hij 'zoveel brieven binnenkreeg' en 'dat hij iedere dag geen 20 brieven van de Werkgroep Morkhoven kon beantwoorden'. Ik herhaalde hem dat het enkel over mijn aangetekende brief van 30 mei 2008 aan justitieminister Vandeurzen ging en dat ik niet wenste te discussiëren over andere brieven.
Ter informatie: Koen De Busser was de kabinetsmedewerker die in zijn enig antwoord van 7.4.2008 aan de heer Mertens van de Werkgroep Morkhoven mededeelde dat het 'grondwettelijk principe de Minister van Justitie niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren' maar dat hij 'evenwel een kopie van het schrijven aan de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen overmaakte.' Maar ook dit antwoord van De Busser was echter volledig naast de kwestie omdat de heer Mertens de minister niet gevraagd had om 'tussen te komen in gerechtelijke procedures' maar hem vroeg om een onderzoek te laten instellen naar de verdwenen documenten en cd-roms met kinderporno te Turnhout en te Antwerpen. De goede werking van het gerecht is namelijk een zaak waarvoor de minister van justitie, normaal gezien, politiek bevoegd en verantwoordelijk is. Men kan van magistraten die documenten en onderzoeksmateriaal verduisteren ook moeilijk verwachten dat zij een onderzoek naar zichzelf opstarten.

Gezien De Busser mij niet verder wilde helpen, telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet Vandeurzen. Er werd mij medegedeeld dat 'de brieven' werden doorgegeven aan de juridische dienst van justitie en ik werd geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met de heer Anthony Christians van het kabinet Vandeurzen.

Anthony Christians zei mij vervolgens dat Koen De Busser de man was die, op het niveau van het kabinet, verantwoordelijk was voor het dossier en verwees mij opnieuw naar De Busser.
Toen ik de heer Christians zei dat De Busser mij niet verder wilde helpen in deze zaak, liet deze mij weten dat hij Koen De Busser zou vragen om mijn brief van 30 mei 2008 te beantwoorden.
Het probleem is echter dat Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 4de dorst- en hongerstakingsdag begon en die morgen of overmorgen in coma zal geraken, aan dergelijke laattijdige onderzoekjes maar weinig heeft.

Later op de dag vond ik, juist zoals de Italiaanse geneesheer die Marcel Vervloesem had willen opzoeken, een brief van het Penitentiair Complex te Brugge in mijn bus. Op mijn vraag om Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge, waarnaar hij mogelijks wordt overgebracht, te gaan bezoeken, antwoordde Attaché-gevangenisdirecteur E. Deloof mij dat hij mij 'geen bezoektoelating kan toekennen omdat de aanvraag tot bezoek van personen van buiten steeds door de gedetineerde zelf dient te gebeuren'. 'Van zodra dhr. Vervloesem is gedetineerd, kan hij deze aanvraag doen', aldus E. Deloof.
Het probleem is echter dat ik Marcel Vervloesem op geen enkele manier meer kan bereiken en hij dus morgen in coma kan geraken waarna hij misschien sterft.

Ik nam dus nogmaals contact op met het kabinet Vandeurzen alwaar men mij wist mede te delen dat ik mij voor deze zaak tot Hans Meurisse, directeur-generaal van het Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen, moest wenden.
Toen ik telefoneerde, bleek de heer Meurisse echter 'in vergadering' te zijn en men adviseerde mij om de regionale gevangenisdirectie te contacteren.

Kort daarop had ik mevrouw Dekker van de regionale gevangenisdirectie aan de lijn die mij zei dat, noch de geneesheer uit italië, noch ik, Marcel Vervloesem konden bezoeken. Ik sprak mevrouw Dekker over de bezoekregeling die, zonder dat we dat wisten, veranderd was en onze onmogelijkheid om Marcel Vervloesem te spreken terwijl hij morgen of overmorgen waarschijnlijk in coma zal geraken.
De vrouw beloofde de directie van de gevangenis van Turnhout te zullen contacteren maar tegen de tijd dat alles geregeld is, kan het reeds te laat zijn.

Om 16u. telefoneerde mevrouw Dekker mij terug om te zeggen dat zij de directie van de gevangenis van Turnhout had gesproken. De directie had haar medegedeeld dat zij het verzoek van de Werkgroep Morkhoven had ontvangen maar 'daarop niet geantwoord had omdat de gevangenisregels al jarenlang gewijzigd zijn'. Marcel Vervloesem moest de aanvraag 'maar zelf doen en tot nogtoe was dat niet gebeurd'. 'De regels gelden voor iederéén', aldus mevrouw Dekker. Toen ik mevrouw Dekker er opnieuw aan herinnerde dat we niet wisten hoe we Marcel Vervloesem konden bereiken en dat hij morgen of overmorgen waarschijnlijk al in coma zal zijn, antwoordde zij dat hij 'maar een brief moest schrijven'.

Omstreeks 17u kreeg ik een telefoon van Peter, de schoonzoon van Marcel Vervloesem, die de voorbije namiddag bij Marcel op bezoek was geweest. Deze wist mij te vertellen dat:
- 'de suiker van Marcel al op 460 staat'
- hij totaal verzwakt is
- hij nog nauwelijks kan zien
- er van van 20u. 's avonds tot 7u 's morgens geen verpleging aanwezig is
- Marcel geen antwoord kreeg op zijn brief die hij tien dagen geleden naar het Bestuur der Strafinrichtingen schreef en verder geen enkele post meer ontvangt
- de cipiers doen alsof er niets aan de hand is
- de geneesheer had gezegd dat de toestand van Marcel 'kritisch' was
- Marcel een akte ondertekende die geen medisch ingrijpen toestaat.

Marcel bleek bij zijn aankomst in de gevangenis ook zijn schrijfmachine niet in de cel te hebben mogen neenemen. Het betrof hier blijkbaar een tuchtmaatregel waarvoor ik mij normaal gezien tot de federale ombudsman kan wenden, maar ja, op die federale ombudsman moet men niet altijd rekenen.

Peter zei dat ik morgen maar gewoon op bezoek moest gaan vermits ik nog altijd in de gevangeniscomputer vermeld sta.
En nu ik eraan denk. In 2005 kreeg ik nog zonder enig probleem de toelating om Marcel in de gevangenis te gaan bezoeken nadat ik bij de directeur van de gevangenis van Turnhout een verzoek indiende. Dat bewijst dus dat die uitleg van mevrouw Dekker dat het gevangenisreglement 'al jaren geleden veranderd werd' niet klopt.

Als Marcel in coma geraakt en kort nadien moest sterven, dan zal minister Vandeurzen waarschijnlijk met de smoes afkomen dat Marcel de dorst- en hongerstaking + de stopzetting van zijn medicatie + de weigering om medisch te te laten ingrijpen, 'zelf gewild heeft' maar wie het dossier in deze zaak aandachtig gevolgd heeft, weet dat de minister perfect op de hoogte is van de diefstallen van de ontlastende documenten en de cd-roms met kinderporno op de gerechtshoven te Antwerpen en te Turnhout maar dat hij weigerde om terzake iets te ondernemen.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) 02 537 49 97
werkgroepmorkhoven@gmail.com, issakaba@skynet.be, postmaster@droitfondamental.eu
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Wie Marcel nog snel wil schrijven voor dat hij in coma geraakt:
Gevangenis Turnhout
Ter attentie van Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout

-------

Protesteer bij:

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01
Fax : (0032) 02 542 82 85

Minister Jo Vandeurzen
Federale Overheidsdienst Justitie
Beleidscel van de Minister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: (0032) 02 542 80 21
Fax: (0032) 02 542 80 00


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33

Foto's:
1) Actievoerder Marcel Vervloesem
2) Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd.
3) Procureur-generaal Christine Dekkers (CD&V-benoemd). De Koning liet haar de cd-roms Zandvoort via de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek overmaken maar in plaats dat ze werden onderzocht verdwenen ze spoorloos op het hof van beroep te Antwerpen. Deze verdwijning en de diefstal van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij.