10-08-08

Moord met voorbedachte rade (2)


Moord: De Christen-Democraten ruimen niet alleen in Italië alwaar ze nauw verbonden zijn met de maffia, hun politieke tegenstanders uit de weg om hun criminele activiteiten dicht te dekken...

fkvandeurzenBrussel, 10.8.2008

Het is een goede zaak dat minister van justitie Jo Vandeurzen (CD&V) die, als hoofd van de justitie, van de geraffineerde en de vooraf beraamde moord op Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem op de hoogte is, door de Werkgroep Morkhoven en de familie van Vervloesem zal worden vervolgd.

Vandeurzen die verantwoordelijk is voor het justitiebeleid, kent het dossier Vervloesem immers. Hij werd daarover maar al te goed geinformeerd, ook door collega-ministers.

Vandeurzen weet dat:
- de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' tegen Vervloesem op niets gebaseerd waren.
- de klachten uit 1998 (waarvoor Vervloesem 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' werd afgeschilderd en tenslotte werd vrijgesproken) enkel op niet te controleren verhalen van enkele criminelen uit de wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven gebaseerd waren.
- deze criminelen -in tegenstelling tot Vervloesem- door de Turnhoutse rechter F. Caers nooit voor de leugendetectortest werden opgeroepen omdat de openbare aanklager Peter Vander Flaas er vanuit ging dat zij de 'waarheid' hadden gesproken.
- het parket van Turnhout de resultaten van de leugendetectortest (die positief waren voor Vervloesem) met opzet niet in haar vonnis vermeldde.
- de klachten van de criminelen uit de wijk van Vervloesem geen steek hielden en dat men in 2005 daarom drie minderjarigen uit de wijk, uit een gesloten jeugdinstelling pikte om opnieuw een klacht inzake 'folteringen en verkrachtingen' tegen Vervloesem in te dienen.
- ook deze klachten geen steek hielden omdat zij enkel gebaseerd waren op twijfelachtige beweringen en op bamboestokjes die nooit op DNA-sporen onderzocht werden.
- men die laatste klachten gebruikte om de reeds zwaar zieke Vervloesem met veel politievertoon op te pakken en in de gevangenis van Turnhout op te sluiten alwaar hij met een 32-dagen durende hongerstaking begon.
- de criminelen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven die Vervloesem in 1998 hadden aangeklaagd, toen een petitiecampagne begonnen om de 'pedofiel' Vervloesem uit zijn woning te zetten.
- politici uit Sp.a en CD&V-kringen extra aandacht gaven aan deze petitiecampagne die slechts een 12-tal handtekeningen (van de aanklagers en criminelen zelf) opleverde.
- deze zaak door CD&V-er Marleen Diels uit Morkhoven, zelfs ter sprake werd gebracht in de Herentalse gemeenteraad alwaar zij eiste dat Vervloesem uit zijn huis werd gezet en de Werkgroep Morkhoven van het Internet werd gehaald.
- deze zaak dank zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) extra-media-aandacht kreeg.
- justitie heel deze mediaheisa opnieuw gebruikte om Vervloesem als schuldige en 'pedofiel' af te schilderen.
- de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat er op het gerechtshof van Turnhout gefraudeerd werd en dat de ontlastende documenten en getuigenissen uit het strafdossier van Vervloesem waren verdwenen.
- het Turnhoutse parket deze documenten liet verdwijnen om Vervloesem zonder enige tegenspraak te kunnen veroordelen en hem het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort waarin zij geen onderzoek voerde.
- de (volgens het rapport van de federale politie) meer dan 88.000 kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werden geidentificeerd.
- de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werden opgespoord en vervolgd.
- ook de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werd vervolgd en men deze zaak door een foutieve verklaring van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) dichtdekte.
- men Vervloesem ook nog geestesziek trachtte te verklaren om hem het zwijgen te kunnen opleggen.
- het psychiatrisch onderzoek gebeurde door Dr. Cosyns die destijds ook het 'onderzoek' voerde naar de kinderen in de isoleercellen in het kinderziekenhuis Good Engels te Antwerpen, waarrond de Werkgroep Morkhoven aktie voerde.
- de rechters te Turnhout Vervloesem ook nog eens het zwijgen oplegden door hem in het vonnis een 'spreekverbod met de pers' op te leggen.
- er ook op het hof van beroep te Antwerpen met dossierstukken uit het strafdossier van Vervloesem geknoeid werd en er zelfs een apart 'administratief' dossiertje werd opgemaakt waarin noch Vervloesem, noch zijn advocaten inzage hadden.
- het hof van beroep van Antwerpen het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort heeft geblokkeerd door het onderzoeksmateriaal (de cd-roms Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgde) spoorloos te doen verdwijnen.
- deze verdwijningen door de Hoge Raad voor de Justitie werden vastgesteld.
- het hof van beroep te Antwerpen daar geen rekening mee hield in haar vonnis.
- het hof van beroep van Antwerpen ook geen rekening hield met de conclusies van de advocaten van Vervloesem en met de medische verslagen waaruit blijkt dat Vervloesem de drie minderjarige criminelen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, onmogelijk kan verkracht hebben.
- ook het hof van cassatie geen rekening hield met al deze elementen en Vervloesem bij de inzage van het strafdossier te Brussel zelfs vaststelde dat de rechters van het hof van cassatie zijn dossier niet eens hadden ingekeken.
- er over Victor V. uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven die aan de basis ligt van de gefantaseerde verhalen in 1998 en die, volgens een door de Antwerpse rechter Van Craen geloofwaardige getuige, betaalde voor de klachten tegen Vervloesem, zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan die door de politie van Herentals en door het parket van Turnhout nooit ernstig werden genomen.
- een kopie van deze 30 processen-verbaals op 24.10.2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd overgemaakt.
- er van deze zaak (zoals van de op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen cd-roms van de Koning) niets meer werd vernomen.
- Victor V., na een postje in het OCMW-bestuur van Herentals alwaar hij mede verantwoordelijk was voor jeugdzaken en justitie, thans in de politieraad van Herentals zetelt en hij de Stad Herentals mag vertegenwoordigen in de CD&V-burcht Cipal (een intercommunale die informaticadiensten levert aan lokale overheden) en de Pidpa (Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen)...

De minister van justitie weet bovendien dat:

- hij van het dossier Vervloesem op de hoogte is en van al deze feiten op de hoogte werd gesteld maar niets heeft ondernomen terwijl hij als minister van justitie verantwoordelijk is voor de goede werking van justitie.
- hij deze zaken doodzwijgt en er blijkbaar voor gekozen heeft om deze zaken mee dicht te dekken.
- hij daarmee de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot stopt zonder iets om de talrijke slachtoffers te geven.
- hij daarmee ook de misdadigers uit de kinderpornozaak Zandvoort beschermt.
- Vervloesem zwaar ziek is (hartpatiënt, suikerziek, kanker die in de gevangenis te Turnhout destijds niet werd opgevolgd).
- er voldoende medische verslagen bestaan die dit aantonen.
- er ook voldoende medische verslagen bestaan die aantonen dat Vervloesem in 2005 niet tot verkrachting in staat was zonder dat daar rekening mee gehouden werd.
- Vervloesem zich niet zomaar bij een opsluiting zal neerleggen en dat Vervloesem die zijn onschuld blijft volhouden, door zijn 32 dagen durende hongerstaking in 2005 waarbij hij even in coma geraakte, heeft aangetoond dat hij bereid is tot het absolute uiterste te gaan.
- Vervloesem een honger- en dorststaking niet zal overleven.
- Vervloesem heeft beslist om elke behandeling te weigeren zodat het op 7 dagen met hem afgelopen kan zijn.
- hij Vervloesem met voorbedachte rade uit de weg laat ruimen om hem aldus het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: aangetekende brief aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) die deze zaak liever doodzwijgt
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/tag/1/Justitie

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Foto: Justitieminister Vandeurzen (CD&V) die vervolgd zal worden omdat men kan bewijzen dat hij als hoofd van de justitie op de hoogte was van een op voorhand uitgedokterd moordplan

11:29 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: maffia, politiek en maffia |  Facebook |