31-08-07

Neen aan de onverdraagzaamheid ! - Open Brief aan Z.M. de Koning


Koning2412kerstboodschapPICT0947
Sire,

De vzw Werkgroep Morkhoven zond U destijds een copie van een kinderporno-cd-rom met -volgens de federale politie- 88.000 slachtoffertjes en beklaagt zich er reeds enkele jaren over dat de kinderen op die cd-rom niet werden geidentificeerd terwijl de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten niet werden opgespoord. Hopelijk hebt U naar deze gang van zaken geinformeerd want er zijn ook steeds meer en meer franstaligen die zich hierover vragen stellen sinds dat de zetel van de vzw naar Brussel werd verhuisd.

Het zal U trouwens verheugen, Sire, dat de vzw Werkgroep Morkhoven goede contacten onderhoudt met de franstalige Brusselaars die, in tegenstelling tot wat er wordt beweerd, meestal ruimdenkend en verdraagzaam zijn.
De Werkgroep heeft alleen wat problemen met de franstalige socialistische partijtop te Brussel die met haar arrogantie geen blijf lijkt te weten en die de Werkgroep Morkhoven tracht te boycotten.
Die problemen zijn deels ontstaan doordat justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot stopte.

De Werkgroep Morkhoven protesteert in haar MSN-nieuwsgroep 'Woonbeleid-PolitiqueduLogement' bijvoorbeeld al enkele maanden tegen het feit dat de Brusselse PS-politici het historische huis waarin de zetel van de vzw gevestigd is, laten verkrotten.
Doordat de Werkgroep er bij de PS-politici die verantwoordelijk zijn voor het woonbeleid te Brussel, blijft op aandringen om de Nieuwe Gemeentewet te respecteren, dienden twee franstalige advocaten onlangs een klacht in tegen Prinses de Croÿ die ondervoorzitster is van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Volgens de franstalige advocaten zou Prinses de Croÿ zich aan een 'intention spéculative' hebben schuldig gemaakt. Ik hoef U waarschijnlijk niet te vertellen, Sire, wat ik van dergelijke kinderachtige pesterijen denk en ik vraag mij af waarom de Brusselse politici niet wat meer actie tegen de leegstand en de verkrotting in de hoofdstad Brussel ondernemen.

Op politiek institutioneel vlak ben ik een burger die gehecht is aan de eenheid van zijn land. Ik ben voorstander van een federale staat naar Zwitsers model.
Zoals veel Vlamingen ben ik de manipulaties van de PS-partijtop en de valse beschuldigingen van de PS-partijtop en andere franstalige fanatici inzake 'seperatisme' ook meer dan beu. Men kan immers moeilijk stellen dat dit de onderlinge verstandhouding en verdraagzaamheid onder de Belgen in de hand werkt.

In Uw jaarlijkse toespraken spreekt U steeds over 'verdraagzaamheid'. Mag ik U via deze open brief dan ook verzoeken om erover te waken dat er op een serene wijze over de staatshervorming wordt nagedacht ?

Ik dank U voor uw aandacht.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


Wie het met deze open brief eens is, kan er een copie van maken en met toevoeging van naam, adres en handtekening naar de vzw Werkgroep Morkhoven zenden die hem dan één van de volgende dagen naar de Koning zendt.

Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert de vzw Werkgroep Morkhoven, bekend vanwege haar strijd tegen kinderpornonetwerken, tevens een reeks open-deur-dagen in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de zetel van de vzw gevestigd is.

Voor informatie en afspraken: Prinses de Croÿ, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - 02 537 49 97
werkgroep_morkhoven@hotmail.com - WerkgroepMorkhoven@droitfondamental.eu http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/