29-03-09

Minister De Clerck en de Liga voor Mensenrechten: gevangenen hebben geen rechten


fkdeclerckLigaPrijsMrechten.pdm04kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In bijlage: een briefje aan Raf Jespers, advocaat van Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem.
Marcel Vervloesem werd na de verschillende spoedopnames en operaties van de voorbije maanden, drie weken geleden in het AZ. Sint-Jan te Brugge voor een zware hartoperatie opgenomen. Hij werd er opnieuw met zware ketenen rond zijn enkel aan het ziekenhuisbed vastgesnoerd maar wist zich niet meer te herinneren of men hem nu ook aan de operatietafel had geboeid zoals dit bij de vorige operatie(s) het geval was.

Raf Jespers die lid is van de Liga voor de Mensenrechten, zei dat hij reeds tweemaal met Liga-voorzitter Jos Vander Velpen over de zaak Vervloesem had gesproken maar bij navraag op het bureau van de Liga, bleek men daar niets van af te weten.

Toen Jespers om meer uitleg werd gevraagd, haakte hij af.

De Liga voor Mensenrechten kwam onlangs in het nieuws doordat zij met het VN-Comité tegen Folteringen een rapportje over folteringen in de Belgische gevangenissen uitbracht. Zij laat echter al 8 maanden rustig begaan in de zaak Vervloesem omdat zij 'niet wenst op te treden in individuele gevallen'. De problemen van Marcel Vervloesem met de Psycho Sociale Dienst (PSD), de Dienst Individuele Gevallen (DIG), de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet, het opmaken van medische rapporten door de Penitentiaire Gezondheidsdienst van Dokter Van Mol, het gezondheidsbeleid binnen de gevangenissen enzoverder... zijn echter van louter structurele aard en treffen heel wat gevangenen en hun families.

Heeft de Liga soms een deal gesloten met justitieminister De Clerck en bestaat er een akkoord om het criminele wanbeleid van de minister inzake de gevangenissen te verdoezelen ?

---------- Forwarded message ----------
From: Jan Boeykens
Date: 29 mrt. 2009
Subject: Marcel Vervloesem
To: Raf Jespers

Geachte Mter Jespers,

Betreft: Marcel Vervloesem

Ik verneem dat uw cliënt een hele dag op transfert naar Leuven is geweest en niet de minste medicatie heeft gekregen.

Kan u uw cliënt contacteren ? Kan u ook de dochter van uw cliënt contacteren, zoals u beloofde ?

Kan u nu eindelijk actie ondernemen ?

Of wacht u het moment af dat men uw cliënt, met de zegen van minister De Clerck, de uiteindelijke genadeslag geeft ?

Langer afwachten zou misdadig zijn.

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


FOTO'S:

- Stefaan De Clerck, minister van justitie, die altijd over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt maar die zwaar zieke gevangenen opsluit in zijn volgepropte gevangenissen en gevangenen laat mishandelen.
Enkele dagen geleden was alles in orde gebracht om Marcel Vervloesem naar de gevangenis 'Leuven Centraal' over te brengen. Door een zogezegde 'fout' ging de transfert echter niet door en moest Marcel Vervloesem gedurende de hele dag, zonder enige medicatie voor hart, nieren en suikerziekte in de transfertwagen blijven.
Zeven maanden geleden moest Marcel Vervloesem met spoed in het ziekenhuis van Turnhout opgenomen worden. Een telefoontje van het ministerie van justitie te Brussel zorgde er toen voor dat de ambulance terug vertrok en Marcel Vervloesem met een andere ziekenwagen naar het Medisch Centrum in de gevangenis van Brugge werd gevoerd. Gedurende een maand bleef hij daar opgesloten in een onverluchte isoleercel. Hij werd volledig afgesloten van zijn medegevangenen. Zijn bezoek bleef wekenlang beperkt tot zijn familie (zijn dochter); hij had wekenlang geen recht op briefwisseling; hij had wekenlang niet de minste ontspanning en mocht slechts zeer kortstondig met zijn advocaat spreken die niets aan deze situatie wist te veranderen.
- Mter Jos Vander Velpen, Voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, kraait victorie bij en prijsuitreiking inzake 'mensenrechten' te Gent terwijl heel wat gevangenen liggen weg te kwijnen.

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds