01-12-08

Marcel Vervloesem - doofpotpolitiek: brief Jan Boeykens aan Jo Reymen


groepGevangBrugge.mail-14Van: Jan Boeykens werkgroep morkhoven
Aan: Jo Reymen
Datum: 1 dec. 2008
Onderwerp: Re: Fw: Alarmerende en verontrustende situatie Marcel Vervloesem in gevangenis Brugge ...

Beste Jo,

Alleen al met die brief van de Hoge Raad voor de Justitie dat er inderdaad ontlastende stukken uit zijn strafdossier zijn verdwenen, had Marcel niet mogen veroordeeld worden. Het dossier was immers onvolledig. Een aantal dossierstukken schenen zich bovendien ook nog bij de Nederlandse justitie te bevinden.
We zwijgen dan nog over het jarenlange proces dat er via de media werd gevoerd en over al die andere zaken die een onpartijdige rechtspraak onmogelijk maakten.
Marcel had zeer gedetailleerde informatie bijéén gezocht over al die zaken die we, al was het na zijn dood, zeker zullen openbaar maken.

Over Patricia Vandersmissen kan ik mij moeilijk uitspreken omdat ik er te weinig over weet. Zij is nooit de advocaat geweest van Marcel, als ik het goed begrepen heb maar is wel samen met Marcel naar procureur Bourlet geweest van wie Marcel de garantie kreeg dat hij voor het overmaken van het resterende materiaal uit de zaak Zandvoort niet zou vervolgd worden. Dat staat zelfs op papier.
Maar Bourlet moest het materiaal aan het gerecht van Turnhout afgeven dat Marcel metéén vervolgde voor het ... bezit van kinderporno.

Jarenlang werd Marcel daarvoor vervolgd maar doordat men in 2005 drie minderjarigen uit een jeugdinstelling bereid vond om opnieuw klacht wegens 'foltering en verkrachting' tegen Marcel in te dienen, was het probleem 'opgelost' en werd Marcel voor die beschuldigingen uiteindelijk vrijgesproken.

Ik weet dat Patricia Vandersmissen een aantal teksten heeft opgemaakt voor het europees parlement of de europese commissie die zeer degelijk waren. Deze vrouw beschikt dus wel over kwaliteiten maar in de beschuldiging wegens 'het bezit van kinderporno' tegen Marcel, bleef ze erg afstandelijk, zoniet geheel afwezig.
Jacqueline heeft zich daar zeer boos om gemaakt.

Wat de vervolging wegens het zogezegde 'bezit van kinderporno' betrof, had Marcel gelijk door te stellen dat het risico groot was dat daardoor niemand nog informatie omtrent kinderporno en/of kinderpornonetwerken aan de politie of justitie zou durven doorspelen.

Ex-minister van justitie Stefaan De Clerck stelde trouwens in 1998 dat men de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij haar waardevolle informatie aan justitie overmaakte'.
Enkele maanden na die uitspraak werd Marcel al vervolgd voor het 'bezit van kinderporno'. Dus hier klopt iets niet. Het justitiebeleid van De Clerck werd door de parketmagistraten die er een eigen politiek op bleken na te houden, in ieder geval niet opgevolgd.

Ik vraag mij af hoe Stefaan De Clerck nu als justitieminister zou gereageerd hebben indien hij van de Hoge Raad voor de Justitie zou vernemen dat er dossierstukken uit het strafdossier van Marcel verdwenen waren en dat zelfs de kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken, verdwenen waren.
Zou hij zoals de huidige justitieminister Vandeurzen, de feiten durven ontkennen terwijl een parlementslid hem het schrijven van de Hoge Raad voor de Justitie onder zijn neus zou duwen ?
Zou hij willens, wetens iemand zoals Marcel op basis van een volledig dossier in de gevangenis laten opsluiten en daar door ziekte en uitputting laten omkomen ?

Groeten,

Jan