17-04-09

Doofpot Justitie België


proces-marcel 15.11.027Na de zaak Dutroux maakte men ons wijs dat het Belgische Justitiebeleid compleet was veranderd en Justitieminister Laurette Onkelinx (PS) triomfeerde met de woorden: 'België heeft laten zien dat het alles heeft gedaan om de waarheid aan het licht te brengen'. In werkelijkheid was het proces Dutroux echter een doofpotaffaire. Alles wat belangrijk was, werd in het dossier 'Dutroux Bis' gedumpt dat zonder verder onderzoek in de kille kelder van het gerechtshof belandde.

Dat het hier om een echte doofpotpolitiek gaat, blijkt ook uit de manier waarop de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt.
11 jaar geleden overhandigde de vzw Werkgroep Morkhoven het kinderpornomateriaal in deze zaak aan het parket van Turnhout. De tienduizenden kinderen die op de cd-roms Zandvoort staan, werden echter nooit geidentificeerd. De kindermisbruikers, kinderpornoproducenten en cliënten in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd.
Er werd ook geen onderzoek gevoerd naar de jeugdmagistraat op de cd-roms die, open en bloot, met een 12-jarige jongen waarvan hij de geslachtsdelen omklemt, op een bed zit.
De Turnhoutse procureur Herman Janssens die intussen tot procureur-generaal werd benoemd, beloofde destijds in een interview met een journalist van Het Laatste Nieuws dat hij 'een onderzoek zou laten voeren in deze zaak alhoewel hij niet geloofde dat de kindermisbruiker een magistraat was'.
Er kwam geen onderzoek en in de plaats daarvan stuurde Georges Zicot, de van oplichting en fraude betichte gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, snel een faxbericht naar de rijkswacht van Geel waarin hij beweerde dat de magistraat een 'man uit Charleroi was'.
De vzw Werkgroep Morkhoven wist echter te achterhalen dat Zicot loog en dat men de zaak door middel van Zicot's verklaring wilde dichtdekken.
Het is dus duidelijk dat er een verband bestaat tussen de kinderpornozaak Zandvoort en de zaak Dutroux.

Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die het kinderpornomateriaal in opdracht van de vzw Werkgroep Morkhoven aan Justitie gaf, werd 11 jaar lang voor 'kinderfoltering' en het 'bezit van kinderporno' vervolgd.
Uit een 30-tal processen-verbaals blijkt dat de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem, het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V., voor wiens 11 jaar oude klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken (Marcel Vervloesem werd in 2005 snel even opnieuw beschuldigd), zélf zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.
De vzw Werkgroep Morkhoven stelde een open brief op, gericht aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers, waarin de nummers van de 30 processen-verbaals werden vermeld. Een exemplaar van deze brief werd op 23.10.2006 op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal afgegeven en voor ontvangst afgestempeld maar daar bleef het bij.
De Vlaamse pers en de politici die de roddels over Marcel Vervloesem verspreid hebben en hem 11 jaren lang aan de schandpaal nagelden, kregen een afschrift van deze brief.
Zowel gerecht, pers als politici bleven echter muisstil.
Ook over de schriftelijke verklaring van één van de zogezegde slachtoffers dat men elks 250 euro kreeg voor de verklaring aan de pers + 250 euro voor het indienen van de klacht, werd zorgvuldig verzwegen.
Men is bang dat deze zaken zullen uitlekken en de burger zal begrijpen dat de valse klachten en het proces tegen Vervloesem enkel bedoeld waren om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en de kindermisbruikers te beschermen.
Vooral de kranten van de VUM-mediagroep (De Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar, Het Volk,) die de kinderpornozaak Zandvoort doodzwegen en Regina Louf als een volslagen krankzinnige voorstelden, nagelden Marcel Vervloesem aan de schandpaal om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. Ze noemden hem 11 jaren lang een 'kindermisbruiker', een 'zelfverklaarde kinderpornojager' en een 'geesteszieke'.
Het gerecht van Turnhout legde in haar vonnis van 15.11.2006 Marcel Vervloesem dan weer een 'spreekverbod met de pers' op waarvan de Gazet van Antwerpen handig profiteerde om Marcel Vervloesem door middel van een zogenaamd interview opnieuw van zedenfeiten te laten beschuldigen. De krant publiceerde daarbij zelfs een oproep tot 'nieuwe slachtoffers van Marcel Vervloesem' en gaf een e-mail-adres en telefoonnummer op waarop de 'andere slachtoffers' haar konden bereiken.
Marcel Vervloesem liet de geinterviewde persoon die zich in de kringen rond Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. bevindt, bijna 2 jaar geleden dagvaarden maar het gerecht van Turnhout zorgde ervoor dat deze zaak niet kon voorkomen. Een jaar geleden beweerde zij dat Mter Dominique Defrance, één der advocaten van Marcel Vervloesem, 'geen besluiten indiende' terwijl dit voor het vaststellen van een datum voor de behandeling van een zaak, niet eens nodig is.
Op het gerecht van Turnhout verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie ook schriftelijk bevestigde, de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem. De opéénvolgende ministers van justitie lieten echter geen onderzoek instellen omdat zij dit beschouwen als de normale werking van de Belgische justitie. Het laten verdwijnen van gerechtelijke stukken maakt er deel uit van het gerechtelijk systeem.

De moord op Gina Bernard-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond kinderpornonetwerken en de in het kinderpornocircuit verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte, toont aan hoever justitie gaat om bepaalde zaken dicht te dekken.
De telefoonlijn en computer van G. Bernard werden maandenlang gesaboteerd. Zij ontving ook herhaaldelijk telefonische doodsbedreigingen. Belgacom wist de problemen echter niet op te lossen en kon ook geen Zöllertoestel plaatsen waardoor men had kunnen achterhalen wie haar opbelde en bedreigde.
Nadat haar zoon met zijn fiets van de baan werd gereden, kreeg G. Bernard een telefonische waarschuwing om over de kinderpornonetwerken te zwijgen. Toen zij problemen ondervond met haar auto, begon G. Bernard voor haar leven te vrezen.
Kort nadat zij een afscheidsbrief had geschreven, kwam zij om in een nachtelijk 'auto-ongeval'. Enkele uren voor haar dood probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar te telefoneren in verband met het antwoord dat hij inzake de voornoemde telefoonproblemen van Justitieminister Stefaan De Clerck had ontvangen. De lijn werd echter zodanig gestoord dat Jan Boeykens verplicht was om het gesprek met Gina af te breken. De Werkgroep Morkhoven kreeg tijdens haar acties regelmatig te maken met dergelijke telefoonstoringen...
De herhaaldelijke poging om de brief van Stefaan De Clerck naar G. Bernard door te faxen, mislukte terwijl het faxbericht wel zonder problemen naar andere personen kon gestuurd worden.

Nog een voorbeeld van die doofpotpolitiek:
Een vijftal jaren geleden sloot de Canadese provider 'Bravenet' de website www.kindergarten.be van Prinses de Croÿ af. Deze website gaf informatie over de bestaande kinderpornonetwerken.
Bravenet zei dat men een 'anonieme klacht over bepaalde opmerkingen rond de Belgische Staatsveiligheid' had ontvangen. Onderzoek wees toen uit dat een zekere 'Jef X.' die schreef dat hij 'goede contacten onderhield met rijkswachtkolonel Brabant', een klacht bij Bravenet had ingediend.

Vorig jaar deed de voornoemde Victor V. die de klachten tegen Marcel Vervloesem in 1998 organiseerde, via een petitie die amper door 10 mensen werd getekend, een oproep om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te laten zetten (Victor V. zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij). Hij vroeg in de petitie ook om de nieuwsgroep van de Werkgroep van het Internet te verwijderen. De zaak werd in april 2006 via een tussenkomst van het Herentalse gemeenteraadslid An Dielens (CD&V) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad besproken. Sp.a-kamerlid Jan Peeters die tevens burgemeester is van Herentals, zei dat hij 'wel oren had' naar de eisen in de petitie en liet zich op de lokale radio en televisie over deze petitie interviewen.

Na jarenlange pesterijen op de MSN-nieuwsgroepen Werkgroep Morkhoven, Fondation Princesse de Croÿ, Issakaba, Fauvage Scandals..., verdwenen op 8.12.2006 plotseling alle foto's en zo eventjes 260 documenten rond kinderpornonetwerken van de MSN-nieuwsgroep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroÿ.
Een dag later vroeg RTBF-journalist José Dessart aan Prinses de Croÿ of zij zijn schriftelijke steunbetuiging aan Marcel Vervloesem van haar MSN-nieuwsgroep wilde halen.
Op 16.3.2007 werd de MSN-Nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroÿ' die toen 86.000 bezoekers telde, door de MSN-service van Microsoft om een ongekende reden gesloten. De beslissing van MSN volgde na een bericht over de Europese subsidies aan Child Focus dat gebaseerd was op de informatie die in een Roemeense krant verscheen. In een ander bericht werd de handel in adoptiekinderen vanuit Roemenië aangeklaagd.
Enkele weken nadien probeerde men de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven te sluiten. Na een telefoon van Tele 2 dat 'gunstige tarieven' voorstelde, verbrak Belgacom haar contract. De vzw Werkgroep Morkhoven kwam daardoor zonder Internetverbinding te zitten. Net op dat moment zond de MSN-klantendienst een e-mailtje met het verzoek om een bericht uit 2003 'binnen de 24 uren te verwijderen', zoniet zou de MSN-groep gesloten worden. In het berichtje stond op een schokkende manier te lezen hoeveel geld een Oost-Europees kinderpornonetwerk voor sexueel te misbruiken kinderen en baby's vroeg. België dat een centrum is van mensenhandel, ontkent hardnekkig het bestaan van kinderhandel en kinderpornonetwerken...
Gelukkig stapte Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een Internetcafé binnen waardoor hij het MSN-e-mailtje kon lezen en tijdig kon ingrijpen.
Ook de MSN-nieuwsgroep 'Fauvage Scandals' van Alain Fauvage met talrijke documenten uit de zaak Dutroux en aanverwanten, werd nadien zonder enige verwittiging en in opdracht van justitie gesloten.
Enkele weken nadat er honderden documenten van de MSN-groep van Prinses de Croÿ verdwenen en vlak nadat de vzw Werkgroep Morkhoven aankondigde dat zij tengevolge van haar problemen met de MSN-nieuwsgroep 'Werkgroep Morkhoven', een Skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' zou aanmaken (8.1.2007), verdwenen de skynetblogs 'Slachtoffers Justitie' en 'Doofpot Justitie' dan weer plotseling van het Internet.
De vzw Werkgroep Morkhoven schreef naar de Belgacom-Skynet klantendienst die in haar antwoord van 10.1.2007 mededeelde dat er een klacht was ingediend. Het betrof hier opnieuw een klacht van 'Jef X.' die zich deze keer niet kwaad maakte omtrent 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid' maar er zich bij Belgacom Skynet over had beklaagd dat zijn voornaam en de eerste letter van zijn familienaam zonder zijn toestemming werden vermeld.
De Werkgroep beklaagde er zich bij de Belgacom Skynet klantendienst over dat zij geen enkel bericht had ontvangen en stelde voor om 'Jef X.' door 'Piet L.' te vervangen.
De blogs rond Justitie werden na de ingediende klacht en de gegevenswijziging terug op het Internet geplaatst waarvan ze tien dagen waren verdwenen.

Medewerkers van de Werkgroep Morkhoven ondervonden ook stelselmatig problemen met torenhoge gas- en electriciteitsfacturen + anonieme klachten bij woningmaatschappijen, ziekenfondsen, wijkagenten en justitie.

Voor meer informatie terzake:

http://www.droitfondamental.eu/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be/
http://persvrijheid.skynetblogs.be/
http://misbruik-psychiatrie.skynetblogs.be/
http://msn-groepen.skynetblogs.be/
http://users.skynet.be/slachtofferhulp.Antwerpen/justitie...


Brussel, 8 april 2009

Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven was reeds voor zijn opsluiting in de gevangenis nu meer dan 7 maanden geleden, zwaar ziek (hart, suikerziekte, kanker, nieren). Tijdens zijn gevangenschap werd hij, op enkele maanden tijd, 6 keren met spoed in het ziekenhuis opgenomen en 7 keren geopereerd.
Minister De Clerck vindt echter dat dergelijke mensen in zijn overbevolkte gevangenissen thuishoren en blokkeert momenteel de uitvoering van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) terwijl hij daarmee de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens overtreedt.
De Minister reageert ook niet op de onbegrijpelijke stopzetting van de medicatie van Marcel Vervloesem die een viertal weken geleden een zware hartoperatie onderging in het AZ Sint-Jan te Brugge waarbij hij in bewusteloze toestand met een zware ketting rond zijn enkel aan het ziekenhuisbed werd vastgeklonken terwijl hij permanent twee bewakers rond zich had. (bij een vorige operatie werd hij zelfs aan de operatietafel in het AZ Sint-Jan te Brugge vastgeketend)
De Werkgroep geraakt er meer en meer van overtuigd dat men, met de goedkeuring van de Minister van Justitie, Marcel op een medische wijze uit de weg wil ruimen. Dat kan door hem door een gebrek aan medicatie te laten doodgaan ofwel door hem tot zelfmoord of euthanasie te drijven. Marcel Vervloesem liet weten dat hij voor een snelle dood kiest in plaats van langzaam met veel pijn en lijden te worden vermoord.

Minister De Clerck heeft al weten dat hij VUB-professor Wim Distelmans (oncoloog, ex-onderzoeker Janssens Farmaceutica) zal laten aanstellen. Deze man is voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie en zal als specialist en fervente voorstander van euthanasie er ongetwijfeld niet voor terugdeinzen om 'het probleem Marcel Vervloesem' (en het probleem met de andere zieke gevangenen) door middel van euthanasie op te lossen.
Met de dood van Marcel Vervloesem (onthouding van medicatie, gedwongen zelfmoord of euthanasie met medewerking van euthanasiespecialisten) hoopt Minister De Clerck misschien dat de door de Hoge Raad van Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het gerecht te Turnhout; de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen; de vervalsingen van het medisch dossier onder de verantwoordelijkheid van Dokter Van Mol (directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van zijn ministerie) en Dokter Proot (hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, verbonden aan het AZ Sint-Jan); het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort met de volgens de federale politie 88.539 kinderen... enzoverder, niet meer hoeven onderzocht te worden. Deze dossiers kunnen dan zonder verdere problemen voor Minister De Clerck en zijn Vlaamse Christen Democraten, worden afgesloten.


icon_quote

De Werkgroep startte enkele maanden geleden met een petitie voor steunbetuigingen aan Marcel Vervloesem.

Teken deze petitie - Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Bij problemen: 'Register' + 'Log in' op http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Of stuur gewoon een mailtje naar WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be
Post: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (België) - Tel: (0032) 02 537 49 97

----

Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres / Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse / Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Sectie 35, Cel 62,
Legeweg 200
8200 Brugge
(België - Belgio - Belgique - Belgium)

Bezoekaanvragen: via een brief met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart aan Marcel Vervloesem.
(Marcel Vervloesem werd op 10 april 2009 voor de 22ste keer van cel of plaats veranderd. Een gedeelte van de briefwisseling wordt daardoor vertraagd of geraakt niet ter bestemming)

Danse Macabre:
http://www.youtube.com/watch?v=smYzzH5nFAg

12:07 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: doofpot justitie belgie |  Facebook |