24-09-09

België, land van de verdwijningen

 

België, land van verdwijningen

Jeudi, septembre 24, 2009
By Jan Boeykens

milan 124

België staat in de Top 100 van de landen waar dat de meeste verdwijningen plaats vinden.

In de zaak Vervloesem alleen al verdwenen de ontlastende stukken en getuigenissen uit het strafdossier te Turnhout, 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen, brieven die naar Marcel Vervloesem werden gestuurd en talrijke namen van mensen die een bezoektoelating voor Marcel Vervloesem in de gevangenis hadden gekregen.

Zelfs de weblogs verdwijnen er van het Internet.

Het enigste wat er niet verdwijnt zijn de deksels van de doofpotten...


Op zaterdag, 19 september 2009 bieden zich in de namiddag twee vrouwen aan in de gevangenis van Turnhout om Marcel Vervloesem te bezoeken.
Het betrof Mevrouw Thea D.V. uit Westerlo en Tamara S. uit Heist o/d Berg.
Mevrouw S. krijgt te horen « dat zij niet op bezoek wordt toegelaten omdat zij niet in het bezoekersbestand voorkwam » …
Nochtans had zij een bezoektoelating van vrijdag, 8 mei 2009 van de gevangenis te Brugge.

Tengevolge van deze situatie doet Marcel Vervloesem op maandag, 21 september 2009 navraag bij de directie te Turnhout.
Een adjudant laat hem weten « dat Tamara S. inderdaad op de bezoekerslijst stond, maar dat Marcel Vervloesem haar geweigerd had »,
wat nooit het geval is geweest … Wat later vertelde men hem « dat het een fout betrof » ….

Daarop wordt het hele bezoekersbestand van Marcel Vervloesem op de computer te Turnhout ter controle onderworpen, en wat blijkt?

Er zijn 12 toegelaten bezoekers uit de bezoekerslijst verdwenen!! En dat is in de gevangenis van Brugge gebeurd ….

Al deze personen hebben dus officieel géén bezoekrecht meer!!

Het betreft vooral leden van het Europees Parlement, professoren, leden van verenigingen in binnen- en buitenland alsook vrienden en familie.

De directie van de gevangenis van Turnhout beloofde om de namen van de verdwenen bezoekers terug in de computer te zullen laten plaatsen maar weet niet hoe zij eraan moet beginnen terwijl het toch simpelweg om het overtypen van een reeds opgemaakte personenlijst met enkele adressen gaat.

De vzw Werkgroep Morkhoven is er zelfs niet eens zeker van dat de namen uit de computer werkelijk verdwenen zijn en denkt eerder dat de verdwijningen het werk zijn van enkele mensen die toegang hebben tot de centrale gevangeniscomputer.

Door te doen geloven dat de namen uit de computer verdwenen zijn, kunnen zij zich als overjarige pubers nog eens extra uitleven aan het feit dat er bezoekers geweigerd worden en de reeds zwaar zieke Vervloesem nog eens een extra klap te verwerken krijgt.

Het is om dezelfde reden misschien dat dokter Van Mol, directeur–generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van Minister De Clerck, na drie maanden liet weten dat hij het achtergebleven chirurgische dossier van Vervloesem dat zich nog steeds op het Medische Centrum te Brugge bevindt, niet rechtsstreeks aan Vervloesem maar aan diens advocaat wil sturen als men hem het adres van de advocaat doorgeeft.

 

Schrijf Marcel Vervloesem:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Sectie 4 – 78
Wezenstraat, 1
2300 TURNHOUT

Video's: Marcel Vervloesem en de Zandvoortse kinderporno (nederlandstalige ondertiteling)