15-11-14

Justitie: verzoekschrift minister Turtelboom

minister.Turtelboom.pedofilie

Betreft:

Verzoekschrift om de door burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en voormalig Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom (Open-Vld) bij A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen afgenomen identiteit op het adres van de vanaf 1 januari 2011 tot 15 oktober 2012 en vanaf 29 augustus 2013 tot heden door burgemeester Johny De Raeve in het Belgische Rijksregister valselijk geregistreerde onbewoonde woning Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven op grond van de inhoud van dit verzoekschrift weer terug te geven, waartoe u onder meer op grond van het op 12 november 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde arrest van 25 oktober 2012 (rolnummer: 130/2012) overeenkomstig uw afgelegde eed grondwettelijk verplicht bent, door aan:

  1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, bij besluit vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) met terugwerkende kracht een identiteitskaart te verstrekken;
  2. Van Nunen Johanna Elisabeth Maria, bij besluit vanaf 1 januari 2011 wonende op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) met terugwerkende kracht een identiteitskaart te verstrekken;

en dat vóór uiterlijk 15 november 2014 bij kerende e-mail schriftelijk te bevestigen:

Voor de inhoud van dit verzoekschrift d.d. 11 november 2014 verwijzen wij u naar de volgende link:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-november-2014-verzoekschrift-aan-vlaams-minister-liesbeth-homans-van-binnenlands-bestuur.pdf

Dit bericht kon blijkbaar weer niet op de blog 'Recht op een Dak' (http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/) gepubliceerd worden...

22-06-11

Recht op wonen: Gezin met 80-jarige uit sociale woning gezet

Ik schreef een paar maanden geleden naar minister Freya Vanden Bossche (Sp.a) over het geknoei van de Geelse Huisvesting met de toewijzing van sociale woningen en de uitdrijving van mensen door middel van petities. Ik publiceerde mijn brieven aan Vanden Bossche, waarop ik geen antwoord kreeg, ook op het Internet. Het kabinet van minister Vanden Bossche zat daar blijkbaar verveeld mee. Ik kreeg prompt een telefoontje van een kabinetsmedewerker die me zei dat ik ‘geen betrokken partij’ was in het geval van een gezinnetje (met een zieke 80-jarige zieke moeder) dat door middel van de voornoemde praktijken uit haar sociale woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven, dreigde gedreven te worden.

Ik antwoordde de kabinetsmedewerker dat ik in deze zaak wel degelijk betrokken partij was omdat het gezinnetje mij als haar vertrouwenspersoon had aangesteld en ik deelnam aan de rondetafelgesprekken met een sociaal assistente van de Geelse Huisvesting waarnaar de buren (een fabrieksdirecteur en zijn vrouw + dochter) hun kat stuurden.

Toen ik de kabinetsmedewerker vroeg of er een onderzoek zou ingesteld worden naar deze praktijken, antwoordde hij mij: ‘Natuurlijk, dat doen we altijd in dergelijke gevallen’. Op mijn vraag of het gezin B. een kopie zou krijgen van het onderzoeksverslag, antwoordde hij mij: ‘Jazeker’.

Het gezin B. kreeg niets meer van de Geelse Huisvesting en van het kabinet van minister Vanden Bossche te horen.  Zij dacht dat dit met het ingestelde ‘onderzoek’ te maken had.  Enkele dagen geleden kwam er een deurwaarder langs en werd men op straat gezet.

Het gezin woonde reeds 23 jaar lang in deze sociale woning en betaalde steeds correct de huur. Er waren, voor dat de fabrieksdirecteur er kwam wonen, nooit klachten van buren.

De fabrieksdirecteur die, vanwege zijn inkomen, geen recht heeft op een sociale woning, en die zich nooit liet inschrijven op een wachtlijst voor een sociale woning, kreeg intussen reeds een andere sociale woning toegewezen.

Nog iets wat vermeldenswaardig is: Het Herentalse Sp.a gemeenteraadslid dat in dezelfde wijk een sociale woning betrekt, zetelt reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting. De man had gedurende jarenlang een conflict met zijn halfbroer waarover bepaalde kranten uitgebreid verslag uitbrachten.  Een jaar geleden werd zijn halfbroer ook door middel van een petitie die zelfs in de Herentalse gemeenteraad werd besproken, uit zijn sociale woning van de Geelse Huisvesting gedreven.

Het is niet de eerste keer dat ik deze fraude met sociale woningen aan de kaak stel maar de Sp.a vindt dit blijkbaar een normale zaak. Of misschien zal de Sp.a nu een pro forma onderzoekje opstarten. Het gezin B. werd nu toch op straat werd gezet en het beöogde doel (de uitzetting van het gezin en het in de doofpot steken van de fraude) werd bereikt.  En het gezinnetje zal na de jarenlange discussie met de Geelse Huisvesting, de vruchteloze gerechtelijke procedure die zij opstartte en de manier waarop zij op straat werd gezet, toch nooit meer naar haar sociale woning terugkeren.  De 80-jarige vrouw die constant verzorging nodig heeft, maakt de situatie er niet veel beter op.  Het gezin B. is emotioneel gebroken. Vandaar dat Mevrouw B. ook een mislukte zelfmoordpoging ondernam.

Onze slogan voor de volgende verkiezingen als die er ooit nog komen: ‘Voor een sociale woonpolitiek moet men bij de Sp.a zijn !’

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Freya Vanden Bossche