10-02-12

Justitie sluit mailboxen van Werkgroep Morkhoven...

 fedasil-wil-asielzoekers-weer-leefloon-geven-minister-turtelboom-is-tegen-id595528-460x0.jpg

 

 

Een tweetal weken geleden werden er verschillende emailadressen en boxen van de Werkgroep Morkhoven dichtgegooid.

Dat gebeurde toevallig op het moment er in de Vlaamse tabloid Het Nieuwsblad, een zoveelste verhaal over sexueel misbruik van Morkhoven-stichter Marcel Vervloesem verscheen dat, zoals in 1998 reeds het geval was, gevolgd werd door een klacht bij de politie.

Het is immers ook met een verhaal in Het Nieuwsblad dat in 1998 het verhaal van Marcel Vervloesem's halfbroer Victor verscheen.  Het verhaal werd onmiddellijk gevolgd met een klacht bij de politie.  Dat gaf de Turnhoutse Justitie de mogelijkheid om de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers) waarrond toen heel wat internationale belangstelling bestond, in de doofpot te stoppen. 

De Werkgroep zal nu een aantal nieuwe email-adressen aanmaken.

De kwestie is zeker geen goede publiciteit voor de Belgische Justitie.

Marcel Vervloesem's spreekverbod met de pers die hem 4 jaar geleden door de Turnhoutse Justitie werd opgelegd; zijn verbod om deel uit te maken van een vereniging die tegen kindermisbruiken strijdt (zelfs van de vzw Werkgroep Morkhoven waarvan hij bestuurslid is); zijn verbod om naar het buitenland te reizen enz.  enz., bewijzen dat de grondwettelijke rechten in België nog nauwelijks bestaan en dat iedere burger op bovengenoemde manier kan aangeklaagd en opgesloten worden.

Waar zijn de persvrijheid, de vrije meningsuiting, het recht om deel uit te maken van een vereniging, het recht op verdediging, het recht op een eerlijk en ompartijdig proces, het vermoeden van onschuld gebleven ?

----

Foto: justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die ook minister van Binnenlandse Zaken was en dus ongetwijfeld goede contacten onderhoudt met de Belgische Staatsveiligheid.

Schrijf Marcel Vervloesem en laat hem weten wat u over deze zaak denkt:

Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout