23-01-08

Nederlands grootste filmmaker


'Wilders moet het land uit'

Tjibbe_Joustra_151563dVolgens de Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra heeft Geert Wilders hem verteld dat hij na het verschijnen van zijn Koran-film mogelijk even uit Nederland moet verdwijnen. Het is natuurlijk de vraag of men in het buitenland bereid zal zijn om Nederlands grootste filmmaker aller tijden die alleen maar bekend staat om zijn wansmakelijke videoclipjes, met open armen te ontvangen.

Dat nu juist de Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding met het zogezegde nieuws over Wilders naar buiten komt, zal waarschijnlijk wel geen toeval zijn. Waren de berichten over de 'terreurdreigingen' misschien onvoldoende om aan extra personeel en middelen voor de politie en justitie te geraken of willen de VVD en CDA op deze manier de verruiming van de 'terreurwet' en een noodwet bekomen waardoor 'potentiële terroristen' ( waaronder dus ook activisten en vakbondsmilitanten) zonder vorm van proces langdurig vastgezet kunnen worden ?

-----------

AMSTERDAM - Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra heeft Geert Wilders verteld dat hij na het verschijnen van zijn Koran-film mogelijk even uit Nederland moet verdwijnen. Dat blijkt uit een opiniestuk van de PVV-voorman in de Volkskrant woensdag.

Wilders vraagt zich af of hij eenzelfde reactie had opgeroepen als hij een film zou maken om „het fascistoïde karakter van de Bijbel” aan te tonen in plaats van een film over de Koran. „Had de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding mij dan donderdag verteld dat het niet is uitgesloten dat ik na het verschijnen van de film naar het buitenland moet vertrekken?” vraagt hij zich vervolgens af.

wo 23 jan 2008, 08:05 | 405 reacties

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3096407/__Wilders_moet...
http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be/

Foto: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra

14:18 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-01-08

Marc Verwilghen wil 'de senaat afschaffen'


Standpunt van Sabine de Bethune, CD&V-senatrice

de-bethune-sabine


Tussenkomst van Sabine de Bethune, CD&V-senatrice, tijdens het plenair debat over de programmawet en de wet houdende diverse bepalingen

--------

... 'CD&V verzet zich met klem tegen de wijze waarop Paars 2 wetten door het parlement jaagt zonder respect voor de parlementaire democratie. We hebben de afgelopen dagen berekend dat in de loop van het parlementaire jaar 87 ontwerpen vanuit de Kamer van Volksvertegenwoordigers naar de Senaat werden overgezonden. Hiervan werden er 27 geëvoceerd en uiteindelijk werden er slechts 6 geamendeerd. Dat is volgens mij een absoluut dieptepunt in de korte geschiedenis van de Senaat in zijn huidige vorm. Ik vrees dat die trend vandaag niet zal worden omgebogen omdat bij de leden van de meerderheid de lef ontbreekt om de voorliggende ontwerpen te amenderen.
Het evocatierecht wordt niet alleen door de regering, maar ook door de meerderheid uitgehold. Dat is jammer. Ik roep iedereen op om na te denken over hoe we de wetgeving in ons land kunnen verbeteren.
De Senaat wordt niet alleen in zijn wetgevende functie ondermijnd, maar ook onze rechten inzake parlementaire controle en informatie worden uitgehold. Uit een steekproef blijkt dat dit jaar ruim 87% van de parlementaire vragen niet door de bevoegde minister werden beantwoord, maar door een staatssecretaris van dienst die een antwoord voorlas, al dan niet in de juiste taal.
Deze praktijk is bedenkelijk, niet alleen omwille van een gebrek aan courtoisie tegenover het Parlement, maar vooral omdat de kwaliteit van de antwoorden daardoor niet voldoet en het informatierecht wordt uitgehold.
Alleszins moeten wij onze rol vervullen en de regering verplichten haar verantwoordelijkheid op te nemen.
De premier heeft ooit aangekondigd de Senaat te willen afschaffen. Inmiddels wordt de Senaat door de regering stelselmatig genegeerd. Dit is naar ik vrees een strategie, een bewuste keuze, want door het ondermijnen van de Senaat wordt de indruk gewekt dat die instelling overbodig is, waardoor de afschaffing uiteindelijk een self-fulfilling prophecy is. Het gaat overigens niet alleen over het voortbestaan van de Senaat, maar vooral over de essentie van de parlementaire democratie, die door deze agenda onderuit wordt gehaald.
Sinds de staatshervorming van 1993 heeft de Senaat specifieke opdrachten gekregen. Hij heeft zijn rol te vervullen als eerste internationale Kamer en als Reflectiekamer. Er worden maatschappelijke debatten gehouden. Daarenboven heeft de Senaat een verzoeningsfunctie met de gemeenschappen en moet hij waken over de kwaliteit van de wetgeving. Deze vernieuwende opdrachten vervullen we momenteel onvoldoende, omdat dit ons systematisch door de uitvoerende macht onmogelijk wordt gemaakt.
Met die manier van werken gaan we niet akkoord. Daarom doen we een oproep tot de leden van de meerderheid binnen deze Assemblee om de Senaat voluit te laten gaan. Onze opdrachten zijn immers noodzakelijk in het moderne federale land waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen.
Geef de Senaat meer slagkracht. Om hem te versterken en zijn verantwoordelijkheid te verscherpen moeten we slechts enkele technische institutionele wijzigingen aanbrengen binnen de huidige bevoegdheidsverdeling. Daartoe doe ik enkele suggesties, die we er in de loop van de volgende maanden zouden kunnen doordrukken. Allereerst stellen we voor het vorderingsrecht van regeringsleden opnieuw in te voeren, waardoor het onmogelijk wordt de parlementaire vragen niet te beantwoorden. Daarnaast zijn we voorstander van de invoering van informatieplicht van de regering inzake de ontwerpverdragen, zodat preventieve bijsturing mogelijk wordt, alsook inzake de lopende onderhandelingen over de samenwerkingsakkoorden met de deelstaten, teneinde parlementaire controle op de werkzaamheden van het interministerieel overlegcomité te organiseren.
Ten vierde stellen we voor de fundamentele maatschappelijke debatten die we moeten voeren, ruimer te agenderen en thema’s te kiezen die de bevoegdheidsverdeling in ons land overschrijden. Ik denk aan vergrijzing, migratie, integratie en andere onderwerpen waarbij de verschillende politieke niveaus betrokken zijn en wij onze brugfunctie kunnen vervullen.
Tot slot pleiten we voor de versterking van de dienst Wetsevaluatie van de Senaat en voor het bewust en verantwoord omgaan met de adviezen van deze dienst.
We hebben een technische nota gemaakt die veel meer voorstellen bevat dan ik hier heb aangegeven, maar ik bespaar u de volledige lijst. Namens mijn fractie wilde ik dit debat openen. We bevinden ons vandaag op een kantelmoment en het is onze taak om ervoor te zorgen dat de Senaat wél zijn grondwettelijke taak kan vervullen en dat we de Senaat in dat opzicht ook versterken.'

13 juli 2006

- http://www.sabinedebethune.be/04_00_45.htm
- http://www.cdenv.be/sabine-de-bethune
- http://www.google.be/search?q=de+Bethune+rol+senaat&hl=fr&start=10&sa=N

07:55 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-01-08

De zaak Anne-Marie Lizin - 'Senaat afschaffen'


Marc Verwilghen wil Senaat afschaffen

20060117-verhofstadt-bush-3

BRUSSEL - "Op termijn moeten we de Senaat volledig afschaffen." Dat zegt Marc Verwilghen in een interview met Het Nieuwsblad en Het Volk. Opmerkelijk, want de Open Vld'er heeft Guy Verhofstadt opgevolgd als ondervoorzitter van de Senaat.

"Als minister moest ik vaak zowel naar Kamer als Senaat om hetzelfde wetsontwerp toe te lichten. U kan niet geloven wat een tijdverlies dat betekende." Verwilghen wil naar een een eenkamerstelsel evolueren. De Senaat laten evolueren tot een ontmoetingsplaats tussen de gemeenschappen, wat Verhofstadt voorstelt in zijn nota rond de staatshervorming, is voor Verwilghen geen goede optie. In afwachting wil Verwilghen in een tussenfase de Senaat nuttiger werk laten uitvoeren dan vandaag. Hij denkt aan een wetsevaluatie. "Met meer dan een miljoen wetten is dat geen overbodige luxe", aldus nog Verwilghen. (TVP)

De Standaard, 19 januari 2008 | Bron: BELGA

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+veiligheidsplan&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+OCAD+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering+%27terreurdreiging%27&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=%27terreurdreiging%27&hl=fr&start=20&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Terreurdreiging+Brussel+ambassade&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dedecker&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dubié&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+terreur&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+in+België&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreur+België+Nederland&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act+rechtstaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=politiestaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=BOM+wet+informanten+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=minderjarige+informanten&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Lizin+senaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=351&LANG=fr

22:04 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Affaire Anne-Marie Lizin


Marc Verwilghen veut supprimer le Sénat

20060117-verhofstadt-bush-3

Faire évoluer le Sénat en un lieu de rencontre entre les Communautés, tel que l'a proposé Guy Verhofstadt dans sa note sur la réforme de l'Etat, n'est pas une bonne option, estime encore Marc Verwilghen.

"Nous devrons à terme supprimer complètement le Sénat", a déclaré Marc Verwilghen dans un entretien accordé samedi aux quotidiens Het Nieuwsblad et Het Volk. "En tant que ministre, je devais souvent me rendre tant à la Chambre qu'au Sénat pour commenter le même projet de loi. Vous ne pouvez imaginer quelle perte de temps cela représente", s'est-il expliqué.

Marc Verwilghen souhaite voir le système évoluer vers une chambre unique. Faire évoluer le Sénat en un lieu de rencontre entre les Communautés, tel que l'a proposé Guy Verhofstadt dans sa note sur la réforme de l'Etat, n'est pas une bonne option, estime encore Marc Verwilghen.

Dans l'attente d'une évolution, il plaide pour une phase intermédiaire pendant laquelle le Sénat effectuerait davantage de tâches plus utiles qu'à l'heure actuelle. Il imagine une évaluation des lois. "Avec plus d'un million de lois, ce n'est pas un luxe superflu", commente encore Marc Verwilghen.

La Libre Belgique, 19.1.2008 - BELGA

- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Amérique+menace+de+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Amérique+lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Europe+menace+de+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Europe+lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Belgique+menace+de+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Belgique+lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr

- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Belgique+Loi+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Dewael+plan+sécurité&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr

- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Lizin+menace+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Dubié+menace+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?q=Anne-Marie+Lizin&hl=fr&cr=countryBE&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Campagne+anti-Lizin&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.millennia2015.org/2_Scientific-Committee/Anne-Marie_Lizin_FR.htm

- http://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=351&LANG=nl
- http://www.google.be/search?num=30&hl=fr&q=Lizin+senaat&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_nl

Photo: Anne-Marie Lizin, Présidente du Sénat belge

20:50 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Anne-Marie Lizin - 'Menace de terreur'


Anne-Marie Lizin

Anne-Marie_LizinPrésidente de la Questure (depuis 2007).

Présidente du Sénat du Royaume de Belgique (2004-2007).

Experte Indépendante pour l’Extrême pauvreté de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies (1998 à 2004).

Présidente de la Commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat de Belgique depuis 2003.

Connaissances des organisations internationales du système des Nations Unies et de l’OSCE.

Expérience en projet de développement d’aide humanitaire et dans le secteur de la santé sur les terrains : Kosovo, Sénégal, Bénin (construction d’hôpitaux, coordination de professionnels, formation en management, etc.).

Expérience du management humanitaire: coordination d’hôpitaux en Belgique dans le cadre de projet de développement (Rahovec in Kosovo, Bunia RDC, Kigali en septembre 1994).

Grand intérêt et expérience en matière de protection des droits de la femme (Présidente de la plus grande organisation belge de protection des droits de la femme).

Expérience académique en tant que Professeur invité de l’Université de Liège (relations économiques européennes) et en tant que Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po) dans la majeure « relations internationales » (cours sur les organisations internationales et la gouvernance mondiale).

Organisatrice de centaines de séminaires sur des matières internationales en Belgique.

Expérience politique en Belgique depuis 1988, comme membre du Gouvernement.

Parfaite connaissance de l’anglais, du français, du néerlandais et de l’allemand.

http://www.millennia2015.org/2_Scientific-Committee/Anne-Marie_Lizin_FR.htm

20060117-verhofstadt-bush-3

- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Amérique+menace+de+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Amérique+lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Europe+menace+de+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Europe+lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Belgique+menace+de+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Belgique+lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr

- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Belgique+Loi+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Dewael+plan+sécurité&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr

- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Lizin+menace+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Dubié+menace+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?q=Anne-Marie+Lizin&hl=fr&cr=countryBE&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Campagne+anti-Lizin&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr

14:03 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

17-01-08

De 'terreurdreiging' in Nederland


Anti-terreur-kerstman

rfid-chipDe 'terreurdreiging' in Nederland was het tweelingsbroertje van de 'terreurdreiging' in België dat door de anti-terreur-kerstman werd afgeleverd om het Nationale Veiligheidsplan zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.

---------

Terrorisme-verdachten vrij

DEN HAAG - De drie mannen die op oudejaarsdag werden opgepakt wegens het voorbereiden van een terroristische aanslag komen vandaag alle drie op vrije voeten.

Volgens de rechtbank in Rotterdam zijn er te weinig 'ernstige bezwaren' om ze langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep.

Het OM had de rechtbank gevraagd twee van de drie verdachten langer vast te houden om nog langer onderzoek te kunnen doen. Bij de derde verdachte, een 39-jarige Soedanees, had het OM daar zelf al vanaf gezien, omdat er te weinig bewijs tegen hem was.

De drie werden 31 december in Rotterdam gearresteerd door de zwaar bewapende Dienst Speciale Interventies (DSI). Dat gebeurde na een tip van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat het drietal een 'gewelddadige actie' zou voorbereiden, die mogelijk al op korte termijn zou plaatsvinden. Rekening werd gehouden met een aanslag tijdens de jaarwisseling.

Micha Jonge Vos, advocaat van de jongste verdachte, een 31-jarige man met zowel een Nederlands als Marokkaans paspoort, reageert opgelucht op het besluit van de rechtbank. ''We moeten ons in dit land niet te veel laten leiden door angstgevoelens. Soms moet je ook concluderen dat er gewoon niks is.''

Rigo van Riet, advocate van de 32-jarige verdachte: ''Ik snap dat je een telefoontje van de AIVD niet zomaar kunt negeren. Maar je kunt niet iemand oneindig blijven vasthouden. Dat zou levensgevaarlijk zijn voor ons allemaal.''

Uit politieonderzoek blijkt volgens het OM dat de verdachten 'een ontploffing met terroristisch oogmerk' beraamden. Tijdens huiszoekingen bij de verdachten werden weliswaar geen wapens of explosieven gevonden, maar wel aanwijzingen dat één van hen op zoek was naar materialen om explosieven te maken. Ook werden documenten en gegevensdragers in beslag genomen.

© Het Parool, 17-01-2008, 12:00 uur
http://www.parool.nl/nieuws/2008/JAN/17/bin3.html

19:24 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Anne-Marie Lizin


Campagne anti-Lizin

dh_20071229_nam_infoge_01.pdf.MBruxelles, 17.1.2008

Chère Madame Lizin,

La campagne de média dans le but de vous nuire est scandaleuse et vous avez tout notre soutien.

Jan Boeykens
Président de l'asbl Werkgroep Morkhoven

Asbl Werkgroep Morkhoven
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles


l'Alerte terroriste: la qualité des informations

Eclaircissement sur l'alerte terroriste du 21 décembre

Un rapport détaillé sur les événements et la qualité des informations qui ont mené à la surévaluation de la menace terroriste la semaine dernière. C’est ce que réclame la sénatrice Anne-Marie Lizin au Comité R, chargé du suivi des services de renseignement. Le 21 décembre, des mesures de sécurité ont été prises à la suite d'une menace d'attentat terroriste. Il est pourtant apparu par la suite que la menace n'avait pas l'importance qui lui était prêtée. "Il semble que la réalité de la menace, une fois vérifiée, aurait pu permettre d'éviter un tel recours à l'information publique, toujours difficile à manier de façon efficace en ces circonstances", souligne Mme Lizin dans un courrier.

Patrick Dewael, n'a pas apprécié les propos de la sénatrice Anne-Marie Lizin. Le ministre de l'Intérieur ne voit pas d'objection à ce que le comité R mène une enquête: cela fait partie des procédures habituelles. Mais l'affirmation selon laquelle la menace terroriste a été surévaluée est "déplacée", estime-t-il.

RTL, 24 décembre 2007

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Menace+terroriste&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gouvernement+américaine+menace+terroriste&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gouvernement+américaine+menace+terroriste+Belgique&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ambassade+Américaine+menace+terroriste&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Dewael&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Centres+d%27asile+enfants+Dewael+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Dedecker&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+Lizin+Dedecker+menaces&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Lizin+campagne+électorale&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Dubié&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=Lizin&hl=fr&start=0&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justice+Interdiction+diffuser+pamphlets&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justice+Interdiction+parler+avec+la+presse&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=+Sanctions+communales+administratives+%28SCA%29&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interdiction+rassemblement+droit+d%27expression&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=+grève+Interdiction&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interdiction+fumer&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=mésures+anti-terreur&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interdiction+d%27expression&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justice+lutte+Vervloesem+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+tribunal&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ligue+Arabe+Européenne+tribunal&btnG=Rechercher&meta=

Il est préférable de copier les articles avant qu'ils ne disparaisent

Photo: Anne-Marie Lizin, Présidente du Sénat belge

11:57 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

16-01-08

Internetcensuur


dewael13.10


Brussel, 16.1.2008 - De mensen van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel, werden gisteren en eergisteren op alle mogelijke manieren verhinderd om nog iets op het Internet te publiceren. Laat ons hopen dat zij niet als 'terroristen' worden beschouwd...

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg gisteren ook tot driemaal toe een telefoon van iemand die zich niet wilde bekendmaken.

De man die op een zeer beschaafde toon sprak, was er blijkbaar op uit om Marcel te bedreigen en te intimideren.

De man had het met Marcel ondermeer over zijn proces (dat bedoeld is om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen).
De uitspraak in deze zaak werd op 9.1.2008 door het Hof van Beroep te Antwerpen om een onbekende reden uitgesteld en volgens de man, die perfect van alles op de hoogte bleek te zijn, was dat omdat het arrest 'nog niet klaar was'.
De man had het met Marcel ook over de nog steeds ontbrekende stukken en dossiers in het strafdossier die zelfs na een klacht bij de Hoge Raad voor de Justitie niet bij het dossier werden gevoegd. Bij de stukken bevindt zich ondermeer de verklaring van de genaamde Peter Wouters (mede-aanklager van Marcel Vervloesem) die zei dat men voor de klachten betaald werd. Ook de brief van de genaamde Eric Cuylaerts in verband met aanrandingen ten huize van de genaamde Eddy Bellens gericht aan de Procureur des Konings te Turnhout en Minister Dewael ontbreekt.
Marcel Vervloesem wacht al een jaar lang op een zittingsdatum voor de dagvaarding van Eddy Bellens...

Verder kwam het dossier in verband met de cd-rom met kinderpornomateriaal (kinderpornozaak Zandvoort) die door de vzw Werkgroep Morkhoven destijds aan het Koningshuis werd bezorgd en vandaar uit naar de procureur-generaal te Antwerpen werd verstuurd, ter sprake. De Antwerpse advocaat-generaal Tack moest enkele weken geleden ter zitting toegeven dat het dossier 'verdwenen' was alhoewel hij er een 'reconstructie' van zou maken.

Ook de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. (hoofdaanklager van Marcel Vervloesem) wordt genoemd, kwam ter sprake.
Volgens de man was het onderzoek in deze zaak 'lopende'. Toen Marcel Vervloesem hem vroeg waar en wanneer het 'lopende' was en of het dossier misschien van het dak naar de kelder liep, reageerde de man dreigend met de woorden of het soms de bedoeling was van hem te bespotten.
Van een onderzoek in deze zaak is nog altijd niets te merken alhoewel een kopie van de 30 PV's in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd overgemaakt. Victor V. wordt vanwege zijn Sp.a-partijkaart en het feit dat hij tegen Marcel Vervloesem jarenlang werd gebruikt, blijkbaar door justitie beschermd.

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij zich door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven in Brussel liet 'manipuleren' waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij al lang werkzaam was voor dat de zetel van de vzw naar Brussel verhuisde en dat hij niet moest proberen hem iets wijs te maken of hem tegen het Morkhoven-bestuur te Brussel op te zetten.

Volgens de man werden er door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel alleen maar 'nonsens' op het Internet gezet (vandaar waarschijnlijk dat hij ten allen koste wil vermijden dat deze 'nonsens' op het Internet te lezen zijn).

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij bleef protesteren terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'.

De man waarschuwde Marcel Vervloesem om met zijn aktiviteiten en het opvragen van dossierstukken te stoppen 'zoniet zou men nog een heel stuk verder gaan' waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat het proces en de verdachtmakingen tegen hem 10 jaar geduurd hadden en dat hij nu wilde dat de zaken op een correcte manier rechtgezet werden.
Marcel liet zich niet intimideren en vroeg de man of hij de Werkgroep Morkhoven misschien wilde provoceren tot een actie voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

Volgens de man had Marcel 'meer kopies van zijn dossier dan wie dan ook' en moest er nu maar eens een einde komen aan het opvragen van dossierstukken waarop Marcel Vervloesem antwoordde dat hij het recht had op een kopie van het volledige dossier.

De man had ook kritiek op de Open Brief in verband met de 'supergevangenis voor de allergevaarlijksten' die Marcel Vervloesem vorige week op de blog 'Rechten van gevangenen' liet plaatsen. Volgens de man was Marcel 'onbetamelijk' geweest.

Enkele weken geleden kreeg Marcel ook al een telefoon van een onbekende man die hem vroeg wat de bedoelingen waren met zijn Open Brief over de gevangenissen. Ook deze man vroeg Marcel waarom hij dit deed terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'.

De anonieme telefoons die Marcel Vervloesem krijgt, doen denken aan de talrijke dreigtelefoons die de vermoorde RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens kreeg toen ze rond de zaak van de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte. Enkele maanden voor haar dood werd Gina Bernaer nog op een -volgens eigen zeggen- 'intimiderende wijze' in opdracht van de procureur-generaal over de zaak Schadwald ondervraagd. De ondervraging duurde drie uur lang. Na de dood van Gina was de interesse van Justitie voor de zaak Schadwald blijkbaar verdwenen.

Het is merkwaardig dat er gisteren en juist op het moment dat al het internetverkeer van de vzw Werkgroep Morkhoven werd geblokkeerd, een artikeltje over de genaamde Pascal Taveirne uit Brugge verscheen waarin beweerd werd dat deze 'niets met een pedofielennetwerk had te maken'.

Enkele weken geleden publiceerde de vzw Werkgroep Morkhoven en een paar buitenlandse kranten een reeks artikels over Pascal Taveirne.
Pascal Taveirne onderhield jarenlang contacten met andere pedofielen waaraan hij zijn videos met de verkrachting van zijn dochtertjes verkocht. Hij werd destijds tijdens de operatie Hamlet aangehouden maar justitie liet hem terug vrij zodat hij zijn praktijken kon verderzetten.

Het is nu afwachten wat de speciale diensten waarvan de mannen die Marcel anoniem belden ongetwijfeld deel uitmaken, de volgende dagen zullen ondernemen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te houden.
Het is ook afwachten hoeveel anonieme dreigtelefoons Marcel Vervloesem nog zal krijgen.

Alhoewel het kabinet van minister Dewael en tal van politici gisteren op de hoogte werden gebracht van de manier waarop de vzw Werkgroep Morkhoven door de speciale diensten wordt aangepakt, blijken de Internetproblemen van de Werkgroep Morkhoven nog altijd niet te zijn opgelost.

13:32 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-01-08

Raf Jespers: 'Terreur- en Mensenrechtenalarm'


p10_5891mayday21_(320_x_240)Terreur- en mensenrechtenalarm?

Ik wil niet ingaan op de discussie of het terreuralarm al of niet terecht is afgekondigd. Tot nader order dient ervan uit te worden gegaan dat OCAD, het coördinatieorgaan dreigingsanalyse, gegronde redenen had om het alarm af te kondigen. De overheid moet de burgers beschermen tegen terreur. Maar ik wens wel in te gaan op minister Dewael en anderen die van dit klimaat gebruik maken om voor de democratie aartsgevaarlijke plannen door te drukken.

Dewael wil op een geforceerde manier (hij wil dit doen tijdens de 90 dagen van Verhofstadt III) ook de geheime diensten bijzondere onderzoeksmethoden geven. Verder wil hij de politiediensten, die al over bijzondere methoden beschikken, toelaten om zonder gerechtelijke controle en ook proactief (dit is zonder concrete aanwijzing van een misdrijf) bijvoorbeeld telefoons af te tappen. Op hetzelfde repressieve elan wil Dewael een wet die toelaat organisaties te verbieden en een supergevangenis met speciaal regime voor opgesloten terroristen.

Minder gekend maar minstens even verontrustend is er het kaderbesluit van november 2007 van de Europese Unie dat de antiterrorismewet aanzienlijk wil verruimen en uiterlijk op 31 december 2008 in een Belgische wet zou moeten gegoten worden. Het zal wel toeval zijn dat drie dagen na de start van het terreuralarm de heer Liégeois, hoofd van het college van procureurs generaal, de pers bij zich riep om dit Europese dictaat als 'dringend nodig' te verdedigen. Hij roept ook op tot het aan banden leggen van het vrije gebruik van het internet en het anonimiseren van de terrorismespeurders.

De nieuwe wetsvoorstellen en maatregelen verdienen een breed democratisch debat in en buiten het parlement want zij raken de fundamenten van de rechtsstaat. Het is niet verantwoord dat zij met verdachte haast gepropageerd en doorgedrukt worden in een klimaat van 'terreuralarm'. Kritische stemmen wordt zo het zwijgen opgelegd met het populistische 'wat als er morgen een aanslag plaatsvindt in de Brusselse metro?' Een absolute voorwaarde om nog nieuwe antiterreurmaatregelen te treffen is de evaluatie van de al zeer verregaande wetten en praktijken die sinds 11 september 2001 werden ingevoerd. Het gaat inderdaad om historische ingrepen op het vlak van het strafrecht (zoals de fel bekritiseerde antiterrorismewet) en de verregaande machtsuitbreiding van politie- en veiligheidsdiensten. De War on Terror zet de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers op een gevaarlijk hellend vlak. Het is al lang duidelijk dat dit beleid niet enkel terroristen à la Al Qaeda viseert. Er wordt gewerkt met een dubbele agenda. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook op te treden tegen de radicale politieke en sociale oppositie in het westen of tegen authentieke bevrijdingsbewegingen in de derde wereld.

Eén van de maatregelen die in het kader van de War on Terror in België is doorgevoerd is het geven van bijzondere opsporingsmethoden aan de politiediensten (infiltratie, telefoontap, onderscheppen internetverkeer…). Tegen dit soort wetten werden door de Orde van Vlaamse Balies (die ruim 8.000 advocaten groepeert) en door de Liga voor Mensenrechten procedures gevoerd voor het Grondwettelijk Hof precies omdat zij die wetgeving en vooral ook de gebrekkige controle op deze opsporingsmethoden een gevaar voor de democratie vonden. Het Grondwettelijk Hof heeft hen gedeeltelijk gelijk gegeven. Logischerwijze zou deze gang van zaken de regering moeten aanzetten tot terughoudendheid. Het tegendeel gebeurt. Dewael wil de politie nu ook het recht geven om proactief en zonder gerechtelijke controle spionagemethoden te gebruiken. En precies het feit dat de politie wel en de veiligheidsdiensten niet over die (zeer betwiste) opsporingsmethoden beschikken, wordt nu het argument om maar meteen ook de veiligheidsdiensten verregaande geheime methoden te geven.

De veiligheidsdiensten hebben als taak de veiligheid van de staat en dus de politieke gang van zaken in het land te controleren. Het laat zich raden dat eens deze methoden operationeel zijn elke politieke opposant dag in dag uit zal (kunnen) bespioneerd worden door de staatsveiligheid of door de veiligheidsdienst van het leger. De tijden van Franco en Salazar komen terug.

En dan is er het plan voor een supergevangenis voor terroristen met een speciaal regime: zitten wij weldra ook met een Belgische Guantanamo? Is de minister dan vergeten dat nog geen jaar geleden de rechtbanken tot vijfmaal toe de Belgische Staat veroordeeld hebben (tot en met het opleggen van een dwangsom) omwille van het speciale gevangenisregime dat aan de DHKP-C gevangenen was opgelegd?

Een andere zaak die liberaal Dewael wil is het verbod op bepaalde organisaties en hij heeft het dan over de DHKP/C of Blood and Honour. Ik laat mij hier niet uit over de praktijken en ideologie van die organisaties. Wat Dewael uit de geschiedenis van dit land wel moet onthouden is dat het altijd een traditie is geweest om geen politieke bewegingen te verbieden. België is op dit punt altijd een … liberaal land geweest. Politieke bewegingen moeten met politieke middelen bestreden worden en wanneer deze een inbreuk op de strafwet begaan (zoals onlangs de vzw's van het Vlaams Blok die voor racisme werden veroordeeld) dienen deze specifieke misdrijven te worden bestraft. Het buiten de wet plaatsen van een politieke organisatie staat op gespannen voet met de vrijheid van vereniging dat in de Grondwet en internationale verdragen verankerd is.

Raf Jespers is advocaat bij Progress Lawyers Network Antwerpen

De Standaard, vrijdag 11 januari 2008

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=VE1ME9BS

bush.sadam

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+veiligheidsplan&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+OCAD+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering+%27terreurdreiging%27&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=%27terreurdreiging%27&hl=fr&start=20&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Terreurdreiging+Brussel+ambassade&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dedecker&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dubié&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+terreur&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+in+België&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreur+België+Nederland&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act+rechtstaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=politiestaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=BOM+wet+informanten+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=minderjarige+informanten&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAABF&obid=35314

22:17 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

10-01-08

De Open VLD en de 'angst voor de terreur'


Open VLD wakkert 'angst voor de terreur' aan om van België een politiestaat te maken

dewael13.10Op 7.1.2008 publiceerden bijna alle Nederlandse kranten zonder enige commentaar of kritische vraagstelling onder de titel 'Terreurdreiging in België zeer ernstig genomen', een berichtje van het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP).

Het ANP-berichtje was een kopie van een interview met de Franse terreurexpert Claude Moniquet in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Moniquet is een oud geheim agent van de Franse inlichtingendiensteen en heeft een inlichtingenbureau in Brussel.

De voorstanders van de zogenaamde anti-terreurmaatregelen in België hebben hun werkterrein dus blijkbaar naar Nederland verlegd.

Een chronologisch overzicht van de volgende nieuwsberichten geeft een goed beeld van de manier waarop de 'terroristenjagers' in België er hun nieuwe wetten en maatregelen die zogenaamd alleen moeten dienen om het 'terrorisme te bestrijden', willen doordrukken

----------------------

- 22.11.2007 - Het Laatste Nieuws: 'De federale procureur Johan Delmulle wenst meer terrorismespeurders en meer technische middelen'.
- 21.12.2007 - Belgische kranten: De federale politie hebben een ontsnappingspoging van de genaamde Nizar Trabelsi die in juni 2004 tot tien jaar cel voor de voorbereiding van een aanslag op de militaire basis in Kleine Brogel was veroordeeld, verijdeld'.
- 21.12.2007 - persagentschap Belga: 'Trabelsi plande een ontsnapping en zou daarbij geholpen worden door een groep personen, die gedreven zijn door een extremistische visie op de islam", aldus Lieve Pellens, woordvoerster van de federale politie. "Het federaal parket heeft daarom aan de onderzoeksrechter gevraagd om een onderzoek te starten naar de mogelijke deelname van die personen aan terroristische activiteiten". Directe aanwijzingen voor een aanslag zijn er niet.'
- 22.12.2007 - Belga: 'De Verenigde Staten hebben hun onderdanen die het vliegtuig naar België nemen gewaarschuwd om extra voorzichtig te zijn voor aanslagen.'
- 22.12.2007 - Belga: 'De veertien verdachten die werden opgepakt omdat de federale politie en het federale parket voor terroristische acties vreesden, werden vrijgelaten maar het onderzoek naar de terreurdreiging in België wordt voortgezet.'
- 24.12.2007 - Belga: 'Niet alleen de verijdelde ontsnappingspoging van moslimextremist Nizar Trabelsi zorgde voor het terreuralarm. Het terreuralarm was ook het gevolg van een communiqué van Al Qaida, eind november 2007'.
- 24.12.2007 - Belga: 'De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil dringend nieuwe wetten laten goedkeuren rond de strijd tegen terrorisme. De nieuwe wetgeving moet speurders toelaten om websites te hacken. De nieuwe wetten moeten, volgens de procureur-generaal, ook de bescherming van politiemensen inhouden aangezien de speurders of hun familie persoonlijk gevaar lopen wanneer terroristen hun gegevens kunnen achterhalen.'
- 24.12.2007 - Belga: 'PS-senatrice Anne-Marie Lizin wil een gedetailleerd verslag van het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. "De evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot het overschatten van de terreurdreiging moeten door het Comité I onderzocht worden", aldus de senatrice.'
- 24.12.2007 - Belga: 'Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) vindt de uitspraak van Lizin "misplaatst".
- 26.12.2007 - Belga: 'Ook senator Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt een onderzoek naar het terreuralarm dat volgens hem een "kerstshow van de nieuwe interimregering" is. Volgens Dedecker hebben "mensen van de federale politie hem getipt dat hun onderzoek in de war werd gestuurd en er druk is geweest om de verdachten op te pakken terwijl de tijd er nog niet rijp voor was". Dedecker wijst naar een aantal toevalligheden zoals "het veiligheidsplan" van Dewael en de vraag van procureur-generaal Yves Liégeois "naar dringende nieuwe wetten rond de strijd tegen terrorisme".
- 26.12.2007 - Belga: 'Het kabinet van Dewael noemt de uitlatingen van Dedecker grotesk en misplaatst. "Alsof de regering de diensten heeft gemanipuleerd. Dit is beledigend voor alle veiligheidsdiensten die zo hard hebben gewerkt".
- 27.12.2007 - journalist Georges Timmerman van de Vlaamse krant De Morgen: 'Lizin heeft met haar uithaal naar de "overdreven" terreurdreiging vooral de positie van de inlichtingendienst willen beschermen. De Staatsveiligheid heeft als gevolg van het politieoptreden een aantal van haar informanten in het jihadistische milieu verloren.'
- 27.12.2007 - Belga: 'Het stadspersoneel van Hoei heeft voor de verkiezingen van 10 juni 2007, verkiezingspamfletten voor PS-kandidate Anne-Marie Lizin, de burgemeester van Hoei, uitgedeeld. Dat heeft de RTBF vanavond in zijn journaal gemeld. Het uitdelen van de pamfletten is volgens bepaalde getuigen tijdens de werkuren gebeurd terwijl ze daar geen verlof voor hadden genomen. De RTBF heeft bewijzen maar wil die niet openbaar maken om haar bronnen te beschermen.'
- 29.12.2007 - Belga:' Trabelsi en zijn vriendin Nama hebben in een brief aan een krant laten weten dat er helemaal geen plannen bestonden om hem uit de gevangenis te bevrijden of om aanslagen te plegen in ons land.'
- 30.12.2007 - Belga: 'Het Brussels eindejaarsvuurwerk werd door de terreurdreiging afgelast. De verscherpte politiecontroles zullen zeker tot drie januari 2008 van kracht blijven. De Brusselse burgemeester Thielemans nam die beslissing na een coördinatievergadering op het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.
- 30.12.2007 - De Standaard, journalist Mark Eeckhaut: 'De angst voor terreur heeft de hoofdstad nu echt in de greep.
- 31.12.2007 - De Morgen: "We hebben een stand van zaken opgemaakt, samen met het federaal parket en het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD). Het OCAD heeft zijn analyses verfijnd op basis van gerechtelijke informatie en informatie die het gekregen heeft van nationale en internationale correspondenten (Staatsveiligheid en buitenlandse inlichtingendiensten)", aldus Jaak Raes, directeur-generaal van het Crisiscentrum.
- 31.12.2007 - Belga: 'Er werden volgens afgetapte telefoons toch aanslagen gepland. De veertien moslimextremisten die op 21 december 2007 werden opgepakt en later weer vrijgelaten werden, hadden het in telefoongesprekken over een verkenning die ze zouden doen in de Brusselse metro. Ze zouden er kleine bommen in vuilbakken stoppen.'
- 31.12.2007 - ANP: Het Vlaamse dagblad Het Volk publiceert een berichtje van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) waarin staat dat een 'mogelijke aanslag in Nederland verijdeld werd'. Alle Nederlandse kranten nemen het ANP-berichtje onder de titel 'Mogelijke aanslag verijdeld door aanhoudingen' over.'
- 1.1.2008 - Het Nederlands Dagblad: 'Het is nog niet duidelijk wat de drie mannen die na een tip van de inlichtingendienst AIVD werden aangehouden, wilden uitvoeren. De AIVD sluit niet uit dat de verdachten op korte termijn een gewelddadige actie planden .'
- 2.1.2008 - Belga: 'Senator Josy Dubié (Ecolo), net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), wil een onafhankelijk organisme vragen om onderzoek te doen naar de werkelijkheid van de terroristische dreiging. Dubié wil vooral een onderzoek "over de noodzaak voor het nemen van spectaculaire maatregelen terwijl niemand wil zeggen wat de werkelijke staat van bedreiging is, noch over de objectieve elementen waarop ze gebaseerd worden". Volgens Josy Dubié hebben de publieke waarschuwingen een contraproductief effect omdat "niemand de waarschuwingen van de instanties tenslotte nog zal geloven".
- 3.1.2008 - De Morgen: 'De politie rekruteert burgers in de strijd tegen de terreur. De rekruteringen van burgerpersoneel zijn ondertussen bezig. Vooral de Brusselse antiterreurcel zou met een chronisch personeelstekort kampen. De regering beloofde extra geld vrij te maken voor 103 nieuwe aanwervingen.
- 3.1.2008 - Belga: 'Het verhoogd politietoezicht en andere maatregelen tegen de terreurdreiging in Brussel, blijven na een vergadering van het OCAD waaraan Premier Guy Verhofstadt, minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Jo Vandeurzen deelnamen, voorlopig van kracht. Eric Van der Sypt van het federale parket wil geen commentaar geven op de vraag of er explosieven zijn gevonden. Het OCAD heeft bij zijn analyses ook rekening gehouden met de situatie in onze buurlanden. Naast het terreurnetwerk al-Qaida, werd er ook rekening gehouden met het feit dat op 10 januari 2008 de uitspraak valt in het proces over het netwerk dat Murielle Degauque als kamikaze naar Irak zou gestuurd hebben.'
- 4.1.2008 - Belga: 'Trabelsi en zijn vriendin Naima gaan klacht indienen tegen onbekenden en de Belgische Staat.'
- 5.1.2008 - De Standaard - journalist Mark Eeckhaut interviewt minister Dewael: 'Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open VLD), wil de politie- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geven in de strijd tegen terreur. Hij wil:
1) 'sommige organisaties buiten de wet stellen'
2) een 'supergevangenis met een speciaal regime waarin figuren als Nizar Trabelsi moeten komen'
3) de Staatsveiligheid telefoons laten afluisteren
3) de politiediensten meer mogelijkheden geven bij het toepassen van speciale politietechnieken
4) verdachten in terreurzaken 'proactief' laten afluisteren
5) verdachten laten afluisteren, ook 'als er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat er een misdrijf is gepleegd'
6) een actieplan 'radicalisme' met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers
7) de politie internetverkeer laten onderscheppen en meer mogelijkheden geven tot infiltratie, informantenwerking, en observatie

Op 7 januari 2008 verscheen er in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws plotseling een berichtje waarin men een zekere Claude Moniquet, een oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst met een inlichtingenbureau in Brussel, aan het woord laat. Het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP) nam het berichtje over zodat het in alle Nederlandse kranten onder de titel: ''Terreurdreiging België zeer serieus" werd gepubliceerd.

Moniquet beweert dat er in België 'zevenhonderd overtuigde strijders van de heilige islamoorlog leven waarvan er zeker tien bereid zijn om een zelfmoordaanslag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te plegen'.
En dat is nu precies waarover de Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, het in zijn interview met journalist Mark Eeckhaut van de Vlaamse krant De Standaard ('Een aanslag kan ook bij ons') over had.

Volgens Moniquet is België niet alleen een ‘logistieke draaischijf voor terroristen, maar kan het ook zelf doelwit zijn'.
Zoals Minister Dewael stelt hij verder dat de politie in België 'te weinig mag doen om terrorisme te bestrijden' en beweert hij dat de 'Belgische politie geen telefoons mag afluisteren' (terwijl dit al lang zonder controle gebeurt). Verder uit Moniquet kritiek op het feit dat de Belgische politie 'slechts iemand tot 24 uur na zijn arrestatie mag ondervragen' en vindt hij dat extremisten (en aktivisten) 'daarvan profiteren'.
Moniquet ondersteunt ook de plannen van minister Dewael voor de bouw van een supergevangenis door te stellen dat 'criminele moslims in de gevangenis tot heilige strijders worden omgevormd'.
Het valt op dat Moniquet steeds over 'ons land' spreekt terwijl hij een 'een oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst' zou zijn en hij vindt dat de politie, 'zoals in Frankrijk bijvoorbeeld', een verdachte vijf dagen lang voor ondervraging moet kunnen vasthouden.

Op 15 januari 2008 komt het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging OCAD met de vertegenwoordigers van Premier Verhofstadt, justitie, het kabinet van Patrick Dewael, de federale politie, de Staatsveiligheid en de Militaire Veiligheid opnieuw bijéén om de situatie 'opnieuw te evalueren'. Vermoedelijk zullen de ministers Dewael en Deleuze (CD&V, justitie) die gelegenheid aangrijpen om om hun nieuwe voorstellen 'in de strijd tegen het terrorisme' te bepleiten. Vandaar deze mediacampagne via het ANP en de Nederlandse pers. Het is trouwens niet onmogelijk dat ook de Nederlandse regering nieuwe wetten wil laten stemmen die zogenaamd bedoeld zijn om enkel het 'terrorisme te bestrijden' terwijl zij ongetwijfeld zullen gebruikt worden om de politieke oppositie, vakbonden en aktiegroepen het zwijgen op te leggen


'Terreurdreiging België zeer serieus’

BRUSSEL - De terreurdreiging in België moet zeer serieus worden genomen. Dat zegt de Franse terreurexpert Claude Moniquet, die een inlichtingenbureau heeft in Brussel, maandag in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Volgens Moniquet, oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst leven er in België zevenhonderd overtuigde strijders van de heilige islamoorlog. Zeker tien van hen zouden bereid zijn een zelfmoordaanslag te plegen. ‘Vijf bewakers van het NAVO-hoofdkwartier in Brussel opblazen, is in de ogen van de hedendaagse terroristen efficiënter dan een massaal bloedbad aanrichten in Irak.’

In België gold de afgelopen weken het hoogste terreuralarm nadat veertien mensen waren aangehouden die volgens de politie met geweld de terrorist Nizar Trabelsi uit de gevangenis wilden bevrijden. Inmiddels is het terreuralarm iets versoepeld.

Na het oppakken van de verdachten op 21 december golden in Brussel extra veiligheidsmaatregelen op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals het openbaar vervoer, de kerstmarkten en de Grote Markt in het centrum van Brussel. De rechter bepaalde overigens na een dag dat de veertien verdachten niet langer vastgehouden konden worden.

Volgens Moniquet is België niet alleen een ‘logistieke draaischijf’ voor terroristen, maar kan het ook zelf doelwit zijn. ‘Brussel is meer dan ooit de hoofdstad en het symbool van Europa. In onze hoofdstad is ook de NAVO gevestigd. Volgens extremisten is dit een Amerikaanse machine die oorlog voert tegen de islam’, aldus Moniquet.

Hij stelt dat de politie bovendien in België te weinig mag doen om terrorisme te bestrijden. Telefoons aftappen mag niet en de politie heeft na een arrestatie 24 uur om iemand te ondervragen. In Frankrijk bijvoorbeeld is dat vijf dagen. ‘Ons land is te soepel en daar profiteren extremisten van.’

Moniquet meent dat criminele moslims in de gevangenis worden omgevormd tot heilige strijders. ‘Moslims die criminele feiten pleegden, beseffen maar al te goed dat ze gezondigd hebben tegen hun godsdienst. Er wordt hen wijsgemaakt dat er maar één weg is om hun waardigheid terug te winnen: Een radicale moslim worden.’

ANP - De Volkskrant, gepubliceerd op 7 januari 2008 11:33
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article492521.ece/Terreurdreiging_Belgie_zeer_serieus?source=rss

20060117-verhofstadt-bush-3


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=amerikaanse+ambassade+terreurdreiging&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/112781/2007/12/22/VS-waarschuwen-onderdanen-die-naar-Belgi-reizen.dhtml
- http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgi/article/detail/114695/2007/12/24/Dewael-vindt-uitspraak-Lizin-over-overschatte-terreurdreiging-misplaatst.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/115962/2007/12/26/Dewael-noemt-uitspraken-Dedecker-misplaatst-en-grotesk.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/120408/2008/01/02/Ecolo-senator-vraagt-onafhankelijk-onderzoek-naar-terreurdreiging.dhtml

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=anti+terreur+maatregelen&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=

- http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Foto: Patrick Dewael (Open VLD), Premier Verhofstadt (Open VLD) en Georges Bush

14:30 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

04-01-08

Entretien avec Anne-Marie Lizin


Entretien avec Anne-Marie Lizin, Présidente du Sénat belge

180406-dewaelLizin

Mme Anne-Marie Lizin est la première femme à présider le Sénat belge. Elle fut auparavant parlementaire européenne et membre de la chambre basse belge. Prenant la parole à l'ouverture du séminaire consacré aux commissions parlementaires sur l'égalité des sexes, qui s'est tenu à La Maison des Parlements, elle a expliqué l'importance des commissions parlementaires sur les questions de genre et la lutte des femmes pour parvenir à la parité.

- Q: Malgré un emploi du temps chargé, vous avez fait escale à Genève…

Anne-Marie Lizin: J'étais particulièrement intéressée par ce séminaire. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'UIP pour ses statistiques. Pour la première fois, nous avons des tableaux très utiles avec des chiffres sur les femmes au Parlement et je suggère à toutes les femmes de les utiliser dans leurs pays. Aujourd'hui, nous avons 60 parlements qui ont une commission sur les questions de genre. Cela veut dire que les femmes tentent de travailler ensemble au Parlement et de surmonter les clivages entre les partis politiques. Nous savons tous ce que faire de la politique au niveau local veut dire et il n'est pas facile de surmonter les différences, pourtant il est très important de le faire. Nous constatons une tendance positive en faveur de la création d'un instrument spécial pour l'égalité entre hommes et femmes ou pour améliorer la situation des femmes.

- Q: Les partis politiques doivent-il s'engager davantage dans ce sens?

A.-M. L. : Les partis politiques sont très importants pour la création de ce type de commission. Nous devons insister à tous les niveaux, local et parlementaire, pour que ce travail soit fait et afin que nous puissions aussi montrer que les femmes politiques font quelque chose de différent. Nous pouvons au moins partager un point de vue qui est de dire que l'homme et la femme sont égaux. Au sein de ces commissions parlementaires, les femmes, mais aussi les hommes, peuvent proposer d'aborder des sujets tels que les quotas ou la parité. En Belgique et en France, nous parlons désormais de parité. Elle concernait tout d'abord la participation de candidates femmes sur les listes électorales à tous les niveaux. Et cela n'a pas été facile parce que la parité est un thème sensible dans tous les parlements, mais elle doit être l'objectif à atteindre pour nous tous. Le pouvoir est la question qui est au coeur du Parlement. Les parlements qui le veulent peuvent avoir du pouvoir, tout au moins juste après une élection, au moment où il faut une majorité pour mettre en place un gouvernement. Et les femmes parlementaires qui le veulent peuvent joueur un rôle important. C'est la façon de changer les mentalités d'un pays pour l'avenir.

- Q: Pourquoi est-il important d'avoir plus de femmes au Parlement?

A.-M. L. : Parce qu'elles vont réfléchir et proposer des lois qui iront dans le sens de l'égalité, qui est une façon très importante de faire progresser la société. Prenons les lois contre la violence à l'égard des femmes, mesure novatrice dans les parlements, puisqu'il s'agit de pénaliser la violence à l'égard des femmes et de faire en sorte de sensibiliser, au sein de la police et du ministère de la Justice, sur le fait que l'on ne peut plus laisser la violence conjugale sans suite pénale. C'est une nouveauté en Europe et a fortiori dans les autres Etats. Autres exemples : la lutte contre l'excision et le droit des femmes migrantes dans les pays riches.

- Q: Les traditions peuvent-elles être un frein à l'émancipation des femmes?

A.-M. L. : Dans certains cas elles sont à la base des difficultés et de la justification des différences entre hommes et femmes. Elles sont souvent un instrument de pouvoir pour justifier le fait d'affaiblir les femmes. Les différences culturelles doivent être regardées par les femmes de manière froide. Il faut qu'elles se disent qu'il n'y a plus aujourd'hui, au XXIème siècle, aucun homme qui ne sache pas que sa femme est son égale. Mais certains hommes font semblant de ne pas le savoir, évoquant le fait que Dieu a dit ceci ou cela ou que tel livre a affirmé ceci ou cela ou encore l'usage de telle pratique. Mais ils savent que nous sommes partout leurs égales. Tout cela n'est qu'une façon de retarder le moment où ils devront perdre un peu de leur pouvoir.

- Q: Faut-il travailler plus étroitement avec les chefs coutumiers et religieux?

A.-M. L. : Oui, il faut convaincre tout le monde, y compris les structures traditionnelles, les chefs religieux, les rois et les chefs coutumiers. Il faut les convaincre qu'il est important que les filles sortent de l'analphabétisme. Le rôle des structures religieuses est important car, en Europe il y a quatre siècles et dans une partie du monde aujourd'hui, les structures religieuses ont eu peur de perdre leur mainmise et leur capacité de donner des orientations, qui sont des éléments de foi révélée, donc incontestable à première vue. Il faut pouvoir les contester tout en respectant le choix de chacun. La religion est un choix personnel et ne doit pas être imposée.

- Q: L'Occident a été à la traîne concernant l'ascension des femmes vers le pouvoir. Cela semble changer aujourd'hui avec l'arrivée de Mmes Ségolène Royal, Nancy Pelosi, Hilary Clinton, Angela Merkel et vous-même. Comment l'expliquez-vous?

A.-M. L. : Je ne peux faire qu'une analyse personnelle, mais je crois qu'une société où la majorité des citoyens est plus âgée permet aux femmes qui ont de l'expérience d'exercer le pouvoir. Ce ne sont pas des jeunes femmes de 25 ans qui arrivent au pouvoir, mais des femmes qui ont un parcours, et Mme Pelosi en est un bel exemple. Ce sont des femmes qui savent prendre des décisions dans des situations délicates. Nous avons aujourd'hui des sociétés qui sont mûres pour que les femmes puissent jouer le premier rôle au niveau politique.

Bsalimova le Mer, 2007-03-21

- http://www.ipu.org/news-f/24-4.htm
- http://www.iknowpolitics.org/fr/node/1136


20060117-verhofstadt-bush-3


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Menace+terroriste&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gouvernement+américaine+menace+terroriste&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gouvernement+américaine+menace+terroriste+Belgique&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ambassade+Américaine+menace+terroriste&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Dewael&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Centres+d%27asile+enfants+Dewael+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Dedecker&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+Lizin+Dedecker+menaces&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Lizin+campagne+électorale&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Dubié&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=Lizin&hl=fr&start=0&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justice+Interdiction+diffuser+pamphlets&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justice+Interdiction+parler+avec+la+presse&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=+Sanctions+communales+administratives+%28SCA%29&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interdiction+rassemblement+droit+d%27expression&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=+grève+Interdiction&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interdiction+fumer&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=mésures+anti-terreur&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interdiction+d%27expression&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justice+lutte+Vervloesem+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+tribunal&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ligue+Arabe+Européenne+tribunal&btnG=Rechercher&meta=

Il est préférable de copier les articles avant qu'ils ne disparaisent

Photos: Patrick Dewael, Ministre de l'intérieur (Open VLD), Anne-Marie Lizin (Parti Socialiste), Bush et Premier Verhofstadt (Open VLD)

13:51 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

03-01-08

Belgische bevolking geterroriseerd met 'terreurdreiging'


Angst als politiek wapen

180406-dewael

Toen Anne-Marie Lizin (Parti Socialiste) en Jean-Marie Dedecker (LDD) de 'terreurdreiging' waarmee de Belgische bevolking wordt geterroriseerd in vraag durfden te stellen, beschuldigde de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) hen ervan 'misplaatste en groteske uitspraken' te doen.
Anne-Marie Lizin liet zich echter niet van haar stuk brengen. Toen Patrick Dewael enkele dagen later in een reactie op de kerstboodschap van kardinaal Danneels een centrum voor kinderen van asielzoekers beloofde, zei de senatrice dat ze dit 'onverantwoord' vond.
"Een nieuw centrum betekent een zware uitgave, die bovendien niets verandert aan het feit dat de kinderen nog steeds opgesloten zitten. Het enige toelaatbare alternatief voor minderjarigen in een gesloten asielcentrum is de vrijheid", aldus Lizin.

Patrick Dewael was waarschijnlijk woedend en de senatrice werd plotseling door middel van een oud dossiertje rond verkiezingsfolders van 'corruptie' en 'fraude' beschuldigd. Zoals dit in België wel meer gebeurt, werd er via het persagentschap Belga zelfs een ware mediacampagne opgezet om de senatrice in een negatief daglicht te stellen.

Als Minister Dewael en de voor zijn voeten knielende pers geloven dat zij de volksvertegenwoordigers op die manier het zwijgen kunnen opleggen, dan hebben zij het echter verkeerd voor. Ook Senator Josy Dubié (Ecolo) wil, net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), een onafhankelijk organisme vragen om over de werkelijkheid van de terroristische dreiging te onderzoeken...


art_large_233408Ecolo-senator vraagt onafhankelijk onderzoek naar terreurdreiging

Senator Josy Dubié (Ecolo) wil, net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), een onafhankelijk organisme vragen om over de werkelijkheid van de terroristische dreiging te onderzoeken.

Spectaculaire maatregelen
"En vooral over de noodzaak voor het nemen van spectaculaire maatregelen terwijl niemand wil zeggen wat de werkelijke staat van bedreiging is, noch over de objectieve elementen waarop ze gebaseerd worden".

Contraproductief effect
Volgens Josy Dubié hebben de publieke waarschuwingen een contraproductief effect. "Men slaat om weinig alarm, lijkt mij. Maar als het alarm reëel zal zijn, zal niemand de waarschuwingen van de instanties nog geloven", meent hij.

Evaluatie
Het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken zal vandaag een nieuwe evaluatievergadering houden om de terroristische dreiging in te schatten en te bepalen of alarmniveau 4 (zeer hoog) moet behouden blijven na 3 januari. (belga/tdb)

De Morgen, 2.1.2008 06u58


LizinLizin vraagt onderzoek comité I naar overschatten terreurdreiging

PS-senatrice Anne-Marie Lizin wil dat het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een gedetailleerd verslag opstelt over de evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot het overschatten van de terreurdreiging van vorige week vrijdag. Dat schrijft ze in een brief aan Armand De Decker als voorzitter van de Begeleidingscommissie van het comité I.

Oproep tot bevolking
Premier Guy Verhofstadt verwees naar de terreurdreiging en het instellen van veiligheidsmaatregelen in zijn regeerverklaring die hij in Kamer en Senaat aflegde. Maar volgens Lizin was bij het natrekken van de ernst van de dreiging vrijdagvoormiddag reeds duidelijk dat de oproep tot de bevolking had kunnen vermeden worden.

Daarom vraagt ze een onderzoek door het comité I naar de gebeurtenissen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot een overschatting van de dreiging. (belga/lb)

De Morgen, 24.12.07


Dewael vindt uitspraak Lizin over overschatte terreurdreiging "misplaatst"

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) is niet opgezet met de uitspraak van PS-senatrice Anne-Marie Lizin dat de terreurdreiging van vorige week vrijdag is overschat. Dewael noemt die uitspraak van Lizin misplaatst.

Kwaliteit van informatie
Lizin wil dat het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een gedetailleerd verslag opstelt over de evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot "het overschatten van de terreurdreiging" van vorige week vrijdag. Dat schrijft ze in een brief aan Armand De Decker als voorzitter van de Begeleidingscommissie van het comité I.

Wat als er iets gebeurt?
Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael ziet geen graten in een onderzoek door het comité I. Dat behoort tot de standaardprocedures. Maar dat de terreurdreiging zou overschat zijn, is volgens Dewael een "misplaatste uitspraak" voor een politica. "We hebben met het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging) net een orgaan dat de dreiging analyseert en het is op basis van die analyse dat maatregelen genomen worden", legt de woordvoerder van Dewael uit.
"En wat als er echt iets zou gebeuren. Dan zou Lizin de eerste zijn om de vraag te stellen of er wel voldoende maatregelen zijn genomen", zo laat Dewael nog weten. (belga/lb)

Het Laatste Nieuws, 24.12.2007


cb0e56ce-f57a-479c-9fe2-8758cf655f2dDewael noemt uitspraken Dedecker misplaatst en grotesk

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) vindt de uitlatingen van senator Jean-Marie Dedecker (LDD) over het terreuralarm van vorige week misplaatst en grotesk. Dedecker zei dat hij over dat alarm een onderzoek gaat vragen bij het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. Hij noemde het een "kerstshow van de nieuwe interimregering".

Grotesk
Die uitlatingen zijn grotesk en misplaatst, reageert het kabinet Dewael. Grotesk, "alsof de regering de diensten heeft gemanipuleerd, en beledigend, voor alle veiligheidsdiensten die zo hard hebben gewerkt", luidt het.
"Dedecker zou de eerste zijn om, als er echt iets gebeurt, de minister te vragen of er wel genoeg maatregelen zijn genomen".

Tip
Senator Dedecker zei dat hij is getipt "door mensen van de federale politie dat hun onderzoek in de war werd gestuurd en er druk was om de verdachten op te pakken, terwijl de tijd er nog niet rijp voor was". Volgens Dedecker zijn er heel wat "toevalligheden": "het veiligheidsplan van Dewael, de vraag van procureur-generaal Yves Liégeois" naar dringende nieuwe wetten rond de strijd tegen terrorisme. Het gaat om een kerstshow van de nieuwe regering die ons land fortuinen kost, aldus de senator. (belga/sam)

De Morgen, 26/12/07 17u39


2212iran6

VS waarschuwen onderdanen die naar België reizen

Sinds gisteren zijn op tal van locaties in ons land terrorismemaatregelen van kracht.

De Verenigde Staten waarschuwen sinds enkele dagen hun onderdanen die het vliegtuig naar België nemen om extra voorzichtig te zijn voor aanslagen. Plaatsen waar veel mensen samentroepen worden volgens de VS best gemeden.

Sinds gisteren zijn op tal van locaties in ons land terrorismemaatregelen van kracht. Die maatregelen kwamen er nadat gisterenochtend op verschillende plaatsen in ons land, onder meer in vier gevangenissen, veertien moslimextremisten werden opgepakt.

Ze worden ervan verdacht dat ze plannen hadden om terrorist Nizar Trabelsi (37) uit de gevangenis van Lantin te bevrijden. Eén van hen is Malika El Aroud, de weduwe van de man die op 9 november 2001 in Afghanistan krijgsheer Massoud vermoordde. (belga/tdb)

De Morgen, 22/12/07 08u15


20060117-verhofstadt-bush-3

Angst speelt grote rol in politieke overtuiging

Psychologen Mark Landau van de University of Arizona en Sheldon Solomon van Skidmore wilden weten waarom de populariteit van Bush na 9/11 steeg van 51% naar 90%. Hun experimenten toonden aan dat proefpersonen die werden herinnerd aan 9/11, of moesten denken aan pijn, significant meer sympathie hadden voor Bush.

Verklaring
Onderzoeker John Jost van NYU ziet als mogelijke verklaring voor het feit dat 9/11 de mensen conservatiever deed denken, aan de drang om de wereld als fair en rechtvaardig te zien, om te geloven dat mensen krijgen wat ze verdienen, en om de bestaande sociale orde te bevestigen, eerder dan verandering te willen. Wanneer die natuurlijke wensen worden verstoord door gedachten aan de dood en angst voor de dood, verschuiven de opvattingen eerder naar conservatisme. Dat komt omdat conservatieve leiders eerder willen terugkeren naar traditionele waarden, waardoor mensen kunnen vasthouden aan wat ze kennen. "Conservatisme is eerder een zwart-wit ideologie dan liberalisme," zegt Jost. "Het legt de nadruk op traditie en autoriteit, die geruststellend zijn in periodes van dreiging." Hij zag die mening bevestigd in experimenteel onderzoek: denken aan de dood doet mensen echt conservatiever denken, althans tijdelijk.

Politiek
De politiek speelt gretig in op die angstgevoelens. Zo toonde Lyndon Johnson in 1964 een filmpje van een meisje dat bloemen plukte tegen de achtergrond van een kernexplosie.
Ronald Reagan stelde de USSR in 1984 voor als een hongerige grizzlybeer en in 2004 stelde Bush terroristen voor als wolven in een bos. Vorige herfst lanceerden republikeinse Amerikaanse parlementairen een advertentie waar Bin Laden en andere terroristen Amerikanen bedreigden, vergezeld van het geluid van een tikkende klok.

Verkiezingen
Verkiezingen worden dus voor een groot deel gewonnen door in te spelen op het buikgevoel van de mensen, besluit Solomon. Politiek drijft niet alleen op rationaliteit maar veel op irrationele gevoelens. Hij stelde vast dat de politieke voorkeur van mensen die dachten aan 9/11 verschoof van Kerry naar Bush. "Zonder 9/11 hadden we een andere president," besluit Solomon.

Opmerkelijk
Hij kwam nog tot een andere, verrassende conclusie. Wanneer hij een groep proefpersonen liet denken aan de dood, en ze dan vragen liet beantwoorden over een pro-Amerikaanse en anti-Amerikaanse auteur, bleek de groep die moest denken aan de dood zoals verwacht pro-Amerikaanser. Wanneer de onderzoekers bij het voorleggen van de vragenlijst hun proefpersonen echter vroegen om zo rationeel mogelijk te denken, verdween het effect van het denken aan de dood bijna volledig. Mensen vragen om rationeel te zijn is dus voldoende om de conditionering van het denken aan de dood teniet te doen. (hln)

Het Laatste Nieuws, 9.1.2007

-------

- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/112781/2007/12/22/VS-waarschuwen-onderdanen-die-naar-Belgi-reizen.dhtml
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=amerikaanse+ambassade+terreurdreiging&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgi/article/detail/114695/2007/12/24/Dewael-vindt-uitspraak-Lizin-over-overschatte-terreurdreiging-misplaatst.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/115962/2007/12/26/Dewael-noemt-uitspraken-Dedecker-misplaatst-en-grotesk.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/120408/2008/01/02/Ecolo-senator-vraagt-onafhankelijk-onderzoek-naar-terreurdreiging.dhtml
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Lizin+dewael&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=Lizin&hl=fr&start=0&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=anti+terreur+maatregelen&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Foto's: Patrick Dewael (Open VLD), Anne-Marie Lizin (Parti Socialiste), Jean-Marie Dedecker (LDD), Josy Dubié (Ecolo), 24.12.2007 - aktie voor de Amerikaanse ambassade te Brussel, Bush en Verhofstadt (Open VLD)

11:22 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

29-12-07

Patrick Dewael en Anne-Marie Lizin in de clinch


'Terreurdreiging' - Kinderen in asielcentra - Verkiezingsfolders

180406-dewaelLizin
De mediacampagne waarbij PS-senatrice Anne-Marie Lizin door middel van een oud dossiertje rond verkiezingsfolders in discrediet wordt gebracht, is verre van normaal te noemen. Dient deze beschadigingsoperatie misschien als afleidingsmanoeuver voor de kritiek die Lizin op de opsluiting van kinderen in gesloten asielcentra uitte ? Ook de klacht van de senatrice bij het comité I inzake de recente terreurdreiging en haar vragen over de 'kwaliteit van de berichtgeving' zal bij Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, een aantal procureurs-terroristenjagens en bij de pers waarschijnlijk in een verkeerd keelgat zijn geschoten...

--------

139736345Lizin vraagt onderzoek comité I naar overschatten terreurdreiging

PS-senatrice Anne-Marie Lizin wil dat het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een gedetailleerd verslag opstelt over de evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot het overschatten van de terreurdreiging van vorige week vrijdag. Dat schrijft ze in een brief aan Armand De Decker als voorzitter van de Begeleidingscommissie van het comité I.

Oproep tot bevolking
Premier Guy Verhofstadt verwees naar de terreurdreiging en het instellen van veiligheidsmaatregelen in zijn regeerverklaring die hij in Kamer en Senaat aflegde. Maar volgens Lizin was bij het natrekken van de ernst van de dreiging vrijdagvoormiddag reeds duidelijk dat de oproep tot de bevolking had kunnen vermeden worden.

Daarom vraagt ze een onderzoek door het comité I naar de gebeurtenissen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot een overschatting van de dreiging. (belga/lb)

De Morgen, 24.12.07


dewael13.10Dewael vindt uitspraak Lizin over overschatte terreurdreiging "misplaatst"

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) is niet opgezet met de uitspraak van PS-senatrice Anne-Marie Lizin dat de terreurdreiging van vorige week vrijdag is overschat. Dewael noemt die uitspraak van Lizin misplaatst.

Kwaliteit van informatie
Lizin wil dat het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een gedetailleerd verslag opstelt over de evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot "het overschatten van de terreurdreiging" van vorige week vrijdag. Dat schrijft ze in een brief aan Armand De Decker als voorzitter van de Begeleidingscommissie van het comité I.

Wat als er iets gebeurt?
Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael ziet geen graten in een onderzoek door het comité I. Dat behoort tot de standaardprocedures. Maar dat de terreurdreiging zou overschat zijn, is volgens Dewael een "misplaatste uitspraak" voor een politica. "We hebben met het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging) net een orgaan dat de dreiging analyseert en het is op basis van die analyse dat maatregelen genomen worden", legt de woordvoerder van Dewael uit.
"En wat als er echt iets zou gebeuren. Dan zou Lizin de eerste zijn om de vraag te stellen of er wel voldoende maatregelen zijn genomen", zo laat Dewael nog weten. (belga/lb)

Het Laatste Nieuws, 24.12.2007


Lizin'Centrum voor kinderen van asielzoekers onverantwoord'

Senatrice Anne-Marie Lizin (PS) is niet gewonnen voor het idee van een centrum voor kinderen van asielzoekers. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael had een dergelijk centrum beloofd in een reactie op de kerstboodschap van kardinaal Danneels.

"Een nieuw centrum betekent een zware uitgave, die bovendien niets verandert aan het feit dat de kinderen nog steeds opgesloten zitten", reageert Lizin. "Het enige toelaatbare alternatief voor minderjarigen in een gesloten asielcentrum is de vrijheid."

De senatrice vindt dat Binnenlandse Zaken op korte termijn tegen belangrijker uitgaven aankijkt, onder meer de hervorming van de brandweer.

Patrick Dewael verklaarde woensdagochtend in De Morgen dat er een aangepast terugkeercentrum komt voor gezinnen met kinderen. "Ik houd vast aan de oranje-blauwe deelakkoorden uit Hertoginnedal, waarin een apart centrum voor families expliciet is opgenomen", stelde hij. (belga/sps)

Het Laatste Nieuws, 26.12.2007


pict_116401'Stadspersoneel Hoei deelde verkiezingsfolders Lizin uit tijdens werkuren'

Voor de verkiezingen van 10 juni heeft stadspersoneel van Hoei tijdens de werkuren verkiezingspamfletten uitgedeeld voor PS-kandidate Anne-Marie Lizin, de burgemeester van Hoei. Dat heeft de RTBF vanavond in zijn journaal gemeld.

Volgens verschillende getuigen heeft een deel van het personeel van Hoei de pamfletten uitgedeeld, terwijl ze daar geen verlof voor hadden genomen. Ze werden er dus voor betaald. Volgens deze getuigen nam het secretariaat van de burgemeester daarvoor contact op met verschillende diensthoofden en ander personeel. De secretaris van de stad zegt dat hij geen weet heeft van stadspersoneel dat pamfletten heeft uitgedeeld tijdens de werkuren. De RTBF beweert dan weer bewijzen te hebben, maar om zijn bronnen te beschermen wil de zender ze niet openbaar maken. (belga/lpb)

De Morgen, 27.12.2007

-------

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Arabisch+Europese+Liga&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=ligue+arabe+européenne&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Arabian+European+League&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=16844
- http://www.cemab.be/news/2007/11/4823.php
- http://www.indymedia.be/en
- http://antwerpen.indymedia.org/news/2007/12/14200.php
- http://www.indymedia.be/en/node/25356
- http://www.indymedia.be/en/node/25370
- http://antwerpen.indymedia.org/news/2007/12/14189.php
- http://www.droitfondamental.eu/

- http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
- http://www.amis.monde-diplomatique.fr/article1537.html
- http://www.rsf.org/article.php3?id_article=7102
- http://www.iris.sgdg.org/
- http://sebsauvage.net/liberte.html

- http://www.google.be/search?q=Lizin&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Lizin+dewael&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgi/article/detail/114695/2007/12/24/Dewael-vindt-uitspraak-Lizin-over-overschatte-terreurdreiging-misplaatst.dhtml

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Foto's: Patrick Dewael, Anne-Marie Lizin

15:16 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

27-12-07

'Terreurdreiging' - Veiligheidsplan - Nieuwe wetten


Minister Dewael: 'Uitlatingen van senators Anne-Marie Lizin en Jean-Marie Dedecker zijn misplaatst'

art_large_227081Liiégois.pxy_21106039_16520067_256_8726684Dewael noemt uitspraken Dedecker misplaatst en grotesk

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) vindt de uitlatingen van senator Jean-Marie Dedecker (LDD) over het terreuralarm van vorige week misplaatst en grotesk. Dedecker zei dat hij over dat alarm een onderzoek gaat vragen bij het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. Hij noemde het een "kerstshow van de nieuwe interimregering".

Grotesk
Die uitlatingen zijn grotesk en misplaatst, reageert het kabinet Dewael. Grotesk, "alsof de regering de diensten heeft gemanipuleerd, en beledigend, voor alle veiligheidsdiensten die zo hard hebben gewerkt", luidt het. "Dedecker zou de eerste zijn om, als er echt iets gebeurt, de minister te vragen of er wel genoeg maatregelen zijn genomen".

Tip
Senator Dedecker zei dat hij is getipt "door mensen van de federale politie dat hun onderzoek in de war werd gestuurd en er druk was om de verdachten op te pakken, terwijl de tijd er nog niet rijp voor was". Volgens Dedecker zijn er heel wat "toevalligheden": "het veiligheidsplan van Dewael, de vraag van procureur-generaal Yves Liégeois" naar dringende nieuwe wetten rond de strijd tegen terrorisme. Het gaat om een kerstshow van de nieuwe regering die ons land fortuinen kost, aldus de senator. (belga/sam)

26/12/07

---------------

Dewael vindt uitspraak Lizin over overschatte terreurdreiging "misplaatst"

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) is niet opgezet met de uitspraak van PS-senatrice Anne-Marie Lizin dat de terreurdreiging van vorige week vrijdag is overschat. Dewael noemt die uitspraak van Lizin misplaatst.

Kwaliteit van informatie
Lizin wil dat het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een gedetailleerd verslag opstelt over de evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot "het overschatten van de terreurdreiging" van vorige week vrijdag. Dat schrijft ze in een brief aan Armand De Decker als voorzitter van de Begeleidingscommissie van het comité I.

Wat als er iets gebeurt?
Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael ziet geen graten in een onderzoek door het comité I. Dat behoort tot de standaardprocedures. Maar dat de terreurdreiging zou overschat zijn, is volgens Dewael een "misplaatste uitspraak" voor een politica. "We hebben met het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging) net een orgaan dat de dreiging analyseert en het is op basis van die analyse dat maatregelen genomen worden", legt de woordvoerder van Dewael uit.
"En wat als er echt iets zou gebeuren. Dan zou Lizin de eerste zijn om de vraag te stellen of er wel voldoende maatregelen zijn genomen", zo laat Dewael nog weten. (belga/lb)

De Morgen, 24.12.2007

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/115962/2007/12/26/Dewael-noemt-uitspraken-Dedecker-misplaatst-en-grotesk.dhtml

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/114695/2007/12/24/Dewael-vindt-uitspraak-Lizin-over-overschatte-terreurdreiging-misplaatst.dhtml

http://www.google.be/search?q=Lizin&hl=fr&start=0&sa=N


VS controleren lectuur op vliegtuig in strijd tegen terreur

De Amerikaanse president George W. Bush mag dan politiek gezien op zijn laatste benen lopen, de "oorlog tegen het terrorisme" die hij na Nine Eleven afkondigde, woedt onverminderd voort. Het nieuwste wapen dat de Amerikanen gebruiken om terroristen buiten te houden, zo onthult de Sunday Telegraph, is de leesgewoonte van vliegtuigpassagiers. Want ook de titel van het boek of het tijdschrift in uw handbagage wordt door de VS-douane geregistreerd en jarenlang bijgehouden.

Zelfs met de voordelen van de goedkope dollar is het sinds de val van de WTC-torens geen pretje om naar Amerika te vliegen en terug. Onbeschofte onderzoeken op de luchthavens zijn routine en bij het doorzoeken van koffers worden zo nodig sloten opengebroken - zonder excuses op het briefje dat de speurders van de Transportation Security Administration in de geopende koffer achterlaten.

Dat de Amerikanen, na wat ze hebben meegemaakt, een herhaling proberen te voorkomen is logisch. Dat ze willen nagaan of er in uw bagage niets zit waarmee een vliegtuig kan worden opgeblazen of gekaapt ook. Maar dat van buitenlandse passagiers gegevens worden gevraagd over hun familieleden of over hun afkomst en dat ook de naam van een potentiële reisgezel wordt opgeslagen - zelfs als die uiteindelijk niet op hetzelfde vliegtuig stapt, dat gaat wel heel ver. Zeker omdat al die informatie wordt opgeslagen en maar liefst veertig jaar lang wordt bijgehouden.

En nu is er de onthulling door Identity Project, een organisatie die waakt over de burgerlijke vrijheden, dat zelfs de lectuur die mee aan boord wordt genomen, wordt geregistreerd wanneer het onderwerp als "verdacht" wordt beschouwd. Zo bleek dat een reiziger die een boek las over drugs zich de komende tientallen jaren mag verheugen op een plaats in de overheidscomputers. Dus wie gaat shoppen in New York neemt beter geen leesvoer mee naar het "land of the free" met woorden als "terreur", "aanslag" of "jihad" op de omslag. (belga/dm)

23/09/07

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/40907/2007/09/23/VS-controleren-lectuur-op-vliegtuig-in-strijd-tegen-terreur.dhtml

-------

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
- http://www.amis.monde-diplomatique.fr/article1537.html
- http://www.rsf.org/article.php3?id_article=7102
- http://www.iris.sgdg.org/
- http://sebsauvage.net/liberte.html

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Foto's: Patrick Dewael (Open VLD), procureur-generaal Liégeois (Antwerpen)

10:14 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

26-12-07

'Terreurbestrijding' - Mediamanipulatie - Internetcontrole


Regering wil communicatie via het Internet zonder beperkingen controleren

airport_professionals'Terroristen wijken uit naar internet'

De Belgische regering gaat wettelijke regels opstellen om iederéén die zogenaamd 'verdacht wordt van terrorisme' op het Internet (media-aktivisten vallen daar ongetwijfeld ook onder) keihard te kunnen pakken.

Volgens de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois zouden politiemensen op dit ogenblik immers geen e-mail- of chatboodschappen van 'terroristen' kunnen onderscheppen en zouden zij geen websites kunnen doorzoeken.
In werkelijkheid worden deze praktijken reeds dagelijks zonder enige wettelijke beperking door politiemensen toegepast.

De oproep van de Antwerpse procureur-generaal volgt toevallig nadat het persagentschap Belga met veel getoeter en belgerinkel bekend maakte dat er veertien verdachten waren opgepakt wegens de 'voorbereiding van een terroristische aanslag in ons land'.

Het bericht bleek echter nep te zijn en de veertien verdachten moesten onmiddellijk weer vrijgelaten worden.

Senator Anne-Marie Lizin (PS) die zich ernstige vragen stelt bij de 'anti-terreurcampagne', wil dat er een onderzoek komt naar de foute berichtgeving die bedoeld was om een reeks nieuwe wettelijke maatregelen tegen het zogenaamde terrorisme op het Internet af te dwingen. Zij kreeg echter onmiddellijk tegenwind van de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD).
Dewael zag geen graten in een onderzoek door het comité I omdat dit 'tot de standaardprocedures behoort'. Dat de 'terreurdreiging' zou overschat zou zijn, was volgens Dewael echter een "misplaatste uitspraak" voor een politica. "We hebben met het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging) net een orgaan dat de dreiging analyseert en het is op basis van die analyse dat maatregelen genomen worden", aldus de woordvoerder van Dewael.

Hoe dan ook, de eindejaarsfeesten zijn de ideale gelegenheid om de burgers bang te maken voor 'terreurakties' en uitzonderingswetten tegen de 'terreur op het Internet' af te kondigen.

In Antwerpen lopen er momenteel een aantal processen tegen aktievoerders en het proces tegen de leden van de DHKP-C die van 'terrorisme' beschuldigd worden en het geeft te denken dat de Antwerpse procureur-generaal Liégeois en de federale procureur Johan Delmulle die verdachten wel eens op een emotionele manier met daders verwart (cfr. DHKP-C), ook aandringen op een 'betere bescherming van politiemensen die ingezet worden in de 'strijd tegen terroristen'. Beide magistraten willen de namen van de politieagenten uit het strafdossier omdat zij 'gemakkelijk slachtoffer zijn voor eventuele represailles tegen henzelf of hun familieleden'.
Als de regering daarmee akkoord gaat, dan is het hek pas volledig van de dam want dan kan iederéén die 'verdacht wordt van terrorisme' (wat men daarmee ook bedoelt) op basis van een anonieme klachten vervolgd worden. De verdachte en/of zijn advocaat kunnen zich tegenover de anonieme klachten en verklaringen niet eens verdedigen. De rechten van de verdediging waarmee men in Belgische strafrechtszaken maar weinig rekening houdt, worden daarmee extra geschonden en langzaam maar zeker evolueert men naar echte uitzonderingsrechtbanken die men -zoals dit in de USA en in een aantal Europese landen reeds het geval is- kan gebruiken om aktievoerders en politieke opposanten zonder recht op verdediging de mond te snoeren.

In het verleden drong senator Anne-Marie Lizin reeds aan op een nauwkeurige omschrijving van 'terrorisme' maar daar werd geen gevolg aan gegeven. Men wil 'terrorisme' immers zo vaag mogelijk houden zodat iederéén op basis van de de nieuwe terrorismewetten vervolgd en veroordeeld kan worden.


Yves Liégeois.89a60e83-8e05-4361-9d25-945b807e5c42Delmulle
E-mail terroristen niet bereikbaar voor politie

BRUSSEL - Politiemensen kunnen geen e-mail- of chatboodschappen van terroristen onderscheppen. Volgens de procureur-generaal van Antwerpen loopt de Belgische justitie daardoor achterop.

Terroristen maken al lang geen afspraken meer via mobiele telefoons. Ze zijn uitgeweken naar het internet, waar ze via beveiligde websites contact met elkaar leggen. De politie heeft momenteel geen toegang tot die websites. De wet verhindert hen dat.

Volgens de procureur-generaal van Antwerpen, Yves Liégeois, moet de regering de wettelijke regels hierover dringend aanpassen. Anders blijft de politie de terroristen achternalopen. Liégeois verwacht niet dat de interim-regering van Verhofstadt III deze zaak kan regelen. Daar is meer tijd voor nodig dan drie maanden.

Nu de Staatsveiligheid en speurders telefoongesprekken van terroristen mogen afluisteren, zoeken deze laatste andere manieren om met elkaar te communiceren, stelt de procureur-generaal vast. Het gaat om e-mail, chatboodschappen en telefoneren via het internet. 'Justitie moet kunnen bijbenen om op internet snel dingen te doen die nu absoluut niet geregeld zijn', zei Liégeois hierover aan de VRT.

Hij dringt ook aan op een betere bescherming van politiemensen die ingezet worden in de strijd tegen terroristen. Nu staan hun namen in het strafdossier, waardoor ze een gemakkelijk slachtoffer zijn voor eventuele represailles tegen henzelf of hun familieleden. Ook de federale procureur, Johan Delmulle, heeft al herhaaldelijk gevraagd de identiteit van politiemensen weg te laten uit de processen-verbaal tegen terroristen.

De oproep van de procureur-generaal komt er nadat vrijdag veertien verdachten zijn opgepakt wegens voorbereiding van een terroristische aanslag in ons land. Ze zouden ook een plan hebben gesmeed om Nizar Trabelsi (37) uit de gevangenis te bevrijden.

Trabelsi zit een celstraf van tien jaar uit voor het plannen van een aanslag tegen de militaire basis van Kleine Brogel, in Limburg. Hij ontkende zondag elke betrokkenheid bij een aanslag of ontsnappingspoging. Het zou volgens hem gaan om 'paranoia en desinformatie door de Amerikanen'.

Ook PS-senator Anne-Marie Lizin vindt dat de Belgische veiligheidsdiensten de terreurdreiging overschatten. Ze eist een onderzoek door het controlecomité op de inlichtingendiensten naar de kwaliteit van de inlichtingen die geleid hebben tot het terreuralarm. Volgens Lizin was het snel duidelijk dat de oproep tot waakzaamheid aan de bevolking vrijdag vermeden had kunnen worden.

De minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open VLD), noemt de uitspraken van Lizin 'misplaatst'. 'De vorige regering, waar de PS deel van uitmaakte, heeft het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging (OCAD) geïnstalleerd. Als dit orgaan besluit dat er gegronde redenen zijn om een terreuralarm af te kondigen, is het niet aan de politiek om daar tussen te fietsen', zegt Dewael tegen de redactie.

Hij verzet zich niet tegen een onderzoek door het comité I. 'Dat behoort tot de standaardprocedures. Maar wat als er een aanslag zou plaatsvinden? Mevrouw Lizin zou de eerste zijn om de barricades te bestormen en de minister van Binnenlandse Zaken te vragen of er wel voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.'

Filip Verhoest
De Standaard, woensdag 26 december 2007


180406-dewaelLizin
Lizin vraagt onderzoek comité I naar overschatten terreurdreiging

PS-senatrice Anne-Marie Lizin wil dat het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een gedetailleerd verslag opstelt over de evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot het overschatten van de terreurdreiging van vorige week vrijdag. Dat schrijft ze in een brief aan Armand De Decker als voorzitter van de Begeleidingscommissie van het comité I.

Oproep tot bevolking
Premier Guy Verhofstadt verwees naar de terreurdreiging en het instellen van veiligheidsmaatregelen in zijn regeerverklaring die hij in Kamer en Senaat aflegde. Maar volgens Lizin was bij het natrekken van de ernst van de dreiging vrijdagvoormiddag reeds duidelijk dat de oproep tot de bevolking had kunnen vermeden worden.

Daarom vraagt ze een onderzoek door het comité I naar de gebeurtenissen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot een overschatting van de dreiging. (belga/lb)

De Morgen, 24.12.07

-------

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Arabisch+Europese+Liga&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=ligue+arabe+européenne&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Arabian+European+League&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=16844
- http://www.cemab.be/news/2007/11/4823.php
- http://www.indymedia.be/en
- http://antwerpen.indymedia.org/news/2007/12/14200.php
- http://www.indymedia.be/en/node/25356
- http://www.indymedia.be/en/node/25370
- http://antwerpen.indymedia.org/news/2007/12/14189.php
- http://www.droitfondamental.eu/

- http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
- http://www.amis.monde-diplomatique.fr/article1537.html
- http://www.rsf.org/article.php3?id_article=7102
- http://www.iris.sgdg.org/
- http://sebsauvage.net/liberte.html

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Foto's: Luchthavencontrole, Procureur-generaal Yves Liégeois, procureur Johan Delmulle, Patrick Dewael, Anne-Marie Lizin

02:23 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (20) |  Facebook |

21-12-07

Proces Arabisch-Europese Liga: Een wet uit 1891


Proces tegen AEL: antiracisme staat terecht

abou_jahjah1.12.2007 - In Antwerpen is gisteren een proces begonnen tegen Abou Jahjah, leider van de Arabisch-Europese Liga (AEL). Het openbaar ministerie beschuldigt hem en twee andere bestuursleden van de AEL ervan dat ze vijf jaar geleden tot rellen hadden aangezet na de moord op een jonge migrant. Tegen hen is twee jaar cel geëist. Het is een politiek proces, waarin strijdbaar antiracisme tot misdrijf dreigt te worden gemaakt.

Volgens Abou Jahjah deed hij op die avond iets heel anders dan 'aanzetten tot rellen'. Hij was die dag de straat op gegaan 'om te proberen de rellen-in-spe te kanaliseren naar een waardig en positief protest.' Maar de politie hield mensen tegen, agenten maakten grappen met ook aanwezige fascisten van het Vlaams Blok. Een poging om de protesterende mensen te bewegen naar de moskee in de buurt te gaan, kreeg geen gehoor van de politie. Hun tegenwerking duurde uren en agenten zetten zelfs peperspray in 'met de duidelijke bedoeling van onze kant een gewelddadige reactie uit te lokken. Die gewelddadige reactie kwam er evenwel niet.'

Er ontstond felle discussie tussen Abou Jahjah en de politiechef ter plaatse. Daarop zei Jahjah – pepperspray nog in zijn ogen, terwijl de politiechef hem uitlachte - dat ze 'een betoging zouden houden in Antwerpen, zonder toelating, en dat hij dan pas eens goed zou kunnen lachen'. Uiteindelijk kreeg Jahjah de kans de mensen mee te nemen naar de moskee, waar hij tot kalmte en het afwachten van nader onderzoek op de moord opriep. In plaats daarvan ontkende de burgemeester van Antwerpen dat de moord een racistische achtergrond had en zei ze 'dat Abou Jahjah de rellen leek te orchestreren.' Dat laatste leidde tot zijn arrestatie, en nu tot een proces tegen hem, terwijl zelfs de betrokken politiechef inmiddels heeft toegegeven 'dat zijn rol die avond constructief en redelijk was'.

Het hele proces is klaarblijkelijk bedoeld als straf voor een organisatie die assertief voor rechten van migranten opkomt, en daarbij via houden van zogeheten burgerpatrouilles het gedrag van de politie tegen migranten in de gaten probeerde te houden. Vrijspraak is de enig denkbare rechtvaardige uitkomst.

Peter Storm

http://is-nieuws.blogspot.com/2007/12/proces-tegen-ael-antiracisme-staat.html


Artikel 66 van 1891

De aanklager vroeg twee jaar cel voor de bestuursleden van de AEL omdat bij een huiszoeking bij Dyab Abou Jahjah , “bezwarend materiaal” werd gevonden. Dat zogenaamd bezwarend materiaal bestond uit enkele T-shirts van de AEL, stickers, flyers en posters, alsook pamfletten die dateerden van eerdere acties van de AEL.
Hij koppelde dit aan artikel 66 van het Strafwetboek, namelijk: 'Als daders van een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft: Zij die door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld, aangeplakt, rondgedeeld, of verkocht, te koop geboden, of openlijk tentoongesteld, het plegen van het feit rechtstreeks hebben uitgelokt, onverminderd de straffen die bij wet bepaald zijn tegen daders van aanzetting tot misdaden of wanbedrijven, zelfs voor het geval dat die aanzetting zonder gevolg is gebleven.'

Artikel 66 dateert van 1891 en werd ingevoerd na de stakingsacties van 1886 in de Borinage. De toenmalige minister stelde hieromtrent dat de gebeurtenissen in de Borinage "volstonden om de absolute noodzaak (aan te tonen) om de gerechtelijke macht de middelen te geven om de aanstokers van wanorde, de predikers van anarchie die het lijden van arbeiders misbruiken om tot wanorde te komen". Het artikel kwam er onder meer op vraag van Charles Woeste, de legendarische rechtse tegenstander van Daens.
Er bestonden al wetten en manieren om arbeiders hard aan te pakken (ze neerschieten als dat moest), maar de intellectuelen die hen ophitsten met hun analyses en oproepen gingen vrijuit. Woeste wou dat daar verandering in kwam.

http://www.indymedia.be/en/node/25096

-------

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Arabisch+Europese+Liga&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=ligue+arabe+européenne&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Arabian+European+League&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=16844
- http://www.cemab.be/news/2007/11/4823.php
- http://www.indymedia.be/en
- http://antwerpen.indymedia.org/news/2007/12/14200.php
- http://www.indymedia.be/en/node/25356
- http://www.indymedia.be/en/node/25370
- http://antwerpen.indymedia.org/news/2007/12/14189.php
- http://www.droitfondamental.eu/

- http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

PROCES TEGEN AEL: 21 DECEMBER 2007, CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN

02:12 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

20-12-07

Arabisch-Europese Liga: politiek proces


Proces tegen Arabisch-Europese Liga is een politiek proces

AEL.proces.12.07.BIBU3_GR71KKGM4.1+FBI_AELOp 26 november 2002 werd de 27-jarige Achrak door zijn 66-jarige overbuur doodgeschoten.
Dyab Abou, Ahmed Azzuz en Youssef Rahimi van de AEL werden echter volledig onterecht voor de rellen die daarop volgden, verantwoordelijk gesteld.

Morgen, 21.12.2007, volgt de uitspraak in het proces tegen Dyab Abou, Ahmed Azzuz en Youssef Rahimi.

De verdediging stelde enkele weken geleden reeds dat Dyab Abou Jahjah niet heeft aangezet tot geweld. 'Hij kwam integendeel ter plaatse om iedereen te kalmeren en om hen naar de moskee te leiden. In 2006 heeft Luc Lamine in een interview in Humo zelf gezegd dat mijn cliënt niet geprovoceerd heeft. En als u dat niet gelooft, wil ik dat Lamine wordt oproepen als getuige", pleitte meester André De Decker, die voluit voor de vrijspraak ging.

Ook voor de twee andere beklaagden werd de vrijspraak gevraagd. Meester Kris Luyckx pleitte dat het ook meteen na de moord al onrustig was, zonder dat zijn cliënten daar aanwezig waren. Op geen van de in beslag genomen tv-beelden was bovendien te zien dat Azzuz en Rahimi opriepen tot onlusten. Ook in de processen-verbaal in het strafdossier stond daarover niets te lezen.

Op 16 juni 2006 werden elf leden van de AEL door het Antwerpse parket buiten vervolging gesteld voor het vormen van en het optreden als privé-militie nadat de raadkamer had geoordeeld dat er niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan was om van een privé-militie te spreken. "Het doel van de AEL was niet om de politie of het leger te vervangen, maar de burgers op hun rechten te wijzen en informatie in te winnen over eventuele incidenten bij politieoptredens", luidde de motivering van de raadkamervoorzitter. Ook de zwarte kleding die de leden tijdens de patrouilles droegen, kwam volgens de raadkamer niet in aanmerking als uniform. De AEL organiseerde geen oefeningen en was niet gewapend, wat allemaal voorwaarden zijn om van een privé-militie te kunnen spreken.
De oprichting en de werking van de AEL is trouwens geen inbreuk tegen de wet van 1934 op de privé-milities. In de statuten staat niks over geweld en de gestructureerde organisatie van de AEL of het openbaar optreden in groep volstaan niet om als een politiemacht of leger beschouwd te worden.

Dat men Dyab Abou, Ahmed Azzuz en Youssef Rahimi nu verantwoordelijk wil stellen voor de rellen van november 2002 heeft ongetwijfeld te maken met de druk die men vanuit bepaalde politieke kringen op justitie uitoefent om de AEL te criminaliseren en als 'privé-militie' te omschrijven.


Schampelaere.DSC_0009'Regering staat zonder enige daadkracht tegenover Antwerps straatgeweld'

‘Ik heb al enige tijd aan het parket-generaal in Antwerpen gevraagd om een nauwkeurig onderzoek te doen naar de daden van de Arabisch-Europese Liga. Weet u dat ik vandaag heb moeten vernemen dat de bundel die ik heb gericht aan de procureur-generaal in Antwerpen nog niet eens bij de procureur des konings in Antwerpen is toegekomen!’ Dat was het verbolgen antwoord van minister van justitie Marc Verwilghen op een mondelinge vraag van CD&V-senatrice Mia De Schamphelaere aangaande de acties die er worden ondernomen om na te gaan in welke mate de militanten van de AEL kunnen aangepakt worden op grond van de wetgeving aangaande privé-milities.

‘De huidige meerderheid regeert nu al verschillende jaren met een aankondigingseffect,’ zegt CD&V-senatrice Mia De Schamphelaere. ‘Telkens weer krijgen we te horen dat er grootse daden zullen worden gesteld, maar uiteindelijk blijft het altijd bij woorden. De regering kondigt maatregelen aan tegen het geweld dat er vandaag in de Antwerpse straten heerst maar uit de woorden van minister van justitie Marc Verwilghen blijkt dat we vandaag nog altijd nergens staan.’

Mia De Schamphelaere wilde vandaag in de plenaire zitting van de senaat van de minister van justitie weten in welke mate de wet op de privé-milities een bruikbaar wettelijk instrument is om de aangekondigde controles van de AEL op Antwerpse politiepatrouilles aan te pakken. De minister antwoordde dat hij van zijn positief injunctierecht gebruik had gemaakt om de procureur-generaal van Antwerpen de opdracht te geven om een onderzoek te openen naar de handel en wandel van de AEL en eventueel ook vervolging in te stellen. ‘Uiteraard dienen eerst de bevindingen van dit onderzoek te worden afgewacht,’ zo voegde hij eraan toe.

Minister Verwilghen gaat ervan uit dat pas naar aanleiding van een eventuele behandeling door een rechtbank zal blijken of er enige wetgevende lacune bestaat die niet zou toelaten om eventuele strafrechterlijke feiten te beoordelen. ‘De situatie is dermate explosief uitgegroeid en afwachten of een bepaalde bestaande wetgeving toepasbaar is kan nu niet meer,’ vindt Mia De Schamphelaere. ‘We gaan toch niet wachten tot voor een rechtbank zal blijken dat het bestaande wettelijke arsenaal niet toereikend is. Als de wet uit 1934 op de privémilities niet toereikend is, dan moet daar zo snel mogelijk aan gesleuteld worden.’

Minister Verwilghen beklemtoonde in de plenaire zitting van de senaat aanvankelijk dat voorlopig in ieder geval gerechtelijk gesproken alles onder controle was: ‘Aan mijn verzoek overeenkomstig het positief injunctierecht is opvolging gegeven. Dat wil zeggen dat door de procureur-generaal het dossier en de instructie is overgemaakt geweest aan de procureur des konings te Antwerpen. En ik kan u bevestigen dat de procureur des konings volop met de zaak bezig is, en ik neem aan dat hij dit op een ernstige wijze zal doen.’

Geïrriteerd omdat senatrice De Schamphelaere bleef aandringen op concrete actie, ontkrachtte Verwilghen zelf het rooskleurige scenario dat hij eerst had opgedist: ‘Ik heb al enige tijd aan het parket-generaal in Antwerpen gevraagd om een nauwkeurig onderzoek te doen naar de daden van de Arabisch-Europese Liga. Weet u dat ik vandaag heb moeten vernemen dat de bundel die ik heb gericht aan de procureur-generaal in Antwerpen nog niet eens bij de procureur des konings in Antwerpen is toegekomen!’

‘Het is andermaal duidelijk geworden hoe de huidige regering geen enkele zaak nog in handen heeft,’ oordeelt Mia De Schamphelaere. ‘Er worden altijd luide beloftes gedaan en in de praktijk komt er nergens wat van terecht. Het is overigens schandalig dat een minister van justitie binnen een tijdsbestek van 5 minuten twee verschillende waarheden opdist. Elke geloofwaardigheid van de gezagsdragers in dit land wordt daarmee op de helling gezet.’

Mia De Schamphelaere kondigde ook aan dat CD&V binnenkort een wetsvoorstel zal indienen ter verfijning van de bestaande wet op de privémilities. ‘Iemand moet actie ondernemen en als we op de regering moeten wachten, dan mag het intussen duidelijk zijn dat er niets van in huis komt.

29-11-2002

http://www.cdenvsenaat.be/index.php?id=28&nid=166


pastedGraphic1Proces tegen AEL begint in Antwerpen
by cp Dyab Abou Jahjah Wednesday, Nov. 28, 2007

26 november 2002, vijf jaar later...

Op 26 november was het vijf jaar geleden dat Mohammed Achrak werd vermoord door een Belgische racist en dat er rellen uitbraken in Antwerpen. Mohammed was de broer van Satif, een vriend van mij, van wie ik gedurende jaren de voetbaltrainer was.
Die avond trok ik met verschillende AEL activisten de straat op om te proberen de rellen-in-spe te kanaliseren naar een waardig en positief protest. Toen ik aankwam op de plaats van de incidenten, zag ik dat een politiecordon de mensen tegenhield en dat er dat er in dat cordon aan provocatie werd gedaan, dat er moppen en grappen werden verteld tussen de politieagenten en de Vlaams Blok militanten. Miltanten als Rob Vereyken, die bekend staan als provocateurs, waren al op het gebeuren aanwezig.

We probeerden een oplossing te onderhandelen en we stelden voor om de menigte, die helemaal niet explosief was, naar een nabijgelegen moskee te leiden. Dit initiatief werd urenlang geblokkeerd. Toen we opnieuw het voorstel deden, kregen we als antwoord een lading pepper spray over ons heen. Met de duidelijke bedoeling om van onze kant een gewelddadige reactie uit te lokken.

Die gewelddadige reactie kwam er evenwel niet. Al wat er kwam was een verbale confrontatie, die van dan af aan steeds maar ging heruitgezonden worden op de Belgische televisie. Het ging over een woordenwisseling tussen mij en politiechef Luc Lamine, waarin ik hem zei dat we “een betoging zouden houden in Antwerpen met 10.000 man, zonder toelating, en dat hij dan pas eens goed zou kunnen lachen.” U moet weten dat Luc Lamine me in mijn gezicht stond uit te lachen toen ik net bijgekomen was van de laag pepper spray die ik ontvangen had, en ik vind mijn reactie, gezien de omstandigheden, op zijn zachtst gezegd zeer gematigd. De grondwet geeft ons immers het recht om zonder toelating te betogen, en wanneer hij moet lachen wanneer iemand wordt doodgeschoten en wanneer mensen daarom bedroefd en woedend zijn, dan kan hij wat mij betreft lachen op eender welke gelegenheid.

Uiteindelijk liet de politie de mensen gaan. Ik leidde hen naar een moskee, waar ik iedereen vroeg om kalmte en aanzette om naar huis te gaan, te bidden en te wachten op het onderzoek. Wachten op het onderzoek was evenwel niet wat de burgemeester van Antwerpen deed. Ze onderbrak haar verjaardagsfeest om in de media te gaan verklaren dat de moord niet racistisch was en dat Abou Jahjah de rellen leek te orchestreren.

Verbijsterend.. , maar het was die mededeling die in Belgische media en in het publieke debat weerklank vond. Niemand sprak nog over de moord of over wat het betekent om te worden doodgeschoten omdat je Islamitische kleding draagt. Nee, het probleem was de AEL en hoe sommige personen reageerden op de moord.
Later kwam de Belgische eerste minster in het parlement zo goed als mijn arrestatie bevelen. Het was een walgelijk schouwspel van machtsmisbruik, hysterische politiek en racisme.

Ik werd gearresteerd en in de gevangenis opgesloten, eigenlijk alleen omdat ik die avond geprobeerd had de zaken onder controle te houden en te kanaliseren. Het establishment wilde met mij en met de AEL afrekenen omwille van onze uitgesproken standpunten in de integratiekwestie (er was ons anti-racisme, onze assertiviteit in dit debat en vooral ook onze burgerpatrouilles, die we organiseerden om het gedrag van de politie in het oog te houden. Deze patrouilles schokten België in de weken voor de moord op Achrak en haalden de krantenkoppen in België en daarbuiten. We werden beschuldigd van illegale praktijken, maar vorig jaar sloot een rechter ook dat hoofdstuk voorgoed af. Hij vonniste dat er niets illegaal was aan die patrouilles) en omwille van onze posities in de Palestijnse zaak (vooral omwille van de zaak Sharon die de racistische staat Israël in verlegenheid bracht en die België onder druk zette om zijn genocidewet te veranderen).

Intussen zijn de dingen duidelijk geworden : we weten nu dat de politieverklaring tegen mij opgezet spel en manipulatie was. We weten nu dat Luc Lamine in persinterviews zelf toegaf dat mijn rol op die avond constructief en redelijk was. We weten nu zelfs dat hij er op aandrong om aanwezig te kunnen zijn bij de huiszoeking in mijn appartement, omdat hij er andere collega’s van verdacht daar ‘bewijzen’ te willen neerleggen om mij zo te kunnen veroordelen. Ja, dit soort geschiedenissen dus….

Volgende vrijdag gaat het proces van start. We denken dat het een lange strijd zal worden en ik zal het proces verslaan op deze blog en er regelmatig commentaren over schrijven. Dit is een politiek proces, en niets anders. Ik hoop dat de rechter dit zal zien en dat hij de vervolging van de hand zal wijzen als ongefundeerd en belachelijk. Maar België een beetje kennende en het soort politiek geïntrigeer dat spreekwoordelijk is in dat land, heb ik zo mijn twijfels.

Temidden van dit alles, zal 26 november voor mij altijd de dag zijn waarop Mohammed Achrak werd doodgeschoten, en mijn gedachten zullen gaan naar zijn broer Satif en zijn familie.

26th of November 2003, 5 years after the events, the files are open
26 Novembre 2003, 5 ans apres les evenements, les dossiers sont ouverts

U kan helpen door een bijdrage te storten voor de proceskosten op volgend rekeningnummer, met vermelding : “steun AEL proces”
Voor België KBC Bank 733-0319868-89
Van buiten België : IBAN: BE45 7330 3198 6889 BIC: KREDBEBB
Met dank : Dyab Abou Jahjah, Youssef Rahimi, Ahmed Azzuz

hhttp://www.cemab.be/news/2007/11/4823.php

-------

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Arabisch+Europese+Liga&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=ligue+arabe+européenne&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Arabian+European+League&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=16844
- http://www.cemab.be/news/2007/11/4823.php
- http://www.indymedia.be/en
- http://antwerpen.indymedia.org/news/2007/12/14200.php
- http://www.indymedia.be/en/node/25356
- http://www.indymedia.be/en/node/25370
- http://antwerpen.indymedia.org/news/2007/12/14189.php
- http://www.droitfondamental.eu/

- http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

19:05 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

19-12-07

De kinderporno van de Koning


Het 'verdwenen dossier'

proces-marcel 15.11.027Op 5.12.2007 verklaarde advocaat-generaal Marc Tack op het Hof van Beroep te Antwerpen alwaar de advocaten van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem aan het woord kwamen, dat het dossier rond de kinderporno-cd-rom Zandvoort die de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Koning liet overmaken, 'verdwenen' was en dat hij een 'reconstructie' van het dossier had gemaakt.

Het dossier was echter helemaal niet verdwenen.

Het was alleen maar weggestoken in een zogenaamd 'administratief dossier' waarin zich tevens een groot deel van de ontbrekende documenten bevonden die Marcel Vervloesem hadden kunnen vrijpleiten.
In dit zogenaamd 'administratief' dossier waarin alleen de hoge magistraten inzage kregen, waren ook de klachten jegens het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. weggestopt. Over deze man die Marcel Vervloesem in 1998 voor 'folteringen en verkrachtingen' aankloeg, bestaan er immers zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die onder druk van de Sp.a niet onderzocht mogen worden.

Dat verklaart ook waarom het legertje journalisten dat men normaal gezien op het proces van Marcel Vervloesem aantreft, was weggebleven.

Veel mensen gaan er nog van uit dat de pers eerlijk verslag uitbrengt over rechtszaken terwijl dit al lang niet meer het geval is en bepaalde gerechtsjournalisten zelfs zogezegde slachtoffers omkopen om criminelen te kunnen beschermen en onschuldige mensen zonder ophouden aan de schandpaal te kunnen nagelen.


- http://www.rvdj.be/pdf/beslissing200716.pdf.
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gazet+van+Antwerpen+klacht&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pers+gerecht&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Morkhoven+Vervloesem+Gazet+van+Antwerpen&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.journalist.be
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gazet+van+Antwerpen+Good+Engels&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=brief+procureur-generaal+Antwerpen&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=werkgroep+morkhoven&btnG=Zoeken&meta=lr%3D

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - UITSPRAAK PROCES MARCEL VERVLOESEM: 9 JANUARI 2008, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, WAALSE KAAI, 2000 ANTWERPEN - werkgroep_morkhoven@hotmail.com

22:06 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-12-07

Hoge Raad Justitie: klachten over zedenfeiten met minderjarigen

 

De niet-onderzochte processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen

1aDekkers.large_379568Brussel, 17.12.2007

Hoge Raad voor de Justitie
Louizalaan 65 bus 1
1050 Brussel

Geachte Heer,

Betreft:niet-onderzochte klachten inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen

In bijlage zend ik u een kopie van mijn Open Brief aan de Antwerpse Procureur-Generaal Christine Dekkers.

Ik gaf deze brief in oktober 2006 af op het bureau van de Procureur-Generaal en ontving daarbij een bewijs van afgifte.

Het blijft echter doodstil in deze zaak en ik vraag me af of deze brief niet in een 'administratief dossier' werd weggestoken.

Normaal gezien, wordt er in dergelijke zaken immers onmiddellijk een gerechtelijk initiatief genomen omdat er kinderen en minderjarigen bij zijn betrokken.

Mag er geen onderzoek gevoerd worden in deze zaak omdat de genaamde Victor V. toevallig de man was die de klachten tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 organiseerde ? Of heeft het misschien te maken met het feit dat iemand met een Sp.a-partijkaart en een goede relatie met een Sp.a-kamerlid, om politieke redenen niet vervolgd kan worden ?

Hoe dan ook, het kan niet dat dergelijke zaken zonder gerechtelijk onderzoek in de doofpot verdwijnen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

---------------------

Geachte Mevrouw Procureur-generaal Dekkers,

Turnhout 21.10.2006 -  Het staat nu al vast en nog voor de strafrechtbank van Turnhout uitspraak kan doen in het proces van Marcel Vervloesem, dat de ganse procesvoering dewelke al bijna 9 jaar aansleept zal moeten worden overgedaan.

Door diverse 'fouten'  binnen de administratie van het parket van Turnhout zijn namelijk diverse dossierstukken dewelke nochtans dezelfde notitienummers bezaten als de strafbundels, niet in de aanvankelijke dossiers terecht gekomen.

Als de strafrechtbank uitspraak zou doen op 15 november 2006, is de kans bijzonder groot dat door een klacht met burgerlijke partijstelling over deze ontbrekende stukken de ganse gevoerde procedure op de helling komt te staan.  Een verdachte bezit immers het fundamenteel recht om over alle stukken inzake het strafbundel te beschikken teneinde zijn of haar verdediging voor te dragen.

Het parket van Turnhout is vergeten een bundel van 69 pagina's dik te voegen bij het dossier TU.52.98.101758-04.  Dit bundel werd op  23 augustus 2005 ter griffie van de Procureur Des Konings te Turnhout  afgegeven ter voeging in dat desbetreffende bundel en dit tegen kwitantie door de  E.a. Adjunct secretaris van de Procureur.

Marcel Vervloesem werd op donderdag 15 april 2004 in opdracht van het parket door de Gerechtelijke Politie van Turnhout opnieuw verhoord inzake de  inhoudelijkheden van de strafbundels TU.45.98.100301/2001 en TU.2O.49.100138.00.
Bij dat verhoor werden door de gerechtelijke politie stukken ter ontlasting inzake beide strafbundels gevoegd.
Zowel het voornoemde proces-verbaal als de gevoegde ontlastende stukken zijn door een vergissing tot op heden niet in de strafdossiers terechtgekomen.

Op 16 januari  2004 zond de Procureur des Konings van Leuven diverse zendingen aan het Parket van Turnhout inzake het strafbundel  TU.37.10102448/I998, met daarbij diverse gegevens ter ontlasting van Marcel Vervloesem.
Deze doorzendingen en stukken bleven maandenlang zoek.

Onderzoek door de Hoge Raad van Justitie wees uit dat de klacht rond de verdwijning van deze stukken en processen-verbaals inzake TU.37.10102448/1998 gegrond was en dat het parket van Turnhout terzake in gebreke was.
Ook deze processen-verbaals, opgesteld door de Politie van Haacht op 3.11.2003 inzake het strafbundel TU.37.10102448/I998, zijn ontbrekend in het desbetreffende strafbundel.

Ook brieven dewelke jaren geleden aan het parket van Turnhout waren toegezonden inzake het strafdossier TU.37.10102448/1998 en dewelke een geheel ander licht op de zaak konden werpen, zijn al evenmin in het desbetreffende strafbundel terechtgekomen.
Toevallig gaat het om brieven waarin niet Marcel Vervloesem doch wel de hoofdaanklager in deze zaak, Victor V., werd aangewezen als kindermisbruiker.

De onderzoeksrechter dewelke het onderzoek inzake het strafbundel TU.37.L7.103093/05  voerde, heeft dossiers dewelke hij in beslag nam in het kader van dat strafdossier en ter beschikking stelde van psychologe Theunis, nooit ter inzage gegeven aan de beklaagde en diens advokaat.  Nochtans baseerde dezelfde Onderzoeksrechter zich op dit verslag van psychologe Theunis om de door Marcel Vervloesem opgegeven getuigen ter zijner ontlasting niet te verhoren.

De onderzoekers in het strafdossier TU.37.L7.103093 maakten gebruik van diverse processen-verbaals dewelke zij met nummer vermelden maar die zijn niet ter inzage in het strafdossier TU.37.L7.103093 omdat deze ter ontlasting van Marcel Vervloesem kunnen dienen.

Al de bovenvermelde vaststellingen zijn reeds voldoende om de gevoerde procedure in de strafzaak Marcel Vervloesem te wraken.
Juristen spreken zelfs van een schending van de fundamentele rechten van de verdachte en het onthouden van het recht op een eerlijk proces.

Het proces dreigt ook vanwege de volgende elementen, volledig te ontaarden.
Zopas kwam immers aan het licht dat het parket van Turnhout er jarenlang van op de hoogte was dat hoofdaanklager Victor V. zich schuldig maakte aan zedenfeiten met kinderen. De Antwerpse provinciegouverneur Paulus  schreef aan derden dat de Procureur des Konings van Turnhout hem mededeelde 'niet op de hoogte te zijn van misbruik van kinderen door de hoofdaanklager V.' (Brief . d.d.  17 oktober 2005 ref . GE/PAUGUV/1MSOJQOFMJG.DOC).
Slachtoffers en gedupeerden van Victor V. stellen nu dat de Procureur des Konings van Turnhout de man beschermde en beter dan wie ook afwist van de zedenfeiten dewelke Victor V. pleegde.
Volgens hen kreeg Victor V. hierin een hand boven het hoofd  gehouden omdat de Procureur hem nodig had om actievoerder Marcel Vervloesem te kunnen vervolgen.
De gedupeerden voeren sinds gisteren zelfs een bijzonder gedetaillieerde lijst aan om dit te staven en stelden inmiddels deze lijst ter beschikking van de Procureur Generaal te Antwerpen en de Gouverneur.


Hier volgt een lijst van zaken die de Procureur des Konings van Turnhout zogezegd niet wist en die zijn ambt  jarenlang ten overstaan van eenieder verzwegen hield...

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
"Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor V. om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor V. er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan ".

2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
" Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor V. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001."

3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
" Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor V. tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor V. wegens aanranding op mijn persoon. Victor V. heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. "

4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
" Ik volgde de aantijgingen van Victor V. en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer. Het was Victor V. die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje."

5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
" Victor V. had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor V. opgezet ."

6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
" Victor V. viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. "

7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
" Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor V. zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. "

8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
" Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor V. aan " stekkesvijver " te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. "

9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
" In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor V. aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen."

10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
" Victor V. beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over afgelegd. "

11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv. 1.7025 /05:
" Victor V. heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor V. beschermd door Burgemeester P. Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. "

12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
" Ik heb Victor V. en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor V. was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. "

13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
" Victor V. pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. "

14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in TU.37.10.102448/98:
" Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor V ."

15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
" Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor V. in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor V. twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "

16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
" Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat V. hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "

17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
" Ik heb Victor V. de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "

18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor V.. TU. 37.10.102448 - 98:
" Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht ."

19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
" Victor V. bij de OCMW-raad in Herentals. Victor V. pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW- raad zetelt ."

20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
" Ik kreeg 10.000 bfr van Victor V. om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor V. 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv zender VTM moest doen."

21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:
" Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor V. uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor V. masturbeerde zich voor ons. Victor V. vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken. Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen."

22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:
" Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor V.. Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. "

23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448 /98F:
" Victor V. heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."

24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
" Victor V. had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor V. chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor V. hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."

25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
" Victor V. manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."

26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
" Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."

27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
" Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs. "

De voornoemde gegevens spreken voor zichzelf.


Hoge Raad voor de Justitie : Louizalaan 65 bus 1 - 1050 Brussel
Telefoon : 02 / 535.16.16 - Fax : 02 / 535.16.20
Hartelijk dank voor uw belangstelling.


- http://www.csj.be/nl/index.htm
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderen+isoleercellen+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+Temse+Madeira&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Operatie+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=operatie+Koala+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerken&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.romania-forexportonly.eu/index-Dateien/Page393.htm
- http://www.juliemelissa.be/spip/article.php3?id_article=57
- http://www.droitfondamental.eu/06-Ylena_lead_to_maddie-FR.htm

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - UITSPRAAK PROCES MARCEL VERVLOESEM: 9 JANUARI 2008, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, WAALSE KAAI, 2000 ANTWERPEN

werkgroep_morkhoven@hotmail.com

Foto: Procureur-Generaal Christine Dekkers

21:50 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

01-12-07

Justitie - Proces Marcel Vervloesem


Justitie werkt met verdwenen dossiers...

IkzelfMorkhoven147Brussel, 30 november 2007

Hoge Raad voor de Justitie
Louizalaan 65 bus 1 - 1050 Brussel

Geachte Heer,

Nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven voor het dossier rond de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort aan het Koningshuis, tevergeefs naar advocaat-generaal Marc Tack van het Hof van Beroep te Antwerpen schreef, diende hij een klacht in bij de Hoge Raad van Justitie en de federale ombudsman.

Tack deelde hem in zijn brief van 25.10.2007 mede dat hij het ontbrekende dossier op de griffie kon komen inkijken.

Op 31.10.2007 en 2.11.2007 bood Marcel Vervloesem zich op de griffie aan en vroeg kopij en inzage van het dossier. De griffiers konden het dossier echter nergens terugvinden.

Marcel Vervloesem bracht Tack daarvan in zijn aangetekende brief van 5.11.2007 op de hoogte. Marcel Vervloesem kreeg opnieuw geen antwoord.

Op 6.11.2007 deelde de griffier Marcel Vervloesem telefonisch mede dat men 'nog eens extra had gezocht maar dat het dossier spoorloos was'.

Marcel Vervloesem schreef in zijn herinneringsschrijven van 21.11.2007 aan Tack dat het dossier blijkbaar verloren was gegaan.

Hij diende vervolgens een bijkomende klacht in bij de Hoge Raad voor Justitie.

Op 26.11.2007 kreeg Marcel Vervloesem een brief van Tack waarin hem werd medegedeeld dat hij 'voldoende was ingelicht' en dat hij zijn 'middelen, grieven en argumenten op de zitting van het Hof van Beroep van 5.12.2007 naar voren kan brengen'.

Alle moeite bleek dus voor niets geweest te zijn.

Ik lees op jullie website dat de Hoge Raad voor de Justitie voor de continue verbetering van de justitie in ons land ijvert, ten bate van burger en maatschappij.

Zoals u kan zien, is er echter geen enkele verbetering vast te stellen. Dossiers en dossierstukken verdwijnen en de burger die hiervoor naar de Hoge Raad van Justitie schrijft wordt van het kastje naar de muur gestuurd.

U moet ook weten dat Marcel Vervloesen enorme gezondheidsproblemen heeft op dit ogenblik (zware hartproblemen, suikerziekte) zonder dat justitie daarmee rekening houdt.

Justitieminister Onkelinx zegt wel dat justitie een 'instelling ten dienste van de burger is' maar in werkelijkheid worden heel wat machteloze burgers het slachtoffer van justitie.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Correspondentieadres:
vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


Hoge Raad voor de Justitie : Louizalaan 65 bus 1 - 1050 Brussel
Telefoon : 02 / 535.16.16 - Fax : 02 / 535.16.20
Hartelijk dank voor uw belangstelling.


- http://www.csj.be/nl/index.htm
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Vervloesem+&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=brief+procureur-generaal+Antwerpen&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=werkgroep+morkhoven&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

PROCES MARCEL VERVLOESEM - 5 DECEMBER 2007 - 14 UUR - HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN - werkgroep_morkhoven@hotmail.com

14:29 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

29-11-07

Justitie - 5.12.2007: Proces Marcel Vervloesem


Proces Marcel Vervloesem: de spanning stijgt...

IkzelfMorkhoven147De personen die Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven gedurende bijna 10 jaar lang het zwijgen wllden opleggen, komen steeds meer en meer in nauwe schoentjes te staan.

De genaamde Peter Wouters uit Morkhoven die destijds een klacht indiende tegen Marcel Vervloesem, heeft reeds herhaalde malen verklaard dat hij zijn klacht weer terug wil intrekken.
Wouters was de man die schriftelijk verklaarde dat men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem via het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. betaald werd. Het geld zou ondermeer van de Vlaamse media zijn gekomen die de verhalen over 'verkrachtingen en folteringen' verspreid hebben en die Marcel Vervloesem tot vervelens toe als een kindermisbruiker bleven afschilderen terwijl zij de kinderpornozaak Zandvoort met de meer dan 88.000 slachtoffertjes en de tientallen kindermisbruikers doodzwegen.

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven schreef op welke manier de Gazet van Antwerpen de schandalen rond de isoleercellen van de Antwerpse kinderkliniek Good Engels (1989) en de kinderpornozaak Zandvoort (1998) heeft proberen dicht te dekken, viel er onverwachts een brief in de bus van de vzw Werkgroep Morkhoven. De brief kwam van de genaamde Ladislas Kiekens die twee dagen na de vrijspraak van Marcel Vervloesem (15.11.2006) in de Gazet van Antwerpen nogmaals verklaarde dat hij door Marcel Vervloesem 'misbruikt' werd. De Gazet van Antwerpen die maar al te goed wist dat Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd, liet Kiekens toen een oproep tot 'andere slachtoffers' doen en publiceerde het E-mailadres van Kiekens.
Kiekens schreef in zijn brief van 25.11.2007 dat hij de Gazet van Antwerpen geinformeerd had over het artikel van de vzw Werkgroep Morkhoven. Hij beweerde tevens dat hij de voornoemde Victor V. nooit gekend heeft.
Kiekens blijkt echter een leugenaar te zijn of in het beste geval aan geheugenverlies te lijden. In het proces-verbaal nr. 100985.2001 van 14.3. 2001 (stuk 451) van de Turnhoutse gerechtelijke inspecteur Marc Wellens staat namelijk: 'Victor V. verklaarde dat Kiekens hem opbelde'.

L. Kiekens en de andere zogenaamde slachtoffers van Marcel Vervloesem staan er natuurlijk niet bepaald goed voor nu Marcel Vervloesem ook door het Hof van Beroep van Antwerpen op 14.11.2007 voor hun klachten werd vrijgesproken. Maar kom, misschien zullen de rechters in de toekomst een teletijdscapsule ter beschikking krijgen die hen zal toelaten om zich uit te spreken over zaken die zogezegd 30 jaar geleden (1972) plaats vonden.

De spanning stijgt niet alleen bij de zogenaamde slachtoffers. Zij wordt ook op andere gebieden voelbaar.
Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven beklaagt er zich bijvoorveeld al enige tijd over dat hij het bureel van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel bijna niet meer telefonisch kan bereiken. Hij kan ook zijn advocaat Mter Dominique Defrance niet meer bellen op dit ogenblik. Als hij hem probeert te bellen, krijgt hij steeds een wildvreemde persoon aan de lijn.
Wie Mter Defrance vanuit Brussel tracht te bellen krijgt in plaats van de stem van Mter Defrance, een jongeman aan de telefoon die nog nooit van de vzw Werkgroep Morkhoven gehoord heeft. Hij heeft een GSM-nummer dat zelfs niet in de verste verte op het telefoonnummer van Mter Defrance lijkt.
Straks krijgt Marcel Vervloesem naast een spreekverbod met de pers ook nog een spreekverbod met zijn advocaten opgelegd !

Er zijn ook opnieuw problemen met de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven die men al een paar keren heeft proberen te sluiten met het gevolg dat er een tiental blogs en nieuwsgroepen bijkwamen.

Op gerechtelijk gebied gaat het al niet veel beter.
Nadat Marcel Vervloesem tevergeefs naar klager Marc Tack van het Hof van Beroep te Antwerpen schreef, diende hij een klacht in bij de Hoge Raad van Justitie en de federale ombudsman. Tack werd wakker en deelde hem in zijn brief van 25.10.2007 mede dat hij het ontbrekende dossier rond Victor V. op de griffie kon komen inkijken.
Op 31.10.2007 en 2.11.2007 bood Marcel Vervloesem zich op de griffie aan en vroeg kopij en inzage van het dossier. De griffiers konden het dossier echter nergens terugvinden.
Marcel Vervloesem bracht Tack daarvan in zijn aangetekende brief van 5.11.2007 op de hoogte. Tack bleek echter terug te zijn ingeslapen en Marcel Vervloesem kreeg geen antwoord.
Op 6.11.2007 deelde de griffier Marcel Vervloesem telefonisch mede dat men 'nog eens extra had gezocht maar dat het dossier spoorloos was'.
Marcel Vervloesem schreef in zijn herinneringsschrijven van 21.11.2007 aan Tack dat het dossier blijkbaar verloren was gegaan. Hij diende ook een bijkomende klacht in bij de Hoge Raad voor Justitie.
Op 26.11.2007 kreeg Marcel Vervloesem een brief van Tack waarin hem werd medegedeeld dat hij 'voldoende was ingelicht' en dat hij zijn 'middelen, grieven en argumenten op de zitting van het Hof van Beroep van 5.12.2007 naar voren kan brengen'.
Alle moeite bleek dus voor niets geweest te zijn.

Tack zal echter snel orde op zaken moeten stellen indien hij niet dezelfde weg wil opgaan als zijn collega Peter Van der Flaas van de correctionele rechtbank te Turnhout. Die speelde zijn dossiertjes en documenten systematisch kwijt zodat niemand nog wist waar het proces eigenlijk om draaide.
Nadat Marcel Vervloesem het gerechtelijk dossier uit Turnhout had mogen copiëren, stelde hij vast dat bijna al de voor hem ontlastende documenten en verklaringen ontbraken en dat hij dus enkel op basis van de door de media verspreidde geruchten werd veroordeeld. Marcel Vervloesem schreef hiervoor herhaaldelijk naar Tack maar het dossier is nog altijd onvolledig.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gazet+van+Antwerpen+Good+Engels&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=werkgroep+morkhoven&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Morkhoven+Vervloesem+Gazet+van+Antwerpen&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Vervloesem+&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=brief+procureur-generaal+Antwerpen&btnG=Rechercher&meta=

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

PROCES MARCEL VERVLOESEM - 5 DECEMBER 2007 - 14 UUR - HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN - werkgroep_morkhoven@hotmail.com

18:36 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

18-11-07

Justitie - kindermisbruik - Proces Marcel Vervloesem


Waarom zouden we ons nog druk maken over kindermisbruik ? We zwijgen er toch allemaal over !

ocmwraad juni 2005Antwerpen, 17.11.2007

Ik bezocht zopas een website in verband met het stadsbestuur van Herentals. En wat blijkt ?Victor V. die de klachten tegen Marcel Vervloesem in 1998 organiseerde en waarover er een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, zetelt nog steeds rustig als SP.A-gemeenteraadslid alsof er niets aan de hand is. Hij kreeg zelfs een plaatsje in de Herentalse politieraad waarin hij zich waarschijnlijk het best thuisvoelt.
Vandaar dat ik het vreemd vind dat men over Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven gedurende de voorbije 10 jaar zoveel heibel heeft gemaakt. Al bij al is het trouwens veel drukte voor niets geweest want Marcel Vervloesem werd voor de klachten over misbruik van Victor V. & Compagnie op 15.11.2006 vrijgesproken terwijl het onderzoek naar de processen-verbaals rond Victor V. nog moet beginnen. Volgens bepaalde geruchten zou het gerecht van Turnhout nog geen onderzoek in deze zaak hebben kunnen starten omdat het dossiertje met de processen-verbaals onvindbaar is.
Zowel de Herentalse burgemeester Jan Peeters als de schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW-bestuursleden van Herentals werden schriftelijk op de hoogte gebracht van de 30 processen-verbaals rond Victor V. maar gezien zij niet reageerden, kan men aannemen dat zij in de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die er rond Victor V. bestaan, geen bezwaar zagen om hem tot OCMW-raadslid en lid van de politieraad te benoemen.
Werden verder tevergeefs aangeschreven en/of kregen een afschrift van de 30 processen-verbaals toegezonden: Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste), Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD), de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers, Johan Vande Lanotte (ex-voorzitter Sp.a), de leden van het Sp.a-partijbureau te Brussel (waarvan kamerlid-burgemeester Jan Peeters deel uitmaakt), de Sp.a-parlementsleden, tal van ministers en parlementsleden, de pers (waaronder ook de redacties van VTM, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk, Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen die de verhalen van Victor V. en Compagnie voor het eerst de wereld instuurden en dan bijna 10 jaar lang schreven dat Marcel Vervloesem een 'kindermisbruiker' is zonder er rekening mee te houden dat iedere Belg het recht op een onpartijdig onderzoek en een eerlijk proces heeft).

Ik vraag mij af waarom men zich zo druk blijft maken over Marcel Vervloesem terwijl men niet eens de moeite heeft gedaan om de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort op te sporen en te vervolgen.
Omdat iederéén er over zweeg en Marcel Vervloesem gedurende het hele proces tegen hem steevast als een 'gevaarlijke pedofiel' werd afgeschilderd, kregen deze kindermisbruikers zelfs 10 jaar lang de tijd om verder kinderen te misbruiken. Dat is natuurlijk altijd meegenomen en ik ben er zeker van dat de kindermisbruikers de Belgische pers op prijs stellen.
Ook de pedofiele magistraat die de vzw Werkgroep Morkhoven op de cd-roms Zandvoort aantrof, is gewoon verder kunnen gaan met kinderen te misbruiken. De Turnhoutse procureur Herman Janssens hield zijn woord immers niet toen hij in een interview met Het Laatste Nieuws verklaarde dat hij een 'onderzoek terzake zou laten instellen'.

Het is vreemd dat er over al deze zaken geen letter in de pers weer te vinden is. Kregen de gerechtsjournalisten misschien een zwijgplicht opgelegd of proberen zij angstvallig te verbergen dat zij de verzonnen verhalen over Marcel Vervloesem verspreid hebben ?

Gezien men in bepaalde kringen van justitie toch niet wil dat er tegen kindermisbruik wordt opgetreden en gezien zowel de pers als de politici willen dat een groot gedeelte van de kindermisbruiken doodgezwegen wordt, kan men zich gaan afvragen of het misschien niet beter zou zijn om de strijd tegen kindermisbruik te staken. Wat voor zin heeft het immers nog om verder te werken indien zou blijken dat ook de burger vindt dat pedofilie en pedofiele verenigingen algemeen moeten aanvaard worden in onze maatschappij.
Ik vind echter wel dat magistraten, politici en journalisten die geen onderscheid tussen homofilie en pedofilie zien, eerlijk moeten zijn. Als zij willen dat kindermisbruiken verzwegen worden en pedofilie algemeen erkend wordt, dan moeten zij -zoals in Nederland- maar voorstellen doen om een pedofielenpartij op te richten in plaats van er plezier in te hebben om actievoerders tegen kindermisbruik als 'laffe kindermisbruikers' en 'geestesgestoorden' af te schilderen.

Pedofielen die een echte kick willen krijgen van kinderverkrachtingen kunnen misschien Pascal Taveirne eens contacteren die jarenlang aan de kost kwam door filmpjes te verkopen waarop te zien was hoe hij zijn eigen dochtertjes verkrachtte.
In 2002 werd hij binnen het kader van de operatie 'Hamlet' aangehouden maar men liet hem terug vrij omdat men toen vond dat er niets aan de hand was. Hij mocht gewoon verdergaan met videofilmpjes te maken waarop zijn soortgenoten konden zien hoe hij zijn dochtertjes misbruikte en verkrachtte.
Pascal Taveirne werd onlangs binnen de door Interpol, Europol en Eurojust opgezette operatie 'Koala' opnieuw aangehouden. Het is begrijpelijk dat de Belgische pers en justitie die wisten dat Pascal Taveirne nooit veroordeeld werd, deze zaak nu trachten toe te dekken.

Hier is het E-mailadres van Pascal dat iederéén, mits een beetje zoeken, op het Internet kan vinden:
taveirnep@hotmail.com
Gewoon eens langslopen bij een bezoekje aan Brugge, kan natuurlijk ook altijd.

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/


Stadsbestuur van Herentals: Coalitie: SP.A, CD&V
Zetelverdeling: SP.A [11], CD&V [8], Vlaams Belang [5], Open VLD+ [3], Groen! [2]
Burgemeester: Peeters Jan - politie, brandweer, veiligheid, openbare orde, middenstand, lokale economie, algemeen beleid, coördinatie, communicatie, informatiebeleid, burgerlijke stand, financiën, administratieve vereenvoudiging, bevolking, voorzitter gemeenteraad (SP.A)

-------

Schepenen (6):

- Bertels Jan: financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, huisvesting, OCMW, kerkfabrieken (SP.A)
- Hendrickx Anne-Mie: sociale zaken, huisvesting, gelijke kansen, gezondheidsbeleid SP.A (lid van politieraad)
- Ryken Ingrid: cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme, jumelages (CD&V)
- Schellens Jozef:openbare werken, mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg, landschappen (SP.A)
- Van Olmen Mien: ruimtelijke ordening, milieu, groenvoorzieningen, landbouw, plattelandsontwikkeling (CD&V)
- Verheyden Wies: sport, personeel, markten, foren SP.A (lid van politieraad)

-------

Raadsleden (22):

Beirinckx Bieke (CD&V), Bellens Peter (CD&V), Bergen Lise (SP.A - lid van politieraad), De Cat Luc (CD&V), Geypens Marleen (Vlaams Belang), Heylen Christel (Vlaams Belang), Leirs Marcel (CD&V), Liedts Raf (Vlaams Belang - lid van politieraad), Marcipont Daniel (Vlaams Belang), Moriau Martine (SP.A), Paulis Guy (Open VLD - lid van politieraad), Peeters Kris (Groen!), Rombouts Marijke (Groen!), Schaut Christine (SP.A), Van Den Broeck Katrien (CD&V - lid van politieraad), Van Dingenen Marcel (SP.A), Van Dyck Elke (CD&V - lid van politieraad), Vanhencxthoven Walter (Open VLD+), Verlinden Gunther (SP.A), Vermeulen François (Open VLD+), Vervloesem Vic (SP.A - lid van politieraad), Vervoort Roel (Vlaams Belang)

http://www.pinakes.be/dynamic/nl/org/101/default/page1.aspx

Foto: OCMW-bestuur Herentals op het ogenblik dat Victor V. er als OCMW-bestuurslid bevoegd was voor Jeugdzaken en Justitie.

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT EN AANVERWANTEN: PROCES MARCEL VERVLOESEM, 5 DECEMBER 2007, 14 UUR, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN

12:55 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-11-07

Justitie - kindermisbruik - Proces Marcel Vervloesem


ocmwraad juni 2005DE BENOEMINGEN BIJ HET OCMW TE HERENTALS

Het wordt hoogtijd dat de burger beroep kan doen op een klachtendienst waar zijn problemen met bepaalde overheden op een snelle en efficiënte manier worden opgelost. Dergelijke klachtendienst kan trouwens zeer nuttig zijn om de dienstverlening naar de burger toe te verbeteren en het overheidsbeleid op een aantal punten bij te sturen. De vzw Werkgroep Morkhoven vindt het een slechte zaak dat, voor wat de OCMW's betreft, de zogenaamde toezichthoudende overheid meestal bestaat uit politici die zelf in de OCMW-besturen zetelen.

--------------------

Antwerpen, 25 augustus 2005

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: OCMW Herentals - benoemingen

Zoals ik u gisteren reeds schriftelijk mededeelde, lopen er twee verschillende gerechtelijke onderzoeken tegen het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die zopas tot OCMW-bestuurslid van de Stad Herentals werd benoemd en die als lid van het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur mee beslist inzake juridische hulp, financiële hulp en Jeugdwerking.

Het eerste onderzoek waarvan sprake, is het gevolg van een klacht wegens zedenfeiten met een minderjarige. De minderjarige werd door de Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens een vijftal maanden geleden verhoord en van dit verhoor werd een proces-verbaal opgemaakt. Op het ogenblik van Victor V.'s aanstelling, was het onderzoek in deze zaak nog lopende. Dhr. Cuylaerts, vader van de minderjarige, schreef hiervoor ondermeer naar De Heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken (VLD).

Het tweede onderzoek is een gevolg van de klacht van Victor V. tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, waarin hij deze van 'pedofilie' beschuldigde. De Turnhoutse strafrechter François Caers besliste op 14.2.2005 dat Victor V. terzake een leugendetectortest diende te ondergaan. De uitslag van deze leugendetectortest zal op de zitting van 14.9.2005 van de correctionele rechtbank te Turnhout, ongetwijfeld ter sprake worden gebracht.

Op 23 april 2005 (4 maanden geleden) schreef ik in deze zaak ondermeer naar de volgende Herentalse schepenen en OCMW-raadsleden: Willy De Wachter, Marleen Helsen, Anne-Mie Hendrickx, Rita Claes, Wies Verheyden, Johny Grossard, Jan Bertels, Benny Nuyts, Jozef Schellens, Leen De Wijze, Petra Fransen, Fons Hardies, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Martine Moriau, Alfons Vercalsteren, Tom Naets en Jan Vantigchelt.

Ik ontving echter geen antwoord tot nogtoe zodat ik veronderstel dat deze zaak niet ter sprake kwam op de vergaderingen van het Herentalse gemeente- en OCMW-bestuur.

Alhoewel ik aanneem dat het hier om een vergetelheid gaat, vind ik deze zaak zo ernstig dat ik thans klacht indien bij de Vlaamse en federale Ombudsdienst.

Overheidsdiensten moeten, volgens het huidige regeerakkoord, immers op een onberispelijke wijze functioneren en dit kan niet door middel van dergelijke politieke benoemingen.

In de hoop dat u deze kwestie correct zal afhandelen en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Nummer 443.439.557

- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Politieraad+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?q=Gemeenteraad+Herentals+&num=20&hl=nl&lr=&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Corruptie+Fraude+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Benoemingen+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://brieven-aan-personen-en-diensten.skynetblogs.be/


HET PROCES TEGEN MARCEL VERVLOESEM

Van de bovengenoemde klacht van de minderjarige tegen Victor V. werd niets meer vernomen. Het proces-verbaal ervan zou 'zoek' zijn geraakt.
Enkele maanden later namen de Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens opnieuw een verhoor van de minderjarige af. Nick C. werd 's morgens vroeg door de politie van het school gehaald en werd gedurende 8 uur lang op een intimiderende en insinuerende wijze ondervraagd. Tenslotte diende Nick C. een klacht in tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven. Twee dagen voordien hadden twee vriendjes van Nick C. die zich in de kringen rond Victor V. bewegen Marcel Vervloesem immers opnieuw van 'pedofilie' beschuldigd.
De vzw Werkgroep Morkhoven schreef terzake naar het Comité P dat de werking van de politiediensten moet controleren en Minister Patrick Dewael (VLD) maar dat haalde niets uit.
Verder was het duidelijk dat het gerecht van Turnhout de nieuwe klachten enkel wilde gebruiken om Marcel Vervloesem opnieuw van 'pedofilie' te kunnen beschuldigen want op 15.11.2006 zou de Turnhoutse rechter immers verplicht zijn om Marcel Vervloesem wegens twijfel over de bijna 10-jarige klachten van Victor V. en zijn kornuiten, vrij te spreken. In die klachten werd hij op dezelfde wijze als door de drie minderjarigen van 'foltering en verkrachting' beschuldigd.

Wat nu de leugendetectortesten betreft waartoe de Turnhoutse rechter zowel Marcel Vervloesem als zijn aanklagers, waaronder Victor V., wilde oproepen: alleen Marcel Vervloesem en één van de aanklagers werden hiervoor opgeroepen.
Uit de leugendetectortest bleek dat Marcel Vervloesem de waarheid sprak.
Dat is de reden van het feit dat de Turnhoutse rechter onmiddellijk na de uitslag van de leugendetectortest, de opdracht gaf om Marcel Vervloesem nogmaals psychiatrisch te laten onderzoeken.
Het psychiatrisch onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Cosyns die 10 jaar geleden oog in oog stond met de vzw Werkgroep Morkhoven toen deze tijdens haar acties het langdurig opsluiten en mishandelen van kinderen in isoleercellen in het Antwerpse kinderziekenhuis Good-Engels aankloeg.
Dr. Cosyns stelde in zijn psychiatrisch rapport dat Marcel Vervloesem misschien het best een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd.
De Turnhoutse rechter F. Caers die begreep dat men zich steeds meer en meer vragen stelde over het proces tegen Marcel Vervloesem vond dit een schitterend idee en schreef in zijn vonnis van 15.11.2006 dat Marcel Vervloesem twee jaar gevangenis zou krijgen indien hij met de pers zou spreken.
Alhoewel er in België een grondwettelijke scheiding der machten bestaat, liet de pers die de geruchten over het 'kindermisbruik' van Marcel Vervloesem al bijna 10 jaar lang als waar gebeurde verhalen brengt, zich gewillig muilkorven. Zo verwonderlijk is dat echter niet. De meeste zogenaamde gerechtsjournalisten schrijven immers enkel maar wat de openbare aanklager hen voorlepelt en zijn verplicht om uit de ruif van justitie te eten om op professioneel vlak te kunnen overleven. Dat verklaart waarom men bij bepaalde rechtszaken in alle kranten steeds hetzelfde Belga-berichtje leest.

Onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven naar de klachten van Victor V. en zijn kornuiten wees uit dat er over Victor V. zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan. Het schrijven van de vzw Werkgroep Morkhoven terzake naar de Sp.a-parlementsleden, de leden van het Sp.a-partijbureau te Brussel, de OCMW-bestuursleden en de gemeenteraadsleden van Herentals werd echter op een oorverdovende stilte onthaald. Ook de pers die Marcel Vervloesem bijna 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' door het slijk haalde, zweeg natuurlijk als een graf.
Op 24 oktober 2006 ontving de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers een afschrift van de 30 processen-verbaals maar het is nog altijd niet bekend of er ja dan niet een onderzoek in deze zaak werd bevolen. Het is twijfelachtig dat er een echt onderzoek in deze zaak wordt gevoerd omdat men jarenlang zijn best heeft gedaan om Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven als 'kindermisbruikers' te brandmerken terwijl men de werkelijke kindermisbruikers beschermde.

Na twee jaar besliste het OCMW-bestuur van Herentals dat het bestuursmandaat van Victor V. niet langer kon verlengd worden alhoewel dit niet in goede aarde viel bij Sp.a-kamerlid Jan Peeters die als burgemeester van Herentals en lid van het Sp.a-bureau te Brussel, Victor V. steeds ondersteunde.

Dank zij een verkiesbare plaats werd Victor V. met een paar honderd voorkeurstemmen (die waarschijnlijk bijna allemaal van de Sp.a kwamen) tot gemeenteraadslid van Herentals verkozen. Hij zetelt sinds januari 2006 in de Herentalse politieraad zodat hij hij tesamen met de Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens in het 'belang van de Herentalse bevolking' kan werken.

Op 15.11.2007 las men in het Belga-berichtje dat door de kranten werd overgenomen, alleen de woorden van de openbare aanklager, advocaat-generaal Marc Tack, die alleen bijna twee uur spreektijd kreeg om Marcel Vervloesem als een 'gevaarlijke kindermisbruiker' voor te stellen.
Na de openbare klaagzang van Tack kwamen er echter ook nog enkele andere mensen, waaronder de advocaten van de burgerlijke partijen en Marcel Vervloesem, even aan het woord.
Op 5.12.2007 houden de twee advocaten van Marcel Vervloesem die men samen slechts één uur spreektijd wilde geven, hun pleidooi.

PROCES MARCEL VERVLOESEM - 5 DECEMBER 2007 - HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN

- http://www.google.be/search?hl=nl&q=proces+marcel+vervloesem&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=werkgroep+morkhoven&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?q=marcel+vervloesem&num=20&hl=nl&lr=&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D

Foto: OCMW-bestuur Herentals, waaronder Victor V.

13:47 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

03-11-07

Huis van Oranje - Koninklijke kinderen mogen niet op pedosite


Alleen de kinderen van de Koninklijke familie mogen niet op een pedosite staan !

aa.Prins Alexander.6213071De pedofielenvereniging Martijn mag geen foto's van kinderen van de Nederlandse koninklijke familie meer op haar website plaatsen. Het publiceren op pedosites van foto's van kinderen die niet tot de koninklijke familie behoren, blijft (zoals dit al jaren het geval is zonder dat ertegen wordt opgetreden) natuurlijk toegelaten.

In 1989 stelde de vzw Werkgroep Morkhoven reeds vast dat bepaalde foto's van de kinderpornozaak Zandvoort op de website van Martijn stonden. Met deze gegevens werd er echter niets gedaan. De Belgische justitie nam wel alle beschuldigingen tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem ernstig maar vond dat de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers op de cd-roms niet moesten geidentificeerd worden. De kindermisbruikers, kinderpornomakers en de afnemers van de kinderporno werden nooit opgespoord en vervolgd en konden rustig hun gang blijven gaan.

Op 15.11.2006 kreeg Marcel Vervloesem na een bijna 10-jaar durend proces waarbij hij door de nederlandstalige pers door het slijk werd gehaald, zelfs een 'spreekverbod met de pers' opgelegd. Met deze volledig ongrondwettelijke besllssing wilde de rechter voorkomen dat Marcel Vervloesem zijn boekje opendeed over de manier waarop men de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopte.

Een paar dagen geleden wilden enkele Nederlandse journalisten een interview afnemen van Marcel Vervloesem omtrent de Oranjekinderen op de pedosite Martijn. Vervloesem was echter verplicht om hen mede te delen dat hij een verbod had gekregen om met de pers te spreken.

Op de cd-roms Zandvoort staan ondermeer foto's van baby's en kinderen die gefolterd en verkracht werden...

--------------

AMSTERDAM - Pedofielenvereniging Martijn mag geen foto's van kinderen van de koninklijke familie meer op de eigen website publiceren. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald.

Prins Willem-Alexander, prinses Máxima, prins Maurits en prinses Marilène hadden een kort geding aangespannen tegen de pedoclub nadat vorige week afbeeldingen van hun kinderen op de internetpagina waren verschenen.

Volgens de rechtbank maken de foto's inbreuk op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis. Bovendien hield de rechter rekening met het karakter van de website, die de kinderen ''in verband brengt met pedofiele wensen en gedragingen''.

Martijn had tegengeworpen dat een bezoeker de afbeeldingen op het forum van de internetpagina had geplaatst. Het zou onmogelijk zijn te garanderen dat dit in de toekomst nooit meer zou gebeuren. De rechtbank was het hier echter niet mee eens. ''Niet valt in te zien waarom de vereniging het forum niet zo kan inrichten dat daarop slechts berichten worden geplaatst nadat controle heeft plaatsgevonden.''

Een actiegroep had de Oranjes donderdag getipt over de foto's. Zij sommeerden Martijn direct de beelden te verwijderen, wat ook gebeurde. De koninklijke familie stelde dat ze daarna wel nog op een besloten deel van de website stonden. Tijdens het kort geding eiste zij dat de afbeeldingen ook daarvan zouden verdwijnen.

Volgens Martijn stonden de afbeeldingen alleen nog in de prullenbak van het forum, die slechts toegankelijk is voor de vijf beheerders. De rechter stelde echter dat ook dit deel van de internetpagina als openbaar moet worden beschouwd.

Martijn moet een dwangsom van 5000 euro betalen voor iedere keer dat er opnieuw foto's van kinderen van de Oranjes op de website verschijnen. Naast het in bescherming nemen van de eigen zoons en dochters, wilde de koninklijke familie jurisprudentie scheppen die andere ouders in soortgelijke situaties zou kunnen helpen.

De pedoclub liet zich tijdens het kort geding overigens niet vertegenwoordigen door een advocaat. Een van de leden voerde in de rechtszaal het woord.

© Het Parool, 01-11-2007, 19:03 uur

-----

http://www.google.be/search?q=Prins+Willem-Alexander+pedo...
http://www.google.be/search?q=pedo&num=20&hl=nl&start=0&s...
http://www.google.be/search?q=pedosite&num=20&hl=nl&start...
http://www.google.be/search?q=kindermisbruik&num=20&hl=nl...
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Pedo+vereniging+Marti...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Brongersma+ped...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Zandvoort+kind...

NOVA-REPORTAGE 'ORANJES WINNEN KORT GEDING'

Prins Willem-Alexander, prinses Máxima, prins Maurits en prinses Marilène hebben het kort geding tegen pedofielenvereniging Martijn gewonnen.
Er mogen geen foto's van kinderen van de koninklijke familie meer op de site verschijnen. Vorige week stonden afbeeldingen van de kinderen op de internetsite van de pedoclub.
In de studio reageert Mark Krul, advocaat gespecialiseerd in ict-recht en intellectueel eigendom.

Reportage van 1 november 2007 door Marij Janssens en Jan van Loenen - Duur: ± 7 min

hhttp://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaud...

16:43 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

30-10-07

Kinderpornografie op Internet: Kinderen van Prins Willem-Alexander en Prins Maurits op pedosite


Kinderen van Prins Willem-Alexander staan op een pedosite

proces-marcel 15.11.027Nederland staat in rep en roer nu bekend werd gemaakt dat de dochters van Prins Willem-Alexander en de twee kinderen van prins Maurits op een pedo-site staan.

De vzw Werkgroep Morkhoven is echter niet verbaasd over het gebeurde.
Enkele jaren geleden maakte Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven immers een aantal cd-roms met kinderporno uit het Nederlandse Zandvoort in opdracht van de vzw Werkgroep Morkhoven over aan de justitie van Turnhout en procureur Bourlet (zaak Dutroux) in Neufchâteau.
Procureur Bourlet moest het kinderpornomateriaal dat hij wilde onderzoeken, in opdracht van procureur-generaal An Thily (zaak Dutroux) zogenaamd voor onderzoek aan Turnhout overmaken.

In plaats dat de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de foto's werden geidentificeerd en de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten werden opgespoord en vervolgd, werd Marcel Vervloesem van het 'bezit van kinderporno' beschuldigd en werd hij door middel van valse klachten zelf als 'kindermisbruiker' afgeschilderd. Jarenlang werd hij door de pers aan de schandpaal genageld terwijl de kindermisbruikers, kinderpornoproducenten en kinderpornoverkopers tot op de dag van vandaag mochten verder werken.
Op 15 november 2006 werd hij voor de bijna 10 jaar oude klachten vrijgesproken en kreeg hij een 'spreekverbod met de pers' opgelegd. Op 14.11.2007 komt zijn zaak voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

Interessant in deze zaak is het feit dat er zich op de cd-roms ook foto's van de Nederlandse pedovereniging Martijn bevinden. De vereniging Martijn was ondermeer ook weer te vinden in het adressenbestand van Norbert De Rijck die dank zij de Portugese en Nederlandse justitie voor kindermisbruiken achter de tralies werd gezet.

Het wordt misschien stilaan tijd om eens een degelijke studie te maken over de wijze waarop kindermisbruiken zowel in België als Nederland worden bestreden.
In tegenstelling tot België worden pedoverenigingen door de Nederlandse overheid binnen het kader van het recht op vrije meningsuiting en sexuele vrijheid getolereerd. De goed georganiseerde pedoverenigingen kregen in het verleden de steun van hooggeplaatste politici zoals senator Brongersma en wisten zich geloofwaardig te maken door te strijden tegen elke vorm van sexuele discriminatie. Dat deden zij ook door op te komen voor de rechten van homosexuelen, lesbiennes, transsexuelen en andere personen die op sexueel, persoonlijk en/of maatschappelijk vlak werden gediscrimineerd. In 2006 leidde dit tenslotte tot de oprichting van een zogenaamde pedopartij. Met het feit dat de pedoverenigingen ook contacten onderhouden met de kinderpornoindustrie die vele slachtoffers maakt, werd er geen rekening gehouden.
Het is opvallend dat er in Nederland fel wordt gereageerd telkens als er kinderen van Prinsen of succesrijke zakenmensen bij kinderpornopublicaties of ontvoeringen zijn betrokken. Men zou bijna van een selectieve verontwaardiging kunnen spreken en men kan zich afvragen of de Nederlandse overheid wel voldoende optreedt tegen kinderpornografie op het Internet.

In het katholieke België worden pedoverenigingen niet toegestaan.
Toen de vzw Werkgroep Morkhoven de kinderpornonetwerken Temse, Madeira en Zandvoort op het spoor kwam, werd het bestaan van internationale kinderpornonetwerken door de Belgische overheid als een 'verzinsel' afgedaan. De leden van de vzw Werkgroep Morkhoven kregen met gerechtelijke ondervragingen, huiszoekingen, telefoontaps, doodsbedreigingen, administratieve pesterijen, psychiatrische onderzoeken en valse beschuldigingen te maken.
Ook op het moment dat de zaak Dutroux wereldnieuws werd, was het bijna verboden om over kinderpornonetwerken te praten.
Na de zaak Dutroux wist de Belgische overheid haar geschonden imago door middel van de oprichting van 'Child Focus' (Europees Centrum voor Vermiste en Sexueel Uitgebuite Kinderen), weer wat op te krikken. De kinderpornozaak Zandvoort waarnaar de Belgische justitie zogenaamd een onderzoek voerde, werd echter in de doofpot gestopt zonder dat Child Focus terzake een initiatief nam. De Belgische justitieminister Laurette Onkelinx van haar kant noemde de kinderpornozaak Zandvoort in antwoord op een parlementaire vraag 'slecht een individueel dossier'.
De Belgische politiek ten opzichte van kindermisbruik en kinderpornonetwerken is dan ook erg hypocriet en dubbelzinnig. Officieel gezien bestrijdt men alle mogelijke vormen van kindermisbruik en staan er zware straffen op het bezit en de verspreiding van kinderpornografie. Langs de andere kant doet men dan weer alles om kindermisbruiken toe te dekken terwijl men de echte kinderpornobestrijders en de aanbrengers van het kinderpornomateriaal tot verdachten maakt en vervolgt.
Ook de kindermisbruiken waarbij politici en politieke partijen zijn betrokken, worden door de Belgische overheid systematisch dichtgedekt. In 1998 werd Marcel Vervloesem valselijk beschuldigd door Victor V., een gemeenteraadslid van de Sp.a (Vlaamse Socialisten).
De vzw Werkgroep Morkhoven wist te achterhalen dat er van deze man een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan en maakte in oktober 2006 een kopij van deze processen-verbaals aan procureur-generaal Christine Dekkers te Antwerpen over.
Terwijl er bij het minste gerucht moord en brand werd geschreeuwd rond Marcel Vervloesem en hij daarbij ogenblikkelijk door de politie werd opgepakt of in de gevangenis werd opgesloten, blijft het muisstil rond de zedenmisdrijven waarbij Victor V. is betrokken. De bevolking wordt dus bewust gedesinformeerd over de wijze waarop kindermisbruiken worden aangepakt.

--------------------

Willem-Alexander haalt uit naar pedo-site

AMSTERDAM - Prins Willem-Alexander heeft de inmiddels veelbesproken pedosite met de foto's van zijn dochters en van twee kinderen van prins Maurits niet durven bekijken. „Ik wil hem ook niet zien. Ik ben bang dat ik dan misschien door het lint zou gaan”, aldus de Prins van Oranje dinsdag in Bhutan.

De prins brengt met prinses Máxima een officieel bezoek aan het land. Maandag diende in Nederland een kort geding tegen de makers van de site. De foto's moeten eraf en er moet een bedrag van 50.000 euro worden betaald door degenen die erachter zitten.

De Prins van Oranje wil dit soort praktijken 'meteen aanpakken'. „Het eerste doel is om dit voor onze eigen kinderen in de toekomst te voorkomen.” De troonopvolger hoopt ook jurisprudentie te krijgen voor andere mensen met kinderen. Prinses Maxima: „Als ze onze kinderen erop zetten, dan doen ze dat ook met die van anderen”.

Tijdens de rechtszaak maandag zei de advocaat dat de prins en prinses 'ernstig verontrust' waren. De prins zelf noemde dat dinsdag „natuurlijk een understatement”. „Als kinderen op deze manier misbruikt worden, dan zijn daar geen woorden voor.”

De Telegraaf - di 30 okt 2007, 12:58

-----

http://www.google.be/search?q=Prins+Willem-Alexander+pedo...
http://www.google.be/search?q=pedo&num=20&hl=nl&start=0&s...
http://www.google.be/search?q=pedosite&num=20&hl=nl&start...
http://www.google.be/search?q=kindermisbruik&num=20&hl=nl...
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Pedo+vereniging+Marti...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Brongersma+ped...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Zandvoort+kind...

16:29 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

29-10-07

Van advocaat veranderen


advocaten.getafpmediaDe Vlaamse orde van advocaten heeft de verandering van advocaat willen vergemakkelijken. De burger heeft inderdaad de vrije keuze van verdediging. U kan sinds kort zonder problemen van advocaat veranderen, zelfs wanneer er nog een discussie bestaat inzake de erelonen van de vorige advocaat.

----------

Indien u geen vertrouwen meer heeft in uw advocaat, kan u zonder problemen beroep doen op een andere advocaat. U hoeft hiertoe zelf niets te doen. U raadpleegt gewoon een nieuwe advocaat. U dient dus met uw vorige advocaat geen contact meer op te nemen. Uw nieuwe advocaat zal uw dossier bekomen van uw vorige advocaat en de werkzaamheden voort zetten. De opvolging wordt door de advocaten onderling geregeld.

De advocaat die een ander advocaat opvolgt in dezelfde zaak brengt hem daarvan onmiddellijk op de hoogte. De opvolgende advocaat verzekert dadelijk de vertegenwoordiging en de bijstand van de cliënt.

De opgevolgde advocaat maakt het dossier zo spoedig mogelijk aan de opvolgende advocaat over samen met alle gegevens die voor de voortzetting ervan noodzakelijk zijn en bezorgt zijn staat van kosten en ereloon zo spoedig mogelijk aan de cliënt. Hij brengt hiervan de opvolgende advocaat op de hoogte. De opvolgende advocaat verzoekt de cliënt zorg te dragen voor de betaling van de staat van kosten en ereloon voor zover deze niet wordt betwist.

De opvolgende advocaat kan alle nodige handelingen in het belang van zijn cliënt stellen, ook in geval van betwisting van de staat van kosten en ereloon. Hij mag van deze cliënt provisies, erelonen en vergoeding voor kosten ontvangen. Wanneer daartoe reden bestaat, kan de stafhouder verbod opleggen aan de opvolgende advocaat om verdere handelingen voor de cliënt te stellen of enige andere maatregel bevelen.

De opvolgende advocaat mag optreden in een geschil omtrent het ereloon en de kosten van de opgevolgde advocaat, ongeacht of hij lid is van dezelfde balie als de opgevolgde advocaat of niet. Hij behoeft daartoe geen toelating van zijn stafhouder. De opvolgende advocaat moet een minnelijke schikking nastreven. In bijzondere gevallen en inzonderheid wanneer er redenen van loyaliteit en kiesheid het vereisen, kan de stafhouder van de opvolgende advocaat deze verbod opleggen in dergelijk geschil op te treden.

De opvolgende advocaat mag niet in rechte optreden in een geschil over deberoepsaansprakelijkheid van de opgevolgde advocaat. De stafhouder kan in bijzondere gevallen daartoe wel toelating verlenen wanneer het belang van de cliënt dit vereist. De opvolgende advocaat kan de opgevolgde advocaat in gebreke stellen in verband met diens beroepsaansprakelijkheid.

zie ook de gepubliceerde tekst van dit reglement in het Belgisch Staatsblad op 16.11.2004

Voor meer informatie:
http://www.elfri.be/NL/Juridische%20informatie/Gerechteli...

11:13 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Inbrekersbendes en justitie


N_1209_gerecht_mensenhandel-200De Kempen worden al jarenlang geteisterd door inbraken zonder dat er efficiënt tegen opgetreden wordt.

Ook onder de aanklagers van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven bevonden zich heel wat personen die wegens inbraken en gewapende roofovervallen achter de tralies belandden.

Zij werden echter bijna 10 jaar lang door het gerecht van Turnhout gebruikt om Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven inzake de kinderpornozaak Zandvoort het zwijgen op te leggen.

Toen men Marcel Vervloesem op 15.11.2006 moest vrijspreken voor de klachten van de inbrekers-slachtoffers, legde men hem prompt een ongrondwettelijk spreekverbod met de pers op. Bij overtreding van dit verbod riskeert Marcel Vervloesem twee jaar gevangenis.

----------------

De Standaard, maandag 29 oktober 2007
Oost-Europese inbrekersbendes vestigen zich hier

BRUSSEL - De voorheen rondtrekkende bendes uit Oost-Europa gebruiken nu vooral grote steden als uitvalsbasis.

Woninginbraken zijn in ons land een groeiend probleem. Vorig jaar werden er 57.246 geteld, een stijging met 13 procent tegenover het jaar voordien.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) vroeg daarom de federale politie in maart van dit jaar een strategisch rapport om de oorzaken van die forse toename in kaart te brengen.

De stijging wordt vooral verklaard door de bendes uit Oost-Europa. Niet alleen opereren zij op het hele Belgische grondgebied, ze gaan ook anders en actiever tewerk. 'Veel meer dan vroeger vestigen de bendes zich in ons land in plaats van rond te trekken, voornamelijk in steden als Brussel, Luik, Antwerpen en Charleroi', stelt Eddy De Raedt van de federale politie. 'Daarbij schakelen ze ook steeds meer minderjarigen in voor de inbraken en de verkenning.'

De cijfers worden niet toevallig nu vrijgegeven. De donkere wintermaanden zijn, zo blijkt ook uit de cijfers, bij uitstek de hoogdagen van inbrekers. Opvallend daarbij is dat er steeds meer in de namiddag ingebroken wordt. (tv)

10:41 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-10-07

Justitie - Gerecht van Turnhout - Zaak Eddy Bellens


Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven heeft geen recht op verdediging

ErikEddyBellens.18.10.06TurTijdens het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft het gerecht van Turnhout bijna alle bestaande wetten en regels overtreden.

In februari 2007 liet Marcel Vervloesem de genaamde Eddy Bellens uit Morkhoven via een deurwaardersexploot, gericht aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, dagvaarden.

Zoals men immers weet, kreeg Marcel Vervloesem met het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 van de correctionele rechtbank van Turnhout een ongrondwettelijk 'spreekverbod met de pers' opgelegd.

Eddy Bellens die goed bevriend is met de aanklagers voor wiens klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken, maakte van dit spreekverbod gebruik om in een zogenaamd interview met de Gazet van Antwerpen Marcel Vervloesem opnieuw vals te beschuldigen.
Zo vertelde Bellens ondermeer dat zijn vader voor 60.000 BF door Marcel Vervloesem werd opgelicht.
Marcel Vervloesem werd voor deze beschuldigingen echter zowel door de correctionele rechtbank te Turnhout als het Hof van Beroep te Antwerpen vrijgesproken.
Dat gebeurde op 19 juni 1992 (door Rechter Cortleven van de correctionele rechtbank van Turnhout) en op 30.1.1997 (door rechter Van Gelderen van het Hof van Beroep te Antwerpen).

Mter Dominique Defrance, de advocaat die gedurende de voorbije jaren instond voor de verdediging van Marcel Vervloesem, stuurde een brief naar de voorzitter van de griffie van het gerecht te Turnhout waarin hij vroeg om de zittingsdag in de zaak Bellens te bepalen. Hij ontving een schrijven van de griffie waarin hem werd medegedeeld dat de zittingsdatum 'vanwege het gerechtelijk verlof naar een latere datum werd verschoven'.

Omdat er geen gevolg werd gegeven aan de dagvaarding schreef Marcel Vervloesem na enkele maanden naar de Voorzitter van de Rechtbank te Turnhout.
Als antwoord op zijn schrijven, ontving hij op 25.9.2007 van het Hoofd van de dienst der griffie een brief waarin stond dat er 'nog geen besluiten door zijn advocaat ter griffie werden neergelegd en dat de zaak dus niet behandeld kon worden'.
Mter Defrance reageerde daarop door te stellen dat er geen besluiten nodig waren omdat alles in de dagvaarding stond vermeld.

Door dit voortdurende kat- en muisspelletje wacht Marcel Vervloesem intussen al 8 maanden op de behandeling van deze zaak.

Door zijn 'spreekverbod met de pers' en door het feit dat er van zijn klachten en dagvaardingen bij het gerecht van Turnhout niets in huis komt, kan hij zich op geen enkele wijze verdedigen.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Registratienummer: 443.439.557

------------

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

--------

Foto: Gerecht Turnhout - Eddy Bellens (rechts)

17:57 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Justitie - Gerecht Turnhout sprak verdachten van vrouwenhandel vrij


justitieHet Gerecht van Turnhout hield gedurende bijna 10 jaar lang geen rekening met de rechten van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem. Ontlastende documenten werden weggestoken, verschillende dossiers werden niet aan het strafdossier toegevoegd, met ontlastende verklaringen werd geen rekening gehouden, door de rechter bevolen onderzoeken werden niet uitgevoerd, ontlastende getuigen mochten niet gehoord worden, de verklaringen van de aanklagers die herhaaldelijk wegens criminele feiten waren veroordeeld werden niet nagetrokken en gecontroleerd omdat er geen kritisch onderzoek werd gevoerd enz. enz.

Tijdens het laatste strafonderzoek stonden de gegevens uit het strafdossier daags na de aanhouding reeds in de kranten zodat de Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs zelfs een brief aan de korpsoverste van de Herentalse politie moest schrijven waarin hij zei dat hij met dit soort lekken niet gediend was en dat het geheim van het onderzoek daarmee geschonden was.

Twee weken voor de zitting van het Hof van Beroep te Antwerpen (14.11.2007), zijn de dossiers nog altijd niet volledig ondanks het feit dat de procureur-generaal te Antwerpen enkele weken geleden een gerechtsdeurwaardersbetekening terzake ontving.

Vorige maand sprak het gerecht van Turnhout wel een aantal personen vrij die verdacht werden van vrouwenhandel.

Volgens de rechter was het aanvankelijk proces-verbaal onvolledig en had het bewijsmateriaal drie weken rondgezworven op het parket vooraleer het bij het dossier werd gevoegd. "Dat tast de rechten van de verdediging aan", aldus de rechtbank. "Het onderzoek is dus nietig."

------------

Rechtbank Turnhout spreekt verdachten vrouwenhandel vrij

De correctionele rechtbank heeft het onderzoek naar vrouwenhandel van twee ex-werknemers van Cipal (Centrum voor Informatica voor de Provincies Antwerpen en Limburg) en een derde betrokkene nietig verklaard. Daardoor vervalt de strafvordering en worden de drie verdachten vrijgesproken. Volgens de rechtbank is het dossier niet op rechtmatige wijze gestart.

De drie beklaagden zijn ex-Cipalwerknemer Kamiel C. uit Sint-Niklaas, ex-Cipalwerknemer en ex-e-governmentmanager Filip D.G. uit Aartselaar en Marc V. uit Halle. Ze zouden geprobeerd hebben om Moldavische vrouwen in ons land in de prostitutie onder te brengen.

Volgens het parket ging de zaak aan het rollen toen op 27 maart 2003 de politie een telefoon kreeg van politicus Hans Schoofs uit Mol. Die had een anonieme brief gekregen waarin sprake was van financieel gesjoemel binnen Cipal en de betrokkenheid van een werknemer bij vrouwenhandel. Het onderzoek van financieel gesjoemel binnen Cipal leverde niets op.

De verdediging betwist dat het onderzoek pas startte op 27 maart en zegt dat het parket op 8 maart al op de hoogte was, dankzij een ex-werknemer van Cipal die e-mailberichten waarin sprake zou zijn van vrouwenhandel, aan het parket bezorgde. Enkele dagen later zou diezelfde man een aanvulling hebben gefaxt naar het parket.

De advocaten van de drie beklaagden haalden aan dat het dossier gestart is met onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, namelijk de e-mailberichten die de burgerlijke partij aan het parket bezorgd zou hebben. Ze vroegen allemaal de vrijspraak.De rechtbank volgt hen daar nu in. Volgens de rechter was het aanvankelijk proces-verbaal inderdaad onvolledig. Het bewijsmateriaal heeft drie weken rondgezworven op het parket vooraleer het bij het dossier werd gevoegd. "Dat tast de rechten van de verdediging aan", aldus de rechtbank. "Het onderzoek is dus nietig." (belga/dm)

De Morgen, 27/09/2007 11u41

09:29 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

24-10-07

'De kinderporno van de Koning' - Nederlandse politici antwoorden


Albert.kinderen.pict_104864De vzw Werkgroep Morkhoven mailde het interview met Morkhoven-activist Marcel Vervloesem waarin hij ondermeer uitlegt wat er met de cd-roms kinderporno gebeurde die hij in opdracht van de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Europees Parlement en de Belgische Koning overmaakte, ook naar verschillende politici en partijbureau's.

Terwijl deze zaak al jarenlang wordt doodgezwegen in België en de meeste vragen in dit dossier onbeantwoord bleven, ontving de vzw Werkgroep Morkhoven een bericht van de CDA (Christen Democraten) in Nederland waarin op een correcte manier werd gemeld dat de mail werd gelezen en een registratienummer kreeg toegekend.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt zich dan ook terecht vragen over de wijze waarop de Belgische overheid haar dossiers afhandelt.
Zij was zopas nog verplicht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsman omtrent de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis/Brussel.
Na een herhaaldelijk schrijven in verband met een bepaald dossier, deelde deze dienst immers mede dat men 'niet wist' dat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven in de Faiderstraat n° 10 te Sint-Gillis was gevestigd. De vzw Werkgroep Morkhoven antwoordde daarop dat het adres van de vereniging reeds twee jaar geleden in het Belgische Staatsblad was gepubliceerd en refereerde daarbij naar de statuten van de vzw die via het Internet zijn weer te vinden. Zij vroeg daarbij welk nummer er aan het dossier werd gegeven en door welke dienst en persoon het betreffende dossier werd behandeld. Er kwam echter geen antwoord.
Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, ontving intussen wel een aangetekende brief van Mevrouw Martine Wille, plaatsvervangende burgemeester van Sint-Gillis. De brief was echter niet aan de vzw Werkgroep Morkhoven geadresseerd en de voornoemde vragen werden niet beantwoord.

--------------

Van: CDA Publieksvoorlichting cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2007 11:39:47
Aan: werkgroep morkhoven werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: Ontvangstbevestiging CDA Publieksvoorlichting
Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw mail van 23/10/07 met het onderwerp DE KINDERPORNO VAN DE KONING - INTERVIEW. Deze mail is geregistreerd onder het nummer 96297.

Alle mails aan dit adres worden door de afdeling Publieksvoorlichting gelezen. Belangrijke informatie wordt doorgespeeld aan de fractie en speelt een rol bij de uiteindelijke standpuntbepaling.

Wij streven ernaar uw mail binnen twee weken te beantwoorden. Wanneer een onderwerp nog niet volledig is besproken binnen de fractie, kan het echter voorkomen dat wij meer tijd nodig hebben om met een passend antwoord te komen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Wij behouden ons het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een mail voor kennisgeving aan te nemen en van verdere beantwoording af te zien.

Met vriendelijke groet,
CDA Publieksvoorlichting

www.cda.nl

Deze ontvangstbevestiging is automatisch gegenereerd

Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.
Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal. Kijk nu op www.tweedekamer.nl

Disclaimer

Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer.nlIf you are unable to access the link, please dial +31 70 3182211. Additional information is available on the website www.tweedekamer.nl and www.houseofrepresentatives.nl

--------

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

10:18 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |