07-09-08

Marcel Vervloesem in de gevangenis (dag 3)


De moord op Marcel Vervloesem

crimineletrekjes.vandeurzenkop1aDekkers.large_379568OMZENDBRIEF

Vandaag begon de zwaar zieke Marcel Vervloesem aan zijn derde dorst- en hongerstakingsdag in de gevangenis van Turnhout (België).

Door zijn gezondheidstoestand (hartziekte, ernstige suikerziekte, kanker) en het feit dat hij zijn medicatie en medische behandeling weigert, kan het dinsdag al met hem afgelopen zijn alhoewel de Belga- en ANP-berichtjes dat verzwegen.

Ik stel mij de volgende pertinente vragen:
- Waarom besloot men om, in overtreding met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de zwaar zieke Marcel Vervloesem in één van de volgepropte Belgische gevangenissen op te sluiten ?
- Waarom werd hij niet vanaf de eerste dag van zijn dorst- en hongerstaking naar de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge gebracht ?
- Waarom lieten het parket-generaal van Antwerpen en het kabinet van de minister van justitie aan enkele Nederlandse journalisten weten dat er 'gepaste maatregelen werden uitgewerkt' terwijl dit helemaal niet het geval is ?
- Waarom krijgt Marcel Vervloesem het bezoekrecht van de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven en van een bevriende Italiaanse arts ontzegd ?
- Waarom werd er niet gereageerd op hun aangetekende brieven terzake die zij reeds een week geleden naar de Koning, de minister van justitie en de directeurs van de gevangenissen van Turnhout en Brugge zonden ?
- Waarom wil het parket-generaal van Antwerpen niet antwoorden op de brieven van advocaat Raf Jespers waarin deze wijst op de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en het risico van een overlijden ?

Wil men het misschien zover laten komen dat Marcel Vervloesem zonder getuigen in de gevangenis van Turnhout sterft ?

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

------------------

Hierbij volgt de brief die ik gisteren naar de federale ombudsman stuurde:

Federale Ombudsman
t.a.v Mevrouw Valerie Goffin

Geachte Mevrouw,

Uw ref.: 08 HN 1979/VG

Hartelijk dank voor uw antwoord aan de heer Mertens van onze vereniging.

Wij werden door de Europese ombudsman naar de federale ombudsdienst doorverwezen en nu blijkt de federale ombudsdienst niet bevoegd te zijn.

Waarvoor is die federale ombudsdienst eigenlijk wél bevoegd ?

U schrijft verder dat we in geval van 'tuchtsancties' tegen de heer Marcel Vervloesem door de gevangenisdirectie van Turnhout, contact met u mogen opnemen.

Welnu, zowel Mevrouw de Croÿ die voorzitster is van onze vereniging, als ikzelf en een Italiaanse arts die Marcel wil komen opzoeken, schreven een week geleden naar minister Vandeurzen en naar de directeurs van de gevangenissen van Turnhout en Brugge om een bezoek aan te vragen. Maar blijkbaar heeft Marcel Vervloesem geen recht op ons bezoek.

Wij kregen nog altijd geen antwoord op onze aangetekende brieven terwijl Marcel Vervloesem die een hartziekte heeft, zwaar suikerziek is en kanker heeft, sinds gisteren aan zijn honger- en dorstactie begonnen is waarbij hij iedere medicatie weigert.

Gaat men wachten tot wij naar zijn begrafenis mogen komen ?

Rekenende op uw tussenkomst en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33


icon_quote

Sign the petition:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php

If you have problems: 'Register' + 'Log in' on http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Or sent a mail to WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis, Belgium - Tel: (0032) 02 537 49 97

Foto's:
1) Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd.
2) Procureur-generaal Christine Dekkers (CD&V-benoemd). De Koning liet haar de cd-roms Zandvoort via de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek overmaken maar in plaats dat ze werden onderzocht verdwenen ze spoorloos op het hof van beroep te Antwerpen. Deze verdwijning en de diefstal van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij.

06-09-08

Marcel Vervloesem in de gevangenis (dag 2)


De moord op Marcel Vervloesem

crimineletrekjes.vandeurzenkop1aDekkers.large_379568De zwaar zieke Marcel Vervloesem zal ten gevolge van zijn dorst- en hongerstaking die hij gisteren in de gevangenis begon, waarschijnlijk eerstdaags overlijden. Een hongerstaking kan men immers enkele weken lang volhouden maar bij een honger- en dorststaking waarbij men zijn medicatie voor hart, suikerziekte en kanker stopzet, is het op enkele dagen afgelopen.

Het Europees Hof voor de mensenrechten alwaar hij door zijn advocaat Raf Jespers een spoedprocedure had laten indienen komt dus te laat.

Ook het Nederlandse College van Procureurs-Generaal dat Marcel Vervloesem een dikke maand geleden voor een hoorzitting uitnodigde over de kinderpornozaak Zandvoort en daarvan na twee weken een rapport zou klaarhebben, komt te laat.

En dan is er tenslotte Ecolo-senator Zoé Genot nog die een parlementaire vraag wilde stellen aan justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, christen-democraten) die de diefstallen van ontlastende documenten en van het kinderpornomateriaal Zandvoort op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout blijft dichtdekken. Zoe Genot liet weten dat zij de eerste bijéénkomst van de Commissie Justitie afwacht maar tegen die tijd is het al lang gedaan.

Marcel Vervloesem heeft nog altijd geen bezoekrecht gekregen voor een Italiaanse geneesheer en de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven. De gevangenisdirectie van Turnhout en Brugge en minister Vandeurzen werden daarvoor een week geleden per aangetekende brief geschreven.

Het zal in ieder geval niet de eerste moord zijn die de christen-democraten op hun geweten hebben.

Intussen zijn de hongerstakers aan de ULB aan hun 61ste hongerstakingsdag begonnen. Ook daar zullen er waarschijnlijk doden vallen. De hongerstakers die het overleven zullen in ieder geval blijvende letsels overhouden.

Omdat de mensenrechten in België op een flagrante wijze geschonden worden zonder dat de Europese instanties optreden, heeft de Werkgroep Morkhoven een 100-tal ambassades en internationale mensenrechtenorganisaties gecontacteerd om de schending van de mensenrechten in België aan te klagen.

----------------------------------------

'Point of no return' voor hongerstakers is bereikt

BRUSSEL - De hongerende asielzoekers in Elsene houden minstens blijvende letsels aan hun actie over. Hun leven is in acuut gevaar.
De hongerstakers in de ULB zijn vandaag hun 56ste dag ingegaan. In het Huis van Latijns-Amerika staat de klok al op 61 dagen. De artsen zijn het erover eens dat ze minstens blijvende letsels aan hun actie overhouden. Ze hebben een verhoogde bloeddruk en hartritmestoornissen. Wat gebeurt er allemaal in het lichaam van iemand die zo lang in hongerstaking is? Als iemand alle eten weigert, schakelt het lichaam over op 'spaarstand' om de hersenen, die alleen op glucose (een suikerverbinding) kunnen draaien, te sparen.

De voorraad lichaamssuiker in de lever raakt bij een hongerstaking al na drie dagen uitgeput. Daarom gaat het lichaam vet uit vetweefsel en aminozuren uit de spieren omzetten in suikers. Andere organen worden op een laag pitje gezet en schroeven hun suikerverbruik terug. Daardoor daalt de bloedsuikerspiegel in de eerste dagen van de hongerstaking, daarna blijft hij stabiel.

De eerste week van een hongerstaking wordt doorgaans goed verdragen. Als de hongerstaker genoeg drinkt, is er weinig risico. De hongerpijn en maagkramp verdwijnen na een paar dagen. Lichaamsbeweging levert nog geen problemen op.

Vanaf detweede week zakt de bloeddruk en vertraagt de hartslag, met duizeligheid en hoofdpijn tot gevolg. Door de afbraak van spiereiwitten ontstaat spierpijn en wordt de spierkracht gevoelig minder. Zitten en lopen kost moeite, net als lezen.

Na drie weken neemt de uitputting van een hongerstaker wordt vermoeiend.

Na een maand gaan hongerstakers zich echt ziek voelen.

Het kantelpunt komt rond de veertigste dag, met gehoorverlies, gezichtsverlies, dubbelzien, misselijkheid, doorligwonden en apathie. Er treden darmbloedingen op en het immuunsysteem zakt in elkaar, waardoor hongerstakers door een banale infectie kunnen overlijden.

Na vijftig dagen is een hongerstaker een wrak. Hij ondervindt stemmingswisselingen (zelfs euforie) en verliest het contact met de werkelijkheid.

Als het point of no return is bereikt, kan het snel gaan. De hartspier begeeft het, lever of nieren houden op met werken waardoor afvalstoffen de hersenen vergiftigen, of al deze zaken gebeuren tegelijk. Daarop volgen coma en overlijden.

Artsen die hongerstakers begeleiden, proberen dit te voorkomen door geregeld het gewicht, het bloed en de urine te controleren en pols en bloeddruk te meten. Dat kan helpen om complicaties zoals achteruitgang van de nierfunctie, maagbloeding, stuipen en waanbeelden op te sporen.

Wie goed doorvoed aan de actie begon, kan tot tachtig dagen overleven. Sommige hongerstakers in Elsene drinken volgens hun sympathisanten niet uitsluitend water, maar ook gezoete thee. Zij krijgen daardoor nog energie binnen en kunnen het wat langer uithouden. (hvde, yd)

DS, 6 september 2008


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33


icon_quote

Sign the petition:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php

If you have problems: 'Register' + 'Log in' on http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Or sent a mail to WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis, Belgium - Tel: (0032) 02 537 49 97

Foto's:
1) Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd.
2) Procureur-generaal Christine Dekkers (CD&V-benoemd). De Koning liet haar de cd-roms Zandvoort via de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek overmaken maar in plaats dat ze werden onderzocht verdwenen ze spoorloos op het hof van beroep te Antwerpen. Deze verdwijning en de diefstal van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij.

05-09-08

Marcel Vervloesem in de gevangenis


Marcel Vervloesem begint honger- en dorststaking in de gevangenis van Turnhout: geen bezoekrecht

crimineletrekjes.vandeurzenkopVan: Jan Boeykens
Aan: Stefaan Van Hecke (Groen)
Cc: redactie.volkskrant.nl, redactie.trouw.nl, redactie.telegraaf.nl, redactie.belga.be, radionieuws.vrt.be, redactie.nu.nl, redactie.parool.nl, Redactie Het Vrije Volk, rbaeten.europarl.eu.int, Kamal Afettat, gilbertearens, antwerp.progresslaw.net, christel breugelmans, burgemeester.sint-truiden.be, Russo Carine, cda.publieksvoorlichting.tweedekamer.nl, dignite.yahoogroupes.fr, drsmkat, dentisterie_sociale, elke.tindemans, fbrepoels.europarl.eu.int, GENOT Zoe , hugo.coveliers.be, hoofdredactie.demorgen.be, vluchtelingenorganisaties.nl, laurette-onkelinx.be, kerkenwereld.be, journal.lesoir.be, kleintje.stelling.nl, kinderrechten.vlaamsparlement.be, kinderrechtenhuis.vzw, , nato-delegationen.brussel.foreign.ministry.se, Roelie Post, Ruf Nachtergaele, terzake.canvas.be, uae-embassy, voorlichtingrechtbank.sgrarr.drp.minjus.nl, hilbrand westra, ant.minbuza.nl, vnemb.brussels, willy.van.impe1, verbeke.lawfirm, frederic.bonher, issakaba, ministerq.be, csj.be, federaalombudsman.be, voorzitter.cdenv.be, cabinet.mod.mil.be, chris.nestor.vlaamsparlement.be, secretariaat.aartsbisdom.kerknet.be, secr.colpg.just.fgov.be, secretariat.iranembassy.be, secr.cass.just.fgov.be, euro-ombudsman.europarl.eu.int, laruelle.fgov.be, paul.magnette..fgov.be, Anne.martens.vlaanderen.be, pim.vanwalleghem.premier.fed.be, wathelet.fed.be, kabinet.peeters.vlaanderen.be, kabinet.keulen.vlaanderen.be
Datum: 5 sep. 2008 09:33
Onderwerp: Re: Bezoekrecht Marcel Vervloesem

Geachte Heer Van Hecke,

Marcel zal vandaag rond 13u.30 de gevangenis van Turnhout binnenstappen alwaar hij met zijn hartziekte, suikerziekte en kanker onmiddellijk aan een dorst- en hongerstaking zal beginnen waarbij hij iedere medicatie en medische behandeling zal weigeren.

Zoals u hebt gelezen heeft de Italiaanse arts die hem in de gevangenis wilde opzoeken nog altijd geen antwoord gekregen op zijn brieven aan minister van justitie Jo Vandeurzen (zie foto) en de directeur van de gevangenis te Turnhout.

Ook de aangetekende brieven van Prinses de Croÿ, ondervoorzitster van de Werkgroep Morkhoven, en mezelf aan minister Vandeurzen, het Koninklijk Paleis en de directeurs van de gevangenissen van Turnhout en Brugge, bleven onbeantwoord.

Dat lijkt er op te wijzen dat men het bezoekrecht van Marcel niet wil respecteren en dat men liever geen getuigen wenst als hij in de gevangenis moest overlijden.

In de hoop u daarmee voldoende geinformeerd te hebben, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
België
Erkenningsnr. 443.439.55
werkgroepmorkhoven@gmail.com
Tel: 0032 (0)2 537 49 97

PS. Sorry voor het doorzenden van dit antwoord maar het kan wel eenseen kwestie van leven of dood zijn.


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33


icon_quote

Sign the petition:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php

If you have problems: 'Register' + 'Log in' on http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Or sent a mail to WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis, Belgium - Tel: (0032) 02 537 49 97

Foto: Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd...

27-08-08

Justitieminister Vandeurzen wordt aansprakelijk gesteld


Brief aan justitieminister Van Deurzen

VD.mail

VD.mail-1

VD.mail-2

Rood12.6.08Vandeurzen.mail


Brussel, 26.8.2008 - De Werkgroep Morkhoven ontving op haar bovenstaande brief van 30.5.2008 nog altijd geen antwoord van justitieminister van Deurzen (CD&V, Christen-Democraten). De minister geeft daarmee te kennen dat hij de diefstallen van de ontlastende stukken en het kinderpornomateriaal in het dossier van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem wil doodzwijgen terwijl hij in dergelijke gevallen moet optreden.

Dat wijst er op dat zijn twee-regelig antwoordje van 7.4.2008 aan de heer Mertens van de Werkgroep Morkhoven waarin hij slechts liet weten dat hij een kopie van zijn schrijven overmaakte aan de heer Procureur-Generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, enkel bedoeld was om de verantwoordelijkheid voor een dramatische afloop van Vervloesem's opsluiting van zich af te schuiven. Vandeurzen wist trouwens maar al te goed dat het kinderpornomateriaal in de zaak Zandvoort dat de Koning voor onderzoek aan justitie liet overmaken juist op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen is en hij zal wel verstandig genoeg zijn om toen geweten te hebben dat het hof van beroep geen onderzoek naar de door haarzelf gepleegde diefstal zou opstarten.

Vandeurzen wordt in ieder geval persoonlijk aansprakelijk gesteld indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt als die op 5.9.2008 met zijn hartziekte, suikerziekte en kanker in de gevangenis wordt opgesloten.

De minister zal achteraf niet met het excuus moeten afkomen dat hij 'niet geinformeerd' werd en dat hij ook niet wist dat Marcel Vervloesem vanaf de eerste dag van zijn opsluiting met een dorst- en hongerstaking zou beginnen waarbij hij elke medicatie en medische behandeling zou weigeren.


icon_quote

Teken de petitie - Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Bij problemen: 'Register' + 'Log in' op http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Of stuur gewoon een mailtje naar WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (België) - Tel: (0032) 02 537 49 97


icon_quote

Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione - Teken de petitie:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Si vous avez des problemes de signer: Cliquez sur le lien http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php et cliquez sur 'Register' + 'Log in'.Vous pouvez aussi envoyer votre mail à: WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: Werkgroep Morkhoven, Rue Faider, 1060 Saint-Gilles (Belgique) - Tel.: (0032) 02 537 49 97


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N


12-08-08

Belgique: Les rapports entre la mafia et la politique


Le parquet de Turnhout étouffait non seulement le réseau pédocriminel de Zandvoort...

N_070109_VanParysM_bLeterme


Ce n’est que trois semaines après le début de l’instruction, qu’une perquisition fut exécutée au siège de l’intercommunale CIPAL (Centre Informatique de la province d’Anvers et du Limbourg) à Geel.
Les personnes visées ont eu le temps d’effacer les traces. Walter Hartman, l’homme qui a dévoilé les faits: « C’est une scène de "Matroesjka’s" », une série à la chaîne commerciale VTM sur la traite de femmes. Miel Charlier, ex-chef du service achats de l’intercommunale CIPAL, déclarait à la justice qu’il avait été, lors d’un voyage en Moldavie, abordé par quelqu’un qui lui offrait de lui livrer des prostituées au prix de € 2.000 par femme. Ses deux complices ont proposé d’ouvrir un bar avec un service escort. L’un d’eux était prêt à le faire gratuitement. « Son avantage était qu’il pouvait se servir des femmes ».

Traite de femmes moldaves.

Au plus tard la semaine prochaine le parquet de Turnhout décidera d’aller en appel contre l’acquittement pour fautes de procédure des trois soi-disant trafiquants de femmes qui, à partir de l’intercommunale CIPAL, voulaient instaurer un réseau de trafic de prostitués moldaves. L’instruction dans ce dossier fut sérieusement gâchée, selon une investigation du journal De Morgen.

En 2003 Kamiel ‘Miel’ Charlier, l’ancien chef du service achats de l’intercommunale campine CIPAL, a, ensemble avec quelques collègues, essayé de mettre sur pied un commerce de femmes moldaves. Celles-ci seraient mises au travail comme prostituées de haut niveau, avec des ministres et politiciens comme clientèle.
Charlier a reçu de son contact en Moldavie les photos de 22 femmes. Il en a choisi trois, et a payé un acompte.
Mais avant que la « marchandise » ne soit livrée, une bagarre a éclatée. Walter Hartman, un collègue du CIPAL, avait découvert sur l’ordinateur de Charlier des e-mails assez étranges. Il a imprimé ces mails et les a fournis au parquet de Turnhout qui, après une hésitation, a commencé une investigation. Le résultat fut surprenant : la semaine passée le tribunal correctionnel de Turnhout a acquitté les trois soi-disant trafiquants de femmes pour « fautes de procédure » (DM 28/9). La raison: les droits de la défense ont été violés car les pièces à conviction (les e-mails de Charlier) ont été obtenus « illégitimement ».

« La criminalité triomphe », est la réaction de Hartman sur le verdict. « Si en Belgique on accuse quelqu’un pour des faits douteux, on est soi-même dupé. ».

La politique plane comme une ombre orageuse au-dessus de ce dossier. CIPAL, qui livre des services informatiques à des autorités locales, est un bastion notoire du CD&V, et Charlier fut un protégé de la direction de CIPAL dominée par le CD&V. Le coinculpé Filip De Graeve, qui a aussi travaillé un certain temps pour CIPAL, était directeur du département « e-gouvernement » ( gouvernement informatique) auprès de la Communauté Flamande et un collaborateur direct du ministre président d’alors, Patrick Dewael (Open VLD). Le troisième inculpé était Marc Vandervelden, un patron de café avec de bonnes connexions dans le milieu de la prostitution et un partenaire d’affaires du président de la section locale du CD&V à Halle.
Cela explique peut-être pourquoi au début le parquet de Turnhout a hésité. En outre, la lettre anonyme de Hartman (lui-même actif dans la politique locale du Open VLD à Olen) est arrivée dans les mains d’un « procureur de garde qui est en bonnes relations avec la direction du CIPAL », magistrat qui a immédiatement informé ses amis de ces charges explosives.
Selon le parquet, l’affaire n’a débuté que le 27 mars 2003, après une plainte de Hans Schoofs, alors membre du conseil provincial et commissaire chez CIPAL, et maintenant membre du parlement flamand pour l’Open VLD. Schoofs avait, lui aussi, reçu des lettres anonymes de Hartman avec des indications au sujet d’une magouille financière et la traite de femmes par des employés de CIPAL. Les avocats des accusés prétendaient cependant que l’instruction avait déjà débuté le 8 mars 2003, quand la première lettre anonyme tombait dans la boîte aux lettres du procureur de Turnhout. Selon eux, les pièces à conviction ont pendant trois semaines traînées au parquet avant d’être inclus dans le dossier. Le tribunal était au courant du dossier de Hartman, mais a gardé le silence. « Cette incomplétude viole les droits de la défense » était l’opinion du tribunal. « L’instruction est de ce fait nul ».
Pourtant, la rédaction a découvert d’étranges choses qui se sont passé dans les semaines entre le 8 et le 27 mars. Même avant que la justice ne soit officiellement en action, il semble que les protecteurs politiques des inculpés étaient déjà mis au courant. Le premier qui fut alarmé était Ludo Helsen, éléphant local du CD&V, député provincial, ex-président et administrateur secrétaire de CIPAL. Le 13 mars, à 23h30, il a téléphoné à Arthur Philips, directeur général de CIPAL, en disant que Miel Charlier était présumé impliqué dans une affaire de traite de femmes.
Le lendemain matin, Charlier, qui fut appelé chez Philips, déclarait, la main sur le coeur, qu’il n‘avait rien à faire avec des pratiques illégales. Dans une déclaration écrite, Charlier confirmait « être surpris qu’une grande société comme CIPAL avait dans ses rangs quelques collaborateurs si minables qu’ils interceptent des e-mails personnels et les interprètent de façon telle qu’ils peuvent défavoriser leurs collègues. Je vous déclare en outre sur mon honneur que jamais je n’ai fait entrer une personne illégalement en Belgique. J’espère que vous me jugez sur mon travail et mes prestations, et pas sur base de ragots illégitimes. »
Philips et le conseil d’administration l’ont cru sur parole. Le même jour, Charlier, de qui le contrat d’essai était terminé, reçut un contrat de travail avec durée indéterminée. Également le même jour, le « mail server » de CIPAL fut arrêté et les données épurées.

Le 24 mars, Jan Kerremans, chef de cabinet du ministre-président d’alors Dewael, prit contact avec Eric Stroobants (CD&V), le patron de l’administration flamande. Il l’informe que Filip De Graeve, un de ses employés, pourrait être concerné dans la traite de femmes. « Au début, Kerremans voulait m’ordonner d’ interroger De Graeve » déclarait Stroobants au tribunal. « Je ne pouvais être d’accord avec cela, et j’ai dit à Jan qu’à la fin ce n’était pas ma tâche mais celle des instances judiciaires. C’est la raison pourquoi j’ai moi-même, en fonction de mon grade, pris contact par téléphone avec mme Christine Dekkers, procureur général à Anvers. »
De Graeve a ajouté plus tard « que bien avant le contrôle au CIPAL il était informé par son chef, le ministre président Dewael, qu’une investigation était en cours contre lui au sujet de traite d’êtres humains. Dewael aurait été informé directement par le procureur général Dekkers. »

Quand enfin les enquêteurs de la police fédérale ont exécuté le 27 mars une perquisition au CIPAL, les personnes visées avaient eu pleinement le temps d’effacer les traces, de faire disparaître du matériel préjudiciable, Où d’exécuter des virements à effet rétroactif pour cacher des malversations. Le chef de l’Office Central pour la Répression de la Corruption a appris plus tard « que le CIPAL avait été averti d’une descente par la police  ».
Les preuves contre Miel Charlier étaient tellement écrasantes qu’il n’y avait d’autres solutions pour lui que d’avouer. Il déclarait à la justice que, lors d’un de ses voyages en Moldavie, il était abordé par un nommé Vladimir Saca qui lui proposait la livraison de prostituées en Belgique contre € 2.000 à € 3.000 par femme. « Parce que j’avais à ce moment des problèmes financiers, j’étais intéressé par cette proposition » avouait Charlier. « À ce moment-là, je ne savais pas du tout comment j’allais l’organiser en Belgique. J’ai parlé à De Graeve de cette proposition. De Graeve est bien fourni en testostérone et est plus intéressé par les femmes elles-mêmes, que par ce qu’elles pourraient rapporter. Nous ferions travailler les femmes pour nous. J’ai entendu parler De Graeve au sujet d’une de ses connaissances, Marc Vandervelden. Lui pourrait faire travailler les femmes dans la prostitution. Il ouvrirait avec un associé un bar et un service escort dans la région d’Alost Où de Ninove. Je gagnerai € 500 par mois et par femme. De Graeve n’avait pas besoin d’argent. Son avantage était qu’il pouvait se faire payer en nature par les femmes. »
Dans un message e-mail à Saca, Charlier écrivait : « Un de mes amis me demande quelque chose de spécial : il veut venir à Chisinau en Moldavie. Il demande si vous pouvez quelque chose avec un très jeune. Je sais que c’est morbide, mais il veut payer beaucoup d’argent. Il demande entre 8 et 12 et est prêt à payer mille par nuit. Es-ce que vous pouvez régler ceci ? »
Confronté avec le message, Charlier réagissait selon les investigateurs comme suite : « Il devient tout blanc, ne sait pas quoi dire, devient fâché, s’énerve et bégaye qu’on a essayé de le faire avoir. Il est convaincu que quelqu’un a envoyé ce message à partir de son ordinateur. Même quand nous lui faisons la remarque que le reste du message correspond avec son histoire, il continue à dire qu’on essaye de lui jouer un mauvais tour, qu’il ne connaît aucun pédophile, qu’il jure sur la tête de ses enfants qu’il ne l’a pas écrit et qu’il aurait immédiatement dénoncé à nos services celui de qui il savait qu’il s’occupait avec des choses pareilles. »
La position de Miel Charlier semblait intenable. Le 31 mars 2003, il fut licencié sans préavis pour implication possible dans des activités criminelles. En juillet 2003, et paraît-il sur demande expresse du président du VLD Bart Somers, ce fut au tour de De Graeve d’être renvoyé par la ministre VLD Patricia Ceysens, qui juste avant avait reçu la tutelle du e-gouvernement. Selon De Tijd « la décision se justifie par une performance moindre du site web l’autorité flamande tel qu’il a été remanié. Ceysens et De Graeve auraient aussi une opinion divergente sur la suite du projet e-gouvernement ».
Le 24 octobre 2003, celui qui avait sonné l’alarme, Hartman, fut licencié sans préavis par le CIPAL. Cela n’avait soi-disant rien à voir avec l’instruction au sujet de la traite de femmes, mais avec le fait qu’il avait enfreint les règles sur l’utilisation du registre national. Dans une de ses lettres anonymes, il y avait des informations provenant du registre national, un fait au sujet duquel un enquêteur avait, avec bienveillance, attiré l’attention du directeur général Philips, lors de son interrogatoire. Ce dernier a gracieusement fait usage de la suggestion. « Vous attirez mon attention sur le fait que dans les annexes sont mentionnées les ’informations légales’ » déclarait Philips, « informations qui vraisemblablement ont été collectionnées à l’aide du registre national et au sujet duquel vous estimez que cela ne pourrait se faire. Je partage complètement votre avis. Seulement une dizaine de membres du personnel ont, en fonction des projets, accès au registre national. L’information ainsi collectée ne peut cependant être utilisé que pour ce projet. Celui qui a reproduit ici les données personnelles a clairement fait une faute. Si c’est une personne de CIPAL, alors une sanction sera prise. »
Par après, le licenciement de Hartman fut annulé par le ministre flamand d’époque Paul Van Grimbergen pour manque de motivation, mais CIPAL a décidé de ne pas en tenir compte. Une plainte pénale de CIPAL contre Hartman pour violation de l’usage du registre national et de la loi sur la vie privée a entre-temps été classée sans suite. L’homme essaye en ce moment de se défendre devant la Cour d’État.

La criminalité triomphe. Si en Belgique on accuse quelqu’un pour des faits douteux, on se fait duper soi-même.

Georges Timmerman
De Morgen, 6.10.2007


- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: suspended, suspendu
- http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: suspended, suspendu
- http://www.droitfondamental.eu/


- http://www.juliemelissa.be/
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Photos:

- Tony Van Parys, sénateur de la Commission de la Justice (CD&V, Parti chrétien). Il y a quelques temps que le Werkgroep Morkhoven a découvert qu'il n'y a pas de disparus que les documents et les témoignages du dossier de Marcel Vervloesem, l'enquêteur du Werkgroep Morkhoven, mais également 7 cédéroms avec les photos du réseau pédocriminel de Zandvoort que le Werkgroep Morkhoven avait transmit au Roi et que le Roi avait transmit via Tony Van Parys, en ce temps ministre de la justice, au procureur-général Christine Dekkers de la court d'appel d'Anvers. Le Conseil Supérieur de la Justice confirmait les disparitions. Le Werkgroep Morkhoven alors écrit par lettre recommandé (avec avis de reception) au ministre de la justice Vandeurzen (CD&V) et au Roi lui-même. Elle écrivait aussi aux membres de la commission de la justice du sénat. Ni le Roi, ni le ministre de la justice ont répondu. Ils préfèrent anéantir Marcel Vervloesem...

- Le 1 janvier 2005, il y a exactement 25 ans, CIPAL prenait son démarrage. Plus d’un quart de siècle, l’amélioration de l’informatique auprès des administrations locales lui est une préoccupation quotidienne. Cet anniversaire était célébré d’une manière très spéciale.
Dans son discours, le ministre-président flamand Yves Leterme (CD&V) louait les efforts de CIPAL avec l’implementation de l’ e-gouvernement auprès des administrations locales.


Le conseil communal de Herentals a élu Victor V., un illettré qui organisait la cabale contre l'activiste antipédo Marcel Vervloesem du Werkgroep Morkhoven, comme représentant de CIPAL. Victor V. est objet de 30 procès-verbaux ou il est mis en cause d'abus sexuel de mineurs. Le procureur-général Christine Dekkers d'Anvers a reçu la liste de ces procès-verbaux le 24 octobre 2006 mais l'enquête n'a toujours pas débuté.

10:11 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mafia belge |  Facebook |

11-08-08

Sp.a en CD&V: voorbeelden van politieke corruptie


ilse hoofdVan: Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven
Aan: Ilse.Vissenaeken spirit
Datum: 11 aug. 2008 16:15
Onderwerp: Bestuur Geelse Bouwmaatschappij


Geachte Mevrouw Vissenaeken,
Beste Ilse,

Betreft: Bestuurslid van Geelse Bouwmaatschappij probeert mensen uit hun woning te drijven

Ik ben er de laatste dagen nogal flink tegenaan gegaan met de Werkgroep Morkhoven maar dat komt omdat het stelletje criminelen uit de wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven dat Marcel Vervloesem van onze vereniging 10 jaar lang voor een 'kindermisbruiker' liet doorgaan, zopas weer een petitiecampagne heeft georganiseerd om de leden van de Werkgroep Morkhoven uit hun woning te laten zetten.

De eerste petitiecampagne dateert van mei 2005.
Toen de criminele vriendjes van het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. uit de wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven inzagen dat hun klachten uit 1998 over zogezegde 'folteringen en verkrachtingen' van Marcel Vervloesem van onze vereniging, twijfels begonnen op te roepen (De Turnhoutse rechter Caers wilde ze voor een leugendetectortest oproepen), wisten zij drie minderjarige criminelen uit hun wijk die ondermeer wegens een gewapend roofovervalletje in een jeugdinstelling zaten, bereid te vinden om Marcel opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' te beschuldigen.
De politie van Herentals pakte Marcel in opdracht van het parket te Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot wilde stoppen toen op en sloot hem op in de gevangenis van Turnhout.
De Vlaamse pers die Marcel gedurende 10 jaar aan de schandpaal nagelde en de kinderpornozaak Zandvoort mee doodzweeg, maakte het werkje toen met enkele tot de verbeelding sprekende berichtjes af.
Toen Marcel die niet akkoord ging met de valse beschuldigingen, aan zijn 15de hongerstakingsdag begon in de gevangenis van Turnhout, kwam Victor V. die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, op het idee om met zijn vriendjes een petitie op te stellen waarin men eiste dat de 'pedofiel Marcel Vervloesem' uit hun wijk zou verbannen worden.
Het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven zag dat wel zitten en vroeg op de gemeenteraadszitting van de Stad Herentals of het mogelijk was om Marcel uit de woning van de Geelse Bouwmaatschappij te gooien en de Werkgroep Morkhoven van het Internet te smijten.
Burgemeester-volksvertegenwoordiger Jan Peeters (Sp.a) die een meer dan goede relatie onderhield met Victor V. die hij regelmatig binnen het Herentalse Sp.a-bestuur ontmoette, zei dat hij daar 'wel oren naar had' omdat ook Herentals en omgeving van het 'negatieve imago moesten gespaard worden'. Hij bracht de zaak via de lokale radio en televisie publiekelijk ter sprake.
Uiteindelijk ging het plannetje van Victor V. en zijn vriendjes niet door maar door Marcel opnieuw als 'kindermisbruiker' af te schilderen, wist Victor V. de aandacht wat af te leiden van de 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die er over hem bestaan.

De geschiedenis herhaalt zich, zegt een oud Vlaams spreekwoord.
Enkele weken geleden besloten Victor V. en zijn criminele vriendjes die zich door de Sp.a en CD&V-politici van de Stad Herentals steeds meer en meer geroepen voelen, om opnieuw een petitiecampagne te organiseren. Deze keer was zij niet tegen Marcel maar wel tegen de familie Breugelmans-Vervloesem gericht (Luc en Christel Breugelmans-Vervloesem zijn geen familie maar wel goede kennissen van Marcel en Christel Breugelmans is lid van de vzw Werkgroep Morkhoven).
Wijkagent Ronny Neefs bood enthousiast zijn medewerking aan en overhandigde de petitie met klachten over zogenaamd 'geluidsoverlast' aan de Geelse Bouwmaatschappij.
Als ik het goed begrepen heb, kreeg u als sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij daarop de opdracht om deze zaak te onderzoeken. U bracht ondermeer een bezoekje aan de 13 betekenaars van de petitie die hun klachten natuurlijk bevestigden.
De Werkgroep Morkhoven ging echter ook op onderzoek uit en stelde vast dat men de buurman van de familie Breugelmans-Vervloesem had wijsgemaakt dat de buren zijn dochter voor zwartwerk hadden aangegeven. De buurman liet daarop weten dat hij zich zou wreken. Kort daarop werd de petitie opgesteld.

In de hoop dat de Geelse Bouwmaatschappij een serieus onderzoek laat instellen naar de petitie- en lastercampagnes waarbij één van haar bestuursleden is betrokken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
Tel: 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto: Ilse Vissenaeken (Sp.a-Spirit), sociaal assistente Geelse Bouwmaatschappij


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de processen-verbaals betreffende Victor V., aanklager van Marcel Vervloesem (Sp.a-gemeenteraadslid Herentals, lid van de Herentalse politeraad en bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij)
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

18:07 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) | Tags: politiek en maffia |  Facebook |

10-08-08

Moord met voorbedachte rade (2)


Moord: De Christen-Democraten ruimen niet alleen in Italië alwaar ze nauw verbonden zijn met de maffia, hun politieke tegenstanders uit de weg om hun criminele activiteiten dicht te dekken...

fkvandeurzenBrussel, 10.8.2008

Het is een goede zaak dat minister van justitie Jo Vandeurzen (CD&V) die, als hoofd van de justitie, van de geraffineerde en de vooraf beraamde moord op Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem op de hoogte is, door de Werkgroep Morkhoven en de familie van Vervloesem zal worden vervolgd.

Vandeurzen die verantwoordelijk is voor het justitiebeleid, kent het dossier Vervloesem immers. Hij werd daarover maar al te goed geinformeerd, ook door collega-ministers.

Vandeurzen weet dat:
- de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' tegen Vervloesem op niets gebaseerd waren.
- de klachten uit 1998 (waarvoor Vervloesem 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' werd afgeschilderd en tenslotte werd vrijgesproken) enkel op niet te controleren verhalen van enkele criminelen uit de wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven gebaseerd waren.
- deze criminelen -in tegenstelling tot Vervloesem- door de Turnhoutse rechter F. Caers nooit voor de leugendetectortest werden opgeroepen omdat de openbare aanklager Peter Vander Flaas er vanuit ging dat zij de 'waarheid' hadden gesproken.
- het parket van Turnhout de resultaten van de leugendetectortest (die positief waren voor Vervloesem) met opzet niet in haar vonnis vermeldde.
- de klachten van de criminelen uit de wijk van Vervloesem geen steek hielden en dat men in 2005 daarom drie minderjarigen uit de wijk, uit een gesloten jeugdinstelling pikte om opnieuw een klacht inzake 'folteringen en verkrachtingen' tegen Vervloesem in te dienen.
- ook deze klachten geen steek hielden omdat zij enkel gebaseerd waren op twijfelachtige beweringen en op bamboestokjes die nooit op DNA-sporen onderzocht werden.
- men die laatste klachten gebruikte om de reeds zwaar zieke Vervloesem met veel politievertoon op te pakken en in de gevangenis van Turnhout op te sluiten alwaar hij met een 32-dagen durende hongerstaking begon.
- de criminelen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven die Vervloesem in 1998 hadden aangeklaagd, toen een petitiecampagne begonnen om de 'pedofiel' Vervloesem uit zijn woning te zetten.
- politici uit Sp.a en CD&V-kringen extra aandacht gaven aan deze petitiecampagne die slechts een 12-tal handtekeningen (van de aanklagers en criminelen zelf) opleverde.
- deze zaak door CD&V-er Marleen Diels uit Morkhoven, zelfs ter sprake werd gebracht in de Herentalse gemeenteraad alwaar zij eiste dat Vervloesem uit zijn huis werd gezet en de Werkgroep Morkhoven van het Internet werd gehaald.
- deze zaak dank zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) extra-media-aandacht kreeg.
- justitie heel deze mediaheisa opnieuw gebruikte om Vervloesem als schuldige en 'pedofiel' af te schilderen.
- de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat er op het gerechtshof van Turnhout gefraudeerd werd en dat de ontlastende documenten en getuigenissen uit het strafdossier van Vervloesem waren verdwenen.
- het Turnhoutse parket deze documenten liet verdwijnen om Vervloesem zonder enige tegenspraak te kunnen veroordelen en hem het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort waarin zij geen onderzoek voerde.
- de (volgens het rapport van de federale politie) meer dan 88.000 kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werden geidentificeerd.
- de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werden opgespoord en vervolgd.
- ook de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werd vervolgd en men deze zaak door een foutieve verklaring van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) dichtdekte.
- men Vervloesem ook nog geestesziek trachtte te verklaren om hem het zwijgen te kunnen opleggen.
- het psychiatrisch onderzoek gebeurde door Dr. Cosyns die destijds ook het 'onderzoek' voerde naar de kinderen in de isoleercellen in het kinderziekenhuis Good Engels te Antwerpen, waarrond de Werkgroep Morkhoven aktie voerde.
- de rechters te Turnhout Vervloesem ook nog eens het zwijgen oplegden door hem in het vonnis een 'spreekverbod met de pers' op te leggen.
- er ook op het hof van beroep te Antwerpen met dossierstukken uit het strafdossier van Vervloesem geknoeid werd en er zelfs een apart 'administratief' dossiertje werd opgemaakt waarin noch Vervloesem, noch zijn advocaten inzage hadden.
- het hof van beroep van Antwerpen het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort heeft geblokkeerd door het onderzoeksmateriaal (de cd-roms Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgde) spoorloos te doen verdwijnen.
- deze verdwijningen door de Hoge Raad voor de Justitie werden vastgesteld.
- het hof van beroep te Antwerpen daar geen rekening mee hield in haar vonnis.
- het hof van beroep van Antwerpen ook geen rekening hield met de conclusies van de advocaten van Vervloesem en met de medische verslagen waaruit blijkt dat Vervloesem de drie minderjarige criminelen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, onmogelijk kan verkracht hebben.
- ook het hof van cassatie geen rekening hield met al deze elementen en Vervloesem bij de inzage van het strafdossier te Brussel zelfs vaststelde dat de rechters van het hof van cassatie zijn dossier niet eens hadden ingekeken.
- er over Victor V. uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven die aan de basis ligt van de gefantaseerde verhalen in 1998 en die, volgens een door de Antwerpse rechter Van Craen geloofwaardige getuige, betaalde voor de klachten tegen Vervloesem, zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan die door de politie van Herentals en door het parket van Turnhout nooit ernstig werden genomen.
- een kopie van deze 30 processen-verbaals op 24.10.2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd overgemaakt.
- er van deze zaak (zoals van de op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen cd-roms van de Koning) niets meer werd vernomen.
- Victor V., na een postje in het OCMW-bestuur van Herentals alwaar hij mede verantwoordelijk was voor jeugdzaken en justitie, thans in de politieraad van Herentals zetelt en hij de Stad Herentals mag vertegenwoordigen in de CD&V-burcht Cipal (een intercommunale die informaticadiensten levert aan lokale overheden) en de Pidpa (Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen)...

De minister van justitie weet bovendien dat:

- hij van het dossier Vervloesem op de hoogte is en van al deze feiten op de hoogte werd gesteld maar niets heeft ondernomen terwijl hij als minister van justitie verantwoordelijk is voor de goede werking van justitie.
- hij deze zaken doodzwijgt en er blijkbaar voor gekozen heeft om deze zaken mee dicht te dekken.
- hij daarmee de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot stopt zonder iets om de talrijke slachtoffers te geven.
- hij daarmee ook de misdadigers uit de kinderpornozaak Zandvoort beschermt.
- Vervloesem zwaar ziek is (hartpatiënt, suikerziek, kanker die in de gevangenis te Turnhout destijds niet werd opgevolgd).
- er voldoende medische verslagen bestaan die dit aantonen.
- er ook voldoende medische verslagen bestaan die aantonen dat Vervloesem in 2005 niet tot verkrachting in staat was zonder dat daar rekening mee gehouden werd.
- Vervloesem zich niet zomaar bij een opsluiting zal neerleggen en dat Vervloesem die zijn onschuld blijft volhouden, door zijn 32 dagen durende hongerstaking in 2005 waarbij hij even in coma geraakte, heeft aangetoond dat hij bereid is tot het absolute uiterste te gaan.
- Vervloesem een honger- en dorststaking niet zal overleven.
- Vervloesem heeft beslist om elke behandeling te weigeren zodat het op 7 dagen met hem afgelopen kan zijn.
- hij Vervloesem met voorbedachte rade uit de weg laat ruimen om hem aldus het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: aangetekende brief aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) die deze zaak liever doodzwijgt
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/tag/1/Justitie

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Foto: Justitieminister Vandeurzen (CD&V) die vervolgd zal worden omdat men kan bewijzen dat hij als hoofd van de justitie op de hoogte was van een op voorhand uitgedokterd moordplan

11:29 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: maffia, politiek en maffia |  Facebook |

08-08-08

Valse aangiften rond 'kindermisbruik' en 'lawaaihinder'


marleenCD&V Herentals, Geelse bouwmaatschappij, Koninkrijk, Victor V. (gemeenteraadslid Sp.a Herentals), Marleen Diels (CD&V-raadslid OCMW Herentals), Jan Peeters (Sp.a-burgemeester Herentals) en petities tegen leden en sympathisanten van de Werkgroep Morkhoven

CD&V Herentals en meer bepaald haar OCMW-raadslid en ex-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven die eigenhandig de nieuwe gordijnen voor het kaarthuisje in Noorderwijk maakte, onderhoudt goede contacten met de Geelse Bouwmaatschappij.
Worden er daarom regelmatig petitieakties in de sociale woonwijk Koninkrijk georganiseerd om leden en sympathisanten van de Werkgroep Morkhoven uit hun woning te krijgen ?

Hoe dan ook, in 2005 werd Morkhoven-activist Marcel Vervloesem tengevolge van nieuwe klachten inzake zogezegde folteringen en verkrachtingen van enkele criminele minderjarigen uit zijn wijk, in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij onmiddellijk met een 32-dagen durende hongerstaking begon. Na een 15-tal dagen hongerstaking begonnen de personen die Marcel Vervloesem in 1998 van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigden, in de wijk Koninkrijk plotseling met een petitieaktie waarin zij stelden dat het 'merendeel van de wijkbewoners' (zijzelf dus) Marcel Vervloesem uit de wijk wilden. Tot ieders verwondering bracht het CD&V-raadslid Marleen Diels deze zaak toen ter sprake in de gemeenteraad van Herentals.
Toen Marcel Vervloesem enkele dagen geleden dan te horen kreeg dat het parket-generaal van Antwerpen van de vacantieperiode wil profiteren om hem zo snel mogelijk op te sluiten, kreeg de Werkgroep Morkhoven te horen dat er opnieuw een petitieaktie in Koninkrijk werd georganiseerd. In de petitie wordt gesteld dat het 'merendeel van de wijk', dus 13 van de 200 wijkbewoners, last heeft van 'lawaaihinder' bij de familie Breugelmans-Vervloesem (geen familie maar wel goede kennissen van Marcel Vervloesem). De Werkgroep Morkhoven wist intussen te achterhalen dat de hele heisa rond de 'lawaaihinder' ontstaan is doordat de buurman van de familie Breugelmans-Vervloesem op basis van één of andere roddel uit de buurt gelooft dat zijn dochter door zijn buren voor zwartwerk werd aangegeven, waarvan echter geen sprake is.


Morkhoven opgefleurd

De Morkhovenaars klagen al jaren over de ermbarmelijke toestand van het kaarthuisje.
Die vergaderinfrastuctuur laat op alle vlakken te wensen over. Vorige legislatuur plaatsten onze mandatarissen deze problematiek meermaals op de agenda van de gemeenteraad. Raadslid Marleen Diels uit Morkhoven maakte zelfs eigenhandig nieuwe gordijnen voor het kaarthuisje.

En nu is er eindelijk een oplossing in zicht. De ombouw van het voormalige gemeentehuis tot een waar dorpshuis zit in de pijplijn! De Geelse bouwmaatschappij maakte vroeger al een akkoord met de stad om dit gemeentehuis uit te bouwen tot een dorpshuis voor Morkhoven. In ruil zal de Geelse Bouwmaatschappij op het perceel in de Goorstraat naast het parochiecentrum een sociaal woonproject met 8 woongelegenheden kunnen realiseren.

Onze schepen Mien Van Olmen trok het dossier los. Moeizame onderhandelingen met Stedenbouw Antwerpen en Monumenten en Landschappen hebben uiteindelijk geleid tot een compromis. De bouwaanvraag is lopende en de gele affiche hangt uit!

Maar daar bleef het niet bij. Jaarlijks wordt er door de provincie, Vlaanderen en Europa geïnvesteerd in het platteland. Waarom deze keer dan niet ook in Noorderwijk en Morkhoven? Onze schepen stelde uitgebreide dossiers op voor extra ondersteuning voor de bouw van het dorpshuis in Morkhoven en voor het realiseren van het plein rondom het gemeentehuis en bib in Noorderwijk. CD&V is er imers van overtuigd dat deze dorpen extra impulsen meer dan verdienen.

Bron: http://herentals.cdenv.be/Morkhoven_opgefleurd.17141.0.html

---------------------------------

Kan omstreden website van internet gehaald worden ?

Op vraag van raadslid Marleen Diels (CD&V) wil burgemeester Jan Peeters (sp.a.) laten onderzoeken of de website van de werkgroep Morkhoven van het internet kan gehaald worden.

Door de heisa rond de website en het probleem van de pedofilie krijgt Morkhoven volgens Diels een negatief imago. En omdat Morkhoven een deelgemeente is van Herentals heeft ook burgemeester Jan Peeters er wel oren naar.

Vooral de inwoners van de wijk Koninkrijk vragen maatregelen tegen de site. Vooral de omstreden Marcel Vervloesem is niet langer welkom in de wijk. Vervloesem zit momenteel in de cel op verdenking van pedofilie.

Juridisch zijn er weinig mogelijkheden om de site weg te halen.

ludo coenen
Thals FN, Neteland Nieuwsradio
11/05/2005 om 16:53

17:06 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: valse aangiften |  Facebook |

05-08-08

Moord met voorbedachte rade (1)


Belgische justitie ruimt aktievoerder Marcel Vervloesem onder de stilzwijgende blik van de Belgische Koning uit de weg

Koning2412kerstboodschapNickie.07-marcel-hopital2-Brussel, 5.8.2008 - Het Antwerpse parket-generaal dat zich benauwd voelt door de aangroeiende kritiek in binnen- en buitenland omtrent de ontelbare onregelmatigheden in het strafdossier van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, heeft laten weten dat zij Marcel Vervloesem zo snel mogelijk wil opsluiten. Het parket-generaal van Antwerpen denkt met de snelle opsluiting van Marcel Vervloesem waarschijnlijk te voorkomen dat de zaak voor het Europees Hof komt.

Zoals men weet, verdwenen er talrijke dossiers en dossierstukken uit het strafdossier van Vervloesem. Ook de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Belgische Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, zijn spoorloos verdwenen. De verdwijningen werden door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd.

Vervloesem die zwaar ziek is (hart, suikerziekte, kanker) heeft al aangekondigd dat hij vanaf de eerste dag van zijn opsluiting in honger- en dorstaktie zal gaan.

Het is algemeen bekend dat de Belgische overheid die alles deed om Carine en Gino Russo, Marie Françoise-Botte, Regina Louf en Tiny Mast het zwijgen op te leggen, besloten heeft om Marcel Vervloesem uit de weg te ruimen omdat zij daarmee hoopt de kinderpornozaak Zandvoort definitief in de doofpot te kunnen stoppen. De liquidatie van Marcel Vervloesem is de zoveelste op een rij. Ook Morkhovenmedewerkster Gina Bernard Pardaens en talrijke getuigen uit de zaak Dutroux werden vermoord of kwamen op één of andere geheimzinnige manier om het leven.

Eén dezer dagen zal de Vlaamse pers waarschijnlijk uitpakken met een onschuldig vakantieberichtje waarin staat dat Marcel Vervloesem die zij 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' omschreef terwijl zij met justitie over de kindermisbruiken zweeg, 'omwille van zijn zelfgewilde hongeraktie in de gevangenis van Turnhout overleden is'.

De mededeling van het Antwerpse parket-generaal komt niet geheel onverwacht.
Op 1.8.2008 werden de blogs 'lepeededamocles' en 'jannettseemann' waarop men enkele foto's kon zien van gefolterde en misbruikte kinderen uit de kinderpornozaak Zandvoort, gesloten. Ook de Open Brieven aan Zijne Heiligheid de Paus en de Duitse Bondskanselier Dr. Angela Merkel verdwenen daarmee van het Internet (http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/tag/1/Angela%20Merkel)
De -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 kinderen (waaronder ook baby's) op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort werden nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd en het gemediatiseerde proces tegen Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem werd enkel gebruikt om deze kindermisbruiken in de doofpot te stoppen.


van_den_bremt_tino


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Foto's:
- Marcel Vervloesem na zijn kankeroperatie in janauri 2008.
- De Belgische Koning die -zoals justitieminister Vandeurzen (CD&V)- door de Werkgroep Morkhoven op 3 juni 2008 per aangetekende brief met rode antwoordkaart op de hoogte werd gebracht van de verdwijning van het te onderzoeken kinderpornomateriaal op het hof van beroep te Antwerpen maar -zoals justitieminister Vandeurzen- deze brief niet wenst te beantwoorden.
- Tino Van den Bremt, de kabinetsmedewerker van justitieminister Vandeurzen die verantwoordelijk is voor het contact met het Koninklijk Paleis

In zijn brief van 17 april 1997 liet de Koning het volgende mededelen aan Marcel Vervloesem: 'De Koning en de Koningin hebben mij gelast ontvangst te melden van uw brief waarvan zij met aandacht kennis genomen hebben.
De Vorsten blijven zich inzetten voor het probleem van verdwenen kinderen en hebben elke getroffen familie in audiëntie ontvangen. Zij volgen alle betrokken dossiers in nauwe samenwerking met de heer De Clerck, Minister van Justitie.
Hunne Majesteiten hebben op 7 maart 1997 de familie Ben Aïssa in audiëntie ontvangen en hebben haar onder meer bevestigd dat ze op de Rondetafel van 18 oktober 1996, de verbintenis aangegaan hebben contact te blijven houden met elke beproefde familie en de strijd te willen voortzetten om te voorkomen dat andere kinderen het slachtoffer zouden worden van mishandeling.'

-------

Steun de Werkgroep Morkhoven in haar strijd tegen kindermisbruiken !

- Stuur dit schrijven zoveel mogelijk rond. Vertalingen zijn welkom.
- Neem deel aan de akties. Organiseer zelf akties.
- Schrijf naar politici en eis klaarheid in deze zaak. Protesteer bij mensenrechtenorganisaties en Europese instanties.
- Vraag de zwijgende Belgische justitieminister en Koning waarom zij niets geven om misbruikte kinderen:
Minister van Justitie Jo Vandeurzen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel - Koning Albert, Koninklijk Paleis, 1000 Brussel
- Contacteer de Werkgroep Morkhoven: Werkgroep Morkhoven vzw-asbl, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - WerkgroepMorkhoven@gmail.com - Indien post en e-mail geblokkeerd zouden worden: 02.537.49.97

18:50 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: justitieminister |  Facebook |

04-08-08

De verdwenen dossiers


dyn005_original_400_400_pjpeg_3393_93ee112c5c5388da36e9e758616c7334Ik schreef nu al langer dan een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar de Belgische Koning en de Belgische minister van Justitie.

De antwoordkaarten ontving ik afgestempeld terug maar ik wacht nog altijd op de antwoorden.

In mijn brieven had ik het ondermeer over de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 naar de Koning stuurde.

Het Koningshuis liet destijds weten dat ze dit materiaal, via senator Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.

Enkele maanden geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat er talrijke documenten en ontlastende bewijsstukken uit zijn strafdossier waren verdwenen. Ook de cd-roms van de Koning bleken op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen te zijn.

De Hoge Raad voor de Justitie die alleen zaken kan vasttellen en die voor de rest geen enkele bevoegdheid heeft gekregen, bevestigde de verdwijning van al die stukken.
Zelfs de Antwerpse openbare aanklager Marc Tack die wilde dat Marcel Vervloesem zwaar veroordeeld werd en die de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde, was verplicht de verdwijning van de cd-roms Zandvoort van de Koning toe te geven alhoewel hij daar voor de rest geen rekening mee hield.

Men zou van de Koning of van het Koninklijk Hof verwachten dat ze, zoals iedere weldenkende burger in haar plaats zou doen, tenminste bij de minister van justitie zou informeren waar die cd-roms gebleven zijn. Daarvoor hoeft men de grondwettelijke 'scheiding der machten' waarmee in de praktijk maar weinig rekening gehouden wordt, zelfs niet eens te schenden.

Maar niets daarvan. Ook Jacques van Ypersele, kabinetschef van de Koning, die ik nog eens apart schreef, liet mij niets weten.

De Belgische minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) van zijn kant, vindt de diefstallen van dossierstukken en onderzoeksmateriaal op de gerechtshoven een normale zaak.
Hij werd ook door andere ministers en een aantal parlementsleden over deze zaak geïnformeerd maar reageerde dus niet.

Men zou haast gaan geloven dat het Koninklijk Hof en de minister van Justitie deze zaak waarin -volgens een rapport van de federale politie- toch meer dan 88.000 kinderen betrokken zijn, willen toedekken. Vinden zij soms dat kindermisbruikers en magistraten die documenten laten verdwijnen om het gerechtelijk onderzoek te blokkeren, aangemoedigd en beschermd moeten worden ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
Tel: 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Stuur dit schrijven zoveel mogelijk rond. Schrijf zelf eens naar de minister of naar Zijne Majesteit de Koning en laat ons weten of zij u antwoorden:
Minister van Justitie Jo Vandeurzen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Koning Albert, Koninklijk Paleis, 1000 Brussel


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/
1.8.2008: 'This Account Has Been Suspended'

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/
1.8.2008: 'This Account Has Been Suspended'

Doofpot justitie:
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://www.radicalparty.org/belgium/livreregina/livre_h.htm
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

The testimony of Regina Louf (X1)
http://www.radicalparty.org/belgium/x1_eng.htm

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Cartoon:
http://www.geinz.be

14:39 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-07-08

Koningshuis: doofpotpolitiek


Belgisch Koningshuis en Belgische justitieminister: doofpotpolitiek

fkvandeurzenKoning2412kerstboodschap

Dat de politieke situatie in België uitzichtloos is en dat de Belgische Staat dringend internationale hulp nodig heeft om het land efficiënt te besturen, zal iederéén nu wel stilaan beginnen te beseffen.

Hier volgt nog een voorbeeld van de manier waarop de Belgische democratie werkt:

Ik schreef nu al langer dan een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar de Belgische Koning en de Belgische minister van Justitie.

De antwoordkaarten ontving ik afgestempeld terug maar ik wacht nog altijd op de antwoorden.

In mijn brieven had ik het ondermeer over de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 naar de Koning stuurde.

Het Koningshuis liet destijds weten dat ze dit materiaal, via senator Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.

Enkele maanden geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat er talrijke documenten en ontlastende bewijsstukken uit zijn strafdossier waren verdwenen. Ook de cd-roms van de Koning bleken op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen te zijn.

De Hoge Raad voor de Justitie die alleen zaken kan vasttellen en die voor de rest geen enkele bevoegdheid heeft gekregen, bevestigde de verdwijning van al die stukken.
Zelfs de Antwerpse openbare aanklager Marc Tack die wilde dat Marcel Vervloesem zwaar veroordeeld werd en die de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde, was verplicht de verdwijning van de cd-roms Zandvoort van de Koning toe te geven alhoewel hij daar voor de rest geen rekening mee hield.

Men zou van de Koning of van het Koninklijk Hof verwachten dat ze, zoals iedere weldenkende burger in haar plaats zou doen, tenminste bij de minister van justitie zou informeren waar die cd-roms gebleven zijn. Daarvoor hoeft men de grondwettelijke 'scheiding der machten' waarmee in de praktijk maar weinig rekening gehouden wordt, zelfs niet eens te schenden.

Maar niets daarvan. Ook Jacques van Ypersele, kabinetschef van de Koning, die ik nog eens apart schreef, liet mij niets weten.

De Belgische minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) van zijn kant, vindt de diefstallen van dossierstukken en onderzoeksmateriaal op de gerechtshoven een normale zaak.
Hij werd ook door andere ministers en een aantal parlementsleden over deze zaak geïnformeerd maar reageerde dus niet.

Men zou haast gaan geloven dat het Koninklijk Hof en de minister van Justitie deze zaak waarin -volgens een rapport van de federale politie- toch meer dan 88.000 kinderen betrokken zijn, willen toedekken. Vinden zij soms dat kindermisbruikers en magistraten die documenten laten verdwijnen om het gerechtelijk onderzoek te blokkeren, aangemoedigd en beschermd moeten worden ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
Tel: 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Stuur dit schrijven zoveel mogelijk rond. Schrijf zelf eens en laat ons weten of zij u antwoorden:
Minister van Justitie Jo Vandeurzen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Koning Albert, Koninklijk Paleis, 1000 Brussel


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/

Doofpot justitie:
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://www.radicalparty.org/belgium/livreregina/livre_h.htm
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

11:51 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: uitzichtloos |  Facebook |

28-07-08

Kindermisbruiken: Justitieminister Vandeurzen (CD&V)


fkvandeurzenJustitieminister Jo Van Deurzen
Waterloolaan 115
1060 Brussel

Excellentie,

Betreft: Kinderpornozaak Zandvoort

In bijlage zend ik U een afschrift van mijn schrijven aan Premier Leterme waarin ondermeer sprake is van de aangetekende brief van 30.5.2008 (met rode antwoordkaart) die U van de Werkgroep aangaande ondermeer de diefstal van de cd-roms met kinderporno op het hof van beroep te Antwerpen, ontving maar waarop U tot nogtoe niet antwoordde.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
Tel: 02 537 49 97
werkgroepMorkhoven@gmail.com


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/

Doofpot justitie:
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://www.radicalparty.org/belgium/livreregina/livre_h.htm
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

12:53 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: belgie |  Facebook |

27-07-08

Justitie: diefstallen van dossiers


Marcel Vervloesem: Wie is er bevoegd voor diefstallen op het Belgische gerecht ?

16.7.2008ProcureursGeneraal


marcelLacune in belgische rechtssysteem

Het is toch niet te geloven. De koning en gewezen Minister van Justitie Tony Van Parys geven een kinderpornodossier voor onderzoek aan de Procureur Generaal te Anwerpen, hetwelke door mij en de Vzw Werkgroep Morkhoven in vertrouwen aan hen was overgemaakt, en dat dossier wordt simpelweg gestolen binnen het Parket Generaal te Antwerpen.
Vreemd en onbeschrijfelijk is de wijze waarop iedereen die verantwoordelijk is voor deze diefstal, zich onderwerpt aan een struisvogelpolitiek.
De Hoge Raad van Justitie bevestigde na haar onderzoek in deze onfrisse justitiezaak, de verdwijning van het dossier; Advocaat Generaal M. Tack probeerde maandenlang de valse indruk te wekken dat er géén vuiltje aan de hand zou zijn; Onze Minister van Justitie beweert niet bevoegd te zijn om de klachten rond die diefstal te onderzoeken en maakte de klacht over aan de Procureur Generaal onder wiens gezag de diefstal gebeurde; De Procureur Generaal zwijgt in alle talen en laat ook de klacht en de brief van onze Justitieminister zonder gevolg en zonder antwoord; Het belgische College van Procureurs Generaal schrijft dan dat het 'onbevoegd' is en dat zij de zaak overdroeg aan weerom de zwijgende Procureur Generaal; De Eerste Minister die op zijn beurt dan weer de Minister van Justitie aanschrijft over de zaak; De Kamervoorzitter e.a. die de Minister van Justitie aanschrijven en dan tot het besluit komen dat niemand in ons land bevoegd is om deze diefstal binnen de magistratuur van het Hof van Beroep te Antwerpen te onderzoeken...
Is dat nu het democratisch rechtssysteem in ons land, zoals men dat noemt ?

Onlangs nog stelde de antwerpse Procureur Generaal Yves Liègeois die mij al maandenlang geen inzage in mijn dossier wil geven, nog dat hij de 'grondbeginselen van onze rechtssysteem belangrijk vindt'. Natuurlijk ligt er tussen die uitspraak van Liègeois en de werkelijkheid een hemelsbreed verschil. Dat bewijst de lacune die er onder diens gezag binnen zijn diensten rond de verdwijning van het kinderpornodossier bestaat.
Op die manier is het natuurlijk gemakkelijk om, zoals de antwerpse Advocaat Generaal M. Tack begin dit jaar deed, om de meer dan 88.000 gefolterde en misbruikte kinderen op die cederoms een 'luchtbel' te noemen. Een luchtbel die zulk een gevaar voor onze justitie was dat die 'luchtbel' dringend diende gestolen te worden en dat omdat er zelfs een magistraat op de cederoms is aan te treffen die een jongetje misbruikt.

De vraag is en blijft wie er nu verantwoordelijk en bevoegd is in deze zaak.

Graag kregen wij hierop een reactie van de lezer.

Als u raad weet, laat het ons dan weten zodat wij die kunnen doorzenden aan onze minister van justitie die radeloos is in deze zaak.

Marcel Vervloesem, Werkgroep Morkhoven
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven
Tel: 0472 844 407
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


Meer info op:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://incorruptible.blogspace.fr/home/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

14:12 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: procureur |  Facebook |

24-07-08

Kindermisbruiken: Premier Yves Leterme (CD&V)


Kindermisbruik - Premier Yves Leterme: 'Ik zal inlichtingen inwinnen bij de Minister van Justitie'

16.7.2008Leterme


De Werkgroep Morkhoven blijft zich de volgende vragen stellen:

- Waarom heeft justitie nooit onderzoek gevoerd in de kinderpornozaak Zandvoort ?
- Waarom werden de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 kinderen in deze zaak nooit geidentificeerd ?
- Waarom werden de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd ? Waarom werden zij door justitie beschermd ?
- Waarom is er niets in huis gekomen, zoals een onderzoeksrechter van het gerecht van Turnhout drie jaar geleden in een interview tegenover het Laatste Nieuws beloofde, van het onderzoek naar de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort ? Waarom werd hij door justitie beschermd ?
- Waarom probeerde justitie deze jeugdmagistraat via Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, te beschermen ? Wat was de preciese rol van Georges Zicot in de zaak Dutroux ?
- Waarom liet justitie de 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Koning van de Werkgroep Morkhoven ontving en die hij voor onderzoek via Tony Van Parys (CD&V) die toen justitieminister was, aan procureur-generaal Christine Dekkers te Antwerpen liet overmaken, spoorloos verdwijnen ? Waarom wilde de Antwerpse magistratuur dit onderzoek boycotten ? Waarom wordt er geen onderzoek naar deze verdwijning gevoerd ?
- Waarom stelt de Koning zich geen enkele vraag bij deze verdwijning terwijl hij aan de ouders van de vermoorde en verdwenen kinderen die hij destijds op het Koninklijk Paleis ontving, beloofde dat hij inzake kindermisbruiken en verdwijningen 'tot op het bot' zou gaan en 'geen enkele twijfel terzake zou laten bestaan' ?
- Waarom contacteerde, zoals iedere burger in zijn plaats zou doen, de Koning de minister van justitie niet inzake de verdwijning van 'zijn' voor onderzoek overgemaakte cd-roms met kinderporno en verschuilt hij zich achter de 'scheiding der machten' ? Mogen Belgische burgers en parlementsleden wegens de 'scheiding der machten' nu ook al niet meer naar de minister van justitie schrijven als zij hem bepaalde vragen willen stellen ? Is de minister van justitie eigenlijk nog wel politiek bevoegd voor het justitiebeleid ?
- Waarom kon de Hoge Raad voor de Justitie de diefstal van de cd-roms en de andere diefstallen alleen maar vaststellen en kan zij niet verder optreden ? Waarom werd er door het hof van beroep van Antwerpen en door het hof van cassatie te Brussel met deze vaststellingen geen rekening gehouden en verkoos men Marcel Vervloesen te veroordelen op basis van een onvolledig dossier ? Waarom heeft de Hoge Raad voor de Justitie geen enkele bevoegdheid gekregen en kan zij de ernstige wantoestanden binnen justitie niet aanpakken ?
- Is het de bedoeling dat de magistratuur ook documenten, ontlastende getuigenissen en onderzoeksmateriaal uit andere dossiers laat verdwijnen ? Wil men dat de burger totaal geen rechten en rechtszekerheid heeft ?
- Is het dat wat Premier Verhofstadt (VLD) en de ministers van justitie met hun 'hervorming van de justitie' bedoelden ?

----------------------

Brussel, 23.7.2008

Een goede week na het antwoord van Premier Leterme, vernam de Werkgroep Morkhoven dat er, gelijktijdig in België en Frankrijk, een klacht tegen de Werkgroep Morkhoven werd geörganiseerd. Het is duidelijk dat de klachten louter bedoeld zijn om de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen omtrent de doofpotoperatie inzake de kinderpornozaak Zandvoort.

De klacht bij de politie in Schaarbeek, komt van een vrouw die lid is van de site 'Dailymotion'. Zij zegt dat zij tijdens het bekijken van een video van een zanger op het Internet, iemand onder het pseudoniem 'Alchimie 33' ontmoette. Volgens haar verklaring zette 'Alchimie 33' de video's van een zekere Stan Maillaud, waaronder 'Panique chez les ignobles', op Dailymotion. De vrouw heeft het ook over de foto van de kindermisbruikende jeugdmagistraat uit de kinderpornozaak Zandvoort op de site van Stan Maillaud.
Zij zou vervolgens opnieuw 'Alchimie 33' gecontacteerd hebben en hem hebben medegedeeld dat zij de informatie over Stan Maillaud aan een zedenbrigade van de Belgische politie had doorgespeeld. Ook de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort, de Werkgroep Morkhoven en de Stichting van Prinses de Croÿ komen in het proces-verbaal ter sprake.

Het klachtje bij de politie in Schaarbeek doet enigszins denken aan de klachtjes van de bende dieven, inbrekers, verkrachters, overvallers en oplichters uit Morkhoven die destijds betaald werden om de Werkgroep Morkhoven en Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem jarenlang te criminaliseren.
Dank zij de Belgische pers wist de justitie de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes, toen zonder verdere vragen in de doofpot te steken.

De Werkgroep Morkhoven pikt dergelijke spelletjes echter niet langer en besloot om Premier Yves Leterme (CD&V) die in bovenstaande brief beloofde om bij de minister van justitie 'informatie te zullen inwinnen' omtrent ondermeer de diefstal op het hof van beroep te Antwerpen van de door de Koning overgemaakte cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort, van deze feiten op de hoogte te brengen.

Ook justitieminister Jo Van Deurzen (CD&V) die nog steeds niet antwoordde op de aangetekende brief van 30.5.2008 van de Werkgroep aangaande de diefstal van de cd-roms, zal worden aangesproken. De Werkgroep zal hem er nogmaals op wijzen dat hij zijn politieke verantwoordelijkheid inzake justitie moet opnemen en dat het organiseren van klachtjes tegen de Werkgroep Morkhoven niets oplost. Het vertrouwen van de burger in justitie en het justitiebeleid van de regering wordt daardoor immers alleen maar ondergraven.

Gaat de minister nu eindelijk een onderzoek laten instellen naar de diefstal van de 7 cd-roms met kinderporno of wil hij enkel de stelende magistraten en zijn partijgenoot Tony Van Parys beschermen die in 1998 als minister van justitie de cd-roms in opdracht van de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers bezorgde ?


Meer info op:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

15:27 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: advocaat |  Facebook |

Kinderpornozaak Zandvoort: Herman Van Rompuy (CD&V)


Kindermisbruik - Kamervoorzitter Herman Van Rompuy: 'scheiding der machten'

16.7.2008VanRompuyKamer


De Werkgroep Morkhoven blijft zich de volgende vragen stellen:

- Waarom heeft justitie nooit onderzoek gevoerd in de kinderpornozaak Zandvoort ?
- Waarom werden de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 kinderen in deze zaak nooit geidentificeerd ?
- Waarom werden de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd ? Waarom werden zij door justitie beschermd ?
- Waarom is er niets in huis gekomen, zoals een onderzoeksrechter van het gerecht van Turnhout drie jaar geleden in een interview tegenover het Laatste Nieuws beloofde, van het onderzoek naar de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort ? Waarom werd hij door justitie beschermd ?
- Waarom probeerde justitie deze jeugdmagistraat via Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, te beschermen ? Wat was de preciese rol van Georges Zicot in de zaak Dutroux ?
- Waarom liet justitie de 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Koning van de Werkgroep Morkhoven ontving en die hij voor onderzoek via Tony Van Parys (CD&V) die toen justitieminister was, aan procureur-generaal Christine Dekkers te Antwerpen liet overmaken, spoorloos verdwijnen ? Waarom wilde de Antwerpse magistratuur dit onderzoek boycotten ? Waarom wordt er geen onderzoek naar deze verdwijning gevoerd ?
- Waarom stelt de Koning zich geen enkele vraag bij deze verdwijning terwijl hij aan de ouders van de vermoorde en verdwenen kinderen die hij destijds op het Koninklijk Paleis ontving, beloofde dat hij inzake kindermisbruiken en verdwijningen 'tot op het bot' zou gaan en 'geen enkele twijfel terzake zou laten bestaan' ?
- Waarom contacteerde, zoals iedere burger in zijn plaats zou doen, de Koning de minister van justitie niet inzake de verdwijning van 'zijn' voor onderzoek overgemaakte cd-roms met kinderporno en verschuilt hij zich achter de 'scheiding der machten' ? Mogen Belgische burgers en parlementsleden wegens de 'scheiding der machten' nu ook al niet meer naar de minister van justitie schrijven als zij hem bepaalde vragen willen stellen ? Is de minister van justitie eigenlijk nog wel politiek bevoegd voor het justitiebeleid ?
- Waarom kon de Hoge Raad voor de Justitie de diefstal van de cd-roms en de andere diefstallen alleen maar vaststellen en kan zij niet verder optreden ? Waarom werd er door het hof van beroep van Antwerpen en door het hof van cassatie te Brussel met deze vaststellingen geen rekening gehouden en verkoos men Marcel Vervloesen te veroordelen op basis van een onvolledig dossier ? Waarom heeft de Hoge Raad voor de Justitie geen enkele bevoegdheid gekregen en kan zij de ernstige wantoestanden binnen justitie niet aanpakken ?
- Is het de bedoeling dat de magistratuur ook documenten, ontlastende getuigenissen en onderzoeksmateriaal uit andere dossiers laat verdwijnen ? Wil men dat de burger totaal geen rechten en rechtszekerheid heeft ?
- Is het dat wat Premier Verhofstadt (VLD) en de ministers van justitie met hun 'hervorming van de justitie' bedoelden ?


Meer info op:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

14:18 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: advocaat |  Facebook |

20-07-08

Pédophilie: Les cd-roms du Roi


Disparitions et abus d'enfants: Le Roi belge

Koning.cd-roms.mailPalais de Bruxelles

A Madame Jacqueline de Croÿ
rue Faider 10
1060 Bruxelles

Le 15 juillet 2008

Réf: R 200503680/RR5

Madame,

Le Roi et la Reine ont bien reçu la lettre que vous leur avez adressée et m'ont chargée de vous répondre.

Il n'est pas possible aux Souverains d'intervenir personnellement dans la question qui vous préoccupe.  Celle-ci relève en effet exclusement des attributions du Pouvoir judiciaire.

En vertu des dispositions constitutionnelles relatives à la séparation des Pouvoirs, une intervention royale ne peut dès lors être prise en considération.

Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma respectueuse considération.

Chantal Cooreman
Chef du Département Requêtes Palais de Bruxelles- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/

18:40 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Kindermisbruiken: De dubbelzinnige houding van de Koning


Kinderontvoering en mishandeling: Belgische Koning laat dubbelzinnigheid bestaan

Koning2412kerstboodschapMicrosoft is er nog altijd niet in geslaagd om de mailbox van de Werkgroep Morkhoven te heropenen. De mailbox is al sinds 14 maart 2008, na contactname van iemand die zich uitgaf voor iemand van het Windows Support Team, gesloten.

Het is zelfs mogelijk dat de duizenden berichten, artikels, e-mailadressen en documenten van deze mailbox, zoals eerder ook al gebeurde met de MSN-Nieuwsgroep van Prinses de Croÿ die ondervoorzitster is van de vzw Werkgroep Morkhoven, door Microsoft vernietigd werden.

Vandaag ontving Prinses de Croÿ plots een bericht in verband met de dochter van de Koning (Delphine), dat reeds enkele maanden geleden op de MSN-nieuwsgroep 'Fauvage Scandals' gepubliceerd werd.

----- Original Message -----
From: "Victimenée1"
To: fauvage_scandals
Sent: Monday, April 28, 2008 7:13 PM
Subject: L'affaire Delphine !

De pogingen van de Werkgroep Morkhoven om op de MSN-nieuwsgroep Fauvage Scandals, vragen te stellen over het laattijdig toesturen van dit bericht dat reeds dateert van 28 april 2008, mislukken doordat er telkens weer die klassieke mededeling van Microsoft op het scherm verschijnt: 'Hmmm, deze pagina is onvindbaar...'

Het bericht komt toevallig op het moment dat de Koning nogal ernstig onder vuur is komen te liggen in verband met de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die hij in 1998 van de vzw Werkgroep Morkhoven had ontvangen.
De Koning liet deze cd-roms via Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor onderzoek overmaken aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen.
Enkele maanden geleden moest de Werkgroep Morkhoven echter vaststellen dat de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, spoorloos verdwenen waren.
De openbare aanklager Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers, 'enkel een zeepbel' noemde en een zware straf eiste voor de zogezegde kindermisbruiker Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, moest de verdwijning toegeven nadat de Hoge Raad voor de Justitie het verdwijnen van deze cd-roms en van andere documenten, schriftelijk had bevestigd.
Toen de Werkgroep Morkhoven de verdwijning van de cd-roms bekend maakte, kreeg Marcel Vervloesem een anoniem telefoontje van iemand uit het gerechtelijk milieu waarin hem gezegd werd dat de cd-roms niet waren 'gestolen' maar, zoals al de andere documenten, waren 'zoek geraakt'.

De Werkgroep Morkhoven schreef naar tientallen parlementsleden maar die vonden (buiten enkele uitzonderingen te na) de verdwijning van de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen blijkbaar een normale zaak. Ook de pers die jarenlang bij het minste gerucht over Marcel Vervloesem, moord en brand schreeuwde maar zich nooit afvroeg of de kinderpornozaak Zandvoort wel onderzocht werd, bleef muisstil.

Justitieminister Vandeurzen antwoordde enkel dat hij het schrijven van de Werkgroep Morkhoven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen had overgemaakt.
Daar bleef het bij.

De Werkgroep Morkhoven schreef vervolgens een aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar justitieminister Vandeurzen en de Koning om deze toestand aan te kaarten. Zij kreeg echter geen antwoord. Het was duidelijk dat deze zaak in de doofpot moest verdwijnen.

Enkele dagen geleden dan kreeg Prinses de Croÿ, een antwoord op de brief die zij een maand en een half geleden naar de Koning had geschreven.
Een kabinetsmedewerkster van de Koning deelde de Prinses mede dat de zaak een 'exclusieve gelegenheid van justitie' was en dat ,gezien de scheiding der machten, het voor het Hof onmogelijk was om tussen te komen in deze zaak'.

Het valt echter op dat de Koning, in tegenstelling tot wat iedere burger in dat geval zou doen, zelfs de minister van justitie niet contacteerde over de verdwijning van 'zijn' voor onderzoek aan justitie overgemaakte cd-roms.

Men kan zich bijgevolg afvragen wie de Koning eigenlijk wil beschermen: de kinderen of de kindermisbruikers en de magistraten die deze kindermisbruikers beschermen en het onderzoeksmateriaal dus laten verdwijnen om een onderzoek onmogelijk te maken.

Een pikant detail in deze zaak is dat de Koning (Adjunkt-Kabinetschef van de Koning) in zijn brief van 12.9.1996 aan Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven schreef:

'De Koning en de Koningin hebben mij de opdracht gegeven ontvangst te melden van uw brief betreffende het tragisch lot van de kinderen die het slachtoffer zijn geworden van ontvoering en mishandeling.
De Vorsten hebben de ouders van verdwenen kinderen in audiëntie ontvangen en hen hun diep medeleven betuigd naar aanleiding van de gebeurtenissen die het ganse land hebben geschokt.
De Koning heeft uiting gegeven aan zijn vastberaden wil er bij de Minister van Justitie op toe te zien dat geen spoor zou verwaarloosd worden, zodat volledige klaarheid zal geschapen worden over dit drama en over al zijn verwikkelingen. Daardoor zal er geen enkele dubbelzinnigheid meer kunnen blijven bestaan.
Op nationaal vlak heeft de Koning tegenover de families van de slachtoffers de verbintenis aangegaan de dialoog voort te zetten met de Minister van Justitie, de specialisten terzake en de bevoegde hoge ambtenaren, over de concrete maatregelen die reeds genomen werden en deze die nog zullen genomen worden in de strijd tegen de pedofilie en de mensenhandel, zowel bij ons als in Europa en de wereld. Een eerste vergadering zal in oktober plaatsvinden.
De Koning zal er bij de betrokken Ministers op aandringen dat alle middelen zouden worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen.
Gelieve, Mijnheer, de betuiging van mijn hoogachting te aanvaarden.'
Voor de Kabinetschef van de Koning
R. Huenens, Adjunkt-Kabinetschef van de Koning


Meer info op:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

17:04 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-07-08

Jersey - Zandvoort - Koning


'Link Engels gruwelhuis naar Zandvoort'

njersey103AMSTERDAM -  Het vermeende Zandvoortse kinderpornonetwerk, tien jaar geleden onderzocht door de Haarlemse politie en justitie, duikt op in de gruwelmisdrijven in een voormalig kindertehuis op het Britse kanaaleiland Jersey.

Volgens Engelse media zijn foto's die in het verleden in het bij Haut de la Garenne gelegen tehuis van tal van misbruikte en zelfs doodgemartelde kinderen werden gemaakt later via 'Zandvoort' doorverkocht aan pedofielen. De politie Kennemerland verrichtte in 1998 diverse invallen op adressen in Zandvoort, waaronder de woning van de destijds in Italië geliquideerde Gerrie Ulrich.
Zijn softwarebedrijf werd ervan verdacht een dekmantel te zijn geweest voor een enorm kinderpornonetwerk met wereldwijde tentakels. In de woning werden onder meer 9000 foto's en cd-roms met nog eens 40.000 afbeeldingen gevonden. Een jaar later maakte justitie bekend dat er geen bewijs was, maar particuliere onderzoekers en andere bronnen hebben dat altijd weersproken.

De Engelse krant News of the World meldt nu dat de in Zandvoort gevonden foto's deels afkomstig zijn uit Jersey's 'House of Hell' waar tussen 1960 en 1980 misdrijven zijn gepleegd die ieder voorstellingsvermogen te boven gaan.

De plaatselijke politie is al maanden verwikkeld in een grootschalig onderzoek nadat er aanwijzingen waren binnengekomen voor mishandelingen en moorden op kinderen die in het tehuis zaten. Een onbekend aantal slachtoffers, onder wie zelfs baby's, werd er verkracht, gefolterd en gedood in speciaal ingerichte martelkamers. Forensisch experts hebben daar inmiddels bewijzen voor gevonden in de kelders van het tehuis.
Onder de houten vloerdelen ontdekten technisch rechercheurs 65 melktandjes en ruim honderd botfragmenten. Aangenomen wordt dat de lichaampjes in een oven in het complex werden verbrand, waarna de resten onder de vloerdelen werden geveegd.

Jolande van der Graaf - De Telegraaf - ma 14 jul 2008, 05:30 | 80 reacties


Commentaar van de Werkgroep Morkhoven

Koning2412kerstboodschapVoor de Belgische autoriteiten die de kinderpornozaak Zandvoort ten allen koste hebben willen dichtdekken en de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 kinderen daarbij aan hun lot wilden overlaten, is dit een vervelende kwestie.

Nu deze zaak op nationaal en internationaal vlak begin te escaleren, wordt het immers moeilijk om ze dood te blijven zwijgen en Marcel Vervloesem met een opsluiting in de gevangenis, alwaar hij tengevolge van zijn hongerstaking en zijn uiters slechte gezondheidstoestand (hart, suikerziekte, kanker) zou overlijden, uit de weg te ruimen.

Ook voor de Belgische Koning is dit een vervelende kwestie. Die kreeg namelijk in 1998 een aantal cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort van de Werkgroep Morkhoven. Hij liet die via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaken.
De cd-roms verdwenen echter op het hof van beroep te Antwerpen zodat het onderzoek ernaar geblokkeerd kon worden.
Normaal gezien zou men verwachten dat de Koning die door de Werkgroep Morkhoven een paar weken geleden door middel van een aangetekende brief (met rode antwoordkaart) over de verdwijning van de cd-roms geinformeerd werd, dan bij de minister van justitie zou laten informeren om te weten te komen waar die cd-roms gebleven zijn.
Maar niets daarvan.

Vandaag liet Chantal Cooreman, kabinetsmedewerkster van de Koning, in een brief aan Prinses Jacqueline de Croÿ weten dat het Hof, 'gezien deze kwestie een exclusieve bevoegdheid is van de rechterlijke macht en gezien er rekening moet gehouden worden met de scheiding der machten, op geen enkele wijze kan tussenkomen'.
Justitieminister Vandeurzen (CD&V) die ook door middel van een aangetekende brief (met rode antwoordkaart) door de Werkgroep Morkhoven van deze feiten op de hoogte werd gebracht maar niet wenste te reageren, werd door de Koning niet eens gecontacteerd. Dat is wel een vreemde houding voor iemand die destijds in een brief aan Marcel Vervloesem verklaarde dat hij 'tot op het bot zou gaan om de kindermisbruiken te bestrijden'.
De Koning vertegenwoordigt ook het morele gezag in België en heeft in bijna elke nieuwjaarsboodschap laten verstaan dat het hem menens is inzake de strijd tegen kindermisbruiken.
Tijdens de zaak Dutroux ontving hij de ouders van de verdwenen en vermoorde kinderen op het Koninklijk Paleis en deed daar samen met de regeringsleden een hele reeks beloften.

Men kan zich afvragen waarom de Koning die toch ook het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen Child Focus mee hielp oprichten en ondersteunt, blijkbaar aanvaardt dat zijn cd-roms met kinderporno zomaar gestolen worden. Waarom zit hij zo weinig in met de talloze misbruikte kinderen uit de kinderpornozaak Zandvoort ?
Vindt hij het misschien een goede zaak dat dergelijke zaken door de magistratuur worden dichtgedekt en vindt hij dat dit verder gestimuleerd moet worden zodat de kinderpornohandelaars en kindermisbruikers verder hun gang kunnen blijven gaan ?
Beschermt hij de kinderen of de kindermisbruikers en zij die deze kindermisbruikers beschermen ?
Het wordt misschien tijd dat de Koning bij de Nederlandse Koningin die hem in het verleden goede raad gaf inzake zijn koningschap, opnieuw ten rade gaat.


Meer info op:
- http://www.telegraaf.nl/binnenland/1483100/___Link_gruwelhuis_naar_Zandvoort___.html?cid=rss
- http://www.newsoftheworld.co.uk/1307_jersey.shtml
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

12:14 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: zandvoort - jersey |  Facebook |

14-07-08

Kinderpornozaak Zandvoort: Minister De Crem


Minister De Crem bracht justitieminister Vandeurzen op de hoogte

DeCrem.vliegtuig.fh010208fMinister Pieter De Crem
Lambermontstraat 8
1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Uw antwoorden van 25.4.2008 en 20.6.2008

Hartelijk dank voor Uw antwoord dd. 25.4.2008 aan de heer Hugo Mertens van onze vereniging waarin U mededeelde dat onze open omzendbrief van 9.4.2008 ten aanzien van de Voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen en de Minister van Justitie uw volle aandacht genoot en waarin U zei dat U -aangezien deze omzendbrief niet binnen uw bevoegdheden ligt- aan justitieminister Vandeurzen overmaakte.

Ook hartelijk dank voor Uw antwoord dd. 20.6.2008 aan de heer Hugo Mertens waarin U mededeelde dat onze open protestbrief met betrekking tot de situatie van de heer Vervloesem van onze vereniging uw volle aandacht genoot en dat U de brief eveneens aan justitieminister Vandeurzen zou overmaken.

Jammer genoeg kregen wij van Uw collega Justitieminister Vandeurzen geen enkel antwoord terzake.

Minister Vandeurzen die bevoegd zou zijn voor het justitiebeleid antwoordde ook niet op mijn aangetekende brief met rode antwoordkaart waarin ik hem attent maakte op het feit dat ik, als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, helemaal niet tevreden was over zijn reactie op de diefstal van de 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen. Het betreft hier de cd-roms die de Werkgroep Morkhoven destijds aan de Koning bezorgde. Z.M. de Koning liet deze cd-roms vervolgens door uw partijpolitieke collega Tony Van Parys die toen minister van justitie was, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaken. Maar, zoals gezegd, verdwenen de cd-roms spoorloos in plaats van dat zij onderzocht werden.
Dit is trouwens niet de enige diefstal in de zogezegde onderzoeken inzake de kinderpornozaak Zandvoort en inzake de valse geruchten en beschuldigingen jegens Marcel Vervloesem. Het laten verdwijnen van dossierstukken en onderzoeksmateriaal lijkt immers een soort ingeburgerde traditie te zijn binnen onze hedendaagse magistratuur. Ook het aanleggen van aparte dossiertjes waarin men al de gevoelige of de ten opzichte van de verdachte ontlastende documenten en getuigenissen laat verdwijnen, maakt deel uit van deze nieuwe politiek-gerechtelijke cultuur.

Ik vind, en heel wat burgers zullen het met mij terzake eens zijn, dat minister Vandeurzen zijn politieke verantwoordelijkheid in deze moet opnemen in plaats van de kinderpornozaak Zandvoort waarin volgens het rapport van de federale politie meer dan 88.000 kinderen betrokken zijn, mee dicht te dekken.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


Meer info op:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

14:46 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

12-07-08

Guy Verhofstadt, Minister Van Quickenborne en de 'dienstverlening naar de burger toe'


N_060519_vanQuickenborne1_bDe: jan.boeykens
Objet: Guy Verhofstadt, Minister Van Quickenborne en de 'dienstverlening naar de burger toe'
Date: 12 juillet 2008
À: schepengrysolle.vld.aalst.be, huguette.maes.vld.sint-truiden.be, bart.tommelein.vld.be, l.maes.vld, charles.desneyder.vld.firebru.be, guy.verhofstadt.vld.premier.fed.be, jan.didden.vld.conac.be, hans.schoofs.vld.gemeentemol.be, ronald.leysen.vld, laurentvde.vld, els.ampe.vldbrussel.be, alain.dhooghe.vldekeren.be, gilbert.markey.vld, marleen.vanderpoorten.vld.lier.be, gilbert.houben.vldbeersel.be, liberalguy4u.vld, carla.dejonghe.vldbrussel.be, yvonne.smekens.vld, willy.cortois.vld, sven.gatz.vld.vlaamsparlement.be, johan.basiliades.vldbrussel.be, geert.versnick.vld.dekamer.be, jean.lambrecks.vld, hilde.vautmans.vld.dekamer.be, aurence.libert.vld.vlaamsparlement.be, margriet.hermans.vld.vlaamsparlement.be, walter.grootaers.vld, benjamin.uyttebroeck.vld, mmoee59.vld, hilde.dierickx.vld, openvld.be, schepen.van.rouveroij.vld.gent.be, schepen.van.volcem.vld.brugge.be, bart.somers.openvld.be, danielle_luypaert.vld, mireille.corteville.vld, marijke.dejonghe.vld.vlaanderen.be, rene.coppens.vldbrussel.be, martine.lesaffre.vld, schepen.peeters.vld.gent.be, jeanlucvanraes.vld.be, bureau.annemieneyts.vld.eu, drobben.vld.slrb.irisnet.be, koen.anciaux.vld.ocmwmechelen.be, vanhengel.vld.irisnet.be, mraets.vanhengel.vld.irisnet.be
Cc: antwerpen.belga.be, vermist.tros.nl, kinderrechten.vlaamsparlement.be, redactie.nu.nl, radionieuws.vrt.be

----------------------------------------

Guy Verhofstadt, Minister Van Quickenborne en de 'dienstverlening naar de burger toe'

Dat de sp.a een vuile rol in de kinderpornozaak Zandvoort heeft gespeeld door een kindermisbruikend sp.a-bestuurslid te gebruiken om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven te criminaliseren, zal intussen wel bekend zijn. Maar ook de andere politieke partijen gaan niet vrijuit.

Minister van Quickenborne (Open VLD), stond misschien wel bekend als een activist maar het feit dat hij niks geeft om de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes die op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort staan en het normaal vindt dat de cd-roms met kinderporno uit de Zandvoort-zaak die de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken gewoonweg spoorloos verdwenen zijn, zegt genoeg over zijn ware instelling.

Een minister die oprecht ingesteld is, zou zich onmiddellijk tot justitieminister Vandeurzen (CD&V) richten die deze zaken doodzwijgt.

Maar zo verbazend is de houding van minister Van Quickenborne niet. Van Quickenborne was nogal nauw verbonden met (ex-)premier Guy Verhofstadt (Open VLD) die Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, op 25.3.1992 nog schreef:
'De PVV heeft in haar kiesprogramma van 24.11.91 een aantal voorstellen gedaan om het gerechtelijk apparaat grondig te hervormen, in functie van een betere dienstverlening naar de burger toe. De feiten die U aanhaalt vormen een geval apart en vereisen een diepgaand onderzoek. Het louter stellen van een parlementaire vraag zou m.i. weinig oplossen. Ik heb dan ook een kopie van uw schrijven overgemaakt aan mijn collega Berben, die voorzitter is van de PVV-werkgroep Justitie, met het verzoek uw probleem te laten onderzoeken door deze werkgroep. Ik zal deze aangelegenheid zeker blijven opvolgen.'

Het is echter duidelijk dat er van de belofte van Verhofstadt niets in huis is gekomen en de hervorming van justitie een regelrechte ramp is geworden. Anders zou het niet mogelijk zijn dat er zomaar cd-roms met kinderpornomateriaal van de Koning op het hof van beroep van Antwerpen kunnen verdwijnen zonder dat er een haan naar kraait en justitieminister Vandeurzen zelfs één van zijn wenkbrauwen optrekt.

Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
werkgroepMorkhoven@gmail.com


- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

12:43 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

08-07-08

Belgische Staat wil aktievoerder liquideren: Minister Van Quickenborne


Doofpotpolitiek: Belgische Staat wil aktievoerder liquideren

20050429-duiventil-quickieBrussel, 8.7.2008

Minister Vincent Van Quickenborne
Brederodestraat 9
B-1000 Brussel

Excellentie,

Uw ref: ...........

Betreft: Uw bericht van 16/06/08 - gevangenisregime Marcel Vervloesem

Hartelijk dank voor Uw antwoord gericht aan de heer Mertens van onze vereniging.

Zoals U veronderstelt, maakten wij ons schrijven (zoals we dat met ieder schrijven doen) ook over aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) die zijn politieke verantwoordelijkheid echter niet opneemt.

Enkele maanden geleden reeds informeerden we minister Vandeurzen bijvoorbeeld over het feit dat de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan Z.M. de Koning werden overgemaakt, op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen waren.
Z.M. de Koning liet dit materiaal destijds via senator Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers bezorgen.
Er zijn ook nog andere documenten en dossiers gestolen of verdwenen maar het hof van beroep te Antwerpen wenste geen rekening te houden met het schrijven van de Hoge Raad voor de Justitie die dit schriftelijk bevestigde en veroordeelde Marcel Vervloesem dus op basis van een onvolledig gerechtelijk dossier.

Minister Vandeurzen antwoordde ons enkel dat hij ons schrijven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaakte die -voor zover we weten- geen onderzoek terzake liet opstarten.
Gezien advocaat-generaal Mark Tack, openbare aanklager van Marcel Vervloesem op de 14de kamer van het hof van beroep te Antwerpen, de verdwijningen van de dossierstukken en het kinderpornomateriaal moest toegeven maar de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes 'enkel een zeepbel' noemde, moeten we ook geen onderzoek verwachten.

Ik schreef een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaarten die ik terug ontving) over deze zaak naar Justitieminister Vandeurzen en naar Z.M. de Koning zelf maar kreeg tot nogtoe geen antwoord.
Ik contacteerde ook Jacques van Ypersele, voorzitter van de Koning Boudewijnstichting en kabinetschef van Z.M. de Koning, terzake. Ook de leden van de commissie justitie van de senaat en Tony Van Parys die lid is van deze commissie werden herhaaldelijk maar zonder resultaat gecontacteerd.
Senator Van Parys liet mij enkel weten dat hij 'de resultaten van het onderzoek afwachtte' maar toen ik hem vroeg welk onderzoek hij bedoelde gezien de onderzoeken naar de kinderpornozaak Zandvoort en de aanklachten tegen Marcel Vervloesem werden afgesloten, liet hij niets meer van zich weten.
Iederéén lijkt het normaal te vinden dat er op de Belgische gerechtshoven dossierstukken en zelfs cd-roms met kinderpornomateriaal dat door Z.M. de Koning voor onderzoek werd overgemaakt, verdwijnen. Dat maakt waarschijnlijk deel uit van de 'nieuwe politiek' en de 'hervorming van justitie' die door Premier Verhofstadt destijds werd aangekondigd.

Omdat ook het hof van cassatie de voornoemde diefstallen en het veroordelen van aktievoerder Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier normaal vond, riskeert Marcel Vervloesem thans een gevangenisstraf.
Intussen heeft Marcel Vervloesem die van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois ook geen inzage kreeg in zijn dossier, besloten dat hij in hongerstaking zal gaan als hij door middel van diefstal en fraude opgesloten wordt.
Dat komt erop neer dat hij, juist zoals onze medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, uit de weg geruimd zal worden want een hongerstaking terwijl hij hartproblemen heeft, aan een zware suikerziekte lijdt en zopas aan kanker geopereerd werd, overleeft hij niet.
Die kanker dateert trouwens al van in 2005 toen hij door de valse beschuldigingen van enkele voor een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zittende minderjarigen, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.
In de gevangenis van Turnhout alwaar hij mishandeld werd, merkte men de kankercellen wel op maar men deed er niets aan. De vraag is zelfs of men die feiten niet bewust negeerde omdat Turnhout altijd alles heeft gedaan om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen.

Zoals U vermoedelijk hebt opgemerkt, is deze zaak dus veel ernstiger dan U veronderstelde en wij vrezen dat men Marcel Vervloesem die zopas opnieuw voor de 5de maal grootvader werd, in de gevangenis wil laten omkomen zodat de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek door de Belgische justitie kan afgesloten worden. Vandaar dat we thans met een europese en internationale aktie zijn gestart waarin de Belgische Staat die aktievoerders zonder blikken of blozen mishandelt en uit de weg ruimt, wordt aangeklaagd.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

12:10 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

05-07-08

Kinderpornozaak Zandvoort: hoorzitting in Den Haag


Belgische pers zwijgt over hoorzitting inzake kinderpornozaak Zandvoort

marcelGisteren was er een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort in Den Haag (Nederland) waarop Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd uitgenodigd.

Zoals gewoonlijk zweeg de Belgische pers daarover.

Dat komt omdat het grootste gedeelte van de Belgische pers die niet meer dan een instrument van justitie is, de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de Belgische federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes, al 10 jaar lang in de doofpot steekt door Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven te criminaliseren.

Ook over de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die op het hof van beroep van Antwerpen werden gestolen nadat zij in opdracht van de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werden overgemaakt, blijft de pers het stilzwijgen behouden.

De Belgische pers die de betaalde roddels over Marcel Vervloesem op het hoogtepunt van de kinderpornozaak Zandvoort wist te verspreiden, wacht nu ongeduldig het moment af dat Marcel Vervloesem in de gevangenis wordt opgesloten. Vervloesem heeft aangekondigd dat hij daar met een hongerstaking zal beginnen die hem vanwege zijn gezondheidstoestand (hart, suikerziekte, kanker,) ongetwijfeld fataal zal worden. Op die manier kan men de kinderpornozaak Zandvoort definitief afsluiten en kunnen het bedrog en de fraude die er in deze zaak gepleegd werden, definitief geklasseerd worden. Men rekent er ongetwijfeld op dat men dan ook de cd-roms met kinderpornomateriaal in stilte kan vernietigen.

Het feit dat er tal van documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werden gestolen (die door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd werden) en Vervloesem veroordeeld werd op basis van een onvolledig dossier zonder dat het hof van cassatie te Brussel procedurefouten vaststelde, zegt wel iets over de werking van het Belgische rechtssysteem dat zogenaamd hervormd werd.

De manier waarop Vervloesem in 2005 in de gevangenis van Turnhout werd mishandeld, vertelt ons ook dat België dat zich het centrum van Europa waant, geen rekening houdt met de internationale mensenrechtenverdragen en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat mede door België werd ondertekend.

Ook op gebied van kinderpornobestrijding is België dat het bestaan van kinderpornonetwerken nog steeds ontkent en kindermisbruiken zoveel mogelijk in de doofpot steekt, een absolute zero te noemen.

Omdat noch minister van justitie Vandeurzen (CD&V), noch Jacques Van Ypersele (kabinetschef van de Koning en voorzitter van de Koning Boudewijnstichting), noch de Koning zelf, noch de leden van de commissie justitie van de senaat, noch senator Van Parys (CD&V) die de cd-roms van de Koning destijds als minister van justitie voor 'onderzoek' aan het gerecht overmaakte, op de diefstal van de cd-roms van de Koning op het hof van beroep te Antwerpen willen reageren, gaat de Werkgroep Morkhoven zich ondermeer opnieuw met een schrijven tot de Europese parlementsleden richtten waarin zij de doofpotpolitiek van de Belgische regering inzake kindermisbruiken aanklaagt.
Ook de talloze mensenrechtenschendingen in België zullen daarbij ongetwijfeld ter sprake komen.

Het kan niet dat mensen- en kinderrechtenaktivisten in België gewoon door een samenwerking van overheid en maffia uit de weg worden geruimd en dat de advocaat-generaal Mark Tack, openbare aanklager van Marcel Vervloesem op het hof van beroep te Antwerpen, de kinderpornozaak Zandvoort na het verdwijnen van de Koning-cd-roms zomaar een 'zeepbel' noemt.

In 1998 kwam de Morkhoven-medewerkster en RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens al in een zogenaamd autoongeval aan haar einde. Zij werd maandenlang op alle mogelijke manieren gepest en ontving verschillende doodsbedreigingen. Ook haar zoon werd op een bepaald moment van de baan gereden waarna zij opnieuw een telefonische bedreiging ontving. Belgacom kon aan de maandenlange telefoonproblemen die zij ondervond zogezegd niets doen en de rijkswacht kon het retroactief Zoller-Mallicieux-onderzoek om te weten wie haar telefonisch bedreigde, pas opstarten toen zij overleden was.
Gina verzamelde wereldwijd foto's van verdwenen kinderen. Ze vergeleek de gezichtjes die ze op de diskettes terugvond. Enkele dagen voor haar dood liet zij Marcel Vervloesem weten dat ze twee kinderen 'met zekerheid' had weten te identificeren.
Gina speelde een erg aktieve rol bij het opsporen van de in 1993 verdwenen Berlijnse jongen Manuel Schadwald. Die zoektocht leidde tot de quasi-zekerheid dat de jongen in handen van een pedofienetwerk was terecht gekomen en leidde tevens tot de ontmoeting met de Duitser Gerrie Ulrich (kinderpornozaak Zandvoort) die na zijn afspraak met Marcel Vervloesem in Italië werd vermoord.
Een maand voor haar dood werd Gina -naar eigen zeggen- op een 'intimiderende' wijze gedurende drie uur lang in opdracht van de Belgische nationale magistraat Brammerts verhoord omtrent de verdwijning van Manuel Schadwald.
Gina sprak over haar doodsbedreigingen ook met Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens die haar op de avond van haar dood nog belde maar zijn telefoongesprek moest afbreken omdat de lijn, zoals dat tijdens de akties van de Werkgroep Morkhoven veelal het geval was, op een uiterst merkwaardige manier werd gestoord. Jan Boeykens probeerde Gina die avond nog een antwoord van Stefaan De Clerck (CD&V) die toen justitieminister was, door te faxen waarop verder ingegaan werd op de talrijke pesterijen en dreigingen. Maar dat bleek onmogelijk te zijn alhoewel het bericht wel zonder problemen naar andere bestemmelingen te faxen was. Dat zou er wel eens op kunnen wijzen dat de moord op Gina Bernard die ook al geruime tijd problemen met haar auto ondervond, op voorhand gepland werd. Voor zij naar huis reed en op een brugpeiler terecht kwam terwijl zij zeer voorzichtig reed en de weg op haar duimpje kende, zou Gina nog een discussie met een magistraat hebben gehad.

Een week na haar dood werd er ingebroken bij Laurent Arnauts, de Brusselse advocaat die vooral bekendheid kreeg als raadsman van de familie Benaïssa. Gina had hem aangezocht nadat zij op last van nationaal magistraat Brammerts was verhoord inzake de verdwijning van Manuel Schadwald en nadat zij op belangrijk bewijsmateriaal en documenten omtrent pedofilienetwerken was gestoten die haar beangstigden.
Het geld en de dure computers van de advocaat werden niet gestolen. Blijkbaar was men alleen op zoek naar een welbepaald dossier. Toen de agenten uit Sint-Gillis de schade hadden opgemeten, werd een identificatiebewijs van een Brusselse politieman achter één van de computers ontdekt alhoewel deze had gemeld dat hij het pand van de advocaten niet was binnengegaan.
Aan de dood van Gina werd er maar weinig aandacht besteed door de Belgische pers en het is zelfs niet zeker of de rijkswacht achteraf naging wie er allemaal naar Gina belde.

Het fysiek uit de weg ruimen van Marcel Vervloesem nadat men hem door middel van een vonnis een zwijgplicht met de pers heeft opgelegd en de moorden op Gerry Ulrich en Gina Bernard, doen denken aan de talrijke moorden die er in de zaak Dutroux gepleegd werden ('30 témoins morts' Douglas De Coninck).
Het zal dus waarschijnlijk geen toeval geweest zijn dat Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, ook in de kinderpornozaak Zandvoort opdook alwaar hij met een schriftelijke verklaring een kindermisbruikende magistraat beschermde.
De samenwerking van overheid en maffia bestaat blijkbaar niet alleen in Colombië.

Enkele dagen geleden werd de server van de Werkgroep Morkhoven na het plaatsen van een artikel van de Stichting Prinses de Croÿ waarin ondermeer sprake was van de psychiater Paul Cosyns (die Marcel Vervloesem psychiatrisch moest onderzoeken terwijl hij ook voorzitter was van de commissie Cosyns die onderzoek voerde naar de isoleercellen in het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels waarrond de Werkgroep in 1998 aktie voerde) geblokkeerd. Enkele dagen nadien bleek de domeinnaam die de Werkgroep Morkhoven al een paar jaren lang voor haar skynet-blogs 'Doofpot Justitie' en 'Werkgroep Morkhoven' gebruikt, plotseling 'niet meer geldig' te zijn.
Justitie die zegt dat de cd-roms van de Koning enkel zijn 'zoek geraakt' en dat de mishandelingen van Marcel Vervloesem in de gevangenis en het verdwijnen van zijn dossierstukken enzoverder enkel 'vergissingen' waren, zal nu ongetwijfeld van een 'toeval' spreken.

De Hoge Raad voor de Justitie stelde zopas vast dat er meer klachten rond justitie gekomen zijn maar dat zal er de komende jaren helaas niet op verbeteren. Op justitieminister Vandeurzen hoeft men in ieder geval al niet te rekenen.
Wie problemen heeft met de Belgische justitie kan zich beter tot europese en internationale instanties wenden.


CDA Ontvangstbevestiging
Van: CDA Publieksvoorlichting (cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl)
Verzonden: donderdag 3 juli 2008 12:39:45
Aan: Werkgroep Morkhoven

Geachte heer, mevrouw Goossen,

We hebben uw mail van 7/3/08 met het onderwerp Kinderpornozaak Zandvoort: hoorzitting in Den Haag dd. 4 juli 2008 in goede orde ontvangen. Uw mail is geregistreerd onder nummer 109429.

Ons streven is om zo snel mogelijk op uw mail te reageren.Toch kan het enige tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld omdat we moeten wachten op de resultaten van een debat of vanwege de hoeveelheid ontvangen mailberichten.

Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op uw mail. Dat geldt zeker voor mails met beledigend of grof taalgebruik, maar ook voormeegezonden artikelen, foto?s, beschouwingen, links naar een website en dergelijke.

Met vriendelijke groet,

CDA Publieksvoorlichting

P.S. Kijk ook eens op onze website: www.cda.nl


Den Haag, 23 mei 2008

Openbaar Ministerie
College van procureurs-generaal
Parket-Generaal
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag

Ter attentie van de heer Marcel Vervloesem
Werkgroep Morkhoven
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven
België

Geachte Heer Vervloesem,

Betreft: Bezwaarschrift

Bij brief van 11 oktober 2007 heeft u tijdig bezwaar ingesteld tegen bovengenoemde beslissing van het parket Haarlem van 28 september 2007.

Voordat op uw bezwaarschrift zal worden beslist, stel ik u in gelegenheid om conform artikel 7:2 Algemene wet bestuursrecht, te worden gehoord.

Op bijgevoegd antwoordformulier kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid wil gebruik maken. Tevens kunt u op het bij deze brief gevoegde formulier vermelden op welke dagen u in de periode van 24 juni 2008 - 5 juli 2008 verhinderd bent.

Indien u heeft aangegeven dat u gehoord wilt worden, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over de datum waarop het horen plaatsvindt.

U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan door een raadsman/vrouw.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken


AKTIE/ACTION 'RED MARCEL VERVLOESEM' - 'SAUVEZ MARCEL VERVLOESEM' - 'SAVE MARCEL VERVLOESEM'

Zoals te verwachten was, liet het hof van cassatie in haar nauwelijks gemotiveerd vonnis van 24.6.2008 weten dat zij geen enkele procedurefout vond in de zaak Vervloesem.
Dank zij de beslissing van het hof van cassatie kan iedere Belgische aktievoerder dus louter op basis van enkele roddels uit criminele milieus voor 'folteringen en verkrachtingen' worden vervolgd, kan iedere Belg door buren of familieleden op basis van zaken die zogezegd 20 jaar geleden gebeurd zijn en waarvan geen enkel bewijs bestaat (of men zou niet op DNA-onderzochte bamboostokjes een 'bewijs' moeten noemen) worden aangeklaagd, hoeven rechters geen onpartijdig onderzoek te voeren naar dergelijke roddels, kunnen zij dergelijk proces gebruiken om de door de aktievoerder aangekaarte zaken in de doofpot te stoppen, kunnen rechters met medeweten van de hoge raad voor de justitie en de minister van justitie dossierstukken en getuigenissen uit het strafdossier van de aktievoerder doen verdwijnen, kunnen zij deze met medeweten van de hoge raad voor de justitie en de minister van justitie wegsteken in een zogenoemd administratief dossier waarin de advocaten van de aktievoerder geen inzage krijgen, kan iedere aktievoerder en burger die kinderpornomateriaal voor onderzoek aan justitie overmaakt voor het 'bezit van kinderporno' worden vervolgd, kan kinderpornomateriaal dat door de Koning voor onderzoek aan justitie wordt overgedragen zomaar spoorloos verdwijnen zonder dat de Koning reageert en de minister van justitie zijn verantwoordelijkheid opneemt, maken de Belgische Premier, Koning en justitieminister die steeds schriftelijk herhaalden dat zij de georganiseeerde kindermisbruiken een 'halt zouden toeroepen' zich definitief ongeloofwaardig en brengen zij ook de Europese politiek op dit vlak in discrediet, heeft een verdachte geen enkele rechten in België, kan een aktievoerder 10 jaar lang via de pers aan de schandpaal worden genageld, kan dergelijke gerechtelijke perscampagne worden aangewend om de aktievoerder een spreekverbod in de senaat op te leggen, kunnen aktievoerders zonder meer in de Belgische gevangenissen opgesloten en mishandeld worden, distancieert de Belgische Staat zich voor goed van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat zij mede heeft ondertekend, kan men een aktievoerder via een vonnis een spreekverbod met de pers opleggen, kunnen er politieke processen tegen aktievoerders worden gevoerd waarbij men hen door middel van psychiaters die tegenstanders waren tijdens vroegere acties 'gek' laat verklaren, kan men rechters aanstellen die ook al vroeger uitspraken hebben gedaan in zaken waarrond akties werden gevoerd wat een onafhankelijke rechtsspraak uitsluit, hoeven deze rechters geen rekening te houden met de conclusies van de advocaten van de aktievoerder, kunnen deze rechters de medische attesten die aantonen dat de aktievoerder de hem ten laste gelegde feiten niet kan hebben gepleegd naast zich neerleggen, kunnen Belgische aktievoerders waarvan justitie weet dat zij zwaar ziek zijn geworden door hun jarenlange pesterijen door middel van rechteloze processen geliquideerd worden, is een bamboostokje in iemands huis dat zelfs niet eens op DNA-sporen wordt onderzocht een voldoende bewijs voor 'foltering en verkrachting', kunnen aktievoerders voortaan tegen betaling aangeklaagd worden, kan een openbare aanklager in een rechtszaak bevelen dat alleen de verdachte voor een leugendetectortest opgeroepen wordt en de weinig geloofwaardige aanklagers uit een crimineel milieu ongemoeid gelaten worden, kunnen de wegens inbraken en gewapende roofovervallen in jeugdinstellingen opgesloten jongeren door politieofficieren onder druk worden gezet om belastende verklaringen af te leggen, kunnen kindermisbruikende jeugdmagistraten voortaan door gerechtelijke inspecteurs beschermd worden, maakt iemand die de klachten tegen een aktievoerder organiseert en die zelf zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde een serieuze kans om politiek benoemd te worden en zich met jeugdzaken en justitie binnen het OCMW-bestuur te mogen bezig houden, maken dergelijke figuren een ernstige kans om zelfs in de stedelijke politieraad te worden opgenomen, enzoverder, enzoverder...

De vzw Werkgroep Morkhoven legt zich echter niet bij een dergelijke beslissing van het hof van cassatie neer en startte een europese en internationale aktie om de doofpotpolitiek van de Belgische regering inzake kindermisbruiken aan te klagen. Het feit dat Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, met een schriftelijke verklaring de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort moest beschermen en het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Belgische Koning werden overmaakt, op het hof van beroep te Antwerpen werden gestolen, zegt immers meer dan genoeg.
Het is geen toeval dat ook RTBF- en Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, een maand nadat zij door de hoogste Belgische magistratuur gedurenden drie uur lang op een intimiderende wijze over de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald verhoord werd, door middel van een autoaccident uit de weg werd geruimd. Kort voor haar dood ontving zij nog verschillende doodsbedreigingen waarin zij aangemaand werd om met haar onderzoek te stoppen en kreeg zij het aan de stok met een... magistraat.

Alleen door middel van europese en internationale akties kunnen de doofpotpolitiek in België (waar er dus cd-roms met te onderzoeken kinderpornomateriaal verdwenen en justitieminister Onkelinx de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier waarover zij geen verdere details kon verstrekken' noemde terwijl de Antwerpse advocaat-generaal Marc Tack over een 'zeepbel' sprak) en Frankrijk (waar de kinderpornozaak Zandvoort als een 'non lieu' in het dossier van één der 88.000 slachtoffers wordt afgedaan) doorbroken worden.

De Belgische justitie die Marcel Vervloesem alleen maar ten koste van alles het zwijgen wilde opleggen zonder uit te zoeken of de klachten tegen hem wel geloofwaardig en gegrond waren, wil hem vermoedelijk zo snel mogelijk aanhouden en opsluiten, en rekent erop dat hij nog voor er europese en internationale vragen aan de Belgische regering worden gesteld en de zaak voor het Hof van Straatsburg komt, tengevolge van zijn hongerstaking en slechte gezondheid in de Belgische gevangenis overleden is. Doordat het niet alleen een doofpotoperatie betreft maar ook het Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens door de liquidatie van de aktievoerder op elk gebied wordt geschonden, zou men dit gerust een moord kunnen noemen.
Elke steun aan de europese en internationaal aktie van de vzw Werkgroep Morkhoven, is dan ook van harte welkom.

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

Hou er rekening mee dat de bovenstaande links door de Belgische overheid die ook alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

14:03 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-07-08

Der pädophilen Kriminalität: Dr. Angela Merkel - O f f e n e r B r i e f


Dr. Angela Merkel - O f f e n e r B r i e f

Marcelpurno_1751751cO f f e n e r B r i e f

Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Bad Münder, 20.06.2008

Denunziation eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit,
Bitte um Intervention

Verehrte Bundeskanzlerin, sehr geehrte Frau Dr. Merkel,

erlauben Sie mir, mich Ihnen kurz vorzustellen. Mein Name ist Janett Seemann, ich bin 29 Jahre, Sport-Coach und stamme ursprünglich aus Ostdeutschland.

Der Schutz unserer Kinder, insbesondere gegenüber sexuellen Gewalttaten und der pädophilen Kriminalität berührt mich im Besonderen aufgrund einer dramatischen persönlichen Erfahrung, bei welcher ich in Frankreich Zeuge geworden bin.
In diesem Zusammenhang habe ich eine Reportage über die Verbrechen an Kindern in Europa realisiert. Diese Reportage ist momentan in Bearbeitung und dafür bestimmt, über das Internet sowie auf allen anderen möglichen Kommunikationswegen verbreitet zu werden.
Was ich durch diese Reportage erfahren habe, gibt mir Anlass, mich gemessen an Gesetz und Moral, Sie direkt, öffentlich und ohne auf die Beendigung der Filmbearbeitung zu warten, von dem Ernst der Situation in Kenntnis zu setzen.

Wussten Sie, dass bereits vor zehn Jahren mehr als 2.100 Kinder pro Jahr in Deutschland verschwanden, die bis heute nicht wieder aufgefunden worden sind?
Wussten Sie, dass unsere Institutionen von Polizei und Justiz die verschwundenen Kinder nicht ernsthaft suchen?
Wussten Sie, wohin diese Kinder verschwinden?
Wussten Sie, dass Netzwerke in Europa existieren, die auch Deutschland betreffen, welche Kinder entführen, verkaufen, prostituieren und Bestien liefern, die diese missbrauchen, foltern und töten?

Ich glaube nicht, dass Ihnen dieser Horror bekannt ist. Ich persönlich habe die erschreckende Realität erst durch meine Reportage entdeckt. Ein Horror, der alle Menschen in Deutschland und in Europa betrifft.
Doch warum ist uns, dem Volk, das nicht bekannt?

Zu viele unsere Autoritäten bilden aus obskuren Gründen in ganz Europa eine Mauer, um den Zugang zu diesen Informationen zu sperren und uns alle, das Volk, über die Realität in Europa hinwegzutäuschen.
Zu viele unserer Autoritäten benutzen ihre Funktion dafür, die Medien zu blockieren, diese Informationen zu verbreiten.
Zu viele unserer Autoritäten nutzen ihre Kommunikationsmacht und die Medien, um unsere Aufmerksamkeit in die Richtung von Internetnetzwerken abzulenken.
Einige unserer Autoritäten sind ohne ihr Wissen in diese Richtung manipuliert worden.

Doch es ist nicht das Internet, welches Kinder entführt, verkauft, misshandelt, foltert und tötet. Es ist nicht das Internet, welches aus all diesen schrecklichen Handlungen Fotos und Filme erstellt. Diese Filme, die so genannten snuff-movies werden unter der Hand zu astronomischen Preisen verkauft. Sie sind für private Projektionen in privaten Zirkeln bestimmt und betrifft Personen, die die Möglichkeit haben, diese Preise zu bezahlen.

Für welche Personenkreise, für welche soziale Kategorie sind diese schrecklichen Leistungen bestimmt? Könnte es sich um mächtige, respektierte und einflussreiche Persönlichkeiten unserer Gesellschaft handeln?

Jedes auf diese Weise missbrauchte, gefolterte und getötete Kind lässt den Netzwerken ein Vermögen zukommen.
Sollten wir, das Volk, eine Verbindung aufbauen zwischen diesem Vermögen und dem Verhalten unserer Repräsentanten?

Die Netzwerke besitzen außerdem die Macht und die Kontrolle darüber, damit wir diese Fragen nicht stellen und die Wahrheit demzufolge nicht kennen.
Warum existiert lediglich ein einziger mächtiger Gedankenstrom, der alle mitreißt und darin besteht, uns allen diese entsetzliche Realität zu maskieren? Ein Gedankenstrom, der uns verbietet zu „sehen“, indem immer und immer wieder nur von Internetnetzwerken und Pädophilie gesprochen und geschrieben wird?
Handelt sich doch um grausamsten Missbrauch, schrecklichste Folterungen und Mord! Das Internet ist virtuell und steht lediglich am Ende der realen Leidenskette dieser Kinder.

Wir haben einerseits im Herzen unserer juristischen und politischen Institutionen Personen, die ein Interesse daran haben diese Falschinformationen, diese Propaganda, zu verbreiten, welche demzufolge Mitglieder, Komplizen und/oder Kunden dieser Netzwerke sind.

Andererseits haben wir Personen in unseren juristischen und politischen Institutionen, deren guter Glaube ausgenutzt wurde, ebenso wie der meine, der Ihre und der des gesamten deutschen Volkes.

Das ist so einfach, denn wie können wir, das deutsche Volk, einen solchen Horror glauben?Wie können wir, das deutsche Volk, einen solchen Holocaust glauben?
Ist es nicht einfach uns zu täuschen und zu missbrauchen, uns, das deutsche Volk?

Wir sind wiederholt Opfer einer schrecklichen Propaganda! Diese Propaganda stammt von unseren Autoritäten. Diese Propaganda macht Deutschland zu Komplizen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit.

Der Terror betrifft die Kinder. Er handelt im Verborgenen, ist organisiert und scheint das Wohlwollen des Staates zu besitzen, der die Fortführung und Verschlimmerung dieser Verbrechen erlaubt.
Entführungen, Missbrauch, Folter und Mord in massive Weise – es handelt sich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist das Werk des organisierten Verbrechens.

Marcel Vervloesem, der belgische Aktivist für die Menschenrechte hat viele Jahre Nachforschungen geführt, um u. a. das entführte deutsche Kind Manuel Schadwald wieder zu finden. Seine Recherchen haben schließlich das Unglaubliche aufgedeckt. 1998 lieferte dieser Mann der ganzen Welt den Beweis für die Existenz eines internationalen Netzwerkes.
Ein Netzwerk welches Kinder entführt, prostituiert, misshandelt, foltert und tötet.

Marcel Vervloesem hat durch 21 CD ROM die formellen Beweise des Unvorstellbaren gebracht, die er während seiner Untersuchung in Zandvoort (Holland) beschlagnahmt hat.
Diese CD ROM zentralisieren circa 100.000 Dokumente. Hauptsächlich Fotos, aber ebenfalls Filme, die Kinder und selbst Babys in Szene setzen. Es handelt sich um die Inszenierung suggestiver Posen für Pädophile bis hin zu Mord, über Misshandlungen, Vergewaltigung, gemeinschaftlichem Missbrauch, Folter und unzähligen weiteren barbarischen Handlungen.

Das deutsche Kind Manuel Schadwald befindet sich ebenfalls auf den CD ROM, inmitten von mehr als 83.000 verschiedenen anderen Kindern.
Diese Kinder sind größtenteils identifizierbar, ebenso wie die Kriminellen.
Die deutschen Autoritäten wurden 1998 auf den höchsten Instanzen informiert. Die Beweise in Form der CD ROM wurden übergeben.
Deutschland gab fälschlicherweise vor, nicht davon betroffen zu sein, was in den Niederlanden geschieht. Deutschland hat nichts unternommen, um diese Kinder zu identifizieren.
Deutschland hat nichts unternommen, um die Kriminellen zu identifizieren.
Deutschland hat nichts getan, um das Netzwerk zu neutralisieren.
Deutschland hat nichts getan, um dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu stoppen oder zu verurteilen.

Alle weiteren europäischen Staaten, die ebenfalls in dieser Angelegenheit in Anspruch genommen worden sind und mit den Beweisen konfrontiert wurden, haben ebenfalls nicht reagiert.
Belgien ging selbst so weit, Marcel Vervloesem juristisch zu verfolgen. Eine Verfolgung aufgrund der Tatsache, diese Beweise vor die Justiz gebracht zu haben! Angeklagt ebenso dafür, ein Plakat mit einigen Fotos der CD-ROM, erstellt und in der Öffentlichkeit verbreitet zu haben, um die Bürger zu alarmieren. Das belgische Kassationsgericht wird am 24.06.2008 entscheiden, ob er eine vierjährige Gefängnisstrafe ohne Bewährung antreten muss oder nicht.

Der Rat der Europäischen Union sowie das Europäische Parlament sind ebenfalls in dieser Angelegenheit in Anspruch genommen worden. Es wurde entschieden, Zusammenkünfte auf europäischer Ebene zu organisieren, um über das Thema zu sprechen.
Merkwürdigerweise wurde nicht über das wirkliche Thema gesprochen, sondern lediglich über Pädophilie und die Bekämpfung von Internetnetzwerken. Kein Wort, kein Dokument oder Gesetzestext macht auch nur Andeutungen von Folter und Kindesmord. Und das seit zehn Jahren!

Zehn Jahre in denen man uns für dumm verkauft!
Zehn Jahre in denen dieses verantwortungslose Verhalten den Fortbestand und die Verschlimmerung dieser entsetzlichen Verbrechen gegenüber unseren Kindern erlaubt.
Zehn Jahre in denen Deutschland sich mitschuldig macht an einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Deutschland darf nicht in die Schande einer möglichen Diskussion eintreten, ob es sich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt oder nicht, denn es vereinen sich hier die tragenden Elemente:

1) die Kategorie des Verbrechens: Missbrauch, Vergewaltigung, Folter, Mord gegenüber Kindern, gegenüber Babys
2) das Ausmaß: ein Massenverbrechen
3) der organisierte Charakter
4) die Komplizität des Staates

In der Sache der CD-ROM von Zandvoort, wurden an einem einzigen Ort 21 CD-ROM mit ca. 100.000 Dokumenten sichergestellt, inmitten einer Masse anderer CD-ROM, die aufgrund eines Fehlers der holländischen Polizei verschwunden sind.

Mehr als 2.100 Kinder verschwanden pro Jahr scheinbar spurlos in Deutschland zu dieser Zeit. Wenn in Deutschland 2.100 Kinder pro Jahr verschwinden, wie viele sind es dann in Europa pro Jahr? Welche Zahl vermisster Kinder könnten wir schätzen, wenn wir die Rechnung machten seit 1998, dem Jahr in welchem wir offiziell in Anspruch genommen worden sind, ohne darauf zu reagieren?

Es handelt sich um ein Massenverbrechen, selbst wenn wir uns allein auf die Zahlen der CD-ROM von Zandvoort berufen, in denen mehr als 83.000 verschiedene Kinder auftauchen. Das ist zumindest der sichtbare Teil des Eisberges. Ein Eisberg inmitten eines Ozeans von Eisbergen, der sich seit zehn Jahren abzeichnet.

Die Zeichen des organisierten Verbrechens hinter diesem Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind ebenso klar und unbestreitbar.
Ich denke niemand kann das Risiko eingehen, diese Realität abzuweisen.

Gegenüber diesen klaren Tatsachen hat die belgische Justiz dennoch erklärt, es handele sich bei den CD ROM von Zandvoort um unbedeutende Dokumente.
Aus diesem Hintergrund heraus, sah sich Marcel Vervloesem genötigt, ein Plakat zu erstellen, welches ich Ihnen in der Anlage beigefügt habe. Es zeigt einige der auf den CD ROM erscheinenden Fotos. Das Volk muss wissen, wie skandalös die belgische Justiz handelt, die keinerlei Respekt all den missbrauchten, gefolterten und ermordeten Kindern entgegenbringt und all diese Kinder damit ein weiteres Mal verrät.

Erlauben Sie mir bitte, Ihnen zu beschreiben, was diese Fotos zeigen:

1) Ein entblößtes mit Eisenketten festgekettetes Kind, das mit einem Bügeleisen gefoltert wird.
2) Eine Frau, die ein kleines Kind über ihr Knie legt und ihm mit einem Objekt auf den bloßen Hintern schlägt.
3) Ein Kind im Stroh, dem die Kehle durchgeschnitten worden ist.
4) Ein entblößtes Kind, dem die Waden mit den Oberschenkeln zusammengebunden wurde, die Augen verbunden und dass an den Handgelenken aufgehängt wurde.
5) Ein entblößtes geknebeltes Kind, dem Hand- und Fußgelenke mit Stricken festgebunden wurde sowie der Mund verbunden wurde.
6) Ein Mann, der den Kopf eines Kindes hält, dem er ins Gesicht gebissen hat.
7) Ein geknebeltes Kind, dem ein Sadomaso-Accessoir im Mund befestigt wurde.

Bitte verzeihen Sie mir, Ihnen diesen Horror zu zeigen, aber ich sehe leider keine andere Möglichkeit, um gegen eine solch mächtige Propaganda vorzugehen, die uns allen die entsetzliche Wahrheit verschweigt und diesen Netzwerken erlaubt, ungestraft die schrecklichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte auszuüben.

Vorzugeben das Privatleben der Kinder schützen zu wollen, um jede Kommunikation über diese schreckliche Wahrheit zu verbieten, stellt ein Manöver des organisierten Verbrechens dar. Denn diese Argumentation schützt die Kriminellen und verbietet Fragen nach der Ursache dieser entsetzlichen Ungerechtigkeiten, denen diese Kinder bis heute unterliegen.

Die erschreckende Realität ist, dass das organisierte Verbrechen in jeder beliebigen deutschen Familie, zu jeder beliebigen Zeit zuschlagen kann. Niemand kann sich in Sicherheit wähnen. Doch anstatt die entsetzliche Wahrheit zu verbreiten und die BürgerInnen zu informieren, stecken wir in leeren Polemiken fest und Diskussionen zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen.
Doch die Tatsachen sprechen für sich.
Die Beweise liegen vor!
Die Tatsache, die Öffentlichkeit nicht über die Realität zu informieren und die Wahrheit zu verschweigen, stellt bestenfalls eine kriminelle Verantwortungslosigkeit dar.
Die Tatsache, die Verbreitung der Realität dieser Wahrheit in Deutschland und in Europa zu behindern, stellt die Komplizität des Verbrechens gegen die Menschlichkeit dar.

Falls in Deutschland ebenso wie in Belgien die 1998 zugeschickten CD ROM verloren gegangen sein sollten, informieren Sie mich bitte, damit ich sie Ihnen erneut zukommen lassen kann.

Zusammenfassend bitte ich Sie, im Namen des deutschen Volkes,

1) Ihre Autorität zu nutzen, damit die deutsche Justiz nun endlich diese Angelegenheit untersucht, für welche sie 1998 in Anspruch genommen worden ist, was bedeutet
- dass die Kinder identifiziert sowie ernsthaft aktiv gesucht werden,
- dass die Kriminellen identifiziert und zur Verantwortung gezogen werden,
- dass das Netzwerk in seiner Globalität neutralisiert wird und dessen Taten beendet werden.

2) Ihre Funktion und Ihre Kommunikationsmacht dafür zu nutzen, um das deutsche Volk über die entsetzliche Realität zu informieren, damit alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wissen, dass sie ihre Kinder beschützen müssen und Präventionsmaßnahmen getroffen werden können.
Nichts kann rechtfertigen eine solche Information dem deutschen Volk vorzuenthalten, denn es handelt sich keinesfalls um disproportionierte Panikmache.
Es geht um die Tatsache einer sehr ernstzunehmenden Realität, die zu jeder Zeit jede beliebige deutsche Familie treffen kann. In einer solchen Art von Situation, die eine ernste akute Bedrohung darstellt, besteht zudem eine Informationspflicht gegenüber dem Volk.
Der deutsche Staat darf nicht entscheiden, was wir wissen sollen oder nicht.
Diese Informationspflicht des Staates sollte respektiert werden und die Medien in Anspruch genommen werden, um die wahren Informationen, statt einer Lügenpropaganda zu verbreiten.
3) Ich bitte Sie, dieses Verbrechen auf Ihrem Niveau zu denunzieren und nicht zu erlauben, dass Deutschland weiterhin als Komplize eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit fungiert.

Mit ist die Schwere meiner Feststellungen bewusst.
Ein Vergehen am Nachrichtenübermittler, der diese Nachricht bringt, ändert jedoch nichts an der Realität, die diese trägt.
Niemand kann mehr über diese kriminelle Technik betrogen werden.

Wie sagte schon Albert Einstein: „ Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die das Böse tun, sondern von denen, die zuschauen und nichts tun.“

In Erwartung Ihrer Antwort, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Janett Seemann

P.S.: Ich gehe davon aus, dass die Veröffentlichung der Fotos, auf welchen vorsorglich die Gesichter und die Genitalien der Opfer unkenntlich gemacht wurden, keinerlei Verstoß darstellt. Sollten Sie anderer Meinung sein, informieren Sie mich bitte unter Angabe der Gründe.

http://www.janettseemann.info/
http://www.lepeededamocles.info/


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

21:45 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) | Tags: merkel |  Facebook |

30-06-08

Abus d'enfants: Marcel Vervloesem invité à La Haye - Server bloqué


Marcel Vervloesem à la Cour Européenne des Droits de l’Homme

marcelNos félicitations pour la mobilisation en France où l'affaire pédocriminelle de Zandvoort avec -selon la police fédérale belge- plus que 88.000 victimes a été nommé un 'non-lieu'. La justice belge n'est pas du tout content avec l'invitation de Marcel Vervloesem au palais de la justice de La Haye concernant l'affaire Zandvoort et la mobilisation internationale contre la politique du gouvernement belge et française sur le plan de la lutte contre les réseaux pédophiles et les abus d'enfants. Directement après ce message on a bloqué le server du Werkgroep Morkhoven et de la Fondation Princesse de Croÿ qui ne peuvent même plus envoyer leurs e-mails.
Entretemps les cd-roms de l'affaire Zandvoort lesquelles le Roi belge transmettait en 1998 à la justice et qui ont été volé sur le court d'appel d'anvers, restent mystérieusement disparus. Il y a quelques semaines que le Roi et le ministre de la justice belge ont été contacté par le Werkgroep Morkhoven qui attend maintenant leur réponse...


BELGIQUE: La Cour de cassation a confirmé le 24 juin 2008, la légalité de la condamnation d'un homme pour viol, malgré un cancer de la prostate, donc d'une glande du système reproducteur masculin, dont la dysfonction conjointe à un grave diabète, anéantit toute possibilité d'imposer les sodomies ou fellations décrites par les plaignants.

La condamnation de Marcel Vervloesem est basée sur les doutes du Dr COSYNS au motif du nombre de plainte, plutôt que sur un diagnostique relatif aux effets du diabète et du cancer, selon sa mission de médecin.

CE CANCER LUI A ÉTÉ CACHÉ. Il n'a été opéré en urgence de deux cancers qu'un mars 2006, alors qu'une prise de sang datant de janvier 2005 faisait état de la tumeur. Marcel Vervloesem a survécu à 3 1/2 ans sans chimiothérapie, dont 14 mois avant les premiers soins, ce qui a résulté à 2 métastases. La Cour de Cassation a confirmé une peine de 4 ans de prison, "compte tenu de son état de santé".

Marcel Vervloesem a été condamné par la maffia depuis 1988, quant il a découvert, que les enfants qui fuyaient les maltraitances de l’hôpital Good Engels à Anvers, étaient récupérés par la maffia pour les prostituer.

Le Werkgroep Morkhoven, association d'activistes fondée par Marcel Vervloesem, reprochait au juge VAN CRAEN d’avoir accordé l’adoption de Wilfried, un jeune homosexuel de 17 ans, à un invalide de 60 ans, ouvertement homosexuel aussi, et qui sera ultérieurement condamné pour inceste. Les activistes reprochaient au Dr COSYNS de ne pas avoir vu que des enfants ressortaient des cellules d'isolation de l'hôpital Good Engels avec bras et jambes cassées et qu’une fille de cinq ans y était morte... isolée.

Ils avaient manifesté au Palais de justice d'Anvers pour libérer Wilfried, qui avait été remis en cellule d'isolation, alors que son père adoptif était en prison pour inceste. Il avait ensuite été envoyé à la maison de redressement de Mol. Marcel Vervloesem était déguisé en moine, portait le masque de la mort. Un cercueil rappelait que le destin de Wilfried ne devait pas être semblable à celui de petite fille, morte en cellule d’isolation.

A la même époque, Robbie, fils d'un patron de bordel, avait été incité à fuguer de la maison de redressement de Mol en Hollande, où il avait été prostitué. Il avait été exploité par un "service d'escorte" dès l'âge de 12 ans. Un garçon comme lui pouvait rapporter entre 450 et 900 euros la nuit, selon son père.

En 1998, Robbie avait 20 ans et voulait vivre sa vie, loin du réseau, avec sa femme et sa fille. Il a mené le Werkgroep Morkhoven au fichier Zandvoort, où figurent plus de 100.000 photos de crimes sur des enfants. Il a ensuite assassiné le propriétaire du fichier, qui le tenait sous chantage.

En réponse, un nouveau contrat a garanti le paiement 375 euros à neuf délinquants pour accuser Marcel Vervloesem de viols lorsqu'ils étaient mineurs d'âge. L'un d'eux s’est retourné quand il a retrouvé son appartement vandalisé par la bande, et témoigné de ces paiements.

Trois jeunes ont alors été agressés, jusqu'à ce qu'ils acceptent de chercher de la drogue en Hollande, avec pour instruction, s'ils étaient arrêté, de dire que Marcel Vervloesem les avaient violé. Ils ont été arrêtés en mai 2005. Marcel Vervloesem a immédiatement été emprisonné, alors qu'il avait un cancer à la prostate depuis 4 mois, depuis janvier 2005 au moins. L'un des jeunes a rétracté ses accusations dés le lendemain et a été envoyé à la maison de redressement de Mol.

Le tribunal de Turnhout désignera le Dr COSYNS en septembre 2005 pour donner son avis en sa qualité d'expert. Marcel Vervloesem n’a été avisé d’un double cancer au foie et à la vésicule qu'en mars 2006, une semaine avant d'être condamné à trois ans de prison ferme sur base des doutes émis par le médecin au motif du "nombre de plaintes", sans un mot sur la prostate.

En 2007, le juge VAN CRAEN était passé du tribunal de la jeunesse à la cour d'appel. Il alourdira la peine a quatre ans de prison, au moment où Marcel Vervloesem était opéré d'une métastase "au ventre", selon ses médecins, toujours sans un mot sur la prostate.

A présent, le tribunal de cassation confirme la légalité de condamner un homme alors que le plaignant, depuis majeur, a rétracté sa plainte en assurant l’avoir porté sous la menace; alors que le tribunal a reconnu la crédibilité d'un témoin qui assure qu'une deuxième plainte a été payée 375 €; alors que cinq médecins certifient qu'il ne peut pas physiquement commettre ces dits crimes, alors que 42 pièces de la défense manquent au dossier et que le délai raisonnable est dépassé depuis deux ans.

On comprend donc pourquoi Robbie aurait pu croire préférable d'assassiner son principal abuseur, plutôt que de faire confiance à la justice. Aux Etats-Unis, plusieurs victimes ont été attribuées tous les meurtres de la mafia. Certains ont été condamnés en temps que meurtrier en série, parfois pour 80 meurtres, alors qu’ils n’en reconnaissaient que quelques-uns, tels que Papa ou Maman et les grands-parents, qui les avaient exploités sans avoir à en répondre.

Les victimes ne sont pas surprises, mais furieuses de la condamnation de Marcel Vervloesem. Elles ont toutes été objets de jugements semblables et vu tous ceux qui ont tenté de les aider sur le banc des accusés. Les enfants de maffieux, qui sont généralement les premiers exploités, témoignent de leurs méthodes. Les juges sont menacés, y compris ceux du Tribunal Européen des Droits de l'Homme, selon eux. Ca fait peur, mais ils ont eu peur aussi et beaucoup n'y ont pas survécus.

Le Werkgroep Morkhoven et la Fondation Princesse de Croÿ et Massimo Lancellotti soutiennent Marcel Vervloesem sans réserve. Ils se rendront au tribunal de Strasbourg avec des médecins, pour expliquer la possibilité de sodomiser quelqu'un avec un cancer de la prostate. De nombreux parents et jeunes, qui ont enduré ces crimes et la lâcheté des autorités, soutiennent Marcel Vervloesem, qu'ils appellent "le Nelson Mandela des enfants". Il restera un héro, sans que les mafias ne puissent rien y faire.

Source: http://www.droitfondamental.eu/


- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.droitfondamental.eu/

Affaire Zandvoort - Audition à La Haye avec Marcel Vervloesem et ses avocats
Vendredi, 4 juillet 2008
Palais de justice, Prins Clauslaan 60, AJ 's Gravenhage (La Haye), Hollande

18:58 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

14-06-08

Nederlandse justitie wil Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem horen


België heeft beslist om de kinderpornozaak Zandvoort door middel van het proces tegen Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem dicht te dekken - Nederland wil de kinderpornozaak Zandvoort verder onderzoeken en nodigt Marcel Vervloesem uit voor een hoorzitting

marcelDe onopgehelderde verdwijning van allerlei dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de onopgehelderde verdwijning van de 7 cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die in opdracht van Z.M. de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal op het hof van beroep te Antwerpen waren overgemaakt, staan in schrille tegenstelling tot het schrijven van 23.5.2008 van het Nederlandse College van procureurs-generaal waarin Marcel Vervloesem wordt uitgenodigd om het één en het ander in verband met de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort te komen toelichten.

--------------------

Den Haag, 23 mei 2008

Openbaar Ministerie
College van procureurs-generaal
Parket-Generaal
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag

Ter attentie van De heer Marcel Vervloesem
Werkgroep Morkhoven
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven
België

Geachte Heer Vervloesem,

Betreft: Bezwaarschrift

Bij brief van 11 oktober 2007 heeft u tijdig bezwaar ingesteld tegen bovengenoemde beslissing van het parket Haarlem van 28 september 2007.

Voordat op uw bezwaarschrift zal worden beslist, stel ik u in gelegenheid om conform artikel 7:2 Algemene wet bestuursrecht, te worden gehoord.

Op bijgevoegd antwoordformulier kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid wil gebruik maken. Tevens kunt u op het bij deze brief gevoegde formulier vermelden op welke dagen u in de periode van 24 juni 2008 - 5 juli 2008 verhinderd bent.

Indien u heeft aangegeven dat u gehoord wilt worden, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over de datum waarop het horen plaatsvindt.

U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan door een raadsman/vrouw.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die ook alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels


14:31 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

13-06-08

De kinderporno van de Koning: Senator Tony Van Parys

 

Tony Van Parys wacht de uitslag van 'het gerechtelijk onderzoek' af...
Welk gerechtelijk onderzoek ?

tonyVanParysM_bFrom: Werkgroep Morkhoven
Date: 13 jun. 2008 07:58
Subject: Re: Cd-roms met kinderporno van de Koning
To: vanparys@senators.senate.beCc: sbouarfa.parlbru, yves.buysse, jurgen.ceder, dirkclaes, collas.bernard, jose.daras.ecolo, debethune.senators.senate, delperee, destexhe, josy.dubie.ecolo, kapompole.senators.senate, nahima.lanjri.stad.antwerpen, nahimalanjri.senaat.cdenv, philippe.monfils, pmoureaux, jean-paul.jpprocureur, f.roelantsduvivier, schelfhout.senators.senate, joris.vanhauthem, elke.tindemans, vanlerberghe.senators.senate, andre.vannieuwkerke.vlaamsparlement, senator.marcverwilghen, paulwille, guy.swennen, patrikvankrunkelsven, crombe.senators.senate, s.themont, christophe-collignon.be, alaincourtois, hugo.coveliers, christinedefraigne, lambert.senators.senate, geert.lambert, phm.be, philippe-mahoux, carine.russo.ecolo, senaat.helgastevens, dirkdb.mt, martine.taelman, mr.hvandenberghe, hvandenberghe.senaat.cdenv, pvdd2206, ankevandermeersch

Tony Van Parys - CD&V N-VA
Lid van de Commissie Justitie
Sint-Markoenstraat 18
9032 Wondelgem

Brussel, 13 juni 2008

Geachte Heer Van Parys,

Betreft: Cd-roms met kinderporno van de Koning

Hartelijk dank voor uw antwoord waarin u mij mededeelt dat het 'gerechtelijk onderzoek loopt'.

Uw antwoord verbaast mij enigszins omdat we met de Werkgroep Morkhoven niets van een onderzoek afweten.

Betreft het hier alleen een onderzoek naar de verdwijning van de cd-roms met kinderporno die u in opdracht van Zijne Majesteit de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken of betreft het een onderzoek naar het onderzoek van de cd-roms Zandvoort dat reeds enkele jaren geleden door de justitie te Turnhout werd afgesloten ?

Gaat het misschien om een geheel nieuw onderzoek naar de cd-roms Zandvoort en, zo ja, sinds wanneer loopt dit onderzoek ? Wie voert het onderzoek ?

Is er misschien sprake van een intern onderzoek ?

In de hoop dat u klaarheid wilt schenken in deze zaak en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Kopie: leden van de Commissie Justitie van de Senaat


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

08:24 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

12-06-08

De kinderporno van de Koning: Senator Tony Van Parys

 

Tony Van Parys wacht de uitslag van het gerechtelijk onderzoek af naar de gestolen cd-roms met kinderporno van ZM de Koning

tonyVanParysM_bVan: vanparys@senators.senate.be
Aan: Werkgroep Morkhoven
Datum: 12 jun. 2008 15:23
Onderwerp: Re: Cd-roms met kinderporno van de Koning

Geachte Heer,

In goede orde ontving ik uw e-mail van 5 juni in verband met de Werkgroep Morkhoven.

Ik zal mij van elke tussenkomst onthouden zolang het gerechtelijk onderzoek loopt.

Met de meeste achting,

Tony VAN PARYS
Senator
Sint-Markoenstraat 18
9032 WONDELGEM
e-mail: vanparys@senators.senate.be


Van: Werkgroep Morkhoven
Aan: tony.van.parys
Datum: 12 jun. 2008
Onderwerp: Cd-roms met kinderporno van de Koning

Tony Van Parys - CD&V N-VA
Lid van de Commissie Justitie
Sint-Markoenstraat 18
9032 Wondelgem

Brussel, 12 juni 2008

Geachte Heer Van Parys,

Betreft: Cd-roms met kinderporno van de Koning

Ik had graag een antwoord gekregen op mijn schrijven van 5 juni jl. waarin ik u mededeelde dat de cd-roms met kinderpormateriaal uit de kinderpornozaak Zandvoort die u in 1998 in opdracht van Z.M. de Koning voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen overmaakte, spoorloos verdwenen zijn.

Advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep van Antwerpen die de kinderpornozaak Zandvoort 'slechts een zeepbel' noemde (niet moeilijk als het te onderzoeken materiaal verdwenen is) moest de verdwijning ervan onlangs op het proces tegen Marcel Vervloesem toegeven.

De verdwijning werd door de Hoge Raad voor de Justitie nog eens schriftelijk bevestigd.

Gezien u minister van justitie was op het ogenblik dat u de cd-roms overmaakte, begrijp ik dat dit een vervelende zaak voor u is. Ik wens daar rekening mee te houden.

Anderzijds zou ik van u willen vernemen of er, ja dan nee, een onderzoek loopt in deze zaak.

Het is immers van belang om te weten wanneer die cd-roms precies verdwenen zijn en of er bepaalde magistraten zijn geweest op het hof van beroep te Antwerpen die het onderzoek naar het kinderpornomateriaal op deze cd-roms wilden blokkeren.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Copie: Z.M. de Koning, justitieminister Van Deurzen, leden Commissie Justitie van de Senaat


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

21:10 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-06-08

De kinderporno van de Koning: aangetekende brief aan Z.M. de Koning


Wie heeft de cd-roms met kinderporno van de Koning op het hof van beroep te Antwerpen gestolen ?

In België is de Koning de persoon die men aanschrijft als alle andere middelen hebben gefaald. Maar wat moet men doen als men kindermisbruiken aanklaagt en indien de Koning ermee zou akkoord gaan dat de cd-roms met kinderporno die hij voor onderzoek aan justitie liet overmaken, gestolen werden ?

mail-1mailRood.mail-1

------------------------------------

Brussel, 12 juni 2008 - Gisteren kreeg Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven weer een telefoontje van de magistraat die hem al maandenlang telefonisch stalkt en bedreigt.
De man zei dat de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen had laten overmaken, niet 'gestolen' waren maar 'zoek waren geraakt'.
Verder wist hij te vertellen dat de uitspraak van het hof van Cassatie op 24.6.2008 in het proces Vervloesem, 'slechts een formaliteit zou zijn'.
De magistraten van het hof van beroep te Antwerpen tegen wie de klacht van Marcel Vervloesem is gericht, kennen dus nu al de uitslag van het onderzoek (als er een onderzoek werd gevoerd) van het hof van cassatie te Brussel en weten dus nu al dat er geen procedurefouten zullen weerhouden worden.
Verder had de man het voortdurend over de nieuwsbrief van de Werkgroep Morkhoven en waarschuwde hij ervoor om 'voorzichtig te zijn'.
De man viel tenslotte uit naar de advocaten van Marcel Vervloesem die -volgens hem- 'hun werk niet hadden gedaan'.


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

16:32 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Kindermisbruik - Mails van de de Stichting "Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti" werden maandenlang geblokkeerd


fkvandeurzenDank zij de Belgische minister van justitie Laurette Onkelinx (PS) die de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes, een 'individueel dossier' noemde 'waarover zij, gezien de scheiding der machten geen verdere details kon verstrekken', werden de kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort nooit geidentificeerd en konden kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en kinderpornoconsumenten gewoon hun gang blijven gaan.

De minister nam dus actief deel aan de doofpotoperatie in de kinderpornozaak Zandvoort.
Dat er sprake was van een echte doofpotoperatie werd trouwens al duidelijk op het moment dat Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux in opspraak kwam, door middel van een schriftelijke verklaring aan de rijkswacht van Geel, een kindermisbruikende magistraat in de kinderpornozaak Zandvoort beschermde.

Onlangs moest de Antwerpse advocaat-generaal Mark Tack, de openbare aanklager van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op het hof van beroep te Antwerpen, dan weer schoorvoetend toegeven dat de 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Belgische Koning in 1998 voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal had laten overmaken, spoorloos verdwenen zijn.
Vandaar dat de advocaat-generaal de kinderpornozaak Zandvoort tijdens zijn betoog waarschijnlijk 'slechts een zeepbel' noemde.

De verdwijning van de cd-roms van de Koning werd bevestigd door de Hoge Raad voor de Justitie waarmee het hof van beroep te Antwerpen geen rekening hield omdat zij Marcel Vervloesem snel en zonder problemen wilde veroordelen.
Zowel justitieminister Vandeurzen die politiek verantwoordelijk is voor het justitiebeleid als de Belgische Koning werden van de diefstal per aangetekende brief (met een inmiddels ontvangen antwoordkaart) op de hoogte gebracht van de diefstal.
Het zou ons verwonderen dat de Belgische Koning die in zijn brieven aan de Werkgroep Morkhoven beloofde 'tot op het bot te zullen gaan inzake de bestrijding van kindermisbruiken' de diefstal van de cd-roms met kinderporno op het hof van beroep te Antwerpen, zomaar zou aanvaarden.
Maar ja, in dit land is alles mogelijk en de geloofwaardigheid van het Koningshuis is wel de laatste zorg.
Volgens de Belgische justitie is de handel in kinderporno toch enkel en alleen maar het werk van enkele geisoleerde individuen terwijl uit de inbeslagname van zo'n 12.000.000 kinderpornobeelden bij een politieactie in Australië blijkt dat het om een echte industrie gaat die niet aan de Belgische landsgrenzen ophoudt te bestaan.

Zoals we weten, bestrijdt de Belgische overheid die, na de zaak Dutroux, alles deed om haar imago weer op te poetsen, vooral de actiegroepen die kindermisbruiken en kinderpornonetwerken bestrijden.
Toen Marcel Vervloesem de door de Werkgroep Morkhoven opgespoorde cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort, voor onderzoek aan de justitie te Turnhout en Neufchâteau overmaakte, werd hij door de justitie te Turnhout prompt voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd. Justitie gebruikte ook nog een paar verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' in de Vlaamse pers om Vervloesem tevens als 'kindermisbruiker' af te schilderen.
Het ging hier echter niet alleen over zaken die zogenaamd 20 jaar voordien hadden plaats gevonden maar het betrof hier toevallig ook een initiatief van Vervloesem's halfbroer Victor die het dank zij de publiciteit die hij met zijn 'sensationale onthulling' in de media vergaarde, tot gemeenteraadslid voor de sp.a (Vlaamse socialisten) geschopt heeft.
Over Victor bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die door justitie nog altijd niet onderzocht werden alhoewel de Antwerpse procureur-generaal in oktober 1996 een lijst van deze processen-verbaals kreeg overgemaakt.
Victor zetelt, nadat hij tot OCMW-raadslid werd gebombardeerd (dienst jeugdzaken en justitie), thans in de Herentalse politieraad en wordt door de Herentalse sp.a-burgemeester Jan Peeters ten volle ondersteund. Het is een raadsel wat Jan Peeters die naast kamerlid ook even minister was, in Victor V. die enkel een fonetisch schrift hanteert, gezien heeft.

Naast het proces tegen Marcel Vervloesem had de Werkgroep Morkhoven te maken met huiszoekingen, voortdurende ondervragingen, administratieve pesterijen enzoverder.

In maart 2008 werd de mailbox van de Werkgroep Morkhoven ontoegankelijk gemaakt zonder dat Microsoft het probleem wist op te lossen. Op die manier dreigen duizenden berichten, en honderden contactadressen verloren te gaan en kan de Werkgroep haar MSN-groepen 'Werkgroep Morkhoven' en 'OCMW-Herentals' niet meer naar behoren beheren. Zoals dat het geval was toen zij de MSN-groep van Prinses de Croÿ zonder enige waarschuwing sloot, zal Microsoft ons binnenkort waarschijnlijk laten weten dat de mailbox 'niet in hun systeem is weer te vinden'.

Ook Prinses de Croÿ, die ondervoorzitster is van de vzw Werkgroep Morkhoven, ondervindt tegenwoordig problemen met haar mails.
Gisteren kreeg de Prinses een telefoontje van Prinses Maria Massimo Lancellotti uit Italië. Er werd haar gevraagd 'waarom zij geen mails beantwoordde'.
Daaruit blijkt dat de e-mails van Prinses de Croÿ al maandenlang, zonder dat zij het weet, worden geblokkeerd.

Prinses de Croÿ richtte, samen met de Italiaanse Prinses, in oktober 2007 de Stichting "Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti" op die rond kindermisbruiken werkt en die door de Belgische overheid daarom waarschijnljk niet graag gezien wordt.


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

Foto: justitieminister Vandeurzen.
Gaat de minister een onderzoek laten instellen naar de diefstal van de 7 cd-roms met kinderporno van de Koning of houdt hij het enkel bij het doorzenden van een kopie van de brief van de vzw Werkgroep Morkhoven aan de procureur-generaal te Antwerpen omdat hij er als justitieminister zogezegd niets mee te maken heeft ?
Misschien wil Vandeurzen enkel zijn partijgenoot Tony Van Parys beschermen die in 1998 als minister van justitie de cd-roms van de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal overmaakte...

09:30 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-06-08

De kinderporno van de Koning - Brief aan Tony Van Parys

 

De cd-roms met kinderporno van ZM de Koning zijn verdwenen

tonyVanParysM_bVan: Werkgroep Morkhoven
Verzonden: donderdag 5 juni 2008 17:04:16
Aan: tony.van.parys@skynet.be
CC: werkgroepmorkhoven@gmail.com
BCC: vermist.tros.nl; redactie.telegraaf.nl; redactie.trouw.nl; redactie.volkskrant.nl; redactie.nu.nl; redactie.parool.nl; redactie-i.telegraaf.nl; nrc.nl

Tony Van Parys - CD&V N-VA
Lid van de Commissie Justitie
Sint-Markoenstraat 18
9032 Wondelgem

Brussel, 5 juni 2008

Geachte Heer Van Parys,

De vzw Werkgroep Morkhoven bezorgde in 1998 cd-roms met kinderporno van de kinderpornozaak Zandvoort aan Zijne Majesteit de Koning die u, in uw toenmalige functie van minister van justitie, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaakte.

Enkele maanden geleden moest advocaat-generaal Mark Tack, de openbare aanklager van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op het hof van beroep van Antwerpen die de kinderpornozaak Zandvoort een 'zeepbel' noemde terwijl er volgens het rapport van de federale politie meer dan 88.000 slachtoffers in voorkomen, toegeven dat de 7 voornoemde cd-roms spoorloos verdwenen zijn. Het lijkt er dus op dat zij door iemand die er belang bij had om het onderzoek in deze te dwarsbomen, gestolen zijn.

Graag had ik dan ook om uw tussenkomst verzocht in deze zaak.

In bijlage zend ik u nog een copie van mijn schrijven gericht aan de heer Jacques van Ypersele de Strihou, de kabinetschef van de Koning.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

----------------------------------------

From: Jan Boeykens
Date: 3 jun. 2008 14:19
Subject: De kinderporno van ZM de Koning
To: proj@kbs-frb.be, info@kbs-frb.be
Cc: georgette.vanmuylem@ibz.fgov.be, Patrick.dewael@ibz.fgov.be, sarah.raman@e-gov.be, silvan.declerq@ibz.fgov.be

Koning Boudewijnstichting
Ter attentie van Jacques van YPERSELE de STRIHOU,
kabinetschef van de Koning
Brederodestraat 21
B-1000 Brussel

Geachte Heer van Ypersele,

Mag ik u verzoeken om de volgende brief aan Zijne Majesteit over te maken ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------

Ter attentie van Zijne Majesteit de Koning

Brussel, 3 juni 2008

Sire,

Betreft: Uw cd-roms met kinderporno

Tien jaar geleden schreef U ons dat U, inzake de bestrijding van kindermisbruiken, 'tot op het bot' zou gaan.

Van Uw belofte is echter maar weinig in huis gekomen.

Toen Marcel Vervloesem van onze Werkgroep door de Turnhoutse Justitie en de Vlaamse media als een 'folteraar en verkrachter' aan de schandpaal werd genageld, bleken de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 kinderen op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort voor U niet langer meer te bestaan.

U liet deze kinderen aan hun lot over.

Ook toen duidelijk werd dat het een doofpotoperatie betrof en de kinderen niet geidentificeerd werden terwijl de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers niet werden opgespoord, bleef U zwijgen.

U stelde zich geen vragen meer over de misbruikte kinderen en baby's waarover U zich toendertijd zo verontwaardigd toonde.

U vroeg zich ook nooit af wat er met de 7 cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort gebeurde die de Werkgroep Morkhoven U overhandigde.

Zoals U zich misschien herinnert, maakte U die cd-roms aan de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) over die ze op zijn beurt 'voor onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen bezorgde.

Welnu, Sire, enkele maanden geleden moest advocaat-generaal Marc Tack van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen ter zitting toegeven dat die cd-roms gestolen zijn.
Dit werd achteraf nog eens door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd.

De Werkgroep Morkhoven schreef terzake naar justitieminister Vandeurzen die -zoals bij de verdwijning van de talloze dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem die door de Hoge Raad voor de Justitie werd geconstateerd- zich maar weinig bezorgd toonde over deze gang van zaken.
Vandeurzen stuurde onze brief gewoon door naar de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen en hoopt daarmee dat de procureur-generaal aan zichzelf of aan zijn vrienden-collega's zal vragen wie Uw cd-roms gestolen heeft.
Ook indien er geen gevolg aan zijn schrijven wordt gegeven, beschouwt de minister deze zaak daarmee waarschijnlijk als zijnde afgesloten.

Het is om die reden dat ik de heer Vandeurzen ook nog eens een aangetekende brief heb toegestuurd die U op onze skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' kan lezen.

Indien het U echt menens is voor wat de bestrijding van kindermisbruiken betreft, dan zou ik U willen verzoeken om bij justitieminister Vandeurzen te informeren waar Uw cd-roms met kinderporno gebleven zijn en wat de stand van zaken is in het onderzoek naar de cd-roms Zandvoort.

Minister Onkelinx noemde het kinderpornodossier Zandvoort in antwoord op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot een 'individueel dossier waarover zij geen verdere details kon verstrekken' maar een dossier waarin zich bijna 90.000 kinderen (volgens Europol gaat het zelfs over 92.000 kinderen) en tientallen kindermisbruikers bevinden, kan men moeilijk een 'individueel dossier' noemen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
erkenningsn. 443.439.55


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- brieven aan Child Focus en Het Koningshuis
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://praatstoel-belgische-politiek.skynetblogs.be/post/5880142/justitie-doofpot-zaak-dutroux--doofpot-kinder
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

19:37 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |