25-11-08

Marcel Vervloesem 'nog steeds in de gevangenis van Brugge'


07-marcel-hopital2Brussel, 25.11.2008

Volgens de laatste informatie die de Werkgroep Morkhoven van de Nederlandse ouders van de kinderen die slachtoffer werden van sexueel misbruik ontving, bevindt Marcel Vervloesem zich nog steeds in de gevangenis. Er werd hen door de gevangenisadministratie keurig medegedeeld dat zij Marcel Vervloesem die er vrijdagavond, 21.11.2008, zeer slecht aan toe was (bloedingen enz.), vandaag om 14.30u. op het medisch centrum van de gevangenis te Brugge zouden kunnen gaan bezoeken omdat hij te zwak is geworden om naar de ontmoetingszaal te komen.

De Werkgroep Morkhoven volgt de zaak op de voet en brengt de familieleden, vrienden, kennissen en advocaat van Marcel Vervloesem dagelijks van de stand van zaken op de hoogte.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich tevens af of de persoonlijk spullen en het schrijfgerief van Marcel Vervloesem die, na 21 dagen, nog steeds in de gevangenis van Turnhout liggen, eindelijk zijn overgebracht naar de gevangenis in Brugge en zij contacteert opnieuw Hans Meurisse, directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen, omtrent deze zoveelste vreemde gang van zaken waarbij met de rechten van de gevangenen geen rekening wordt gehouden. Ook de immer zwijgende parlementsleden die er, normaal gezien, zouden moeten op toezien dat de door hen gestemde wetten, correct uitgevoerd worden, zullen opnieuw worden aangeschreven. De Werkgroep Morkhoven zal de parlementsleden tevens meer uitleg vragen omtrent de vrijlating van Bart Debie, ex-politiecommissaris en lid van het Vlaams Belang.
In tegenstelling tot de andere gevangenen waaronder de zwaar zieke Marcel Vervloesem, mocht deze man, na door het hof van beroep te Antwerpen tot 4 jaar gevangenis te zijn veroordeeld, na 1 dag gevangenisstraf reeds naar huis gaan en daar op een electronische enkelband wachten.
Dit wijst er op dat niet alle Belgen gelijk zijn voor de wet en dat justitieminister Vandeurzen (CD&V) toelaat dat heel wat gevangenen vanwege hun huid, huidskleur of politieke instelling worden mishandeld en gediscrimineerd.
Het is jammer dat de Belgische Liga voor de Mensenrechten en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen deze praktijken en wetsovertredingen doodzwijgen.


Guantanamo België
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl

Guantanamo Brugge: Politieke moorden - Marteling van koerdische activisten
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAABBOBJ&obid=32920

Guantanamo Brugge: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gevangenis+Brugge+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo Brugge: Marcel Vervloesem werd gefolterd en vermoord
http://www.google.be/search?hl=fr&q=moord+marcel+vervloesem&btnG=Recherche+Google&meta=

Marcel Vervloesem: kinderpornozaak Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+kinderpornozaak+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo belge
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Meurtres politiques - Tortures des activistes kurdes
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

Guantanamo de Bruges: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prison+Bruges+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Interview de l'avocat de Marcel Vervloesem
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36356

Maître Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem - Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Vervloesem's lawyer
http://www.google.be/search?hl=fr&q=raf+Jespers&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Activiste Marcel Vervloesem était torturé et assassiné
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+meurtre+assassiné&btnG=Rechercher&meta=

Le Monde: prison de Bruges
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Journal+Monde+prison+Bruges&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: réseau pédocriminel de Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+réseau+pedocriminel+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Convention de Génève, 17 juli 1929:
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/305-430043?OpenDocument

Guantanamo di Bruges: eutanasia
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prigione+Bruges+eutanasia&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: reti pedocriminali di Zandvoort
http://www.google.be/search?q=Marcel+Vervloesem+reti+pedocriminali+di+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Hitler - Auflösing:
http://www.google.be/search?q=Hitler+Auflösing&btnG=Rechercher&meta=

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgio
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Alhoewel het intussen zeer slecht gesteld is met Marcel Vervloesem, kan men hem nog altijd schrijven om hem te ondersteunen.
Schrijf hem (het best aangetekend) met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat zal zijn om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

14-11-08

Belgische gevangenen worden tot zelfmoord gedreven


K.30.10.08.mail-4


Brussel, 14 november 2008

Het kleindochtertje (11 jaar) van Marcel Vervloesem moest vandaag met haar moeder naar de dokter gaan.

Zij had de laatste tijd steeds meer en meer slaapproblemen en had last van nachtmerries.

Dank zij de jarenlange mediacampagne tegen Marcel Vervloesem waarmee men de kinderpornozaak Zandvoort wilde toedekken, kreeg zij, zoals de andere kleinkinderen van Marcel Vervloesem, voortdurend op school te horen: 'uw opa is een pedofiel !'.

Zij vreest dat haar vader in de gevangenis zal sterven (en men kan haar geen ongelijk geven gezien Marcel Vervloesem 14 dagen geleden wegens een gebrek aan medische zorg bijna gestorven is en thans een nieuwe hartoperatie moet ondergaan).

De manier waarop men Marcel Vervloesem in de gevangenissen behandelde (alhoewel hij uitdrukkelijk herhaalt geen klachten over het personeel te hebben) is weinig rustgevend te noemen.

Ook het negatieve advies dat Els De Loof, directrice van de gevangenis van Brugge, voor de Dienst 'Aparte Gevallen' van het Ministerie van Justitie op 7.11.2008 over Marcel Vervloesem opmaakte, is voldoende om Marcel Vervloesem (die reeds dodelijk ziek is) tot volkomen radeloosheid te drijven.

In die zin is het misschien begrijpelijk dat er zoveel zelfmoorden geconstateerd worden in onze Belgische gevangenissen. Het aantal zelfmoorden ligt waarschijnlijk heel wat hoger dan het officiële cijfer van 14 sinds begin van dit jaar.

Doodzieke mensen zoals Marcel Vervloesem die dan bovendien nog eens veroordeeld werden op basis van een onvolledig dossier (de ontlastende stukken blijken uit zijn strafdossier te zijn verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde) horen trouwens helemaal niet in de gevangenis thuis.

De Werkgroep Morkhoven blijft zich vragen stellen over Danny Debie, de ex-politieinspecteur van het Vlaams Belang die tot 4 jaar effectieve gevangenis werd veroordeeld maar die reeds na één dag gevangenis vrijkwam en thuis op een electronische enkelband wacht.

Waarom worden tal van gevangenen, zonder rekening te houden met de wetgeving inzake de rechten van de gevangenen, gesanctioneerd en hebben zij niet de minste rechten terwijl andere gevangenen speciale voordelen krijgen ? Waarom deze discriminatie onder gevangenen ? Maakt dit soms deel uit van het gevangenisbeleid van justitieminister en 'justitiehervormer' Jo Vandeurzen (CD&V-Vlaamse christen-democraten) ?

De Werkgroep schreef reeds talrijke parlementsleden aan in verband met deze laatste kwestie maar de parlementsleden die jarenlang een 'cordon sanitaire' optrokken rond het Vlaams Belang, blijken nu de grootste verdedigers van het Vlaams Belang te zijn geworden.

Tenslotte vraagt de Werkgroep Morkhoven zich af wanneer de zaak van Marcel Vervloesem voor de strafuitvoeringsrechtbank komt. Veertien dagen geleden, op het moment dat Marcel Vervloesem op de spoeddienst van het St. Elisabethziekenhuis in Turnhout terechtkwam, liet Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, via de pers weten dat dit een kwestie van 'enkele dagen of weken' zou zijn maar Marcel Vervloesem is nu reeds meer dan 2 maanden opgesloten zonder dat er een preciese datum is gepland. En zijn gezondheidstoestand verbetert er niet op. Integendeel, door het negatief advies van Els De Loof, heeft hij zelfs geen zin meer om nog een hart-inkijkoperatie te laten gebeuren in het Sint-Jansziekenhuis te Brugge. Tijdens het 'positief gesprek' met de gevangenisdirecteur op 7.11.2008 (op dezelfde dag dus dat directrice Els De Loof haar negatief advies met tuchtmaatregelen opstelde) had men hem deze inkijkoperatie beloofd zodat Marcel Vervloesem en zijn familie even dachten dat het nu de goede kant zou opgaan.

Misschien kan Z.M. de Koning ook wat meer aandacht besteden aan deze zaak. Hij kreeg in 1998, van de Werkgroep Morkhoven en via Marcel Vervloesem, 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort bezorgd. Hij liet die toen voor 'onderzoek' via de gewezen justitieminister Tony Van Parys (CD&V) aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken. Marcel Vervloesem stelde voor zijn veroordeling vast dat er van die cd-roms echter geen sprake meer was en richtte zich tot de Hoge Raad voor de Justitie. De Hoge Raad van Justitie stelde een onderzoek in en bevestigde de verdwijning van de kinderporno-cd-roms. Advocaat-generaal Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een luchtbel' had genoemd en een zware veroordeling eiste van Marcel Vervloesem, was daardoor verplicht om de verdwijning tijdens de openbare zitting van de 14de kamer van het hof van beroep, toe te geven. Justitieminister-justitiehervormer Vandeurzen die geen onderzoek wil laten instellen, ontkende de verdwijning dan weer in zijn antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot.
De Koning en het Koningshuis reageerden vrij lauw op de verdwijning van de kinderporno-cd-roms terwijl zij destijds de ouders van de vermoorde en verdwenen kinderen op het Koninklijk Paleis ontvingen en allerlei beloften deden die in elke nieuwjaarstoespraak van de Koning herhaald werden.

Het zou ook niet slecht zijn indien Z.M. de Koning de hem voorgelegde wetten niet meer met gesloten ogen ondertekent en de parlementsleden meer controle uitoefenen op de door hen gestemde wetten (wat hun taak is en waarvoor zij verkozen zijn).
Heel wat brieven van Marcel Vervloesem worden door de gevangenisdirectie van de gevangenis te Brugge achtergehouden terwijl, volgens de Wet Borginon, iedere gevangene recht heeft op briefwisseling.
Terwijl Marcel Vervloesem als sinds 4.11.2008 in de gevangenis van Brugge is opgesloten, werd zijn materiaal uit de gevangenis van Turnhout (geld, persoonlijke zaken, typmachine,) nog altijd niet naar de gevangenis van Brugge overgebracht. Het betreft hier waarschijnlijk weer één of andere tuchtmaatregel van gevangenisdirectrice E. De Loof. Men kan zich afvragen waarom de Wet Borginon destijds voorzag in de Commissies van Toezicht die op een onafhankelijke manier de behandeling van de gevangenen moet controleren. Bestaan die commissies wel echt ?
E. De Loof schijnt een aantal tuchtmaatregelen tegen Marcel Vervloesem te hebben genomen omdat zijn dochter 'te veel problemen zou hebben' terwijl Deloof tegelijkertijd zegt dat zij bepaalde tuchtmaatregelen nam omdat het sociaal onderzoek 'nog niet afgesloten was'. Op die manier kan men alles uitleggen !

De Wet Borginon uit 2004 inzake de zogezegde rechten van de gevangenen wordt hierbij nog eens in het kort weergegeven:

- gedetineerden krijgen rechten en kunnen zich beklagen als rechten worden geschonden
- gedetineerden gezien als individu, niet als nummer behandelen
- vrijheidsberoving als straf, niets meer, niets minder
- opgesloten en leven als gewone burger
- 'binnen' moet zoveel mogelijk lijken op 'buiten', dezelfde rechten
- uitvoering van de straf moet gericht zijn op het herstel van de schade door het misdrijf aangericht
- gericht op de rehabilitatie van de veroordeelde en zijn terugkeer in de vrije samenleving
- detentieschade moet worden vermeden
- gedetineerde krijgt rechten
- voor iedere gedetineerde een detentieplan waarin staat hoe hij evolueert (werk, vorming, vergoeding slachtoffers, interesses, toekomstperspectieven)
- gedetineerden krijgen een zekere inspraak in het gevangenisbestuur
- voor iedere gevangenis, een Commissie van Toezicht die de naleving van de rechten controleert
- klachtencommissie van drie personen om bij te gaan klagen
- beroep is mogelijk bij de Centrale Raad
- gevangenen mogen hun eigen kleren dragen
- mogen zich (op verzoek van justitieminister Onkelinx) elke dag wassen
- voorlopig gehechten kunnen iedere dag bezoek krijgen
- veroordeelden mogen drie keer per week bezoek krijgen (KUL-professor Dupont wilde 6 keer per week)
- iedere veroordeelde één keer per maand voor minstens twee uur intiem bezoek (seks met de partner)
- gevangene mag iedere dag telefoneren maar nummers kunnen geregistreerd worden
- geen Gsm's, geen computers
- wel raadpleging van bijvoorbeeld de website van de VDAB om werk te zoeken
- gedetineerden mogen alle tijdschriften aankopen, hebben recht op twee uur sport per week, minstens één uur wandeling per dag in open buitenlucht
- gedetineerden mogen geen geld op de cel hebben maar wel een rekening openen
- gevangenen krijgen het recht op gezondheidszorg, gelijkwaardig met die van buiten
- gevangenen mogen werken maar krijgen niet hetzelfde loon
- tuchtstraffen zoals de opsluiting op strafcel mogen maximum 9 dagen duren
- het recht op bezoek, op telefoon, deelname aan culturele activiteiten of sport in groep kunnen bij wijze van tuchtstraf worden afgenomen maar alles moet gemotiveerd worden
- de gedetineerde kan zich laten bijstaan door een advocaat en er is beroep mogelijk

De Wet Borginon is intussen op een aantal punten gewijzigd maar wat voor zin heeft deze wet als ze niet wordt toegepast en niemand de uitvoering ervan controleert ? Misschien kan VLD-kamervoorzitter Fons Borginon er met zijn collega's van de VLD eens een studie aan wijden.


07-11-08

kinderhandel: Commissie Buitenlandse Zaken


Commissie Buitenlandse Zaken Tweede Kamer, Den Haag

2deKamer30.10.08.mail-1


18:14 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-11-08

Marcel Vervloesem terug naar Brugge overgebracht


marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


Gisteren reageerde de Werkgroep Morkhoven met het volgende bericht op de brief dd. 30.10.2008 die zij van J. van Ypersele, kabinetschef van de Koning, ontving.
Het heeft echter niets uitgehaald. In feite was het zelfs al te laat.
Toen de Werkgroep Morkhoven vanmorgen informeerde bij het St. Elisabethziekenhuis alwaar Marcel Vervloesem vrijdagmorgen 31.10.2008 op de intensieve werd opgenomen, bleek hij daar niet meer te zijn. Men wist niet waar hij naartoe was.
De Werkgroep dacht eraan om hem als 'vermiste' bij de politie op te geven. Navraag leerde echter dat Marcel Vervloesem gisteren reeds naar de ziekenboeg (of isoleercel?) van de gevangenis van Brugge werd overgebracht.
Justitieminister Vandeurzen kondigde intussen de bouw van nieuwe gevangenissen aan en heeft intussen een nieuwe slogan voor 2009 bedacht: 'een menselijke justitie'.
The show must go on...

-------------

Marcel Vervloesem dient een tijdlang medisch opgevolgd te worden

Dat J. van Ypersele, Kabinetschef van Z.M de Koning, zo snel antwoordde op onze brief van 21.10.2008, is een goed teken.

Ook het feit dat Z.M. de Koning opdracht gaf om deze brief over te maken aan justitieminister Vandeurzen is een positief teken.

Op 3.11.2008 (gisteren dus) bezochten we Marcel Vervloesem op de cardiologische afdeling van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout.
Hij wordt daar nu op een menswaardige en serieuze manier onderzocht en behandeld.
Dat sluit echter niet uit dat zijn gezondheidstoestand erg fragiel blijft. Zondag en maandagmorgen bleek zijn suikerspiegel op bepaalde momenten slechts rond de 40 te bedragen wat een absoluut minimum is en bewijst dat hij zich alles behalve de gevarenzone bevindt. De hartmachine werd weliswaar afgesloten maar hij draagt nu een speciaal toestelletje dat bij de minste hartproblemen alarm slaat.

Men mag ook niet vergeten dat hij op vrijdagmorgen op de intensieve is binnengebracht en men daar gedurende 6 uur aan hem heeft 'gewerkt'.

Bovendien mag men niet vergeten dat hij sinds de stopzetting van zijn honger- en (gedeeltelijke) dorststaking op 30.9.2008, zowel in de gevangenis van Brugge als in de gevangenis van Turnhout op medisch vlak werd verwaarloosd (geen enkele opvang en behandeling in de gevangenis van Brugge waardoor hij even in coma geraakte, overbrenging naar de gevangenis van Brugge waar er geen medische voorzieningen zijn zodat zijn suikerspiegel wekenlang bleef schommelen van 78 tot 350 en zelfs van 60 tot 420, opstapelend vocht in voeten en benen waaraan men gedurende meer dan 10 dagen bijna geen aandacht besteedde, slokdarmontsteking die men niet opmerkte, wonde en ontsteking aan het linkerbeen die bij diabetispatiënten tot gangreen en amputatie kan leiden enz.).

En terwijl men gisteren de resultaten van de geneeskundige onderzoeken binnenkreeg, was er al sprake om Marcel Vervloesem vandaag al terug naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge over te brengen alwaar hij gedurende een maand in een onverluchte isoleercel en totaal afgesloten van zijn medegevangenen heeft gelegen ?!

Het antwoord van J. van Ypersele mag dan wel hoopgevend zijn maar anderzijds wijst deze gang van zaken er op dat Marcel Vervloesem over enkele weken opnieuw op een medische spoeddienst dreigt opgenomen te worden als er niets verandert en als justitie de druk op Marcel Vervloesem en de medici die hem moeten opvolgen en behandelen, blijft handhaven.

We stellen ons ook de vraag wat doet een zwaar zieke man als Marcel Vervloesem (hartziekte, zware suikerziekte, kanker enz.) die men veroordeelde op basis van een onvolledig dossier (de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde de verdwijning van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier) eigenlijk in een gevangenis ?

En Waarom mocht Bart Debie van het Vlaams Belang die tot 4 jaar gevangenis werd veroordeeld, na één dag al de gevangenis verlaten en thuis op een electronische enkelband wachten ?

Foto's:
- Marcel Vervloesem in volle actie
- Marcel Vervloesem op zijn ziekenhuisbed in het ziekenhuis van Lier waar hij 7 overbruggingen kreeg voor zijn hart
- justitieminister Jo Vandeurzen die als vroegere ziekenhuisdirecteur, predikt dat de 'mens centraal staat binnen justitie' en de mislukte hervorming van justitie steeds aan de Paarse regering wil toeschrijven

04-11-08

Brief van Koning: 30.10.08


K.30.10.08.mail-4


België beschermt kindermisbruikers


Brief aan de Koning - Antwoord van de Portugese Ambassaderaad

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


In tegenstelling tot de Belgische justitie die Marcel Vervloesem na het aangeven van de kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort vervolgde en hem, na de ontlastende stukken uit zijn strafdossier te laten verdwijnen, veroordeelde, gebruikten de Portugese overheid en justitie de informatie van de Werkgroep Morkhoven om een onderzoek in te stellen en de kindermisbruikers op te sporen en te vervolgen. De Portugese gerechtelijke politie deed haar werk terwijl Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die destijds in opspraak kwam in de zaak Dutroux maar achteraf werd witgewassen, in de kinderpornozaak Zandvoort met een document afkwam waaruit moest blijken dat de kindermisbruikende magistraat op de cd-roms Zandvoort, de nachtbar-uitbater Marcel Danze uit Charleroi was.

------------

Antwerpen, 5 oktober 1996

Zijne Majesteit de Koning
Koninklijk Paleis
1000 Brussel

U. ref: CK 9610234/MT
O. ref: MORKI/96/1598

Sire,

Betreft: Internationaal kinderporno- en vermissingscircuit vanuit Temse (Temse, Hulst, Utrecht, Berlijn, Madeira)

Wij wensen U te danken voor uw antwoord van 12.9.1996 en begrijpen dat het U niet mogelijk is persoonlijk tussen te komen in de zaak die op 13 september 1996 door het Hof van Beroep te Gent werd behandeld.

Destijds pleitte U echter voor een nationale en internationale bestrijding van de kinderporno en kinderprostitutie.

Terwijl het onderzoek naar de Belgische vermiste kinderen zich thans uitsluitend toespitst op de zaak Dutroux, wordt het onderzoek naar andere sporen waarbij sprake is van vermissing (zoals in bovenvermeld dossier), door de Belgische Justitie helaas verwaarloosd.

Vermits U diep begaan bent met het leed van de ouders van de Belgische vermiste kinderen, zouden wij U hierbij nogmaals om Uw tussenkomst willen verzoeken bij de bevoegde ministers.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Brussel, 7 oktober 1996

VZW Werkgroep Morkhoven
Ter attentie van de Heer J. Boeykens

Proc.: 7.1
N°: 867

Geachte Heer Voorzitter,

Wij hebben uw brief en fax van 20 september jl. goed ontvangen en met de meeste aandacht gelezen en de inhoud ervan meegedeeld aan het Portugese Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit Ministerie heeft ons op haar beurt laten weten dat de zaak werd overgemaakt aan het Portugese Ministerie van Justitie (Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie).

Met de meeste hoogachting,

Fatima Perestrello
Ambassaderaad


02-11-08

Justitie- en gevangenisbeleid van justitieminister Vandeurzen en zijn Partij maakt slachtoffers


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


Brussel, 1.11.2008 - Vanavond zal de opname van Marcel Vervloesem op de intensieve van het Sint Elisabethziekenhuis te Turnhout even op het 22 uren avondnieuws te zien of te horen zijn.

Ook de krant De Morgen berichtte met een vrij neutraal bericht over de opname van Marcel Vervloesem op intensieve alhoewel men de infantiele omschrijving 'zelfverklaarde kinderpornojager' toch niet kon laten.

Hopelijk komt de pers niet te laat met haar berichtgeving over deze zaak. Om het een beetje cynisch uit te drukken: het is nog een wonder dat de pers zijn begrafenis niet heeft afgewacht want dat noemen ze het 'echte' nieuws. Het kan ook als een laatste vorm van menselijkheid beschouwd worden. Dat is iets wat men bij justitie niet aantreft.

Interessant om op te merken is hoe het onderstaande Belga-bericht zegt dat Marcel Vervloesem 'al enkele dagen na het begin van zijn honger- en dorststaking moest overgebracht worden naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge, omdat hij na een honger- en dorststaking verzwakt was' maar met geen woord rept over het feit dat justitieminister Vandeurzen de opname van Marcel Vervloesem in het ziekenhuis van Turnhout verhinderde. Ook over het feit dat Marcel Vervloesem op de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge onmiddellijk in een onverluchte isoleercel werd gestoken en gedurende een maand geen enkel contact mocht hebben met zijn medegevangenen, wordt met geen woord gesproken. Ook de tuchtmaatregelen en de grove schendingen van de mensenrechten in de gevangenis van Brugge komen niet ter sprake (wekenlang zonder briefwisseling, wekenlang met een uiterst beperkt bezoek, geen mogelijkheid om werkelijk met zijn advocaten te spreken, gedurende een maand dagelijks slechts gedurende 3 x 2 minuten de cel uit voor een bloedprikje van de verpleegster, geen enkele medische opvang na de stopzetting van zijn honger- en (deels verdergezette) dorststaking enz.). Het is natuurlijk gemakkelijker om over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' te spreken in plaats van op een degelijke manier te informeren...

In het Belga-berichtje zegt Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, dat Marcel Vervloesem op dit moment eigenlijk niet thuishoort in een strafinrichting. Dat is volstrekt juist en het zou geen slecht idee zijn indien Jespers zijn cliënt op de intensieve van het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout even zou gaan bezoeken en een klacht indient tegen de gevangenisdirecties van Brugge en Turnhout wegens het nalaten van hulp van een persoon in nood. Want Mter Jespers weet dat zijn cliënt sinds de stopzetting van zijn honger- en (gedeeltelijke) dorststaking op 31.9.2008 geen werkelijke hulp kreeg terwijl zijn suikerspiegel van 60 tot 420 en zelfs tot 460 schommelde. Hij weet door zijn bezoek aan Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout dat zijn cliënt daar gedurende de eerste twee dagen en nachten in de isoleercel, geen insuline kreeg omdat men zijn medisch dossier zogenaamd in de gevangenis van Brugge vergeten was.
Mter Jespers zegt in het Belga-berichtje voorts: "We hebben dan ook een verzoekschrift ingediend om hem voorlopig uit de gevangenis te ontslaan. De zaak wordt een van de komende dagen/weken behandeld voor de strafuitvoeringsrechtbank."
Het verzoekschrift voor de spoedprocedure werd inderdaad een tiental dagen geleden ingediend maar er werd blijkbaar nog geen preciese datum voor de behandeling ervan vastgesteld en het blijkt nu zelfs nog weken te kunnen duren vooraléér de zaak voorkomt. Tegen die tijd kan Marcel Vervloesem natuurlijk al lang overleden zijn.
Dat geldt ook voor de zogezegde spoedprocedure voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg.
Bart Debie van het Vlaams Belang had daar blijkbaar minder problemen mee. Die werd reeds na zijn eerste dag gevangenis vrijgesteld alhoewel hij geen hartziekte, zware suikerziekte, kanker en andere gezondheidsproblemen had en de Hoge Raad voor de Justitie niet vaststelde dat de ontlastende stukken uit zijn dossier gestolen waren.

Het is dan ook jammer dat het extreem-rechtse principe van het 'recht op discriminatie' dat justitie huldigt, niet in vraag wordt gesteld. Heel wat gevangenen hebben niet de minste rechten terwijl Bart Debie van het Vlaams Belang die door het hof van beroep tot vier jaar gevangenis werd veroordeeld, al na 1 dag vrijkwam en een electronische enkelband kreeg toegezegd. Het 'recht op discriminatie' maakt waarschijnlijk deel uit van het justitie- en gevangenisbeleid van justitieminister Vandeurzen en zijn christen-democratische Partij.

Tenslotte valt het op hoe weinig aandacht de Nederlandse pers aan heel deze zaak schenkt terwijl Marcel Vervloesem vlak voor hij zich op 5.9.2008 ging aanbieden in de gevangenis van Turnhout, door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag nog werd uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort. Het College van Procureurs-Generaal ging daarvan een rapport opstellen maar dat blijkt na twee maanden nog altijd niet klaar te zijn.


VTM 1.11.2008

Vervloesem ligt in ziekenhuis

De zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens zijn Werkgroep Morkhoven is hij in de gevangenis van Turnhout slecht behandeld voor zijn suikerziekte. Vervloesem wierp zich na de zaak- Dutroux op als kinderpornojager, maar werd zelf veroordeeld tot 4 jaar cel voor kindermisbruik. Zijn advocaat heeft een verzoek ingediend om hem uit de gevangenis te ontslaan.

------

Belga/lb 1.11.2008 21u11

Marcel Vervloesem in kritieke toestand op intensieve zorgen"

Marcel Vervloesem, de zelfverklaarde kinderpornojager die begin dit jaar vier jaar cel kreeg voor kindermisbruik, is van de gevangenis overgebracht naar het ziekenhuis. Dat bevestigt zijn advocaat Raf Jespers. Volgens de Werkgroep Morkhoven ligt Vervloesem op intensieve zorgen.

Honger- en dorststaking
Vervloesem werd begin dit jaar veroordeeld tot vier jaar cel voor kindermisbruik. Begin september bood de man zich aan in de gevangenis van Turnhout om zijn straf uit te zitten. Kort daarna werd hij al overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge, omdat hij na een honger- en dorststaking verzwakt was. Intussen was Vervloesem opnieuw naar de gevangenis van Turnhout gebracht, maar nu ligt hij dus weer in het ziekenhuis.

"Niet lang meer te leven"
"Lang zal Marcel Vervloesem niet meer leven. Hij is op vrijdag 31 oktober overgebracht naar het Sint-Elisabethziekenhuis", zegt de Werkgroep Morkhoven in een persbericht. "Hij ligt op intensieve zorgen en is verbonden aan allerlei toestellen."

Meester Jespers bevestigt dat zijn cliënt in het ziekenhuis ligt. "Ik had vorige week een brief gestuurd met de vraag hem over te brengen naar het ziekenhuis van Lier, omdat hij daar al langer in behandeling is", aldus Jespers. "Dat was toen niet nodig volgens de directie, maar nu moet hij plots wel overgebracht worden. Ik kan niet bevestigen dat hij op intensieve zorgen ligt. Volgens de directie was een overbrenging eigenlijk zelfs niet strikt noodzakelijk."

Naar strafuitvoeringsrechter
Meester Jespers blijft erbij dat Marcel Vervloesem op dit moment eigenlijk niet thuishoort in een strafinrichting. "We hebben dan ook een verzoekschrift ingediend om hem voorlopig uit de gevangenis te ontslaan. De zaak wordt een van de komende dagen/weken behandeld voor de strafuitvoeringsrechtbank."

01-11-08

Marcel Vervloesem ligt op intensieve


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


Brussel, 1 november 2008

Lang zal Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven niet meer leven. Justitie is er namelijk zo goed in geslaagd van een menselijk wrak van hem te maken dat hij misschien zelfs niet meer naar het Hof van Straatsburg zal kunnen gaan. De Vlaamse pers, politici en magistraten die hem jarenlang aan de schandpaal nagelden om de kinderpornozaak dicht te dekken, mogen dus gerust zijn. Ook de Nederlandse politici en het College van Procureurs-Generaal dat hem enkele maanden geleden hoorde in verband met de kinderpornozaak Zandvoort en beloofde om hiervan een rapport op te maken (dat er nooit kwam) mogen nu gerust zijn. Zij zullen de kinderpornozaak Zandvoort waarin -volgens de federale politie- zo'n 87.539 kinderen en baby's voorkomen (waarvan 75% duidelijk gefolterd en misbruikt) zonder onderzoek kunnen afsluiten. Het worden nog heerlijke dagen voor al de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers die nooit opgespoord en vervolgd werden en die op speciale bescherming mochten rekenen !


Marcel Vervloesem werd gisterenmorgen, 31 oktober 2008, om 8.30 met een speciale ploeg van de MUG per ambulance naar het Sint-Elisabeth ziekenhuis te Turnhout gevoerd nadat directeur Geudens van de gevangenis van Turnhout had gezegd dat er 'geen enkele reden was om hem in het hospitaal op te nemen'. Hij mocht even naar zijn dochter bellen om te zeggen dat hij naar het zikenhuis werd gevoerd. Dat moest de indruk wekken dat alles goed ging met hem terwijl zijn suiker nog maar op 20 stond en hij veel kans had om te overlijden.

Marcel Vervloesem ligt thans op intensieve en is aan allerlei toestellen verbonden. Zo is er een machine die ook gebruikt werd bij zijn hartoperatie waarbij hij 7 overbruggingen kreeg. Zijn hartslag en polsslag is zeer laag en ook zijn suiker staat zeer laag. Hij heeft nog steeds water in benen, knieen en voeten waaraan men niets kan doen zolang zijn hart niet gestabiliseerd is en lijdt daardoor ondraaglijke pijnen.

Men zou nog allerlei medische 'testen' aan het doen zijn. Kinderen (zijn kleinkinderen) worden vanzelfsprekend niet toegelaten omdat hij dit niet zou aankunnen.

Men mocht geen enkele informatie geven over zijn toestand en dochter Wendy mag de behandelende geneesheer pas maandag, na toestemming van de griffie (en van het kabinet Vandeurzen misschien) spreken.

De Bezoeken gebeuren onder bewaking. Marcel is met één van zijn opgezwollen voeten met een ketting aan het bed vastgesloten. Men is vermoedelijk bang dat hij met de hartmachine zou gaan lopen.
Er zit een bewaker in de kamer en er bevindt zich een bewaker buiten de kamer.
Indien zijn hart opnieuw normaal zou kloppen, zijn suiker zou gestabiliseerd zou geraken en het vocht uit zijn benen en voeten zou verdwijnen, wordt hij terug naar de gevangenis van Brugge of Turnhout overgebracht (waar justitieminister Vandeurzen waarschijnlijk een speciale isoleercel heeft gereserveerd).
Doordat er geen informatie gegeven wordt, moeten de bezoekers telkens naar het hospitaal bellen om te weten of hij daar nog ligt.


INFO DU WERKGROEP MORKHOVEN

Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Interviews Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt omdat hij klokkenluider Marcel Vervloesem via de gevangenis (en een mogelijk overlijden) voorgoed de mond wil snoeren.

Justitie verdedigt het recht op discriminatie


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

D_DW-b9a5ffkvandeurzen


Hierbij volgt een artikel uit het Laatste Nieuws van 31.10.2008 waarin staat hoe Bart Debie, ex-commissaris van de Antwerpse politie en lid van Vlaams Belang, na één dag in de gevangenis van Vorst, reeds wacht op een elektronische enkelband.

Bart Debie die, zoals Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, door het hof van beroep te Antwerpen tot vier jaar gevangenis veroordeeld werd, is blijkbaar reeds vrij want hij beschrijft de onmenselijke omstandigheden in de gevangenis van Vorst vanop zijn persoonlijke weblog.

Het enige verschil tussen de behandeling van Debie en Vervloesem is dat de doodzieke Marcel Vervloesem die door het hof van beroep van Antwerpen veroordeeld werd op basis van een onvolledig dossier (het hof van beroep en het hof van cassatie te Brussel hielden geen rekening met de schriftelijke vaststelling van de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier waren verdwenen) gedurende bijna 2 maanden bijna als een varken in de gevangenissen van Turnhout en Brugge werd behandeld:
- Toen hij op 9.9.2008 even in kritieke toestand geraakte, zorgde justitieminister Vandeurzen ervoor dat hij niet in het ziekenhuis van Turnhout kon opgenomen worden maar gedurende bijna een maand in een onverluchte isoleercel van de gevangenis van Brugge werd opgesloten (waar hij geen contact mocht onderhouden met zijn medegevangenen, waar hij gedurende de eerste weken bijna geen bezoek kreeg, waar hij zijn advocaten bijna niet mocht spreken, waar hij gedurende de eerste weken geen brieven mocht versturen of ontvangen, een isoleercel die hij slechts enkele minuten per dag voor een bloedprikje van de verpleegster mocht verlaten enz.)
- Na de stopzetting van zijn honger- en (gedeeltelijke) dorststaking werd hij aan zijn lot overgelaten, geraakte daardoor even in coma, werd zonder medisch dossier naar de gevangenis van Turnhout teruggestuurd waar er geen medische dienst is en er tijdens de nacht geen verpleging is, kreeg hij gedurende de eerste dagen in zijn isoleercel in Turnhout geen insuline voor zijn zware suikerziekte enz.
- Toen zijn suikerspiegel na zijn aankomst in de gevangenis van Turnhout op een levensgevaarlijke manier tussen 78 en 350 bleef schommelen, zijn suikerspiegel zelfs naar 60 zakte en tot 420 steeg waardoor hij bijna tweemaal een hypo (voorafgaande aan een comateuze toestand) kreeg, hij water in benen en voeten kreeg waardoor hij tenslotte bijna niet meer kon gaan, één van zijn benen geinfecteerd geraakte wat in geval van diabetici tot amputatie kan lijden enz. werd hij gedurende enkele uren in een zonderlinge kamer vol schimmels op plafond en muren gestoken, 'vergat' men hem zijn langdurig werkende insuline voor de nacht te geven, zei gevangenisdirecteur Geudens dat er 'geen enkele reden was om hem naar het ziekenhuis over te brengen' enz.

Dit waren dus pure moordpogingen te noemen zonder dat de minister van justitie het nodig vond om op te treden.
Het verschil in behandeling tussen Debie en Vervloesem bewijst nog eens dat het hier een pure politieke kwestie betreft.
Het feit dat justitieminister Vandeurzen de overbrenging van Marcel Vervloesem naar het ziekenhuis te Turnhout blokkeerde, toont tevens aan dat de justitieminister als ex-ziekenhuisdirecteur, zijn wettelijk toegestane macht ver te buiten gaat zonder dat dit door de parlementsleden in vraag wordt gesteld.

Het bewijst ook dat Vandeurzen en zijn Vlaamse Christen Democratische Partij achter het principe van de Vlaamse katholieke hoogleraar Matthias Storme staat. Die zegt namelijk dat 'discrimineren een mensenrecht is'.
Vandaar dat Marcel Vervloesem en zovele andere gevangenen geen enkel recht hebben en niet op een voortijdige invrijheidsstelling, een onderbreking van strafuitvoering of een electronische enkelband moeten rekenen. Die is immers enkel voor hooggeplaatste ambtenaren en politici bedoeld (alhoewel deze laatsten meestal zelfs niet eens vervolgd worden).

Debie noemde zijn dag in Vorst zijn dag in de gevangenis van Vorst "de hel van Vorst" en stelde vast dat de gevangenen in vaak mensonwaardige omstandigheden zijn opgesloten omdat mensenrechten in de gevangenis onbestaande zijn.
Men kan zich dus best voorstellen wat de doodzieke Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren,) en duizenden andere gevangenen in onze Belgische gevangenissen meemaken.

De Werkgroep Morkhoven nam reeds contact op met het Comité tegen folteringen van de UNO en informeert de europese parlementsleden dagelijks over wat er in de Belgische gevangenissen gebeurt.


Bart Debie, ex-commissaris van de Antwerpse politie en lid van Vlaams Belang, zat afgelopen woensdag één dag in de gevangenis van Vorst en wacht nu op een elektronische enkelband. Debie werd door het hof van beroep veroordeeld tot vier jaar, waarvan één jaar effectief, wegens racisme, het vervalsen van pv's en het mishandelen van arrestanten. Debie noemt zijn dag in "de hel van Vorst" "leerrijk" en zegt dat mensenrechten er "een grap" zijn.

Twee op drie

Op zijn weblog doet Debie het relaas van zijn dag in de gevangenis van Vorst. Hij klaagt er onder meer over dat nauwelijks iemand van het gevangenispersoneel Nederlands spreekt en dat de gevangenen er in vaak mensonwaardige omstandigheden opgesloten zijn. "Die wachtcel was ongeveer twee op drie meter groot. Er was geen raam en er stond welgeteld één houten zitbank. In de hoek van de cel was een soort open urinoir. De stank die eruit kwam, valt nauwelijks te beschrijven. (...) Het was verschrikkelijk heet in dat 'kot'.", schrijft Debie.

Niet overnacht

Op het einde van de dag mocht Debie de gevangenis verlaten. Hij is nu "in onderbreking van strafuitvoering", in afwachting van een elektronische enkelband. "Ik ben vooral opgelucht dat ik daar niet de nacht moest doorbrengen. Door het plaatsgebrek slapen veel gedetineerden op matrassen op de grond tussen de bedden van de anderen in. De hygiëne is er ver te zoeken en er heerste recentelijk een tbc-plaag", zegt Debie.

--

HLN België - Bart Debie na één dag cel: "Vorst is een hel" (472227)

31 okt 2008 ... Bart Debie na één dag cel: "Vorst is een hel" - Bart Debie, ex-commissaris van de Antwerpse politie en lid van Vlaams Belang, zat afgelopen ...www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/472227/2008/10/31/Bart-Debie- na-een-dag-cel-Vorst-is-een-hel.dhtml -

Bart Debie getuigt over verblijf in gevangenis Vorst: Nieuws.be
Vlaams Belanger Bart Debie kaart de mensonwaardige leefomstandigheden in de gevangenis van Vorst aan. De 'mensenrechten' zouden er gewoon een grap. ...www.nieuws.be/nieuws/Bart_Debie_getuigt_over_verblijf_in_gevangenis_ Vorst_322efd3e.aspx -


De fascistische achtergronden van de christen-democratie en ons 'democratisch' rechtsstelsel

----

'Discrimineren is een mensenrecht'
Een interview met Matthias Storme

De Vlaamse hoogleraar Matthias Storme staat op de bres voor de persoonlijke vrijheid. Paradoxaal genoeg vindt hij daarin het mensenrechtenactivisme tegenover zich. Storme verwijt hun simplisme en een gebrek aan historisch inzicht. Op 2 januari krijgt de rechtsgeleerde de Prijs voor de Vrijheid uitgereikt.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel22/kn2217d2.htm

Foto's:
- Bart Debie en Filip De Winter van het Vlaams Belang
- Justitieminister Vandeurzen (CD&V - Vlaamse Christen-Democraten)

De vzw Werkgroep Morkhoven merkt op dat er nu, via justitie, hier en daar klachtjes tegen leden of sympathisanten van de vzw Werkgroep Morkhoven worden georganiseerd. De Werkgroep contacteerde hiervoor reeds verschillende leden van het Europees Hof van de Rechten van de Mens omdat ze vindt dat dergelijke praktijken een democratische rechtsstaat onwaardig zijn.

31-10-08

Belgische gevangenen worden medisch vermoord


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


OPEN BRIEF

Brussel, 31 oktober 2008

Beste vrienden,

Marcel werd eindelijk in het ziekenhuis (van Turnhout) opgenomen.
Dat wist Wendy, de dochter van Marcel, mij zopas telefonisch te zeggen.
Marcel had haar gebeld, net voor dat hij met de ziekenwagen werd weggevoerd.

De vraag is of we dat als een soort 'overwinning' moeten zien.
We kunnen misschien tevreden zijn en elkaar de hand geven omdat we er samen in geslaagd zijn dat hij niet als een varken in de gevangenis is gestorven.
Maar de infantiele en perverse spelletjes van de Belgische justitie kennende, kan hij morgen reeds terug in de gevangenis worden opgesloten terwijl zijn gezondheidstoestand zelfs nog verslechterd is.

De toestand van Marcel is kritisch.
Zijn benen en voeten barsten open van het vocht omdat men er tien dagen lang niets in de gevangenis van Turnhout aan gedaan heeft en hij, omdat het kabinet Vandeurzen in Brussel dat niet wilde, geen recht had op medische verzorging of een directe opname in het ziekenhuis.
Ook zijn suikerspiegel schommelt al 10 dagen lang tussen 70 en 350 (en ging op bepaalde momenten zelfs van 60 naar 420) en hij zou reeds bijna tweemaal een 'hypo' hebben gehad wat wil zeggen dat hij in coma had kunnen geraken zonder dat hij die misschien -zoals in het ziekenhuis van Lier- na 7 uren reanimatie had overleefd.
Iedere mens die zich in zijn toestand op de spoeddienst van een hospitaal zou aanbieden, zou onmiddellijk naar de spoedafdeling gevoerd worden maar gevangenen en mensen die op een zeer discutabele manier veroordeeld werden, hebben blijkbaar geen recht op medische hulp.
Marcel heeft ook infecties gekregen op één van zijn benen, wat voor een suikerzieke onder die omstandigheden dodelijk kan zijn (vandaar dat men hem enkele dagen geleden, na een naaktfouillering, waarschijnlijk gedurende enkele uren opzettelijk in een kamer vol schimmels opsloot).

Ik vraag mij af wat de medische sector van zoiets denkt.  Hebben geneesheren soms geen eed van Hyppocrates moeten afleggen ?  Zijn zij niet verplicht om iemand te helpen en om alles te doen om te voorkomen dat iemand kan overlijden ?  Waarom reageert de Orde van Geneesheren niet ?  Waar zijn al die medische organisaties en inspecties ? Oh ja, justitieminister Vandeurzen was in zijn vroegere leven een ziekenhuisdirecteur. Vandaar misschien.

Door zijn hartziekte maakte Marcel de voorbije dagen een ernstige kans om in de gevangenis van Turnhout te overlijden.  Het opgestapelde vocht in zijn lichaam moest maar tot zijn hart komen en het was gebeurd geweest alhoewel hij natuurlijk evengoed tengevolge van zijn suikerziekte kon sterven.  Vandaar dat de hoofdgeneesheer waarschijnlijk nog een nachtje wachtte vooraléér hem naar het ziekenhuis te laten brengen.
Zoals gezegd, had hij ook aan zijn suikerziekte kunnen sterven.
Vandaar dat men hem bij zijn aankomst in de gevangenis van Turnhout gedurende 2 dagen geen insuline gaf omdat men zijn medisch dossier zogenaamd in de gevangenis van Brugge 'vergeten' was.
Vandaar waarschijnlijk dat men Marcel ook eens een keer langwerkende insuline vergat te geven voor de nacht zodat hij 's nachts zonder insuline kwam te zitten.

Marcel was reeds doodziek toen hij de gevangenis inging en daar uit principe aan zijn dorst- en hongerstaking begon.  Het was een schande om hem onder die omstandigheden (hartziekte, zware suikerziekte, kanker, nieren,) in de gevangenis op te sluiten. Men weet immers maar al te goed dat iemand die zo ziek is, een opsluiting niet kan overleven.  Zijn veroordeling en opsluiting op basis van een onvolledig dossier (de door de Hoge Raad voor Justitie vastgestelde gestolen documenten uit zijn strafdossier) betekende dan ook een regelrecht doodsvonnis dat men ten allen koste van alles wilde bespoedigen.
Misschien wilde Marcel wel doodgaan voor zijn standpunten en overtuiging maar heeft de liefde voor zijn dochter en kleinkinderen en de hulp die hij van zijn vrienden ontving, hem daarvan kunnen weerhouden.

We kunnen ons afvragen hoe dit alles mogelijk is in een zogezegd democratisch land als België dat zich het centrum van Europa waant.
Ik vraag mij ook af waarom er, buiten de parlementaire vraag van Zoé Genot, geen enkele vraag werd gesteld door onze parlementsleden.
Waarom reageerden de leden van de commissie van justitie van de Senaat niet terwijl ik hen voortdurend op de hoogte bracht ?
Moesten zij soms zwijgen ?  Hebben zij geen recht meer om parlementaire vragen aan de minister van justitie te stellen ?  Heeft het soms te maken met Tony Van Parys die in de commissie van justitie zetelt en mij enkele maanden geleden nog probeerde wijs te maken dat er een 'onderzoek' liep terwijl alle bestaande onderzoeken op dat moment waren afgesloten ?
Waarom reageerde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) niet meer nadat zij liet weten dat zij deze zaak 'zeer ernstig vond' en zij onze brief aan minister Vandeurzen overmaakte ?
Waarom liet Premier Leterme (CD&V) niets meer van zich horen terwijl hij ons mededeelde dat hij ons schrijven aan minister Vandeurzen doorstuurde en hij bij minister Vandeurzen zou informeren ?
Waarom was de pers (ook de Nederlandse pers) nauwelijks geinteresseerd in deze zaak terwijl het hier toch ook om de kinderpornozaak Zandvoort ging ?
De commissies Justitie van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer die voortdurend werden geinformeerd omdat Marcel een paar maanden geleden door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag werd gehoord omtrent de kinderpornozaak Zandvoort, namen onze brieven wel 'ter kennisgeving' aan maar wat gebeurde er verder met deze brieven ?
Besefte men niet hoe ernstig Marcel er aan toe was en begreep men niet dat Marcel in onze gevangenissen op een vakkundige wijze werd afgemaakt ?

Een land laat zijn ware gezicht zien aan de manier waarop het zijn zieken, ouderen, gevangenen (die allemaal niet zo schuldig of misdadig zijn als we allemaal wel denken) behandelt.  En het gezicht van België is onmenselijk en dit van een democratisch land onwaardig.

Ook het stilzwijgen van de politici en de pers die medeplichtig zijn aan het jarenlange in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort en het aan de schandpaal nagelen van Marcel Vervloesem, laat zien hoe bitter slecht het met dit land waarvan ik ooit hield, gesteld is.

Waarom vroeg de Koning zich niet af waar de kinderporno-cd-roms die hij van de Werkgroep Morkhoven kreeg en die hij door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers had laten overmaken, gebleven waren ?  Waarom stelde hij zich geen vragen en willigde hij het genadeverzoek dat Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, enkele maanden geleden voor Marcel bij hem indiende, niet in ?  Had hij daar soms de moed niet voor terwijl zijn brieven volstaan over de strijd tegen het kindermisbruik en hij de ouders van de vermoorde kinderen met hoopgevende woorden op het Koninklijk Paleis heeft ontvangen ?
Waarom liet justitieminister Vandeurzen geen onderzoek verrichten naar de gestolen documenten en kinderporno-cd-roms en maakte hij er zich van af door te stellen dat de verdwijningen en diefstallen uit de gerechtelijke dossiers deel uitmaken van de 'gerechtelijke procedures' zodat hij als minister niet kan optreden ?
Waarom ontkende Vandeurzen de verdwijningen in zijn antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot terwijl hij de schriftelijke bevestigingen ervan door de Hoge Raad voor de Justitie, onder zijn neus had liggen ?  Waarom liet Vandeurzen Marcel op basis van een onvolledig dossier opsluiten terwijl hij door een onderzoek te laten openen, ervoor had kunnen zorgen dat Marcel in voorlopige vrijheid werd gesteld ?

Er zijn duizenden vragen in deze zaak die onbeantwoord blijven.

We kunnen ons tevens afvragen hoeveel mensen er onschuldig in de gevangenis zijn gestorven of vermoord werden doordat ze elk recht op medische hulp kregen ontzegd.
Hoevelen werden er niet tot zelfmoord gedreven omdat ze geen enkele hoop meer hadden en zich liever van kant maakten dan als een varken in de gevangenis te moeten sterven ?

We kunnen ons afvragen hoeveel onschuldige vrienden en familieleden (waaronder kinderen en kleinkinderen) van deze gevangenen, mede het slachtoffer zijn geworden van dit onmenselijk, mensonwaardig en voor een democratische rechtsstaat totaal onwaardig beleid.

In België zijn er zo'n tienduizend mensen in gevangenissen opgesloten en de justitieministers zemelen al meer dan 20 jaar over de zogenaamde overbevolking in de gevangenissen. Aan de rechten van de gevangenen en hun vrienden en familieleden werd er niet gedacht.
Justitieminister Vandeurzen (CD&V - christen-democraten) die predikt dat de 'mens centraal staat binnen justitie' en die met zijn waardeloze 'waardenpartij' steeds herhaalt dat de paarse regering de schuld is van de mislukking van de hervorming van het justitiebeleid, probeerde enkele maanden geleden zelfs van zijn verbeterde contacten met de Nederlandse regering, gebruik te maken om Belgische gevangenissen in Nederland te openen.
Hoe die gevangenen dan door hun vrienden en familieleden moesten bezocht worden, was bijzaak. Gevangenen worden immers enkel als objecten gezien.
Gelukkig hield de Nederlandse regering de bal van zich af.

Ik wil hierbij iederéén die nog iets om dit land geeft en die wil voorkomen dat straks iederéén (ook vakbondsmilitanten en journalisten die zich onschendbaar wanen) willekeurig kan worden beschuldigd, aan de schandpaal kan worden genageld, in de gevangenis opgesloten en doodgemarteld kan worden, oproepen om zijn stem te laten horen. Zeg de politici van dit land dat het zo niet verder meer kan.
Niet alleen op sociaal, politiek, financieel en economisch gebied maar ook op menselijk gebied moet er dringend iets veranderen.
De recente financiële crisis heeft immers aangetoond hoe snel het soms kan gaan en hoe snel de politieke controle over dit corrupte beleid volledig verloren kan gaan.

Ik weet dat mijn oproep nogal vrij patetisch overkomt en er zal hier en daar wel om gelachen worden.  Toch heb ik het gevoel dat het nu vijf voor twaalf is en wanneer de klok 12 uur slaat, zal zij misschien niet meer zijn terug te draaien.

Voor Marcel zullen de komende dagen beslissend zijn. Men heeft zoveel bewuste fouten gemaakt en heeft zolang verhinderd dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen dat hij nu een menselijk wrak is geworden.
Het is niet gezegd hoelang hij nog zal leven.
En het ziekenhuis kan maar best een oogje in het zeil houden want er zijn te veel mensen, waaronder ook diegenen die de klachten tegen Marcel georganiseerd hebben, die zijn spoedige dood wensen.

Laat ons een dikke kaars branden voor Marcel en laat ons hopen dat het licht ervan het reptielenbrein van zijn gewetenloze folteraars een beetje verlicht.

Ik wens jullie veel sterkte.

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie aan de Nederlandse pers en kamerleden


Intussen gaat justitie verder met haar infantiele praktijken. De dochter van Marcel weet niets van zijn toestand. Ze mag haar vader ook niet gaan bezoeken. Morgen belt ze naar de gevangenis om uitleg te vragen over Marcel zijn toestand. Een Nederlanse ouder merkte terecht op: 'Is dat de gang van zaken, dat zijn dochter hem niet mag bezoeken?????'


Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt. Hopen zij dat klokkenluider Marcel Vervloesem via de gevangenis (en een mogelijk overlijden tengevolge van bewuste medisch fouten) voorgoed zal zwijgen ?

30-10-08

Vermoord worden door justitie


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem: ACTIE - ACTION

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


De gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die men vanwege de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen uit gerechtelijke dossiers door justitie, het zwijgen wil opleggen, verslechtert met de dag.
Nadat zijn suiker reeds 10 dagen lang van 78, over 350 tot 420 schommelde, zakte die een paar dagen geleden verder tot 60 en kreeg Marcel Vervloesem een 'hypo'.
(Bij de laatste 'hypo' in het ziekenhuis van Lier werd Marcel Vervloesem volledig blind en bracht hij 7 dagen in reanimatie door)

Marcel Vervloesem heeft ook al 10 dagen lang vocht in de benen en voeten en het vocht dreigt nu naar boven te komen.

Mter Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, bezocht hem afgelopen zaterdag en diende onmiddellijk een verzoek in bij Eric Geudens, directeur van de gevangenis te Turnhout, om hem in het ziekenhuis te laten opnemen.
Eric Geudens zei dat men 'ermee bezig was' maar gaf verder geen gevolg aan het verzoek zodat Marcel Vervloesem een 'hypo' kreeg waarvan hij in coma kon geraken en sterven.

Op het linkerbeen van Marcel Vervloesem is thans een wonde te zien, wat op een ontsteking wijst. Dit kan levensgevaarlijk zijn voor een diabeticus omdat deze ontsteking de suikerspiegel volledig oncontroleerbaar kan maken.
Een suikerzieke die in dergelijke gevallen naar een ziekenhuis gaat, wordt onmiddellijk naar de eerste hulp overgebracht.

Alhoewel de directie van de gevangenis te Turnhout beweert dat men Marcel Vervloesem 'niet in de gevangenis wil laten sterven, doet men dus alles om het zover te laten komen.
Een tiental dagen geleden' werd Marcel Vervloesem van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout overgebracht. Dat deed men nadat hij even in coma was geraakt en terwijl men wist dat er in de gevangenis van Turnhout geen medische afdeling is en tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging is.

De eerste dagen kon men hem geen insuline geven omdat men zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge 'vergeten' was.

Marcel Vervloesem krijgt 2 à 3 x per dag een inspuiting met kortwerkende insuline en 's avonds krijgt hij voor de nacht een inspuiting met langwerkende insuline. Volgens de informatie die we ontvingen, zou men die langwerkende insuline enkele dagen geleden 'vergeten' zijn geweest zodat Marcel Vervloesem gedurende de hele nacht zonder insuline was en de suiker in zijn bloed weer gevaarlijk steeg.

Er gebeuren ook nog andere zaken in de gevangenis van Turnhout die bijna met geen pen zijn te beschrijven.
Zo werd Marcel Vervloesem gisterennamiddag met zijn celgenoot plotseling uit de cel gehaald. De hele cel werd leeggehaald en Marcel Vervloesem en zijn celgenoot moesten zich helemaal uitkleden omdat men zogezegd wilde onderzoeken of zij 'niets te verbergen hadden'.
Zij werden in een kamer, vol schimmel aan plafond en muren, gestoken. Dat is namelijk zeer gezond voor doodzieke patiënten met infecties.
Doordat het lampje kapot was, kon men niemand oproepen en niet naar het toilet gaan. Daardoor waren zij verplicht om op de muren te kloppen.
Nadat zij ongeveer twee uren lang in deze dodenkamer hadden gezeten, werd er op de deur geklopt en kwam een bewaker op een onozele manier vragen wat zij 'daar zaten te doen'.

Normaal gezien vraagt Marcel Vervloesem om 21 uur 's avonds naar zijn insuline voor de nacht. Dat vraagt hij nu om 20 uur 's avonds omdat hij om 21 uur 's avonds niet meer kan gaan.

Een suikerzieke moet gemiddeld om de drie maanden een HBAIC ondergaan om de gemiddelde suikerspiegel te bekijken.
Bij Marcel Vervloesem die een type 1 Patiënt is, staat die suikerspiegel ongetwijfeld veel te hoog. Een onderzoek naar de suikerspiegel wordt er niet gevoerd terwijl een diabeticus 5 x meer kans heeft op een hartaanval (Marcel Vervloesem heeft ook een hartziekte) dan een gezonde persoon die reeds een hartaanval heeft gehad. Ook de kansen op een hersenbloeding en een beroerte zijn bij een diabeticus veel groter.

Dokter Van Der Valck die Marcel Vervloesem ook in 2005 onder zich had (toen was er sprake van een kanker die niet werd opgevolgd zodat Marcel Vervloesem nadien geopereerd diende te worden), houdt het momenteel bij het spreekwoordelijk pilletje en zalfje dat, zoals in het geval van de langwerkende insuline, wel eens wordt overgeslagen.

Vreemd is dat men Marcel Vervloesem bij de overbrenging van de gevangenis van Turnhout had beloofd om hem naar het ziekenhuis te brengen indien zijn gezondheid het liet afweten terwijl dat niet gebeurt.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat het kabinet van justitieminister Vandeurzen de opname in het ziekenhuis blokkeert.

Zoals Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vandaag in een open brief aan de leden van de commissie Justitie van de Senaat (België) en naar de Nederlandse kamerleden schreef (met kopie aan de pers), belette men op 9.9.2008 vanuit het kabinet Vandeurzen te Brussel dat Marcel Vervloesem in het ziekenhuis werd opgenomen. In de plaats daarvan werd hij bijna een maand lang zonder contact met medegevangenen, in een isoleercel van de gevangenis te Brugge gestoken.

Vanavond telefoneerde Jan Boeykens naar directeur Eric Geudens van de gevangenis van Turnhout en vroeg hem of Marcel Vervloesem inderdaad nog altijd niet in het ziekenhuis werd opgenomen. Geudens antwoordde bevestigend en zei dat er 'geen enkele medische reden was om Marcel Vervloesem in het ziekenhuis op te nemen'.

De Werkgroep Morkhoven gaat de volgende dagen acties organiseren in Turnhout. Geudens liet immers weten dat hij 'daar geen enkel probleem mee heeft'.

Als de medische hulp aan Marcel Vervloesem geblokkeerd blijft, dan zal dat ongetwijfeld tot de dood van de kinderrechtenactivist leiden.

Vermoord worden door justitie ? Het kan allemaal in België !

09:54 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vermoord door justitie |  Facebook |

06-10-08

Belgium is a center of child trafficking


Moldavian childs for 1000 euros the night - Belgian anti-childporn-activist Marcel Vervloesem victim of a systematic persecution

zandvoort.gevangenis.mail-2From: Jan Boeykens
To: dimitris.komodromos.europarl, gabriela.langada.europarl, armin.machmer.europarl, enda.mckay.europarl, isuka.palaugarcia.europarl, silvia.pelz.europarl, david.poyser.europarl, sergi.europarl, sarahludfordmep.uk, fionahallmep.uk, bill.newtondunn.europarl, andrew.duff.europarl, dianawallismep.uk, enicholson.europarl, elspethattwoollmep.uk, chrisdaviesmep.uk, sharonbowles.uk, david.mccullough.europarl, mariearlette.carlotti.europarl, giovanniclaudio.fava.europarl, hannes.swoboda.europarl, anamaria.gomes.europarl, maria.sornosamartinez.europarl, lizlynne.uk
Date: 6 okt. 2008
Subject: Belgium is a center of european child trafficking: CIPAL

Belgium is a center of european child trafficking !
Moldavian child for 1000 euros the night, ordered from a governmental organization.

Patrick Dewael, present Minister of home affairs, alerted his direct collaborator that "an investigation was in hand against him about human trade", long before the arrival of police force.
The collaborator of the minister and his partners in crime where discharged, officially because Judge Myriam Vrints took three weeks before she included the incriminating evidences in the file. "This incompleteness violates rights of the defence", according to the court of Turnhout, who had rejected the Vervloesem file's "incompleteness", to which the same Judge Vrints had not managed to include 37 parts of the defence in 8 years.

The CIPAL, acronym of "Centre Informatique Provinces of Antwerp and Limburg" is a government organization in charge of the public services via the Internet. Its main office is situated in Geel, a Flemish city of 35.000 inhabitants, from where Pasteur Stamford directed the Spartacus branch of the paedocriminal ring that has been shown by Marcel Vervloesem of the Morkhoven Group (network Zandvoort) in 1998.

Kamiel Charlier, 50 years and purchasing manager of the CIPAL, had concluded with Vladimir Saca, a Moldavian procurer, the delivery of prostitutes in Belgium for two to three thousand euro each. Filip De Graeve, (33) direct collaborator of the minister and director of "E-government" introduced him to Marc Vandervelden (46), a procurer liable to prostitute them.

The purchasing manager had ordered three "prostitute" to be and paid a deposit. The transaction was supposed to provide him 1.500 euros net of tax per month.
The collaborator of the minister would have gained only free prostitutes, as if he were too ugly to find a girlfriend.
But the project crumbled when Walter Hartmann, another CIPAL employee, discovered various emails from Russia and Romania to the purchasing manager, as well as an email addressed to Vladimir Saca:
"One of my friends asks me something special: he wants to come to Chisinau in Moldavia. He asks whether you can do something for a very young. I know that it is morbid, but he wants to pay lot of money. He asks between 8 and 12 years and is ready to pay one thousand euros per night. Can you take care of this?

On March 8, 2003, the court of Turnhout received these emails, which were sent to them by Walter Hartmann. The case was instructed by Myriam Vrints. Her inquiry had dysfunctions for already five years in the cabal aiming at discrediting the Zandvoort case that Marcel Vervloesem had brought to justice.

Christine Dekkers, public prosecutor of Antwerp, directly informed the Minister of the risks which weighed on his collaborator. She also had dysfunctions in the Zandvoort case, since she had received seven CDs of rapes, murder and tortures on children, which will be stolen from her law court!

On March 13, at 23:30 hours, Ludo Helsen, provincial deputy, former president of the CIPAL, telephoned Arthur Philips, the managing director, to warn him of the situation. The managing director convened the purchasing manager, who pled it was an "illegitimate gossip". As his test contract was over, CIPAL gave him the very same day, a longterm work contract, and then purified the mail server of its data.

On March 24, Jan Kerremans, principal private secretary of the Minister Dewael, contacted Eric Stroobants, the Flemish administration's boss, and boss of the minister's collaborator. Healso telephoned with the public prosecutor of Antwerp.
According to prosecutor Marianne Cappelle, who also had dysfunctions in the Vervloesem file, the investigation was started only by the telephone call to the police on March 27, from Hans Schoofs, a politician who had received the information in an anonymous letter.
The searching took place urgently the very same day, after the CIPAL was informed of the police force arrival, according to the chief of the Central Office for the Repression of Corruption.

The sales manager will be laid off on March 31 and the collaborator of the minister in July. But the man who had denounced the network was also laid-off in October, in despite the King's congratulations for his act good citizenship!

The CIPAL claimed charges, since its employees ordered women and children from its computers, during their work hours, at the cost of the Belgian citizen's. The evidence was so crushing that the purchasing manager had no other choice than to confess.

The press kept under silence this case, which was likely to be much more embarrassing for the "E-government", if Marcel Vervloesem inquired in Geel, which is located 18 kilometres away from his place.
The secrecy was so well kept, that nobody knew anything of it, if not just a vague rumour about women, but not a word of the child for 1000 euros the night.

The instruction of Judge Vrints will carry out the court of Turnhout to retain the most absurd calumnies against Marcel Vervloesem, at the moment when the collaborator of the minister lost his employment.
The man who had been officially thanked by the president for the Council of Europe, to have allowed carrying the light on the "odious" traffic of sexual exploitation children, was calumniated by a band of good-for-nothing.
Among them, of the one of his half brothers who is the shame of the family, object of 37 official reports blaming him for sexual abuses of minors.
Though he is illiterate, the shame of the family will be elected by the communal council, to be member of the social services direction, of the social housing company direction, of the police force council, town representative to inter-commune Water Company... and to CIPAL!
So many jobs which do not request to know how to write, but to know the names of those who support his half brother. A Gestapo social workers and police officers can then badger and threaten, i.e.: to expel them from their social lodging.

The collaborator of the minister will say that "well before the control at the CIPAL, he had been informed by his boss, the minister president Dewael that an investigation was in hand against him about human trade." But the minister did not explain why he warned his collaborator, before the police force could look for other incriminating evidences.

On September 27, 2007, the court will retain the "incompleteness" of Judge Vrints, who actually would consist in having taken three weeks to open the file of human trade from the Belgian "E-government" with Russia, Romania and Moldavia. It will also blame honesty in obtaining the only evidence which remained. The emails would have been stolen, not to the party claiming charges that paid for the ink and paper, tot he author of the orders of women and children. The accused inconsents were discharged.

The insurance company Mercator appealed. It reproaches to the purchasing manager of having made possible to an Italian friend to steal his Mercedes, so as to obtain fraudulently a compensation of 30.000 euros. The Court of Turnhout hypocritically followed the example, then the parties claiming charges.

Can Minister Dewael explain why he refused to meet the president and the vice-president of Werkgroep Morkhoven, to explain his position on the 100.000 photographs of crime of the Zandvoort network?

It now appears that the French cases were judged in absence of 88.539 incriminating evidences. The President of the Court of Cassation of Paris has sent this July 23, 2008; an answer concerning this problem, but his mail has still not arrived on August 12.

Could the minister order an investigation to know weather the political officials solicited to clarify these cases would have sent answers which would never have arrived to their recipients or if they are all very rude individuals? Could he investigate to discover who has retained these 88.539 incriminating evidences from the French investigation and what are the results of the Belgian investigation on the French magistrate photographed trousers down, with an 11 year old boy?

Jan Boeykens
President of the Morkhoven Group

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Belgium
nr. 443.439.55
Tel: 0032 2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Photo: September 9th, 2008 - Action of the Workgroup Morkhoven in front of the door of the prison at Turnhout where Morkhoven-activist Marcel Vervloesem was locked up after the false accusations of some criminals who were paid for it.

05-10-08

Het ware gezicht van Vandeurzen


GevangenisBrugge.151041743EedafleggingKoning.610x-3


Is Vandeurzen de eenvoudige, bedeesde, gevoelige vader en de door iederéén geliefde politicus die zijn politieke verantwoordelijkheid opneemt of is hij de koele, berekende justitieminister die zijn politieke verantwoordelijkheid ontloopt en die liever geen onderzoek laat instellen naar de gestolen documenten en kinderporno waardoor Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem in de gevangenis werd opgesloten ?

-------

Enkele gezegden uit Le Vif Express van 21 februari 2008:

“Door een verantwoord management te voeren kan men alles bereiken”. Zijn credo is hetzelfde binnen het domein van justitie, waarvan hij de portefeuille beheert binnen de interim-regering Verhofstadt III.

De opvolger van Laurette Onkelinx heeft aangekondigd dat hij meer gevangenissen wil, zeer tot ongenoegen van de criminologen. “Het is niet de bedoeling om hierin nieuwe gedetineerden onder te brengen”, verdedigt de vroegere advocaat in burgerlijke zaken zich. “Ik ben niet repressief, maar er moet wel een oplossing gevonden worden voor de overbevolking in de gevangenissen”.

Zijn scoutstotem, gespierde Cheetah (luipaard) schrift hij toe aan een te rijk beschonken avond met zijn leiders.

“Hij werd verkozen aan het hoofd van de CD&V, boven Pieter De Crem, net omdat hij de capaciteit had om de kerk in het midden te houden, zonder opschudding te veroorzaken in de meest pure traditie van de Vlaamse christendemocraten”, aldus Stefan Fiers, politicoloog aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Hij is een vurig voorvechter van het nemen van verantwoordelijkheid in de politiek.

Zijn absolute trouw aan Bart De Wever, voorzitter van de NVA, met wie hij graag goed tafelt (bij voorkeur in Italiaanse restaurants) maakt deel uit van zijn persoon. “Als voorzitter had ik geen keuze. Men moet logisch redeneren”, doet hij opmerken.

De Standaard vertelt dat tegenover de ijskoude vastberadenheid, ten toon gespreid door “Madame Non”, Jo op instorten stond toen hij begreep dat al zijn pogingen tevergeefs waren geweest. Die dag kwam hij thuis, behoorlijk wat vroeger dan zijn gewoonte was, met tranen in de ogen: zijn dochter Tine (17 jaar) en zijn zoon Tuur (15 jaar) hebben toen zijn BlackBerry bemachtigd en een SMS gestuurd naar de voorzitster van het CDH: “Kunt U aub niet zo boos zijn op onze papa? U heeft toch ook kinderen, Mevrouw Milquet?”

Toen Guy Verhofstadt terug aan het roer kwam, op 20 december, voelde Jo Vandeurzen zich opgelucht. Toen hij benoemd werd op Justitie kon hij zijn oude passie weer opnemen.

Zelfs al heeft hij geen buitensporig ego, wat in de politiek niet vaak voorkomt, misschien slaagt de advocaat uit Genk er goed in zijn tactiek te verbergen. Zijn geliefkoosd boek op het ogenblik: “In Europa” van de Nederlandse historicus Geert Mak, die Europa doorkruiste om de balans op te maken van de 20ste eeuw.

Eerder warm en altijd eenvoudig nuanceert de forse man uit Genk, die bij de verkiezingen van juni vorig jaar in Limburg het grootst aantal stemmen vergaarde: “Kijk hier in de buurt maar eens rond of het mij aan charisma ontbreekt !” En inderdaad, in het cafetaria van het ZOL, waar we samen zitten, wordt hij met de regelmaat van de klok onderbroken door mensen die hij persoonlijk niet kent, maar die hem toch komen groeten.

http://www.jovandeurzen.be/nl/actua/in-de-pers/jo-vandeurzen-de-eeuwige-tweede

15:28 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vandeurzen ware gezicht |  Facebook |

02-10-08

Marcel Vervloesem


De pedo-muzikale lusten van een Belga-'verslaggever'

De kranten schreven jarenlang dat Marcel Vervloesem een 'zelfverklaarde' kinderpornojager was maar omdat heel wat lezers genoeg kregen van dit kinderachtige gedoe, heeft men het nu alleen nog over de 'kinderpornojager' (tussen aanhalingstekens). Dat bewijst dat een aantal journalisten hun journalistieke kleuterschool aan het ontgroeien zijn.

De 'zelfverklaarde kinderpornojager' is een uitvindsel van de vroegere woordvoerder van het justitiepaleis in Antwerpen (waar de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning er voor onderzoek liet overmaken, verdwenen zijn).

De man, die vroegtijdig afgeschreven werd als muziekleraar, gebruikte de informatie die hij van het gerecht ontving, om een eigen persbureautje op te starten.
Dank zij zijn goede relaties met justitie en de gerechtelijke verslaggevers kon hij zijn berichtjes weldra aan de persagentschappen Belga en ANP verkopen die ze op hun beurt doorverkochten aan de mediagroepen die ze in hun kranten plaatsen.
Vandaar dat men in bijna elke krant dezelfde kneuterige berichtjes van het persagentschap Belga ziet staan.

Toen zijn winkeltje goed begon te draaien, stapte onze gerechtelljke verslaggever over naar het persagentschap Belga waar hij vast betaald wordt en zijn gefrustreerde pedo-muzikale lusten op Marcel Vervloesem kan uitvieren.


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

30-09-08

Marcel Vervloesem - honger- en dorststaking - 26ste dag


Brief 2 aan de Nederlandse Koningin

BeatrixImage


Van: Jan Boeykens Werkgroep Morkhoven
Aan: postbus@kabinetderkoningin.nl
Bcc: redactie@belga.be, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@parool.nl, redactie@nu.nl, redactie@spitsnet.nl, revu@tijdschriften.vnu.com, redactie.vn@weekbladpers.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, redactie@nd.nl
Datum: 30 sep. 2008
Onderwerp: Hoofdgetuige in kinderpornozaak Zandvoort moet beschermd worden

Aan de Nederlandse Koningin

Majesteit,

Zoals ik U op 25.9.2008 reeds mededeelde, bezorgde de Werkgroep Morkhoven U in 1998 enkele kopies van de kinderporno-cd-romsZandvoort.

Ook de Belgische Koning ontving een aantal kopies van deze cd-roms en hij liet deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Enkele maanden geleden stelde de Hoge Raad voor de Justitie echter vast dat deze cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren.Zowel de Belgische justitieminister als Z.M. de Koning werden van de verdwijning van de cd-roms alsook van de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende documenten uit het strafdossier van Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem, per aangetekende brief van respectievelijk 30.5.2008 en 3.6.2008, van deze diefstallen op de hoogte gebracht.
De minister liet echter geen onderzoek instellen omdat hij vond dat deze diefstallen deel uitmaakten van de 'gerechtelijke procedure'.
Ook het parket-generaal te Antwerpen liet tot nogtoe geen onderzoek instellen en het College van procureurs-generaal te Brussel deelde ons schriftelijk mede 'niet bevoegd te zijn' onze brieven 'enkel door te sturen naar het parket-generaal te Antwerpen'.
De Hoge Raad voor de Justitie kan dan weer alleen maar vaststellingen doen en heeft verder geen enkele bevoegdheid gekregen.

Marcel Vervloesem werd een zestal weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort.

Hij begint vandaag aan zijn 26ste dorst- en hongerstakingsdag in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge en dreigt, als hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort, eerstdaags in een diabetische coma te geraken waar hij misschien niet meer levend of met een ernstige hersenbeschadiging uitkomt.

In bijlage zend ik U onze Open Brief aan Mter Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, die een verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen zou ingediend hebben dat door een Belgische justitieambtenaar die plotseling 'ziek' is geworden en 'onvervangbaar' zou zijn, blijkbaar geblokkeerd wordt.

Mag ik U verzoeken om, vooraléér het te laat is voor Marcel Vervloesem die toch de hoofdgetuige is in de kinderpornozaak Zandvoort, contact te laten opnemen met de Nederlandse minister van justitie die dan ongetwijfeld zijn Belgische ambtsgenoot zal raadplegen ?

Rekenende op Uw tussenkomst in deze zaak en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Prinses Jacqueline de Croÿ
Ondervoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

------------------

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT

Open Brief aan de advocaat van Marcel Vervloesem, hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort

---------- Forwarded message ----------
From: Jan Boeykens
Date: 30 sep. 2008
Subject: Marcel Vervloesem - DRINGEND !
To: Raf Jespers

Geachte Heer Jespers,

Hebt u het schrijven dat ik u vannacht opstuurde, ontvangen ?

Ik vernam zopas van Wendy, de dochter van Marcel Vervloesem, dat de vrouw van het justitiehuis te Turnhout die over het penitentiairverlof en de voorlopige invrijheidsstellingen moet beslissen en die gisteren reeds afzegde, heeft laten weten dat ze 'voor een week ziekzal zijn'.

En doordat zij de 'enige is die het dossier behandelt', zou niemand haar kunnen vervangen.

Van die voorlopige invrijheidsinstelling komt dus niets in huis en het is nu zeker (wat we reeds veronderstelden) dat men Marcel in coma wil laten geraken zodat men de onfrisse praktijken op het gerecht van Turnhout (dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, diefstal van de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's dossier enz.) in de doofpot kan stoppen.

Normaal gezien zou justitieminister Vandeurzen, vermits het hier niets met de 'gerechtelijke procedures' heeft te maken, of hetparket-generaal te Antwerpen, een onderzoek in deze zaak moeten bevelen maar dat gebeurt om één of andere reden niet.

Van het parket-generaal te Antwerpen kan ik dit wel aannemen.  Dat zit verveeld met de door de Hoge Raad voor de Justitie tevens vastgestelde diefstallen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning in 1998 via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.  En rechter G. Van Craen die Marcel Vervloesem tot vier jaar gevangenisstraf veroordeelde was van het hof van beroep te Antwerpen.
Ik vermoed dat ook de Antwerpse advocaat-generaal Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde en de 'zwaarst mogelijke straf' voor Marcel Vervloesem eiste, niet bepaald zit te wachten op een onderzoek.

Maar als het parket-generaal van Antwerpen geen onderzoek laat instellen en als justitieminister Vandeurzen geen onderzoek naar dediefstallen laat instellen, wie moet die diefstallen dan wel onderzoeken ?
De Hoge Raad voor de Justitie heeft geen enkelebevoegdheid en het College van procureurs-generaal te Brussel liet ons schriftelijk weten dat zij 'niet bevoegd is om eventuele klachtente behandelen' en dat zij onze brieven 'enkel doorstuurd naar de procureur-generaal van het ressort te Antwerpen'.

Iederéén weet dus dat onze klachten over de diefstallen gegrond zijn maar niemand heeft de bevoegdheid om de klachten te (laten)onderzoeken.
Iederéén weet ook dat Marcel Vervloesem die op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld (wat voor het hof van cassatie te Brussel al een voldoende reden had moeten zijn om de uitspraak van het hof van beroep van Antwerpen nietig te verklaren) ten onrechte in de gevangenis werd opgesloten en eerstdaags in de gevangenis van Brugge in coma kan geraken.  Toch wordt er niets ondernomen.
Is het werkelijk de bedoeling om Marcel Vervloesem, die -zoals u weet- zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort werd uitgenodigd, uit de weg te ruimen vooraléér het College vanprocureurs-generaal met haar rapport van de hoorzitting klaar is en er een afschrift van aan Marcel Vervloesem kan laten geworden ?

Mag ik u nogmaals vragen om zo snel mogelijk de nodige stappen te ondernemen om Marcel Vervloesem vanwege gezondheidsredenen (en in afwachting van een onderzoek) in voorlopige vrijheid te laten stellen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
 Faiderstraat 10
 1060 Sint-Gilles (België)
 Erkenningsnr. 443.439.55
 Tel: 0032 (0)2 537 49 97
 WerkgroepMorkhoven@gmail.com
 http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
 http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

 PS. Door de voortdurende stakingen in de gevangenis te Brugge is het daar een echte chaos geworden. Er gebeuren ongelukken, de medicijnen komen niet op tijd, de gevangenen horen niets over wat er aan de hand is en wisten zaterdag rond bezoektijd pas dat het bezoek niet doorging. Zij mochten niet uit de cel en douchen kon ook helemaal niet.
Er is een constant gegil en de gevangenen worden langzaam aan gek. Er zijn gevangenen die zo beginnen door te slaan dat zij in een apart hok worden opgesloten waarin alleen een bed staat (zoals in het geval van Marcel Vervloesem) en waarin het licht 24 uur aan blijft.
Ik nam reeds opnieuw contact op met de Europese parlementsleden die deze zaak van dichtbij volgen en bracht de Belgisch en Nederlandse kamerleden op de hoogte.


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

België laat actievoerders rustig doodgaanDe redactie - ma 29/09/08 20:03 (UPDATE video) - In het Latijns-Amerikaanse huis in Elsene voeren negen hongerstakers nu al 84 dagen actie. De groep bestaat uit mensen van verschillende nationaliteiten die een Belgische verblijfsvergunning willen.
De hongerstakers vergelijken hun situatie met die van de hongerstakers van de Begijnhofkerk in Brussel. Die kregen na 55 dagen een verblijfsvergunning. Daarvoor willen de actievoerders in Elsene tot het uiterste gaan.

Ondertussen maken de artsen die de hongerstaking begeleiden zich ernstige zorgen. Volgens hen kan er ieder moment iemand bezwijken. Ook de actievoerders lijken dat te beseffen, want ze hebben hun testament al opgemaakt.

Voorlopig heeft de federale regering geen beslissing genomen over de regularisatiecriteria voor asielzoekers. Federaal minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom (Open VLD) wil de hongerstakers in Elsene enkel een voorlopige verblijfsverugunning geven op medische grond.

28-09-08

Marcel Vervloesem moet beschermd worden


Brief aan de Nederlandse Koningin

BeatrixImage


Van: Jan Boeykens
Aan: postbus@kabinetderkoningin.nl
Datum: 25 sep. 2008 09:15
Onderwerp: Hoofdgetuige in kinderpornozaak Zandvoort moet beschermd worden

Aan de Nederlandse Koningin

Majesteit,

De Werkgroep Morkhoven bezorgde U in 1998 enkele kopies van de kinderporno-cd-roms Zandvoort.

Ook de Belgische Koning ontving een aantal kopies van deze cd-roms en hij liet deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Enkele maanden geleden stelde de Hoge Raad voor de Justitie echter vast dat deze cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren.

De Belgische justitieminister werd van deze verdwijning en van de tevens door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende documenten uit het strafdossier van Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem, per aangetekende brief dd.30.5.2008, van deze diefstallen op de hoogte gebracht.
De minister liet echter geen onderzoek instellen omdat hij vond dat deze diefstallen deel uitmaakten van de 'gerechtelijke procedure'.

Marcel Vervloesem werd een zestal weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort.

Hij begint vandaag aan zijn 21ste dorst- en hongerstaking in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge en dreigt, als hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort, eerstdaags in een diabetische coma te vallen waar hij misschien niet meer levend of met een ernstige hersenbeschadiging uitkomt.

Meer informatie vind U in bijgevoegde omzendbrief.

In de hoop op Uw tussenkomst te rekenen in deze zaak en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Prinses Jacqueline de Croÿ
Ondervoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Omzendbrief

WERKGROEP MORKHOVEN ROEPT NEDERLANDSE KAMERLEDEN DRINGEND OP OM DEHOOFDGETUIGE IN DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT TE BESCHERMEN

BRUSSEL, 25.9.2008 - Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven begint in zijn isoleercel voor besmette gevangenen in de gevangenis van Brugge, vandaag aan zijn 21ste dorst- en hongerstakingsdag.

Vervloesem wordt in de gevangenis van Brugge op bijna dezelfde manier behandeld als de manier waarop de drie DHKP-C gevangenen destijds werden behandeld. Die kregen een speciaal regime voor 'terroristen' opgelegd. Het speciaal celregime bestond -zoals in het geval van Vervloesem- ondermeer uit maatregelen van isolatie, geen briefwisseling, contactverbod met andere gevangenen en beperkt familiebezoek.
Voor de Brusselse kortgedingrechter verklaarde de Brugse gevangenisdirectie indertijd dat zij 'op duidelijke instructie van de Minister van Justitie handelde' en dat zij 'daarom de eerdere beslissingen van de kortgedingrechter naast zich had neergelegd'.
De verdediging van de gedetineerden, waaronder Mter Raf Jespers die thans de advocaat van Marcel Vervloesem is, vond het van groot belang dat de diverse rechterlijke tussenkomsten duidelijk maakten dat het etiket 'terrorisme' niet automatisch aanleiding mag geven tot een celregime waarbij de meest elementaire mensenrechten niet meer dienden gerespecteerd te worden. De verdediging moest ook vaststellen dat deMinister van Justitie en de gevangenisdirectie te Brugge ondanks duidelijke opeenvolgende beslissingen van de kortgedingrechters een gebrek aan respect voor deze beslissingen van de rechterlijke macht toonden en de beslissingen naast zich poogden neer te leggen.
De uitspraken van de kortgedingrechter hebben echter niets aan deze toestanden veranderd want, alhoewel Marcel Vervloesem nooit het etiket 'terrorisme' kreeg opgelegd, valt zelfs hij onder het eerder genoemde speciaal regime voor zogezegde terroristen.

Marcel Vervloesem werd zes weken geleden nog door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort uitgenodigd.

Het College van procureurs-generaal beloofde hem een rapport van deze hoorzitting te zullen overmaken maar indien de zware zieke Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker,) eerstdaags in een diabetische coma geraakt en daarbij overlijdt of ernstige hersenschade oploopt, dan zal er van dit rapport niet veel meer in huis komen.

De Werkgroep Morkhoven begint zich af te vragen of justitieminister Vandeurzen bepaalde afspraken met de Nederlandse justitie maakte.

Kort na zijn aantreden maakte Vandeurzen immers bekend dat hij zijn relaties met de Nederlandse justitie 'sterk wilde verbeteren'.

-----------------

Gevangenis Brugge
t.a.v. Mevrouw Haesebrouck

Brussel, 24 september 2008

Geachte Mevrouw Haesebrouck,

Betreft: doofpotpolitiek kinderpornozaak Zandvoort - Ouders van Nederlandse slachtoffers sexueel misbruik mogen Marcel Vervloesem niet bezoeken

Vandaag kreeg ik opnieuw een telefoontje van Erik en Ingrid Riksen, de ouders van de Nederlandse slachtoffers van sexueel misbruik die door Marcel Vervloesem jarenlang geholpen werden en die in hun schriftelijke verklaringen tegenover de Belgische justitie daarvan ook voortdurend getuigden zonder dat de rechters van de correctionele rechtbank te Turnhout en van het Hof van Beroep te Antwerpen daar vanzelfsprekend rekening mee hielden (dat kwam omdat die het te druk hadden met de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende dossierstukken opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die de Koning hen voor onderzoek had laten overmaken).

De heer en mevrouw Riksen die begrepen hebben dat men Marcel enkel veroordeelde om hem in de gevangenis te laten overlijden, wisten mij te melden dat hun bezoekaanvraag nog altijd niet geregeld is.
Zij telefoneerden vandaag opnieuw naar de gevangenis waar men hen mededeelde dat Marcel Vervloesem 'te moe was' om hun schriftelijke aanvraag naar de directeur te zenden en dat men 'vrijdag maar eens moest terugbellen als men niet in staking was'.

De heer en mevrouw Riksen zonden hun schriftelijke vraag tot bezoek, tesamen met een afschrift van hun identiteitskaart, op 12 september 2008 naar Marcel Vervloesem.
Op 15 september 2008 kwamen zij na 150 kilometer rijden in Brugge aan en de heer Riksen liet zich in de gevangenis van Brugge toen voor een bezoek aan Marcel Vervloesem inschrijven (vanaf de inschrijving is de bezoekregeling geregeld). Hij kreeg te horen dat het 'nog vijf dagen zou duren' en hij 'op vrijdag 19 september 2008 naar de gevangenis moest bellen'.
De heer Riksen belde op vrijdag 19.9.2008 dus naar de gevangenis van Brugge en vernam dat men 'in staking was' en dat hij 'de volgende dag maar eens moest terugbellen'.
Zaterdag 20.9.2008, zei men de heer Riksen dat men op 'maandag 23.9.2008 maar moest terugbellen'.
Vandaag, 24.9.2008, kreeg de heer Riksen dus te horen dat hij op vrijdag 27.9.2008 'maar eens moest terugbellen als men niet in staking was' en 'dat Marcel Vervloesem te vermoeid was om zijn aanvraag naar de directeur te zenden'.

Het is dan ook merkwaardig dat u ons op zondag 21.9.2008 (op een stakingsdag nog wel) een mail stuurde waarin u ons plotseling de toelating gaf om Marcel Vervloesem te bezoeken. Uit uw mail blijkt immers dat u de toelatingen tot het bezoek van Marcel Vervloesem onmiddellijk kan geven als het nodig is en dat heel die kinderachtige comedie rond het bezoekrecht niets met stakingen of de 'vermoeidheid van Marcel Vervloesem' te maken heeft.
U bent toevallig ook diegene die, na 16 dagen aandringen onzentwege, besliste om Marcel Vervloesem die u daarvoor speciaal naar 'Het Bad' in de gevangenis van Brugge liet roepen, zijn schrijfmachine te bezorgen.
U was toevallig ook weer de persoon die, er na 16 dagen, plotseling voor kon zorgen dat Marcel Vervloesem min of meer zijn brieven ontving.
U bent met andere woorden diegene die over al deze zaken beslist.

Zoals ik u gisteren ook schreef (zie kopie van deze brief in bijlage), wacht ook de italiaanse geneesheer Dr. Gagliardi nu al sinds zijn bezoekaanvraag die hij een maand geleden schriftelijk indiende, op uw toelating om Marcel Vervloesem te bezoeken.

Het kan misschien zijn dat u van justitieminister Vandeurzen die natuurlijk erg verveeld zit met het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, de opgezette klachten tegen Marcel Vervloesem, de door hem dichtgedekte diefstallen op de gerechtshoven enzovoorts...
rechtstreeks de opdracht hebt gekregen om Marcel Vervloesem, voor hij in coma geraakt en misschien overlijdt of hersenschade oploopt, volledig van de buitenwereld af te zonderen maar u vergeet dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat er in de gevangenis van Brugge gebeurt.

U zal dus, tesamen met justitieminister Vandeurzen die ongetwijfeld ook ten allen koste wil voorkomen dat het College van procureurs-generaal in Den Haag een rapport opmaakt van de hoorzitting rond de kinderpornozaak Zandvoort waarop Marcel Vervloesem zes weken geleden werd uitgenodigd, ten volle verantwoordelijk gesteld worden als het slecht afloopt met Marcel Vervloesem.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

-----------------

From: Jan Boeykens
Date: 23 sep. 2008
Subject: Marcel Vervloesem - gevangenis Brugge
To: sibylle.haesebrouck@just.fgov.be

Gevangenis Brugge

Geachte Mevrouw Haesebrouck,

Betreft: Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven

Hartelijk dank voor de toelating van het bezoek zodat we Marcel na de wekenlange durende problemen met het bezoekregeling, eindelijk in de gevangenis van Brugge konden gaan bezoeken.

Gelukkig was Marcel nog bij kennis want -zoals u weet (en zoals het parket-generaal van Antwerpen en ex-ziekenhuisdirecteur-justitieminister Deleuze die van deze zaak perfect op de hoogte zijn, weten)- dreigt Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 19e dorst- en hongerstakingsdag begint, in een diabetische coma terecht te komen van waaruit hij vanwege zijn hartproblemen niet meer levend zal uitgeraken.

Het is misschien daarop dat men juist rekent nu dat het College van procureurs-generaal in Den Haag die Marcel een zestal weken voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort uitnodigde aan een uitgebreid verslag werkt waarvan zij een copie aan Marcel beloofde te zenden.

Ik hou eraan om u er mede van in kennis te stellen dat Marcel zijn dorst- en hongerstaking in de gevangenis begon omdat:
- de kinderpornozaak Zandvoort, nadat hij alle materiaal in opdracht van de Werkgroep Morkhoven aan justitie had overgemaakt, nooit werd onderzocht
- de -volgens een politierapport- 88.539 kinderen (en zelfs baby's) nooit geidentificeerd werden
- de kinderpornoproducenten en kinderverkrachterrs + folteraars in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd werden
- men hem via enkele gefantaseerde klachtjes van zijn halfbroer en zijn vriendjes uit de wijk, wel jarenlang zonder enig bewijsmiddel en zonder onderzoek naar de bewijzen en getuigenissen ter zijner ontlasting, als 'kindermisbruiker' liet vervolgen terwijl er tegen de halfbroer, die inmiddels tot voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd, zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan
- men hem voor het 'bezit van kinderporno' liet vervolgen terwijl het kinderpornomateriaal in de zaak Zandvoort aan justitie was overgemaakt
- men hem, nadat de klachtjes aan geloofwaardigheid begonnen te verliezen, in 2005 opnieuw van 'verkrachtingen en folteringen' liet beschuldigen en men hem daarvoor toen direct liet opsluiten terwijl er niet eens een DNA-onderzoek van de bamboestokjes (het enigste zogezegde bewijsmateriaal) was gebeurd en de medische experten bevestigden dat hij ten tijde van deze zogezegde verkrachtingen tengevolge van zijn zware suikerziekte inderdaad impotent was
- men op het gerechtshof van Turnhout alle ontlastende documenten uit zijn dossier deed verdwijnen, wat door de Hoge Raad voor de Justitie die 3 keer onderzoek voerde, schriftelijk werd bevestigd
- dat men dit uitsluitend deed om de kinderpornozaak Zandvoort en de zaak van zijn halfbroer dicht te dekken en hem als zogezegd kindermisbruiker te kunnen veroordelen
- men op het hof van beroep te Antwerpen alwaar hij tot 4 jaar cel werd veroordeeld, de 7 cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort deed verdwijnen, wat tevens door de Hoge Raad voor de Justitie werd bevestigd. (De 7 van de in totaal 21 cd-roms, waren in 1998 aan door de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgd die ze via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys die thans lid is van de senaatscommissie Justitie, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken)
- justitieminister Vandeurzen geen onderzoek naar deze verdwijningen, die niets met de gerechtelijke procedures' te maken hebben, laat voeren waardoor de kindermisbruikers en zij die het onderzoek belemmerden worden beschermd, terwijl hij als zogezegde kindermisbruiker in de gevangenis zou moeten wegkwijnen
- Minister Vandeurzen en zijn vrienden van justitie het rapport van het College van procureurs-generaal in Den Haag niet wensen af te wachten en zij er op rekenen dat hij, nog voor dit rapport opgemaakt werd, overleden is
- hij niet wil dat Minister Vandeurzen en zijn vrienden van justitie, de kinderpornozaak Zandvoort, de opgezette klachten tegen hem en de gepleegde diefstallen op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout, definitief in de doofpot kunnen stoppen

Verder wens ik u van de volgende zaken op de hoogte te brengen:
- De Italiaanse geneesheer Dr. Gagliardi die nu al bijna een maand lang zijn best doet om Marcel in de gevangenis te gaan opzoeken, zal een afschrift van zijn identiteitskaart aan Marcel bezorgen zodat zijn bezoek geen probleem meer kan zijn.
- Ook Erik en Ingrid Riksen waarvan de kinderen door Marcel werden geholpen, proberen Marcel reeds een maand lang te bezoeken. Zij zonden een tiental dagen geleden een brief naar Marcel (met in bijlage een copie van hun identiteitskaart) waarin zij hun bezoek aanvroegen.
Zij telefoneerden reeds een 5-tal keren naar de gevangenis van Turnhout maar staan nog steeds niet ingeschreven en kunnen Marcel dus nog altijd niet bezoeken. Waarom krijgen deze mensen geen toelating tot bezoek ? Komt dat misschien omdat zij positief getuigden opzichtens Marcel ? Waarom is justitieminister Vadeurzen daarmee akkoord ?
- In opdracht van Marcel Vervloesem's advocaat Mter Raf Jespers kwamen er twee advocaten op bezoek bij Marcel maar die kregen slecht 5 en 10 minuten spreektijd. Waarom tracht justitie te voorkomen dat Marcel in de gevangenis beroep kan doen op zijn advocaat ? Heeft dit misschien te maken met de hoorzitting in Den Haag, de niet-onderzochte diefstallen, de spoedprocedure voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het feit dat Mter Jespers het parket-generaal te Antwerpen per aangetekende brief op de hoogte bracht van het feit dat Marcel tengevolge van zijn hart- en suikerziekte + zijn kanker in de gevangenis van Brugge kan overlijden ? Waarom is justitieminister Vandeurzen daarmee akkoord ?
- Marcel die thans slechts een paar kopjes water drinkt wat onvoldoende is om in geval van een hongerstaking en met een hart-en suikerziekte te overleven, zou alleen maar water krijgen aangeboden dat zo warm is dat het ondrinkbaar is.
- Marcel heeft twee dagen geleden eindelijk zijn schrijfmachine gekregen. Moest men werkelijk wachten totdat hij bijna niet meer in staat is om een brief te schrijven ? Waarom gaf justitie deze opdracht ? Waarom was justitieminister Vandeurzen, die -zoals gezegd- perfect op de hoogte is van dit dossier, daarmee akkoord ?
- Marcel die gisteren gelukkig nog aanspreekbaar was, kan ieder moment in een diabetische coma geraken waar hij niet meer levend uitgeraakt. Waarom nemen justitie en justitieminister Vandeurzen geen gepaste maatregelen (onderzoek van de diefstallen, voorlopige invrijheidsstelling onder electronisch toezicht,) en wachten zij totdat Marcel aan zijn honger- en dorststaking ten onder gaat ?
- Marcel ontvangt nu eindelijk zijn briefwisseling. In wiens opdracht werd zijn briefwisseling in de gevangenis geblokkeerd ?
- Marcel is thans opgesloten in een cel die eigenlijk bedoeld is voor mensen die een besmettelijke ziekte hebben. Er is geen enkele verluchting in zijn cel. Hij heeft geen enkel contact met medegevangenen. Drie keren per dag komt er een verpleegster langs om zijn bloed te controleren (omdat men zijn aders bijna niet meer vindt, staan de armen van Marcel vol blauwe plekken). Marcel verlaat zijn kamer slechts als hij bezoek heeft. Hij wordt dus volledig geisoleerd.
Wie van justitie is er verantwoordelijk voor deze onmenselijke en folterende behandeling. Waarom gaat ex-ziekenhuisdirecteur-justitieminister hiermee akkoord ? Heeft men nog nooit van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens gehoord dat door België mede werd ondertekend ?
- Op 8.9.2008 stond de suikerspiegel van Marcel op 460. Op 9.9.2008 ('smorgens) bleek zijn suikerspiegel reeds op 560 te staan en werd er besloten om Marcel naar de gevangenis van Brugge over te brengen. Waarom werd de familie van Marcel daarvan niet ingelicht zodat de schoonzoon van Marcel voor een gesloten gevangenis stond ? Waarom duurde het een hele dag vooraléér Marcel eindelijk per ziekenwagen werd weggevoerd en bleek de ziekenwagen op een bepaald moment zonder hem te zijn vertrokken om dan twee uur later weer terug te komen ?
Waarom schreef Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad dat Marcel dat het ziekenhuis van Turnhout werd overgebracht terwijl Marcel zich daarvan niets herinnert ?
- Hoelang denken de medici dat Marcel die besloten heeft om zijn dorst- en hongerstaking tot het einde te blijven doorzetten, zijn honger- en dorststaking kan volhouden zonder kans op overlijden ?
Waarom reageert justitieminister Vandeurzen niet die, via een speciale briefing, dagelijks van de stand van zaken op de hoogte wordt gehouden ? Waarom neemt de minister geen gepaste maatregelen (onderzoek van dediefstallen, voorlopige invrijheidstelling, onder electronisch toezicht,) terwijl hij in zijn beleidsverklaring justitie stelde dat de 'mens centraal moet staan binnen justitie' ?
- De 3 kleinkinderen van Marcel (waaronder een gehandicapte jongen) worden op school uitgemaakt voor 'Jullie grootvader is een vuile pedofiel' enzoverder. De vader van de kinderen nam reeds contact op met de schooldirecteur. Waarom moeten ook de familie en kleinkinderen van Marcel het slachtoffer worden van de moedwil en onbekwaamheid van het parket-generaal van Antwerpen en justitieminister Vandeurzen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Jan@janmarijnissen.nl, rvraak@sp.nl, skarabulut@sp.nl, pjansen@sp.nl, f.luijben@tweedekamer.nl, r.poppe@tweedekamer.nl, A.Gerkens@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, p.lempens@tweedekamer.nl, m.langkamp@tweedekamer.nl, e.roemer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, h.polderman@tweedekamer.nl, KvanVelzen@sp.nl, E.Irrgang@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, C.Aptroot@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, A.vMiltenburg@tweedekamer.nl, F.Teeven@tweedekamer.nl, j.remkes@tweedekamer.nl, S.Blok@tweedekamer.nl, h.kamp@tweedekamer.nl, L.Griffith@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, a.nicolai@tweedekamer.nl, f.weekers@tweedekamer.nl, J.Snijder@tweedekamer.nl, J.vBaalen@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, P.dKrom@tweedekamer.nl, edithschippers@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, W.vanBeek@tweedekamer.nl, I.Dezentjehamming@tweedekamer.nlCc: kro@omroep.nl, redactie@metronieuws.nl, ncrv@omroep.nl, redactie@nd.nl, info@net5.nl, radionieuws@nos.nl, publiek@nps.nl, nps@omroep.nl, nrc@nrc.nl, panorama@spaarnestad.nl, redactie@parool.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, amsterdam.newsroom@reuters.com, revu@tijdschriften.vnu.com, eric.ingrid@home.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, 5inhetland@rtl5.nl, rvu@omroep.nl, info@sbs6.nl, sgp@tweedekamer.nl, spfractie@tweedekamer.nl, redactie@spitsnet.nl, r.verdonk@tweedekamer.nl, teleacnot@omroep.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, tros@tros.nl, redactie@trouw.nl, pix@upi.nl, vara@vara.nl, vermist@tros.nl, publiek@veronica.nl, redactie@volkskrant.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl, info@vpro.nl, redactie.vn@weekbladpers.nl, vvdvoorlichting@tweedekamer.nl, wereldomroep@rnw.nl


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

De Telegraaf beschermt de kindermisbruikers


Telegraaf_126806eDe Nederlandse krant De Telegraaf berichtte op 25.9.2008 over de thans meer dan zorgwekkende gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die vandaag aan zijn 24ste dorst- en hongerstaking begint in zijn isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge.

Marcel Vervloesem die als een gevaarlijke terrorist werd behandeld (geen schrijfmachine in de cel, geen brieven, geen enkel contact met medegevangenen, een bijna volledige afzondering, alleen maar een zeer beperkt bezoek van de familie, geen verluchting in zijn cel, dag en nacht opgesloten, geen recht om zijn advocaat te spreken enz.) drinkt weliswaar sinds de zevende of achtste dag van zijn honger- en dorststaking een paar kopjes water omdat hij anders binnen de 10 dagen al in coma was geweest zonder dat iemand zou weten waarom.
In geval van een hongerstaking is men echter verplicht om liters water te drinken. En het is thans al zover gekomen dat zelfs een paar kopjes water te veel zijn omdat zijn maag dit niet meer aankan.

Het is dus een goede zaak dat De Telegraaf deze zaak ter sprake bracht.

Het probleem met De Telegraaf is echter dat zij haar lezers op een goedkope manier bedriegt, misleidt en totaal niet informeert.

In het berichtje van De Telegraaf van 25.9.08 kon men bijvoorbeeld lezen: 'Vervloesem werd begin dit jaar tot een celstraf van vier jaar veroordeeld voor seksueel misbruik van vier minderjarigen. Hij was in de jaren negentig een zelfverklaarde pedofielenjager en verwierf ook in Nederland bekendheid. Maar tussen 1975 en 1995 misbruikte hij zelf kinderen.'

Marcel Vervloesem misbruikte tussen 1975 en 1995 echter helemaal geen kinderen. Hij werd voor de klachten van zijn halfbroer Victor V. en zijn pedo-vriendjes (als ik het zo mag zeggen) immers in 2006 al vrijgesproken.
Over zijn halfbroer die gemeenteraadslid werd en tot voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd verkozen, bestaan er trouwens zo'n 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die nooit werkelijk onderzocht zijn. Zelfs nadat de lijst met pv's op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers was afgegeven, volgde er geen grondig onderzoek. Dat is ook enigszins begrijpelijk. Indien zou gebleken hebben dat Victor V. zelf kinderen misbruikte, dan was de hele Vlaamse pers en justitie met haar jarenlange verdachtmakingen tegenover Marcel Vervloesem immers als een corrupte bende door de mand gevallen.

De Telegraaf heeft het ook over vier minderjarigen terwijl het ging om drie minderjarigen uit de kringen van Victor V. die als eerste met zijn gefantaseerde verhalen over de zogenaamde folteringen en verkrachtingen waarvan hij in zijn jeugd het slachtoffer was geweest', naar de pers liep.
Eén van die minderjarigen had zelfs eerst een klacht tegen Victor V. ingediend maar wijzigde die klacht na een 8 uren durende ondervraging door de politie van Herentals, in een klacht tegen Marcel Vervloesem. De jongen vond dit waarschijnlijk het meest raadzame gezien hij met de andere minderjarigen bij een gewapende roofoverval en bij drugshandel was betrokken.

De Telegraaf vertelt er ook niet bij dat Marcel Vervloesem ten tijde van de zogenaamde verkrachtingen in 2005, impotent was tengevolge van zijn zware suikerziekte en dat er medische rapporten van bestaan die de rechter in Antwerpen, zonder een gerechtelijke tegenexpert aan te stellen, gewoon naast zich neerlegde.

De Telegraaf heeft het wel op een kinderachtige manier opnieuw over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' alhoewel dit niets met de feiten heeft te maken en de meeste journalisten dit alleen maar tot vervelens toe blijven herhalen omdat ze er een plezier in vinden om de weerloze Marcel Vervloesem tot op de grond af te breken.

De krant verzwijgt dat de Hoge Raad voor de Justitie die tot driemaal een onderzoek instelde, schriftelijk bevestigde dat de ontlastende bewijzen en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen zijn zodat Marcel Vervloesem veroordeeld werd op basis van een totaal onvolledig dossier dat alleen de gefantaseerde verhalen van de jeugdige misdadigers uit 2005 en een nooit op DNA-sporen onderzocht bamboo-stokje bevatte.

De Telegraaf zwijgt ook bewust over de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen en die één of andere magistraat misschien per vergissing mee naar zijn slaapkamer heeft genomen.
De Werkgroep Morkhoven bezorgde deze cd-roms in 1998 aan de Koning die ze via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.

Het toppunt van kinderachtige verdachtmakingen is het plaatje dat De Telegraaf naast haar berichtje zette. Daarop werden de ogen van Marcel Vervloesem met een zwart streepje afgedekt zodat zelfs de meest stompzinnige lezers van deze krant zouden begrijpen dat Marcel Vervloesem een 'pedofiel' is. De Telegraaf wil haar domme lezers immers doen geloven dat zij de pedofielen keihard aanpakt terwijl de krant enkel de kindermisbruikers in de zaak Zandvoort die nooit werden opgespoord en vervolgd, wil beschermen.


Kinderpornojager Vervloesem in hongerstaking

Telegraaf.25.9.08.vervloesem_383247dBRUSSEL -  De zelfverklaarde Belgische kinderpornojager Marcel Vervloesem houdt al drie weken een honger- en drinkstaking in de gevangenis in Brugge. Dat meldt de voorzitter van zijn Werkgroep Morkhoven.

Vervloesem werd begin dit jaar tot een celstraf van vier jaar veroordeeld voor seksueel misbruik van vier minderjarigen. Hij was in de jaren negentig een zelfverklaarde pedofielenjager en verwierf ook in Nederland bekendheid. Maar tussen 1975 en 1995 misbruikte hij zelf kinderen.
Vervloesem beweert dat er een complot tegen hem is gesmeed. Zijn medestanders roepen Nederlandse Tweede Kamerleden op hem te beschermen omdat hij in de gevangenis als terrorist behandeld zou worden. Vervloesem heeft een hartkwaal en diabetes en zou volgens zijn werkgroep elk moment in een coma kunnen raken.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/2025411/__Kinderpornojager_in_hongerstaking__.htmldo 25 sep 2008, 18:11


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

26-09-08

Marcel Vervloesem - 22ième jour de la grève de la faim et du soif: Giovanni


'Je suis convaincu qu'on veut laisser mourir Marcel au prison ou à l'hôpital de Bruges'

marcel_action_bxl 126


Cher Giovanni,

Excusez-moi pour le fait que je ne pouvais pas répondre immédiatemment.

Eric en Ingrid Riksen, les parents des enfants-victimes qui ont été aidé par Marcel et qui ont toujours soutenu Marcel, ont enfin eu la permission de visiter Marcel.

Ils attendaient (comme Giorgio) presque un mois.

Il y a déjà deux semaines qu'ils ont correctement envoyer leur demande à Marcel en ajoutant une copie de leur carte d'identité.

Ils étaient obligés de téléphoner presque 10 fois au prison de Bruges.

Ils voulaient visiter Marcel demain mais demain il y a à nouveau une grève des gardiens à Bruges.

J'ai l'impression que la correspondence de Marcel reste bloqué et j'ai découvert qu'on une 'régime spécial' chez Marcel. En 2006 on a utilisé ce 'régime spécial' pour une groupe de 3 activistes kurdes qui étaient étiquêtés comme des 'terroristes'.
Comme Marcel, ils devenaient complètement isolés; ils n'avaient aucune contact avec les autres prisoniers, leur correspondence et leur communications téléphoniques étaient controlés (bloqués), leur droit de visite était énormement limité, ils n'avaient presque pas la permission de parler leurs avocats etc.

Si Marcel est encore en vie dans quelques jours, c'est mieux de lui écrire personnellement et de lui demander (s' il est encore capable de faire ça) de mettre le directeur au courant de votre demande. Il faut ajouter votre carte identité. Mais je crois que vous serez trop tard parce que le directeur du prison de Bruges fait tout pour éviter la visite de certaines personnes à Marcel et Marcel va tomber à un coma diabétique si la justice ne lui laisse pas en liberté conditionelle pour des raisons de sa santé (maladie du coeur, lourdement diabétique, cancer,).

Je suis convaincu qu'on veut laisser mourir Marcel au prison ou à l'hôpital de Bruges parce qu'on veut étouffer l'affaire pédocriminelle de Zandvoort à tout prix. On veut aussi étouffer les vols aux tribunaux de Turnhout et d'Anvers des documents en décharge du dossier de Marcel et des cd-roms de l'affaire Zandvoort qui le Roi transmettait en 1998 à la justice.
On veut éviter à tout prix que le Collège des procureurs-général de La Haye qui invitait Marcel concerne le réseau de Zandvoort, il y a 6 semaines, transmet un copie de son rapport à Marcel.


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(Belgique - Belgium)

Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

02:29 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: mafia politique belge |  Facebook |

22-09-08

Politieke verloedering


vandenhove.MM'Scheiding der machten', zolang het in hun eigen kraam past

Van: Annemie Jans
Verzonden door: sint-truiden.be
Aan: werkgroepmorkhoven
Datum: 16 sep. 2008 09:30
Onderwerp: uw e-mails van 27 en 28 augustus 2008 en 2 en 9 september 2008

Aan de heer Jan Boeykens

Beste,

Ik heb de bovenvermelde mails goed ontvangen en heb de inhoud met de nodige aandacht doorgenomen.

De inhoud ervan beschouw ik als een vorm van vrije meningsuiting.

Zoals ik in mijn eerdere antwoorden reeds vermeldde, is er in België een scheiding der machten.

Als federaal volksvertegenwoordiger, deel uitmakend van de wetgevende macht, zal u begrijpen dat ik als democratisch verkozen politicus deze scheiding der machten respecteer en dan ook geen enkele uitspraak doe over een gerechtelijk dossier. Dit behoort immers tot de rechterlijke macht.

Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn en hoop dat u begrip hebt voor mijn standpunt.

Indien u andere vragen of suggesties heeft, van welke aard dan ook, neem gerust opnieuw contact op met mijn medewerkers of opnieuw met mijzelf.

Met vriendelijke groeten

Ludwig Vandenhove

burgemeester stad Sint-Truiden - federaal volksvertegenwoordiger www.ludwigvandenhove.be

PS! Indien u antwoordt of reageert, gelieve dit steeds te doen naar het e-mailadres: burgemeester@sint-truiden.be. Dank u.

Annemie Jans
Kabinetsmedewerker burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove
Administratief Centrum
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
Tel.:011-70 14 41 - fax: 011-70 14 50
E-mail: kabinet.burgemeester@sint-truiden.be en annemie.jans@sint-truiden.be


Van: Jan Boeykens
Aan: Annemie Jans
Datum: 16 sep. 2008 10:20
Onderwerp: Re: uw e-mails van 27 en 28 augustus 2008 en 2 en 9 september 2008

Geachte Mevrouw,

Zoals ik reeds zei, mag men de 'scheiding der machten' niet, naargelang het al of niet goed uitkomt, misbruiken en staat het de parlementsleden nog steeds vrij om zich met een parlementaire vraag tot de minister van justitie te richten.

De diefstallen van documenten uit dossiers en van cd-roms met het materiaal van een internationaal kinderpornonetwerk op onze gerechtshoven hebben niets met de gerechtelijke procedures en scheiding der machten te maken maar vallen onder de politieke bevoegdheid van de minister van justitie die ervoor moet zorgen dat de justitie efficiënt (en dus zonder diefstallen van allerlei materiaal) werkt.

Ook het bezoekrecht van gevangenen heeft niets met de scheiding der machten te maken en indien de wetten die door het parlement inzake de rechten van de gevangenen niet gerespecteerd worden, heeft een parlementslid het recht om de minister van justitie terzake te interpelleren.

We leven nog altijd in een democratie alhoewel de mensenrechten in België maar al te vaak geschonden worden en de Belgische Staat regelmatig door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt veroordeeld, wat haar een zeer slechte reputatie in het buitenland bezorgt.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Copie: kabinet.burgemeester@sint-truiden.be


Op 19-09-08 heeft Annemie Jans het volgende geschreven:

Aan de heer Jan Boeykens
Aan de heer H. Mertens
Aan de heer Y. Goossen

Beste

Ik beschouw de e-mails, die ik van u en van andere leden van de werkgroep Morkhoven krijg, als een vorm van vrije meningsuiting, maar ga er dan ook vanuit dat u mijn mening respecteert.

Kort wil ik het volgende antwoorden op de bovenvermelde e-mail:

- bij mijn weten is elke democratische partij, ook de sp.a, voor de scheiding der machten;
- ik heb niet de gewoonte om mij uit te spreken over strafrechterlijke aangelegenheden, zelfs niet in mijn eigen stad, omdat dit niet mijn bevoegdheid is, laat staan dat ik dit zou doen over strafrechterlijke aangelegenheden in andere steden, zoals u Herentals suggereert.

Naar de toekomst toe, zal ik uw e-mails niet meer beantwoorden omdat wij blijkbaar toch over de afhandeling van dit dossier, zonder op de inhoud te willen ingaan, van mening verschillen.

In een democratie moet dat nu eenmaal kunnen.

Indien u daarentegen punctuele vragen en/of bemerkingen over dit of andere dossiers hebt, mag u mij steeds opnieuw contacteren.

Met vriendelijke groeten

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden - federaal volksvertegenwoordiger
www.ludwigvandenhove.be

PS! Indien u antwoordt of reageert, gelieve dit steeds te doen naar het e-mailadres: burgemeester@sint-truiden.be. Dank u.

Annemie Jans
Kabinetsmedewerker burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove
Administratief Centrum
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
Tel.:011-70 14 41 - fax: 011-70 14 50
E-mail: kabinet.burgemeester@sint-truiden.be en annemie.jans@sint-truiden.be


Van: Jan Boeykens
Aan: kabinet.burgemeester@sint-truiden.be, Annemie Jans
Datum: 22 sep. 2008 21:23
Onderwerp: Re: uw e-mail van zaterdag 6 september 2008 met als onderwerp 'Marcel Vervloesem - kinderpornozaak Zandvoort'

Geachte Heer Vandenhove,

Betreft: de 'scheiding der machten in Herentals'

Het is jammer dat u dichtslaat op het moment dat ik de zogezegde 'scheiding der machten' op een openlijke en redelijke manier in vraag stel.

Dat getuigt niet direct van een progressieve en open geest.

Het is te vergelijken met iemand die geen discussie over 'gelijke rechten' wil omdat er in de Belgische Grondwet staat dat 'iedere Belg gelijk is voor wet'.

Zoals ik zei, hebben de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van ontlastende dossierstukken opzichtens Marcel Vervloesem en de 7 kinderporno-c-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Antwerpen en te Turnhout, niets te maken met gerechtelijke procedures en de 'scheiding der machten'.
Het betreft hier ordinaire diefstallen die moeten onderzocht worden.
De vraag is echter door wie want indien er magistraten bij betrokken zijn, zal justitie niet onmiddellijk geneigd zijn om een grondig onderzoek in te stellen. Spijtig dat justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) daar niet metéén aan dacht toen hij onze klachtbrief naar het parket-generaal in Antwerpen doorstuurde.

Het is dan ook jammer dat er in België geen enkele instantie bestaat die in dergelijke gevallen kan ingrijpen. De Hoge Raad voor de Justitie kan dergelijke diefstallen immers alleen maar vaststellen en heeft verder geen enkele bevoegdheid gekregen.

Justitieminister Vandeurzen die politiek bevoegd is voor de werking van justitie, verschuilt zich -zoals de meeste politici- natuurlijk achter het principe van de scheiding der machten dat, zoals we in de Herentals hebben kunnen vaststellen, door de CD&V- en Sp.a-politici niet gerespecteerd wordt.

Op het moment dat Marcel Vervloesem door een aantal criminele minderjarigen (gewapende roofoverval, drugshandel,) uit zijn wijk opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd omdat de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' uit 1998 aan geloofwaardigheid begonnen te verliezen, stelde het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V) voor om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten. De wijkbewoners wilden hem wegens zijn imago van 'kindermisbruiker' zogenaamd weg hebben. Diels vergat er echter bij te vermelden dat het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. dat de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde, de wijkbewoners daarvoor via een petitie had opgeroepen.
Zij vergat er ook bij te vertellen dat Victor V. in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelt en dat de petitie alleen door zijn vrienden uit de wijk werd ondertekend.
Tenslotte vergat zij ook rekening te houden met het feit dat Marcel Vervloesem toen niet eens veroordeeld was en het proces nog lopende was.
Maar ja, dat maakt nu éénmaal deel uit van de 'scheiding der machten'.

Dan was er nog de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) die Victor V. (die met zijn 27 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen inmiddels tot voorzitter van de de Commissie voor Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd verkozen) steeds heeft ondersteund.
Toen Marleen Diels de zaak in de Herentalse gemeenteraad ter sprake bracht, zei hij dat hij 'daar wel oren naar had omdat het hierbij ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.
Jan Peeters stapte met deze zaak zelfs naar de lokale pers.
Als burgemeester, Sp.a-kamerlid, ex-minister va Sociale Zaken en lid van het Nationale Sp.a-bureau had hij beter moeten weten en had hij moeten voorkomen dat het proces tegen Marcel Vervloesem via de media werd gevoerd.

Het principe van de scheiding der machten werd dus in de zaak Vervloesem niet gerespecteerd en uit de jarenlange berichtjes over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'kindermisbruiker' die door het persagentschap Belga werden verspreid en in de kranten verschenen, blijkt dat de zogezegde onafhankelijke pers nog nooit van het principe van de 'scheiding der machten' heeft gehoord.

Het wordt dan ook tijd dat de manier waarop het principe van de 'scheiding der machten' in België toegepast wordt en zelfs misbruikt wordt om misdaden in de doofpot te stoppen, aan een evaluatie wordt onderworpen.

Ik wou nog even aanstippen dat -zolang we nog in een democratische rechtsstaat leven- ieder democratisch verkozen parlementslid ook het recht heeft om de justitieminister te interpelleren en dat de parlementsleden de taak hebben om te controleren of de door hen gestemde wetten wel correct toegepast worden.

In de hoop u hiermede voldoende ingelicht te hebben, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

21:37 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: politieke verloedering |  Facebook |

20-09-08

Politieke gevangenen in België


Rights.mail-3PotenAFMarcel.mail-3


Politieke gevangenen in een democratische rechtsstaat... 'Dat kan niet !' zullen de meeste mensen mij zeggen. Toch meen ik dat dit in het geval van Marcel Vervloesem van onze vereniging het geval is.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------

Na meer dan 14 dagen kregen Dr. Gagliardi (Italië), de familie Riksen (Nederland), Prinses Jacqueline de Croÿ (ondervoorzitster van de Werkgroep Morkhoven) en ikzelf nog altijd geen toelating om Marcel Vervloesem te gaan bezoeken.

Het bezoek van Nick Vervloesem werd geweigerd.

Christel Vervloesem kon vorige week met veel moeite bij Marcel Vervloesem op bezoek gaan nadat men haar vroeg of ze geen afschrift van haar trouwboekje kon meebrengen.

Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem, kreeg enkele dagen geleden te horen dat ze een afschrift van haar geboorteakte moest meebrengen terwijl de bezoekers van de meeste gedetineerden zonder de minste voorwaarden binnenkunnen.

Het lijkt er dus op dat Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 16de dorst-en hongerstakingsdag in de gevangenis van Brugge begint, op een doelbewuste manier geisoleerd wordt van iederéén die samen met hem actie voerde of hem politiek zou kunnen ondersteunen. Ook zijn briefwisseling wordt grotendeels geblokkeerd zodat men verplicht is om hem aangetekend (en het best met een rode antwoordkaart) te schrijven.

Marcel Vervloesem werd ook in de gevangenis opgesloten omdat justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) zijn politieke verantwoordelijkheid niet wenst op te nemen inzake de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van de ontlastende stukken uit Vervloesem's dossier en de diefstallen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen.

Zoals de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit onderzocht werd, moeten de dieven (mogelijks vrienden van de kindermisbruikende jeugdrechter in de zaak Zandvoort) blijkbaar beschermd worden.

Vandeurzen die in zijn vorige leven een ziekenhuisdirecteur was, laat om één of andere reden ook toe dat zwaar zieke personen zoals Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker) in de gevangenissen worden opgesloten terwijl zij daar niet in thuis horen en Vandeurzen weet dat dergelijke zieke personen niet meer levend uit de gevangenis geraken.

Wat voor zin heeft het trouwens om zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem kunstmatig in leven te houden zodat ze, na een lange lijdensweg, toch sterven ?

Is het op deze manier misschien dat Vandeurzen de 'overbevolking' in de Belgische gevangenissen wil oplossen ?

Of betreft dit soms de zoveelste 'vergissing' van Vandeurzen en zijn christen-democraten die steeds de mond vol hebben over 'menselijke waarden' en 'de mens die centraal moet gesteld worden' ?

Het feit dat Vandeurzen toelaat dat het Herentalse gemeenteraadslid Victor V. dat de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in 1998 organiseerde, nog steeds vrij rondloopt en zelfs tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd verkozen terwijl hij zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan, toont aan dat het hier een politieke zaak betreft.

Vanuit Nederland werd er intussen reeds fel gereageerd omdat Marcel Vervloesem door het College van procureurs-generaal in Den Haag zes weken geleden, voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort werd uitgenodigd en omdat tijdens die hoorzitting bleek dat de Belgische justitie enkel de opzichtens Marcel belastende documenten heeft opgevraagd om hem te kunnen veroordelen en op te sluiten. Vandaar dat de Nederlandse justitie waarschijnlijk zoveel tijd nodig heeft om haar rapport over deze hoorzitting op te stellen.


Politieke gevangenen worden altijd geisoleerd, ook in België !

Van: eric en ingrid - nederland
Aan: Jan en Jacqueline - werkgroep morkhoven
Datum: 20 sep. 2008 11:35
Onderwerp: Bezoek marcel

Hoi Jan, zoals je wel had kunnen verwachten moet Eric maandag alweer terugbellen naar Brugge. Ze brachten het er nu op dat het tien dagen duurt voordat de directie toestemming geeft. Hier zakt je de moed toch van in de schoenen.

Ook zeiden ze dat ze onze brief nog niet in de computer hadden staan en dan duurt het vaker nog tien dagen, we worden gewoon uitgejokerd.

Ik hoop dat Marcel net zoals de vorige keer mijn brief mag lezen.

We geven de moed niet op.


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=


19-09-08

Marcel Vervloesem, 15e dag gevangenis - Verspreid onze omzendbrief - Dringend !


De kinderpornozaak Zandvoort en de vooraf beraamde moord op Marcel Vervloesem - Omzendbrief

vervloesem


Brussel, 18.9.2008 - In 1998 bezorgde de Werkgroep Morkhoven de Koning (het kabinet van de Koning) 7 cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort. De Koning liet die via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, die zoals de huidige justitieminister Jo Vandeurzen een 'justitieexpert' is van de CD&V (Christen Democraten), voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Reeds een half jaar geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat er op geen enkele wijze nog naar deze cd-roms werd verwezen. Hij concludeerde daaruit dat de cd-roms, zoals de tal van documenten ter zijner ontlasting, gestolen waren.

De verdwijning van de ontlastende documenten en de 7 kinderporno-cd-roms werd door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij omdat de Hoge Raad voor de Justitie alleen maar kan vaststellen en verder geen enkele bevoegdheid heeft gekregen.

Justitieminister Vandeurzen deelde in zijn antwoord van 7.4.2008 aan Hugo Mertens van de Werkgroep Morkhoven die om een grondig onderzoek vroeg naar de gestolen documenten en de cd-roms, mede: 'Het grondwettelijk principe staat de Minister van Justitie niet toe op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren. Evenwel maak ik kopie van uw schrijven over aan de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen.'

De diefstallen hadden echter niets met de 'gerechtelijke procedure' te maken en men kon van de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen moeilijk verwachten dat hij de diefstallen die mogelijks door zijn eigen magistraten op het gerecht te Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen gepleegd werden, zou laten onderzoeken.

Het was ook niet het juiste moment omdat procureur-generaal Mark Tack, openbare aanklager op het hof van beroep te Antwerpen, pas de 'zwaarste straf' voor Marcel Vervloesem had geëist en de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffertjes, 'enkel een luchtbel' had genoemd.

Er werd, zoals in het geval van de Open Brief met de 27 processen-verbaals inzake zedenfeiten op kinderen en minderjarigen van Vervloesem-aanklager Victor V. die door Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven op 23 oktober 2006 op het kabinet van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd afgegeven, dan ook niets meer van de aan de procureur-generaal overgemaakte klacht van de heer Hugo Mertens, vernomen.

De Werkgroep Morkhoven bracht in haar aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van 30 mei 2008 de Koning van deze feiten op de hoogte. De Werkgroep kreeg echter enkel de rode kaart terug die op het kabinet van de Koning als bewijs van ontvangst werd afgetekend.

Het schrijven terzake van de Werkgroep Morkhoven aan Jacques van Ypersele, de kabinetschef van de Koning, bleef eveneens onbeäntwoord.

De Werkgroep Morkhoven diende in haar aangetekende brief met rode antwoortkaart van 3 juni 2008 tevens een klacht in bij justitieminister Vandeurzen. Zij vroeg de minister om de diefstallen te laten onderzoeken. De Werkgroep kreeg echter alleen de rode kaart terug die op het kabinet Vandeurzen als bewijs van ontvangst werd afgetekend.

Marcel Vervloesem werd kort nadien, zonder rekening te houden met de diefstallen van de ontlastende documenten uit zijn strafdossier en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort, in de gevangenis opgesloten.
Ook met de tal van getuigenissen, bewijzen, expertiseverslagen... die de advocaten van Marcel Vervloesem in hun conclusies opnamen, werd geen rekening gehouden en rechter-voorzitter G. Van Craen van de 14de Kamer van het hof van beroep van Antwerpen die tevens rechter was in de zaak rond de isoleercellen in het Antwerps ziekenhuis Good Engels waarrond de Werkgroep Morkhoven destijds aktie voerde, nam er zelfs geen notitie van in zijn vonnis.

Op 8.9.2008 (de derde honger- en dorststakingsdag van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout) nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens telefonisch contact op met het kabinet van justitieminister Vandeurzen. Op de vraag van Jan Boeykens waarom justitieminister Vandeurzen zijn klachtbrief van 3 juni 2008 niet beäntwoord had, deelde de secretaresse mede dat zij 'zou laten uitzoeken op welke dienst deze brief terecht gekomen was'.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en wist te achterhalen dat kabinetsmedewerker Koen De Busser alle binnenkomende brieven ontvangt en het dossier van de Werkgroep Morkhoven binnen het kabinet opvolgt. 'Om de één of andere reden' had Koen De Busser 'de brief niet kunnen beantwoorden', werd hem gezegd.
Tenslotte kreeg Jan Boeykens Koen De Busser zelf aan de lijn.
Debusser reageerde op de vraag van Jan Boeykens met de dooddoeners dat hij 'zoveel brieven binnenkreeg' en 'dat hij iedere dag geen 20 brieven van de Werkgroep Morkhoven kon beantwoorden'. Jan Boeykens antwoordde hem dat het enkel over zijn aangetekende brief van 30 mei 2008 in verband met de diefstallen aan justitieminister Vandeurzen ging en dat hij geen zin had om over andere brieven te discussiëren.

Gezien De Busser hem niet verder wilde helpen, telefoneerde Jan Boeykens opnieuw naar het kabinet Vandeurzen. Er werd hem medegedeeld dat 'de brieven' aan de juridische dienst van justitie werden doorgegeven en hij werd geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met de heer Anthony Christians van het kabinet Vandeurzen.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw en kreeg Anthony Christians aan de lijn die hem zei dat Koen De Busser de man was die, op het niveau van het kabinet, verantwoordelijk was voor het dossier. Jan Boeykens werd opnieuw naar De Busser doorverwezen.
Toen Jan Boeykens zei dat De Busser hem niet verder wilde helpen, liet Anthony Christians weten dat hij Koen De Busser 'zou vragen om de brief van 30 mei 2008 te beantwoorden'.

Jan Boeykens wacht nog altijd het antwoord af van justitieminister Vandeurzen terwijl Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge alwaar hij in een isoleercel zo groot als een hondenhok werd opgesloten, vandaag aan zijn 14de dorst- en hongerstakingsdag begon.

Het leven van de zwaar zieke Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker) hangt nu aan een zijden draadje. Hij kan ieder moment in een diabetische coma vallen waaruit hij (zeker met zijn hartproblemen) niet meer levend uitgeraakt. Zijn nieren kunnen op elke ogenblik blokkeren.

Marcel Vervloesem die eergisteren (terug) bij bewustzijn was, schijnt ondraaglijke pijnen te lijden waardoor hij bijna niet meer kan slapen.

Alles wijst er dus op dat hij, met medeweten van justitieminister Vandeurzen, op een berekende manier uit de weg wordt geruimd zodat de misdaden binnen justitie en de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek in de doofpot kunnen gestoken worden.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat de justitieminister die in zijn vorig leven een ziekenhuisdirecteur was en die als justitie- en gezondheidsexpert van de CD&V bekend staat, bij deze doofpotpolitiek effectief betrokken is.

Misschien hoopt Vandeurzen met de schending van de mensenrechten en het opsluiten en laten doodgaan van onschuldige zieken in de gevangenissen, het probleem van de 'overbevolking' in de gevangenissen op te lossen.

Marcel Vervloesem werd zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag (Nederland) nog uitgenodigd voor een hoorzitting in verband met de kinderpornozaak Zandvoort. Het rapport dat het College van procureurs-generaal beloofde op te maken en aan Marcel Vervloesem beloofde te bezorgen, zal wellicht na de dood van Marcel Vervloesem klaar zijn...

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
België - Belgique - Belgium
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Enkele adressen:

cie.just@tweedekamer.nl, ad@ad.nl, nieuwsdienst@anp.nl, redactie@bijeen.nl, bnn@omroep.nl, werkgroepmorkhoven@gmail.com, cda@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl, cie.bzk@tweedekamer.nl, cie.buza@tweedekamer.nl, cie.eu@tweedekamer.nl, cie.jeugd@tweedekamer.nl, cie.ocw@tweedekamer.nl, cie.szw@tweedekamer.nl, cie.vz@tweedekamer.nl, cie.vws@tweedekamer.nl, d66@tweedekamer.nl, redactie.elsevier@ebi.nl, eo@omroep.nl, p.vgeel@tweedekamer.nl, A.Slob@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, F.Halsema@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, B.vdVlies@tweedekamer.nl, agneskant@sp.nl, m.rutte@tweedekamer.nl, groene@groene.nl, groenlinks@tweedekamer.nl, redactie@haagschecourant.nl, hpdetijd@worldonline.nl, hos@omroep.nl, ikon@ikon.nl, redactie@katholieknieuwsblad.nl, f.koserkaya@tweedekamer.nl, a.vietsch@tweedekamer.nl, M.dePater@tweedekamer.nl, H.Jager@tweedekamer.nl, F.Joldersma@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, N.vVroonhoven@tweedekamer.nl, F.dNeree@tweedekamer.nl, B.vBochove@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, J.Schreijer@tweedekamer.nl, C.Coruz@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, a.koppejan@tweedekamer.nl, J.Mastwijk@tweedekamer.nl, E.vHijum@tweedekamer.nl, a.willemse-vanderploeg@tweedekamer.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, j.schermers@tweedekamer.nl, r.vheugten@tweedekamer.nl, J.vanDijk@tweedekamer.nl, j.schinkelshoek@tweedekamer.nl, M.Smilde@tweedekamer.nl, K.Ferrier@tweedekamer.nl, J.Atsma@tweedekamer.nl, W.vandeCamp@tweedekamer.nl, c.jonker@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, JandeVries@tweedekamer.nl, G.Koopmans@tweedekamer.nl, J.tenHoopen@tweedekamer.nl, J.Hessels@tweedekamer.nl, j.biskop@tweedekamer.nl, M.Sterk@tweedekamer.nl, I.Aasted@tweedekamer.nl, e.bilder@tweedekamer.nl, H.Ormel@tweedekamer.nl, M.Haverkamp@tweedekamer.nl, L.Spies@tweedekamer.nl, e.blanksma@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, e.cramer@tweedekamer.nl, c.ortega@tweedekamer.nl, e.wiegman@tweedekamer.nl, e.anker@tweedekamer.nl, B.vHam@tweedekamer.nl, C.Vendrik@tweedekamer.nl, W.vGent@tweedekamer.nl, N.Azough@tweedekamer.nl, m.besselink@tweedekamer.nl, J.Boelhouwer@tweedekamer.nl, t.heerts@tweedekamer.nl, J.Leerdam@tweedekamer.nl, M.Kraneveldt@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, J.Dijsselbloem@tweedekamer.nl, s.bouchibti@tweedekamer.nl, A.Timmer@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl, J.Tichelaar@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, H.Waalkens@tweedekamer.nl, L.Blom@tweedekamer.nl, M.vDam@tweedekamer.nl, m.vdijken@tweedekamer.nl, e.vdveen@tweedekamer.nl, p.kalma@tweedekamer.nl, P.Smeets@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, S.Depla@tweedekamer.nl, h.spekman@tweedekamer.nl, l.roefs@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, p.heijnen@tweedekamer.nl, c.gillard@tweedekamer.nl, p.tang@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, r.leijten@tweedekamer.nl, jdewit@sp.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, n.drooij@tweedekamer.nl, Jan@janmarijnissen.nl, rvraak@sp.nl, skarabulut@sp.nl, pjansen@sp.nl, f.luijben@tweedekamer.nl, r.poppe@tweedekamer.nl, A.Gerkens@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, p.lempens@tweedekamer.nl, m.langkamp@tweedekamer.nl, e.roemer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, h.polderman@tweedekamer.nl, KvanVelzen@sp.nl, E.Irrgang@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, C.Aptroot@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, A.vMiltenburg@tweedekamer.nl, F.Teeven@tweedekamer.nl, j.remkes@tweedekamer.nl, S.Blok@tweedekamer.nl, h.kamp@tweedekamer.nl, L.Griffith@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, a.nicolai@tweedekamer.nl, f.weekers@tweedekamer.nl, J.Snijder@tweedekamer.nl, J.vBaalen@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, P.dKrom@tweedekamer.nl, edithschippers@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, W.vanBeek@tweedekamer.nl, I.Dezentjehamming@tweedekamer.nl, kro@omroep.nl, redactie@metronieuws.nl, ncrv@omroep.nl, redactie@nd.nl, info@net5.nl, radionieuws@nos.nl, publiek@nps.nl, nps@omroep.nl, nrc@nrc.nl, panorama@spaarnestad.nl, redactie@parool.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, amsterdam.newsroom@reuters.com, revu@tijdschriften.vnu.com, eric.ingrid@home.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, 5inhetland@rtl5.nl, rvu@omroep.nl, info@sbs6.nl, sgp@tweedekamer.nl, spfractie@tweedekamer.nl, redactie@spitsnet.nl, r.verdonk@tweedekamer.nl, teleacnot@omroep.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, tros@tros.nl, redactie@trouw.nl, pix@upi.nl, vara@vara.nl, vermist@tros.nl, publiek@veronica.nl, redactie@volkskrant.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl, info@vpro.nl, redactie.vn@weekbladpers.nl, vvdvoorlichting@tweedekamer.nl, wereldomroep@rnw.nl


Schrijf naar Marcel Vervloesem (best per aangetekende brief) en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem (registred mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

----------

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr

14-09-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking - 10de dag


Victorreke.07-zandvoort-cabale-video3Victor V. zei in één of ander interview dat de veroordeling van zijn halfbroer, de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, 'het mooiste geschenk van zijn leven' was. En dat klopt want dank zij de publiciteit rond zijn slachtoffersmandaat en de steun van het Herentalse Sp.a-bestuur waarin hij zetelt, werd Victor V. bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij, bestuurslid van het OCMW van Herentals, tot gemeenteraadslid verkozen, tot voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals benoemd en tot stedelijke vertegenwoordiger voor de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

Een dergelijke politieke bliksemcarrière is niet slecht voor iemand die alleen maar een fonetisch schrift hanteert (alleen maar kan schrijven zoals hij spreekt, zonder hoofdletters of leestekens en in het plaatselijk dialect).

Hier volgen nog enkele uitspraken van Victor V. die, niettegenstaande de 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en jongeren waarin hij wordt genoemd, de volle steun van het Sp.a-bestuur te Herentals geniet en blijkbaar nog een sinister plezier beleeft aan het feit dat zijn zieke halfbroer Marcel in de gevangenis van Brugge langzaam ligt weg te sterven. De Sp.a en de CD&V hebben met elkaar een bestuursakkoord gesloten in Herentals. Soort zoekt soort...

De: zoro1072 Envoyé : 12/11/2006 04:54

Objet : Open Brief met de 30 processen-verbaals aan procureur-generaal Dekkers

'heeft marcel ook verteld dat hij10 geinterneerd is geweest
7x maand in de gevangenis voor oplichting en misbruik
dat de pv hier bijna allemaal de zelde nummers dragen
dat hij een dictator is en hij van niemand kretiek kan verdragen
dat hij bijna nooit gewerkt heeft en dat hij de gelden van de sukkelaars haalt
dat hij denk dat hij god de vader is
wie is zijn vzw? en wie zijn zijn bestuursleden....................
dat hij nooit voorzitter is van een vereneging,omdat de voorzitter voor alles opdraait
dat hij media geil is
dat hij mensen manipuleerd
dat wat hij zegd wat een ander gedaan heeft ,mag je zeker van zijn dat hij dit allemaal zelf doet!!!!!!!!!
dat hij altijd onschuldigen voor zijn kare spant ,omdat deze iets mispeuterd hebben,en hij ze dan chanteerd
IS DAT DE WEKGROEP MORKHOVEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

---------

zijn jullie het niet beu om elke dag het zefde te zetten en vervloesem marcel zou beter zwijgen want hij laat valse klachten tegen mij neerleggen en zoveel prossesen tegen mij en dit met bijna de zelfde nummer of is jullie wekgroep hellemaal pedofiel getint doe maar verder ik leg altijd klacht tegen jullie bij elke overtreding je zou beter je echte naam gebruiken ipv fictieve alle wacht maar tot in beroep

---------

5-09-2008, 17:42:52

spijtig

zo ne tamtam iedereen weet het al de sukkelaar is ziekskes maar voor de kinderen lastig te vallen gaat het nog wel allemaal en als hij dood gaat is het zijn eigen schuld en jullie moeten niet zeveren dat het aan de minister ligt die heeft toch niet gezegt dat hij niet mag eten

http://corruptie.skynetblogs.be/post/6217531/marcel-vervloesem-in-de-gevangenis#7754994

---------

6-09-2008, 15:27:40

Gelukkig zit de kindermisbruiker nu vast en jullie steunen die wat schrijf je dan van een ander en nee ik ben niet vervloesem v en ook niet iemand van zijn vrienden maar een mens die recht voor de raap is en niet iemand die de schuld geeft aan andere zoals u vriend met zijn vieze praktijken iedereen heeft recht om te spreken maar iemand beschuldigen waar geen bewijzen van zijn die moesten ze ook maar vast zetten

vermeiren
christina_rombouts@hotmail.com

---------

6-09-2008, 22:31:28 aan jefke

Als het alles is wat je kunt schrijven laat het dan zo ik denk dat het bij jullie meer een clubke is dat vol zit van dat soort die denken dat ik alleen de kranten lees maar als er iemand van jullie clubke aan mijne kleine komt dan zal ik daar wel voor in den bak gaan zitten maar die maak ik persoonlijk af en jefke pasop ik weet meer dan je denkt hou eerst u hand eens boven u hoofd voor dat ge mat namen begint te gooien

vermeiren
christina_rombouts@hotmail.com

---------

7-09-2008, 09:45:05 aan jefke

Nu moet ge niet vragen welke achterlijke bende dat jullie zijn dat ge zelfs al denkt dat ik victorke ben ik wist niet dat ge door de computer kon kijken als gij er ook uit zie als uwe marcel amai dan gewoon om van te griezelen

vermeiren
christina_rombouts@hotmail.com

---------

7-09-2008, 17:45:39 aan jefke

mis poes je zit op het verkeerde pad maar ik ken jou wel spijtig dat het andersom niet is je zult nog wat moeten zoeken gij gaat mij zeker niet bang maken hoor trouwens niemand van u soort

vermeiren
christina_rombouts@hotmail.com

---------

7-09-2008, 17:48:54 Aan Boeykens

Amai je bent precies jaloers op victor dat hij zo een mooie job heeft en niet moet leven van een vzw zoals gij en is uw taal gebruik zo perfect misschien je doet alleen maar knippen en plakken het is altijd hetzelfde dat je kan lezen

vermeiren
christina_rombouts@hotmail.com

---------

8-09-2008, 10:22:14 aan boeykens

ale weer een herhaling van het knippen en plakken
Ik heb ook een een briefje geschreven naar minister Vandeurzen zoals jullie dat doen zien of dit niks opleverd anders zal ik dat ook eens door de hele wereld sturen

vermeiren
christina_rombouts@hotmail.com

---------

37

Vermeiren op 11 september, 2008 om 8:50 pm

Zwak te zeggen dat hij in een complot zit dat is dan al 35 jaar als ik goed heb gelezen en heel zwak om altijd maar over cd roms bezig te zijn terwijl hij wel voor andere feiten is veroordeeld die daar niks met te maken hebben en als hij niet wilt eten en drinken dat is dan zijn probleem en dat moet ge dan niet op iemand anders steken omdat die niet antwoorden zoals jullie dat willen

http://www.standejong.nl/2008/09/07/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/#comment-3099

---------

53

Vermeiren op 14 september, 2008 om 12:07 aan Boeykens

Ge zijt verkeerd maar droom maar

verder jij denkt toch dat alles wat jij schrijft juist is en de mensen die jullie willen geloven doen maar , maar ze moeten ook eens een ander klokje horen luiden voor ze een besluit nemen

---------

55

Vermeiren op 14 september, 2008 om 8:56 aan P. de Goede

Ik doe maar juist wat Boeykens doet daar zeggen jullie niks van maar dat past waarschijnlijk beter in je kraam
maar ik ben even vrij om een mening te hebben als jullie en anders moeten jullie dit maar afschermen zodat ik niet kan reageren maar ja dan kunnen de mensen ook niet lezen wat jullie willen schrijven

---------

56

Vermeiren op 14 september, 2008 om 9:08 aan P.de Goede

Ik denk dat ik duidelijk genoeg ben dat ik jullie zeg dat vervloesem niet voor niks in de gevangenis zit dat is wel voor de feiten die hij gepleegd heeft en als hij dan niet wilt eten en drinken zo ja dat is dan maar juist om zijn verdiende straf te ontlopen maar mischien dat hij is met uwe leuter speelt dat ge dan wel anders zult reageren of denken jullie misschien dat wij allemaal zo liegen als vervloesem nu moet ge eens nadenken als een volwassen mens hij is in coma geweest hij ziet niks meer maar toch kan hij nog een brief schrijven hallo denkt Boeykens nu echt dat ik achterlijk ben dat hij dan eerst zijn hand maar is boven zijn hoofd houd

---------

57

Vermeiren op 14 september, 2008 om 9:39 aan Stan de Jong

Voor mijn part schrijf jij nog wat je wilt jij bent de journalist maar ik kan je wel zeggen dat ik nooit gevraagd ben om een test aan de leugendetector af te leggen dat is nog wel iets anders als weigeren ook weet ik dat er meer dan drie slachtoffers zijn maar dat er door de jaren heen een aantal verjaard waren en een deel niet bewezen maar blijkbaar geloven jullie een mooi prater die vind dat alleen dat van hem juist is en de rest zijn marginalen en criminelen

---------

60

Vermeiren op 14 september, 2008 om 12:00 pm

Beste Ingrid en Caro

Jullie denken al hetzelfde als Boeykens maar voor alle duidelijk je hebt het mis ik ben Victor niet en ik hoef zeker niet voor mijn job te vrezen ik heb een goed betaalde job waar ik heb moeten voor werken en niet op iemand anders zijn dak moet leven ik ben nog lang geen marginaal of crimineel blanco straf register maar ik hoop voor jullie dat je geen kinderen hebt zo ja pas dan toch maar op het kan iedereen overkomen ik heb er zelf ook niet om gevraagd omm door Vervloesem te worden lastig gevallen maar ja als je het niet mee maakt kun je er ook niet over mee praten dus ik zo zeggen mondje dicht en luister ook eens naar andere mensen

---------

64

Vermeiren op 14 september, 2008 om 8:04 pm Aan Boeykens

Ik dacht dat die halfbroer van Marcel Vervloesem toch Victor Vervloesem Noemde en niet vermeiren zo kun je zien hoe jij wel denkt en denken dat je het bij het rechte eind hebt ik zal het u nog eens zeggen dat je mis bent en die 30 processen verbaal daar weet ik niks van mijn vingers zijn proper en stinken niet zoals die van Marcel Vervloesem

---------

66

Vermeiren op 14 september, 2008 om 9:42 pm aan Boeykens

Dat berichtje heb ik gestuurd maar toch ben ik niet Victor


Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr


Marcel begint morgen in de gevangenis van Brugge aan zijn 11de dorst- en hongerstakingsdag en weigert iedere medicatie voor zijn hartziekte, suikerziekte en kanker. Hij heeft ook een contract ondertekend waarin hij zegt dat hij geen medische behandeling wil als hij definitief in coma geraakt. Vermoedelijk is Marcel op 9.9.2008 reeds in coma geweest en heeft men hem, tegen zijn wil, in leven gehouden.

Het is duidelijk dat justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) echter besloten heeft om de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel en de door de Hoge Raad voor de Justitie eveneens vastgestelde diefstallen van kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, niet te laten onderzoeken.
Vandeurzen houdt ook geen rekening met de medische toestand van Marcel waardoor deze langzaam in de gevangenis ligt te sterven.
Moest Marcel de gevangenis vooralsnog verlaten, dan heeft men hem tot een levend wrak gemaakt en hoeft Marcel geen enkele levensverwachting meer te koesteren. Vandeurzen die in een vorig leven ziekenhuisdirecteur is geweest, hoopt het probleem van de overvolle gevangenissen in België op die manier op te lossen.

Schrijf naar Marcel zolang hij nog bij bewustzijn is:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Voor Nederland: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto: Victorreke

De verdwenen video


België is een centrum van kinderhandel
La Belgique est un centre de traffics d'enfants
Belgium is a center of child trafficking

mail-1


De Belgische justitie die met een aantal politici al het mogelijke heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen, was niet opgezet met de akties van de Werkgroep Morkhoven voor de gevangenis van Turnhout waarbij de doofpotpolitiek in de zaak Zandvoort werd aangeklaagd en de vrijlating van Marcel Vervloesem werd geeist.

Vandaar dat de video over deze aktie is verdwenen.

De Belgische justitie heeft Marcel Vervloesem nu wel als zogezegde kindermisbruiker kunnen veroordelen maar heeft de pech dat er steeds meer en meer mensen en internationale instanties zijn die zich vragen stellen over:
- de diefstallen van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem teineinde hem als zogezegde pedofiel te kunnen veroordelen
- de diefstal van de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen
- het feit dat deze diefstallen door de Hoge Raad voor de Justitie werden vastgesteld terwijl justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) niets onderneemt
- de blijvende ondersteuning door gerecht en politici van de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem die zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.

Zelfs indien Marcel Vervloesem in de gevangenis zou overlijden, is het einde van deze kwestie dus nog lang niet in zicht.
Men zou zelfs kunnen zeggen dat de strijd tegen de jarenlange doofpot-politiek dan pas zal beginnen.


En refusant de boire et de manger, ainsi que la prise de ses médicaments, alors qu’il est cardiaque et diabétique, Marcel Vervloesem, qui s’est présenté de lui-même à la prison de Turnhout, met volontairement sa vie en danger. Une vie consacrée tout entière à la dénonciation des réseaux pédo-criminels. Affaibli et plongé dans une lassitude extrême, ayant été attaqué de toutes parts cet homme a besoin de notre solidarité. Nous ne pouvons rester indifférents.

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr

Ecrivéz à Marcel:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Photo: Action devant la prison de Turnhout

13-09-08

Action pour la libération de Marcel VervloesemEn refusant de boire et de manger, ainsi que la prise de ses médicaments, alors qu’il est cardiaque et diabétique, Marcel Vervloesem, qui s’est présenté de lui-même à la prison de Turnhout, met volontairement sa vie en danger. Une vie consacrée tout entière à la dénonciation des réseaux pédo-criminels. Affaibli et plongé dans une lassitude extrême, ayant été attaqué de toutes parts cet homme a besoin de notre solidarité. Nous ne pouvons rester indifférents.

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

11-09-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking - 7de dag


Actie voor de gevangenis van Turnhout met een door Marcel Vervloesem in kaart gebracht kinderpornonetwerk

bel.gevangenis.mail-10zandvoort.gevangenis.mail-2


Brussel, 11.9.2008 - Marcel Vervloesem is vandaag aan zijn 7de dorst- en hongerstakingsdag begonnen en weigert uit protest tegen de fraude in zijn dossier en zijn onmenswaardige opsluiting in de gevangenis, ook elke medicatie voor zijn hartziekte, zijn suikerziekte en de kanker waarvoor hij begin van dit jaar geopereerd werd. Hij zal dus eerstdaags in coma geraken en overlijden terwijl justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen van de ontlastende documenten uit het dossier Vervloesem en de 7 cd-roms met kinderporno van de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, ongemoeid laat. Wat de cd-roms betreft: de Belgische Koning ontving deze cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort in 1998 van de Werkgroep Morkhoven en had ze zogezegd voor onderzoek door de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen laten overmaken. Dit is maar één van de vele zaken die door justitie worden toegedekt en door de Belgische pers worden doodgezwegen.

Het bestuur van de Werkgroep Morkhoven en een Italiaanse arts die daarvoor speciaal naar België wil komen, kunnen Marcel Vervloesem niet zien omdat de bezoekregeling zogenaamd gewijzigd werd terwijl een paar Nederlandse ouders die Marcel Vervloesem willen opzoeken, gisteren van de gevangenis in Brugge nog te horen kregen dat zij zich -zoals in het verleden altijd het geval was- 'schriftelijk tot de directeur van de gevangenis' moeten wenden. De leugen regeert in België.

Protesteer nu het nog kan bij:

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01 - Fax : (0032) 02 542 82 85

Minister Jo Vandeurzen
Federale Overheidsdienst Justitie
Beleidscel van de Minister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: (0032) 02 542 80 21 - Fax: (0032) 02 542 80 00

De gevangenis waarnaar Marcel Vervloesem werd overgebracht:
Penitentiair Complex Brugge
Afdeling Mannen 1 - Infirmerie
Ter attentie van Marcel Vervloesem
Lege Weg 200, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Tel: (0032) 050 45 71 11 - Fax: (0032) 050 45 71 89


Marcel Vervloesem était innocent


COMMENT ON DETRUIT UN HOMME

arton409-1Marcel VERVLOESEM en danger
dimanche 7 septembre 2008

En refusant de boire et de manger, ainsi que la prise de ses médicaments, alors qu’il est cardiaque et diabétique, Marcel Vervloesem, qui s’est présenté de lui-même à la prison de Turnhout, met volontairement sa vie en danger. Une vie consacrée tout entière à la dénonciation des réseaux pédo-criminels. Affaibli et plongé dans une lassitude extrême, ayant été attaqué de toutes parts cet homme a besoin de notre solidarité. Nous ne pouvons rester indifférents.
Quelles que furent les erreurs que l’on a pu reprocher à cet homme, nous n’avons pas le droit de le laisser mourir en prison. Le 5 septembre 2008, à 14h00, Marcel Vervloesem est entré en prison. Depuis ce jour et cette heure, il refuse de boire et de s’alimenter ainsi que de prendre ses médicaments alors qu’il est diabétique et cardiaque.

Marcel Vervloesem, fondateur et fer de lance de l’association de citoyens " WERKGROEP-MORHOVEN" n’a pas voulu se soustraire à la peine de prison qui lui a été infligée à la suite d’une procédure judiciaire dont le Procureur du Roi J. Poels a lui-même déclaré dans une lettre adressée au Conseil Supérieur de la Justice " qu’elle présente des erreurs humaines, et que parmi celles erreurs il y a en effet la disparition d’une partie du dossier concernant Marcel Vervloesem"
A refaire tout le parcours du dossier, et ce depuis 1999, on ne peut être que stupéfait devant le montage de certaines plaintes, accusant Marcel Vervloesem d’actes pédo-criminels,et l’absence de prise en considération des arguments de sa défense. Il a passé avec succès le test du polygraphe alors que ses accusateurs s’y refusaient, il a été accusé de faits que la faculté de médecine le reconnaît physiquement incapable de commettre.
Mais il a été condamné en première instance, en appel et la cour de cassation a rejeté son pourvoi. Il est dès lors délicat de faire la part des choses et de proclamer qu’il soit innocent.

Mais ce qui se passe aujourd’hui ne peut occulter le passé. Cet homme a consacré sa vie à dénoncer les réseaux de pédophilie, en Hollande, au Portugal, en Allemagne, en France et même en Belgique.
Plusieurs reportages TV lui ont été consacré dont deux, par la RTBF, en 1998 (mars et septembre) Réseaux Pedo Video alors qu’il venait de révéler l’existence et d’envoyer aux autorités judiciaires des CD-ROMS prouvant les activités pédo-criminelles du réseau hollandais "Apollo" (Zandvoort) dont un des responsables fut tué pendant l’été 98. Il est remarquable que c’est peu après ces révélations que les premières plaintes contre Marcel Vervloesem ont été déposées au parquet de Turnhout dans un dossier dont d’autres Pro Justicia montraient que des personnes ont été payées pour formuler des accusations.

Les manœuvres les plus subtiles qui puissent détruire un homme et ses actions en matière de dénonciation des réseaux pédophiles c’est de l’accuser d’être lui-même un pédophile.
Non seulement cela décrédibilise toutes les révélations dont il est l’auteur, mais cela lui fait perdre le soutien et la solidarité des militants des droits de l’enfant placés ainsi dans une situation insupportable de ne plus savoir que faire à son égard ni quoi penser.

Nous ne voulons pas tomber dans ce piège

Nous avons déjà soutenu Marcel Vervloesem dans ses déboires judiciaires par des articles http://www.wittecomitesblancs.be/ar...et une pétition http://www.wittecomitesblancs.be/ar..., en 2005, lors d’une grève de la faim en prison.

Nous faisons un appel urgent à chacun pour rompre l’isolement dans lequel se trouve Marcel Vervloesem en lui manifestant sa solidarité.

http://www.wittecomitesblancs.be/article.php3?id_article=409


Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

10-09-08

Marcel Vervloesem: honger- en dorststaking - dag 6


Marcel Vervloesem mag de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven niet meer zien

mail-3Protesteer bij:

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01 - Fax : (0032) 02 542 82 85

Minister Jo Vandeurzen
Federale Overheidsdienst Justitie
Beleidscel van de Minister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: (0032) 02 542 80 21 - Fax: (0032) 02 542 80 00

De gevangenis waarnaar Marcel Vervloesem werd overgebracht:
Penitentiair Complex Brugge
Afdeling Mannen 1 - Infirmerie
Ter attentie van Marcel Vervloesem
Lege Weg 200, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Tel: (0032) 050 45 71 11 - Fax: (0032) 050 45 71 89

Foto: 9.9.2008 - 17u - Actie voor de gevangenis te Turnhout die door de politie onmiddellijk werd verboden. Marcel Vervloesem was 20 minuten voordien in een ziekenwagen geladen, richting Brugge...

20:06 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: doofpot vandeurzen |  Facebook |

Marcel Vervloesem: honger- en dorststaking - dag 5 - Actie !


9.9.2008 - Actie voor de gevangenis van Turnhout

mail-1mail-2mail-3


08-09-08

Marcel Vervloesem in de gevangenis (dag 4)


marcelcrimineletrekjes.vandeurzenkop1aDekkers.large_379568


Ik nam, als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, vandaag omstreeks 12u. telefonisch contact op met het kabinet van justitieminister Vandeurzen.
Kabinetsadviseur Stas die verantwoordelijk is voor de gevangenismaterie, zei mij dat hij de aangetekende brief van Prinses de Croÿ 'niet had ontvangen' en dat deze brief 'misschien bij de kabinetschef was blijven liggen'. Toen ik hem zei dat de brief normaal bij hem had moeten aankomen omdat hij tenslotte verantwoordelijk is voor de gevangeniszaken, deelde de heer Stas mij opgewonden mede dat ik mij niet hoefde te mengen met de zaken van het kabinet.
Hij sloot af met de woorden dat hij 'contact ging opnemen met de directie van het bestuur van de gevangenissen'.

Ik had echter ook graag een antwoord gehad op de vraag waar mijn aangetekende brief (met rode antwoordkaart) aan minister Vandeurzen is gebleven. In deze brief die reeds dateert van 30 mei 2008 vroeg ik de minister om ondermeer klaarheid te brengen in de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende documenten en van de cd-roms met het te onderzoeken kinderpornomateriaal Zandvoort in het dossier van Marcel Vervloesem. Ik telefoneerde dus opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en kreeg de secretaresse van de minister aan de lijn die me mededeelde dat zij zou laten uitzoeken 'op welke dienst deze brief terecht gekomen was'.

Omdat ik niet tevreden was met deze uitleg telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en wist ik te achterhalen dat een zekere Koen De Busser de kabinetsmedewerker was die alle binnenkomende brieven ontving en dat deze man 'om één of andere reden mijn brief niet had kunnen beantwoorden'.
Toen ik Koen De Busser zelf aan de lijn kreeg, vroeg ik waar mijn brief van 30.5.2008 aan minister Vandeurzen in verband met de verdwenen documenten en cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout gebleven was en waarom deze brief waarvan ik alleen het ontvangstbewijs terugkreeg, niet beantwoord werd.
Debusser antwoordde daarop met de dooddoeners dat hij 'zoveel brieven binnenkreeg' en 'dat hij iedere dag geen 20 brieven van de Werkgroep Morkhoven kon beantwoorden'. Ik herhaalde hem dat het enkel over mijn aangetekende brief van 30 mei 2008 aan justitieminister Vandeurzen ging en dat ik niet wenste te discussiëren over andere brieven.
Ter informatie: Koen De Busser was de kabinetsmedewerker die in zijn enig antwoord van 7.4.2008 aan de heer Mertens van de Werkgroep Morkhoven mededeelde dat het 'grondwettelijk principe de Minister van Justitie niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren' maar dat hij 'evenwel een kopie van het schrijven aan de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen overmaakte.' Maar ook dit antwoord van De Busser was echter volledig naast de kwestie omdat de heer Mertens de minister niet gevraagd had om 'tussen te komen in gerechtelijke procedures' maar hem vroeg om een onderzoek te laten instellen naar de verdwenen documenten en cd-roms met kinderporno te Turnhout en te Antwerpen. De goede werking van het gerecht is namelijk een zaak waarvoor de minister van justitie, normaal gezien, politiek bevoegd en verantwoordelijk is. Men kan van magistraten die documenten en onderzoeksmateriaal verduisteren ook moeilijk verwachten dat zij een onderzoek naar zichzelf opstarten.

Gezien De Busser mij niet verder wilde helpen, telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet Vandeurzen. Er werd mij medegedeeld dat 'de brieven' werden doorgegeven aan de juridische dienst van justitie en ik werd geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met de heer Anthony Christians van het kabinet Vandeurzen.

Anthony Christians zei mij vervolgens dat Koen De Busser de man was die, op het niveau van het kabinet, verantwoordelijk was voor het dossier en verwees mij opnieuw naar De Busser.
Toen ik de heer Christians zei dat De Busser mij niet verder wilde helpen in deze zaak, liet deze mij weten dat hij Koen De Busser zou vragen om mijn brief van 30 mei 2008 te beantwoorden.
Het probleem is echter dat Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 4de dorst- en hongerstakingsdag begon en die morgen of overmorgen in coma zal geraken, aan dergelijke laattijdige onderzoekjes maar weinig heeft.

Later op de dag vond ik, juist zoals de Italiaanse geneesheer die Marcel Vervloesem had willen opzoeken, een brief van het Penitentiair Complex te Brugge in mijn bus. Op mijn vraag om Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge, waarnaar hij mogelijks wordt overgebracht, te gaan bezoeken, antwoordde Attaché-gevangenisdirecteur E. Deloof mij dat hij mij 'geen bezoektoelating kan toekennen omdat de aanvraag tot bezoek van personen van buiten steeds door de gedetineerde zelf dient te gebeuren'. 'Van zodra dhr. Vervloesem is gedetineerd, kan hij deze aanvraag doen', aldus E. Deloof.
Het probleem is echter dat ik Marcel Vervloesem op geen enkele manier meer kan bereiken en hij dus morgen in coma kan geraken waarna hij misschien sterft.

Ik nam dus nogmaals contact op met het kabinet Vandeurzen alwaar men mij wist mede te delen dat ik mij voor deze zaak tot Hans Meurisse, directeur-generaal van het Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen, moest wenden.
Toen ik telefoneerde, bleek de heer Meurisse echter 'in vergadering' te zijn en men adviseerde mij om de regionale gevangenisdirectie te contacteren.

Kort daarop had ik mevrouw Dekker van de regionale gevangenisdirectie aan de lijn die mij zei dat, noch de geneesheer uit italië, noch ik, Marcel Vervloesem konden bezoeken. Ik sprak mevrouw Dekker over de bezoekregeling die, zonder dat we dat wisten, veranderd was en onze onmogelijkheid om Marcel Vervloesem te spreken terwijl hij morgen of overmorgen waarschijnlijk in coma zal geraken.
De vrouw beloofde de directie van de gevangenis van Turnhout te zullen contacteren maar tegen de tijd dat alles geregeld is, kan het reeds te laat zijn.

Om 16u. telefoneerde mevrouw Dekker mij terug om te zeggen dat zij de directie van de gevangenis van Turnhout had gesproken. De directie had haar medegedeeld dat zij het verzoek van de Werkgroep Morkhoven had ontvangen maar 'daarop niet geantwoord had omdat de gevangenisregels al jarenlang gewijzigd zijn'. Marcel Vervloesem moest de aanvraag 'maar zelf doen en tot nogtoe was dat niet gebeurd'. 'De regels gelden voor iederéén', aldus mevrouw Dekker. Toen ik mevrouw Dekker er opnieuw aan herinnerde dat we niet wisten hoe we Marcel Vervloesem konden bereiken en dat hij morgen of overmorgen waarschijnlijk al in coma zal zijn, antwoordde zij dat hij 'maar een brief moest schrijven'.

Omstreeks 17u kreeg ik een telefoon van Peter, de schoonzoon van Marcel Vervloesem, die de voorbije namiddag bij Marcel op bezoek was geweest. Deze wist mij te vertellen dat:
- 'de suiker van Marcel al op 460 staat'
- hij totaal verzwakt is
- hij nog nauwelijks kan zien
- er van van 20u. 's avonds tot 7u 's morgens geen verpleging aanwezig is
- Marcel geen antwoord kreeg op zijn brief die hij tien dagen geleden naar het Bestuur der Strafinrichtingen schreef en verder geen enkele post meer ontvangt
- de cipiers doen alsof er niets aan de hand is
- de geneesheer had gezegd dat de toestand van Marcel 'kritisch' was
- Marcel een akte ondertekende die geen medisch ingrijpen toestaat.

Marcel bleek bij zijn aankomst in de gevangenis ook zijn schrijfmachine niet in de cel te hebben mogen neenemen. Het betrof hier blijkbaar een tuchtmaatregel waarvoor ik mij normaal gezien tot de federale ombudsman kan wenden, maar ja, op die federale ombudsman moet men niet altijd rekenen.

Peter zei dat ik morgen maar gewoon op bezoek moest gaan vermits ik nog altijd in de gevangeniscomputer vermeld sta.
En nu ik eraan denk. In 2005 kreeg ik nog zonder enig probleem de toelating om Marcel in de gevangenis te gaan bezoeken nadat ik bij de directeur van de gevangenis van Turnhout een verzoek indiende. Dat bewijst dus dat die uitleg van mevrouw Dekker dat het gevangenisreglement 'al jaren geleden veranderd werd' niet klopt.

Als Marcel in coma geraakt en kort nadien moest sterven, dan zal minister Vandeurzen waarschijnlijk met de smoes afkomen dat Marcel de dorst- en hongerstaking + de stopzetting van zijn medicatie + de weigering om medisch te te laten ingrijpen, 'zelf gewild heeft' maar wie het dossier in deze zaak aandachtig gevolgd heeft, weet dat de minister perfect op de hoogte is van de diefstallen van de ontlastende documenten en de cd-roms met kinderporno op de gerechtshoven te Antwerpen en te Turnhout maar dat hij weigerde om terzake iets te ondernemen.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) 02 537 49 97
werkgroepmorkhoven@gmail.com, issakaba@skynet.be, postmaster@droitfondamental.eu
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Wie Marcel nog snel wil schrijven voor dat hij in coma geraakt:
Gevangenis Turnhout
Ter attentie van Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout

-------

Protesteer bij:

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01
Fax : (0032) 02 542 82 85

Minister Jo Vandeurzen
Federale Overheidsdienst Justitie
Beleidscel van de Minister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: (0032) 02 542 80 21
Fax: (0032) 02 542 80 00


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33

Foto's:
1) Actievoerder Marcel Vervloesem
2) Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd.
3) Procureur-generaal Christine Dekkers (CD&V-benoemd). De Koning liet haar de cd-roms Zandvoort via de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek overmaken maar in plaats dat ze werden onderzocht verdwenen ze spoorloos op het hof van beroep te Antwerpen. Deze verdwijning en de diefstal van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij.