28-02-13

Luc Van den Bossche, uitvinder van de GAS-boetes

Image

Luc Van den Bossche, minister van Binnenlandse Zaken in 1999, wist de federale regering destijds van het nut te overtuigen om gemeentebesturen de mogelijkheid te geven zelf op te treden tegen kleine overlast. Hieruit ontstonden de fel omstreden GAS-boetes waardoor een kind van 14 jaar een boete tot 350 euro kan krijgen voor belletje trek, sneeuwballen gooien, rondhangen, verkeerd gebruik van publieke zitbanken, met een doos over de grond schuiven, iemand laten schrikken, enz.

In een kort interview getiteld ‘Luc Van den Bossche, vader van de GAS-boete, herkent zijn kind niet meer’ met De Wereld Morgen van 19 november 2012, zei Van den Bossche ondermeer: "Die knaap kan ook naar de rechtbank stappen. Als het is gegaan zoals hij het vertelt, zal geen enkele rechter hem een sanctie geven.” “Als je gelijk hebt, moet je daarvoor vechten. Ik vind het zeer merkwaardig dat als iemand beweert gelijk te hebben daar toch in berust. Als ik morgen een GAS-boete krijg en ze onterecht acht, zal ik ze aanvechten.” “De basisprincipes van een rechtssysteem moeten gehandhaafd blijven tot het einde. Dat principe opgeven is zeer slecht.” “Ik werd in 2002 inderdaad betrapt op het roken van een sigaar in een ziekenhuis maar ik vind dat voor dat soort banaliteiten geen GAS-boetes moeten worden uitgeschreven.”

Maar hoe kan een ex-minister van Binnenlandse Zaken van een knaap verwachten dat hij om een onterechte opgelegde GAS-boete naar de rechtbank stapt en daar tot het einde toe blijft procederen terwijl hij niet eens de middelen heeft om de GAS-boete te betalen ?

Van den Bossche zelf zal waarschijnlijk wel nooit een GAS-boete opgelegd krijgen.
Indien het toch zover zou komen, beschikt hij over de nodige financiële middelen om een orgel advocaten aan te werven alhoewel een enkel telefoontje wel zal volstaan om de zaak te regelen.

In een artikel getiteld 'Luc Van den Bossche en de gêne van SP.A' daterend van 15 juli 2011, schreef Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur van Knack, het volgende over Van den Bossche, die als welgestelde burger de uitvinder was van de GAS-boetes:

'Onlangs lekte uit dat gewezen SP.A-minister Luc Van den Bossche jaarlijks een kleine 700.000 euro verdient als voorzitter van Brussels Airport Company (BAC), waar hij sinds 2005 de Belgische overheid vertegenwoordigt.

Van den Bossche werd destijds vanuit zijn ministerfunctie, en met de steun van premier Guy Verhofstadt, naar die voorzittersstoel gekatapulteerd. Toen al was Luc Van den Bossche de best betaalde voorzitter, rekende de zakenkrant De Tijd voor.

Toen hij onder mediavuur kwam, werd bekend dat Luc Van den Bossche klaar stond om BAC te verlaten en over te stappen naar Optima Financial Planners, waar hij overigens al drie jaar de raad van bestuur voorzit. Hij zou er nu voorzitter worden van het directiecomité.

Optima, nauw betrokken bij voetbalclub AA Gent, onderhoudt bevoorrechte relaties met de Gentse liberale en vooral socialistische politieke middens. 
Het bedrijf, opgetrokken rond de zakelijke belangen van de vastgoedpromotor Jeroen Piqueur, wil een banklicentie verkrijgen. Een middel daartoe is de overname van Ethias Bank.

Bij Ethias wordt er fors geijverd om de overname door Optima mogelijk te maken. Vooral voorzitter Eric De Lembre, nauw betrokken bij de Gentse vriendenkring van Luc Van den Bossche, maakt er geen geheim van de overname van Ethias Bank door Optima genegen te zijn.

De top van de Nationale Bank van België heeft echter ernstige vragen over die kandidatuur van Optima.
Kan een relatief kleine speler als Optima een overname van die orde aan? 
De NBB wil ook klaarheid in de huidige activiteiten en vooral de herkomst van de middelen van Optima. 

De oude nomenclatura van de partij maakte het de sp.a niet gemakkelijk.
Voorzitter van het Vlaams Parlement Norbert De Batselier, gebruik makend van de riante parlementaire uitstapvergoeding, verzekerde zich van het directeurschap bij de Nationale Bank van België. 
Steve Stevaert beitelde zich een plaatsje bij Ethias en naderhand ook in andere raden van bestuur.
En sp.a-parlementslid Bruno Tuybens scheen destijds forse bonussen bij KBC te innen.'

http://www.knack.be/opinie/columns/rik-van-cauwelaert/luc-van-den-bossche-en-de-gene-van-sp-a/opinie-1195064594988.htm

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/19/luc-van-den-bossche-vader-van-de-gas-boete-herkent-zijn-kind-niet-meer

http://www.dewereldmorgen.be/video/2013/02/27/actie-tegengas-in-gent

16-09-12

GAS-boetes: Sp.a wil uitbreiding van omstreden systeem

GAZ.boete.jpg


De Antwerpse Sp.a gebruikt de rellen in Borgerhout als voorwendsel om opnieuw voor de uitbreiding van het erg omstreden systeem van zogenoemde GAS-boetes te pleiten.  Het is welbekend dat de Antwerpse Sp.a veel trekjes gemeen heeft met het extreem-rechtse Vlaams Belang dat in Antwerpen al jarenlang zijn hoofdkwartier heeft en dat op heel wat vlakken door VLD en Sp.a. ondersteund wordt.

-----

Sp.a pleit voor uitbreiding GAS-boetes na rellen

16.9.2012 - Sp.a stadspartij Antwerpen betreurt de rellen die zaterdag uitbraken in Borgerhout en herhaalt haar pleidooi voor de uitbreiding van het systeem van GAS-boetes tot 12 jaar. Dat zegt voorzitter Guy Lauwers zondag in een persmededeling. 

"In onze stad krijgt iedereen kansen, maar heeft iedereen ook verantwoordelijkheden. Antwerpenaars die uit de bocht gaan, zullen verantwoordelijk worden gesteld voor hun misstap. Als die begaan wordt door een minderjarige worden ook zijn of haar ouders bij de situatie betrokken en wordt er samen gekeken wat er nodig is om hun zoon of dochter weer op het juiste pad te krijgen", verklaart Guy Lauwers.

De stadspartij pleitte reeds in het verleden voor de uitbreiding van het systeem van GAS-boetes tot 12 jaar. "Die boete gebruiken we als middel om te voorkomen dat jongeren verder ontsporen. Want wat begint als onschuldigde stoerdoenerij, kan snel ontaarden in erger", aldus Lauwers.

Hij stelt voorts dat de grote verscheidenheid aan mensen en meningen de kracht van grote steden is, maar dat die ook voor eigen problemen zorgt. Daarom is volgens hem van belang om een goed beleid uit te bouwen waarmee de problemen die regelmatig opduiken op de juiste manier kunnen aangepakt worden. "De aanpak van de stad zaterdag mogen we bekijken als de bevestiging dat we daarmee op de goede weg zijn", besluit hij.

http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/borgerhout/sp-a-pl...

17:47 Gepost door MI5 in Actualiteit, GAS-boetes, Sp.a | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-09-12

Aktie tegen GAS-boetes

GAZ.boete.jpg

Boetes voor 12-jarigen zijn onwettelijk en lossen niets op

Tom De Meester, voorzitter van PVDA Gent, reageert verbijsterd op het voorstel van de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) om de leeftijdsgrens voor GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) te verlagen naar 12 jaar. “Geef jongeren een toekomst, geen boetes”, zegt de linkse partij.

Persdienst PVDA

“Boetes voor 12-jarigen, dat is volkomen onwettelijk”, zegt Tom De Meester. “Minderjarigen onder de 16 jaar kunnen niet simpelweg als gewone meerderjarigen worden behandeld. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag, dat ook door België is ondertekend. Er is een specifieke aanpak nodig voor jongeren die in de fout gaan, waarbij rekening gehouden wordt met hun leeftijd, en waarbij de klemtoon in elk geval moet liggen op preventie en sensibilisering van jongeren en hun ouders. Dat het stadsbestuur daarin investeert, in plaats van meteen boetes voor 12-jarigen in te willen voeren.”

Een lik-op-stuk-beleid met boetes lost niets op. “Natuurlijk zijn er jongeren die voor onaanvaardbare overlast zorgen, ook jongeren tussen 12 en 16 jaar. Maar boetes bestrijden de symptomen, niet de oorzaken”, zegt Tom De Meester. “Ik ben niet bereid om jongeren van 12, 14 jaar zomaar op te geven. We moeten jongeren een toekomst geven, geen boetes. Ik pleit voor een constructieve, positieve aanpak die gericht is op resultaten. Met preventie, overleg, daadwerkelijke begeleiding van jongeren en hun ouders. En met contracten waarbij de jongeren in kwestie zich kunnen – en moeten – herpakken. Daarbij moeten ook de school en andere actoren zoals CLB en straathoekwerkers betrokken worden.”

De PVDA vraagt zich ook af welke feiten burgemeester Termont nu precies wil aanpakken? Het begrip ‘overlast’ is een vlag die vele ladingen kan dekken. Zo stigmatiseer je alle jongeren, en dreig je bovendien de deur open te zetten voor willekeur. Tom De Meester: “Een jongere die een vuilnisbak omverschopt, moet die een boete krijgen? Of is hier een opvoedings- en attitudeprobleem, dat als dusdanig moet aangepakt worden?”

Sp.a en Groen stellen in hun koepeltekst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 uitdrukkelijk dat “kinderen en jongeren overal thuis moeten zijn in de stad”, en “recht hebben op hun plekken doorheen de hele stad”. “De kloof tussen woord en daad is groot”, zegt Tom De Meester. “Ik lees in hun koepeltekst dat sp.a en Groen bij overlast willen inzetten op preventie en sensibilisering. Hoe rijmt burgemeester Termont die nobele doelstelling met boetes voor jongeren van 12 jaar?”

Het zijn Open Vld en de N-VA die in het parlement hebben aangedrongen op de verlaging van de leeftijd voor GAS-boetes van 16 jaar naar 14 jaar. Burgemeester Termont wil nog verder gaan, en steekt de N-VA rechts voorbij. Is dat “het duidelijk alternatief voor de onverdraagzaamheid, voor de ieder-voor-zich-mentaliteit, voor de rechtse wind die door de samenleving waait", waar Groen en sp.a voor pleiten in hun koepeltekst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012?

23 januari 2012

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/persbericht-boetes-voor...

21:06 Gepost door MI5 in Actualiteit, Aktie, GAS-boetes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

GAS-boetes zijn onwettelijk

GAZ.boete.jpg

De zogenaamde gasboetes treffen niet alleen de prostituees in Brussel.
Overal in België worden er thans 'GAS-boetes' opgelegd.  Deze administratief ingevoerde boetes zijn volslagen onwettelijk en de burger heeft geen enkel verweer tegen de opgelegde boetes.  Zij worden dikwijls gebruikt om ontevreden misbedeelden en aktievoerders het zwijgen op te leggen.
Indien men niet akkoord gaat met de boete die uitsluitend bedoeld is om de gemeentekassen te spijzen, krijgt men een deurwaarder op bezoek.  Omdat er vervolgens met een gerechtelijk proces wordt gedreigd, is men verplicht om de boete die enkel gebaseerd kan zijn op een klacht van een buurman, te betalen.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) keurt dit onwettelijk systeem van betalingen in Brussel en elders goed.  Zij zegt enkel 'argwanend te staan tegenover de uitbreiding van de GAS-boetes in Brussel omdat daarmee een parallel rechtssysteem met stadsambtenaren te dreigt te ontstaan waarbij het werk van de stadsambtenaar nog nauwelijks verschilt van wat een lokale politieagent doet.'

---

Prostituees trekken naar Raad van State voor GAS-boetes

8 september 2012 - BRUSSEL - Drie maanden na de invoering van de Brusselse GAS-boetes om prostitutie tegen te gaan, stappen 16 prostituees naar de Raad van State. Ze willen de overlastboetes laten verbieden en kunnen rekenen op de steun van de Ligue des Droits de l'homme. Dat staat te lezen in De Morgen.

Sinds begin juni behandelde de stad Brussel al meer dan 225 overlastdossiers in de Brusselse Alhambrawijk, vlakbij de KVS en het Nationaal Theater. De opkomende wijk is het werkterrein van heel wat straatprostituees. Met veel overlast tot gevolg, dixit burgemeester Freddy Thielemans (PS).
Daarom besloot men het stadsreglement aan te passen in de hoop pooiers, prostituees en klanten af te schrikken. Wie voor geluidsoverlast zorgt, bierblikjes op straat gooit of te traag rijdt langs de prostituees en het verkeer hindert, riskeert nu een gemeentelijke administratieve sanctie van 75 tot 250 euro.
De prostituees pikken het niet dat ze uit hun wijk worden gejaagd. Zestien meisjes trekken nu naar de Raad van State om het nieuwe reglement en de GAS-boetes aan te vechten. Ze krijgen daarbij de steun van Espace B, een vereniging die de statuten van de meisjes wil verbeteren, en de Ligue des droits de l'homme.
'We ondersteunen hun actie omdat de meisjes in de Alhambrawijk arbeidskrachten zijn zoals iedereen', zegt Anne-Julie Wilcox, juriste bij de Franstalige Liga voor de Mensenrechten. 'Prostitutie is legaal, en op deze manier worden ze in de clandestiniteit gedreven. De stad viseert ook enkel de meisjes. De pooiers blijven met deze maatregelen gewoon buiten schot'.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...

-----

GAS-boetes fors uitgebreid - Stadsambtenaar gaat parkeerboetes schrijven

2 juni 2012 - BRUSSEL - Stadsambtenaren zullen binnenkort administratieve boetes kunnen uitschrijven om foutparkeerders te bestraffen.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) wil de lijst van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) fors uitbreiden. In een wetsontwerp dat nog op het kernkabinet besproken moet worden, staat dat foutparkeren met gemeentelijke ‘overlastboetes' zal worden bestraft.

Volgens het wetsontwerp kan de politie nog de vaststellingen doen, maar ook stadsambtenaren zullen dus boetes kunnen uitschrijven. En die zullen niet meer door het parket worden behandeld, maar door de gemeente zelf.

‘Dat moet een einde maken aan een probleem dat voor veel irritatie zorgt', zegt de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A). ‘Wanneer iemand twee minuten te lang parkeert op een reglementaire parkeerplaats, krijgt die vaak direct een boete van een parkeerwachter van een privéfirma. Maar de auto die vijf meter verderop op een zebrapad geparkeerd staat, blijft onbestraft omdat zo'n overtreding een bevoegdheid van de politie is. Die heeft vaak geen tijd om daarop te controleren.'

Termont zat donderdag met de burgemeesters van de grootste steden van ons land samen op het kabinet van Milquet. ‘De GAS-boetes voor verkeersovertredingen zijn een van de nieuwe elementen in het wetsontwerp.'

Minister Milquet zelf wil geen commentaar kwijt. Volgende woensdag wordt haar wetsontwerp besproken op het kernkabinet. Daarna moet de tekst nog naar de ministerraad.

Gemeentes kunnen al sinds 1999 zelf overlastboetes opleggen zonder dat er nog een rechter in tussenkomt. Omdat elke gemeente het GAS-systeem naar eigen goeddunken mag invullen en iedereen de hoogte van de boetes zelf bepaalt, is er veel kritiek.

‘We moeten inderdaad opletten dat we de GAS-boetes niet te ver uitbreiden', vindt Termont. ‘Grote steden als Gent hebben personeel genoeg om het systeem in stand te houden, maar we moeten vermijden dat in kleine gemeenten de burgemeester als een soort sheriff gaat optreden.'

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) staat erg argwanend tegenover het voorstel van Milquet. ‘We zouden liever hebben dat het systeem blijft zoals het nu is', zegt Koen Van Heddeghem van de VVSG.
‘Op den duur dreig je een een parallel rechtssysteem met stadsambtenaren te krijgen. Hun werk zal nauwelijks nog verschillen van wat een lokale politieagent doet.'

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...