07-11-12

'Ik ben een slachtoffer van de Staatsveiligheid'

Winants.jpg

De Belgische inlichtingendiensten hebben vorig jaar 831 toelatingen gekregen om bijzondere inlichtingenmethoden te gebruiken. Het gaat daarbij onder andere om post onderscheppen, telefoonnummers traceren, telefoongesprekken afluisteren en bankgegevens inkijken. Dat blijkt uit het rapport van het Comité I, dat De Tijd kon inkijken.

Opmerkelijk is dat de staatsveiligheid de methoden veel vaker gebruikte dan de militaire inlichtingendienst. De technieken mogen ook lang worden toegepast. Zo kreeg de staatsveiligheid de toelating gemiddeld 20 tot 60 maanden lang iemands bankgegevens in te kijken.

In één dossier mag dat zelfs 15 jaar. Het Comité I vindt dat lang, maar het kent de dossiers en vindt de maatregel ook nodig. Het meent dat de staatsveiligheid de methoden evenwichtig inzet.

De staatsveiligheid kreeg vooral toelating om telefoonnummers te traceren. Het ging om 355 toelatingen, die goed waren voor 1.892 telefoonnummers. Dat aantal ligt eigenlijk nog hoger, want de staatsveiligheid mag alle nummers traceren die met die 1.892 nummers in verbinding stonden.

http://www.vandaag.be/binnenland/92027_belgische-geheime-diensten-spioneren-er-duchtig-op-los.html

---

KLACHTEN EN AANGIFTEN

alainwinants.jpg

De burger die van oordeel is dat hij het slachtoffer is van een inbreuk op zijn rechten door de Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst inlichting en veiligheid, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse of een van zijn ondersteunende diensten handelend in die hoedanigheid, kan hierover klacht neerleggen. De wet laat de burger immers toe het Vast Comité I in kennis te stellen van klachten en aangiftes ingeval van eventuele disfuncties in de schoot van deze diensten.

Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten:

http://www.comiteri.be/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=53&lang=NL

http://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/onafhankelijke_diensten_en_commissies/veiligheid_van_de_staat/

08-06-12

De Belgische Staatsveiligheid ziet U !

god-ziet-u.Belgische.Staatsveiligheid.jpgWat is de rol van de Belgische Staatsveiligheid in bepaalde zaken ?
 
Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, jarenlang beschuldigd en aangeklaagd.

Dat gebeurde altijd door middel van kleine criminelen die veroordeeld werden wegens gewapende roofovervallen, inbraken, diefstallen, oplichting, aanrandingen, drugsgebruik, drugshandel, bendevorming, vandalisme, afpersing, zedenfeiten enzoverder.
 
De zogenaamde slachtoffers stapten altijd eerst met hun verhaal naar een gerechtsjournalist van Het Nieuwsblad die de beschuldigingen als 'harde feiten' voorstelde.
 
Nadat de verhalen in de krant verschenen en door een aantal andere kranten waren overgenomen, werd er altijd een  klacht ingediend bij de politie en verspreidde het persagentschap Belga altijd een berichtje waarin een woordvoerder van de Justitie steeds mededeelde dat 'Justitie rekening hield met de ernst van de feiten'.  Men sprak dus al over 'feiten' terwijl de beschuldigingen nog moesten onderzocht worden.
 
Ontlastende stukken en getuigenissen werden systematisch geweerd en verdwenen zelfs uit het gerechtelijk dossier zoals de Hoge Raad voor de Justitie destijds schriftelijk moest toegeven.  

Vier maanden geleden verdween er opnieuw ontlastend bewijsmateriaal uit het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem terwijl het gerechtelijk onderzoek, op basis van dit materiaal, juist had aangetoond dat Marcel Vervloesem's aanklager in zijn verklaringen gelogen had.
 
Het is niet normaal dat:
- Marcel Vervloesem vier jaar geleden per gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd, dat nog steeds geldt.
- hij bij zijn voorlopige invrijheidsstelling een jaar geleden, per vonnis, een contactverbod met zijn vrienden-bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg opgelegd terwijl deze hem gedurende 2 jaar lang in de gevangenis (soms 2 x per week) gingen bezoeken.
- hij tevens een contactverbod heeft met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de Werkgroep Morkhoven) die hem steunde.
- hij een reisverbod kreeg en niet mag meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.
- bij zijn recente opsluiting, zijn briefwisseling (waaronder zelfs de brieven van zijn dochter en oudste kleindochter) achter werd gehouden.
- hij, alhoewel hij enkel in voorlopige hechtenis zat en de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank hem op basis van de onderzoeksresultaten vrijpleitte, gedurende 5 maanden onnodig in de gevangenis van Turnhout bleef opgesloten waar dat een deel van de gevangenen wegens plaatsgebrek op matrassen op de grond moet slapen.
- hij bij zijn recente opsluiting, na een spoedopname, gedurende 5 dagen aan zijn ziekenbed werd vastgeketend terwijl hij niet eens veroordeeld werd en terwijl, zoals reeds gezegd, het gerechtelijk onderzoek zijn onschuld aantoonde.
- justitieminister Turtelboom en haar diensten, nalieten om te antwoorden op de brieven waarin zij terzake geinformeerd werden en alle mogelijke inlichtingen ontvingen over Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand  (Marcel Vervloesem is kanker-, hart-, nier' en diabetespatiënt en werd meer dan 40 keren in het ziekenhuis opgenomen).
- de Werkgroep Morkhoven jarenlang problemen had met telefoon- en internetverbindingen.
 
De vzw Werkgroep Morkhoven denkt dat de Belgische Staatsveiligheid mee achter voornoemde zaken zat.
 
Ook bij de huidige Sharia4Belgium-psychose, komt de Belgische Staatsveiligeheid ter sprake:
 
1) 26 maart 2012: 'Om een drama zoals in Toulouse te vermijden in ons land wordt de moslimorganisatie Sharia4Belgium best verboden', zegt Alain Winants, de baas van de Belgische Staatsveiligheid. Hij reageert daarmee op uitspraken van in terrorisme gespecialiseerde speurders, die eerder al hadden gezegd dat 'zo'n bloedbad morgen ook in Antwerpen of Brussel kan gebeuren'.
'De leden van Sharia4Belgium, zoals Fouad Belkacem, zijn aanhangers van die stroming. Dat maakt ons ongerust', aldus de speurders. 'We mogen een man als Belkacem nooit uit het oog verliezen. Misschien niet als potentiële terrorist, maar misschien kan hij wel anderen overtuigen om tot actie over te gaan.'
De Staatsveiligheid waarschuwde in haar jaarverslag ook al voor de organisatie. 'Ze verstoren de openbare orde en intimideren andersdenkenden.'
 
2) 7 juni 2012: 'Turtelboom wil nu een sterk dossier samenstellen tegen Belkacem om hem zijn nationaliteit af te nemen en hem zo uit te leveren aan Marokko'. (Turtelboom was minister van Binnenlandse Zaken voor dat ze tot tot minister van justitie benoemd werd)