15-11-14

Justitie: verzoekschrift minister Turtelboom

minister.Turtelboom.pedofilie

Betreft:

Verzoekschrift om de door burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en voormalig Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom (Open-Vld) bij A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen afgenomen identiteit op het adres van de vanaf 1 januari 2011 tot 15 oktober 2012 en vanaf 29 augustus 2013 tot heden door burgemeester Johny De Raeve in het Belgische Rijksregister valselijk geregistreerde onbewoonde woning Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven op grond van de inhoud van dit verzoekschrift weer terug te geven, waartoe u onder meer op grond van het op 12 november 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde arrest van 25 oktober 2012 (rolnummer: 130/2012) overeenkomstig uw afgelegde eed grondwettelijk verplicht bent, door aan:

  1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, bij besluit vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) met terugwerkende kracht een identiteitskaart te verstrekken;
  2. Van Nunen Johanna Elisabeth Maria, bij besluit vanaf 1 januari 2011 wonende op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) met terugwerkende kracht een identiteitskaart te verstrekken;

en dat vóór uiterlijk 15 november 2014 bij kerende e-mail schriftelijk te bevestigen:

Voor de inhoud van dit verzoekschrift d.d. 11 november 2014 verwijzen wij u naar de volgende link:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-november-2014-verzoekschrift-aan-vlaams-minister-liesbeth-homans-van-binnenlands-bestuur.pdf

Dit bericht kon blijkbaar weer niet op de blog 'Recht op een Dak' (http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/) gepubliceerd worden...

05-10-14

Justitie Nieuws – Tuchtrecht magistraten

tuchtrecht magistraten.jpg

http://www.gva.be/cnt/aid1404973/kamer-keurt-nieuw-tuchtstatuut-voor-magistraten-goed

26-09-14

Belgische Justitie beschermt pedofielen tot het uiterste

Jacqueline.de.Croÿ..Jan.Boeykens.gif

Beste B.,

Bedankt voor je steun.

Ik vraag mij af waar die 300.000 mensen blijven die in de zaak Dutroux in Brussel gingen betogen maar die met witte ballonnetjes in hun hand en valse beloftes wandelen werden gestuurd.
 
Ik kom pas van de politie die mij nu weer verhoorde in verband met het maken van foto's aan een spoorweg.
Dat is al het zesde verhoor op enkele weken tijd. Men wil mij een zeer zware boete opleggen.
 
Ik leg de hele zaak uit op de website http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ en hoop dat je de berichten overal mee verspreid.  De Nederlandse justitie probeert de kinderrechtenbeweging in Nederland immers ook op te doeken door middel van infiltraties en het tegen elkaar opzetten van mensen. Het is daarom dat we dringend onze krachten moeten bundelen. Anders is het te laat
 
Ik ga nu van alles wat er gebeurt, een verslag opmaken en publiceren zoals ik deed toen Marcel in de gevangenis werd opgesloten en zijn medicatie en brieven werden achtergehouden enzoverder.
 
Ik ga ook allerlei documenten, oude brieven en verslagen over Marcel op het internet publiceren. Het is goed dat iedereen kan zien wat er in deze zaak allemaal gebeurd is en wat er binnen een zogenaamde democratische rechtsstaat mogelijk is.
 
Zoals je weet, moet Marcel in oktober opnieuw voor de rechtbank van Turnhout verschijnen. Ditmaal komt de klacht van een zekere Dimitri, het neefje van zijn halfbroer V. die toen de kinderpornozaak Zandvoort wereldwijd bekend werd (journalisten uit Japan, Nieuw Zeeland, Australië, Engeland, Frankrijk enzoverder) plotseling naar de krant Het Nieuwsblad stapte waar dat hij in een zogezegd interview beweerde dat hij 'vroeger sexueel misbruikt was door zijn broer Marcel'.
Welnu als dat zo is, dan vraag ik mij af waarom hij dan op een bepaald moment met Marcel een wijkvereniging heeft opgericht waarvan hij de 'directeur-generaal' was en hij Marcel tot secretaris benoemde omdat deze tenminste kan schrijven.
 
Na zijn verhaal bij het Nieuwsblad, nam V. contact op met VTM (Vlaamse Televisie Maatschappij in handen van liberale politici en zakenlui). Tussen haakjes, oud-justitieminister A. Turtelboom die me antwoordde dat zij wegens 'het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen' terwijl zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, is een bestuurslid van de Vlaamse Liberale Partij. Zij is nu Minister van Financiën geworden.
 
VTM nam in de homo-café-dancing Berkenmus in Morkhoven waar dat V. 's nachts werkte en zijn vrienden ontmoette, vervolgens interviewtjes af met de vrienden van V. die allen met een slachtoffers-gezicht voor de camera en op dezelfde wijze kwamen vertellen hoe ze vroeger door Marcel 'sexueel misbruikt werden'.
De uitzending werd rechtstreeks uitgezonden en V's vrienden kregen er ieder 250 euro voor.
Wat er niet werd bij gezegd, is dat er van V. zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan die door het gerecht van Turnhout natuurlijk nooit onderzocht werden.
 
V. contacteerde ook de kranten Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad die jarenlang een campagne hebben gevoerd tegen de Werkgroep Morkhoven toen deze aktie voerde rond het gebruik van isoleercellen en zedenfeiten in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels. In het ziekenhuis werd er zelfs een meisje van 5 jaar dood in een isolatiecel aangetroffen maar daaar werd nooit geen onderzoek naar gevoerd.
 
Sindsdien werd er over de kinderpornozaak Zandvoort waarvan de Justitie van Turnhout het dossier had opgeëist, niet meer gesproken en werd er uitsluitend een mediaproces tegen Marcel gevoerd.
 
Ik denk dat de Turnhoutse Justitie en de corrupte politici die in deze zaak zijn betrokken, denken dat zij met het proces tegen Marcel en de klachtjes tegen mij als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, de kinderpornozaak Zandvoort en de zedenzaken van V. en een Franse jeugdmagistraat, voorgoed kunnen afsluiten.
Maar ik vrees dat zij zich vergissen en dat deze vervolgingen ons juist extra steun zullen geven.
Ik ben wel enigszins ontmoedigd door het feit dat er zoveel mensen tegen kindermisbruik zijn terwijl ze alleen maar toezien en zelfs kritiek op ons uiten. Misschien zijn zij te laf en zijn hun kinderen zich niet bewust van het feit dat hun eigen kinderen misschien sexueel misbruikt kunnen worden en in de porno-industrie kunnen terechtkomen.
 
Ik kreeg bijna zes maanden lang te maken met de felle tegenstand van mijn huisbaas die naar een psychiater gaat en mij liet verstaan dat hij vroeger sexueel misbruikt werd. Hij en zijn vrouw hebben twee kleine kinderen en alhoewel ik hen de hele kinderpornozaak Zandvoort heb uitgelegd, hebben zij zich voortdurend tegen mij gekeerd.
Op een bepaald moment vertrouwde de wijkagent die ik vandaag heb gesproken, de huisbaas (die onder mij woont) op een bepaald moment heeft toe dat ik 'geseind stond en dat het daarom zolang duurde vooraleer mijn adreswijziging in orde kwam'. Ik diende inmiddels een klacht in tegen deze wijkagent omdat het mogelijk is dat het gerecht van Turnhout dit gerucht heeft laten lanceren om mij, zoals zij met Marcel jarenlang heeft gedaan, te isoleren en te criminaliseren.
Er gaan nog heel wat juridische procedures volgen, zoveel is zeker. Het is geen toeval dat de klachtjes en seiningen waarvan ik het slachtoffer ben, samenvallen met het nieuwe proces tegen Marcel.  Aan de gebruikte technieken waarbij ook onze telefoons worden afgetapt, vermoed ik dat, zoals in het verleden het geval was, de Belgische Staatsveiligheid die nauw samenwerkt met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, weer mee achter deze operatie zit.
 
Jan
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
PS. Het is onmogelijk om nog berichten op de skynetblog 'Fondation Princesse de Croÿ' te publiceren. De blog zou zogezegd 'gehackt' zijn maar hij is ook niet meer te vinden via de zoekrobot Google. De skynetblog 'Doofpot Justitie' werd dan weer versleuteld. In 2005 eiste de voornoemde V. in een kleine petitie die zelfs in de Herentalse gemeenteraad werd besproken, dat de Morkhoven-blogs 'van het internet zouden verwijderd worden'. De Herentalse burgemeester Jan Peeters die, zoals V. in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt, zei toen dat hij het voorstel 'aan de juridische dienst van de gemeente zou voorleggen'.  Peeters is Sp.a-kamerlid en was op het moment dat Elio di Rupo vice-premier was, de staatssecretaris en Minister van Veiligheid.
Vorig jaar werden Marcel Vervloesem's dochter en haar drie minderjarige kinderen, na een doodsbedreiging van V., maandenlang geterroriseerd door V's neefje D. en zijn bende. De Turnhoutse justitie gedoogde de terreur. Tegelijkertijd werden alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld en verdwenen alle webpagina's van het internet. De Werkgroep Morkhoven diende klacht in bij bepaalde instanties en na zes maanden werden de blogs eindelijk heropend en waren de artikels opnieuw op het internet weer te vinden.
 
--------