29-01-14

Stafhouders voor fundamenteel recht op juridische bijstand

Vlies.voorzitter.orde.advocaten.jpg

Stafhouders dreigen in open brief met burgerlijke ongehoorzaamheid

08/05/13, 19u12  − Bron: OPINIE

DM OPEN BRIEF De Belgische stafhouders hebben opnieuw een open brief geschreven aan minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld), waarin ze haar wetsontwerp over de hervorming van de juridische bijstand op de korrel nemen. Ze noemen haar voorstellen een 'kaakslag voor de rechtstaat' en dreigen met burgerlijke ongehoorzaamheid. Hieronder volgt de integrale open brief.

Open brief van de Belgische stafhouders aan Minister van Justitie Turtelboom

Mevrouw de Minister,

Betreft: Hervorming Juridische bijstand

Wij namen kennis van uw wetsontwerp, waarin u éénzijdig en zonder overleg aan de Belgische advocaten onaanvaardbare wijzigingen wil opdringen aan het systeem van de tweedelijns juridische bijstand. Deze maatregelen brengen het fundamenteel recht op juridische bijstand in het gedrang.

U wil de pro deo-cliënten voortaan een remgeld laten betalen. Niet alleen zal dit remgeld, wanneer het blind wordt opgelegd, een onaanvaardbare drempel vormen voor vele rechtszoekenden om beroep te kunnen doen op de grondwettelijk gewaarborgde rechtsbijstand, maar bovendien voorziet u dat het remgeld geïncasseerd moet worden door de Bureaus voor Juridische Bijstand en vervolgens aan de Staat worden overgemaakt.

Dit is een financiële en administratieve verantwoordelijkheid van de overheid die u zonder meer en zonder enige tegenprestatie ten laste wil leggen van de advocaten. De balies zijn hiervoor niet uitgerust en zijn niet bereid de financiering van dergelijke organisatie te dragen.

Indien u het wetsontwerp dat voorligt aldus doet goedkeuren, zal dit leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de Ordes van Advocaten en de Bureaus voor Juridische Bijstand, die zullen weigeren dit remgeld te innen.

U voorziet verder in het wetsontwerp dat de stagiairs in het raam van hun beroepsopleiding verplicht zullen worden vijf zaken gratis (pro Deo) te doen. Dit is onaanvaardbaar en onwettelijk. De organisatie van en de beroepsopleiding binnen de advocatuur, behoren wettelijk tot de bevoegdheid van de advocatenordes. U wil hier dus een maatregel opleggen met miskenning van deze bevoegdheid. 

Besparingen op de rug van de stagiairs, de economisch zwaksten binnen het beroep, zijn onaanvaardbaar. Het is even ondenkbaar dat u dergelijke maatregelen oplegt aan advocaten als bijvoorbeeld aan geneesheren of architecten. Ook hier zeggen wij u in onze hoedanigheid van stafhouders van de Belgische balies, dat deze balies indien u toch deze maatregel doordrijft, burgerlijk ongehoorzaam zullen zijn en zullen weigeren de maatregel toe te passen. Wij beschouwen uw voorstellen als een kaakslag voor de rechtstaat.

Stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen - Herman BUYSSENS

Stafhouder van de Orde van Advocaten te Dendermonde - Paul MORTIER

Stafhouder van de Orde van Advocaten te Gent - Didier GOEMINNE

Stafhouder van de Orde van Advocaten te Hasselt - Greet SCHREURS

Stafhouder van de Orde van Advocaten te Ieper - Luc VANRYCKEGHEM

Stafhouder van de Orde van Advocaten te Kortrijk - Antoine VAN EECKHOUT

Stafhouder van de Orde van Advocaten te Leuven - Johan MOMMAERTS

Stafhouder van de Orde van Advocaten te Oudenaarde - Philippe DUPONT

Stafhouder van de Orde van Advocaten te Tongeren - Frederik REARD

Stafhouder van de Orde van Advocaten te Turnhout - Manuël HUYGAERTS

Le bâtonnier du barreau d'Arlon - Vinciane PETRILLI

Le bâtonnier du barreau de Bruxelles - Michel VLIES

Le bâtonnier du barreau de Charleroi- Xavier BORN

Le bâtonnier du barreau de Dinant - Roger CHAIDRON

Le bâtonnier du barreau d'Eupen - Andrea HAAS

Le bâtonnier du barreau de Bruxelles - Michel VLIES

Le bâtonnier du barreau de Huy - Marina FABBRICOTTI

Le bâtonnier du barreau de Liège - Eric LEMMENS

Le bâtonnier du barreau de Marche-en-Famenne - Jacques MATHIEU

Le bâtonnier du barreau de Mons - Bernard MAIRIAUX

Le bâtonnier du barreau de Namur - Benoît HOC

Le bâtonnier du barreau de Neufchâteau - Paul-Emmanuel GHISLAIN

Le bâtonnier du barreau de Nivelles - Christian DALNE

Le bâtonnier du barreau de Tournai - Jean-Jacques VANDENBROUCKE

Le bâtonnier du barreau de Verviers - Marc GILSON

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1629564/2013/05/08/Stafhouders-dreigen-in-open-brief-met-burgerlijke-ongehoorzaamheid.dhtml

De commentaren zijn gesloten.