28-02-13

Luc Van den Bossche, uitvinder van de GAS-boetes

Image

Luc Van den Bossche, minister van Binnenlandse Zaken in 1999, wist de federale regering destijds van het nut te overtuigen om gemeentebesturen de mogelijkheid te geven zelf op te treden tegen kleine overlast. Hieruit ontstonden de fel omstreden GAS-boetes waardoor een kind van 14 jaar een boete tot 350 euro kan krijgen voor belletje trek, sneeuwballen gooien, rondhangen, verkeerd gebruik van publieke zitbanken, met een doos over de grond schuiven, iemand laten schrikken, enz.

In een kort interview getiteld ‘Luc Van den Bossche, vader van de GAS-boete, herkent zijn kind niet meer’ met De Wereld Morgen van 19 november 2012, zei Van den Bossche ondermeer: "Die knaap kan ook naar de rechtbank stappen. Als het is gegaan zoals hij het vertelt, zal geen enkele rechter hem een sanctie geven.” “Als je gelijk hebt, moet je daarvoor vechten. Ik vind het zeer merkwaardig dat als iemand beweert gelijk te hebben daar toch in berust. Als ik morgen een GAS-boete krijg en ze onterecht acht, zal ik ze aanvechten.” “De basisprincipes van een rechtssysteem moeten gehandhaafd blijven tot het einde. Dat principe opgeven is zeer slecht.” “Ik werd in 2002 inderdaad betrapt op het roken van een sigaar in een ziekenhuis maar ik vind dat voor dat soort banaliteiten geen GAS-boetes moeten worden uitgeschreven.”

Maar hoe kan een ex-minister van Binnenlandse Zaken van een knaap verwachten dat hij om een onterechte opgelegde GAS-boete naar de rechtbank stapt en daar tot het einde toe blijft procederen terwijl hij niet eens de middelen heeft om de GAS-boete te betalen ?

Van den Bossche zelf zal waarschijnlijk wel nooit een GAS-boete opgelegd krijgen.
Indien het toch zover zou komen, beschikt hij over de nodige financiële middelen om een orgel advocaten aan te werven alhoewel een enkel telefoontje wel zal volstaan om de zaak te regelen.

In een artikel getiteld 'Luc Van den Bossche en de gêne van SP.A' daterend van 15 juli 2011, schreef Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur van Knack, het volgende over Van den Bossche, die als welgestelde burger de uitvinder was van de GAS-boetes:

'Onlangs lekte uit dat gewezen SP.A-minister Luc Van den Bossche jaarlijks een kleine 700.000 euro verdient als voorzitter van Brussels Airport Company (BAC), waar hij sinds 2005 de Belgische overheid vertegenwoordigt.

Van den Bossche werd destijds vanuit zijn ministerfunctie, en met de steun van premier Guy Verhofstadt, naar die voorzittersstoel gekatapulteerd. Toen al was Luc Van den Bossche de best betaalde voorzitter, rekende de zakenkrant De Tijd voor.

Toen hij onder mediavuur kwam, werd bekend dat Luc Van den Bossche klaar stond om BAC te verlaten en over te stappen naar Optima Financial Planners, waar hij overigens al drie jaar de raad van bestuur voorzit. Hij zou er nu voorzitter worden van het directiecomité.

Optima, nauw betrokken bij voetbalclub AA Gent, onderhoudt bevoorrechte relaties met de Gentse liberale en vooral socialistische politieke middens. 
Het bedrijf, opgetrokken rond de zakelijke belangen van de vastgoedpromotor Jeroen Piqueur, wil een banklicentie verkrijgen. Een middel daartoe is de overname van Ethias Bank.

Bij Ethias wordt er fors geijverd om de overname door Optima mogelijk te maken. Vooral voorzitter Eric De Lembre, nauw betrokken bij de Gentse vriendenkring van Luc Van den Bossche, maakt er geen geheim van de overname van Ethias Bank door Optima genegen te zijn.

De top van de Nationale Bank van België heeft echter ernstige vragen over die kandidatuur van Optima.
Kan een relatief kleine speler als Optima een overname van die orde aan? 
De NBB wil ook klaarheid in de huidige activiteiten en vooral de herkomst van de middelen van Optima. 

De oude nomenclatura van de partij maakte het de sp.a niet gemakkelijk.
Voorzitter van het Vlaams Parlement Norbert De Batselier, gebruik makend van de riante parlementaire uitstapvergoeding, verzekerde zich van het directeurschap bij de Nationale Bank van België. 
Steve Stevaert beitelde zich een plaatsje bij Ethias en naderhand ook in andere raden van bestuur.
En sp.a-parlementslid Bruno Tuybens scheen destijds forse bonussen bij KBC te innen.'

http://www.knack.be/opinie/columns/rik-van-cauwelaert/luc-van-den-bossche-en-de-gene-van-sp-a/opinie-1195064594988.htm

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/19/luc-van-den-bossche-vader-van-de-gas-boete-herkent-zijn-kind-niet-meer

http://www.dewereldmorgen.be/video/2013/02/27/actie-tegengas-in-gent

De commentaren zijn gesloten.