13-11-12

Electrabel dreigt

electrabel-di-rupo.jpg27 juni 2012

Milieuorganisatie Greenpeace heeft een shockerend filmpje op het internet gezet waarin te zien is hoe Elio Di Rupo gegijzeld en gefolterd wordt door Electrabel om de kerncentrales langer open te houden. Electrabel noemt het filmpje 'totaal onaanvaardbaar' en dreigt met juridische stappen.

Twee mannen slepen in het filmpje een acteur mee die met zijn rode vlinderdas overduidelijk aan premier Elio Di Rupo doet denken. Nadat ze hem hebben vastgemaakt aan een stoel, hangen ze hem een natte doek over zijn hoofd en beginnen ze hem te 'waterboarden': ze gooien water over zijn gezicht waardoor hij dreigt te stikken. Daarna duwen ze hem een pistool tegen het hoofd en laten ze hem de tekst 'de kerncentrales zullen tien jaar langer open blijven' voorlezen vanop een kaart met het logo van Electrabel op.

'We willen het debat over de kernuitstap weer op de agenda zetten', zegt Eloi Glorieux, één van de campagneverantwoordelijken van Greenpeace. 'We willen dat de regering zijn belofte nakomt om de drie oudste kerncentrales in 2015 te sluiten. Dat staat zo in het regeerakkoord. Electrabel probeert de politiek te gijzelen en dreigt haar aardgascentrales te sluiten om zo de verouderde kerncentrales langer aan de gang te kunnen houden. We vragen de premier om niet toe te geven aan die nucleaire maffia.'

Premier Di Rupo zelf wou gisteren niet reageren op de beelden. Electrabel noemt het filmpje, dat gisteren ongeveer vijfduizend kijkers trok opYoutube, 'totaal onaanvaardbaar'. 'Zowel qua taal, stijl als qua woordkeuze getuigt dit van grote demagogie', zegt woordvoerster Lut Vande Velde. 'Er spreekt een totaal gebrek aan respect uit voor de bedrijfswereld, voor de politiek en voor de 7.200 mensen die bij Electrabel werken.' Electrabel bekijkt nu of het juridische stappen kan nemen. 'We moeten zien of we hier nog iets tegen kunnen doen', zegt Vande Velde.

Bij Greenpeace vinden ze niet dat ze te ver zijn gegaan. 'Als je ziet hoe Electrabel zelf al dertig jaar lang de Belgen uitperst door via hun machtspositie de hoogst mogelijke prijs te vragen voor hun energie, dan zijn wij nog erg braaf gebleven', zegt Glorieux. 'We hebben een duidelijke boodschap willen geven: we hopen dat de beslissing over de kernuitstap wordt genomen in het algemeen belang, en niet in functie van de winst van één multinational. En als de regering zich niet aan zijn belofte houdt en de kerncentrales toch langer openhoudt, dan stappen we naar de Raad van State om die beslissing aan te vechten.'

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120626_00201045

http://michaeltack.blogspot.be/2012/01/factuur-electrabel-het-was-mijn-energie.html

http://www.youtube.com/watch?v=UckiK6AUb44

http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

Premier Di Rupo: problemen met Electrabel

FotoDiRupo.jpg

Electrabel maakt dankzij de afgeschreven kerncentrales, woekerwinsten.

Heel wat mensen ondervinden ook ernstige problemen met Electrabel.  Zij ontvangen electriciteitsrekeningen die niet overéénkomen met de werkelijke kosten voor hun verbruik en worden vervolgens gedwongen om deze rekeningen te betalen.

Premier Elio Di Rupo (PS, Parti Socialiste) verklaarde in een interview met Metro dat hij 'een einde wil maken aan het gevoel van straffeloosheid en dat een misstap niet zonder gevolgen mag blijven'. Dat kwam hem echter duur te staan...

http://www.youtube.com/watch?v=UckiK6AUb44

http://gent.pvdaplus.be/sites/default/files/fields/attachment/pvda_gent_stadsprogramma_energie.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2012/briefing_outofnukes_nl_def.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eandis

Sp.a spreekt over een 'zero tolerantie tegen criminaliteit'...

freya-van-den-bossche-even-onwel-geworden.jpg

van: VAN DEN BOSSCHE, kabinet kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
aan:  werkgroepmorkhoven@gmail.com
datum: 13 november 2012 15:52
onderwerp: RE: Problemen met electriciteits- en gasfacturen: sp.a, VLD, N-VA
verzonden door: vlaanderen.be

Geachte heer,

Het toezicht op het consumentenrecht, en dus ook op de opmaak van (afrekeningsfacturen) is in ons land een federale bevoegdheid waar minister Freya Van den Bossche als Vlaams minister voor Energie niet voor bevoegd is.

Indien u klachten zou hebben over uw afrekeningsfactuur neemt in u eerste instantie best contact op met uw leverancier.

Indien u niet tevreden bent over het resultaten kan u zich wenden tot de Ombudsdienst Energie:
Koningsstraat, 47
1000 Brussel
E-mail: klacht@ombudsmanenergie.be            
Telefoon: 02/211.10.60
Fax: 02/211.10.69

Met vriendelijke groeten,

Kabinet minister Van den Bossche

---

Electrabel.eind.afrekening.jpgElectriciteit op vijf jaar tijd 44 procent duurder

Het administratief antwoordje van het kabinet van Minister Van de Bossche (sp.a) die bevoegd is voor Energie en Woonbeleid, is een mooi voorbeeld van struisvogelpolitiek.

In plaats van in te gaan op onze opmerking dat er een blijkbaar een structureel probleem is omdat honderden klanten en ex-klanten van Electrabel geconfrontreerd worden met onverklaarbare facturen, laat de Minister ons weten dat deze mensen maar contact moeten opnemen met Electrabel die hen juist afdreigt met de afsluiting van gas en electriciteit of met het betalen van extra-deurwaarderskosten indien zij niet akkoord gaan met de ontvangen facturen. 

En doordat de Ombudsman Energie slechts individuele klachten kan behandelen (alhoewel men zich kan afvragen hoeveel mensen er daadwerkelijk geholpen worden), kan Electrabel gewoon haar gang blijven gaan.

Maar zo verwonderlijk is dit niet. Van den Bossche laat immers ook toe dat Electrabel, dankzij de afgeschreven kerncentrales, woekerwinsten maakt en dat Electrabel nauwelijks belastingen moet betalen in België.

Verder zijn Van den Bossche en de Vlaamse regering verantwoordelijk voor het feit dat de consumenten de zonnepanelensubsidies aan de grote bedrijven zoals Electrabel, die de zonnepanelenparken als een louter financiële belegging zien, moeten betalen.
Een gemiddeld gezin betaalt 97 euro per jaar extra voor die zonnepanelen terwijl de electriciteit op vijf jaar tijd reeds 44 procent duurder werd.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto's: 1) Freya Van den Bossche die zich blijkbaar graag laat fotograferen  2) Een zogenoemde 'eindafrekening' van Electrabel die heel wat consumenten in de bus krijgen en die niets te maken heeft met het werkelijke electriciteitsverbruik

(Onze publicatie op http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/ werd om de één of andere reden geblokkeerd. Dit probleem zal waarschijnlijk over enkele minuten opgelost zijn)

07-11-12

'Ik ben een slachtoffer van de Staatsveiligheid'

Winants.jpg

De Belgische inlichtingendiensten hebben vorig jaar 831 toelatingen gekregen om bijzondere inlichtingenmethoden te gebruiken. Het gaat daarbij onder andere om post onderscheppen, telefoonnummers traceren, telefoongesprekken afluisteren en bankgegevens inkijken. Dat blijkt uit het rapport van het Comité I, dat De Tijd kon inkijken.

Opmerkelijk is dat de staatsveiligheid de methoden veel vaker gebruikte dan de militaire inlichtingendienst. De technieken mogen ook lang worden toegepast. Zo kreeg de staatsveiligheid de toelating gemiddeld 20 tot 60 maanden lang iemands bankgegevens in te kijken.

In één dossier mag dat zelfs 15 jaar. Het Comité I vindt dat lang, maar het kent de dossiers en vindt de maatregel ook nodig. Het meent dat de staatsveiligheid de methoden evenwichtig inzet.

De staatsveiligheid kreeg vooral toelating om telefoonnummers te traceren. Het ging om 355 toelatingen, die goed waren voor 1.892 telefoonnummers. Dat aantal ligt eigenlijk nog hoger, want de staatsveiligheid mag alle nummers traceren die met die 1.892 nummers in verbinding stonden.

http://www.vandaag.be/binnenland/92027_belgische-geheime-diensten-spioneren-er-duchtig-op-los.html

---

KLACHTEN EN AANGIFTEN

alainwinants.jpg

De burger die van oordeel is dat hij het slachtoffer is van een inbreuk op zijn rechten door de Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst inlichting en veiligheid, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse of een van zijn ondersteunende diensten handelend in die hoedanigheid, kan hierover klacht neerleggen. De wet laat de burger immers toe het Vast Comité I in kennis te stellen van klachten en aangiftes ingeval van eventuele disfuncties in de schoot van deze diensten.

Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten:

http://www.comiteri.be/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=53&lang=NL

http://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/onafhankelijke_diensten_en_commissies/veiligheid_van_de_staat/