20-09-12

Verkiezingen 2012: Open VLD 'stelt de vrijheid centraal'...

A.Decroo.slotwoord.jpg

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd onder het beleid van justitieminister Turtelboom (Open VLD) niet alleen gedurende vijf lange maanden zonder reden opnieuw achter de tralies gezet.  Hij kreeg ook opnieuw een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven en een spreekverbod met de pers opgelegd alhoewel die pers niet veel voorstelt gezien zij al jarenlang al het mogelijke doet om de zaak Dutroux en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Justitieminister Turtelboom werd terzake in de Open Brief van 11.9.2012 (die op deze blog werd gepubliceerd), opnieuw gecontacteeerd.
Turtelboom antwoordde het volgende: '
Dank u voor uw bericht. Mogen wij u vriendelijk verzoeken nota te nemen van ons nieuw e-mail adres : Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be
Nancy Thienpont, Assistente van de Informatieambtenaar van de FOD Justitie die tevens werd geschreven, antwoordde: 'Uw mail werd voor een reactie overgemaakt aan de beleidscel van het Kabinet van Justitie'.
Daar zal het waarschijnlijk bij blijven omdat het de VLD enkel te doen is om bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 zoveel mogelijk stemmen binnen te rijven.

De vzw Werkgroep Morkhoven wiens telefoons en mails constant door de diensten van de FOD Justitie worden afgetapt, ondervindt ook opnieuw problemen met haar skynetblogs. Zij kan bvb. al maandenlang geen commentaren of aanvullende informatie plaatsen op haar berichten.

-------------

'De VLD stelt de vrijheid centraal, zowel politieke als economische vrijheid' 

Alle burgers bezitten een aantal vrijheden en rechten die niemand hen kan ontnemen, zoals vrijheid van meningsuiting, de vrijheid te beschikken over rechtmatig verworven eigendom, 

de vrijheid om overeenkomsten aan te gaan ... ; deze individuele vrijheden en rechten houden geen ontkenning in van de gemeenschap waarin de burger leeft, alle spontane samenlevingsvormen waarvan brugers de spil vormen, zoals familie, vereniging, buurt, volk en samenleving moeten geëerbiedigd worden. 

Alle burgers hebben de plicht elkaars rechten en vrijheden te eerbiedigen. 

Politiek kan en mag slechts betrekking hebben op een beperkt gedeelte van het maatschappelijk domein. De politiek dient zich vooral terug te trekken uit een ieders individueel leven'

(Uit de Open VLD Beginselverklaring, goedgekeurd op het stichtingscongres van 15 november 1992)

-------------

Boek Marcel Vervloesem

Het boek 'Kinderen te Koop' van Marcel Vervloesem waarvan het script enkele maanden geleden door de justitie in beslag werd genomen, en dat op USB-stick werd gezet, is thans ook verkrijgbaar in boekvorm en kost 25 euro.

Voor Nederland: brenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: 
vt6788107@base.be

Marcel Vervloesem kreeg na de uitgifte van zijn boek opnieuw met een huiszoeking af te rekenen. Men wilde weten of hij de cd-rom Dutroux in zijn bezit had en, zo ja, van wie hij die ontvangen had.

De commentaren zijn gesloten.