08-09-12

Aktie tegen GAS-boetes

GAZ.boete.jpg

Boetes voor 12-jarigen zijn onwettelijk en lossen niets op

Tom De Meester, voorzitter van PVDA Gent, reageert verbijsterd op het voorstel van de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) om de leeftijdsgrens voor GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) te verlagen naar 12 jaar. “Geef jongeren een toekomst, geen boetes”, zegt de linkse partij.

Persdienst PVDA

“Boetes voor 12-jarigen, dat is volkomen onwettelijk”, zegt Tom De Meester. “Minderjarigen onder de 16 jaar kunnen niet simpelweg als gewone meerderjarigen worden behandeld. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag, dat ook door België is ondertekend. Er is een specifieke aanpak nodig voor jongeren die in de fout gaan, waarbij rekening gehouden wordt met hun leeftijd, en waarbij de klemtoon in elk geval moet liggen op preventie en sensibilisering van jongeren en hun ouders. Dat het stadsbestuur daarin investeert, in plaats van meteen boetes voor 12-jarigen in te willen voeren.”

Een lik-op-stuk-beleid met boetes lost niets op. “Natuurlijk zijn er jongeren die voor onaanvaardbare overlast zorgen, ook jongeren tussen 12 en 16 jaar. Maar boetes bestrijden de symptomen, niet de oorzaken”, zegt Tom De Meester. “Ik ben niet bereid om jongeren van 12, 14 jaar zomaar op te geven. We moeten jongeren een toekomst geven, geen boetes. Ik pleit voor een constructieve, positieve aanpak die gericht is op resultaten. Met preventie, overleg, daadwerkelijke begeleiding van jongeren en hun ouders. En met contracten waarbij de jongeren in kwestie zich kunnen – en moeten – herpakken. Daarbij moeten ook de school en andere actoren zoals CLB en straathoekwerkers betrokken worden.”

De PVDA vraagt zich ook af welke feiten burgemeester Termont nu precies wil aanpakken? Het begrip ‘overlast’ is een vlag die vele ladingen kan dekken. Zo stigmatiseer je alle jongeren, en dreig je bovendien de deur open te zetten voor willekeur. Tom De Meester: “Een jongere die een vuilnisbak omverschopt, moet die een boete krijgen? Of is hier een opvoedings- en attitudeprobleem, dat als dusdanig moet aangepakt worden?”

Sp.a en Groen stellen in hun koepeltekst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 uitdrukkelijk dat “kinderen en jongeren overal thuis moeten zijn in de stad”, en “recht hebben op hun plekken doorheen de hele stad”. “De kloof tussen woord en daad is groot”, zegt Tom De Meester. “Ik lees in hun koepeltekst dat sp.a en Groen bij overlast willen inzetten op preventie en sensibilisering. Hoe rijmt burgemeester Termont die nobele doelstelling met boetes voor jongeren van 12 jaar?”

Het zijn Open Vld en de N-VA die in het parlement hebben aangedrongen op de verlaging van de leeftijd voor GAS-boetes van 16 jaar naar 14 jaar. Burgemeester Termont wil nog verder gaan, en steekt de N-VA rechts voorbij. Is dat “het duidelijk alternatief voor de onverdraagzaamheid, voor de ieder-voor-zich-mentaliteit, voor de rechtse wind die door de samenleving waait", waar Groen en sp.a voor pleiten in hun koepeltekst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012?

23 januari 2012

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/persbericht-boetes-voor...

21:06 Gepost door MI5 in Actualiteit, Aktie, GAS-boetes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.