08-06-12

De Belgische Staatsveiligheid ziet U !

god-ziet-u.Belgische.Staatsveiligheid.jpgWat is de rol van de Belgische Staatsveiligheid in bepaalde zaken ?
 
Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, jarenlang beschuldigd en aangeklaagd.

Dat gebeurde altijd door middel van kleine criminelen die veroordeeld werden wegens gewapende roofovervallen, inbraken, diefstallen, oplichting, aanrandingen, drugsgebruik, drugshandel, bendevorming, vandalisme, afpersing, zedenfeiten enzoverder.
 
De zogenaamde slachtoffers stapten altijd eerst met hun verhaal naar een gerechtsjournalist van Het Nieuwsblad die de beschuldigingen als 'harde feiten' voorstelde.
 
Nadat de verhalen in de krant verschenen en door een aantal andere kranten waren overgenomen, werd er altijd een  klacht ingediend bij de politie en verspreidde het persagentschap Belga altijd een berichtje waarin een woordvoerder van de Justitie steeds mededeelde dat 'Justitie rekening hield met de ernst van de feiten'.  Men sprak dus al over 'feiten' terwijl de beschuldigingen nog moesten onderzocht worden.
 
Ontlastende stukken en getuigenissen werden systematisch geweerd en verdwenen zelfs uit het gerechtelijk dossier zoals de Hoge Raad voor de Justitie destijds schriftelijk moest toegeven.  

Vier maanden geleden verdween er opnieuw ontlastend bewijsmateriaal uit het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem terwijl het gerechtelijk onderzoek, op basis van dit materiaal, juist had aangetoond dat Marcel Vervloesem's aanklager in zijn verklaringen gelogen had.
 
Het is niet normaal dat:
- Marcel Vervloesem vier jaar geleden per gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd, dat nog steeds geldt.
- hij bij zijn voorlopige invrijheidsstelling een jaar geleden, per vonnis, een contactverbod met zijn vrienden-bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg opgelegd terwijl deze hem gedurende 2 jaar lang in de gevangenis (soms 2 x per week) gingen bezoeken.
- hij tevens een contactverbod heeft met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de Werkgroep Morkhoven) die hem steunde.
- hij een reisverbod kreeg en niet mag meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.
- bij zijn recente opsluiting, zijn briefwisseling (waaronder zelfs de brieven van zijn dochter en oudste kleindochter) achter werd gehouden.
- hij, alhoewel hij enkel in voorlopige hechtenis zat en de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank hem op basis van de onderzoeksresultaten vrijpleitte, gedurende 5 maanden onnodig in de gevangenis van Turnhout bleef opgesloten waar dat een deel van de gevangenen wegens plaatsgebrek op matrassen op de grond moet slapen.
- hij bij zijn recente opsluiting, na een spoedopname, gedurende 5 dagen aan zijn ziekenbed werd vastgeketend terwijl hij niet eens veroordeeld werd en terwijl, zoals reeds gezegd, het gerechtelijk onderzoek zijn onschuld aantoonde.
- justitieminister Turtelboom en haar diensten, nalieten om te antwoorden op de brieven waarin zij terzake geinformeerd werden en alle mogelijke inlichtingen ontvingen over Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand  (Marcel Vervloesem is kanker-, hart-, nier' en diabetespatiënt en werd meer dan 40 keren in het ziekenhuis opgenomen).
- de Werkgroep Morkhoven jarenlang problemen had met telefoon- en internetverbindingen.
 
De vzw Werkgroep Morkhoven denkt dat de Belgische Staatsveiligheid mee achter voornoemde zaken zat.
 
Ook bij de huidige Sharia4Belgium-psychose, komt de Belgische Staatsveiligeheid ter sprake:
 
1) 26 maart 2012: 'Om een drama zoals in Toulouse te vermijden in ons land wordt de moslimorganisatie Sharia4Belgium best verboden', zegt Alain Winants, de baas van de Belgische Staatsveiligheid. Hij reageert daarmee op uitspraken van in terrorisme gespecialiseerde speurders, die eerder al hadden gezegd dat 'zo'n bloedbad morgen ook in Antwerpen of Brussel kan gebeuren'.
'De leden van Sharia4Belgium, zoals Fouad Belkacem, zijn aanhangers van die stroming. Dat maakt ons ongerust', aldus de speurders. 'We mogen een man als Belkacem nooit uit het oog verliezen. Misschien niet als potentiële terrorist, maar misschien kan hij wel anderen overtuigen om tot actie over te gaan.'
De Staatsveiligheid waarschuwde in haar jaarverslag ook al voor de organisatie. 'Ze verstoren de openbare orde en intimideren andersdenkenden.'
 
2) 7 juni 2012: 'Turtelboom wil nu een sterk dossier samenstellen tegen Belkacem om hem zijn nationaliteit af te nemen en hem zo uit te leveren aan Marokko'. (Turtelboom was minister van Binnenlandse Zaken voor dat ze tot tot minister van justitie benoemd werd)

Commentaren

Geknoei met gerechtelijk dossier: Advocaten Belkacem wraken voorzitter...

Sven Mary en Walter Damen, de advocaten van Fouad Belkacem, hebben de voorzitter van de Antwerpse raadkamer gewraakt. Zij verwijten hem 'partijdigheid'. De rechter heeft zich intussen terug getrokken uit de zaak en de zitting kon inmiddels beginnen na de aanstelling van een nieuwe voorzitter.

Fouad Belkacem moet vandaag voor de rechter verschijnen nadat hij vorige week werd aangehouden naar aanleiding van de rellen in Molenbeek, waar hij de aanstoker van zou zijn.

Gisteren ontdekten beide advocaten dat de uitspraak (beschikking) van de raadkamer al in het dossier stak. De beslissing over Belkacem was dus al genomen nog voor de advocaten hun argumenten op tafel hadden gelegd. "Vooringenomenheid" stelden Damen en Mary. De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. Een uur later was de beschikking verdwenen uit het dossier.

De voorzitter van de raadkamer besliste dat hij in die omstandigheden niet meer kon zetelen en trok zich terug. De rechtbank stelde intussen een nieuwe voorzitter aan, waarop een nieuwe zitting kon beginnen.

"Er moet vandaag beslist worden over zijn aanhouding want anders verstrijkt de wettelijke termijn en moet de raadkamer hem sowieso vrijlaten", aldus zijn advocaten. Zij gaan straks in ieder geval pleiten voor zijn vrijlating.

De kans dat dat gebeurt wordt gering geacht. De video waarin hij de rellen in Molenbeek goedkeurt spelen alleszins niet in zijn voordeel en bovendien liet minister van Justitie Turtelboom al verstaan dat ze Belkacem minstens zes maanden in de cel wil houden.

JVB

http://www.vandaag.be/binnenland/99023_advocaten-belkacem-wraken-voorzitter.html

Gepost door: Morkhoven | 12-06-12

Het probleem is eigenlijk dat je binnen de staatsveiligheid alleen hogerop geraakt als je de nodige psychologische gebreken hebt, wat maakt dat het een speeltuin is voor geblutste ego's de door middel van hun machtsuitoefening hun narcistisch tekort terug kunnen bijtanken. Enough said, better not open that can of worms.

Gepost door: tom | 11-09-12

De commentaren zijn gesloten.