15-04-12

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo en criminaliteit

VLD.Alexander De Croo .jpg

Open Vld-voorzitter Alexander De Croo zei in een interview met De Standaard dat 'elke vorm van criminaliteit, hoe klein ook, moet worden vervolgd en bestraft'. 
Op die manier gaan de gevangenissen in België waarin al meer dan 10.000 mensen zijn opgesloten, nog verder uitpuilen terwijl Open-VLD-justitieminister A. Turtelboom juist beweert dat zij de 'overbevolking in de gevangenissen wil aanpakken'.
In de gevangenis van Turnhout bijvoorbeeld, waar slechts plaats is voor 120 in plaats van 210 gedetineerden, moeten heel wat mensen op matrassen op de grond slapen.
In de gevangenis zit ook een groot aantal mensen al maandenlang in voorarrest opgesloten omdat de Turnhoutse raadkamer geen rekening houdt met de resultaten van de gerechtelijke onderzoeken er er op voorhand van uit gaat dat een aangeklaagde schuldig is.
Turtelboom predikt een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' maar beneoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef waardoor de situatie in de Turnhoutse gevangenis waarschijnlijk onbesproken blijft.

Laat ons hopen dat de Open VLD op de eerste plaats haar wanbeleid dat tot onterechte opsluitingen en tot een overbevolking in de gevangenissen leidt, aanpakt. Want dat kan men ook bestempelen als een misdaad die bestraft moet worden.

Straffeloosheid van rechters en politici zorgen voor willekeur en machtsmisbruik, zoals een bekend advocaat die geen lid is van de Open VLD, onlangs stelde...

 

-------------

De Croo eist zero tolerance voor criminaliteit

14 april, 2012

Open Vld-voorzitter Alexander De Croo wil dat elke vorm van criminaliteit, hoe klein ook, wordt vervolgd en bestraft. Dat zegt hij zaterdag in een interview met De Standaard.

"De straffeloosheid voor wat sommigen kleine criminaliteit noemen, moet verdwijnen. Want kleine criminaliteit kan grote gevolgen hebben, dat hebben we de voorbije week gezien", zegt De Croo.

Hij beseft dat er beperkte financiële middelen zijn om dat te realiseren, maar volgens de partijvoorzitter kunnen creatieve oplossingen een uitweg bieden. Hij denkt daarbij onder meer aan het uitbreiden van de Gemeentelijke Administratieve Sancties en meer alternatieve straffen.

De Croo vertrouwt erop dat Open Vld-minister van Justitie Annemie Turtelboom één en ander zal kunnen realiseren voor 2014. Volgens Alexander De Croo mag Open Vld afgerekend worden op de aanpak van straffeloosheid. "Dat wordt voor onze partij de lakmoesproef van de justitiehervorming."

Belga

http://www.vandaag.be/binnenland/94715_de-croo-eist-zero-...

------------------------------------------------------

van:Jan Boeykens werkgroepmorkhoven

aan:Fm_ Infojust Functional_mailbox <info.just.fgov.> (justitieminister Turtelboom, Open VLD),

Liga Voor Mensenrechten, Jos Vandervelpen (voorzitter Liga voor mensenrechten), justitiehuis.brussel, guy.verhofstadt@europarl, Open VLD), klachten.vlaamseombudsdienst, justitiehuis.leuven, justitiehuis.ieper, justitiehuis.mechelen, justitiehuis.oudenaarde, justitiehuis.turnhout, justitieel.welzijnswerk, hoofdredactie.demorgen.be, herman@decroo-Open VLD, alexander.decroo@openvld, eerstekamer.nl, redactie.nu, kleintje.stelling.nl, nieuwsdienst.anp, nieuwsdienst.telegraaf.nl,

datum: 15 april 2012 15:35

onderwerp: Minister Turtelboom: 'Ik wil de overbevolking in de gevangenissen aanpakken'...

Commentaren

BRIEF

Brussel, 15.4.2012

Beste mevrouw M.,

Ik vraag mij af waarom de Open VLD in ONZE zaak niets wil doen terwijl we justitieminister Turtelboom van de Open VLD en VLD-kopstukken zoals oud-premier Guy Verhofstadt die de kinderpornozaak Zandvoort goed kent en nu voorzitter is van de liberale fraktie in het Europees Parlement, toch meermaals heb aangeschreven.

Marcel is nog steeds in die cel opgesloten waarin hij niet kan slapen omdat zijn celmaat dag en nacht religieuze liederen zingt en hem niet toelaat om muziek te beluisteren of televisie te zien.

We gaan Turtelboom en De Croo nu in een open briefje vragen waarom zij toelaten dat de gevangeniswet en de mensenrechten voortdurend worden geschonden terwijl zij een 'zero tolerantie voor criminaliteit' eisen en de burger met die leugen dus misleiden.
Waarom laten zij toe dat een zwaar zieke gevangene in een cel blijft opgesloten waar er dag en nacht gerookt wordt terwijl roken in openbare gebouwen strafbaar is ?

Turtelboom en VLD-voorzitter De Croo, zeggen dat er 'geen straffeloosheid mag bestaan en dat de kleinste misdaad moet bestraft worden'. Maar indien dat waar is, waarom ondersteunen zij dan stilzwijgend allerlei misdadige praktijken waarvan zij meermaals ingelicht werden? Waarom laten zij dan gevangenen mishandelen ?

Marcel Vervloesem werd enkele jaren geleden in de gevangenis van Turnhout, zoals dit een paar weken geleden opnieuw gebeurde, van zijn medicatie beroofd waardoor hij water in zijn benen kreeg en zware infecties opliep waarvoor hij tenslotte geöpereerd moest worden.
En, zoals nu weer het geval is, plaatste men hem samen met een geesteszieke in een andere cel.
Die geesteszieke leed aan diaree en besmeurde de muren overal met stront.
Een paar weken nadien diende Marcel een zeer zware open-hart operatie te ondergaan in het AZ Sint-Jozef te Brugge. En alsof de folterpraktijken in de gevangenis van Turnhout niet voldoende waren geweest, werd hij toen 599 uren lang aan zijn ziekenbed vastgeketend. Hij werd ook vastgeketend aan de operatietafel, de rolstoel en de ziekenhuisbrancard.

We gaan Turtelboom nu opnieuw schrijven en publiceren onze brief op het Internet.

We hopen dat je die informatie mee publiceert en verspreidt. We zullen ook voorzien in een engelstalige versie die overal naartoe kan.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 15-04-12

De commentaren zijn gesloten.