22-06-11

Recht op wonen: Gezin met 80-jarige uit sociale woning gezet

Ik schreef een paar maanden geleden naar minister Freya Vanden Bossche (Sp.a) over het geknoei van de Geelse Huisvesting met de toewijzing van sociale woningen en de uitdrijving van mensen door middel van petities. Ik publiceerde mijn brieven aan Vanden Bossche, waarop ik geen antwoord kreeg, ook op het Internet. Het kabinet van minister Vanden Bossche zat daar blijkbaar verveeld mee. Ik kreeg prompt een telefoontje van een kabinetsmedewerker die me zei dat ik ‘geen betrokken partij’ was in het geval van een gezinnetje (met een zieke 80-jarige zieke moeder) dat door middel van de voornoemde praktijken uit haar sociale woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven, dreigde gedreven te worden.

Ik antwoordde de kabinetsmedewerker dat ik in deze zaak wel degelijk betrokken partij was omdat het gezinnetje mij als haar vertrouwenspersoon had aangesteld en ik deelnam aan de rondetafelgesprekken met een sociaal assistente van de Geelse Huisvesting waarnaar de buren (een fabrieksdirecteur en zijn vrouw + dochter) hun kat stuurden.

Toen ik de kabinetsmedewerker vroeg of er een onderzoek zou ingesteld worden naar deze praktijken, antwoordde hij mij: ‘Natuurlijk, dat doen we altijd in dergelijke gevallen’. Op mijn vraag of het gezin B. een kopie zou krijgen van het onderzoeksverslag, antwoordde hij mij: ‘Jazeker’.

Het gezin B. kreeg niets meer van de Geelse Huisvesting en van het kabinet van minister Vanden Bossche te horen.  Zij dacht dat dit met het ingestelde ‘onderzoek’ te maken had.  Enkele dagen geleden kwam er een deurwaarder langs en werd men op straat gezet.

Het gezin woonde reeds 23 jaar lang in deze sociale woning en betaalde steeds correct de huur. Er waren, voor dat de fabrieksdirecteur er kwam wonen, nooit klachten van buren.

De fabrieksdirecteur die, vanwege zijn inkomen, geen recht heeft op een sociale woning, en die zich nooit liet inschrijven op een wachtlijst voor een sociale woning, kreeg intussen reeds een andere sociale woning toegewezen.

Nog iets wat vermeldenswaardig is: Het Herentalse Sp.a gemeenteraadslid dat in dezelfde wijk een sociale woning betrekt, zetelt reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting. De man had gedurende jarenlang een conflict met zijn halfbroer waarover bepaalde kranten uitgebreid verslag uitbrachten.  Een jaar geleden werd zijn halfbroer ook door middel van een petitie die zelfs in de Herentalse gemeenteraad werd besproken, uit zijn sociale woning van de Geelse Huisvesting gedreven.

Het is niet de eerste keer dat ik deze fraude met sociale woningen aan de kaak stel maar de Sp.a vindt dit blijkbaar een normale zaak. Of misschien zal de Sp.a nu een pro forma onderzoekje opstarten. Het gezin B. werd nu toch op straat werd gezet en het beöogde doel (de uitzetting van het gezin en het in de doofpot steken van de fraude) werd bereikt.  En het gezinnetje zal na de jarenlange discussie met de Geelse Huisvesting, de vruchteloze gerechtelijke procedure die zij opstartte en de manier waarop zij op straat werd gezet, toch nooit meer naar haar sociale woning terugkeren.  De 80-jarige vrouw die constant verzorging nodig heeft, maakt de situatie er niet veel beter op.  Het gezin B. is emotioneel gebroken. Vandaar dat Mevrouw B. ook een mislukte zelfmoordpoging ondernam.

Onze slogan voor de volgende verkiezingen als die er ooit nog komen: ‘Voor een sociale woonpolitiek moet men bij de Sp.a zijn !’

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Freya Vanden Bossche

06-06-11

Belgisch deportatiekamp in Tilburg

Er is geen enkele kontrole in de gevangenis te Tilburg, de nederlandse gevangenis die België (dat 11.000 gedetineerden op 11 miljoen inwoners telt), sinds een paar jaren voor miljoenen euros afhuurt.   En het is dus normaal dat de wantoestanden in deze gevangenis haast niet te tellen zijn.

Een paar maanden geleden stapte de directeur van deze gevangenis op. Hij had zijn personeel geintimideerd en laten afluisteren.

Onze opmerking: Een gevangenisdirecteur die op deze wijze met zijn personeel omgaat, zal waarschijnlijk niet beter met zijn totaal rechteloze gevangenen omgaan.

Maar ook in de Belgische gevangenissen bestaan er tal van problemen en de gevangeniswet van 2004 die de rechten van de gevangenen moest regelen, wordt er zelfs niet toegepast.  Het is om die reden waarschijnlijk dat België door de VN-commissie voor de Mensenrechten zo bijzonder gewaardeerd wordt…

—-

Directeur ‘Belgen-gevangenis’ Tilburg stapt zelf op
ANP − 01/03/11

TILBURG – De Nederlandse directeur van de gevangenis in Tilburg waar vooral Belgische gevangenen zitten is uit eigen beweging opgestapt.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft dat dinsdag bevestigd naar aanleiding van een bericht in het Brabants Dagblad. Het vertrek is een persoonlijke afweging en de woordvoerder gaat niet in op de redenen. Er is inmiddels een waarnemend directeur aangesteld.

Werkwijze
Vorige maand stuurde de ondernemingsraad van de gevangenis een brandbrief aan de regiodirectie. In de brief werd het ongenoegen geuit over de werkwijze van de gevangenisdirecteur. Het Brabants Dagblad meldde destijds op basis van ingewijden dat medewerkers werden geïntimideerd en afgeluisterd. Het ministerie laat naar aanleiding van die berichten nog een feitenonderzoek uitvoeren.

In de gevangenis in Tilburg zitten vooral Belgische gevangenen.

Foto: Hans Meurissen, directeur van het directoraat-generaal van het Belgische Gevangeniswezen