06-06-11

Belgisch deportatiekamp in Tilburg

Er is geen enkele kontrole in de gevangenis te Tilburg, de nederlandse gevangenis die België (dat 11.000 gedetineerden op 11 miljoen inwoners telt), sinds een paar jaren voor miljoenen euros afhuurt.   En het is dus normaal dat de wantoestanden in deze gevangenis haast niet te tellen zijn.

Een paar maanden geleden stapte de directeur van deze gevangenis op. Hij had zijn personeel geintimideerd en laten afluisteren.

Onze opmerking: Een gevangenisdirecteur die op deze wijze met zijn personeel omgaat, zal waarschijnlijk niet beter met zijn totaal rechteloze gevangenen omgaan.

Maar ook in de Belgische gevangenissen bestaan er tal van problemen en de gevangeniswet van 2004 die de rechten van de gevangenen moest regelen, wordt er zelfs niet toegepast.  Het is om die reden waarschijnlijk dat België door de VN-commissie voor de Mensenrechten zo bijzonder gewaardeerd wordt…

—-

Directeur ‘Belgen-gevangenis’ Tilburg stapt zelf op
ANP − 01/03/11

TILBURG – De Nederlandse directeur van de gevangenis in Tilburg waar vooral Belgische gevangenen zitten is uit eigen beweging opgestapt.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft dat dinsdag bevestigd naar aanleiding van een bericht in het Brabants Dagblad. Het vertrek is een persoonlijke afweging en de woordvoerder gaat niet in op de redenen. Er is inmiddels een waarnemend directeur aangesteld.

Werkwijze
Vorige maand stuurde de ondernemingsraad van de gevangenis een brandbrief aan de regiodirectie. In de brief werd het ongenoegen geuit over de werkwijze van de gevangenisdirecteur. Het Brabants Dagblad meldde destijds op basis van ingewijden dat medewerkers werden geïntimideerd en afgeluisterd. Het ministerie laat naar aanleiding van die berichten nog een feitenonderzoek uitvoeren.

In de gevangenis in Tilburg zitten vooral Belgische gevangenen.

Foto: Hans Meurissen, directeur van het directoraat-generaal van het Belgische Gevangeniswezen

Commentaren

Belgisch deportatiekamp in Tilburg

De Vlaamse Liga voor de Mensenrechten treedt niet op als Vlaamse gevangenen geïsoleerd en gefolterd worden, zoals dat in de gevangenis van Brugge gebruikelijk is.

Het valt ook op dat Jos vander Velpen, de voorzitter van de Vlaamse Liga voor de Mensenrechten, in het volgende artikel van Laura de Jong in De Volkskrant, geen woord zegt over de gevangeniswet van 2004 die al jarenlang niet toegepast wordt en die zelfs niet door de minister van justitie was getekend.
Deze wet was zogenaamd bedoeld om de ‘rechten van de gevangenen’ te regelen….

———-

‘Belgen voelen zich eenzaam in gevangenis van Tilburg’

Van onze verslaggeefster Laura de Jong − 27/09/10

De Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenis van Tilburg voelen zich uitgeleverd en klagen over eenzaamheid. Dat zegt de voorzitter van de Vlaamse Liga voor de Mensenrechten, Jos vander Velpen.

‘Veel gedetineerden voelen zich gefrustreerd dat ze zonder enige inspraak naar het buitenland zijn getransporteerd.’ Vander Velpen baseert zijn conclusies op gesprekken met tientallen Belgische gevangenen.

Cellentekort
Sinds februari dit jaar worden 500 gedetineerden uit België in de Tilburgse gevangenis ondergebracht om zo het cellentekort in eigen land tegen te gaan. ‘Normaliter is het Nederlandse personeel beter getraind en geschoold dan het Belgische personeel, ook de materiële infrastructuur is beter. Maar voor de Franstalige gevangenen is de communicatie natuurlijk moeilijk.’ Een ander probleem is dat een aantal gevangenen nauwelijks bezoek krijgt omdat de afstand met de familie in België te groot is.

Ook is het voor de Belgische gevangenen lastig om vanuit Tilburg te werken aan reïntegratie. ‘Het onderwijsaanbod is beperkt en sluit niet goed aan op opleidingen in België. Dit bemoeilijkt de terugkeer in de samenleving,’ vindt Vander Velpen. ‘En dan zwijg ik nog over het eten, want daarin scoren de Belgische gevangenissen nou eenmaal heel hoog: Friet kent men niet in Tilburg, gevangenen krijgen voornamelijk magnetronmaaltijden.’

Vander Velpen benadrukt dat de Liga voor de Mensenrechten geen klachten over het Nederlandse personeel heeft binnengekregen. Hij wil de situatie in Tilburg blijven volgen en vindt dat de Belgische overheid moet kennisnemen van de situatie van de Belgische gedetineerden in Tilburg. ‘Want Nederland treft geen blaam, België blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de detentievoorwaarden van haar burgers.’

Basisrechten
Of er daadwerkelijk mensenrechtenschendingen in de Tilburgse gevangenis plaatsvinden, durft Vander Velpen niet te zeggen. ‘Maar een aantal basisrechten voor gedetineerden komt door deze omstandigheden minder goed tot hun recht. Zoals het recht op bezoek, het recht op voldoende contact met raadslieden en het recht op gezondheid.’

De Liga voor de Mensenrechten vindt het belangrijk dat de stem van de Belgische gedetineerden wordt gehoord. De Belgische overheid heeft 90 miljoen euro voor drie jaar betaald voor het gebruik van de Nederlandse gevangenis. ‘Elk kritisch commentaar kan ze dus missen als kiespijn. Het experiment met de Belgische gedetineerden wordt gepresenteerd als het beste van het beste. Maar een gevangenis is meer dan een hoop bakstenen. Intermenselijke relaties zijn ook belangrijk.’ Vander Velpen concludeert: ‘Het is een complexe situatie voor iedereen, maar ik heb moeite met het romantische beeld dat er nu in België van de Tilburgse gevangenis bestaat. Want een gevangenis is meer dan het hebben van een magnetron.’

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1026710/2010/09/27/Belgen-voelen-zich-eenzaam-in-gevangenis-van-Tilburg.dhtml

Gepost door: Morkhoven | 06-06-11

Belgisch deportatiekamp in Tilburg

Belgische gevangenen worden zonder inspraak en zonder inspraak van hun familie naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg gedeporteerd waar zij totaal geisoleerd komen te leven van hun sociale omgeving en geen rechten kunnen doen gelden (alhoewel die nauwelijks bestaan en ook niet worden gegarandeerd door de gevangeniswet van 2004).
Bezoeken, bezoekaanvragen, telefoneren, afspraken met een advocaat, verlofregelingen, regelingen voor uitgaansdagen, worden door de deportatie bemoeilijkt of onmogelijk gemaaakt…

—–

Belgische gevangenen willen niet naar Tilburg
ANP − 12/02/10

Tientallen Belgische gedetineerden zijn een procedure begonnen tegen overplaatsing naar de gevangenis in Tilburg, aldus diverse Belgische kranten vrijdag.

De gevangenen eisen 500 euro per dag van de Belgische staat, omdat ze geen antwoord krijgen op de vraag waarom ze moeten verhuizen.

Vrijdag wordt in de rechtbank van Leuven de eerste uitspraak verwacht bij zo’n procedure. Mochten de gedetineerden in het gelijk worden gesteld, dan zou de operatie-Tilburg in gevaar kunnen komen.

België heeft van Nederland gevangenisruimte gehuurd in Tilburg, omdat het kampt met een groot cellentekort. Daarmee is een bedrag van jaarlijks 30 miljoen euro gemoeid.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk vijfhonderd Belgische gedetineerden naar Tilburg gaan. Maar de gevangenen voeren aan dat ze daar minder bezoek kunnen krijgen van familie en dat het moeilijker is vanuit Tilburg hun terugkeer in de maatschappij voor te bereiden.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/979838/2010/02/12/Belgische-gevangenen-willen-niet-naar-Tilburg.dhtml

Gepost door: Morkhoven | 06-06-11

De commentaren zijn gesloten.