24-09-09

België, land van de verdwijningen

 

België, land van verdwijningen

Jeudi, septembre 24, 2009
By Jan Boeykens

milan 124

België staat in de Top 100 van de landen waar dat de meeste verdwijningen plaats vinden.

In de zaak Vervloesem alleen al verdwenen de ontlastende stukken en getuigenissen uit het strafdossier te Turnhout, 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen, brieven die naar Marcel Vervloesem werden gestuurd en talrijke namen van mensen die een bezoektoelating voor Marcel Vervloesem in de gevangenis hadden gekregen.

Zelfs de weblogs verdwijnen er van het Internet.

Het enigste wat er niet verdwijnt zijn de deksels van de doofpotten...


Op zaterdag, 19 september 2009 bieden zich in de namiddag twee vrouwen aan in de gevangenis van Turnhout om Marcel Vervloesem te bezoeken.
Het betrof Mevrouw Thea D.V. uit Westerlo en Tamara S. uit Heist o/d Berg.
Mevrouw S. krijgt te horen « dat zij niet op bezoek wordt toegelaten omdat zij niet in het bezoekersbestand voorkwam » …
Nochtans had zij een bezoektoelating van vrijdag, 8 mei 2009 van de gevangenis te Brugge.

Tengevolge van deze situatie doet Marcel Vervloesem op maandag, 21 september 2009 navraag bij de directie te Turnhout.
Een adjudant laat hem weten « dat Tamara S. inderdaad op de bezoekerslijst stond, maar dat Marcel Vervloesem haar geweigerd had »,
wat nooit het geval is geweest … Wat later vertelde men hem « dat het een fout betrof » ….

Daarop wordt het hele bezoekersbestand van Marcel Vervloesem op de computer te Turnhout ter controle onderworpen, en wat blijkt?

Er zijn 12 toegelaten bezoekers uit de bezoekerslijst verdwenen!! En dat is in de gevangenis van Brugge gebeurd ….

Al deze personen hebben dus officieel géén bezoekrecht meer!!

Het betreft vooral leden van het Europees Parlement, professoren, leden van verenigingen in binnen- en buitenland alsook vrienden en familie.

De directie van de gevangenis van Turnhout beloofde om de namen van de verdwenen bezoekers terug in de computer te zullen laten plaatsen maar weet niet hoe zij eraan moet beginnen terwijl het toch simpelweg om het overtypen van een reeds opgemaakte personenlijst met enkele adressen gaat.

De vzw Werkgroep Morkhoven is er zelfs niet eens zeker van dat de namen uit de computer werkelijk verdwenen zijn en denkt eerder dat de verdwijningen het werk zijn van enkele mensen die toegang hebben tot de centrale gevangeniscomputer.

Door te doen geloven dat de namen uit de computer verdwenen zijn, kunnen zij zich als overjarige pubers nog eens extra uitleven aan het feit dat er bezoekers geweigerd worden en de reeds zwaar zieke Vervloesem nog eens een extra klap te verwerken krijgt.

Het is om dezelfde reden misschien dat dokter Van Mol, directeur–generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van Minister De Clerck, na drie maanden liet weten dat hij het achtergebleven chirurgische dossier van Vervloesem dat zich nog steeds op het Medische Centrum te Brugge bevindt, niet rechtsstreeks aan Vervloesem maar aan diens advocaat wil sturen als men hem het adres van de advocaat doorgeeft.

 

Schrijf Marcel Vervloesem:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Sectie 4 – 78
Wezenstraat, 1
2300 TURNHOUT

Video's: Marcel Vervloesem en de Zandvoortse kinderporno (nederlandstalige ondertiteling)

Commentaren

Minister De Clerck: Open Brief
Brussel, 25 september 2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: gevangenisbeleid

Bijna alle bezoekers van de heer Vervloesem wiens namen zogezegd uit de gevangeniscomputer zijn verdwenen, uitgezonderd twee, werden ingeschreven via de gevangenis van Brugge.

Zoals het reglement voorschrijft, schreven zij naar de heer Vervloesem met de mededeling dat zij hem wilden bezoeken.

Zij voegden bij hun schrijven een kopie van de voor- en achterkant van hun identiteitskaart.
Sommigen vergaten dat en moesten een tweede keer schrijven.

Wie geopereerd werd en protheses had zodat hij/zij niet zonder problemen de metaaldetector zou kunnen passeren, diende hiervan een medisch getuigschrift te bezorgen en moest hiervoor dus soms een derde keer schrijven.

De heer Vervloesem stuurde dit schrijven dan naar de directie van de gevangenis die haar toelating tot bezoek moest verlenen.

Een aantal mensen (diegenen die als eersten hun bezoekaanvraag deden) moesten soms wekenlang op een goedkeuring wachten.
Een aantal onder hen diende terug naar huis te keren. Daaronder waren er ook mensen die speciaal uit Nederland kwamen.

De gevangenisdirectie van Brugge heeft al die schriftelijke aanvragen en medische getuigschriften in haar bezit want Marcel Vervloesem diende dit alles naar hen te sturen.

Zij bevinden zich dus in het dossier en al deze gegevens kunnen misschien wel 'uit de computer' maar niet uit het dossier verdwijnen.

Ik wil U dan ook het volgende vragen:

1) te laten onderzoeken wie er met de centrale computer heeft geknoeid waarin alle bezoekers staan, onafgezien van de gevangenis waarin de gevangene zich bevindt.
2) te laten onderzoeken of ook het schriftelijk dossier met de bezoekaanvragen, kopies van paspoorten en medische getuigschriften dat zich bij de gevangenisdirectie van Brugge bevindt, is verdwenen.
3) te laten onderzoeken of dit dossier reeds aan de gevangenisdirectie van Turnhout is overgemaakt waardat de heer Vervloesem zich sinds 30 juni 2009 bevindt.
4) te laten onderzoeken of het hier om de zoveelste pesterijen van de gevangenisdirectie en de Psycho Sociale Dienst van Brugge gaat waarbij rapporten en medische getuigschriften worden achtergehouden
5) le laten onderzoeken of het misschien de bedoeling is om hiermee de bezoekers te ontmoedigen en de heer Vervloesem die, zoals u weet zeer zwaar ziek is en in uw overbevolkte gevangenis niet thuishoort, moreel en geestelijk te treffen en sociaal te isoleren.
7) erop toe te zien dat het bezoekrecht die in de gevangenisreglementen en de Wet Dupont staan omschreven, strikt wordt nageleefd.
6) aan uw diensten opdracht te geven om de namen en adressen terug in de centrale computer te plaatsen want het heeft geen zin dat men op dit punt rond de pot blijft draaien met de woorden 'we weten niet goed hoe we dat moeten oplossen'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint Gillis

PS. Ik wens u voorts mede te delen dat de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Turnhout geen werk lijkt te maken van het reintegratiedossier van de heer Vervloesem en zij nog altijd geen contact opnam met de dienst van professor-psychiater Cosyns om de zaken daadwerkelijk te regelen.

Gepost door: Morkhoven | 25-09-09

De commentaren zijn gesloten.