21-04-09

BELGIË begint 30-jarige oorlog met STOP KINDERPORNO


stop

U wordt naar deze stoppagina doorverwezen omdat de website die u tracht te bezoeken inhoud aanbiedt die door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aanzien.
Indien u meent dat deze maatregel ten onrechte is genomen kan u contact opnemen op onderstaand emailadres.

---

Vous venez d'être redirigé vers cette page. Le site que vous essayez de consulter contient des informations illégales au regard de la législation belge.
Si vous pensez que cette mesure a été prise à tort, vous pouvez toujours prendre contact en utilisant l'adresse e-mail ci-dessous

---

You have been redirected to this stop page because the website you are trying to visit offers content that is considered illegal according to Belgian legislation.
If you consider to be wrongly redirected, you can report this at the address below.

stoppage@fccu.be

LOGO_BE

JustitieLOGOlogo_fedpol

Commentaren

Brief aan minister De Clerck vrijdag, 24 april 2009

Mail verstuurd aan stefaan.declerck@just.fgov.be

Hallo,

Naar aanleiding van het recent blokkeren in België van de website www.stopkinderporno.com ben ik op mijn weblog http://www.blogologie.be
een reeks artikelen aan het publiceren. Gisteren interviewde ik Chris Hölsken, de man achter de site in kwestie. Tijdens het interview deed de heer Hölsken een aantal uitspraken die ik graag wil toetsen aan een
aantal andere bronnen, o.a. ook aan u.
Voor zover ik weet is dit de eerste maal in de Belgische geschiedenis dat een website op deze
manier wordt geblokkeerd en om die reden leek mij de mening van de minister van justitie hierover vragen dan ook uiterst interessant.


Naar wat ik uit de media heb begrepen is er door een procureur (naam onbekend) een fax gestuurd naar alle providers in België met het bevel
om een aantal URL's ontoegankelijk te maken.

Het zou gaan om:

www.stopkinderporno.com
www.stopkinderporno.tk
www.stopkinderporno.eu
www.stopkinderporno.nl

Op die adressen staat voor de meeste Belgische surfers momenteel de boodschap dat de site die ze probeerden te bezoeken inhoud bevat "die
door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aanzien".


Voorts zou, volgens Hölsken, de registratie van de domeinnamen www.stopkinderporno.be en www.stopkinderporno.tk ongedaan zijn gemaakt
"door Stefaan De Clerck", en zou de site die vroeger op pedoseksuelenonline.co.cc stond ook door de Belgische minister van justitie gesloten zijn geweest via interventie bij de hosting
provider.

Hölsken stelde ook uitdrukkelijk dat op www.stopkinderporno.com (en de andere varianten van die URL) nooit namen en adressen van veroordeelde pedofielen hebben gestaan. Dit gebeurde volgens hem enkel op pedoseksuelenonline.co.cc, een site waar www.stopkinderporno.com niet rechtstreeks naar linkte (wel naar een andere site die dan wel deze
link had).

Voorst stelde hij ook nog nooit enig officieel bericht over de blokkering te hebben ontvangen.

Mijn vragen:

* Kunt u bevestigen wat de heer Hölsken zegt over uw betrokkenheid bij het sluiten van de site pedoseksuelenonline.co.cc en het ongedaan
maken van de registratie van het .be en .tk domein?


* Zover ik zelf heb kunnen vaststellen staan er inderdaad geen namen en adressen op de geblokkeerde site. Is er volgens u nog andere
illegale inhoud op die site die een blokkering verantwoordt?

* Is een link naar een site die linkt naar illegale inhoud op een derde site zelf illegale inhoud?

* In dit artikel in 'De Standaard'
(http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=JK29A4V9) wordt gesuggereerd dat de blokkering gebeurde onder artikel 39bis van het
wetboek van strafvordering. Klopt dit?

* Indien dit klopt, is de letter van de wet dan correct nageleefd? Er lijken mij een boel gegevens te zijn geblokkeerd die absoluut niet het "voorwerp van het misdrijf vormen of voortgekomen zijn uit het misdrijf en indien de gegevens strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, of een gevaar opleveren voor de integriteit van informaticasystemen of gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen". En een relatief zwakke methode als DNS omleiding lijkt me ook absoluut niet te voldoen aan "de passende technische middelen ... om de integriteit en de
vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen". Ook aan deze vereiste lijkt niet te zijn voldaan: "De procureur des Konings brengt
de verantwoordelijke van het informaticasysteem op de hoogte ... en deelt hem een samenvatting mee van de gegevens die zijn ... ontoegankelijk gemaakt...." Uw reactie?

* Indien dit niet klopt, volgens welke wet is de blokkering dan wel verlopen?

* Klopt het dat het technische systeem om deze blokkering mogelijk te maken deel is van een groter initiatief om later nog andere (illegale)
websites te blokkeren, voornamelijk kinderporno?

* Wat is uw reactie op het schijnbare feit dat de eerste keer dat dit systeem wordt ingezet het wordt gebruikt om een site te blokkeren die
strijdt tegen kindermisbruik?

* Gelooft u dat het technisch mogelijk is om inhoud die in het buitenland gehost wordt maar illegaal is volgens de Belgische wetgeving sluitend te blokkeren in België?

Ik ben erg nieuwsgierig naar uw antwoorden op deze vragen, en ik zal ze publiceren op http://www.blogologie.be, waar momenteel ook al het interview met Chris Hölsken te bekijken valt:
http://www.blogologie.be/2009/04/interview-met-chris-h%C3%B6lsken-geen-namen-en-adressen-van-pedofielen-op-geblokkeerde-site.html

Mocht u zelf nog vragen hebben of mij wensen te contacteren, dat kan via e-mail (maarten.schenk@gmail.com) of telefoon: 0476/31.07.57

Vriendelijke groeten,

Maarten Schenk

Gepost door: Jan Boeykens | 06-05-09

De commentaren zijn gesloten.