29-03-09

Minister De Clerck en de Liga voor Mensenrechten: gevangenen hebben geen rechten


fkdeclerckLigaPrijsMrechten.pdm04kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In bijlage: een briefje aan Raf Jespers, advocaat van Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem.
Marcel Vervloesem werd na de verschillende spoedopnames en operaties van de voorbije maanden, drie weken geleden in het AZ. Sint-Jan te Brugge voor een zware hartoperatie opgenomen. Hij werd er opnieuw met zware ketenen rond zijn enkel aan het ziekenhuisbed vastgesnoerd maar wist zich niet meer te herinneren of men hem nu ook aan de operatietafel had geboeid zoals dit bij de vorige operatie(s) het geval was.

Raf Jespers die lid is van de Liga voor de Mensenrechten, zei dat hij reeds tweemaal met Liga-voorzitter Jos Vander Velpen over de zaak Vervloesem had gesproken maar bij navraag op het bureau van de Liga, bleek men daar niets van af te weten.

Toen Jespers om meer uitleg werd gevraagd, haakte hij af.

De Liga voor Mensenrechten kwam onlangs in het nieuws doordat zij met het VN-Comité tegen Folteringen een rapportje over folteringen in de Belgische gevangenissen uitbracht. Zij laat echter al 8 maanden rustig begaan in de zaak Vervloesem omdat zij 'niet wenst op te treden in individuele gevallen'. De problemen van Marcel Vervloesem met de Psycho Sociale Dienst (PSD), de Dienst Individuele Gevallen (DIG), de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet, het opmaken van medische rapporten door de Penitentiaire Gezondheidsdienst van Dokter Van Mol, het gezondheidsbeleid binnen de gevangenissen enzoverder... zijn echter van louter structurele aard en treffen heel wat gevangenen en hun families.

Heeft de Liga soms een deal gesloten met justitieminister De Clerck en bestaat er een akkoord om het criminele wanbeleid van de minister inzake de gevangenissen te verdoezelen ?

---------- Forwarded message ----------
From: Jan Boeykens
Date: 29 mrt. 2009
Subject: Marcel Vervloesem
To: Raf Jespers

Geachte Mter Jespers,

Betreft: Marcel Vervloesem

Ik verneem dat uw cliënt een hele dag op transfert naar Leuven is geweest en niet de minste medicatie heeft gekregen.

Kan u uw cliënt contacteren ? Kan u ook de dochter van uw cliënt contacteren, zoals u beloofde ?

Kan u nu eindelijk actie ondernemen ?

Of wacht u het moment af dat men uw cliënt, met de zegen van minister De Clerck, de uiteindelijke genadeslag geeft ?

Langer afwachten zou misdadig zijn.

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


FOTO'S:

- Stefaan De Clerck, minister van justitie, die altijd over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt maar die zwaar zieke gevangenen opsluit in zijn volgepropte gevangenissen en gevangenen laat mishandelen.
Enkele dagen geleden was alles in orde gebracht om Marcel Vervloesem naar de gevangenis 'Leuven Centraal' over te brengen. Door een zogezegde 'fout' ging de transfert echter niet door en moest Marcel Vervloesem gedurende de hele dag, zonder enige medicatie voor hart, nieren en suikerziekte in de transfertwagen blijven.
Zeven maanden geleden moest Marcel Vervloesem met spoed in het ziekenhuis van Turnhout opgenomen worden. Een telefoontje van het ministerie van justitie te Brussel zorgde er toen voor dat de ambulance terug vertrok en Marcel Vervloesem met een andere ziekenwagen naar het Medisch Centrum in de gevangenis van Brugge werd gevoerd. Gedurende een maand bleef hij daar opgesloten in een onverluchte isoleercel. Hij werd volledig afgesloten van zijn medegevangenen. Zijn bezoek bleef wekenlang beperkt tot zijn familie (zijn dochter); hij had wekenlang geen recht op briefwisseling; hij had wekenlang niet de minste ontspanning en mocht slechts zeer kortstondig met zijn advocaat spreken die niets aan deze situatie wist te veranderen.
- Mter Jos Vander Velpen, Voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, kraait victorie bij en prijsuitreiking inzake 'mensenrechten' te Gent terwijl heel wat gevangenen liggen weg te kwijnen.

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

23-03-09

L'autista del ministro della giustizia belga ha avuto un incidente


265_0_KEEP_RATIO_SCALE_CENTER_FFFFFF23.3.2009

Subject: De Clerck - BMW 730D - incidente davanti al palazzo di giustizia a Turnhout

Cari amici,

L'autista del ministro della giustizia belga, Stefaan De Clerck, ha avuto (durante un' inaugurazione ufficiale di un nuovo edificio della giustizia a Turnhout) un incidente davanti al palazzo di giustizia di Turnhout.
Il ministro non si è ferito ma la sua BMW 730D è un poco ammaccata.
(Vedere la foto più sotto)

Come voi sapete, Marcel è stato perseguitato dalla giustizia di Turnhout durante 11 anni, ed il suo accanuimento era solo basato su qualche brusio sollevato dal suo fratellastro e dai suoi amici criminali + dei bambù del giardino che si è trovato nella casa di Marcel.
De Clerck blocca in questo momento tutti i dossier di Marcel.

Jan

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Turnhout - Nieuw gerechtsgebouw 'Academia' officieel geopend - Chauffeur van Minister De Clerck rijdt lantaarnpaal scheef

Turnhout - Bij de opening van het nieuwe gerechtsgebouw in Turnhoutdeze voormiddag gebeurde er bij aankomst van Justitieminister StefaanDe Clerck een klein accident. Nadat de minister was uitgestapt, mocht zijn chauffeur op aanwijzing van de plaatselijke politie de dienstwagen parkeren langs de zijde van het kasteel. Bij het parkeren botste de wagen achteraan tegen een lantaarnpaal die er meteen scheef ging bijhangen. Toch een vervelend moment voor de chauffeur van de minister aangezien alles gebeurde onder het alziend oog van de camera's.

De wagen van de minister liep achteraan ook lichte beschadiging op. (JAHO)

Foto: De schade van het 'ministerieel accidentje' bleef vrij beperkt, al is links toch goed de scheven lantaarnpaal te zien. (foto JAHO)

De Streekkrant, 19.3.2009 14:03

http://streekkrant.rnews.be/nl/regio/ant-2300/chauffeur-van-minister-de-clerck-rijdt-lantaarnpaal-scheef/Article-1184683226347-1194496523746.html#Article


- Droit Fondamental
- Werkgroep Morkhoven
- Rete criminale di Zandvoort

Gevangenis Brugge (Prizione di Bruges)
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (Belgio)

22-03-09

Justitie: doofpotpolitiek zonder respect voor de mensenrechten


declerck.286380De maffia die ook de vlaamse bedrijven en overheid heeft geinfiltreerd, kan er maar niet genoeg van krijgen.

Na de problemen die zij de voorbije dagen met haar skynetblog(s) ondervond, stelde de Werkgroep Morkhoven vandaag vast dat haar server werd geblokkeerd.

Gelukkig heeft de Werkgroep voldoende sympathisanten die haar uit de nood willen helpen.

Dit is misschien nog eens een goede gelegenheid om justitieminister De Clerck die een 'menselijke en rechtvaardige justitie' voorstaat, nogmaals te vragen waarom:

1) hij de brieven van de Werkgroep Morkhoven nooit beantwoordt terwijl hij een 30-tal kabinetsmedewerkers ter beschikking heeft en wel voldoende middelen heeft om zich in een peperdure BMW te laten rondrijden.
2) hij geen onderzoek wil laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem waardoor deze op basis van een onvolledig dossier veroordeeld werd.
3) hij geen onderzoek laat instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie eveneens vastgestelde verdwijningen van 7 kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen dat de kinderpornozaak Zandvoort met haar 90.000 slachtoffertjes 'enkel een zeepbel' noemde en Marcel Vervloesem tot de zwaarste straf veroordeelde op basis van enkele bamboestokjes die ten zijnen huize werden gevonden.
4) hij er al maanden voor zorgt dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge haar werk niet kan afmaken waardoor het hele reclasseringsdossier en de verlofaanvragen van Marcel Vervloesem geblokkeerd worden.
5) hij de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 en volgende van de strafuitvoeringswet inzake de voorlopige invrijheidstelling op grond van medische redenen blokkeert en het zelfs niet nodig vindt om de brief van Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem terzake te beantwoorden.
6) hij met het blokkeren van deze uitvoeringsbesluiten de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt die bepalen dat iedere Europese burger het recht heeft om zich in de nodige rechtsmiddelen te voorzien.
6) hij steeds klaagt over de 'overbevolking' van de gevangenissen terwijl hij zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem die naast zijn suikerziekte, nierproblemen, en talrijke spoedopnames en operaties (waaronder de zware hartoperatie van een tiental dagen in het AZ Sint Jan te Brugge waarbij men hem als een hond met een ketting aan zijn bed vastketende) tot stervens toe in de gevangenis houdt.
7) hij Marcel Vervloesem het zwijgen wil opleggen door hem in de gevangenis van Brugge te laten overlijden.
8) hij de kinderpornozaak Zandvoort waarin geen onderzoek gebeurde, blijft dichtdekken zodat de kinderpornoproducers en de folteraars en verkrachters van kinderen (en zelfs baby's) ongestraft hun gang kunnen blijven gaan.
9) hij toelaat dat de dienst van dokter Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het ministerie van justitie, het medisch dossier over Marcel Vervloesem foutief opstelde.
10) hij zijn belofte niet houdt die hij in 1998 heeft gedaan, waarbij hij stelde dat de leden van de Werkgroep Morkhoven 'over belangrijke informatie beschikken' en dat men hen 'krediet moest geven zolang zij deze informatie aan justitie overmaakten'. 11) hij gevangenen op basis van politieke gronden discrimineert. Bart Debie van het Vlaams Belang die door het hof van beroep tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht reeds na 1 dag gevangenis wegens 'gezondheidsredenen' naar huis terugkeren om er op een electronisch enkelbandje te wachten terwijl honderden zieke gevangenen in de door de minister volgestompte gevangenissen aan hun lot worden overgelaten.
12) hij zweeg toen Michel Nihoul reeds na enkele maanden wegens 'gezondheidsproblemen' naar huis mocht gaan en zijn verlof mocht opnemen.
13) hij geen rekening houdt met de vaststelling van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), Dienst Gevangenissen, dat het systeem van de electronische enkelbandjes, door zijn diensten geblokkeerd wordt en dat er onvoldoende personeel ter beschikking zou zijn (waardoor de gevangenisbevolking nog meer toeneemt).
14) hij geen werk maakt van een werkelijk gevangenisbeleid en enkel wat politieke (verkiezings)indruk probeert te maken met zijn zogezegd Masterplan.
15) hij van een menselijke en rechtvaardige justitie spreekt terwijl hij al het mogelijke doet om onmenselijke en onrechtvaardige toestanden te handhaven.
16) hij de Werkgroep Morkhoven het zwijgen probeert op te leggen door zijn diensten skynetblogs en servers te laten blokkeren.
17) hij zo waanzinnig reageerde op het voorstel van de nederlandse vereniging 'Stop Kinderporno' om de burgers te informeren over veroordeelde pedofielen (dus geen vals beschuldigde anti-kinderpornoactivisten) in hun wijk.
18) hij daarbij steeds het woord 'privacy' en 'aan de schandpaal nagelen' in de mond nam terwijl Marcel Vervloesem gedurende 11 jaar lang door zijn diensten en de vlaamse pers, zonder enig respect voor zijn privacy, als 'kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' wél aan de schandpaal werd genageld.
19) hij zo oneerlijk is ingesteld en hij het, na de Fortis-zaak, nodig vindt om met zijn Vlaamse Christen Democratische Partij (CD&V), de kiezer verder te bedriegen.


Problemen opgelost

Na de publicatie van het bovenstaande bericht bleken de problemen met de server van de Werkgroep Morkhoven te zijn opgelost.

Een kort telefoontje heeft waarschijnlijk volstaan, zoals een kort telefoontje vanuit Brussel enkele maanden geleden ook volstond om Marcel Vervloesem, in plaats van hem in het ziekenhuis van Turnhout op te nemen, 4 weken lang in een onverluchte isoleercel in het medische centrum van de gevangenis te Brugge te steken, zonder dat hij contact mocht hebben met de medegevangenen.

Een kort telefoontje vanuit Brussel zou voldoende zijn om de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis te Brugge, haar rapport te laten afmaken maar dat gebeurt niet omdat minister De Clerck ermee akkoord lijkt te gaan dat Marcel Vervloesem in de gevangenis sterft zodat zijn mond gesnoerd wordt.

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

18-03-09

Collocatie bestaat nog steeds


dwangbuis.312dCollocatiebestaatnietmeerCollocatiebestaatnietmeer

'Collocatie bestaat niet meer', stond er in het blaadje van de Christelijke Mutualiteiten na de bekendmaking van de wet op de patiëntenrechten (nog steeds de 'nieuwe wet' op de patiëntenrechten genoemd terwijl deze wet al bijna 10 jaar oud is). Maar in werkelijkheid gaat een collocatie of gedwongen opname nog even gemakkelijk als voordien. Eén van de weinige verschillen is dat de burgemeester niet meer voor een collocatie hoeft te tekenen.
In heel wat gevallen wordt de wetgeving op geen enkele wijze gerespecteerd.


,,Man ging tekeer als een beest''

De 67-jarige man die woensdag in Gent drie agenten neerstak, ging tekeer als een beest. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt woensdagavond vernomen van de vierde agente die bij de interventie aanwezig was. De toestand van de 35-jarige agent die in de hals geraakt werd, wordt nu omschreven als kritiek maar buiten levensgevaar.

Het incident deed zich woensdagvoormiddag voor in de gang van een appartementsgebouw aan de Nekkersputstraat in Gent. De man moest door de politie naar het UZ Gent gebracht worden voor een collocatie.

Twee ploegen van telkens twee agenten van de lokale politie waren ter plaatse. Met de familie van de man was afgesproken dat hij buiten het appartement gevat zou worden, zodat niemand gevaar zou lopen. De eerste ploeg bevond zich aan de flat op de eerste verdieping. Toen de tweede ploeg aankwam, was de 67-jarige man in de gang van de eerste verdieping van het flatgebouw gearriveerd.

De man haalde een mes boven en begon onmiddellijk te steken. Drie van de vier agenten raakten gewond. De eerste, een agente van 27 jaar, kreeg messteken in de hals en in het aangezicht. Een agent van 28 werd zwaar gewond in de halsstreek. De agent die vuurde, een 35-jarige man, werd geraakt in de hals. Zijn toestand is na een operatie nog altijd kritiek, maar hij is buiten levensgevaar, zegt de Gentse korpschef Wim Van Hulle.

Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt bracht woensdagavond een bezoek aan de lokale politie van Gent. "Ik heb mijn medeleven met de slachtoffers en hun familie betuigd en heb de agenten van de interventiepolitie gesproken", zegt De Padt. "De agenten verdienen een schouderklopje voor hun politiewerk. Ik heb de indruk dat er niet altijd voldoende respect is voor hun werk in moeilijke omstandigheden."

De Padt sprak ook met de vierde agente die aanwezig was bij de interventie. "De jonge vrouw raakte niet gewond, maar is bijzonder aangedaan. Ze wil nu vooral bij haar collega’s zijn. De solidariteit onder de agenten is groot. Het is duidelijk dat de vier agenten goed voorbereid waren, maar de man in kwestie ging tekeer als een beest. Het ging om een explosie van geweld van iemand die buiten zijn zinnen was."

DS woensdag 18 maart 2009
Bron: belga
Auteur: bvb

12-03-09

Mensenrechten: Belgische actievoerders opgesloten en/of vermoord


Adieu, GinamarcelMensenrechtenEnJustitieActievoerdersInBelgiëWordenGewoonUitDeWegGeruimd

Toen de Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, werd haar actievoerder Marcel Vervloesem metéén vals beschuldigd en gedurende 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker', een 'zelfverklaarde kinderpornojager' en een 'geesteszieke' aan de schandpaal van de Vlaamse rioolpers genageld.
Vervloesem werd door het hof van beroep te Antwerpen, alwaar er 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort spoorloos zijn verdwenen, tot maar liefst 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dat gebeurde op basis van enkele roddels en een paar bamboestokjes die als bewijs van 'foltering en verkrachting' moesten dienen. De rechter noemde de kinderpornozaak Zandvoort met haar bijna 90.000 foto's van misbruikte en gefolterde kinderen (waaronder zelfs baby's) 'enkel een zeepbel'.
Marcel Vervloesem die alleen al vanwege zijn gezondheidstoestand niet in een gevangenis thuishoort, ligt nu langzaam weg te kwijnen. Hij is thans voor de zoveelste operatie in het AZ Sint-Jan te Brugge opgenomen waar men er niets beter op vond dan hem opnieuw op een onmenselijke en vernederende wijze met een ketting, als een hond, aan het ziekenhuisbed vast te ketenen.
Gina Bernard-Pardaens die, als medewerkster van de Werkgroep Morkhoven, met Marcel Vervloesem rond de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte, ontving doodsbedreigingen, had maandenlange telefoonproblemen en werd op een intimiderende manier in opdracht van een procureur-generaal rond de zaak Schadwald ondervraagd.
Enkele maanden na die ondervraging ondervond zij ook nog problemen met haar auto en verongelukte zij bij een nachtelijk ongeval omdat haar remmen vermoedelijk buiten werking waren gesteld. Enkele uren voor het zogezegde ongeval had Gina Internetproblemen en was er zodanig veel lawaai op haar telefoonlijn dat het gesprek moest afgebroken worden. De faxlijn bleek geblokkeerd te zijn.
Gedurende de 20 voorbije jaren werden de leden van de Werkgroep Morkhoven het slachtoffer van pesterijen en huiszoekingen, werden zij voortdurend opgeroepen voor ondervragingen en kregen zij tientallen valse beschuldigingen en klachten (waaronder heel wat anonieme klachten) te verwerken. Ook de telefoonlijnen werd voortdurend geblokkeerd en gestoord.

Toen activiste Anja Hermans enkele maanden geleden door middel van vreedzame acties bewees dat men de kern-energie-centrale van Doel zonder problemen kan betreden zodat een bommenlegger gemakkelijk het leven van een paar honderdduizend mensen in gevaar kan brengen, reageerde de electriciteitsmaatschappij Electrabel furieus. Dat kwam omdat Electrabel al jarenlang enorme winsten maakt dank zij de kerncentrales en zij juist een renovatieplan klaar had voor de kerncentrale van Doel.
Electrabel eiste een zware straf voor Anja Hermans. De Antwerpse rechter gaf Electrabel gelijk en oordeelde dat de activiste voor haar 'aanstellerij' wel best 8 maanden cel mocht krijgen.
Nu heeft Anja Hermans in het verleden met de Animal Liberation Front wel een aantal ondoordachte acties gevoerd maar zij heeft er verschillende jaren gevangenisstraf voor gehad. Dat zou moeten volstaan. Men kan haar toch niet eeuwig laten boeten voor de misstappen die zij heeft begaan ?
Anja heeft ook duidelijk laten verstaan dat zij met een ander leven wil beginnen. Het is om die reden dat zij in de gevangenis gestudeerd heeft en het diploma van opvoedster heeft gehaald.
Acht maanden gevangenisstraf voor 'aanstellerij' dus. Men kan zich, met alle respect voor justitie, afvragen wie hier eigenlijk misdadig is.

En dan is er die jongeman die mee actie voerde voor het behoud van het Lappersfortbos.
Hij kreeg maar liefst 1 maand gevangenisstraf voor zijn 'arrogantie tegen het rechtssysteem'. Met die 'arrogantie' bedoelde men dat hij zijn identiteit niet wilde vrijgeven toen hij opgepakt werd bij het zoeken naar weggegooid voedsel in een afvalcontainer van de Delhaize te Assebroek.

Op de Liga voor de Mensenrechten moeten de activisten niet rekenen. Die werkt niet rond 'individuele dossiers' en zal, 'met de steun van de Vlaamse overheid', waarschijnlijk ook geen klacht durven indienen tegen wantoestanden van de Vlaamse overheid...


Een maand in de gevangenis voor het zoeken van eten in vuilbak

Brugge, dinsdag , 3/3/2009. In het gerechtsgebouw van Brugge werd deze morgen kreeg een jongeman, die deel uit maakt van de groep bezetters van het Lappersfortbos, te horen dat zijn voorlopige hechtenis met 28 dagen wordt verlengd. "Ollie" werd afgelopen donderdag 25 februari door de politie aangehouden, nadat hij in de afvalcontainer van Delhaize in Assebroek gezocht had naar weggegooid voedsel met overschreden vervaldatum. Hij wordt beschuldigd van diefstal en inbraak. Het feit dat hij zijn identiteit niet wil vrijgeven, werd door de aanklager bovendien geïnterpreteerd als arrogantie tegen het rechtssysteem. Voorts acht men zijn gevangenschap noodzakelijk om verder onderzoek te kunnen doen naar gelijkaardige feiten die hij al dan niet "in bende" zou gepleegd hebben.

Advocaat gehinderd

Kleinere pesterijen maakten het ook de advocaat van "Ollie" moeilijk. Die kreeg zelfs geen toestemming om met de cliënt te spreken in het gerechtsgebouw. Ook zijn voorstel om een officieel adres aan Ollie te verlenen werd afgeketst. Ollie zal naar verluidt worden overgeplaatst van de gevangenis van Brugge naar die van Gent.

Er wordt vandaag nog beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter.

Demonstratie

Morgen zullen een groep vrienden van de jongeman "deze absurde situatie" door middel van een lawaaidemonstratie en picknick voor de gevangenispoorten aanklagen. Ze verzamelen om 14u aan het station van Brugge, van waar ze uit solidariteit met Ollie naar de hoofdingang van de gevangenis zullen trekken.

(FN-Meegedeeld-Groenfront!)

http://www.stadsomroep.com/detail.asp?NUM=27087


http://www.levif.be/actualite/belgique/72-56-30517/pedophilie--la-tentation-des-listes.html#
http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's: Gina Bernard-Pardaens, Marcel Vervloesem