30-11-08

Gevangenis Brugge: Marcel Vervloesem wacht al 26 dagen lang op zijn persoonlijke spullen


p08_Raf_Jespers_pln_2008Voor.JosVanDerVelpen.imagesVermoedelijk is de Liga van de Mensenrechten niet erg opgezet met de kritiek van de Werkgroep Morkhoven. Maar ja, het is niet direct normaal te noemen dat de Liga voor Mensenrechten die, met het VN-Comité tegen folteringen, terecht aanhaalt dat er in onze Belgische gevangenissen inderdaad folterpraktijken gebruikt worden, in alle talen heeft gezwegen over de maandenlange mishandelingen (voornamelijk op medisch gebied) en folterpraktijken waarvan de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem het slachtoffer werd in de gevangenissen van Turnhout en Brugge.

De Liga voor de Mensenrechten spreekt zelfs van een 'individueel dossier' terwijl zij zich met haar voorzitter Jos Vander Velpen en Mter Raf Jespers (die lid is van de Liga) met alle middelen inzette om de schending van de mensenrechten inzake de gefolterde en hongerstakende Koerden in de gevangenis van Brugge aan te klagen.

Dank zij haar inspanningen wist zij de Koerdische activisten uiteindelijk vrij te pleiten.
De Koerdische activisten werden, zonder enig bewijs en onder druk van de Turkse regering, door de Belgische Staat en justitie van 'terrorisme' beschuldigd.

In haar antwoord aan theateracteur Jo Reymen zei de Liga voor Mensenrechten weliswaar dat zij bereid is om met de advocaat (Mter Raf Jespers) van Marcel Vervloesem deze zaak te bespreken en Raf Jespers liet in zijn antwoord aan de Werkgroep Morkhoven weten dat hij bereid was om zijn collega en oude politieke partijgenoot Jos Vander Velpen te contacteren.

Dat is al een stap in de goede richting maar de Liga voor de Mensenrechten komt tevens rijkelijk te laat omdat Marcel Vervloesem er nu zo slecht aan toe is dat het niet gezegd is dat hij de gevangenis zal overleven.
Een week geleden vond er eindelijk een hart-inkijkoperatie in het AZ. Sint-Jan te Brugge plaats waarbij men vaststelde dat de nieren van Marcel Vervloesem al een paar maanden geblokkeerd zijn. Vandaar dat Marcel Vervloesem's benen en voeten al een paar maanden opgezwollen zijn van het vocht.
Marcel Vervloesem die nu dagelijks enkele uren aan de nierdialyze-machine ligt en daarvoor telkens van de gevangenis te Brugge naar het AZ. Sint-Jan wordt overgebracht omdat justitieminister Vandeurzen hem ten allen koste tot aan zijn overlijden in de gevangenis wil houden, moest de voorbije week reeds twee spoedoperaties ondergaan, waaronder één onder volledige narcose. Hij had namelijk ook last van inwendige bloedingen die niet gestopt geraakten.
En het is zelfs niet geweten of de twee hartoperaties die hij zou moeten ondergaan, zullen kunnen plaats hebben.

De Liga voor de Mensenrechten is dus sterk in gebreke gebleven in deze zaak en de Werkgroep Morkhoven stelt zich zelfs de vraag of de gesprekken tussen de Liga voor de Mensenrechten en Raf Jespers wel zullen doorgaan.
Bijna een maand geleden zei Raf Jespers in een interview met de pers immers dat de behandeling van Marcel Vervloesem's zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank waarop de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem ter sprake zou komen, een kwestie van enkele 'dagen of weken' was. Het is echter duidelijk dat er geen enkele vaste datum werd gepland en men zou bijna gaan geloven dat men deze zaak opzettelijk uitstelt.
Het medisch dossier van Marcel Vervloesem zou een week geleden aan Raf Jespers zijn overhandigd maar de Werkgroep Morkhoven is er bijna zeker van dat dit niet is gebeurd.
Het is jammer dat de Werkgroep Morkhoven zo kritisch moet staan tegenover de Liga voor de Mensenrechten en de advocaten die ermee verbonden zijn maar dat is ook enigszins begrijpelijk te noemen na al het gebeurde.

Waarom krijgt de Werkgroep Morkhoven geen antwoord van de Liga voor de Mensenrechten terwijl zij de Liga zopas mededeelde dat de rechten van de gevangenen op geen enkele wijze worden gerespecteerd en dat Marcel Vervloesem nu al bijna een maand wacht op de overbrenging van zijn persoonlijke spullen die zich nog steeds in de gevangenis van Turnhout bevinden ? Waarom zwijgt de Liga voor de Mensenrechten over de Commissies voor Toezicht die volgens de Wet Borginon werden opgericht om de behandeling van de gevangenen te controleren en spreekt men nu over de oprichting van een 'Nationaal Controleorgaan'. Waarom gebeurt er niets in al de voornoemde zaken terwijl de Werkgroep Morkhoven ook Hans Meurisse, directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen, via een reeks open brieven van al deze feiten op de hoogte bracht ? Wat vindt advocaat Raf Jespers hiervan ? Gaat hij ermee akkoord dat de Wet Borginon van 2004 waarin de rechten van de gevangenen en geinterneerden werden vastgelegd, zomaar geschonden wordt ?

De Werkgroep Morkhoven hoopt dat er niet te veel goede politieke contacten bestaan tussen de Liga voor de Mensenrechten en Justitieminister Vandeurzen (CD&V Vlaamse Christen-Democraten) die door de Werkgroep Morkhoven bijzonder scherp op de korrel werd genomen omdat hij de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van dossierstukken uit Vervloesem's strafdossier en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, ontkende. Vandeurzen schond ook het grondwettelijke principe der scheiding der machten door op 9.9.2008 opdracht te geven om Marcel Vervloesem die een dorst- en hongerstaking begonnen was, niet met spoed in het ziekenhuis te Turnhout te laten opnemen maar onder het regime van speciale tuchtmaatregelen wel bijna een maand lang in een onverluchte isoleercel van de gevangenis van Brugge te steken.


Vandeurzen.art_large_339674Vandeurzen gaat jeugdsanctierecht grondig analyseren - Liga voor de Mensenrechten is gematigd tevreden

Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) wil het arrest van het Grondwettelijk Hof over het jeugdsanctierecht grondig analyseren en nagaan hoe kan worden tegemoet gekomen aan de bedenkingen van het Hof. Gisteren vernietigde het Grondwettelijk Hof een aantal belangrijke bepalingen uit de zogenaamde wet op het jeugdsanctierecht uit 2006.

Uit handen geven

De wet voorziet dat de jeugdrechter jongeren vanaf zestien jaar uit handen kan geven. Ze verschijnen dan voor een bijzondere kamer. Voor zware feiten kunnen minderjarigen naar assisen worden verwezen. De magistraten in de bijzondere kamer worden gekozen "uit diegenen die een erkende opleiding of grote ervaring inzake jeugdrecht en strafrecht hebben". Voor wanneer de jeugdrechtbank een niet-correctionaliseerbare misdaad uit handen heeft gegeven, werd evenwel geen gelijkwaardige maatregel genomen.

Vandeurzen

Een niet te verantwoorden verschil in behandeling, vindt het Grondwettelijk Hof, dat de bepaling vernietigt. De wetgever heeft evenwel tot 30 juni 2009 de tijd om een mouw aan de vernietiging te passen. De woordvoerder van minister Vandeurzen wijst erop dat een en ander het voorwerp zal uitmaken van de bespreking van de wet op de jeugdbescherming in het kader van de regeringsonderhandelingen.

De Liga voor de Mensenrechten is gematigd tevreden met de beslissing van het Grondwettelijk Hof. De schrapping van de uithandengeving is de belangrijkste overwinning", aldus voorzitter Jos Vander Velpen. Toch had de Liga, die samen met de Ligue des Droits de l'Homme en Défence des Enfants International, klacht indiende, nog meer gehoopt. (belga/gb)

Het Laatste Nieuws, 14/03/08 13u22
http://www.hln.be/hln/nl/957/home/article/detail/206234/2008/03/14/Vandeurzen-gaat-jeugdsanctierecht-grondig-analyseren.dhtml


Koning, koningshuis en kindermisbruiken:
http://koning.koningshuis.kindermisbruik.skynetblogs.be/ width=120Guantanamo België
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl

Guantanamo Brugge: Politieke moorden - Marteling van koerdische activisten
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAABBOBJ&obid=32920

Guantanamo Brugge: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gevangenis+Brugge+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo Brugge: Marcel Vervloesem werd gefolterd en vermoord
http://www.google.be/search?hl=fr&q=moord+marcel+vervloesem&btnG=Recherche+Google&meta=

Marcel Vervloesem: kinderpornozaak Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Vervloesem+kinderpornozaak+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo belge
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Meurtres politiques - Tortures des activistes kurdes
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

Guantanamo de Bruges: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prison+Bruges+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Interview de l'avocat de Marcel Vervloesem
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36356

Maître Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem - Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Vervloesem's lawyer
http://www.google.be/search?hl=fr&q=raf+Jespers&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Activiste Marcel Vervloesem était torturé et assassiné
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+meurtre+assassiné&btnG=Rechercher&meta=

Le Monde: prison de Bruges
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Monde+prison+Bruges&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: réseau pédocriminel de Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Vervloesem+réseau+pedocriminel+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Convention de Génève, 17 juli 1929:
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/305-430043?OpenDocument

Guantanamo di Bruges: eutanasia
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prigione+Bruges+eutanasia&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: reti pedocriminali di Zandvoort
http://www.google.be/search?q=Vervloesem+reti+pedocriminali+di+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Hitler - Auflösing:
http://www.google.be/search?q=Hitler+Auflösing&btnG=Rechercher&meta=

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgio
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Men kan Marcel Vervloesem, die enkele dagen geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en intussen reeds verschillende spoedoperaties onderging (terwijl er nog 2 hartoperaties zouden moeten volgen), nog steeds schrijven en ondersteunen.
Gezien de christen-democratische justitieminister Vandeurzen zijn gevangenissen ondermeer wil volproppen met mensen die ten dode staan opgeschreven (dat maakt deel uit van zijn 'gigantisch hervormingsplan voor justitie' waarin hij en zijn partijgenoten 'de mens centraal willen stellen'), is men nog steeds verplicht om naar de Guantanamo-gevangenis in Brugge te schrijven. Vandeurzen en zijn partijgenoten willen ook de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de cd-roms die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, dichtdekken.
Schrijf Marcel Vervloesem, best aangetekend, met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven. Alhoewel iedere gevangene, volgens de Wet Borginon die niet wordt toegepast, recht heeft op briefwisseling, worden de brieven aan/van gevangenen immers dikwijls achtergehouden - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat zal zijn om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Commentaren

Liga voor Mensenrechten: welke 'mensenrechten' ?
From: Angela van de Wiel angela@mensenrechten.be
Date: 2009/1/28
Subject: Re: Situatie gevangenis Brugge
To: R.


Geachte,


De Liga voor Mensenrechten is begaan met het Belgische gevangeniswezen en de rechten van gedetineerden. We komen in principe niet tussen in individuele dossiers, omdat we hiervoor niet de nodige middelen en mankracht hebben. Bovendien is het de taak van de advocaat om de belangen van zijn cliënt te behartigen.
Dit neemt niet weg dat we bepaalde zaken uiteraard opvolgen, zeker als deze een structureel probleem blootleggen.

We hebben reeds laten weten aan andere mensen die ons rond deze zaak contacteerden, dat de advocaat van Marcel Vervloesem contact mag opnemen met de Liga voor Mensenrechten, indien hij meent dat dit nuttig zou kunnen zijn. Tot op heden hebben wij niets vernomen van de advocaat.

De Liga voor Mensenrechten heeft geen enkele bijzondere toegang tot de Belgische gevangenissen. Wij hebben dus niet de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een gedetineerde onder tuchtregime.


Vriendelijke groeten,

Angela van de Wiel

Liga voor Mensenrechten

----------------------

R. schreef Aan de Liga voor de Mensenrechten:


Zojuist heb ik een brief ontvangen van de heer Marcel Vervloesem, op het moment gedetineerd in Brugge.
Graag meld ik u mijn ontzetting over zijn slechte behandeling, die de man tot wanhoop drijft en waardoor hij de zin van het leven niet meer ziet.
Ik vrees dan ook voor zijn leven.

Ik neem aan dat u op de hoogte bent van het voorafgaande kafkiaanse proces dat jarenlang tegen hem is gevoerd.

Onderstaande teksten heb ik overgenomen van uw website. Ik weet niet of de geciteerde gedetineerde Marcel Vervloesem is, dat zou dan zeer cynisch zijn.

Gezien de algemeen verontrustende slechte omstandigheden en schrijnende omstandigheden verzoek ik u hierbij het lot van de heer Vervloesem te onderzoeken (en hem persoonlijk te bezoeken). Hierbij ga ik ervan uit dat de Liga voor de Mensenrechten ook tijdens opgelegde tuchtregimes toegang heeft tot gedetineerden.

In afwachting van uw antwoord,

Mw. drs. R.

--

Geboeid lezen' zet gevangenisbibliotheken in de kijker
Onlangs werd via stations en andere openbare plaatsen het boekje 'Iedereen leest' van de Stichting Lezen verspreid. Hierin komen diverse lezers aan bod. Een opvallende lezer is Marcel, een gedetineerde uit de gevangenis van Brugge die vertelt over zijn favoriete boek Het Proces van Franz Kafka.

--

Gevangenissen

Het VN-comité is erg verontrust over de slechte omstandigheden waaronder mensen worden opgesloten. Er zijn onvoldoende interne inspecties, de gebouwen zijn onaangepast en verouderd en de hygiëne is ondermaats.
Het Comité dringt erop aan dat België zo snel mogelijk het Optioneel protocol bij het anti-folterverdrag ratificeert. Volgens dit protocol moet België een nationaal controle-orgaan oprichten dat regelmatig bezoeken brengt aan alle detentie-plaatsen om foltering of andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen.
Het Comité is blij dat het individueel veiligheidsregime nu wettelijk geregeld is, maar benadrukt dat het beklagrecht moet ingevoerd worden opdat de gedetineerde ook verweer zou hebben.
Tot slot legt het Comité nogmaals de vinger op de wonde betreffende de schrijnende omstandigheden waarin geïnterneerden worden vastgehouden.

Gepost door: Morkhoven | 28-01-09

De commentaren zijn gesloten.