05-11-08

Marcel Vervloesem terug naar Brugge overgebracht


marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


Gisteren reageerde de Werkgroep Morkhoven met het volgende bericht op de brief dd. 30.10.2008 die zij van J. van Ypersele, kabinetschef van de Koning, ontving.
Het heeft echter niets uitgehaald. In feite was het zelfs al te laat.
Toen de Werkgroep Morkhoven vanmorgen informeerde bij het St. Elisabethziekenhuis alwaar Marcel Vervloesem vrijdagmorgen 31.10.2008 op de intensieve werd opgenomen, bleek hij daar niet meer te zijn. Men wist niet waar hij naartoe was.
De Werkgroep dacht eraan om hem als 'vermiste' bij de politie op te geven. Navraag leerde echter dat Marcel Vervloesem gisteren reeds naar de ziekenboeg (of isoleercel?) van de gevangenis van Brugge werd overgebracht.
Justitieminister Vandeurzen kondigde intussen de bouw van nieuwe gevangenissen aan en heeft intussen een nieuwe slogan voor 2009 bedacht: 'een menselijke justitie'.
The show must go on...

-------------

Marcel Vervloesem dient een tijdlang medisch opgevolgd te worden

Dat J. van Ypersele, Kabinetschef van Z.M de Koning, zo snel antwoordde op onze brief van 21.10.2008, is een goed teken.

Ook het feit dat Z.M. de Koning opdracht gaf om deze brief over te maken aan justitieminister Vandeurzen is een positief teken.

Op 3.11.2008 (gisteren dus) bezochten we Marcel Vervloesem op de cardiologische afdeling van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout.
Hij wordt daar nu op een menswaardige en serieuze manier onderzocht en behandeld.
Dat sluit echter niet uit dat zijn gezondheidstoestand erg fragiel blijft. Zondag en maandagmorgen bleek zijn suikerspiegel op bepaalde momenten slechts rond de 40 te bedragen wat een absoluut minimum is en bewijst dat hij zich alles behalve de gevarenzone bevindt. De hartmachine werd weliswaar afgesloten maar hij draagt nu een speciaal toestelletje dat bij de minste hartproblemen alarm slaat.

Men mag ook niet vergeten dat hij op vrijdagmorgen op de intensieve is binnengebracht en men daar gedurende 6 uur aan hem heeft 'gewerkt'.

Bovendien mag men niet vergeten dat hij sinds de stopzetting van zijn honger- en (gedeeltelijke) dorststaking op 30.9.2008, zowel in de gevangenis van Brugge als in de gevangenis van Turnhout op medisch vlak werd verwaarloosd (geen enkele opvang en behandeling in de gevangenis van Brugge waardoor hij even in coma geraakte, overbrenging naar de gevangenis van Brugge waar er geen medische voorzieningen zijn zodat zijn suikerspiegel wekenlang bleef schommelen van 78 tot 350 en zelfs van 60 tot 420, opstapelend vocht in voeten en benen waaraan men gedurende meer dan 10 dagen bijna geen aandacht besteedde, slokdarmontsteking die men niet opmerkte, wonde en ontsteking aan het linkerbeen die bij diabetispatiënten tot gangreen en amputatie kan leiden enz.).

En terwijl men gisteren de resultaten van de geneeskundige onderzoeken binnenkreeg, was er al sprake om Marcel Vervloesem vandaag al terug naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge over te brengen alwaar hij gedurende een maand in een onverluchte isoleercel en totaal afgesloten van zijn medegevangenen heeft gelegen ?!

Het antwoord van J. van Ypersele mag dan wel hoopgevend zijn maar anderzijds wijst deze gang van zaken er op dat Marcel Vervloesem over enkele weken opnieuw op een medische spoeddienst dreigt opgenomen te worden als er niets verandert en als justitie de druk op Marcel Vervloesem en de medici die hem moeten opvolgen en behandelen, blijft handhaven.

We stellen ons ook de vraag wat doet een zwaar zieke man als Marcel Vervloesem (hartziekte, zware suikerziekte, kanker enz.) die men veroordeelde op basis van een onvolledig dossier (de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde de verdwijning van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier) eigenlijk in een gevangenis ?

En Waarom mocht Bart Debie van het Vlaams Belang die tot 4 jaar gevangenis werd veroordeeld, na één dag al de gevangenis verlaten en thuis op een electronische enkelband wachten ?

Foto's:
- Marcel Vervloesem in volle actie
- Marcel Vervloesem op zijn ziekenhuisbed in het ziekenhuis van Lier waar hij 7 overbruggingen kreeg voor zijn hart
- justitieminister Jo Vandeurzen die als vroegere ziekenhuisdirecteur, predikt dat de 'mens centraal staat binnen justitie' en de mislukte hervorming van justitie steeds aan de Paarse regering wil toeschrijven

Commentaren

'Rechten' van de gevangene
In theorie heeft de Belgische gevangene sinds 2004 rechten.
In de praktijk moeten we echter vaststellen dat heel wat gevangenen niet als menselijke wezens worden gezien.

------

1965: Piet Vermeylen (BSP)
- Algemeen Reglement voor de Strafinrichtingen
- recht op morele en godsdienstige bijstand
- recht op correspondentie onder gesloten omslag met een aantal hoogwaardigheidsbekleders
- alle andere rechten waren gunsten, door de directie in te trekken zonder mogelijkheid tot beroep
- directie (is en) was oppermachtig

1983:
- Algemeen Reglement in elke bajes
- omzendbrieven

1996: justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V)
- uitwerking code met rechten, onder leiding van professor strafrecht Lieven Dupont (KULeuven), in 2000 klaar (Nederland heeft wet met rechten voor gedetineerden sinds 1953)

2004: Volksvertegenwoordiger Fons Borginon (VLD), voorzitter Kamercommissie Justitie
- gedetineerden krijgen rechten en kunnen zich beklagen als rechten worden geschonden
- gedetineerden gezien als individu, niet als nummer behandelen
- vrijheidsberoving als straf, niets meer, niets minder
- opgesloten en leven als gewone burger
- 'binnen' moet zoveel mogelijk lijken op 'buiten', dezelfde rechten
- uitvoering van de straf moet gericht zijn op het herstel van de schade door het misdrijf aangericht
- gericht op de rehabilitatie van de veroordeelde en zijn terugkeer in de vrije samenleving
- detentieschade moet worden vermeden
- gedetineerde krijgt rechten
- voor iedere gedetineerde een detentieplan waarin staat hoe hij evolueert (werk, vorming, vergoeding slachtoffers, interesses, toekomstperspectieven)
- gedetineerden krijgen een zekere inspraak in het bestuur
- voor iedere gevangenis, een Commissie van Toezicht die de naleving van de rechten controleert
- klachtencommissie van drie personen om bij te gaan klagen
- beroep is mogelijk bij de Centrale Raad
- gevangenen mogen hun eigen kleren dragen
- mogen zich (op verzoek van justitieminister Onkelinx) elke dag wassen
- voorlopig gehechten kunnen iedere dag bezoek krijgen
- veroordeelden mogen drie keer per week bezoek krijgen (Dupont wilde 6 keer per week)
- iedere veroordeelde één keer per maand voor minstens twee uur intiem bezoek (seks met de partner)
- gevangene mag iedere dag telefoneren maar nummers kunnen geregistreerd worden
- geen Gsm's, geen computers
- wel raadpleging van bijvoorbeeld de website van de VDAB om werk te zoeken
- gedetineerden mogen alle tijdschriften aankopen, hebben recht op twee uur sport per week, minstens één uur wandeling per dag in open buitenlucht
- gedetineerden mogen geen geld op de cel hebben maar wel een rekening openen
- gevangenen krijgen het recht op gezondheidszorg, gelijkwaardig met die van buiten
- gevangenen mogen werken maar krijgen niet hetzelfde loon
- tuchtstraffen zoals de opsluiting op strafcel mogen maximum 9 dagen duren
- het recht op bezoek, op telefoon, deelname aan culturele activiteiten of sport in groep kunnen bij wijze van tuchtstraf worden afgenomen maar alles moet gemotiveerd worden
- de gedetineerde kan zich laten bijstaan door een advocaat en er is beroep mogelijk

Gepost door: Yves | 10-11-08

De commentaren zijn gesloten.