22-09-08

Politieke verloedering


vandenhove.MM'Scheiding der machten', zolang het in hun eigen kraam past

Van: Annemie Jans
Verzonden door: sint-truiden.be
Aan: werkgroepmorkhoven
Datum: 16 sep. 2008 09:30
Onderwerp: uw e-mails van 27 en 28 augustus 2008 en 2 en 9 september 2008

Aan de heer Jan Boeykens

Beste,

Ik heb de bovenvermelde mails goed ontvangen en heb de inhoud met de nodige aandacht doorgenomen.

De inhoud ervan beschouw ik als een vorm van vrije meningsuiting.

Zoals ik in mijn eerdere antwoorden reeds vermeldde, is er in België een scheiding der machten.

Als federaal volksvertegenwoordiger, deel uitmakend van de wetgevende macht, zal u begrijpen dat ik als democratisch verkozen politicus deze scheiding der machten respecteer en dan ook geen enkele uitspraak doe over een gerechtelijk dossier. Dit behoort immers tot de rechterlijke macht.

Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn en hoop dat u begrip hebt voor mijn standpunt.

Indien u andere vragen of suggesties heeft, van welke aard dan ook, neem gerust opnieuw contact op met mijn medewerkers of opnieuw met mijzelf.

Met vriendelijke groeten

Ludwig Vandenhove

burgemeester stad Sint-Truiden - federaal volksvertegenwoordiger www.ludwigvandenhove.be

PS! Indien u antwoordt of reageert, gelieve dit steeds te doen naar het e-mailadres: burgemeester@sint-truiden.be. Dank u.

Annemie Jans
Kabinetsmedewerker burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove
Administratief Centrum
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
Tel.:011-70 14 41 - fax: 011-70 14 50
E-mail: kabinet.burgemeester@sint-truiden.be en annemie.jans@sint-truiden.be


Van: Jan Boeykens
Aan: Annemie Jans
Datum: 16 sep. 2008 10:20
Onderwerp: Re: uw e-mails van 27 en 28 augustus 2008 en 2 en 9 september 2008

Geachte Mevrouw,

Zoals ik reeds zei, mag men de 'scheiding der machten' niet, naargelang het al of niet goed uitkomt, misbruiken en staat het de parlementsleden nog steeds vrij om zich met een parlementaire vraag tot de minister van justitie te richten.

De diefstallen van documenten uit dossiers en van cd-roms met het materiaal van een internationaal kinderpornonetwerk op onze gerechtshoven hebben niets met de gerechtelijke procedures en scheiding der machten te maken maar vallen onder de politieke bevoegdheid van de minister van justitie die ervoor moet zorgen dat de justitie efficiënt (en dus zonder diefstallen van allerlei materiaal) werkt.

Ook het bezoekrecht van gevangenen heeft niets met de scheiding der machten te maken en indien de wetten die door het parlement inzake de rechten van de gevangenen niet gerespecteerd worden, heeft een parlementslid het recht om de minister van justitie terzake te interpelleren.

We leven nog altijd in een democratie alhoewel de mensenrechten in België maar al te vaak geschonden worden en de Belgische Staat regelmatig door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt veroordeeld, wat haar een zeer slechte reputatie in het buitenland bezorgt.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Copie: kabinet.burgemeester@sint-truiden.be


Op 19-09-08 heeft Annemie Jans het volgende geschreven:

Aan de heer Jan Boeykens
Aan de heer H. Mertens
Aan de heer Y. Goossen

Beste

Ik beschouw de e-mails, die ik van u en van andere leden van de werkgroep Morkhoven krijg, als een vorm van vrije meningsuiting, maar ga er dan ook vanuit dat u mijn mening respecteert.

Kort wil ik het volgende antwoorden op de bovenvermelde e-mail:

- bij mijn weten is elke democratische partij, ook de sp.a, voor de scheiding der machten;
- ik heb niet de gewoonte om mij uit te spreken over strafrechterlijke aangelegenheden, zelfs niet in mijn eigen stad, omdat dit niet mijn bevoegdheid is, laat staan dat ik dit zou doen over strafrechterlijke aangelegenheden in andere steden, zoals u Herentals suggereert.

Naar de toekomst toe, zal ik uw e-mails niet meer beantwoorden omdat wij blijkbaar toch over de afhandeling van dit dossier, zonder op de inhoud te willen ingaan, van mening verschillen.

In een democratie moet dat nu eenmaal kunnen.

Indien u daarentegen punctuele vragen en/of bemerkingen over dit of andere dossiers hebt, mag u mij steeds opnieuw contacteren.

Met vriendelijke groeten

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden - federaal volksvertegenwoordiger
www.ludwigvandenhove.be

PS! Indien u antwoordt of reageert, gelieve dit steeds te doen naar het e-mailadres: burgemeester@sint-truiden.be. Dank u.

Annemie Jans
Kabinetsmedewerker burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove
Administratief Centrum
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
Tel.:011-70 14 41 - fax: 011-70 14 50
E-mail: kabinet.burgemeester@sint-truiden.be en annemie.jans@sint-truiden.be


Van: Jan Boeykens
Aan: kabinet.burgemeester@sint-truiden.be, Annemie Jans
Datum: 22 sep. 2008 21:23
Onderwerp: Re: uw e-mail van zaterdag 6 september 2008 met als onderwerp 'Marcel Vervloesem - kinderpornozaak Zandvoort'

Geachte Heer Vandenhove,

Betreft: de 'scheiding der machten in Herentals'

Het is jammer dat u dichtslaat op het moment dat ik de zogezegde 'scheiding der machten' op een openlijke en redelijke manier in vraag stel.

Dat getuigt niet direct van een progressieve en open geest.

Het is te vergelijken met iemand die geen discussie over 'gelijke rechten' wil omdat er in de Belgische Grondwet staat dat 'iedere Belg gelijk is voor wet'.

Zoals ik zei, hebben de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van ontlastende dossierstukken opzichtens Marcel Vervloesem en de 7 kinderporno-c-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Antwerpen en te Turnhout, niets te maken met gerechtelijke procedures en de 'scheiding der machten'.
Het betreft hier ordinaire diefstallen die moeten onderzocht worden.
De vraag is echter door wie want indien er magistraten bij betrokken zijn, zal justitie niet onmiddellijk geneigd zijn om een grondig onderzoek in te stellen. Spijtig dat justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) daar niet metéén aan dacht toen hij onze klachtbrief naar het parket-generaal in Antwerpen doorstuurde.

Het is dan ook jammer dat er in België geen enkele instantie bestaat die in dergelijke gevallen kan ingrijpen. De Hoge Raad voor de Justitie kan dergelijke diefstallen immers alleen maar vaststellen en heeft verder geen enkele bevoegdheid gekregen.

Justitieminister Vandeurzen die politiek bevoegd is voor de werking van justitie, verschuilt zich -zoals de meeste politici- natuurlijk achter het principe van de scheiding der machten dat, zoals we in de Herentals hebben kunnen vaststellen, door de CD&V- en Sp.a-politici niet gerespecteerd wordt.

Op het moment dat Marcel Vervloesem door een aantal criminele minderjarigen (gewapende roofoverval, drugshandel,) uit zijn wijk opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd omdat de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' uit 1998 aan geloofwaardigheid begonnen te verliezen, stelde het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V) voor om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten. De wijkbewoners wilden hem wegens zijn imago van 'kindermisbruiker' zogenaamd weg hebben. Diels vergat er echter bij te vermelden dat het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. dat de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde, de wijkbewoners daarvoor via een petitie had opgeroepen.
Zij vergat er ook bij te vertellen dat Victor V. in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelt en dat de petitie alleen door zijn vrienden uit de wijk werd ondertekend.
Tenslotte vergat zij ook rekening te houden met het feit dat Marcel Vervloesem toen niet eens veroordeeld was en het proces nog lopende was.
Maar ja, dat maakt nu éénmaal deel uit van de 'scheiding der machten'.

Dan was er nog de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) die Victor V. (die met zijn 27 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen inmiddels tot voorzitter van de de Commissie voor Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd verkozen) steeds heeft ondersteund.
Toen Marleen Diels de zaak in de Herentalse gemeenteraad ter sprake bracht, zei hij dat hij 'daar wel oren naar had omdat het hierbij ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.
Jan Peeters stapte met deze zaak zelfs naar de lokale pers.
Als burgemeester, Sp.a-kamerlid, ex-minister va Sociale Zaken en lid van het Nationale Sp.a-bureau had hij beter moeten weten en had hij moeten voorkomen dat het proces tegen Marcel Vervloesem via de media werd gevoerd.

Het principe van de scheiding der machten werd dus in de zaak Vervloesem niet gerespecteerd en uit de jarenlange berichtjes over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'kindermisbruiker' die door het persagentschap Belga werden verspreid en in de kranten verschenen, blijkt dat de zogezegde onafhankelijke pers nog nooit van het principe van de 'scheiding der machten' heeft gehoord.

Het wordt dan ook tijd dat de manier waarop het principe van de 'scheiding der machten' in België toegepast wordt en zelfs misbruikt wordt om misdaden in de doofpot te stoppen, aan een evaluatie wordt onderworpen.

Ik wou nog even aanstippen dat -zolang we nog in een democratische rechtsstaat leven- ieder democratisch verkozen parlementslid ook het recht heeft om de justitieminister te interpelleren en dat de parlementsleden de taak hebben om te controleren of de door hen gestemde wetten wel correct toegepast worden.

In de hoop u hiermede voldoende ingelicht te hebben, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

21:37 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: politieke verloedering |  Facebook |

Commentaren

Het Nieuwsblad 29/03/2007

Burgemeester Sint-Truiden ontkent vluchtmisdrijf

BRUSSEL - De burgemeester van Sint-Truiden en SP.A-senator Ludwig Vandenhove benadrukt dat het ongeval dat hij ruim een maand geleden had, op een correcte manier is afgehandeld. Volgens hem is er geen sprake van vluchtmisdrijf.

Vandenhove reed op 19 februari twee auto's aan. Getuigen die zagen dat de zwarte wagen doorreed, noteerden de nummerplaat en waarschuwden de politie.

Pas de volgende dag meldde de burgemeester het ongeval aan de lokale politie. De zaak is afgehandeld zoals het moest, in samenspraak met de lokale politie, aldus de senator die eraan toevoegt dat hij geen beroep wil doen op parlementaire onschendbaarheid.

Dat hij pas na een week een verklaring aflegde, heeft te maken met het feit dat Vandenhove naar Italië vertrok. De politiecommissaris en de zonechef hadden hem gezegd dat hij dat na zijn vakantie kon doen. De eigenaars van de aangereden wagens zullen via de normale weg vergoed worden, aldus de burgemeester.

Gepost door: Lulu | 22-09-08

De commentaren zijn gesloten.