27-08-08

Justitieminister Vandeurzen wordt aansprakelijk gesteld


Brief aan justitieminister Van Deurzen

VD.mail

VD.mail-1

VD.mail-2

Rood12.6.08Vandeurzen.mail


Brussel, 26.8.2008 - De Werkgroep Morkhoven ontving op haar bovenstaande brief van 30.5.2008 nog altijd geen antwoord van justitieminister van Deurzen (CD&V, Christen-Democraten). De minister geeft daarmee te kennen dat hij de diefstallen van de ontlastende stukken en het kinderpornomateriaal in het dossier van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem wil doodzwijgen terwijl hij in dergelijke gevallen moet optreden.

Dat wijst er op dat zijn twee-regelig antwoordje van 7.4.2008 aan de heer Mertens van de Werkgroep Morkhoven waarin hij slechts liet weten dat hij een kopie van zijn schrijven overmaakte aan de heer Procureur-Generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, enkel bedoeld was om de verantwoordelijkheid voor een dramatische afloop van Vervloesem's opsluiting van zich af te schuiven. Vandeurzen wist trouwens maar al te goed dat het kinderpornomateriaal in de zaak Zandvoort dat de Koning voor onderzoek aan justitie liet overmaken juist op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen is en hij zal wel verstandig genoeg zijn om toen geweten te hebben dat het hof van beroep geen onderzoek naar de door haarzelf gepleegde diefstal zou opstarten.

Vandeurzen wordt in ieder geval persoonlijk aansprakelijk gesteld indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt als die op 5.9.2008 met zijn hartziekte, suikerziekte en kanker in de gevangenis wordt opgesloten.

De minister zal achteraf niet met het excuus moeten afkomen dat hij 'niet geinformeerd' werd en dat hij ook niet wist dat Marcel Vervloesem vanaf de eerste dag van zijn opsluiting met een dorst- en hongerstaking zou beginnen waarbij hij elke medicatie en medische behandeling zou weigeren.


icon_quote

Teken de petitie - Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Bij problemen: 'Register' + 'Log in' op http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Of stuur gewoon een mailtje naar WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (België) - Tel: (0032) 02 537 49 97


icon_quote

Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione - Teken de petitie:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Si vous avez des problemes de signer: Cliquez sur le lien http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php et cliquez sur 'Register' + 'Log in'.Vous pouvez aussi envoyer votre mail à: WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: Werkgroep Morkhoven, Rue Faider, 1060 Saint-Gilles (Belgique) - Tel.: (0032) 02 537 49 97


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N


Commentaren

Toon Vandeurzen: 'Eigenlijk is papa een piske'
Jonge Leeuwen: Toon (16), de zoon van Jo Vandeurzen | Humo 8 april 2008:

... 'Eigenlijk is papa een piske' 'Als papa een interview heeft gegeven, maakt hij zich meteen zorgen of hij dit of dat wel had mogen zeggen, ...

Gepost door: Yves | 30-08-08

Vandeurzen en justitie: 'Het elan van de hervormingen bij justitie is gestopt bij paars'
Vandeurzen:

'We denken daarbij aan de kerntaken van de overheid zoals de werking van het gerecht'.

'We hebben nood aan een reddingsplan voor justitie.'

'De economie staat ten dienste van de mens, niet omgekeerd. Mensen moeten hun eigen levensproject kunnen maken'

'Wij gaan naar de verkiezingen met de fundamentele vraag: Wat voor type samenleving willen we in Vlaanderen en in België?'

'Wij willen een overheid die beter bestuurt, zuinig omspringt met de centen van de mensen en de dienstverlening beter organiseert. We denken daarbij aan de kerntaken van de overheid zoals de werking van het gerecht en het beheer van de financiën.'

'We gaan voor een overheid die veel meer investeert in de kwaliteit van de manier waarop wij samenleven.'

'Hoe gaan wij om met de anderen ? Hoe kunnen wij gezinnen waarderen ? Hoe kunnen we mensen aanmoedigen om zich in die samenleving actief in te zetten ?'

------------------------------

CD&V heeft de voorbije jaren systematische het justitiebeleid op de korrel genomen. Wat moet er veranderen ?

Vandeurzen: “In het kwaliteitsvol samenleven zien we een grote taak voor justitie. Ruzies tussen mensen moeten snel worden beslecht. We willen een ambitieus reddingsplan voor justitie voorleggen omdat er de laatste jaren een aantal zaken zijn misgelopen, bijvoorbeeld in de strafuitvoering. Investeren in de kwaliteit van justitie is belangrijk. We willen kort op de bal spelen, op niveau van de wijk en de straat.
We pleiten voor een alerter bestuur.
Na de zaak-Dutroux hebben we gezegd dat we eerst de politie en dan het openbaar ministerie (de magistraten) moesten hervormen. Dat eerste hebben we gedaan. Aan het tweede zijn ze niet geraakt.
Het elan van de hervormingen is stilgevallen bij het aantreden van paars. Rond strafuitvoering moeten we een ernstige inspanning doen. Het gaat om de capaciteit van cellen, om alternatieve straffen. De doorlooptijd van rechtszaken, zeker strafzaken, moeten we korter maken.
De mensen moeten een justitie zien die doet wat ze zegt.
We stellen ook voor dat de vrederechter de bevoegdheid krijgt om maatregelen te bevelen vóór de zaken uit de hand lopen. Op die manier spelen we korter op de bal en brengen we de justitie korter bij de wijk.'

Mocht u premier zijn en één maatregel dictatoriaal mogen
opleggen, welke zou dat zijn ?

Vandeurzen: 'Efficiënter en zuiniger besturen om de uitdagingen van de mensen beter te dienen. Uitbouw van de thuiszorg en urgentieplan justitie.'


http://www.dezondag.be/pdf/interview_vandeurzen.pdf

Gepost door: Yves | 31-08-08

Gevangenis Turnhout
Aangetekend + per fax

Gevangenis te Turnhout
t.a.v. de heer Directeur
Wezenstraat 1
2300 Turnhout

Brussel, 30 augustus 2008

Geachte Heer,

Betreft: bezoek Marcel Vervloesem

Ik doe hierbij een verzoek tot het bezoeken van de zwaar zieke Marcel Vervloesem die zich op vrijdag 5.9.2008 in de gevangenis van Turnhout moet aanmelden en die uit protest tegen ondermeer de diefstallen van dossierstukken en cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort op de gerechtshoven van Turnhout en Antwerpen, onmiddellijk met een honger-en dorststaking zal beginnen waarbij hij alle medicatie en medische behandeling zal weigeren.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Yves | 01-09-08

Barbertje moet hangen
Sp.a en CD&V: bestuursakkoord in Herentals

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven, werd in 2005 opnieuw op een bizarre wijze van folteringen en verkrachtingen beschuldigd.
Hij werd zonder proces in de gevangenis opgesloten.
Daar begon hij een hongerstaking.
Tijdens die hongerstaking begon de kliek rond Sp.a-bestuurslid Victor V. uit de wijk van Marcel Vervloesem met een petitie waarbij zij vroeg om de zogezegde 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit zijn huis van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten en de Werkgroep Morkhoven van het Internet te werken.
Victor V. zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.

Marleen Diels uit Morkhoven, gemeenteraadslid van de CD&V nam de eisen van de petitie die door de vrienden van Victor V. werd getekend, over en bracht de zaak op de gemeenteraad.
Burgemeester-kamerlid Jan Peeters (Sp.a) vond de zaak belangrijk omdat dat ook met het 'imago van Herentals en omgeving' (en zijn eigen ongeschonden imago) te maken had.
Hij sprak er zelfs op de lokale radio en televisie over.
Het leek bijna een staatszaak.

De hele kwestie bewees dat Sp.a en CD&V elkaar goed kunnen vinden in Herentals. Vandaar dat zij ook een bestuursakkoord van 6 jaar met elkaar sloten.

Victor V. werd als beloning voor zijn klachten tegen Marcel Vervloesem tot voorzitter van de commissie veiligheid en politiebeleid van Herentals benoemd en mag de stad in de intercommunales CIPAL en PIDPA vertegenwoordigen.
Hij werd voordien ook al tot OCMW-bestuurslid van Herentals benoemd.
Over de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin zijn naam voorkomt, wordt met geen woord meer gesproken. Een afschrift van de pv's werd op 24 oktober 2006 zonder resultaat aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overgemaakt.

----------------------

Bestuursakkoord Herentals volledig rond.

27/10/2006 - Burgemeester Jan Peeters(sp.a) kon na een laatste onderhandelingsronde zijn nieuwe ploeg voorstellen.


De onderhandelaars van de nieuwe coalitiepartners sp.a en cd&v zijn volledig rond met hun werk, en hebben een volledig akkoord over de nieuwe bestuursploeg, de bevoegdheidsverdeling en de inhoud van het bestuursprogramma voor de komende zes jaar.


De nieuwe bevoegdheidsverdeling ziet al als volgt uit:

Burgemeester Jan Peeters (sp.a)
Politie, brandweer, veiligheid, openbare orde
Middenstand en lokale economie
Algemeen beleid en coördinatie
Communicatie en informatie
Burgerlijke stand en bevolking
Administratieve vereenvoudiging

Schepen Wies Verheyden (sp.a):
Sport
Personeel
Markten en Foren

Schepen Anne-Mie Hendrickx (sp.a):
Sociale zaken
Gelijke kansen
Gezondheidsbeleid

Schepen Jan Bertels(sp.a):
Financiën
Jeugd
Ontwikkelingssamenwerking
Informatica
Huisvesting
Ondergeschikte besturen (OCMW en Kerkfabrieken)

Schepen Jos Schellens(sp.a) :
Openbare werken
Mobiliteit
Gemeentelijk patrimonium
Monumentenzorg en landschappen

Schepen Ingrid Ryken (cd&v):
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief
Toerisme en jumelages

Schepen Mien Van Olmen (cd&v):
Ruimtelijke ordening
Milieu en groenvoorzieningen
Landbouw en plattelandsontwikkeling

Voorzitter OCMW Fons Michiels (cd&v)

Voor de sp.a zetelen in de Gemeenteraad ook Liese Bergen,Martine Moriau,Christine Schaut,Gunther Verlinden
Vic Vervloesem en Marcel Van Dingenen.
In het OCMW zetelen Leen De Wijze, Frans Frenken, Christoph Roodhooft en Joke Bleys.

Ook over de inhoud van het bestuursakkoord is volledige overeenstemming bereikt tussen de coalitiepartners.

Gepost door: Yves | 02-09-08

'Onder paars zijn de mensen hun vertrouwen in de justitie compleet kwijtgeraakt'
De CD&V (Christen Democraten) is blijkbaar vergeten dat het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem 10 jaar geleden werd opgestart. Toen was er nog geen paarse regering.

Zij vergeet ook dat zij dank zij de jarenlange politieke benoemingen, haar macht over justitie bleef uitoefenen.
Het zal dus wel geen toeval zijn dat de Werkgroep Morkhoven vooral door CD&V benoemde magistraten werd gecriminaliseerd en dat de ontlastende documenten en de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort vooral onder het gezag van CD&V benoemde magistraten verdwenen zijn.

Nu de CD&V opnieuw een justitieminister heeft, kan zij haar begonnen werk (het uit de weg ruimen van Marcel Vervloesem en het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort) eindelijk afmaken.

-------------------------------

Persberichten

Veiligheid - justitie Federaal

SOS justitie
20.4.2007

In de schaduw van het Brussels Justitiepaleis hebben Tony Van Parys, Pieter De Crem en Jo Vandeurzen vrijdagvoormiddag het SOS plan Justitie uit de doeken gedaan. Een reddingsactie zonder helikopter maar wel met zes duidelijke aandachtspunten:

1) Een uitbreiding van de gevangeniscapaciteit met 1.500 cellen
2) Rechtszaken moeten binnen het jaar zijn uitgesproken
3) Er zijn objectieve productiviteitsnormen voor magistraten en gerechtelijk personeel nodig
4) Criminaliteit moet snel worden aangepakt
5) Een noodbudget van 1 miljard euro moet worden voorzien
6) Een regeringscommissaris voor justitie moet alles in goede banen leiden

“Onder paars zijn de mensen hun vertrouwen in de justitie compleet kwijtgeraakt. Straffen moeten nu eenmaal worden uitgevoerd. Het SOS Justitie plan is geen vorm van filosofie of gezaag, we hebben bewust gekozen voor een zeer concrete invulling. Er is al genoeg onderzoek verricht, nu is het tijd voor actie.”, aldus justitiespecialist Van Parys. Daarmee wil CD&V een vervolg breien aan de geslaagde hervormingsgolf die via het Octopusakkoord bereikt werd. Voorzitter Vandeurzen maakt duidelijk dat het hier niet om loze verkiezingsbeloftes gaat: “De justitiehervorming wordt een breekpunt tijdens de regeringsvorming. Als er geen capaciteits- en budgetverhoging komt, moeten ze ons niet aan de onderhandelingstafel verwachten.”
Dit plan vraagt actie!

Bron van het persbericht:

Gepost door: Boeykens | 03-09-08

Commissie Pedofilie Maurice Lippens
Volgens de gekende Nederlandse klokkenluider Mischa Kat die de petitie voor Marcel Vervloesem mee ondertekend heeft, zou er een 'Commissie Pedofilie Maurice Lippens' komen.

Het is opmerkelijk dat Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, na afgifte van het kinderpornomateriaal Zandvoort aan justitie, gedurende 10 jaar werd vervolgd op basis van enkele betaalde verhalen van een groepje criminelen uit zijn wijk terwijl er naar Maurice Lippens die regelmatig als verdachte in de commissie Dutroux (waar Vandeurzen aan deelnam) ter sprake kwam, nooit geen onderzoek werd geopend...

-------------------------------

Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens


Uw webmaster mag blijven schrijven over Fortis-voorzitter Maurice Lippens in relatie tot pedofilie en gewelddadig kindermisbruik, maar dient bij een meningsverschil met Fortis de concept-artikelen dan eerst voor te leggen aan ‘een of meer door beiden aan te wijzen derde(n)’. Deze Commissie Pedofilie Maurice Lippens (CPML) zal dus bestaan uit een enkel gezaghebbend persoon dan wel uit een gremium van drie personen waarbij Kat en Fortis/Lippens er elk een benoemen waarna die twee samen een voorzitter uitkiezen, zoals ook vaak gebeurt bij arbitrages. De komende week zullen Kat en Fortis gezamelijk de CPML trachten te formeren. De CPML dient over een concept-stuk het oordeel ‘rechtmatig’ dan wel ‘onrechtmatig’ uit te spreken in de gevallen waarin Fortis niet akkoord gaat met een artikel van Kat . In tweede instantie zal het oordeel van de voorzieningenrechter leidend zijn, ongeacht of er hoger beroep wordt ingesteld. Dat is het meest in het oog springende element in de vaststellingsovereenkomst1.pdf die Micha Kat, Maurice Lippens, Fortis NV en Fortis SA op 21 augustus hebben getekend.


Micha Kat 22 augustus, 2008

Gepost door: Boeykens | 03-09-08

Mr. Geachte,
Ik begrijp uw problematiek ten volle en hoewel ik uw meningen niet deel vind ik dat U het recht heeft mensen te "ronselen" voor uw zaak.
Er staan U echter een hele reeks forums ter beschikking om dit te doen, gericht naar mensen die enige interesse voor dit soort onverkwikkelijke zaken koesteren.
Ik heb reeds meerdere keren geprotesteerd tegen het feit dat U de site van "Verpleegkundigen" misbruikt om politieke en bovendien erg gekleurde meningen te verspreiden.
Bedrijf uw "ding" op sites die worden gelezen door mensen die het niet of juist wel eens zijn met uw mening. nl politiek getinte groeperingen en forums, die in overvloedige mate te "vullen" zijn. Er zijn, en er zullen altijd mensen zijn die gekleurde meningen verkondigen zonder zich op waarheden en bewijzen te kunnen beroepen, of enkel aanhalen wat in hun kraam past. Populistische propaganda hoort echter niet thuis op een site voor verpleegkundigen. Zij hebben aan uw mening geen boodschap. Moesten zij die wel hebben kunnen zij uw schrijfsels vinden waar ze thuis horen nl de genoemde politieke twistcafés.
Mag ik U dan ook vriendelijk vragen onze mailbox niet te vervuilen met politieke "kreten" uit verschillende hoeken.
Dit geldt bovendien niet alleen voor U maar voor allen die dit soort mededelingen de wereld kond willen doen.
U vraagt daarenboven een code in te voeren zogn. antispam. Wat ik van U te lezen krijg is voor mij regelrechte "spam".
Veel succes met uw "campagne" maar liefst op de daartoe geëigende plaatsen.
Wees gegroet.
Jakub/

Gepost door: Stravinski | 20-10-08

@ Stravinski Ik begrijp niet wat u hier komt doen op deze blog.

Uw naam is mij totaal onbekend.

U bent toch niet toevallig de zoon van justitieminister Vandeurzen die zijn vader, zoals in één van de vorige berichten staat vermeld, 'maar een piske' noemde ?

Gepost door: Moderator | 20-10-08

De commentaren zijn gesloten.