11-08-08

Sp.a en CD&V: voorbeelden van politieke corruptie


ilse hoofdVan: Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven
Aan: Ilse.Vissenaeken spirit
Datum: 11 aug. 2008 16:15
Onderwerp: Bestuur Geelse Bouwmaatschappij


Geachte Mevrouw Vissenaeken,
Beste Ilse,

Betreft: Bestuurslid van Geelse Bouwmaatschappij probeert mensen uit hun woning te drijven

Ik ben er de laatste dagen nogal flink tegenaan gegaan met de Werkgroep Morkhoven maar dat komt omdat het stelletje criminelen uit de wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven dat Marcel Vervloesem van onze vereniging 10 jaar lang voor een 'kindermisbruiker' liet doorgaan, zopas weer een petitiecampagne heeft georganiseerd om de leden van de Werkgroep Morkhoven uit hun woning te laten zetten.

De eerste petitiecampagne dateert van mei 2005.
Toen de criminele vriendjes van het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. uit de wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven inzagen dat hun klachten uit 1998 over zogezegde 'folteringen en verkrachtingen' van Marcel Vervloesem van onze vereniging, twijfels begonnen op te roepen (De Turnhoutse rechter Caers wilde ze voor een leugendetectortest oproepen), wisten zij drie minderjarige criminelen uit hun wijk die ondermeer wegens een gewapend roofovervalletje in een jeugdinstelling zaten, bereid te vinden om Marcel opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' te beschuldigen.
De politie van Herentals pakte Marcel in opdracht van het parket te Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot wilde stoppen toen op en sloot hem op in de gevangenis van Turnhout.
De Vlaamse pers die Marcel gedurende 10 jaar aan de schandpaal nagelde en de kinderpornozaak Zandvoort mee doodzweeg, maakte het werkje toen met enkele tot de verbeelding sprekende berichtjes af.
Toen Marcel die niet akkoord ging met de valse beschuldigingen, aan zijn 15de hongerstakingsdag begon in de gevangenis van Turnhout, kwam Victor V. die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, op het idee om met zijn vriendjes een petitie op te stellen waarin men eiste dat de 'pedofiel Marcel Vervloesem' uit hun wijk zou verbannen worden.
Het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven zag dat wel zitten en vroeg op de gemeenteraadszitting van de Stad Herentals of het mogelijk was om Marcel uit de woning van de Geelse Bouwmaatschappij te gooien en de Werkgroep Morkhoven van het Internet te smijten.
Burgemeester-volksvertegenwoordiger Jan Peeters (Sp.a) die een meer dan goede relatie onderhield met Victor V. die hij regelmatig binnen het Herentalse Sp.a-bestuur ontmoette, zei dat hij daar 'wel oren naar had' omdat ook Herentals en omgeving van het 'negatieve imago moesten gespaard worden'. Hij bracht de zaak via de lokale radio en televisie publiekelijk ter sprake.
Uiteindelijk ging het plannetje van Victor V. en zijn vriendjes niet door maar door Marcel opnieuw als 'kindermisbruiker' af te schilderen, wist Victor V. de aandacht wat af te leiden van de 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die er over hem bestaan.

De geschiedenis herhaalt zich, zegt een oud Vlaams spreekwoord.
Enkele weken geleden besloten Victor V. en zijn criminele vriendjes die zich door de Sp.a en CD&V-politici van de Stad Herentals steeds meer en meer geroepen voelen, om opnieuw een petitiecampagne te organiseren. Deze keer was zij niet tegen Marcel maar wel tegen de familie Breugelmans-Vervloesem gericht (Luc en Christel Breugelmans-Vervloesem zijn geen familie maar wel goede kennissen van Marcel en Christel Breugelmans is lid van de vzw Werkgroep Morkhoven).
Wijkagent Ronny Neefs bood enthousiast zijn medewerking aan en overhandigde de petitie met klachten over zogenaamd 'geluidsoverlast' aan de Geelse Bouwmaatschappij.
Als ik het goed begrepen heb, kreeg u als sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij daarop de opdracht om deze zaak te onderzoeken. U bracht ondermeer een bezoekje aan de 13 betekenaars van de petitie die hun klachten natuurlijk bevestigden.
De Werkgroep Morkhoven ging echter ook op onderzoek uit en stelde vast dat men de buurman van de familie Breugelmans-Vervloesem had wijsgemaakt dat de buren zijn dochter voor zwartwerk hadden aangegeven. De buurman liet daarop weten dat hij zich zou wreken. Kort daarop werd de petitie opgesteld.

In de hoop dat de Geelse Bouwmaatschappij een serieus onderzoek laat instellen naar de petitie- en lastercampagnes waarbij één van haar bestuursleden is betrokken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
Tel: 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto: Ilse Vissenaeken (Sp.a-Spirit), sociaal assistente Geelse Bouwmaatschappij


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de processen-verbaals betreffende Victor V., aanklager van Marcel Vervloesem (Sp.a-gemeenteraadslid Herentals, lid van de Herentalse politeraad en bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij)
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

18:07 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) | Tags: politiek en maffia |  Facebook |

Commentaren

Geelse Bouwmaatschappij
Van: Jan Boeykens
Aan: Susie De Vocht
Susie.DeVocht@geelsebouwmij.woonnet.be
Cc: christel breugelmans
Datum: 12 aug. 2008 19:30
Onderwerp: Re: FW: Geelse Bouwmaatschappij - Luc en Christel Breugelmans-VervloesemGeachte Mevrouw De Vocht,

Mijn antwoord op uw schrijven heb ik als volgt geformuleerd:

De Werkgroep Morkhoven ontving op de brief aan Ilse Vissenaeken (Sp.a-Spirit), het onderstaande antwoord van Mvr. Susie De Vocht, directrice van de Geelse Bouwmaatschappij, die blijkbaar bepaalt met wie men contact mag opnemen en zelfs antwoordt op brieven of e-mails die persoonlijk aan anderen werden gericht.

Misschien kan Mvr. De Vocht het in de toekomst ook eens hebben over het feit dat:
- één van de bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij, tegen betaling, verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' organiseerde om Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven te kunnen aanklagen
- er er over deze man zo'n 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten en minderjarigen bestaan die nooit onderzocht werden
- deze man al twee petitiecampagnes organiseerde om de leden van de Werkgroep Morkhoven uit een woning van de Geelse Bouwmaatschappij te krijgen
- de Geelse Bouwmaatschappij daar niets tegen blijkt te ondernemen.

In de hoop dat de Geelse Bouwmaatschappij een onderzoek instelt inzake de bovengenoemde feiten waarbij één van haar bestuursleden is betrokken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,


Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

---------------

2008/8/12, Susie De Vocht Susie.DeVocht@geelsebouwmij.woonnet.be>:


Geachte heer Boeykens,

In antwoord op onderstaand bericht wil ik u beleefd vragen om in de toekomst al uw reacties en verzuchtingen mbt. werkzaamheden van onze medewerkers toe te sturen naar ons
e-maildares: info@geelsebouwmij.woonnet.be.

Met vriendelijke groet,

Susie De Vocht

Gepost door: Jan Boeykens | 12-08-08

Directie Geelse Bouwmaatschappij De directie van de Geelse Bouwmaatschappij was van de eerste petitiecampagne van de criminelen die Marcel Vervloesem eerst van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigden en hem nadien met de petitie uit hun wijk trachtten te jagen, perfect op de hoogte.

De leider van de bende criminelen zat immers in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.

Trouwens, moest de directie van de Geelse Bouwmaatschappij het niet geweten hebben dan had ze het zeker via de radio, televisie en kranten waar deze zaak ter sprake kwam omdat men Marcel Vervloesem opnieuw als een 'kindermisbruiker' wilde afschilderen, zeker vernomen.

De Geelse Bouwmaatschappij wist wie er op de petitielijst met klachten stond die enkele weken geleden werd opgesteld om leden van de Werkgroep Morkhoven uit hun huis te jagen.

Zij wist ook dat het een petitiecampagne van dezelfde mensen betrof en toch nam zij die klachten doodernstig en liet zij onmiddellijk een onderzoek uitvoeren zonder de klachten in vraag te stellen.

Dat zegt genoeg !

Maar het is niet de taak van een Bouwmaatschappij dacht ik om aan allerlei intriges mee te werken.

Gepost door: Jef | 12-08-08

Jan Peeters en Victor. V (Bestuurslid Geelse Bouwmaatschappij)
Redactie Nieuwsblad Herentals


Beste,

In het Nieuwsblad van Herentals van 23.8.2008 las ik dat Herentals in 2009 achthonderd jaar zal bestaan en dat de verjaardag ervan twaalf maanden lang op diverse manieren zal gevierd worden.
Er zou onder de naam 'Arantales' ook een nieuwe Spaanse feestwijn op komst zijn waarover burgemeester Jan Peeters (SP.A) het peterschap aanvaard heeft.
Als Jan Peeters het peterschap van deze wijn even enthousiast heeft aanvaard als de manier waarop hij het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. met zijn 30 pv's inzake kindermisbruik politiek ondersteund heeft, dan zal deze wijn een ongelooflijk succes kennen.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com

Gepost door: Jan Boeykens | 26-08-08

Minister De Clerck Brussel, 12.9.2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Ik wens mij te verontschuldigen voor mijn veelvuldig schrijven maar ik hoop dat U daaruit, zowel aangaande uw gevangenisbeleid als het dossier Vervloesem (met de hierin gevraagde onderzoeken), de juiste besluiten trekt.

In bijlage zend ik U, ter informatie, een algemeen rondschrijven inzake het dossier Vervloesem.

Altijd bereid zijnde om U verder te adviseren, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
nr. 443.439.55
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu


http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


-------------------------------------------------


KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - DOSSIER VERVLOESEM

Brussel, 12.9.2009

Enkele dagen geleden kwam de door de directie van de Geelse Bouwmaatschappij geëiste uithuiszetting van Marcel Vervloesem voor de vrederechter.

We geven hierbij een kort overzicht van de feiten:

De eerste vraag tot uithuiszetting van de Morkhoven-activist dateert van 2005.

Gezien de leugendetectortest waartoe rechter F. Caers van de Turnhoutse correctionele rechtbank (alwaar de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen) de opdracht had gegeven, toen uitwees dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken, begonnen de verhalen en klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' van zijn halfbroer Victor Vervloesem en diens vrienden (wonende in dezelfde wijk als Marcel Vervloesem), meer en meer twijfels op te roepen.
Om verdere twijfels te voorkomen, zei de openbare aanklager Peter Vander Flaas toen dat hij het 'niet nodig vond dat alle slachtoffers van Marcel Vervloesem voor een leugendetectortest werden opgeroepen'. Rechter Caers verklaarde zich daarmee blijkbaar akkoord.
Kort nadien werd Marcel Vervloesem door drie minderjarige jongeren uit zijn wijk waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval, inbreken en drugshandel enz. in een gesloten instelling zaten, opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd.
Het jarenlange media-concert onder de ééntonige titel 'de zelfverklaarde kinderpornojager die zelf kinderen misbruikte', kon weer een paar jaar verder spelen zonder dat het publiek in slaap viel.
Marcel Vervloesem werd toen door een vijftal mannen van de Herentalse politie voor de ogen van zijn huilende dochter en kleinkinderen uit zijn huis gehaald en in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij direct met een hongerstaking begon.
In de loop van zijn hongerstaking werd er vanuit de kringen van zijn halfbroer Victor Vervloesem, wonende in dezelfde wijk, een petitie opgesteld waarin geeist werd dat hij uit de woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet. In de petitie eiste men ook dat de Morkhoven-site van het Internet zou verwijderd worden. Pikant detail in deze zaak is dat Victor Vervloesem, over wie zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes bestaan, in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde.
De petitie die bijna uitsluitend door de 10 aanklagers van Marcel Vervloesem uit 1998, was getekend, werd via het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit het gehucht Noorderwijk te Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad besproken.
Burgemeester Jan Peeters (kamerlid, ex-minister,) die zoals Victor V. deel uitmaakt van het Sp.a-bestuur te Herentals, zei toen dat hij 'wel oren had naar de eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof' terwijl Marcel Vervloesem tegen wie de jarenlange mediacampagne werd gevoerd, niet eens was veroordeeld.
Peeters verklaarde dat hij de verwijdering van de Morkhoven-site van het Internet 'door de juridische dienst zou laten onderzoeken' alhoewel hij erop wees dat het hier wel een vereniging betrof en de verwijdering van het Internet niet zo gemakkelijk zou gaan.

In 2008 werd Marcel Vervloesem voor de klachten van de drie minderjarigen veroordeeld door het hof van beroep te Antwerpen. Dat gebeurde nadat de Hoge Raad voor de Justitie de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier en van 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen erkende. In zijn slaapverwekkend sermoen noemde de openbare aanklager Marc Tack de kinderpornozaak Zandvoort daarbij 'enkel een luchtbel'. Met de groteske gebaren van iemand die het warm water heeft uitgevonden, benadrukte hij dat de bamboestokjes die ten huize van Marcel Vervloesem werden gevonden, een 'overtuigend bewijs' van diens schuld waren.
Hij noemde de getuigenissen geloofwaardig en verwees hierbij naar een 'geloofwaardige' aanklager uit 1998 waarmee hij zijn eigen betoog onderuit haalde want die deze had schriftelijk verklaard dat men voor de verhalen en klachten tegen Marcel Vervloesem 'ieders 500 euro had gekregen' (250 euro voor de verhalen tegenover de nieuwszender VTM en de geschreven pers, 250 euro voor de klachten bij justitie).
.....

Om nu terug te komen op de uithuiszetting die enkele maanden geleden door de directie van de Geelse Bouwmaatschappij werd geëist en die zij nog voor de uitspraak van de vrederechter liet uitvoeren:Deze eis komt niet alleen op het moment dat Marcel Vervloesem al een jaar in de gevangenis is opgesloten maar komt ook juist nadat Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, de vrijlating op medische gronden heeft bepleit van de zwaar zieke Marcel Vervloesem die sinds 30 juni 2009 een 300-tal keren bij de verpleging werd geroepen (dagelijks 5 keren).
De uithuiszetting gaat tevens toevallig gepaard met de verzoeken van Mter Jespers om een electronisch toezicht, een gedeeltelijke vrijlating, een penitentiair verlof en een ambulante begeleiding door het team van psychiater-professor Paul Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen die zich hiervoor kandidaat stelde.
De gevraagde uithuiszetting volgt ook op de maandenlange manoeuvers van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge die met de toelating van de minister van justitie en zijn kabinetsmedewerkers die gedetailleerd werden geinformeerd, het dossier van Marcel Vervloesem een half jaar lang mocht blokkeren en daarbij de medische dossiers van Marcel Vervloesem mocht achterhouden.
De uithuiszetting volgt ook op het negatieve advies van de Gentse strafuitvoeringsrechter N. Goossens die, als een onafhankelijke en onpartijdig zetelende rechter, in haar vonnis over de 'fanclub van Marcel Vervloesem' sprak en uitviel naar de 'website van de Werkgroep Morkhoven waarin er vermeende wantoestanden van justitie worden aangeklaagd'. Rechter Goossens kon het niet nalaten, alsof het een persoonlijke afrekening in een café betrof, de relatie van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens en Prinses J. de Croÿ in vraag te stellen.

Vooral de snelheid waarmee de directie van de Geelse Bouwmaatschappij de uithuiszetting van Marcel Vervloesem doorvoerde, valt op.
Misschien heeft dit ook te maken met de lopende klachten tegen de Geelse Bouwmaatschappij. Het gaat hier om toewijzigingen van sociale woningen aan welstellende personen en het misbruiken van ingediende petities om minder begoede bewoners uit hun huizen te zetten (zoals onlangs weer gebeurde bij vrienden van Marcel Vervloesem en hun 78-jarige zieke moeder die woonachtig zijn in dezelfde wijk). Er werd hiervoor ondermeer een klacht ingediend bij de Vlaamse Ombudsdienst en de Vlaamse Minister van Woonbeleid, Marino Keulen (VLD), die de klacht liet liggen en op het moment dat de zaak voor de rechter kwam liet weten dat hij 'vanwege het principe van de scheiding der machten' niet mocht tussenkomen'.

De beslissing van de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die, zoals de vrederechter opmerkte, 'op eigen risico' werd genomen, heeft vermoedelijk met het dichtdekken van de voornoemde schandalen te maken alhoewel een uithuiszetting van Marcel Vervloesem zodat deze niet naar huis kan terugkeren indien hij in vrijheid gesteld wordt, altijd mooi is meegenomen voor bepaalde personen.

De directie van de Geelse Bouwmaatschappij die mensen die werkelijk op sociale hulp zijn aangewezen, een bijzonder warm hart toedraagt en daarbij op de financiële steun van de Vlaamse overheid kan rekenen, ging in het geval van Marcel Vervloesem nog een stap verder.
Op de rechtszitting van enkele dagen geleden eiste de directie van de Geelse Bouwmaatschappij (nadat de Pro Deo advocaat van Marcel Vervloesem had aandrongen op bijkomende betalingen die het proces 'gunstig zouden beinvloeden') plotseling 6000 Euro van Marcel Vervloesem voor het 'renoveren van het huis'. De bouwmaatschappij had namelijk het piekfijn in orde gebrachte huis, waarin door Marcel Vervloesem zonder de steun van de Geelse Bouwmaatschappij jarenlang geinvesteerd werd, totaal laten ontmantelen en herschilderen (en dat terwijl Marcel Vervloesem zelf het hele huis een jaar geleden reeds van boven tot onder liet herschilderen).
Daar kwam ook nog eens plots een rekening van 1700 Euro voor de 'eindafrekening van het gasverbruik' bovenop. Al bij al voldoende om de Morkhoven-activist en zijn dochter niet alleen sociaal-maatschappelijk maar ook financieel te ruineren. De Werkgroep Morkhoven is benieuwd hoe de Vlaamse overheid op deze zaken gaat reageren want Marcel Vervloesem is waarschijnlijk niet het enige slachtoffer van dergelijke praktijken.

De vrederechter liet de zaak uitstellen tot februari 2010. Het is best mogelijk dat er dan nog een procedureslag volgt omdat de vrederechter deze zaak destijds alleen, zonder zijn bijzitters, heeft laten voorkomen.

Hoe het ook moge zijn, er valt de laatste tijd nogal wat zenuwachtigheid te bespeuren bij justitieminister De Clerck en zijn clan.
Gisteren vernam Marcel Vervloesem dat men zou aandringen op een hartonderzoek in Brugge waarvoor hij opnieuw in de gevangenis van Brugge zou moeten opgesloten worden en hij voor geen enkele aanvraag (vrijlating op medische gronden, electronisch toezicht, gedeeltelijke vrijlating, ambulante begeleiding, penitentiair verlof...) meer in aanmerking zou komen.
Marcel Vervloesem die niet vergeten is hoe hij, tijdens de eerste maanden van zijn gevangenschap, wekenlang als een hond werd vastgeketend in het AZ Sint-Jan te Brugge, zou daarmee zelfs geen mogelijkheid meer hebben om de computercursus waarvoor hij zich nu ingeschreven heeft in de gevangenis van Turnhout, te volgen.

Intussen werden Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers reeds meermaals door de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd en blijft men aandringen op een oplossing.
Uit het feit dat zij zich in een stilzwijgen blijven hullen maar wel zo spoedig mogelijk een hartonderzoek willen zonder dat er werk wordt gemaakt van een ambulante begeleiding van Marcel Vervloesem, leidt de Werkgroep Morkhoven af dat zij zich enkel willen indekken tegenover een onverwachts overlijden van Marcel Vervloesem.

Het is bijzonder ernstig dat minister De Clerck, die bij de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, in het publiek bekende dat hij 'de ogen had gesloten', de opsluiting van Marcel Vervloesem misbruikt om geen werk te laten maken van een onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort, de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem, de verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen en de 30 processen-verbaal waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem in zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt genoemd.

Zolang de Minister deze zaken blijft dichtdekken en ze niet wil laten onderzoeken, blijft hij kiezen voor een corrupte justitie en spreekt hij het doodvonnis uit over de zwaar zieke Marcel Vervloesem die hij met de 'beste zorgen laat omringen'.

De Minister die met zijn preken over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' heilig hoopt verklaard te worden, moet echter niet geloven dat hij zich met allerlei medische onderzoeken en zonder aan een oplossing te werken, tegen een overlijden van Marcel Vervloesem kan indekken.
Hij werd tot vervelens toe en ook door Mter Jespers, op de hoogte gesteld en als Minister van Justitie is hij verantwoordelijk voor de werking van justitie. Er is geen plaats voor allerlei verontschuldigingen, ook al worden die door de Minister en het beloftevolle jongenskoor van de CD&V op zijn kabinet, op een prachtige manier gebracht.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
nr. 443.439.55
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu


http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

---------- Doorgestuurd bericht ----------


Van: Jan Boeykens
Datum: 12 september 2009 13:06
Onderwerp: Dossier Zandvoort - Morkhoven-activist Marcel Vervloesem
Aan: stefaan.de.clerck@pandora.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, fractie.cdenv@vlaamsparlement.be, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, "vanessa.bury@just.fgov.be" , "Baart, Els" , koen.debusser@just.fgov.be
Cc: fbrepoelseuroparl.eu.int, fatma.pehlivan2.be, g.j.degraafeerstekamer.nl, Ilse Van de Wiele cchrbelgië, hoofdredactiedemorgen.be, Commissie Justitie tweedekamer.nl, josy.dubieecolo.be, janlauriereerstekamer, Raf Jespers, redactieparool.nl, redactiebelga, redactietrouw.nl, redactievolkskrant.nl, Redactie van stopkindersex, redactiend.nl, redactie.dngpersgroep, RUSSO Carine, radionieuwsnos.nl, Sarah Beweging, joris boeykens, bezoekhuiscawdepoort, Bert Boeykens, droitfondamental.eu, Roelie Post, paulwille.be, paulpeterssp.nl, pascal.sertyn@standaard.be, a.broekers@law.leidenuniv.nl, antwerpen@belga.be, A PEARSON, Agnes Kant sp.nl, andre.vannieuwkerkevlaamsparlement, Nieuwenhuizen B.tweedekamer.nl>, Censored31, Maria D.J.nl, drsmkat, dentisterie_sociale, dh.redactiondh.be, emmanuelle.schoutenprogresslaw., sibylle.haesebrouckjust.fgov.be, j.boelhouwer tweedekamer.nl, guy.swennen voorzitter commissie justitie senaat, ha.doek.nl, han.noten.nl, hadiel.holailprogresslaw, hartheelkundeazbrugge.be, werkgroepmorkhoven

Gepost door: Yves | 13-09-09

De commentaren zijn gesloten.