08-08-08

Valse aangiften rond 'kindermisbruik' en 'lawaaihinder'


marleenCD&V Herentals, Geelse bouwmaatschappij, Koninkrijk, Victor V. (gemeenteraadslid Sp.a Herentals), Marleen Diels (CD&V-raadslid OCMW Herentals), Jan Peeters (Sp.a-burgemeester Herentals) en petities tegen leden en sympathisanten van de Werkgroep Morkhoven

CD&V Herentals en meer bepaald haar OCMW-raadslid en ex-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven die eigenhandig de nieuwe gordijnen voor het kaarthuisje in Noorderwijk maakte, onderhoudt goede contacten met de Geelse Bouwmaatschappij.
Worden er daarom regelmatig petitieakties in de sociale woonwijk Koninkrijk georganiseerd om leden en sympathisanten van de Werkgroep Morkhoven uit hun woning te krijgen ?

Hoe dan ook, in 2005 werd Morkhoven-activist Marcel Vervloesem tengevolge van nieuwe klachten inzake zogezegde folteringen en verkrachtingen van enkele criminele minderjarigen uit zijn wijk, in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij onmiddellijk met een 32-dagen durende hongerstaking begon. Na een 15-tal dagen hongerstaking begonnen de personen die Marcel Vervloesem in 1998 van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigden, in de wijk Koninkrijk plotseling met een petitieaktie waarin zij stelden dat het 'merendeel van de wijkbewoners' (zijzelf dus) Marcel Vervloesem uit de wijk wilden. Tot ieders verwondering bracht het CD&V-raadslid Marleen Diels deze zaak toen ter sprake in de gemeenteraad van Herentals.
Toen Marcel Vervloesem enkele dagen geleden dan te horen kreeg dat het parket-generaal van Antwerpen van de vacantieperiode wil profiteren om hem zo snel mogelijk op te sluiten, kreeg de Werkgroep Morkhoven te horen dat er opnieuw een petitieaktie in Koninkrijk werd georganiseerd. In de petitie wordt gesteld dat het 'merendeel van de wijk', dus 13 van de 200 wijkbewoners, last heeft van 'lawaaihinder' bij de familie Breugelmans-Vervloesem (geen familie maar wel goede kennissen van Marcel Vervloesem). De Werkgroep Morkhoven wist intussen te achterhalen dat de hele heisa rond de 'lawaaihinder' ontstaan is doordat de buurman van de familie Breugelmans-Vervloesem op basis van één of andere roddel uit de buurt gelooft dat zijn dochter door zijn buren voor zwartwerk werd aangegeven, waarvan echter geen sprake is.


Morkhoven opgefleurd

De Morkhovenaars klagen al jaren over de ermbarmelijke toestand van het kaarthuisje.
Die vergaderinfrastuctuur laat op alle vlakken te wensen over. Vorige legislatuur plaatsten onze mandatarissen deze problematiek meermaals op de agenda van de gemeenteraad. Raadslid Marleen Diels uit Morkhoven maakte zelfs eigenhandig nieuwe gordijnen voor het kaarthuisje.

En nu is er eindelijk een oplossing in zicht. De ombouw van het voormalige gemeentehuis tot een waar dorpshuis zit in de pijplijn! De Geelse bouwmaatschappij maakte vroeger al een akkoord met de stad om dit gemeentehuis uit te bouwen tot een dorpshuis voor Morkhoven. In ruil zal de Geelse Bouwmaatschappij op het perceel in de Goorstraat naast het parochiecentrum een sociaal woonproject met 8 woongelegenheden kunnen realiseren.

Onze schepen Mien Van Olmen trok het dossier los. Moeizame onderhandelingen met Stedenbouw Antwerpen en Monumenten en Landschappen hebben uiteindelijk geleid tot een compromis. De bouwaanvraag is lopende en de gele affiche hangt uit!

Maar daar bleef het niet bij. Jaarlijks wordt er door de provincie, Vlaanderen en Europa geïnvesteerd in het platteland. Waarom deze keer dan niet ook in Noorderwijk en Morkhoven? Onze schepen stelde uitgebreide dossiers op voor extra ondersteuning voor de bouw van het dorpshuis in Morkhoven en voor het realiseren van het plein rondom het gemeentehuis en bib in Noorderwijk. CD&V is er imers van overtuigd dat deze dorpen extra impulsen meer dan verdienen.

Bron: http://herentals.cdenv.be/Morkhoven_opgefleurd.17141.0.html

---------------------------------

Kan omstreden website van internet gehaald worden ?

Op vraag van raadslid Marleen Diels (CD&V) wil burgemeester Jan Peeters (sp.a.) laten onderzoeken of de website van de werkgroep Morkhoven van het internet kan gehaald worden.

Door de heisa rond de website en het probleem van de pedofilie krijgt Morkhoven volgens Diels een negatief imago. En omdat Morkhoven een deelgemeente is van Herentals heeft ook burgemeester Jan Peeters er wel oren naar.

Vooral de inwoners van de wijk Koninkrijk vragen maatregelen tegen de site. Vooral de omstreden Marcel Vervloesem is niet langer welkom in de wijk. Vervloesem zit momenteel in de cel op verdenking van pedofilie.

Juridisch zijn er weinig mogelijkheden om de site weg te halen.

ludo coenen
Thals FN, Neteland Nieuwsradio
11/05/2005 om 16:53

17:06 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: valse aangiften |  Facebook |

Commentaren

Geelse Bouwmaatschappij: briefje
Van: Jan Boeykens
Aan: geelsebouwmij
Datum: 8 aug. 2008
Onderwerp: Roddels, klachten over lawaaioverlast, pesterijen, petities en valse aangiften


Brussel, 8 augustus 2008

Geelse Bouwmaatschappij
t.a.v. xxxxxxxx

Geachte xxxx,


Gisteren was ik als vertrouwenspersoon van de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, 2200 Morkhoven, aanwezig op de gespreksavond met mevrouw Vissenaeken en wijkagent R.N. in verband met de zogezegde klachten inzake lawaaioverlast en de petitieaktie die door een groep zogenoemde slachtoffers daarrond
werd opgezet.

Terwijl R.N. steeds hamerde op de lawaaioverlast en de schuld
steeds bij de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem trachtte te leggen, probeerde mevrouw Vissenaeken van de Geelse Bouwmaatschappij zich eerder neutraal op te stellen en trachtte zij -niettegenstaande zij aanvankelijk een vooringenomen indruk maakte- op een constructieve
manier en zonder voortdurende beschuldigingen tot een oplossing te komen.

Laat ons hopen dat die er zo snel mogelijk komt want de intriges die er door de opstellers van de petitie rond deze zaak worden gebrouwd, maken het leven van de familie Breugelmans werkelijk ondragelijk.

In bijlage zend ik u een tekst waaruit u zal kunnen opmaken dat het niet de eerste maal is dat de voornoemde wijkbewoners door middel van een petitieaktie en allerlei intriges andere wijkbewoners uit hun woning willen pesten.

In de hoop dat er snel een einde wordt gemaakt aan de voornoemde praktijken en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,


Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Gepost door: Jan Boeykens | 08-08-08

Crimineel Herentals
Het Nieuwsblad vermeldt dat er vandalen aan het werk zijn geweest in het verkeerseducatief centrum op de Vorselaarsebaan te Herentals. Een aantal verkeersborden is daarbij vernield en gestolen.

Zou het misschien te maken hebben met de genaamde Peter W. die maandenlang zonder rijbewijs kon rondrijden nadat hij iemand doodgereden had ?

Peter W. was één van de aanklagers van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem. Hij werd, volgens zijn eigen schrijven, daarvoor door het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. waarover zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, betaald.

Victor V. zetelt thans in de Herentalse politieraad en werd door de Herentalse gemeenteraadsleden tot vertegenwoordiger voor de intercommunales CIPAL en PIDPA verkozen.

-----------------

nieuwsblad.be/Herentals - Herentals@nieuwsblad.be

21/08/2008

HERENTALS - Dinsdagnacht zijn vandalen aan het werk geweest in het verkeerseducatief centrum in de Vorselaarsebaan. Een aantal verkeersborden is vernield en gestolen. (ram)

Inbraak

In een appartement in de Cardijnlaan is gisteren ingebroken. De dader brak het slot af en nam een laptop en een gps mee. (ram)

Gepost door: Yves Goossen | 21-08-08

Belgische politici gebruiken lokale maffia als wapen tegen aktiegroepen
Wat de pers verzwijgt

Vandaag kreeg ik een telefoontje van Wendy Vervloesem, de dochter van Marcel Vervloesem die zopas moeder is geworden van een derde kind.

Zij wist mij te zeggen dat al haar mails naar mij of naar de Werkgroep werden geblokkeerd alhoewel zij geen lid is van de Werkgroep Morkhoven.

Dat zal weer toeval zijn waarschijnlijk maar het bewijst nog eens hoe democratisch het er in dit land aan toe gaat.

Toen Marcel door de bende criminelen onder leiding van Victor V. uit zijn wijk, opnieuw werd aangeklaagd, kreeg Wendy plots problemen met de teledistributie. Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven schreef toen een paar briefjes waardoor de zaak direkt werd opgelost. Er was zogezegd een vergissing gebeurd, zei men.
Kort nadien organiseerde de bende een petitie om Marcel uit zijn huis te zetten. De leider van de bende (het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V.) zetelde namelijk in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.

Enkele weken geleden was het weer opnieuw prijs. De familie Vervloesem-Breughelmans die het al jaren erg goed met Marcel kan vinden en die de Werkgroep Morkhoven altijd steunde, kwam door de roddels van de bende in problemen met hun buurman.
De bende organiseerde met de buurman daarop een petitie die via wijkagent Ronny Neefs aan de Geelse Bouwmaatschappij werd overhandigd. De familie Breughelmans-Vervloesem kreeg daarop het bezoek van een sociaal assistente en de wijkagent die hen van 'lawaaioverlast' beschuldigden.

Er is niemand die iets tegen de bende die diefstallen en inbraken pleegt en zelfs af en toe een gewapende roofoverval pleegt, iets onderneemt.
Dat komt omdat hun leider Victor V. ook in de Herentalse politieraad zit en door de Herentalse gemeenteraadsleden gesteund wordt.

De Werkgroep schreef de afgelopen jaren reeds verschillende brieven naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters, de schepenen en gemeenteraadsleden van de Stad Herentals, Minister Dewael en het Comité P maar die vinden dat de criminaliteit in en rond Herentals zoveel mogelijk moet gestimuleerd worden.

Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven schreef zopas naar de Geelse Bouwmaatschappij en diende een klacht in bij het Comité P omdat de zoon van het gezin Breughelmans-Vervloesem bedreigd werd met het in brand steken van zijn auto en een zekere Van Gestel van de politie van Herentals daarvan geen proces-verbaal wilde opstellen.

Dergelijke bedreigingen moeten echter ernstig worden genomen. Enkele weken nadat Marcel de gevangenis van Turnhout had verlaten, kieperden enkele bendeleden uit zijn wijk een paar bakstenen door zijn raam.
Dat werd natuurlijk nooit onderzocht omdat dat in het kraam past van de politici en magistraten die Marcel het zwijgen willen opleggen over de kinderpornozaak Zandvoort.

Gepost door: Yves | 23-08-08

De commentaren zijn gesloten.