14-07-08

Kinderpornozaak Zandvoort: Minister De Crem


Minister De Crem bracht justitieminister Vandeurzen op de hoogte

DeCrem.vliegtuig.fh010208fMinister Pieter De Crem
Lambermontstraat 8
1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Uw antwoorden van 25.4.2008 en 20.6.2008

Hartelijk dank voor Uw antwoord dd. 25.4.2008 aan de heer Hugo Mertens van onze vereniging waarin U mededeelde dat onze open omzendbrief van 9.4.2008 ten aanzien van de Voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen en de Minister van Justitie uw volle aandacht genoot en waarin U zei dat U -aangezien deze omzendbrief niet binnen uw bevoegdheden ligt- aan justitieminister Vandeurzen overmaakte.

Ook hartelijk dank voor Uw antwoord dd. 20.6.2008 aan de heer Hugo Mertens waarin U mededeelde dat onze open protestbrief met betrekking tot de situatie van de heer Vervloesem van onze vereniging uw volle aandacht genoot en dat U de brief eveneens aan justitieminister Vandeurzen zou overmaken.

Jammer genoeg kregen wij van Uw collega Justitieminister Vandeurzen geen enkel antwoord terzake.

Minister Vandeurzen die bevoegd zou zijn voor het justitiebeleid antwoordde ook niet op mijn aangetekende brief met rode antwoordkaart waarin ik hem attent maakte op het feit dat ik, als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, helemaal niet tevreden was over zijn reactie op de diefstal van de 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen. Het betreft hier de cd-roms die de Werkgroep Morkhoven destijds aan de Koning bezorgde. Z.M. de Koning liet deze cd-roms vervolgens door uw partijpolitieke collega Tony Van Parys die toen minister van justitie was, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaken. Maar, zoals gezegd, verdwenen de cd-roms spoorloos in plaats van dat zij onderzocht werden.
Dit is trouwens niet de enige diefstal in de zogezegde onderzoeken inzake de kinderpornozaak Zandvoort en inzake de valse geruchten en beschuldigingen jegens Marcel Vervloesem. Het laten verdwijnen van dossierstukken en onderzoeksmateriaal lijkt immers een soort ingeburgerde traditie te zijn binnen onze hedendaagse magistratuur. Ook het aanleggen van aparte dossiertjes waarin men al de gevoelige of de ten opzichte van de verdachte ontlastende documenten en getuigenissen laat verdwijnen, maakt deel uit van deze nieuwe politiek-gerechtelijke cultuur.

Ik vind, en heel wat burgers zullen het met mij terzake eens zijn, dat minister Vandeurzen zijn politieke verantwoordelijkheid in deze moet opnemen in plaats van de kinderpornozaak Zandvoort waarin volgens het rapport van de federale politie meer dan 88.000 kinderen betrokken zijn, mee dicht te dekken.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


Meer info op:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

14:46 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Antwoord Minister De Crem
Op de brief aan Minister De Crem, kwam er een kort antwoord van de heer Van den Bergh, kabinetssecretaris van Minister De Crem.

Daarin wordt medegedeeld dat, zoals de minister heeft aangegeven in zijn brieven, dit een bevoegdheid is en blijft van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Hoe het ook moge zijn, uit de antwoorden van Minister De Crem en het korte antwoord van zijn kabinetsmedewerker blijkt dat Justitieminister Vandeurzen van de feiten, waaronder diefstallen van dossierstukken en de cd-roms met kinderporno op het hof van beroep te Antwerpen, op de hoogte is en politiek bevoegd is voor deze materie.

Gepost door: Jan Boeykens | 14-07-08

Mensenrechten Nederland Nederland is momenteel niet zo gelukkig met een Amnesty-rapport waarin staat dat de overheid de mensenrechten systematisch schendt.

Straks krijgt België ongetwijfeld ook zo'n rapport in de bus over de manier waarop de Belgische overheid de mensenrechten schendt, kindermisbruiken dichtdekt en actievoerders vervolgt en mishandelt.

------------------------------

Hoe een schokkend Amnesty-rapport minder aandacht kreeg dan het verdiende

10 juli, 2008 Theo van Stegeren

Nederland ondergaat een wrange primeur. Voor de ogen van de wereld – het rapport is in het Engels opgesteld – zijn we door Amnesty International te kijk gezet als land waar de overheid de mensenrechten systematisch schendt. Illegale buitenlanders worden er ten onrechte als criminelen behandeld en te lang vastgezet.
"Er zitten zeer ernstige lacunes in de bescherming van gedetineerde vreemdelingen", lichtte directeur Eduard Nazarski van Amnesty toe. "Nederland maakt zich schuldig aan de schending van mensenrechten op diverse vlakken."

Twee citaten uit het rapport:
"Amnesty International was particularly alarmed by the repeated reports and allegations of ill-treatment of irregular migrants and asylum-seekers received in 2007-2008. Moreover, such allegations included complaints about ineffective investigations or other forms of follow-up into reports of ill-treatment."
"Amnesty International is even more concerned about the discovery by both the Committee for the Prevention of Torture and Amnesty International itself that such allegations seem to have been “softened”, concealed in investigative reports or reported with apparent bias in favour of the alleged perpetrators."
Een kleine, niet-representatieve steekproef leert dat NOVA (zie ook mijn comment onder artikel), NRC Handelsblad en NU.nl deze primeur prominent brachten. De Volkskrant liet hem inkoken tot een mini-berichtje op pagina drie, het NOS-Journaal deed er van alles mee behalve in het veelbekeken avondjournaal. Bij RTL-Nieuws spoelde het rapport buiten het zicht van het publiek het afvalputje in. Een tegenvallende oogst als je hem afzet tegen de heisa die ontstaat rond Nederlandse militairen die alleen nog maar verdacht worden van mishandeling van gevangenen.
Goed communicatief verhaal
Gevraagd naar het hoe en waarom zegt de hoofdredacteur van RTL-Nieuws, Harm Taselaar: “We hebben met 'een positieve grondhouding' naar het betrokken rapport gekeken, juist omdat het een aanklacht betrof tegen de rol van de Nederlandse overheid inzake het schenden van mensenrechten. Zoals ook jij weet geen nieuw gegeven, maar je zou nog kunnen redeneren dat het nieuw is omdat het nog steeds in het rapport staat en er dus kennelijk volgens Amnesty weinig verbeterd is. Verder is het voor ons bijna voorwaardelijk bij dit soort verhalen dat we - om een goed communicatief verhaal te maken - in staat moeten zijn om met een betrokkene of slachtoffer te praten op camera. Hoe dan ook een persoon die zonder te vervallen in juridisch gedoe het verhaal op overtuigende wijze inzichtelijk maakt. Dat bleek helaas niet mogelijk. En mede daarom ging het verhaal niet door bij ons.”
Anders gezegd, Taselaar beroept zich op professionele criteria. Het was geen ‘breaking’ nieuws, er waren geen aansprekende woordvoerders en de visualisering was lastig.
Ook Hans Laroes komt namens het NOS-Journaal met een professioneel getoonzette reactie: “De eindredactie van de avond vond het Amnesty-rapport niet het grote verhaal van die dag, temeer daar vanuit andere kringen deze kritiek al eerder was geuit. Kortom, het is gewogen op inhoudelijke gronden, en op de radio, in de dagjournaals en in de 24/7 nieuwsvoorziening (bijv ook Teletekst en internet) is het wel degelijk meegegaan.”
Spijt bij Volkskrant
Bij de Volkskrant valt spijt te beluisteren. Chef buitenland Raoul du Pré: “Ik denk dat we dit rapport wat forser hadden moeten brengen. Zo was het ook aangeleverd, maar ja, hoe gaat dat: er komt nieuwer nieuws in de loop van de dag, de pagina's worden steeds opnieuw aangepast en uiteindelijk kan zo'n stukje vrij makkelijk worden ingekort tot zo'n tweekolommertje.
Hier speelde nog wel mee dat Amnesty de afgelopen jaren voortdurend kritische geluiden heeft laten horen over Nederland. In die zin was de verrassing en daarmee de nieuwswaarde er wel een beetje af. Niettemin: iets groter had het wel in de krant gemogen.”
De antwoorden geven een goed inkijkje in de besluitvorming, die langs professionele lijnen lijkt te zijn verlopen. En toch betwijfel ik of dit de hele verklaring is. Als de lastige visualiseerbaarheid van het onderwerp bepalend was, zouden kranten het groter gebracht kunnen hebben maar dat gebeurde bij mijn weten nergens. Al bestrijden Harm Taselaar en Raoul du Pré dat er meer achter gezocht moet worden, ik weet wel zeker dat dit rapport een jaar of twintig geleden persbreed een prominente behandeling gekregen zou hebben. Maar dat was een tijd waarin we met zijn allen minder hardvochtig over straffen, immigratie en illegaliteit dachten. Anders geformuleerd: ik wil de pers niet van “rechtsheid” betichten maar wel van gevoeligheid voor de tijdgeest.
Kleurloze mensen
Newsgetters beschouwen zichzelf als a-politiek en tot op zekere hoogte zijn ze dat ook. Ik heb er in de loop der tijd vele leren kennen en kwam weinig uitgesproken politieke meningen tegen. Eerder het omgekeerde: het specialisme trekt politiek gesproken tamelijk kleurloze mensen. Een kleurloosheid die past bij de aard van het werk, waar flexibiliteit bij het behandelen van voortdurend wisselend nieuws vereist is. Om met de beroemde media-socioloog Herbert Gans te spreken: “Journalism appears to recruit people who do not hold strong personal values in the first place”.
Maar journalisten leven niet geïsoleerd. Ze voelen waar hun kijkers en lezers wel en niet wakker van liggen – sterker: vaak wordt dat expliciet van ze verlangd - en stemmen hun keuzes daar gedeeltelijk op af. Dat heeft hier zijn invloed gehad en ongemerkt is daarmee een van de missies van de pers verkwanseld: het controleren van de (overheids)macht en het geven van een stem aan mensen die zelf geen stem hebben.
Het Amnesty-rapport heeft een inhoud die zijn weerga in de recente Nederlandse geschiedenis niet kent. Dan is het onbestaanbaar dat avondjournaals en voorpagina’s zwijgen. Dan maar geen aansprekende getuige of bewegend beeld, je kunt ook je beste verslaggever voor een detentiecentrum posteren om beeldend te vertellen wat zich daar momenteel afspeelt.
Liever dat dan een pers die de eigen bestaansreden verwaarloost.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 16-07-08

De commentaren zijn gesloten.