10-06-08

Kindermisbruik - Mails van de de Stichting "Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti" werden maandenlang geblokkeerd


fkvandeurzenDank zij de Belgische minister van justitie Laurette Onkelinx (PS) die de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes, een 'individueel dossier' noemde 'waarover zij, gezien de scheiding der machten geen verdere details kon verstrekken', werden de kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort nooit geidentificeerd en konden kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en kinderpornoconsumenten gewoon hun gang blijven gaan.

De minister nam dus actief deel aan de doofpotoperatie in de kinderpornozaak Zandvoort.
Dat er sprake was van een echte doofpotoperatie werd trouwens al duidelijk op het moment dat Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux in opspraak kwam, door middel van een schriftelijke verklaring aan de rijkswacht van Geel, een kindermisbruikende magistraat in de kinderpornozaak Zandvoort beschermde.

Onlangs moest de Antwerpse advocaat-generaal Mark Tack, de openbare aanklager van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op het hof van beroep te Antwerpen, dan weer schoorvoetend toegeven dat de 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Belgische Koning in 1998 voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal had laten overmaken, spoorloos verdwenen zijn.
Vandaar dat de advocaat-generaal de kinderpornozaak Zandvoort tijdens zijn betoog waarschijnlijk 'slechts een zeepbel' noemde.

De verdwijning van de cd-roms van de Koning werd bevestigd door de Hoge Raad voor de Justitie waarmee het hof van beroep te Antwerpen geen rekening hield omdat zij Marcel Vervloesem snel en zonder problemen wilde veroordelen.
Zowel justitieminister Vandeurzen die politiek verantwoordelijk is voor het justitiebeleid als de Belgische Koning werden van de diefstal per aangetekende brief (met een inmiddels ontvangen antwoordkaart) op de hoogte gebracht van de diefstal.
Het zou ons verwonderen dat de Belgische Koning die in zijn brieven aan de Werkgroep Morkhoven beloofde 'tot op het bot te zullen gaan inzake de bestrijding van kindermisbruiken' de diefstal van de cd-roms met kinderporno op het hof van beroep te Antwerpen, zomaar zou aanvaarden.
Maar ja, in dit land is alles mogelijk en de geloofwaardigheid van het Koningshuis is wel de laatste zorg.
Volgens de Belgische justitie is de handel in kinderporno toch enkel en alleen maar het werk van enkele geisoleerde individuen terwijl uit de inbeslagname van zo'n 12.000.000 kinderpornobeelden bij een politieactie in Australië blijkt dat het om een echte industrie gaat die niet aan de Belgische landsgrenzen ophoudt te bestaan.

Zoals we weten, bestrijdt de Belgische overheid die, na de zaak Dutroux, alles deed om haar imago weer op te poetsen, vooral de actiegroepen die kindermisbruiken en kinderpornonetwerken bestrijden.
Toen Marcel Vervloesem de door de Werkgroep Morkhoven opgespoorde cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort, voor onderzoek aan de justitie te Turnhout en Neufchâteau overmaakte, werd hij door de justitie te Turnhout prompt voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd. Justitie gebruikte ook nog een paar verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' in de Vlaamse pers om Vervloesem tevens als 'kindermisbruiker' af te schilderen.
Het ging hier echter niet alleen over zaken die zogenaamd 20 jaar voordien hadden plaats gevonden maar het betrof hier toevallig ook een initiatief van Vervloesem's halfbroer Victor die het dank zij de publiciteit die hij met zijn 'sensationale onthulling' in de media vergaarde, tot gemeenteraadslid voor de sp.a (Vlaamse socialisten) geschopt heeft.
Over Victor bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die door justitie nog altijd niet onderzocht werden alhoewel de Antwerpse procureur-generaal in oktober 1996 een lijst van deze processen-verbaals kreeg overgemaakt.
Victor zetelt, nadat hij tot OCMW-raadslid werd gebombardeerd (dienst jeugdzaken en justitie), thans in de Herentalse politieraad en wordt door de Herentalse sp.a-burgemeester Jan Peeters ten volle ondersteund. Het is een raadsel wat Jan Peeters die naast kamerlid ook even minister was, in Victor V. die enkel een fonetisch schrift hanteert, gezien heeft.

Naast het proces tegen Marcel Vervloesem had de Werkgroep Morkhoven te maken met huiszoekingen, voortdurende ondervragingen, administratieve pesterijen enzoverder.

In maart 2008 werd de mailbox van de Werkgroep Morkhoven ontoegankelijk gemaakt zonder dat Microsoft het probleem wist op te lossen. Op die manier dreigen duizenden berichten, en honderden contactadressen verloren te gaan en kan de Werkgroep haar MSN-groepen 'Werkgroep Morkhoven' en 'OCMW-Herentals' niet meer naar behoren beheren. Zoals dat het geval was toen zij de MSN-groep van Prinses de Croÿ zonder enige waarschuwing sloot, zal Microsoft ons binnenkort waarschijnlijk laten weten dat de mailbox 'niet in hun systeem is weer te vinden'.

Ook Prinses de Croÿ, die ondervoorzitster is van de vzw Werkgroep Morkhoven, ondervindt tegenwoordig problemen met haar mails.
Gisteren kreeg de Prinses een telefoontje van Prinses Maria Massimo Lancellotti uit Italië. Er werd haar gevraagd 'waarom zij geen mails beantwoordde'.
Daaruit blijkt dat de e-mails van Prinses de Croÿ al maandenlang, zonder dat zij het weet, worden geblokkeerd.

Prinses de Croÿ richtte, samen met de Italiaanse Prinses, in oktober 2007 de Stichting "Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti" op die rond kindermisbruiken werkt en die door de Belgische overheid daarom waarschijnljk niet graag gezien wordt.


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

Foto: justitieminister Vandeurzen.
Gaat de minister een onderzoek laten instellen naar de diefstal van de 7 cd-roms met kinderporno van de Koning of houdt hij het enkel bij het doorzenden van een kopie van de brief van de vzw Werkgroep Morkhoven aan de procureur-generaal te Antwerpen omdat hij er als justitieminister zogezegd niets mee te maken heeft ?
Misschien wil Vandeurzen enkel zijn partijgenoot Tony Van Parys beschermen die in 1998 als minister van justitie de cd-roms van de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal overmaakte...

09:30 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Actie kindermisbruik Van: Werkgroep Morkhoven
Verzonden: dinsdag 10 juni 2008
Aan: guy.swennenCommissieJustitieSenaat; patrik.vankrunkelsven.beCommissieJustitieSenaat; crombe.senators.senate.beCommissieJustitieSenaat; s.themontCommissieJustitieSenaat; christophe-collignon.beCommissieJustitieSenaat; alaincourtoisCommissieJustitieSenaat; hugo.coveliers.beCommissieJustitieSenaat; christinedefraigne.beCommissieJustitieSenaat; lambert.senators.senate.beCommissieJustitieSenaat; geert.lambertCommissieJustitieSenaat; philippe-mahoux.beCommissieJustitieSenaat; carine.russo.ecolo.beCommissieJustitieSenaat; senaat.helgastevens.beCommissieJustitieSenaat; dirkdbCommissieJustitieSenaat.; martine.taelmanCommissieJustitieSenaat; mr.hvandenberghe; hvandenberghe.senaat.cdenv.beCommissieJustitieSenaat; ankevandermeersch.beCommissieJustitieSenaat; tony.van.parysCommissieJustitieSenaat, ...
CC: redactie.nu.nl; redactie.parool.nl; redactie-i.telegraaf.nl; nrc.nl; janmarijnissen.nl; voorlichtingrechtbank.minjus.nl; ibirgit.jansen.tros.nl; ali.van.der.kolk.tros.nl; cda.publieksvoorlichting.tweedekamer.nl; sarahvzw; terzake.canvas.be; tvjournaal.vrt.be; voordedag.vrt.be; wit.comité, ...

Mails van de de Stichting "Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti" werden maandenlang geblokkeerd

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 10-06-08

De commentaren zijn gesloten.