04-06-08

Belgische justitie: Justitieambtenaren stelen niet alleen dossierstukken


marcelDe Turnhoutse justitie steekt niet alleen kinderpornozaken in de doofpot door schijnprocessen te voeren en documenten te laten verdwijnen. Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven wacht nu ook al drie jaar lang op de teruggave van zijn computer die er drie jaar geleden voor een zogezegd onderzoek in beslag werd genomen.

De criminele praktijken te Turnhout worden door het hof van beroep te Antwerpen die destijds zei dat er 'geen bezwarend materiaal op de computer was gevonden' en die zelf documenten en cd-roms met kinderporno deed verdwijnen, ondersteund.

Het is justitieminister Vandeurzen (CD&V) die niet wenst op te treden, die uiteindelijk verantwoordelijk zal gesteld worden voor deze gang van zaken.

----------

From: Werkgroep Morkhoven
Date: 14 mai 2008
Subject: Justitie ontvreemdt computer van actievoerder
To: secretariaat@balieturnhout.be, bjb@balieturnhout.be
Cc: redactie-i.telegraaf.nl, ria.jaarsma.tip.nl, janmarijnissen.nl, JStrolenberg, lezersredacteur.pzc.nl, vluchtelingenorganisaties.nl, ivcnijme.nl, ethijs.cdenv.be, annemie.van.de.casteele, hvandenberghe.senaat.cdenv.be, luc.vandenbrande.vlaamsparlement.be, ankevandermeersch.be, vanhauthem.senators.senate.be, patrik.vankrunkelsven.be, vanlerberghe.senators.senate.be, andre.vannieuwkerke.vlaamsparlement.be, vermist@tros.nl, redactie.telegraaf.nl, redactie.trouw.nl, redactie.volkskrant.nl, redactie.nu.nl, redactie.parool.nl, vlugt.tros.nl, ali.van.der.kolk.tros.nl, cda.publieksvoorlichting.tweedekamer.nl, redactie.elsevier.nl, voorlichtingrechtbank.minjus.nl, nrc.nl, algemeen.linksprotest.nl, alkroon.pzc.nl, bsr.maatschappelijkwerkoss.nl, ttluc.nl, radio.alkmaarlokaal.nl, redactie.vc.wegener.nl, redactie.webwereld.nl, redactie.kerkindenhaag.nl, elt.ad.nl, Patrick.dewael..fgov.be, ddw.belga.be, dezondag.ant.streekkrant.be, dirk.bulkmans.belga.be, chris.denijs.vrt.be, caroline.gennez.s-p-a.be, comitep.be, gvaredactie, klachten.vlaamseombudsdienst.be, kabinet.leterme.vlaanderen.be

Johan Michielsen
Bie Baeyens
Hugo Verhaegen
Annie Rutten

Gerechtshof - Kasteelplein 1
B-2300 Turnhout
België

Geachte,

Betreft: ontvreemding computer Marcel Vervloesem door justitie te Turnhout

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven wacht nu al drie jaar lang op de teruggave van zijn computer die destijds in opdracht van de justitie te Turnhout voor onderzoek in beslag werd genomen.

Alhoewel de rechter op het hof van beroep te Antwerpen destijds zei dat er 'geen bezwarend materiaal op de computer werd weergevonden' en Mter Dominique Defrance, advocaat van Marcel Vervloesem, ons liet weten dat hij de computer had opgevraagd, werd de computer nog altijd niet teruggegeven.

In feite komt dit neer op een ontvreemding.

Marcel Vervloesem heeft voor 100% gelijk als hij weigert om zich een nieuwe computer aan te schaffen. Hij heeft tenslotte een computer !

Het is echter totaal onaanvaardbaar dat het gerecht van Turnhout dat Vervloesem een spreekverbod met de pers oplegde, ook nog eens zijn computer achterhoudt om te vermijden dat hij over het in de doofpot steken van de kinderpornozaak door de Turnhoutse justitie, mails zou versturen en artikels op het Internet zou publiceren.

Ik begrijp dat het gerecht van Turnhout dat met de stilzwijgende instemming van de minister van justitie en de hogere magistratuur zelfs dossiers en dossierstukken (waaronder tal van ontlastende bewijsstukken en de rapporten van het Comité P) uit het strafbundel van Marcel Vervloesem deed verdwijnen, het een normale zaak vindt dat het zich ook de computer van Vervloesem toeëigent.

Toch sta ik er op dat de computer onmiddellijk aan de rechtmatige eigenaar wordt teruggegeven.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(Ondernemingsnummer: 443 439 537)

Kopie: justitieminister Vandeurzen,

------

Er kwam geen enkele reactie van het gerecht te Turnhout en/of politici. Dit werkt de criminaliteit en de corruptie op de Belgische gerechtshoven natuurlijk in de hand. Vandaar ook dat men er de gewoonte heeft aangenomen om dossierstukken uit gerechtelijke dossiers te doen verdwijnen.


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com- Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

Foto: Marcel Vervloesem

10:55 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Justitie: een in beslag genomen computer kan men pas na 10 jaar terugkrijgen Marcel Vervloesem die al drie jaar lang op de teruggave van zijn computer wacht die door het parket van Turnhout in beslag werd genomen, is er nu achter kunnen komen dat hij zijn computer pas 'op het einde van de procedure' zal terugkrijgen.

Eén van de rechters van het hof van beroep van Antwerpen deelde hem destijds glimlachend mede dat er 'geen belastend materiaal op de computer was weergevonden' en Vervloesem dacht dat hij zijn computer toen zou terugkrijgen.
Toen dat niet gebeurde zou Mter Dominique Defrance, advocaat van Marcel Vervloesem, een schriftelijk verzoek tot teruggave hebben ingediend bij het parket van Turnhout.

Dat er al dan niet bezwarend materiaal op een computer wordt weergevonden, schijnt thans van geen belang te zijn.

Indien -zoals in België veelal gebeurt- de gerechtelijke procedure in een doofpot-operatie 10 jaar gerekt wordt, dan mag men dus 10 jaar lang op de teruggave van zijn computer wachten.

Volgens de ingewonnen informatie zou justitie daarover ook geen enkele mededeling moeten doen zodat een reeds aan de schandpaal genagelde beklaagde nog wat verder doodgepest kan worden. Dat maakt deel uit van de 'gerechtelijke hervorming' die politieke partijen en politici zoals Guy Verhofstadt al 30 jaar prediken.

Het jarenlang achterhouden van een computer is natuurlijk ook de ideale manier om een actievoerder nog verder het zwijgen op te leggen. Het is niet alleen de ideale manier om kindermisbruiken in de doofpot te steken maar
het kan ook zeer dienstig zijn als justitieambtenaren frauduleuze praktijken hanteren en ontlastende stukken uit het dossier doen verdwijnen, zoals op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout dagelijkse kost blijkt te zijn.

In die zin is het begrijpelijk dat het gerecht van Turnhout in haar eindvonnis Marcel Vervloesem ook een spreekverbod met de pers oplegde terwijl de Gazet van Antwerpen, vlak daarop, een zogenaamd slachtoffer voor wiens klachten Vervloesem werd vrijgesproken, een oproep liet doen naar 'andere slachtoffers van Marcel Vervloesem'.
De Gazet van Antwerpen was immers toevallig ook één van de eerste kranten die de verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' van het sp.a-gemeenteraadslid Victor V. over wie zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, te lanceren...

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 04-06-08

Computer van Marcel Vervloesem is spoorloos verdwenen Zoals reeds gezegd en geschreven, steelt men bij justitie niet alleen ontlastende documenten en getuigenissen uit een strafdossier of blokkeert men niet alleen een onderzoek door onderzoeksmateriaal met kinderporno dat de Koning had laten overmaken, spoorloos te doen verdwijnen.

Men neemt, zoals dat het geval is bij Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, ook iemands computer voor zogenaamd onderzoek in beslag zonder die computer terug te geven.

Marcel Vervloesem wacht nu al drie jaar lang op de teruggave van zijn computer waarop men volgens de rechters van het hof van beroep te Antwerpen 'geen bezwarend materiaal kon weervinden'.

Een magistraat die Marcel Vervloesem regelmatig anoniem opbelt en bedreigt, zei dat de computer na het proces zou worden teruggegeven.

Marcel Vervloesem werd echter enkele maanden geleden door het hof van beroep dat het onderzoeksmateriaal in de kinderpornozaak Zandvoort deed verdwijnen, veroordeeld.

Het hof van cassatie stelde -zoals te verwachten was- een paar maanden geleden geen procedurefouten vast.

Waar blijft de computer van Marcel Vervloesem nu ?
Is het achterhouden van zijn computer bedoeld om hem verder het zwijgen op te leggen ?

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 19-07-08

Justitie is ook de dagvaarding en een klacht met burgerlijke partijstelling 'vergeten' Het gerecht van Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopte en daarvoor allerlei dossierstukken en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem deed verdwijnen, bepaalde documenten aan dit dossier 'vergat' toe te voegen, onderzoek 'vergat' te voeren naar de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort, onderzoek 'vergat' te voeren naar de 30 processen-verbaals met zedenfeiten waarin het sp.a-bestuurslid Victor Vervloesem wordt genoemd, onderzoek 'vergat' te voeren naar de verhalen over zogezegde folteringen en verkrachtingen die de zogezegde slachtoffers van Marcel Vervloesem tegen betaling aan de pers vertelden, de zogezegde slachtoffers 'vergat' op te roepen voor een leugendetectortest, de computer van Marcel Vervloesem 'vergat' terug te geven enzoverder, 'vergat' ook de man op te roepen die door Marcel Vervloesem binnen het kader van de kinderpornozaak gedagvaard werd.
Zij 'vergat' ook de klacht met burgerlijke partijstelling tegen X van Marcel Vervloesem op de rol te zetten.

Men zou haast gaan geloven dat men in Turnhout een stel demente rechters met kleptomane neigingen heeft aangesteld...

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 19-07-08

De commentaren zijn gesloten.