27-05-08

De kinderporno van de Koning - Brief justitieminister


De cd-roms met kinderporno van de Koning werden gestolen - Brief aan justitieminister Vandeurzen

Koning.17.4.97.mailMinister van Justitie Jo Van Deurzen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Van Deurzen,

Uw ref.: KAB/kdb/1130-1351

De vzw Werkgroep Morkhoven is helemaal niet tevreden met uw antwoord op de brief van Morkhoven-medewerker Hugo Mertens dd. 7.4.2008 waarin U zegt dat het 'grondwettelijk principe U niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren'.

Het betreft hier immers geen gerechtelijke procedure maar een diefstal. En dan nog niet de eerste de beste diefstal.

Zoals U weet gaat het hier om de 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis overmaakte en die door uw collega en partijgenoot de heer Tony Van Parys die toen minister van justitie was, 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werden gestuurd.

Ik wens dan ook dat er klaarheid komt in deze zaak en dat U -zoals de heer Mertens U reeds deed opmerken- gebruik maakt van uw positief injunctierecht. U bent immers zowel persoonlijk als politiek verantwoordelijk voor het justitiebeleid en door een kopie van het schrijven van de heer Mertens naar de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen te zenden terwijl de diefstal van de cd-roms juist op het hof van beroep plaats had, zijn we geen stap vooruit.

Zoals U in bijgaand schrijven van de heer Hugo Mertens kan lezen, zijn er nog tal van andere onregelmatigheden vastgesteld op het hof van beroep te Antwerpen die niet direct met de 'gerechtelijke procedures' hebben te maken alhoewel U daarmee elke verantwoordelijkheid wil afschuiven.

Er moet klaarheid komen in deze zaak. De Belgische doofpotpolitiek rond de kinderpornozaak Zandvoort heeft nu lang genoeg geduurd !

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
erkenningsn. 443.439.55

------------------------------------------------------------

Brief minister Vandeurzen

Ik heb wel een brief van het kabinet van minister Vandeurzen ontvangen gedateerd op 7.4.2008 waarin mij wordt medegedeeld dat een kopie van mijn schrijven inzake de zeer ernstige onregelmatigheden in het dossier Vervloesem op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, aan de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen werd overgemaakt .

Welk gevolg er aan dit schrijven werd gegeven, weet ik niet .

Ik hoop natuurlijk wel dat mijn schrijven onderzocht en behandeld wordt en niet in één of andere vergeetschuif belandt op het hof van beroep .

Veel vertrouwen heb ik er helaas niet in omdat de cd-roms met kinderporno die de Koning naar de Procureur-Generaal van Antwerpen liet doorsturen precies op het hof van van beroep verdwenen zijn terwijl het de bedoeling was dat de inhoud ervan zou onderzocht worden .

Anderzijds noemde advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep van Antwerpen, de kinderpornozaak Zandvoort 'slechts een zeepbel' .

Procureur-generaal Guy Van Craen die het vonnis tegen Marcel Vervloesem van onze Werkgroep uitsprak, was dan weer rechter in twee zaken die met het kinderziekenhuis Good Engels te maken hadden waarrond onze Werkgroep in 1989 actie voerde.
Hoe kan deze rechter dan nog onpartijdig zijn ?
Uit al de informatie die mij werd overgemaakt, heb ik kunnen vaststellen dat rechter van Craen het vonnis tegen Marcel Vervloesem reeds op voorhand had opgemaakt anders had hij rekening gehouden met de conclusies van Vervloesem's advocaten .

Voorts begrijp ik niet waarom het hof van beroep van Antwerpen het rapport van de Hoge Raad voor Justitie niet heeft afgewacht voor wat de verdwenen dossierstukken betreft . Wilde men soms dat de zaak voor het hof van cassatie komt omdat men daar op één of andere bevriende rechter kan rekenen ?

Verder is er dat geheime administratieve dossier waarin het hof van beroep van Antwerpen alle belangrijke stukken van de zaak Good Engels , van de kinderpornozaak Zandvoort en het strafdossier van Marcel Vervloesem heeft weggestoken.
Dat doet me sterk denken aan het dossier DutrouxBis waarin alles weggestoken werd zonder verder onderzocht te worden . Is dat de algemene werkwijze om zaken in de doofpot te stoppen bij justitie ?

Ik zou bijna nog vergeten dat de voorzitter van onze Werkgroep in 2OO6 , dat is nu bijna twee jaar geleden, een lijst met 30 processen-verbaals over kindermisbruik bij de procureur-generaal te Antwerpen heeft afgegeven . Dat kindermisbruik zou nog altijd niet onderzocht zijn geweest en de procureur-generaal die de processen-verbaals had moeten laten onderzoeken was de procureur die ook de 7 cd-roms met kinderporno van de Koning had moeten laten onderzoeken .

Tot slot moet ik doen opmerken dat Marcel Vervloesem vorige maand naar procureur-generaal Yves Liégeois van het hof van beroep heeft geschreven en hem daarbij om inzage en kopijname heeft gevraagd in dat zogezegde geheime dossier .
Marcel wacht nog altijd op zijn toestemming, wat ook al niet normaal genoemd kan worden .

Ik vind dat deze zaken zo ernstig zijn dat ik niet begrijp waarom minister Vandeurzen geen gebruik maakt van zijn positief injunctierecht . Wacht hij misschien tot het hof van cassatie besluit dat er 'geen procedurefouten' werden gemaakt en Marcel Vervloesem in de gevangenis kan gestopt worden zodat het kinderpornomateriaal zonder onderzoek vernietigd kan worden ?
Of wil de minister internationale aandacht als Marcel Vervloesem wordt opgesloten en met een hongerstaking begint ?


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://praatstoel-belgische-politiek.skynetblogs.be/post/5880142/justitie-doofpot-zaak-dutroux--doofpot-kinder
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels


17:53 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

25-05-08

Kindermisbruiken en verdwijningen: Brief Belgisch Koningshuis


'De Vorsten blijven zich inzetten voor het probleem van de verdwenen kinderen'

Koning.17.4.97.mail

----------------------------------------------------------------------------

De kinderpornozaak Zandvoort was een doofpotoperatie. De Belgische justitieminister Vandeurzen zal persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden als hij geen onderzoek laat instellen

Brussel, 25 mei 2008 - De vzw Werkgroep Morkhoven deed, inzake de bestrijding van kinderporno, destijds beroep op de Nederlandse Koningin.
De Nederlandse Koningin stelde daarop een tussenpersoon die de vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde waarna de brief met het door de tussenpersoon bezorgde rapport aan het ministerie van justitie werd bezorgd.
Ook de vader van de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald waarrond de vermoedelijk vermoorde Gina Bernaer-Pardaens heel wat onderzoek voerde, werd door een vertegenwoordiger van de Nederlandse Koningin gecontacteerd.
Wat het Nederlandse ministerie van justitie met de ingewonnen informatie deed, is tot dusverre onbekend.

De vzw Werkgroep Morkhoven deed ook beroep op de Belgische Koning. Zij bezorgde het Belgische Koningshuis ondermeer 7 cd-roms met kinderpornomateriaal uit de Zandvoortse kinderpornozaak.
Het Belgische Koningshuis bezorgde deze informatie aan de gewezen justitieminister Tony Van Parys (CD&V) die ze op zijn beurt 'voor onderzoek' doorgaf aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen.

De -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes die op het kinderpornomateriaal zijn weer te vinden, werden echter nooit geidentificeerd en de kinderpornoproducenten en kinderverkrachters werden echter nooit opgespoord en vervolgd.
In de plaats daarvan werd Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem op basis van een reeks ongeloofwaardige verhalen van een zekere Victor V. en zijn bende, zelf voor 'folteringen en verkrachtingen' vervolgd.
Over Victor V. bestaan er zo'n 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die, zelfs na de overdracht ervan aan procureur-generaal Dekkers, nooit werden onderzocht.

Marcel Vervloesem werd ook voor het 'bezit van kinderporno' aangeklaagd.

Toen Ecolo-parlementslid Zoé Genot van de voormalige justitieminister Laurette Onkelinx wilde weten 'wat de stand van zaken was in het onderzoek Zandvoort', antwoordde de minister dat zij 'daarop niet kon antwoorden gezien het een individueel dossier betrof'.

Gedurende 10 jaar werd Vervloesem door de Vlaamse pers bijna juichend als een 'kindermisbruiker' en 'geesteszieke' afgeschilderd terwijl de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot verdween.

In 2005 waren de verhalen van Victor V. en zijn bende echter zo ongeloofwaardig geworden dat men een nieuwe klacht tegen Marcel Vervloesem nodig had. Enkele minderjarige jongeren uit de kringen van Victor V. die bij drugshandel en een gewapende roofoverval waren betrokken, beschuldigden Marcel Vervloesem opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen'.
Marcel Vervloesem werd met enkele niet-onderzochte bamboostokjes als materieel bewijs, als een zware misdadiger opgepakt en in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij, niettegenstaande zijn slechte gezondheidstoestand, metéén aan zijn (eerste) hongerstaking begon. De Vlaamse pers brandmerkte hem als een 'laffe kindermisbruiker' terwijl het gerecht van Turnhout lachend in haar handen wreef.

Victor V. bleef niet stilzitten. Hij zette een petitieactie op touw en vroeg om Marcel Vervloesem uit zijn woning te laten zetten. In de Herentalse gemeenteraad werd er over het 'negatieve imago' van Marcel Vervloesem voor Morkhoven en omstreken gesproken en de Herentalse burgemeester Jan Peeters die Victor V. steeds ondersteunde, had het op de lokale radio en televisie over de 'wettelijke middelen' waarmee de nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet kon gehaald worden.
Maar dat was nog niet alles.

Enkele maanden geleden moest advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep te Antwerpen die de kinderpornozaak 'slechts een zeepbel' noemde, tijdens de gevoerde debatten toegeven dat de cd-roms van het Koningshuis op een onverklaarbare manier verdwenen waren.
Marcel Vervloesem werd vervolgens op basis van een onvolledig dossier tot vier jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld.

Op 24 juni 2008 beslist het hof van cassatie te Brussel of het vonnis van het hof van beroep te Antwerpen dat ondermeer geen rekening hield met de diefstallen van de cd-roms en van de ontlastende dossierstukken uit Vervloesem's strafdossier, al of niet nietig wordt verklaard.

-----------------------------------------

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://praatstoel-belgische-politiek.skynetblogs.be/post/5880142/justitie-doofpot-zaak-dutroux--doofpot-kinder
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels


23:18 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

20-05-08

Jan Poels, Procureur des Konings te Turnhout


Jan Poels, Procureur des Konings te Turnhout, lid van de Federale Politieraad

Turnhout gerechtsgebouw volledigIn het kleine België waarin iederéén, iederéén kent worden er voor de schone schijn regelmatig kongressen (met veel koffiepauzes) rond de zogenaamde hervorming van politie en justitie georganiseerd.

Jan Poels, Procureur des Konings te Turnhout en lid van de Federale Politieraad, neemt regelmatig deel aan deze kongressen.

Procureur Poels was de man die in zijn brief van 1.10.2007 aan Geert Vervaeke, Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie, beweerde dat de klacht van Prinses J. de Croÿ die nergens in het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem was weer te vinden, tengevolge van het gerechtelijke verlof door één van de administratieve medewerkers niet bij het eigenlijk strafdossier was gevoegd en nooit voor visum aan de magistraat-titularis werd voorgelegd omdat die 'vermoedelijk zelf met vacantie was'.

Bij de behandeling van de dossiers 'lastens Marcel Vervloesem op de zitting op 14.9.2005' (terwijl de klacht niet lastens Vervloesem was), 'noch op de latere zittingen was het de magistraat zogenaamd niet opgevallen dat de stukken verkeerd waren gerangschikt', aldus Poels.

Alles wijst er echter op dat Poels en de betrokken magistraat geen vergissing begingen en dat alle ontlastende stukken opzettelijk uit het strafdossier werden geweerd.

Dat blijkt uit de woorden van Poels die zich verder als volgt uitdrukt:
'Bovendien kenmerkte de 'affaire Vervloesem' zich ten tijde van de behandeling te Turnhout door het te pas en te onpas verzenden van diverse brieven aan het parket door Vervloesem zelf en zijn entourage, waaronder overigens ook mevr. de Croÿ-Solre dient gerekend te worden. In feite mag gesteld worden dat de registratie als benadeelde door deze dame een oneigenlijk gebruik van deze procedure vormt, vermits zij zich steeds geprofileerd heeft als voorvechter/believer van Marcel Vervloesem'.

Uit het feit dat alle voor Marcel Vervloesem ontlastende stukken uit het dossier werden geweerd terwijl elke klacht tegen Vervloesem aan het dossier werd gevoegd, blijkt welke dubieuze rol Procureur Poels die tevens lid is van de Federale Politieraad, in deze zaak heeft gevoerd.

Poels zegt in zijn brief aan de Hoge Raad voor de Justitie dat Prinses de Croÿ 'zich op geen enkel ogenblik burgerlijke partij heeft willen stellen tegen Vervloesem' terwijl de klacht van Prinses de Croÿ helemaal niet tegen Marcel Vervloesem gericht was en Poels in dezelfde brief laat verstaan dat hij het liefst zo min mogelijk rekening wil houden de 'te pas en te onpas verzonden brieven door Vervloesem en zijn entourage, waaronder ook mevr. de Croÿ-Solre dient gerekend te worden'.

Poels blijkt dus niet alleen de diverse brieven ten gunste van Marcel Vervloesem (waaronder ook de brieven van het Comité P) uit te strafdossier te hebben geweerd waardoor Vervloesem ten onrechte en op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld maar geeft ook de indruk twijfel te wille zaaien omtrent het schrijven van Prinses de Croÿ.

De Prinses neemt deze frauduleuze manier van werken niet en heeft een klacht ingediend bij de Voorzitter van het hof van cassatie te Brussel die de zaak Vervloesem op 24 juni 2008 behandelt.

Men kan zich afvragen of magistraten die hun boekje zwaar te buiten gaan, wel geschikt zijn om verder in functie te blijven. Jammer genoeg bestaat er in België geen enkel orgaan dat tegen ernstige dysfuncties van het gerechtelijk apparaat kan optreden. De Belgische justitieminister die politiek verantwoordelijk is voor het justitiebeleid, verschuilt zich steeds achter het grondwettelijk principe der scheiding der machten dat in de praktijk tengevolge van een verstrengeling van politieke en gerechtelijke belangen niet gerespecteerd wordt. Dat brengt met zich mee dat er vaak politieke en allesbehalve onpartijdige processen tegen Belgische actievoerders gevoerd worden en er zelfs criminele praktijken worden aangewend om actievoerders het zwijgen op te leggen.

-------------------------------

CPS en KLUWER organiseren:
De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde
Studiedag ter gelegenheid van tien jaar Orde van de dag

Tien jaar lang al besteedt het tijdschrift Orde van de dag aandacht aan uiteenlopende onderwerpen binnen de criminologische wereld. Reden genoeg om aan deze verjaardag extra aandacht te besteden met een studiedag.

De thema’s politie en justitie zijn de afgelopen jaren sterk aanwezig geweest en zijn nog steeds aan de orde van de dag. Iedereen zal zich vooral de politiehervorming herinneren als belangrijke realisatie, maar hoe staat het nu bij justitie? En hoe moet het verder met die politiehervorming? Zijn politie en justitie niet in gespreide dagorde, elk met hun eigen agenda, met hun hervormingen bezig?

Tijdens de studiedag “De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde” ter gelegenheid van 10 jaar Orde van de dag willen we dit thema nader bekijken. We hebben vooraanstaande actoren uitgenodigd om hun visie toe te lichten, om daarna een en ander in discussie verder uit te diepen.

Deze studiedag wil vanuit het werkveld een signaal betekenen voor de beleidsinstanties over mogelijke hiaten in de verschillende hervormingen, en een aanzet zijn voor het toekomstig beleid.

Programma

9u00
Ontvangst van de deelnemers - koffie

9u30
Opening en inleiding
Dagvoorzitter: Karel Van Cauwenberghe, Onderzoeksrechter te Antwerpen, Hoofdredacteur Orde van de Dag

9u50
De politiehervorming: geslaagd, maar het kan veel beter!
Prof. dr. Willy Bruggeman, Voorzitter Federale Politieraad

10u15
Justitie als openbare dienst
Ghislain Londers, Eerste Voorzitter Hof van Cassatie

10u40
Koffiepauze

11u10
De politiehervorming geëvalueerd door een lokale bril Luc Martens, Burgemeester Roeselare

11u35
Het mandatensysteem voor korpschefs: een zegen of een vloek? Jan Poels, Procureur des Konings te Turnhout, lid Federale Politieraad

12u00
Lunch

13u20
Ten years after: the do’s and don’ts
Prof. dr. Brice De Ruyver, Gewoon Hoogleraar, Vakgroep Strafrecht en Criminologie UGent

13u45
Octopussen verteren: naar een kwaliteitsvolle verhouding tussen burger, recht en samenleving?
Prof. dr. Stephan Parmentier, Hoogleraar Sociologie van het Recht en de Criminaliteit, KULeuven

14u10
Pauze

14u30
Debat
Moderator: Caroline Van den Berghe, VRT-journaliste

Panelleden:
Dirk Van Nuffel, Hoofdcommissaris van Politie, Korpschef PZ Damme/Knokke-Heist, Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie
Thierry Freyne, Onderzoeksrechter te Brussel, Voorzitter Belgische Vereniging van onderzoeksrechters
Fernand Koekelberg, Commissaris-generaal Federale Politie
Hilde Vandevoorde, Federaal Magistraat
Yves Deswaene, Burgemeester Lochristi, Voorzitter politiecollege Puyenbroeck
Patrick Janssens, Burgemeester Antwerpen

15u40
Slotconclusies
Prof. dr. Paul Ponsaers, Gewoon Hoogleraar, Vakgroep Strafrecht en Criminologie UGent

16u30
Einde Studiedag

Vrijdag 14 maart 2008
Locatie Katholieke Universiteit Leuven
Aula Zeger Van Hee
Tiensestraat 41, 3000 LEUVEN

Contactadres Info
Centrum voor Politiestudies vzw
Nathalie Roegiers
Kortedagsteeg 14a, 9000 Gent
Tel: 09 223 24 11, fax: 09 223 73 12
E-mail: nathalie.roegiers@ugent.be
Consulteer regelmatig de webstek van het CPS voor informatie over alle andere activiteiten van het CPS: www.police.be/cps

Ja, ik schrijf mij in voor de studiedag ‘De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde’ op 14 maart in Leuven
Inschrijvingsprijs: € 85,00 per persoon (incl. publicatie) - Fax: 09 223 73 12 of e-mail: nathalie.roegiers@ugent.be

Orde van de dag, een publicatie van KLUWER, is een discussietijdschrift over criminaliteits-beheersing en -beleid, met gefundeerde standpunten van deskundigen uit verschillende disciplines binnen de strafrechtsbedeling: politieambtenaren, advocaten, staande en zittende magistraten, preventiewerkers, bijzondere opsporingsambtenaren, hulpverleners, beleidsondersteunend personeel, academici, werknemers uit de penitentiaire sector…

Het jubileumboek ‘De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde’ bevat bijdragen van:
• Kristel Beyens (Hoofddocent Vakgroep Criminologie VUB) en Sonja Snacken (Hoogleraar, Vakgroep Criminologie VUB)
• Gil Bourdoux (Raadsheer Comité P) en Evy Van Goethem (sectie klachten Comité P)
• Willy Bruggeman (Voorzitter Federale Politieraad)
• Tom Daems (Onderzoeker, KULeuven)
• Nathalie De Block, Ans Guldentops, Sabine Kennes, Caro Marcinkowski (Dienst Slachtofferonthaal, Parket Antwerpen)
• Sofie De Kimpe (Docent Vakgroep Criminologie VUB)
• Brice Deruyver (Gewoon Hoogleraar Strafrecht en Criminologie UGent)
• Marleen Easton (Docent Hogeschool Gent) en Arne Dormaels (Stafmedewerker Politie en Veiligheid, VVSG)
• Patrick Hebberecht (Hoogleraar Criminologie UGent)
• Ludo Kools en Nele Staessens (advocaten)
• Frank Mulleners (Korpschef lokale politie GAOZ)
• Joris Plessers (HRM-adviseur, Vast Bureau Werklastmeting, College van Procureurs-Generaal)
• Jan Poels (Procureur des Konings te Turnhout)
• Paul Ponsaers (Gewoon Hoogleraar Strafrecht en Criminologie UGent) en Elke Devroe (Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid)
• Philip Traest (Hoogleraar UGent, advocaat)
• Caroline Van den Berghe (VRT-journaliste)
• Karel Van Cauwenberghe (Onderzoeksrechter te Antwerpen)
• Gudrun Vande Walle (Docent, Hogeschool Gent en Vakgroep Strafrecht en Criminologie UGent)
• Geert Vervaecke (Voorzitter Hoge Raad voor Justitie, Hoogleraar KULeuven)
• Philip Willekens (Directeur Directie Lokale Integrale veiligheid, AD Veiligheid en preventie, FOD Binnenlandse Zaken)

Een bijkomend exemplaar van deze verjaardagseditie kan besteld worden via KLUWER: bel 0800 30 144 of mail naar info@kluwer.be.
Elke deelnemer ontvangt ter gelegenheid van deze studiedag het jubileumboek van Orde van de dag (KLUWER), waarin hetzelfde thema uitgediept wordt door auteurs die vanuit de praktijk duiding geven rond politie en justitie.

Deelnemingskosten
Het inschrijvingsgeld bedraagt 85 euro (incl. BTW) per deelnemer. In de inschrijvingsprijs zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes en de publicatie inbegrepen. Groepen studenten (hogescholen, universiteiten, politiescholen) van min. 10 personen kunnen deelnemen aan de studiedag tegen het verlaagde tarief van 20 euro per persoon (zonder boek).
Individuele voltijdse studenten betalen 30 euro per persoon (zonder boek).
Voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en het personeel van de griffies en de parketten is de tenlasteneming van het inschrijvingsgeld door de FOD Justitie (Dienst Opleiding Rechterlijke Orde) aangevraagd.


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

20:01 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

14-05-08

Vlaamse socialisten en kindermisbruiken


'Vic geniet het volle vertrouwen van het Herentalse sp.a-bestuur'

vandelanottep04_belgaAGQKAW00ori
Het Herentalse sp.a gemeenteraadslid Victor V. zou, volgens de schriftelijke verklaring van de genaamde Peter W. die door rechter-voorzitter van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen G. Van Craen een 'geloofwaardige getuige' werd genoemd, betaald hebben voor de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem.
Pas na 7 jaren (in 2005) begon rechter-voorzitter Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout te twijfelen aan de verhalen van Victor V. en zijn companen die bijna allemaal wegens diefstallen, inbraken, zedenfeiten, gewapende roofovervallen, oplichting enz. achter de tralies hadden gezeten. Caers besliste toen dat zowel Marcel Vervloesem als Victor V. en zijn companen aan een leugendetectortest moesten onderworpen worden.
Nadat de leugendetectortest had uitgewezen dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken en één van de aanklagers door de mand was gevallen, besliste de Turnhoutse rechter op voorstel van de Turnhoutse openbare aanklager Vander Flaas die steeds een 'strenge straf' voor Vervloesem eiste, plotseling dat Victor V. en zijn companen niet meer hoefden uitgenodigd te worden voor de leugendetectortest.
Toevallig werd Marcel Vervloesem toen door enkele criminele minderjarigen uit de buurt van Victor V. opnieuw beschuldigd van 'folteringen en verkrachtingen'. De actievoerder werd met een groots machtsvertoon van de Herentalse politie aangehouden en in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij niettegenstaande zijn slechte gezondheidstoestand onmiddellijk met een hongerstaking begon die meer dan 30 dagen zou duren. De vlaamse pers die de verhalen van Victor V. en zijn companen de wijde wereld instuurde, kon weer op een zelfingenomen manier over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' schrijven.
Het is ongetwijfeld een toeval geweest dat Victor V. op dat moment met een petitiecampagne startte waarin gevraagd werd om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning in de wijk Koninkrijk te zetten. Victor V. vond namelijk dat Marcel Vervloesem de wijk een 'slechte naam' bezorgde.
Door een puur toeval werd die zaak door het CD&V-raadslid Marleen Diels op de Herentalse gemeenteraadszitting ter sprake gebracht. Diels vond namelijk dat Marcel Vervloesem het 'imago van Morkhoven en omgeving schaadde'.
Toevallig nam de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) toen contact op met de lokale radio en televisie om te melden dat deze zaak op de gemeenteraad ter sprake was gekomen. Peeters voegde eraan toe dat er ook naar een mogelijkheid werd gezocht om de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen' van het Internet te halen.
Door een puur toeval sprak het Herentalse sp.a-bestuur toen haar 'volle vertrouwen' uit in Victor V. die met zijn petitiecampagne maar een 20-tal handtekeningen had weten te verzamelen. Dank zij de steun van het sp.a-bestuur werd Victor V. even later toevallig de 'eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zetelde'.
In 2006 belandde Victor V. toevallig weer op een verkiesbare plaats van de sp.a-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd toevallig met 195 stemmen tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt thans toevallig in de Herentalse politieraad terwijl Jan Peeters als burgemeester aan het hoofd van de Herentalse politie staat.

Zonder de steun van burgemeester Jan Peeters en het Herentalse sp.a-bestuur had Victor V. die zowat 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan en die enkel een fonetisch schrift hanteert, echter nooit in de Herentalse OCMW-raad (diensten jeugdzaken, justitie en uitkeringen) gezeteld. Hij zou nooit tot gemeenteraadslid verkozen zijn geweest en deel hebben uitgemaakt van de Herentalse politieraad.
Hij zou nooit zoveel als witte raaf en als zogenaamd slachtoffer van Marcel Vervloesem in de pers zijn gekomen zodat hij voor de verkiezingen nog hier en daar een stem van buiten de Herentalse sp.a kon meepikken.

Het meest ongelooflijke aan dit hele verhaal is dat Jan Peeters die de onbeduidende garnaal Victor V. gedurende 10 jaar lang politiek ondersteunde, -naast minister- ook 4 jaar lang staatssecretaris is geweest en in die functie tevens deel uitmaakte van de Belgische regering.

De vragen die men zich in deze zaak moet stellen zijn:
- Waarom werd een bijna onbeduidende figuur als Victor V. door Jan Peeters en het sp.a-bestuur ten volle gesteund en liet men toe dat de processen-verbaals met de zedenfeiten waarin Victor V. wordt genoemd, in de kast bleven liggen ?
- Waarom zeiden Jan Peeters en het Herentalse sp.a bestuur nooit een woord over de kinderpornozaak Zandvoort met haar 88.000 slachtoffers en tientallen kindermisbruikers ?
- Waarom lieten zij de kindermisbruiken mee in de doofpot verdwijnen ?
- Waarom wilden zij Marcel Vervloesem door middel van een proces waarin hij gedurende 10 jaar door sp.a-collega Victor V. en zijn companen van 'kindermisbruik' werd beschuldigd, het zwijgen opleggen ?
- Zijn er misschien ook hooggeplaatste sp.a-ers in zedenfeiten met kinderen en minderjarigen betrokken ?
- Handelde de sp.a, zoals een aantal gerechtsjournalisten, in opdracht van justitie zonder rekening te houden met de grondwettelijke scheiding der machten ?
- Kreeg de sp.a-partijleiding van politiek benoemde magistraten soms de opdracht om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken ?
- Gebeurde dit misschien in opdracht van diegenen die alle ontlastende documenten en de 7 cd-roms met kinderpornomateriaal van de zaak Zandvoort, uit het gerechtelijke dossier van Marcel Vervloesem lieten verdwijnen ?
- Waarom laat justitieminister Vandeurzen (Cd&V) deze zaak niet grondig onderzoeken ?
- Waarom worden er geen parlementaire vragen terzake gesteld ?
- Waarom laat de Belgische Koning toe dat de 7 cd-roms die hij via de gewezen justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, spoorloos verdwijnen ?


Goed.JanPeetersBurgemeesterJan Peeters (Herentals, 12 januari 1963) is een Belgisch politicus voor de sp.a

Volgde Latijn-Wiskunde in het St-Jozefscollege te Herentals en volgde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit te Antwerpen. Peeters is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen. Hij was Assistent aan de universiteit van Antwerpen, en kabinetsadviseur van de gewezen minister Willy Claes. Hij was 4 jaar staatssecretaris en werd in 1999 even minister na het ontslag van Marcel Colla. Sinds 2001 is hij tevens burgemeester van Herentals.

Politieke loopbaan

1991 - 1995 : volksvertegenwoordiger
1995 - 1999 : staatssecretaris voor veiligheid en voor maatschappelijke integratie en leefmilieu
1999 : minister van pensioenen, veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu
1999 - heden : volksvertegenwoordiger - zetelt in de sp.a-fractie van de Kamer | Binnenlandse zaken en openbaar ambt - Stond in 2007 op de 2de plaats van de Sp.a-kamerlijst
2001 - heden : burgemeester van Herentals (en dus chef van de politie)

- Voorganger: Jacques Santkin Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
- Opvolger: Jan Peeters (1995-1999)

- Voorganger: Jan Peeters Minister van Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu (1999)
- Opvolger: Magda Aelvoet

- Voorganger: Marcel Colla Minister van Pensioenen (1999)
- Opvolger: Frank Vandenbroucke

Bron: Wikipedia

----------------------------------------

Goed.VictorfetchVictor V.

Politieke loopbaan

- Heeft geen hogere opleiding genoten. Kan enkel schrijven zoals hij spreekt (in het dialect, met talrijke taalfouten, zonder hoofdletters of lettertekens - wat men een 'fonetisch schrift' noemt). Werkt bij de Waterwerken.
- Werd een tiental jaren geleden lid van de CD&V
- Benoemt zich tot 'Secretaris-generaal' van de wijkraad (Koninkrijk Morkhoven)
- Stapt over naar de Sp.a
- Wordt manusje van alles van burgemeester Jan Peeters en komt in het Sp.a-bestuur van Herentals terecht
- 1998: Profiteert van de nationale en internationale belangstelling voor de in zijn wijk wonende actievoerder Marcel Vervloesem om met een paar vriendjes naar de vlaamse pers te stappen en te beweren dat hij in zijn jeugdjaren door de tegen kindermisbruik strijdende Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werd - Dient daarvoor een klacht in bij justitie en wordt daarmee de 'witte ridder' van de Vlaamse pers en diegenen die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot willen stoppen - Weet niet te voorkomen dat Marcel Vervloesem na 10 jaar voor de klachten wordt vrijgesproken maar kan dank zij enkele nieuwe klachten inzake 'foltering en verkrachting' toch bekomen dat Marcel Vervloesem als 'kindermisbruiker' wordt veroordeeld.
- Wordt in 2005, dank zij Jan Peeters en het sp.a-bestuur dat het 'volle vertrouwen' in hem uitspreekt, de 'eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de Herentalse OCMW-raad zetelt'.
- Wordt in 2006 dank zij een verkiesbare plaats op de sp.a-lijst, met 195 voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt thans in de Herentalse politieraad
- Zal met zijn wereldschokkend homohuwelijk in juni 2008 waarschijnlijk opnieuw de vlaamse pers halen die van dergelijke zaken klaarkomt.


Het boegbeeld van de Sp.a

'Vic is al lange tijd actief in de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van initiatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur. Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en hij is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers'.

Nieuw OCMW Raadslid

Heden heeft Vic V. (sp.a) in de handen van Burgemeester Jan Peeters de eed afgelegd als nieuw OCMW raadslid. Vic is al lange tijd actief in de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van iniatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur. Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers. Hij vervangt Benny Nuyts uit Noorderwijk die om zuiver professionele redenen ontslag nam.

sp.a - Antwerpen
Herentals Nieuws Nieuwsoverzicht Nieuwsarchief - 23.2.2005


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com- Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

Foto's:
1) De gewezen sp.a-voorzitter Johan VandeLanotte die van de kinderpornozaak Zandvoort en de corruptie bij de sp.a te Herentals op de hoogte werd gesteld maar die niets ondernam omdat Jan Peeters niet alleen minister is geweest maar ook in het partijbureau van de Vlaamse socialistische partij zetelde.
2) Elio Di Rupo, partijchef van de Parti Socialiste, met de nieuwe generatie van de familie Frère die dank zij de Belgische staatssteun haar fortuin (2 miljard euro) vergaarde. Gérald, zoon van Albert Frère, is administrateur-afgevaardigde van de holding GBL en zou zijn deelname in Bertelsmann (RTL, BMG Music) voor 4,5 miljard euro verkocht hebben.
3) Sp.a-kamerlid Jan Peeters die Victor V. politiek ondersteunde en op die manier de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot stopte.
4) Victor V.

De foto van de eerste gemeenteraadszitting te Herentals (Januari 2006) waarvan Victor V. deel uitmaakte, verdween regelmatig van het scherm. Vandaar dat we ze door enkele foto's van de kopstukken van de socialistische partij hebben vervangen.

12:13 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

13-05-08

Kindermisbruik: justitie steelt computer


Belgische activist wacht reeds drie jaar lang op de teruggave van zijn computer

marcelFrom: werkgroep morkhoven
Date: 13 mei 2008
Subject: Kinderpornozaak Zandvoort: 88.539 unieke beelden
To: redactie.nu.nl, redactie.parool.nl, Ruf Nachtergaele, redactie.trouw.nl, radionieuws.vrt.be, rbaeten.europarl.eu.int, Marijn.Follebout.roularta.be, redactie.elsevier.ebi.nl, redactie.volkskrant.nl, redactie.telegraaf.nl, redactie.belga.be, aadriaensen.senaat.cdenv.be, antwerpen.belga.be, antwerps.pershuis, annemie.van.de.casteele, cda.publieksvoorlichting.tweedekamer.nl, comitep.be, bart.martens.spa-spirit.be, fbrepoels.europarl.eu.int, fauzaya.talhaoui.meerspirit.be, kinderrechten.vlaamsparlement.be

Het gerecht van Turnhout zou intussen aan Mter Dominique Deflaw, één der advocaten van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, hebben laten weten dat de dagvaarding van de genaamde Eddy Bellens, over een maand (na een jaar wachten dus) op de rol zal worden gezet.

Intussen wacht Marcel Vervloesem nog altijd op zijn computer die het gerecht van Turnhout ongeveer drie jaar geleden in beslag heeft genomen.

Onderzoek wees uit dat er zich geen pornografisch materiaal of wat dan ook op deze computer bevond en dit werd door het hof van beroep in Antwerpen bevestigd.

Toch wordt de computer niet teruggegeven en wacht Marcel Vervloesem al drie jaar lang op de teruggave ervan.

Mter Deflaw zegt dat hij de procureur van Turnhout hiervoor gecontacteerd heeft maar dat haalde -zoals gewoonlijk- niets uit.

Marcel Vervloesem weigert principieel om zich een nieuwe computer aan te schaffen (waarom zou hij ?) en wordt dus ook op deze manier door het gerecht van Turnhout dat hem ook al een spreekverbod met de pers oplegde, de mond gesnoerd inzake de kinderpornozaak Zandvoort.

Zoals men weet, maakte Turnhout geen werk van de identificatie van de slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort en verschool zij zich achter het valse argument dat het materiaal te 'uitgebreid' was terwijl advocaat-generaal Mark Tack van het hof van beroep van Antwerpen enkele maanden geleden zelfs beweerde dat de kinderpornozaak Zandvoort die -volgens een rapport van de federale politie- toch meer dan 88.000 slachtoffertjes telde, een 'luchtbel' was gebleken.
Tack deed zijn uitspraak op het moment dat hij Marcel Vervloesem op basis van de bij de actievoerder gevonden bamboostokjes (die nooit onderzocht werden) van 'kindermisbruik' beschuldigde en wist toen nog niet dat de 7 dc-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis had overgemaakt, op het hof van beroep gestolen waren.

Verder waren de gegevens 'te oud' en waren er 'geen Belgische kinderen' op de foto's weer te vinden, aldus het gerecht van Turnhout dat ook niets deed om de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters, kinderpornokopers en de kindermisbruikende jeugdrechter (die zij via de uit de zaak Dutroux gekende inspecteur Georges Zicot als een 'man uit Charleroi' liet doorgaan) op te sporen en te vervolgen.

De Werkgroep Morkhoven wist tussen de foto's echter wél Belgische kinderen weer te vinden en vraagt zich af waarom de talrijke misbruikte aziatische slachtoffertjes gediscrimineerd moeten worden.

Onlangs beweerde de Belgische justitie via de door haar gecontroleerde persorganen ook al dat er maar 'vier Belgen' op de lijst van de anti-kindermisbruikactie 'Koala' van Interpol voorkwamen terwijl de Werkgroep Morkhoven wist te achterhalen dat er meer dan 100 Belgen op voorkwamen.
Toen de vzw Werkgroep Morkhoven in het bezit kwam van de Koala-lijst, kreeg Marcel Vervloesem weer het zoveelste anonieme dreigtelefoontje vanuit gerechtelijke middens waarin men hem liet verstaan dat het beter was om 'deze gegevens niet bekend te maken'...


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com- Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

Foto: Marcel Vervloesem

10:08 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

11-05-08

Slachtoffers van politie en justitie


Klachten over politie en justitie

justrapVolgens 'Slachtofferhulp Justitie' zouden mensen die het slachtoffer werden van politie en justitie nu ook bij haar terecht kunnen.

De vzw Werkgroep Morkhoven kan met haar klachten (diefstallen van cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort + van dossiers en dossierstukken uit het gerechtelijke dossier enz.) in ieder geval nergens terecht en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven wacht nu al twee weken lang op inzage in het geheime administratieve dossier waarin het hof van beroep van Antwerpen alle belangrijke documenten in de rechtszaak Vervloesem heeft weggestopt.

Noch Marcel Vervloesem, noch de advocaten van Vervloesem kregen inzage in dit dossier dat deel uitmaakt van het strafdossier van Marcel Vervloesem.

Op justitieminister Vandeurzen (CD&V) hoeft zij niet te rekenen, heeft de vzw Werkgroep Morkhoven gemerkt. Die rekent alleen maar uit hoeveel hij op de gevangenissen kan besparen om justitiepaleizen te bouwen of op te knappen.

Iederéén die een soortgelijk probleem heeft en bij de diensten Slachtofferhulp van justitie niet terecht kan, kan contact opnemen met de vzw Werkgroep Morkhoven die uw zaak op een vertrouwelijke manier zal onderzoeken.

vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Brussel
Tel/fax: 02 537 49 97
werkgroepmorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

----------------------------------------

Slachtoffer van een misdrijf?
Klachten over racisme?
Klachten over huiselijk geweld?
Klachten over politie en justitie!

U kan ons bellen tussen 18.00 en 22.00 uur en gans het weekeinde.
telefoon: 03/2 970 709
mailbox: slachtofferhulp@antwerpen.be
http://users.skynet.be/slachtofferhulp.Antwerpen/justitie/doen/parketad.htm


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com- Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels


13:58 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-05-08

Justitie houdt niet van actievoerders (7)


De moord op Karel Van Noppen

Turnhout Het gerecht van Turnhout stak niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot door actievoerder Marcel Vervloesem op basis van roddels gedurende 10 jaar lang aan te klagen en alle ontlastende stukken (zoals de rapporten van het Comité P) uit het gerechtelijke dossier te laten verdwijnen.
Turnhout voerde ook het 'onderzoek' naar de moord op dierenarts Karel Van Noppen die omwille van zijn strijd tegen de hormonenmaffia werd vermoord...

-------------------------

1-145

Sénat de Belgique
Belgische Senaat

Annales parlementaires
Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 4 DECEMBER 1997

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER HOSTEKINT AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « DE RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERZOEK NAAR DE MOORD OP KAREL VAN NOPPEN »

De voorzitter. Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de minister van Justitie.

Het woord is aan de heer Hostekint.

----

De heer Hostekint (SP). Mevrouw de voorzitter, afgelopen maandag raakte het onderzoek naar de moord op veearts-keurder Karel Van Noppen plotseling in een stroomversnelling. Een van de hoofdverdachten, Carl de Schutter, die in Frankrijk vier jaar moet uitzitten wegens illegaal wapenbezit, werd door de Franse justitie tijdelijk aan ons land uitgeleend. Zo'n uitlening, waarop de Belgische gerechtelijke diensten reeds lange tijd aandrongen, kan pas sinds vorige week het Europees uitleveringsverdrag werd geratificeerd.

Het is zonder meer een goede zaak dat met het oog op een snelle ontknoping van dit aanslepend onderzoek het parket van Turnhout verdere ondervragingen en confrontaties kan organiseren. Het valt echter te vrezen dat het onderzoek van onderzoeksrechter Myriam Vriendts contraproductief zal werken. De verdediging heeft immers al geopperd dat de rechtsregels en de rechten van de verdediging niet worden gerespecteerd. Volgens het Europees uitleveringsverdrag moet België nu immers de Franse wetgeving volgen. Dit houdt in dat de verdediging het dossier kan raadplegen en aanwezig mag zijn bij de ondervraging, zoals vorig jaar reeds gebeurde aan de Frans-Belgische grens.

Het onderzoeksteam in Turnhout lijkt bovendien « cavalier seul » te willen spelen. Zo zouden de speurders van de nationale brigade worden geweerd en worden sporen naar eerdere aanslagen op IVK-keurders genegeerd.

Daarom vernam ik graag van de minister of het huidige onderzoek niet in strijd met het Europees uitleveringsverdrag wordt gevoerd en of het recht op verdediging volgens de Franse wetgeving wordt gerespecteerd, zodat achteraf geen procedurefouten kunnen worden ingeroepen. Verloopt het huidige onderzoek in Turnhout op een gecoördineerde manier en worden ook de verbanden met de andere aanslagen op IVK-keurders onderzocht ?

----

De voorzitter. Het woord is aan minister De Clerck.

De heer De Clerck, minister van Justitie. Mevrouw de voorzitter, er zijn inderdaad nieuwe ontwikkelingen in dit onderzoek. Daarmee wordt overigens ook aangetoond dat er energiek wordt verdergewerkt. Zoals ik reeds duidelijk maakte in mijn antwoord op een mondelinge vraag van de heer Hostekint op 20 november jongstleden, blijven wij de evolutie van het onderzoek op de voet volgen. Ik hoop dat de nieuwe ontwikkelingen tot een eindresultaat leiden en dat dit dossier eindelijk kan worden gesloten. Het lijkt mij echter voorbarig mij daarover nu al uit te spreken.

Op 20 november zei ik dat een rogatoire opdracht werd gericht aan de onderzoeksrechter in Draguignan om de wapens die in de villa van Carl De Schutter in Saint-Maxime waren aangetroffen, aan een vergelijkend ballistisch onderzoek te onderwerpen.

De aandacht van de heer Hostekint gaat nu vooral naar de « uitlening » van Carl De Schutter. De procureur-generaal te Antwerpen deelt mee dat het overleveren van Carl De Schutter plaatsvond op basis van het Europees uitleveringsverdrag van 13 december 1957.

Volgens artikel 19.2 van dat verdrag kan de aangezochte partij in casu Frankrijk de opgeëiste persoon in casu Carl De Schutter tijdelijk overleveren aan de verzoekende partij in casu België op door beide partijen in onderling overleg vast te stellen voorwaarden. De enige voorwaarde hier is dat Carl De Schutter binnen een bepaalde termijn terug naar Frankrijk dient te worden overgebracht.

Artikel 22 van het Europees uitleveringsverdrag bepaalt voorts dat, voor zover niets anders is bepaald, uitsluitend de wet van de aangezochte partij in casu Frankrijk van toepassing is op de procedure van uitlevering en van voorlopige aanhouding. De voorlopige aanhouding in fine van een uitlevering en de procedure van uitlevering zelf gebeurde in overeenstemming met de Franse wetgeving.

Er is in het verdrag evenwel nergens bepaald dat de Belgische onderzoeksrechter gehouden is Carl De Schutter te verhoren volgens de Franse wetgeving en in aanwezigheid van de raadsman van de betrokkene. Deze voorwaarde werd niet gesteld en we kunnen bijgevolg gewoon de Belgische wetgeving toepassen.

De bewering van de heer Hostekint dat de tijdelijke uitlevering van Carl De Schutter pas sinds vorige week mogelijk was omdat België dan pas het Europese uitleveringsverdrag ratificeerde, is niet correct. Artikel 60 van het Schengenverdrag bepaalt immers dat in de verhouding tussen twee overeenkomstsluitende partijen, waarvan één geen partij is bij het Europees uitleveringsverdrag, de bepalingen van dat verdrag van toepassing zijn. Het is trouwens op basis van deze Schengen-overeenkomst dat aan Frankrijk om de tijdelijke uitlevering werd gevraagd.

De procureur-generaal te Antwerpen bevestigt ook dat het onderzoek in Turnhout wel degelijk op een gecoördineerde wijze verloopt en dat het spoor naar de andere aanslagen op IVK-keurders niet wordt genegeerd. Er wordt geregeld contact opgenomen met de onderzoeksrechter Allegaert te Kortrijk, die zich met de andere aanslagen bezighoudt. Ook bijstandsmagistraat Timperman volgt deze zaken op de voet, zodat er een goede coordinatie is.

----

De voorzitter. Het woord is aan de heer Hostekint voor een repliek.

De heer Hostekint (SP). Mevrouw de voorzitter, het antwoord van de minister heeft een en ander verduidelijkt. Het onderzoek valt dus wel degelijk onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Daarover was nogal wat betwisting gerezen; ook de verdediging twijfelde daaraan.

Mijn tweede vraag had betrekking op de coördinatie van het onderzoek. Uit het antwoord op mijn mondelinge vraag van 20 november 1997 leidde ik af dat er inderdaad een verband wordt gelegd tussen de moord op Karel Van Noppen en andere aanslagen op IVK-keurders, meer bepaald de aanslag op inspecteur Denoo. Er is in dat verband een ballistisch onderzoek bevolen.

Ik hoop dat men in die periode van zes weken erin zal slagen de moord op de heer Van Noppen en de aanslagen op de andere keurders op te helderen. Ik hoop vooral dat men het onderzoek zal toespitsen op de opdrachtgevers van de moord en de aanslagen. Het blijkt immers meer en meer dat Carl De Schutter alleen maar een uitvoerder was en dat de opdrachtgevers in de hormonenmafia moeten worden gezocht.

----

De voorzitter. Het incident is gesloten.


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Foto: Het gerechtsgebouw te Turnhout waar het proces rond actievoerder Marcel Vervloesem zich afspeelde en de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes in de doofpot werd gestopt zonder dat de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers werden opgespoord en vervolgd

13:30 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |