14-05-08

Vlaamse socialisten en kindermisbruiken


'Vic geniet het volle vertrouwen van het Herentalse sp.a-bestuur'

vandelanottep04_belgaAGQKAW00ori
Het Herentalse sp.a gemeenteraadslid Victor V. zou, volgens de schriftelijke verklaring van de genaamde Peter W. die door rechter-voorzitter van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen G. Van Craen een 'geloofwaardige getuige' werd genoemd, betaald hebben voor de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem.
Pas na 7 jaren (in 2005) begon rechter-voorzitter Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout te twijfelen aan de verhalen van Victor V. en zijn companen die bijna allemaal wegens diefstallen, inbraken, zedenfeiten, gewapende roofovervallen, oplichting enz. achter de tralies hadden gezeten. Caers besliste toen dat zowel Marcel Vervloesem als Victor V. en zijn companen aan een leugendetectortest moesten onderworpen worden.
Nadat de leugendetectortest had uitgewezen dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken en één van de aanklagers door de mand was gevallen, besliste de Turnhoutse rechter op voorstel van de Turnhoutse openbare aanklager Vander Flaas die steeds een 'strenge straf' voor Vervloesem eiste, plotseling dat Victor V. en zijn companen niet meer hoefden uitgenodigd te worden voor de leugendetectortest.
Toevallig werd Marcel Vervloesem toen door enkele criminele minderjarigen uit de buurt van Victor V. opnieuw beschuldigd van 'folteringen en verkrachtingen'. De actievoerder werd met een groots machtsvertoon van de Herentalse politie aangehouden en in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij niettegenstaande zijn slechte gezondheidstoestand onmiddellijk met een hongerstaking begon die meer dan 30 dagen zou duren. De vlaamse pers die de verhalen van Victor V. en zijn companen de wijde wereld instuurde, kon weer op een zelfingenomen manier over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' schrijven.
Het is ongetwijfeld een toeval geweest dat Victor V. op dat moment met een petitiecampagne startte waarin gevraagd werd om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning in de wijk Koninkrijk te zetten. Victor V. vond namelijk dat Marcel Vervloesem de wijk een 'slechte naam' bezorgde.
Door een puur toeval werd die zaak door het CD&V-raadslid Marleen Diels op de Herentalse gemeenteraadszitting ter sprake gebracht. Diels vond namelijk dat Marcel Vervloesem het 'imago van Morkhoven en omgeving schaadde'.
Toevallig nam de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) toen contact op met de lokale radio en televisie om te melden dat deze zaak op de gemeenteraad ter sprake was gekomen. Peeters voegde eraan toe dat er ook naar een mogelijkheid werd gezocht om de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen' van het Internet te halen.
Door een puur toeval sprak het Herentalse sp.a-bestuur toen haar 'volle vertrouwen' uit in Victor V. die met zijn petitiecampagne maar een 20-tal handtekeningen had weten te verzamelen. Dank zij de steun van het sp.a-bestuur werd Victor V. even later toevallig de 'eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zetelde'.
In 2006 belandde Victor V. toevallig weer op een verkiesbare plaats van de sp.a-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd toevallig met 195 stemmen tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt thans toevallig in de Herentalse politieraad terwijl Jan Peeters als burgemeester aan het hoofd van de Herentalse politie staat.

Zonder de steun van burgemeester Jan Peeters en het Herentalse sp.a-bestuur had Victor V. die zowat 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan en die enkel een fonetisch schrift hanteert, echter nooit in de Herentalse OCMW-raad (diensten jeugdzaken, justitie en uitkeringen) gezeteld. Hij zou nooit tot gemeenteraadslid verkozen zijn geweest en deel hebben uitgemaakt van de Herentalse politieraad.
Hij zou nooit zoveel als witte raaf en als zogenaamd slachtoffer van Marcel Vervloesem in de pers zijn gekomen zodat hij voor de verkiezingen nog hier en daar een stem van buiten de Herentalse sp.a kon meepikken.

Het meest ongelooflijke aan dit hele verhaal is dat Jan Peeters die de onbeduidende garnaal Victor V. gedurende 10 jaar lang politiek ondersteunde, -naast minister- ook 4 jaar lang staatssecretaris is geweest en in die functie tevens deel uitmaakte van de Belgische regering.

De vragen die men zich in deze zaak moet stellen zijn:
- Waarom werd een bijna onbeduidende figuur als Victor V. door Jan Peeters en het sp.a-bestuur ten volle gesteund en liet men toe dat de processen-verbaals met de zedenfeiten waarin Victor V. wordt genoemd, in de kast bleven liggen ?
- Waarom zeiden Jan Peeters en het Herentalse sp.a bestuur nooit een woord over de kinderpornozaak Zandvoort met haar 88.000 slachtoffers en tientallen kindermisbruikers ?
- Waarom lieten zij de kindermisbruiken mee in de doofpot verdwijnen ?
- Waarom wilden zij Marcel Vervloesem door middel van een proces waarin hij gedurende 10 jaar door sp.a-collega Victor V. en zijn companen van 'kindermisbruik' werd beschuldigd, het zwijgen opleggen ?
- Zijn er misschien ook hooggeplaatste sp.a-ers in zedenfeiten met kinderen en minderjarigen betrokken ?
- Handelde de sp.a, zoals een aantal gerechtsjournalisten, in opdracht van justitie zonder rekening te houden met de grondwettelijke scheiding der machten ?
- Kreeg de sp.a-partijleiding van politiek benoemde magistraten soms de opdracht om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken ?
- Gebeurde dit misschien in opdracht van diegenen die alle ontlastende documenten en de 7 cd-roms met kinderpornomateriaal van de zaak Zandvoort, uit het gerechtelijke dossier van Marcel Vervloesem lieten verdwijnen ?
- Waarom laat justitieminister Vandeurzen (Cd&V) deze zaak niet grondig onderzoeken ?
- Waarom worden er geen parlementaire vragen terzake gesteld ?
- Waarom laat de Belgische Koning toe dat de 7 cd-roms die hij via de gewezen justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, spoorloos verdwijnen ?


Goed.JanPeetersBurgemeesterJan Peeters (Herentals, 12 januari 1963) is een Belgisch politicus voor de sp.a

Volgde Latijn-Wiskunde in het St-Jozefscollege te Herentals en volgde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit te Antwerpen. Peeters is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen. Hij was Assistent aan de universiteit van Antwerpen, en kabinetsadviseur van de gewezen minister Willy Claes. Hij was 4 jaar staatssecretaris en werd in 1999 even minister na het ontslag van Marcel Colla. Sinds 2001 is hij tevens burgemeester van Herentals.

Politieke loopbaan

1991 - 1995 : volksvertegenwoordiger
1995 - 1999 : staatssecretaris voor veiligheid en voor maatschappelijke integratie en leefmilieu
1999 : minister van pensioenen, veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu
1999 - heden : volksvertegenwoordiger - zetelt in de sp.a-fractie van de Kamer | Binnenlandse zaken en openbaar ambt - Stond in 2007 op de 2de plaats van de Sp.a-kamerlijst
2001 - heden : burgemeester van Herentals (en dus chef van de politie)

- Voorganger: Jacques Santkin Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
- Opvolger: Jan Peeters (1995-1999)

- Voorganger: Jan Peeters Minister van Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu (1999)
- Opvolger: Magda Aelvoet

- Voorganger: Marcel Colla Minister van Pensioenen (1999)
- Opvolger: Frank Vandenbroucke

Bron: Wikipedia

----------------------------------------

Goed.VictorfetchVictor V.

Politieke loopbaan

- Heeft geen hogere opleiding genoten. Kan enkel schrijven zoals hij spreekt (in het dialect, met talrijke taalfouten, zonder hoofdletters of lettertekens - wat men een 'fonetisch schrift' noemt). Werkt bij de Waterwerken.
- Werd een tiental jaren geleden lid van de CD&V
- Benoemt zich tot 'Secretaris-generaal' van de wijkraad (Koninkrijk Morkhoven)
- Stapt over naar de Sp.a
- Wordt manusje van alles van burgemeester Jan Peeters en komt in het Sp.a-bestuur van Herentals terecht
- 1998: Profiteert van de nationale en internationale belangstelling voor de in zijn wijk wonende actievoerder Marcel Vervloesem om met een paar vriendjes naar de vlaamse pers te stappen en te beweren dat hij in zijn jeugdjaren door de tegen kindermisbruik strijdende Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werd - Dient daarvoor een klacht in bij justitie en wordt daarmee de 'witte ridder' van de Vlaamse pers en diegenen die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot willen stoppen - Weet niet te voorkomen dat Marcel Vervloesem na 10 jaar voor de klachten wordt vrijgesproken maar kan dank zij enkele nieuwe klachten inzake 'foltering en verkrachting' toch bekomen dat Marcel Vervloesem als 'kindermisbruiker' wordt veroordeeld.
- Wordt in 2005, dank zij Jan Peeters en het sp.a-bestuur dat het 'volle vertrouwen' in hem uitspreekt, de 'eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de Herentalse OCMW-raad zetelt'.
- Wordt in 2006 dank zij een verkiesbare plaats op de sp.a-lijst, met 195 voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt thans in de Herentalse politieraad
- Zal met zijn wereldschokkend homohuwelijk in juni 2008 waarschijnlijk opnieuw de vlaamse pers halen die van dergelijke zaken klaarkomt.


Het boegbeeld van de Sp.a

'Vic is al lange tijd actief in de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van initiatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur. Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en hij is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers'.

Nieuw OCMW Raadslid

Heden heeft Vic V. (sp.a) in de handen van Burgemeester Jan Peeters de eed afgelegd als nieuw OCMW raadslid. Vic is al lange tijd actief in de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van iniatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur. Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers. Hij vervangt Benny Nuyts uit Noorderwijk die om zuiver professionele redenen ontslag nam.

sp.a - Antwerpen
Herentals Nieuws Nieuwsoverzicht Nieuwsarchief - 23.2.2005


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com- Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

Foto's:
1) De gewezen sp.a-voorzitter Johan VandeLanotte die van de kinderpornozaak Zandvoort en de corruptie bij de sp.a te Herentals op de hoogte werd gesteld maar die niets ondernam omdat Jan Peeters niet alleen minister is geweest maar ook in het partijbureau van de Vlaamse socialistische partij zetelde.
2) Elio Di Rupo, partijchef van de Parti Socialiste, met de nieuwe generatie van de familie Frère die dank zij de Belgische staatssteun haar fortuin (2 miljard euro) vergaarde. Gérald, zoon van Albert Frère, is administrateur-afgevaardigde van de holding GBL en zou zijn deelname in Bertelsmann (RTL, BMG Music) voor 4,5 miljard euro verkocht hebben.
3) Sp.a-kamerlid Jan Peeters die Victor V. politiek ondersteunde en op die manier de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot stopte.
4) Victor V.

De foto van de eerste gemeenteraadszitting te Herentals (Januari 2006) waarvan Victor V. deel uitmaakte, verdween regelmatig van het scherm. Vandaar dat we ze door enkele foto's van de kopstukken van de socialistische partij hebben vervangen.

12:13 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Persvrijheid in een moderne politiestaat Onderaan het artikel wordt er verwezen naar de MSN-nieuwsgroep van Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven op wiens adres zich het bureel van de vzw Werkgroep Morkhoven bevindt.

Op 16 maart 2007 bleek de MSN-groep FondationPrincessedeCroy echter niet meer toegankelijk te zijn. Bij navraag deed het franstalige MSN-Groups Service Team alsof zij van niets wist. 'De Prinses heeft waarschijnlijk een technische fout gemaakt waardoor haar groep onherroepelijk verloren is gegaan', aldus het MSN Service Team.
De Nederlandse MSN-dienst van haar kant wist te melden dat de groep om een 'ernstige reden' en binnen het kader van een 'onderzoek' gesloten was. Verder deelde men mede dat de inhoud van de groep 'in afwachting van dit onderzoek door MSN vernietigd zou worden'.
De maatregel van MSN volgde op de bekendmaking van het boek 'Roumania: for export only' en een bericht over de Europese Daphne subsidies aan het zogezegd Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'.
Op de vraag naar het waarom van deze beslissing en het verzoek om de MSN-groep opnieuw voor het Internet-publiek te openen, wenste MSN niet te reageren.

Op 16 mei 2007 kreeg de VZW Werkgroep plotseling geen toegang meer tot het Internet. Belgacom verklaarde dat zij op vraag van TELE2 de Fondation Princesse de Croÿ van haar cliëntenlijst had geschrapt.
Op 17 mei 2007 vond Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dank zij het bezoekje aan een Internetcafé (gelukkig bestaan die café's nog) toevallig een emailtje van Microsoft in zijn bus waarin gevraagd werd om een bericht over kinderpornohandel dat in 2003 op de MSN-groep Werkgroep Morkhoven was geplaatst, 'binnen de 24 uren te verwijderen, zoniet zou de groep gesloten worden'. Op die manier kon hij tijdig voorkomen dat de MSN-groep Werkgroep Morkhoven ontoegankelijk werd voor het Internetpubliek.

Op 16 november 2007 werd Prinses de Croÿ door een politieofficier van de politie van Sint-Gillis op een ongeoorloofde manier ondervraagd over de publicaties op de MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy (door Microsoft zonder enige waarschuwing wegens een 'onderzoek' vernietigd) en de MSN-groep Woonbeleid.
Zij werd ook op een vrij agressieve manier uitgevraagd over de vzw Werkgroep Morkhoven.
De politieofficier wenste de vraag van de Prinses wie opdracht had gegeven om haar MSN-nieuwsgroep te sluiten niet noteren, waarop het verhoor zonder dat de Prinses het proces-verbaal voor goedkeuring kon ondertekenen , werd afgebroken. De Prinses kreeg geen copie van het niet door haar ondertekende verhoor alhoewel haar verklaring ongetwijfeld in een gerechtelijke dossier terechtkwam.

Op 14 maart 2008 kreeg de vzw Werkgroep Morkhoven een mailtje van iemand die zich opgaf als een medewerker van het Windows Live ID Support Team.
De man vroeg gegevens op en dreigde ermee dat hij het e-mailadres werkgroep_morkhoven@hotmail.com anders zou sluiten.
De vzw Werkgroep Morkhoven die al tal van negatieve ervaringen had met Microsoft en die -zoals vermeld- vorig jaar nog moest aanvaarden dat Microsoft één van haar MSN-groepen zonder enige waarschuwing opdoekte (waarna zij ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven nog eens probeerde te sluiten) nam het zekere voor het onzekere, en gaf de gegevens door.
Van danaf bleek de mailbox van de vzw Werkgroep Morkhoven ontoegankelijk en werden er berichtjes rondgestuurd waarin de vzw Werkgroep Morkhoven zogenaamd geld voor een 'goed doel' probeerde af te troggelen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de adressenlijst die de vzw Werkgroep Morkhoven in haar mailbox heeft opgeslagen.
De Werkgroep bracht de crime unit van de federale politie op de hoogte (die natuurlijk niet reageerde) en nam contact op met het Microsoft Consumers Support Team.
Het Microsoft Consumers Support Team beloofde een oplossing te zullen zoeken maar na de twee verschillende personen van het Microsoft Consumers Support Team, verschenen er plotseling drie andere medewerkers van het Windows Live ID Support Team ten tonele die weigerden om nog iets te doen en die geen enkele informatie meer over het e-mail account van de vzw Werkgroep Morkhoven wilden geven.
Doordat de Werkgroep Morkhoven bleef aandringen, zei het Microsoft-team opnieuw bereid te zijn om naar een oplossing te zoeken maar die oplossing kwam er niet.
Dat brengt met zich mee dat:
- De duizenden archiefberichten en alle contactadressen in de mailbox van de vzw Werkgroep Morkhoven verloren dreigen te gaan.
- De vzw Werkgroep Morkhoven geen berichten of persberichten meer vanuit dit adres kan ontvangen of doorsturen.
- De vzw Werkgroep Morkhoven de door haar opgerichte MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' niet meer zelf kan beheren.
- De vzw Werkgroep Morkhoven geen berichten meer onder de naam 'Werkgroep Morkhoven' op haar eigen MSN-groep of andere MSN-groepen kan publiceren.
Op de vraag waar de MSN-nieuwsgroep van Princesse J. de Croÿ gebleven was, antwoordde Microsoft dat de groep 'nergens in hun systeem was weer te vinden' (alsof deze groep met haar meer dan 85.000 bezoekers nooit bestaan had).

Ook Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, werd destijds in opdracht van de Turnhoutse justitie ondervraagd omtrent de publicaties op de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven en Sp.a-kamerlid Jan Peeters die tevens burgemeester is van Herentals, stelde in 2005 dan weer via de lokale radio en televisie voor om de MSN-Nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven met 'wettelijke middelen' van het Internet te laten halen.

-----

Politieondervragingen inzake publicaties op MSN-nieuwsgroep
"STOP KINDERPROSTITUTIE"

De federale politie van Turnhout ondervroeg Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op 1.2.05 voor een tweede maal omtrent de artikels en foto's die de MSN-nieuwsgroep Werkgroep Morkhoven publiceert. Op 4.2.05 werden 2 Morkhoven-sympathisanten ondervraagd omtrent hun werk, hun relaties, burgerlijke stand enz. Op 9.2.05 (slechts 5 dagen later) werd het proces in verband met de klachten tegen Marcel Vervloesem op het gerecht van Turnhout hervat.

Het parket van Turnhout dat al jarenlang de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopt en geen onpartijdig onderzoek voert naar de klachten tegen Marcel Vervloesem (en er zelfs haar eigen klachten aan toevoegde), maakt regelmatig gebruik van dergelijke intimidaties. Omdat zij verveeld zit met de publicaties van de Werkgroep Morkhoven zoekt zij tevens naar een goede reden om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven te laten sluiten.

De federale politie observeert deze MSN-groep nu al bijna gedurende 2 jaar maar vond blijkbaar onvoldoende informatie in de publicaties om ernstig werk te maken van de identificering van de kinderen (en baby's) op de 88.539 foto's van de cd-roms Zandvoort. Ook de daders op de cd-roms werden nog altijd niet opgespoord en konden hun werk dat ondermeer uit het folteren en verkrachten van kinderen bestond intussen rustig verder zetten. De federale politie werkt samen met Child Focus, dat de door de ministers De Gucht en Onkelinx gelanceerde nationale actie 'Stop de Kinderprostitutie in het Buitenland' voluit steunt (en op haar beurt zelf financieel ondersteund wordt).

Child Focus en het Belgisch Koningshuis werden regelmatig maar tevergeefs door de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd inzake het uitblijven van de identificatie van slachtoffertjes en daders in de kinderpornozaak Zandvoort (zie onze brieven aan Child Focus en Het Koningshuis).

Bron: Praatstoel Belgische politiek, 18.5.2008

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 20-05-08

'SP.A profileert zich als progressieve gezinspartij'
Laat ons niet lachen ! Ze zouden zich beter als progressieve corruptiepartij profileren.

--------

BRUSSEL - SP.A wil de kinderbijslag optrekken tot 150 euro per kind. Dat heeft SP.A-voorzitster Caroline Gennez gezegd op een ledendag van in dierenpark Planckendael.
Gennez zette er nog een aantal andere voorstellen in de verf die alle gezinnen, ongeacht hun samenstelling, ten goede moeten komen. 'Wij zijn een progressieve gezinspartij', zei Gennez.

Het was de eerste gezinsdag die de SP.A organiseerde, en die is volgens de partij meteen een succes. Met bijna 4.000 inschrijvingen was het de eerste keer sinds 1985 dat de SP.A nog eens zoveel volk naar een partijbijeenkomst lokte.

'Het gezin is de plaats bij uitstek voor zorgzaamheid', zei Gennez, 'en dat is voor de Vlaamse socialisten belangrijk'. SP.A wil opkomen voor alle gezinnen, niet alleen voor het 'klassieke gezin', maar ook voor nieuw samengestelde gezinnen of gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht.

Alle gezinsvormen verdienen een gelijke behandeling, meent de SP.A. 'De overheid moet zich met persoonlijke keuzes niet moeien', zei Gennez. 'Je persoonlijke keuze mag nooit aanleiding geven tot discriminatie.' Mensen hebben recht op ondersteuning om die keuze waar te maken, meent de SP.A.

Gennez zette een aantal gezinsondersteunende voorstellen op een rij: het verhogen van de kinderbijslag (wat één miljard euro zou kosten), het geleidelijk optrekken van het ouderschapsverlof tot één jaar voor elk kind tot 12 jaar, meer plaatsen in de kinderopvang en de invoering van een inkomensgerelateerde bijdrage in de zelfstandige kinderopvang.

Bemiddelingsdiensten moeten voorkomen dat echtscheidingen uitmonden in vechtscheidingen en gezinnen moeten kunnen rekenen op opvoedingsondersteuning, aldus de SP.A.

Dat alles kost veel geld, maar een rijke samenleving als de onze moet zich dat kunnen veroorloven, meent Gennez.
svh


De Standaard zondag 18 mei 2008 | Bron: belga

Gepost door: Jan Boeykens | 20-05-08

Elio Di Rupo en de 'gewone man'
Gezien de socialisten hun voeling met de 'gewone man' al lang verloren hebben en zij een voorbeeld zijn geworden van corruptie, proberen zij nieuwe gronden aan te boren.
Dat doen ze door wat aan hun imago te knutselen.
Het is echter twijfelachtig of de naamsveranderingen, het zoeken naar vrouwelijk schoon en het zich profileren als 'progressieve' gezinspartij veel zal uithalen...

Indien ze zich correct zouden opstellen, dan zouden ze al die brol niet nodig hebben.

----------------------------------------

"Politiek mag voeling met buitenwereld niet verliezen"


Van de 113 Vlaamse federale verkozenen, zijn er slechts twee met een achtergrond als arbeider.

'Ook de gewone man moet in de regering kunnen zitten', zei PS-voorzitter Elio Di Rupo in de nasleep van het ontslag van zijn staatssecretaris Frédéric Laloux. Di Rupo suggereerde ermee dat Laloux, banketbakker van opleiding, wegens zijn scholing geen eerlijke kans had gekregen van pers en collega-politici.

'Ik heb in de media alvast erg weinig kritische kanttekeningen bij de achtergrond van Laloux gevonden', zegt politicoloog Stefaan Fiers van de K.U.Leuven. 'Vreemd dus dat Di Rupo daar een verklaring in ziet. Mogelijk heeft het in de Wetstraat zelf wél meegespeeld, maar dat kunnen alleen de betrokkenen zelf inschatten.'

Blijft de vaststelling dat het niet voor de hand ligt voor niet-hooggeschoolden om door te groeien naar de federale politiek. Er zijn bijvoorbeeld slechts 2 arbeiders onder de 113 Vlaamse federale gekozen. Is dat een probleem? 'Moet je zwart zijn om de gevolgen van racisme goed te kunnen inschatten en, indien mogelijk, oplossingen aan te bieden?' antwoordt Fiers met een tegenvraag. 'Ons parlement biedt absoluut geen doorsnede van de bevolking, maar dat betekent daarom nog niet dat het de belangen van de hele bevolking minder goed behartigt. Toch vind ik dat er een zeker aantal laaggeschoolden in het parlement moeten zitten, al was het maar om bepaalde bevolkingsgroepen politieke zichtbaarheid te geven. En ik geloof ook wel dat je als hooggeschoolde met een voorsprong begint. Maar politiek is een stiel die je al doende leert en er is geen enkele reden waarom een arbeider die achterstand niet kan inhalen. Vroeger, toen er meer arbeiders het tot Kamerlid schopten, draaide het parlement trouwens zeker niet slechter. Het wetgevend werk was zeker niet van mindere kwaliteit.'

Niet alleen voor arbeiders blijkt het moeilijk om zich waar te maken in de politiek - vraag maar aan manager Peter Leyman (CD&V, ondertussen opgestapt) of professor Christine Van Broeckhoven (SP.A). Dreigen we naar een parlement van beroepspolitici te evolueren? 'Dat is een risico, ja. We moeten opletten dat de politiek de voeling met de wereld buiten de Wetstraat niet verliest', besluit Fiers.

Jef Van Baelen

http://www.knack.be/nieuws/belgie/-politiek-mag-voeling-met-buitenwereld-niet-verliezen-/site72-section24-article15952.html

21.4.08

Gepost door: Jan Boeykens | 20-05-08

Pedofielen-netwerk in Nederland Het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. waarover zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, huppelt nog altijd vrij en vrolijk rond en zetelt thans, nadat hij enige tijd geleden ook al tot bestuurslid van het Herentalse OCMW-bestuur (dienst jeugdzaken en justitie) werd benoemd, in de Herentalse politieraad.

De Antwerpse procureur-generaal Dekkers kreeg in oktober 1996 nochthans een copie van die 30 processen-verbaals maar het feit dat Victor V. gedurende 10 jaar lang de hoofdaanklager was van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en zijn vrienden-aanklagers daarvoor zelfs betaalde , zal wel één van de redenen zijn van het feit dat ook deze zaak in de doofpot moest verdwijnen.

En wat betekent deze zaak tenslotte ten opzichte van de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes die de Justitie in Turnhout en Antwerpen dichtdekte ?

Wat betekent deze zaak ten opzichte van de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort die men in de doofpot stopte of de verdwijning van de cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen. Daar ligt zelfs de Koning die deze cd-roms voor onderzoek aan het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken, niet wakker van.

So what ? België is een pedofielenland en daarmee uit en de zaak Dutroux was niets meer dan een grote show om de mensen een rad voor de ogen te draaien.

Ook andere Europese landen hebben problemen met kindermisbruik en kinderhandel. In Frankrijk werd het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort na drie jaar door justitie als een 'non-lieu' bestempeld. En ook in Nederland bestaan er ernstige problemen zo te zien aan het volgende artikel...

-------------------------------

De grootste cover-up uit onze geschiedenis


De waarheid rond het Nederlandse pedofielen-netwerk en rol die vele hooggeplaatste landgenoten hierin spelen zal en mag nooit ‘officieel’ in de openbaarheid komen. De belangen zijn eenvoudigweg te groot. Boodschappers op deze website melden dat De Telegraaf steevast alle postings die verwijzen naar deze website, de Demmink-zaak en/of het interview met Adam Curry weert, laat staan dat de andere ‘officiele media’ er enige aandacht aan willen besteden. In de tussentijd staat internet helemaal vol met Demmink-materiaal, maar op een of andere wijze moet er toch een brug worden geslagen tussen de waarheid op internet en de waarheid in de ‘bovenwereld’. Het is fascinerend om te reconstrueren hoe deze ‘bovenwereld’ na aanvankelijk wel degelijk onderzoek naar de zaak te hebben gedaan zich als een oester sloot toen de zaak really big werd en bleek dat er vele belangrijke Nederlanders bij betrokken waren. We beginnen bij de actualiteitenrubriek Netwerk die reeds in 1998 het basismateriaal in handen had om het pedofielen-netwerk in kaart te brengen en op te rollen. Na de twee baanbrekende uitzendingen in 1998 is niets meer van Netwerk vernomen, dus ook niet in 2003 en 2007 toen de zaak weer op de voorpagina’s belandde. De twee journalisten die de reportages op hun naam hebben staan, Martin Froberg en Roelf van Til, zijn niet meer bij Netwerk werkzaam en hebben zelfs hun medewerking verleend aan een cover-up door in 2004 te verklaren dat de ‘topambtenaar Joris’ die zo prominent in hun reportage optreedt niet Joris Demmink zou zijn, maar een ‘andere hoge ambtenaar’ die op VWS zou werken.

Deze draai van 180 graden van ‘onthullen’ naar ‘verhullen’ zien we vaker in deze zaak. Het NOS Journaal, zo blijkt uit de Runderkamp-papers, heeft tot 2003 serieus onderzoek naar de zaak gedaan en zelfs in de uitzending gemeld dat Demmink heeft toegegeven kinderen te misbruiken. Na intimidatie door de advocaat van Demmink, Harro Knijff, nam het Journaal reeds direct gas terug en is nadien nooit meer op de zaak teruggekomen. Dezelfde Knijff is erin geslaagd de bladen Panorama en de Gay Krant (zie feitenoverzicht) dermate de stuipen op het lijf te jagen dat het woord ‘Demmink’ sinds 2003 nooit meer is uitgesproken op beide redacties. Dan De Telegraaf, de krant van Pedofiel Nederland. Deze krant heeft wel de meest opzienbarende rol gespeeld door tot medio 2007 het voortouw te nemen in het blootleggen van de pedofielen-netwerk maar reeds een jaar later de rol van ‘onthullen’ te verwisselen voor die van ‘verhullen’ door out of the blue met het verhaal te komen dat Demmink ‘het slachtoffer zou zijn van een maffia-complot’. Hier zien we vermoedelijk de hand van Sjuul Paradijs die volgens diverse bronnen banden onderhoudt met Joris Demmink die hij ongetwijfeld goed heeft leren kennen in het Haagse party-circuit waar Paradijs zijn ’sporen’ als journalist eerder heeft achtergelaten dan verdiend. De laatste week is het radio-station Arrow Classic Rock in beeld gekomen dat de nek heeft uitgestoken door als eerste een interview te brengen met de webmaster van deze site, maar reeds direct daarop ‘in een juridische situatie’ belandde die ervoor zorgde dat de podcast van het interview niet op de eigen website geplaatst kon worden. Ook een vervolginterview dat reeds was aangekondigd voor de dag na het eerste interview ging niet door, al kan dat nog altijd in het vat zitten: de signalen die we thans doorkrijgen zijn dat Arrow graag op het onderwerp door wil gaan. Het enige programma dat tussentijds (13 juli 2007) nog op een enigzins ‘onthullende’ wijze aandacht aan de zaak besteedde was EenVandaag waarin ook weer fragmenten te zien waren van de Netwerk-uitzendingen van 1998. Mede dankzij deze fragmenten waarin we horen dat er in 1998 sprake was van een ‘topambtenaar Joris’ die op Justitie werkzaam is, hebben we de zaak ‘rond’ kunnen krijgen.

Ronduit verbijsterend is de rol van ‘kwaliteitskranten’ als NRC Handelsblad en De Volkskrant. NRC heeft bijvoorbeeld twee keer aandacht aan Joris Demmink besteed: een keer in een groot portret waarin Demmink de hemel in wordt geprezen als ‘geestig, slim, scherp en teruggetrokken’ en een keer is een stuk waarin werd ‘onthuld’ dat ‘onderzoek heeft aangetoond’ dat Demmink ‘helemaal schoon’ is.

Gepubliceerd door Micha Kat op 14 juli 2008 in Algemeen

Gepost door: Jaapjejaap | 17-07-08

De commentaren zijn gesloten.