01-05-08

Justitie houdt niet van actievoerders (7)


De moord op Karel Van Noppen

Turnhout Het gerecht van Turnhout stak niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot door actievoerder Marcel Vervloesem op basis van roddels gedurende 10 jaar lang aan te klagen en alle ontlastende stukken (zoals de rapporten van het Comité P) uit het gerechtelijke dossier te laten verdwijnen.
Turnhout voerde ook het 'onderzoek' naar de moord op dierenarts Karel Van Noppen die omwille van zijn strijd tegen de hormonenmaffia werd vermoord...

-------------------------

1-145

Sénat de Belgique
Belgische Senaat

Annales parlementaires
Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 4 DECEMBER 1997

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER HOSTEKINT AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « DE RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERZOEK NAAR DE MOORD OP KAREL VAN NOPPEN »

De voorzitter. Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de minister van Justitie.

Het woord is aan de heer Hostekint.

----

De heer Hostekint (SP). Mevrouw de voorzitter, afgelopen maandag raakte het onderzoek naar de moord op veearts-keurder Karel Van Noppen plotseling in een stroomversnelling. Een van de hoofdverdachten, Carl de Schutter, die in Frankrijk vier jaar moet uitzitten wegens illegaal wapenbezit, werd door de Franse justitie tijdelijk aan ons land uitgeleend. Zo'n uitlening, waarop de Belgische gerechtelijke diensten reeds lange tijd aandrongen, kan pas sinds vorige week het Europees uitleveringsverdrag werd geratificeerd.

Het is zonder meer een goede zaak dat met het oog op een snelle ontknoping van dit aanslepend onderzoek het parket van Turnhout verdere ondervragingen en confrontaties kan organiseren. Het valt echter te vrezen dat het onderzoek van onderzoeksrechter Myriam Vriendts contraproductief zal werken. De verdediging heeft immers al geopperd dat de rechtsregels en de rechten van de verdediging niet worden gerespecteerd. Volgens het Europees uitleveringsverdrag moet België nu immers de Franse wetgeving volgen. Dit houdt in dat de verdediging het dossier kan raadplegen en aanwezig mag zijn bij de ondervraging, zoals vorig jaar reeds gebeurde aan de Frans-Belgische grens.

Het onderzoeksteam in Turnhout lijkt bovendien « cavalier seul » te willen spelen. Zo zouden de speurders van de nationale brigade worden geweerd en worden sporen naar eerdere aanslagen op IVK-keurders genegeerd.

Daarom vernam ik graag van de minister of het huidige onderzoek niet in strijd met het Europees uitleveringsverdrag wordt gevoerd en of het recht op verdediging volgens de Franse wetgeving wordt gerespecteerd, zodat achteraf geen procedurefouten kunnen worden ingeroepen. Verloopt het huidige onderzoek in Turnhout op een gecoördineerde manier en worden ook de verbanden met de andere aanslagen op IVK-keurders onderzocht ?

----

De voorzitter. Het woord is aan minister De Clerck.

De heer De Clerck, minister van Justitie. Mevrouw de voorzitter, er zijn inderdaad nieuwe ontwikkelingen in dit onderzoek. Daarmee wordt overigens ook aangetoond dat er energiek wordt verdergewerkt. Zoals ik reeds duidelijk maakte in mijn antwoord op een mondelinge vraag van de heer Hostekint op 20 november jongstleden, blijven wij de evolutie van het onderzoek op de voet volgen. Ik hoop dat de nieuwe ontwikkelingen tot een eindresultaat leiden en dat dit dossier eindelijk kan worden gesloten. Het lijkt mij echter voorbarig mij daarover nu al uit te spreken.

Op 20 november zei ik dat een rogatoire opdracht werd gericht aan de onderzoeksrechter in Draguignan om de wapens die in de villa van Carl De Schutter in Saint-Maxime waren aangetroffen, aan een vergelijkend ballistisch onderzoek te onderwerpen.

De aandacht van de heer Hostekint gaat nu vooral naar de « uitlening » van Carl De Schutter. De procureur-generaal te Antwerpen deelt mee dat het overleveren van Carl De Schutter plaatsvond op basis van het Europees uitleveringsverdrag van 13 december 1957.

Volgens artikel 19.2 van dat verdrag kan de aangezochte partij in casu Frankrijk de opgeëiste persoon in casu Carl De Schutter tijdelijk overleveren aan de verzoekende partij in casu België op door beide partijen in onderling overleg vast te stellen voorwaarden. De enige voorwaarde hier is dat Carl De Schutter binnen een bepaalde termijn terug naar Frankrijk dient te worden overgebracht.

Artikel 22 van het Europees uitleveringsverdrag bepaalt voorts dat, voor zover niets anders is bepaald, uitsluitend de wet van de aangezochte partij in casu Frankrijk van toepassing is op de procedure van uitlevering en van voorlopige aanhouding. De voorlopige aanhouding in fine van een uitlevering en de procedure van uitlevering zelf gebeurde in overeenstemming met de Franse wetgeving.

Er is in het verdrag evenwel nergens bepaald dat de Belgische onderzoeksrechter gehouden is Carl De Schutter te verhoren volgens de Franse wetgeving en in aanwezigheid van de raadsman van de betrokkene. Deze voorwaarde werd niet gesteld en we kunnen bijgevolg gewoon de Belgische wetgeving toepassen.

De bewering van de heer Hostekint dat de tijdelijke uitlevering van Carl De Schutter pas sinds vorige week mogelijk was omdat België dan pas het Europese uitleveringsverdrag ratificeerde, is niet correct. Artikel 60 van het Schengenverdrag bepaalt immers dat in de verhouding tussen twee overeenkomstsluitende partijen, waarvan één geen partij is bij het Europees uitleveringsverdrag, de bepalingen van dat verdrag van toepassing zijn. Het is trouwens op basis van deze Schengen-overeenkomst dat aan Frankrijk om de tijdelijke uitlevering werd gevraagd.

De procureur-generaal te Antwerpen bevestigt ook dat het onderzoek in Turnhout wel degelijk op een gecoördineerde wijze verloopt en dat het spoor naar de andere aanslagen op IVK-keurders niet wordt genegeerd. Er wordt geregeld contact opgenomen met de onderzoeksrechter Allegaert te Kortrijk, die zich met de andere aanslagen bezighoudt. Ook bijstandsmagistraat Timperman volgt deze zaken op de voet, zodat er een goede coordinatie is.

----

De voorzitter. Het woord is aan de heer Hostekint voor een repliek.

De heer Hostekint (SP). Mevrouw de voorzitter, het antwoord van de minister heeft een en ander verduidelijkt. Het onderzoek valt dus wel degelijk onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Daarover was nogal wat betwisting gerezen; ook de verdediging twijfelde daaraan.

Mijn tweede vraag had betrekking op de coördinatie van het onderzoek. Uit het antwoord op mijn mondelinge vraag van 20 november 1997 leidde ik af dat er inderdaad een verband wordt gelegd tussen de moord op Karel Van Noppen en andere aanslagen op IVK-keurders, meer bepaald de aanslag op inspecteur Denoo. Er is in dat verband een ballistisch onderzoek bevolen.

Ik hoop dat men in die periode van zes weken erin zal slagen de moord op de heer Van Noppen en de aanslagen op de andere keurders op te helderen. Ik hoop vooral dat men het onderzoek zal toespitsen op de opdrachtgevers van de moord en de aanslagen. Het blijkt immers meer en meer dat Carl De Schutter alleen maar een uitvoerder was en dat de opdrachtgevers in de hormonenmafia moeten worden gezocht.

----

De voorzitter. Het incident is gesloten.


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Foto: Het gerechtsgebouw te Turnhout waar het proces rond actievoerder Marcel Vervloesem zich afspeelde en de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes in de doofpot werd gestopt zonder dat de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers werden opgespoord en vervolgd

13:30 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Hormonenmaffia in Turnhout Gelezen:

Mijn vaders veearts was toevallig Karel Van Noppen. Karel kwam bij ons in 2460 Kasterlee op Hoge Rielen wekelijks wel over de vloer voor een koliek of een inspuiting voor een van de Engelse volbloedjes en ik geloof dat mijn va ( wijze man, droge humor altijd, én een scherpe tong en dito pen :oops: ik heb dat van geen vreemden dus ) een van de eersten was die veearts Van Noppen ooit gewaarschuwd heeft om "behoedzaam en voorzichtig " te zijn met de corrupte heren Turnhout, toenmalige slachthuisdirecteur en de hormonenmaffia in Turnhout die zich uitstrekte tot in Oost- en West Vlaanderen...
Van Noppen lachte daar toen nog mee, met die waarschuwing van m 'n va om niet altijd het grote gelijk te willen halen...
Hoe hebben ze op dat Gerecht van Turnhout die man z 'n hele dossier niet naar de kl..... geholpen, denk jij ?

Gepost door: Jeroen | 23-05-08

De commentaren zijn gesloten.