28-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (6)


Zijn rechters dom of lichtgelovig ?

ULB1 009Op 15.11.2006 veroordeelde de Turnhoutse rechter actievoerder Marcel Vervloesem voor verkrachtingen en folteringen terwijl Vervloesem impotent is. De rechter achtte de feiten 'bewezen omdat Vervloesem bamboostokjes in zijn garage had liggen'. Ook het verhaal dat Vervloesem 'inktvullingen en andere voorwerpen in de piemel van de slachtoffers stak', stelde de rechter niet in vraag. De rechter vond het voorts 'bewezen' dat Vervloesem de privacywetgeving had geschonden gezien hij 'foto's op het Internet had geplaatst' terwijl Vervloesem niet eens weet hoe hij dit moet doen.

Waarom hebben we eigenlijk nog een gerechtelijk 'onderzoek' nodig als een rechter alles gelooft wat men hem wijsmaakt ? In de Middeleeuwen gooide men vrouwen die van hekserij werden beschuldigd gewoon met een zware steen rond hun nek, in het water. Als de vrouwen bleven drijven of als de steen kwam bovendrijven, werden ze onschuldig bevonden.


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Foto: Jan Boeykens en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven met Tiny Mast, moeder van de vermoorde Kim en Ken, op een kongres aan de Vrije Universiteit te Brussel

23:29 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Jammer genoeg zijn fraude en corruptie geen gevolg van domheid of lichtgelovigheid...
Waar blijft de reactie van justitieminister Vandeurzen ?


Verzonden: zaterdag 5 april 2008 8:57:08
Aan: anne-marie.lizin; anseeuw; wouterbeke; buysse; hugocoveliers; creyelman; debethune; jmdedecker; delacroix; jacinta.deroeck; deschamphelaere; isabelle.durant; pgaland; cgeerts; j.marie.happart, nele.jansegers; florkoninckx; leduc; nel.vivant; lijnen; ; b.martens.spa-spirit; pmoureaux; s.nimmegeers; nyssens.senators; luc.paque; f.roelantsduvivier; etienne.schouppe; jansteverlynck; f.talhaoui.spirit; ethijs.cdenv; a.v.de.casteele; hvandenberghe; l.vandenbrande; a.vandermeersch; vanhauthem; p.vankrunkelsven; vanlerberghe; a.vannieuwkerke; k.vanovermeire; m.vanpeel; willems.senators; paulwille


Brussel, 5 april 2008

Belgische volksvertegenwoordigers

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Betreft: onze brief aan justitieminister Vandeurzen

Op 14.3.2008 bracht de vzw Werkgroep Morkhoven justitieminister Vandeurzen schriftelijk op de hoogte van een aantal ernstige onregelmatigheden binnen de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen en vroeg zij de minister om deze klachten omtrent de gerechtelijke werking, ernstig te laten onderzoeken (zie kopie van deze brief in bijlage).

De Werkgroep ontving tot nogtoe geen antwoord van de minister.

Mag ik u daarom verzoeken om er bij de minister op aan te dringen om zo spoedig mogelijk te reageren ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
02 537 49 97
(Ondernemingsnummer: 443 439 537)

PS. Gelieve uw antwoord naar bovengenoemd adres te zenden of op bovenvernoemd nummer door te faxen. Sinds we bekend maakten dat er op de adressenlijst van de Europol-anti-kinderpornonetwerk-operatie Koala geen vier, zoals de pers ons verkeerdelijk mededeelde, maar meer dan 100 Belgen voorkomen, heeft de vzw Werkgroep Morkhoven immers talrijke problemen met het Internet.

-------------------------------

Minister van Justitie
Jo Vandeurzen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: vzw Werkgroep Morkhoven slachtoffer van anonieme dreigementen - klachtneerlegging

Op 15.1.2008 en 16.1.2008 kreeg Marcel Vervloesem plotseling enkele anonieme telefoontjes van twee mannen en een vrouw die perfect op de hoogte waren van zijn dossier.

Volgens de eerste man werd de rechtszitting van 9.1.2008 op het hof van beroep van Antwerpen uitgesteld 'omdat het arrest nog niet klaar was'.

De man had het met Marcel Vervloesem ook over de nog steeds ontbrekende dossiers en dossierstukken. Volgens de man had Marcel Vervloesem 'meer kopies van zijn dossier dan wie dan ook en moest er nu maar eens een einde komen aan het opvragen van dossiers en dossierstukken', waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij het recht op inzage en kopiename van het volledige dossier had.

Ook het -volgens advocaat-generaal Tack- 'verdwenen' dossier in verband met het kinderpornomateriaal aan het Koningshuis, kwam ter sprake.

Op de vraag van Marcel Vervloesem hoe het nu eigenlijk zat met het onderzoek naar de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin zijn vroegere aanklager, het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. werd genoemd (en waarvan in oktober 2006 een afschrift aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen werd gegeven), antwoordde de man geirriteerd dat het 'onderzoek in deze zaak lopende was'.

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij zich door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven in Brussel liet 'manipuleren', waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij al jarenlang acties voerde en dat al lang voor dat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven naar Brussel verhuisde.

De man vond dat Marcel Vervloesem 'onbetamelijk' was geweest in zijn brief over Minister Dewael en de 'supergevangenis voor de allergevaarlijksten' die op de blog 'Rechten van Gevangenen' werd gepubliceerd.

Verder vroeg de man aan Marcel Vervloesem waarom hij bleef protesteren terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'. De man dreigde Marcel Vervloesem ermee dat men 'nog een heel stuk verder zou gaan' indien hij niet met zijn activiteiten en het opvragen van dossierstukken zou stoppen. Marcel Vervloesem antwoordde hem daarop dat het proces en de verdachtmakingen tegen hem 10 jaar geduurd hadden en dat hij nu wilde dat de zaken rechtgezet werden.

Op 5.2.2008 besloot het hof van beroep te Antwerpen om, zonder rekening te houden met de door de advocaten van Marcel Vervloesem ter zitting neergelegde overtuigingstukken en zonder de resultaten van het onderzoek naar de verdwenen stukken van de Hoge Raad voor de Justitie af te wachten, Marcel Vervloesem tot 4 jaar effectieve gevangenisstraf te veroordelen.

Dit gebeurde dus op basis van een onvolledig dossier en zonder rekening te houden met de rechten van de verdachte.

Men kan zich afvragen waarom er in België langdurige politieke schijnprocessen gevoerd worden. Waarom pakt men de mensen niet rechtstreeks op en sluit men hen zonder recht op verdediging en zonder vorm van proces in één van de 'supergevangenissen' op ? Dat is niet alleen kostenbesparend maar men werkt er ook de gerechtelijke achterstand mee weg.

In de hoop, geachte heer minister, dat U opdracht geeft om onze klachten te onderzoeken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
02 537 49 97
(Ondernemingsnummer: 443 439 537)


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

In 1990 wees rechter G. Van Craen de genaamde Wilfried Dekkers die in 1989 door de vzw Werkgroep Morkhoven bij de akties rond de isoleercellen in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels het 'Niemandskind' werd genoemd, aan een zekere Alfred P. toe. Een maand later werd deze Alfred P. aangeklaagd wegens zedenfeiten met Wilfried D. Toen Alfred P. werd gearresteerd schreven de kranten dat de 'schandaalschreeuwer die samen met de vzw Werkgroep Morkhoven actie voerde rond het kinderziekenhuis, een kindermisbruiker was en dat heel de actie van de vzw Werkgroep Morkhoven op verzinsels was gebaseerd'.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 01-05-08

Gijzeling met boos opzet De zaak Vervloesem staat niet alleen. Ook in Nederland zijn er gevallen bekend van mensen die men op alle mogelijke manieren het spreekrecht wil ontnemen en waarbij men middelen aanwendt die men enkel in een politiestaat mogelijk achtte.

------

Op 9 november acht uur 's morgens vielen politie, deurwaarder en hulpofficier van Justitie binnen in de woning van Ir. R.A.A. Rietveld in Erm en arresteerden hem zonder opgaaf van reden. Er schijnt op 6 oktober in Alkmaar (het grote vijandenkamp van Rietveld) een rechtszaak geweest te zijn (waarvan hij niets wist) en hij bij verstek veroordeeld werd, op grond waarvan hij nu in de boeien is geslagen en afgevoerd. Ook zijn auto blijkt weggevoerd te zijn, zonder opgaaf van reden. Zijn dochtertje van 13 jaar bleef hulpeloos en geschokt achter en belde de redactie van de SDN om hulp. Op 10 november om 9.40 uur bleek dat alle telefoonnummers waren geblokkeerd, zodat geen contact met de familie kan worden opgenomen. Iedereen die de website van Rietveld volgt, zal snappen dat het gevecht om recht een smerige strijd is die de belangen van het systeem en het grootkapitaal moet beschermen.

Bij een poging om informatie te verkrijgen over het hoe en waarom is iemand naar het Huis van Bewaring De Grittenborgh in Hoogeveen gegaan om ter plaatse te informeren naar de heer Rietveld. Bij de balie van de gevangenis verklaarde men dat Rietveld niemand wilde spreken, wat een aperte leugen is. Justitie probeert met alle middelen elk contact te blokkeren en dat blijkt ondermeer uit het feit dat alle telefoonnummers plotseling als niet-bestaand worden weergegeven wanneer je probeert te bellen. Ook het huisnummer naar zijn familie die achterbleef is afgesloten. De pers - ook de SDN - heeft een grote verantwoordelijkheid om misbruik van macht en boze opzet van met name door politie en Justitie en de rechterlijke macht zelf te ontmaskeren, aldus Rietveld.

Om 11 uur 45 belde de heer Rietveld vanuit de Grittenborgh naar de redactie van de SDN die toevallig met een Skype-verbinding via het internet in contact was gekomen met de dochter van Rietveld en haar (gescheiden) moeder die naar de door Justitie alleen achtergelaten dochter was gekomen. De emoties bij zijn dochter en ex-partner waren heftig, want zoiets komt aan als een mokerslag. Als Parkinson-patiënt begon hij met te melden dat hij een lichte beroerte of 'Tia' gekregen had en dat hij daarom wat vreemd sprak, omdat zijn mond scheef hing. Ondanks het gevaar voor zijn leven, door een zwaardere aanval, is hij niet overgebracht naar het ziekenhuis. De reden van gijzeling is niet duidelijk, hoewel zijn vorige advocaat het vermoeden uitsprak dat die gijzeling gebaseerd kon zijn op de uitspraak van de kantonrechter in Alkmaar, nadat aan hem in Amsterdam bij het hogerberoep een dwangsom van 100.000 euro was opgelegd. Raadgevers adviseren Rietveld om direct in verzet te gaan, zodat de zitting opnieuw moet worden gehouden en de gijzeling onmiddellijk gestopt wordt in afwachting van een nieuw vonnis met mogelijke dreiging van gijzeling.

Op 11 november om 9.15 uur bleek dat bij navraag bij de arts (Prof. Wolters van de VU) er nog geen contact was opgenomen over de medische aspecten van zijn Parkinson-patiënt die hij al 15 jaar behandelt. De directie van de Grittenborgh is hierin ernstig nalatig, omdat direct levensgevaar dreigt wanneer een twee attack over de eerste hersenaandoening heenkomt. De directie en het Openbaar Ministerie zijn direct verantwoordelijk voor het eventuele overlijden van de heer Rietveld tijdens zijn gijzeling. Van het Schipholdrama lijkt ook hier weer niets geleerd.

Rietveld belde de redactie van de SDN omstreeks 15.40 even op om te zeggen dat hij niet zwichtte voor de chantage met de gijzeling en dat hij weigerde ook maar iets van zijn website te verwijderen. Hij zei ook dat hij het advies van zijn adviseur had opgevolgd door in verzet te gaan tegen de gijzeling, omdat hij op geen enkele wijze op de hoogte was gesteld van enige betekening van het vonnis door het Gerechtshof in Amsterdam, noch van het lopen van een kortgeding op 6 oktober 2005 in Alkmaar, noch van een dwangbevel om daaraan te voldoen. (De tekst van de betekening geeft overigens duidelijk aan dat de heer Rietveld van niets wist of kon weten). Hieruit volgt direct dat de gijzeling sowieso onwettig is. De rechtbank in Alkmaar is per fax op 11 november 2005 rond 16.30 uur (voor zover bekend) door de directie van de Grittenborgh in kennis gesteld van het verzet. De wet schrijft in deze voor dat de gijzeling met onmiddellijke ingang beëindigd moet worden in afwachting van een nieuw procedure, waarbij de gedaagde dan in persoon aanwezig zal zijn en deze op de hoogte is van de eisen en het daaruit volgende vonnis.


Goelag Archipel nu ook in Nederland ?

Maandag 14 november meldde Rietveld via collect-call dat de advocaat die hem wilde bijstaan woedend de inrichting had verlaten zonder met haar cliënt te hebben gesproken, omdat zij bij de veiligheidsscanner haar schoenen moest uitdoen. Zij weigerde dat pertinent, en terecht o.i. Diezelfde middag kwam vanuit een andere hulporganisatie een tweede advocaat om Rietveld te bezoeken, maar ook hij verliet de Grittenborgh volkomen verbijsterd, omdat hij niet alleen zijn schoenen maar ook zijn sokken moest uittrekken om de veiligheidsscanner te kunnen passeren. Hierover is inmiddels een klachtbrief ingediend. De neerbuigende brutaliteit en schoffering van deze 'regeling' die misschien voor de zwaarste criminelen zou mogen gelden, blokkeert effectief de toegang van de advocaat tot een cliënt en zijn verdediging tegen misbruik van macht.

De vraag is hoe de Tweede Kamer hierop gaat reageren, want dit gaat echt alle perken te buiten. Rietveld is overigens geen crimineel, maar alleen weigerachtig om zijn publicaties over gezwendel bij de advocatuur en rechtspraak aan de orde te stellen op internet, aldus Rietveld. De smoes dat ze hem niet konden vinden om de deurwaarder te laten te betekenen, is niets anders dan een leugen met boze opzet, omdat president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam (waar het hogerberoep liep in die zaak) wel 26 brieven met ontvangsbevestiging en antwoord naar het adres van Rietveld heeft gestuurd die allemaal keurig aankwamen. De enige die Rietveld niet kon vinden, ondanks de mails en faxen die hij naar de advocaat van de tegenpartij had gestuurd, was mr. A.P. Maes. Boos opzet en 'misbruik van recht' is hier zeker en bewijsbaar aan de orde.


P.s. Het aanzien van de rechtspleging, c.q. de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied, dus ook die van Ir. R.A.A. Rietveld, vereist dat er volstrekte helderheid komt over de vraag wie als voorzieningenrechter ondeugdelijk heeft gefunctioneerd. Vreemd is ook dat de niet-bestaande besloten vennootschappen domicilie kiezen in Hoogeveen ter gemeentesecretarie. Hoe kan dat? Op het moment van de uitspraak in Alkmaar op 6 okt 2005 was niet domicilie in Hoogeveen gekozen. Het vonnis is dan sowieso nietig. Zie art. 262 sub-a Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering. Rietveld moet direct vrijgelaten. Het wordt hoog tijd dat de Code Napoléon in ere wordt hersteld wegens schending van de openbaarheid door Justitie en Rechterlijke Macht.


(Berichten op deze blog moeten blijkbaar tweemaal gepubliceerd worden vooraleer men ze kan lezen. Liggen de onderwerpen misschien te gevoelig voor bepaalde overheden ? )

Gepost door: Jaapjejaap | 01-05-08

Tinny Mast: foto verdwijnt opnieuw - kinderpornozaak Zandvoort moet toegedekt blijven
Vandaag op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ ('Kinderpornozaak Zandvoort'):


Foto: Jan Boeykens en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven met Tiny Mast, moeder van de vermoorde Kim en Ken, aan de Vrije Universiteit Brussel.

23.5.2008 - De foto verdwijnt, zoals de foto waarop de eerste Herentalse gemeenteraadszitting te zien is waaraan het sp.a-gemeenteraadslid Victor V. deelnam, regelmatig van het scherm. Over Victor V. die als eerste naar de Gazet van Antwerpen liep om te vertellen dat hij 20 jaar geleden zogenaamd door Morkhoven-activist Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werd, bestaan er immers zo'n 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarover de pers natuurlijk niets zegt.
Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens stapte in oktober 2006 met de lijst processen-verbaals naar procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen die er blijkbaar niets mee deed. De lijst is waarschijnlijk weggestoken in het geheime dossier B280/89 waarin zich -naast de gevoelige documenten inzake de acties van de vzw Werkgroep Morkhoven rond de isoleercellen van het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels- vermoedelijk ook de 7 cd-roms met kinderporno bevinden die het Belgische Koningshuis door de gewezen justitieminister Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Dekkers had laten afgeven.
Het dossier B280/89 was noch voor Marcel Vervloesem, noch voor zijn advocaten ter inzage alhoewel de stukken die zich erin bevinden, deel uitmaken van zijn strafdossier. Alleen op basis van dit gegeven zou het hof van cassatie te Brussel het vonnis van het hof van beroep van Antwerpen op 24 juni 2008 nietig moeten verklaren, maar ja, hoe 'onafhankelijk' zijn de hoogste rechters in dit land nog als zij hun collega's op de vingers moeten tikken ?
Enkele weken geleden vroeg Vervloesem aan de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois die het enkele dagen geleden nog op een grootsprakerige manier over de 'fundamenten van onze rechtsstaat' had, om inzage en kopijname van dit dossier. Hij wacht nog altijd op diens toestemming die natuurlijk juist na de uitspraak van het hof van cassatie op 24 juni 2008 zal gegeven worden. (lees ook onze bijgevoegde commentaar 'Tinny Mast: foto verdwijnt van het scherm')

-------------------------------------------------------------------

23/05/2008 11:02

In het verleden had de Werkgroep Morkhoven voortdurend problemen met haar MSN-nieuwsgroepen waarvan geregeld foto's en teksten verdwenen. Dat was ook het geval met de MSN-nieuwsgroep van Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de Werkgroep Morkhoven.

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd tijdens zijn proces te Turnhout, herhaaldelijk door de Herentalse politie omtrent de publicaties op de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven ondervraagd. Dat gebeurde meestal juist voor een rechtszitting en was ongetwijfeld bedoeld om hem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen.

In 2007 verdween de MSN-nieuwsgroep van Morkhoven-activiste Prinses de Croÿ dan plotseling van het Internet.
Het franstalige Microsoft Support Team wist te vertellen dat de groep 'waarschijnlijk tengevolge van een technische fout van de beheerder, definitief verloren was gegaan'.
Het Nederlandse Mocrosoft Support Team kwam met een heel ander verhaal af en sprak over een 'onderzoek'.
'In afwachting van de resultaten van dit onderzoek zal de MSN-nieuwsgroep vernietigd worden. Ze zal in geen geval worden teruggeplaatst', aldus het Nederlandse Microsoft Team dat enkele weken geleden wist mede te delen dat de MSN-groep 'nergens in haar systeem terug te vinden was'.
Enkele maanden later werd Prinses de Croÿ door de politie van Sint-Gillis verhoord omtrent de publicaties op haar MSN-nieuwsgroep en op de MSN-nieuwsgroep 'Woonbeleid'.
De Prinses werd daarbij op een agressieve wijze uitgehoord omtrent de Werkgroep Morkhoven.

Het doen verdwijnen van de foto van Tinny Mast in gezelschap van een toen erg verzwakte maar stralende Marcel Vervloesem, heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat de Belgische pers en justitie Marcel Vervloesem gedurende 10 jaar lang aan de schandpaal nagelden. Ze noemden hem daarbij een 'kindermisbruiker' en 'geesteszieke' en vonden dit, tesamen met het leegroven van Vervloesem's strafdossier, de beste wijze om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen.
Helaas zijn er steeds meer en meer mensen die dit bedrog beginnen door te krijgen en de Belgische pers en justitie zijn er niet direct happig op om toe te geven dat zij inderdaad gefraudeerd hebben. Vandaar al deze problemen.

Gisteren publiceerden we onder een artikel met een foto van Tinny Mast op de blog 'Slachtoffers justitie' ook nog het volgende commentaartje:


Tinny Mast - 22-05-2008, 16:47:05

De Gazet van Antwerpen publiceert wel eens af en toe een positief artikeltje over Tinny Mast maar vergeet erbij te vertellen dat ze, op het moment dat de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws was, één van de eerste kranten was om Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven door het slijk te halen.

Gedurende 10 jaar lang zou zij Marcel Vervloesem aan de schandpaal nagelen terwijl zij de kinderpornozaak Zandvoort en de zedenzaak rond het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid in de doofpot stopte.

Gazet van Antwerpen speelde met haar zusterkrant Het Belang van Limburg ook al een vuile rol ten tijde van de acties van de Werkgroep Morkhoven rond de isoleercellen in het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels.

Ook toen kwam zij met het verhaal af dat een 'medewerker van de Werkgroep Morkhoven (die helemaal geen medewerker was) zedenfeiten met minderjarigen had gepleegd.

De Gazet van Antwerpen die sterk gelieerd is met de Antwerpse justitie is gespecialiseerd in de criminalisering van actiegroepen. Men zou bijna kunnen stellen dat haar journalisten voor de Belgische Staatsveiligheid werken...

------

Tinny Mast: "4 januari dag van verdwenen en vermoorde kinderen"


Precies elf jaar geleden verdwenen Kim en Ken in Antwerpen. Daarom organiseerde hun moeder Tinny Mast dinsdagavond een fakkelwake aan het Asiadok.

Daar werd meteen een oproep gedaan om 4 januari als 'Dag van de verdwenen en vermoorde kinderen' uit te roepen.

Zo'n 100-tal sympathisanten, vrienden en familie kwamen samen aan het Asiadok waar Tinny Mast jaren geleden een kleine gedenksteen liet plaatsen. Vandaag is het elf jaar geleden dat Ken en zijn zus Kim ontvoerd werden. Het meisje werd ruim een maand later teruggevonden in het Asiadok. Van Ken is er nog steeds geen spoor.

Het gerechtelijk onderzoek in deze zaak is nog altijd lopende. De raadsvrouw van de moeder, Zohra Othman, zegt dat ze samen met Tinny Mast zal blijven zoeken naar de waarheid. "Het is zoeken naar een speld in een hooiberg", weet Othman. "Hoe meer tijd erover gaat, hoe moeilijker en hoe groter de berg zal worden. Maar we blijven zoeken tot Ken is gevonden en totdat men weet wie de dader was."

www.gva.be - 6.1.05

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 23-05-08

De commentaren zijn gesloten.