23-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (5)


Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven wacht al meer dan een jaar op de dagvaarding van de genaamde Eddy Bellens

ErikEddyBellens.18.10.06TurTijdens het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft het gerecht van Turnhout bijna alle bestaande wetten en regels overtreden.

In februari 2007 liet Marcel Vervloesem de genaamde Eddy Bellens uit Morkhoven via een deurwaardersexploot, gericht aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, dagvaarden.

Eddy Bellens die goed bevriend is met de aanklagers voor wiens klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 (na tien jaar door het slijk te zijn gehaald) werd vrijgesproken, verklaarde na het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem door de rechter te Turnhout kreeg opgelegd, in een zogenaamd interview met de Gazet van Antwerpen immers dat zijn vader voor 60.000 BF door Marcel Vervloesem werd opgelicht.
Marcel Vervloesem werd voor deze beschuldigingen echter zowel door de correctionele rechtbank te Turnhout als het hof van beroep te Antwerpen vrijgesproken.
Dat gebeurde reeds op 19 juni 1992 (door Rechter Cortleven van de correctionele rechtbank van Turnhout) en op 30.1.1997 (door rechter Van Gelderen van het Hof van Beroep te Antwerpen).

Mter Dominique Defrance, de advocaat die gedurende de voorbije jaren instond voor de verdediging van Marcel Vervloesem, stuurde een brief naar de voorzitter van de griffie van het gerecht te Turnhout waarin hij vroeg om de zittingsdag in de zaak Bellens te bepalen. Hij ontving een schrijven van de griffie waarin hem werd medegedeeld dat de zittingsdatum 'vanwege het gerechtelijk verlof naar een latere datum werd verschoven'.

Omdat er geen gevolg werd gegeven aan de dagvaarding schreef Marcel Vervloesem na enkele maanden naar de Voorzitter van de Rechtbank te Turnhout.
Als antwoord op zijn schrijven, ontving hij op 25.9.2007 van het Hoofd van de dienst der griffie een brief waarin stond dat er 'nog geen besluiten door zijn advocaat ter griffie werden neergelegd en dat de zaak dus niet behandeld kon worden'.
Mter Defrance reageerde daarop door te stellen dat er geen besluiten nodig waren omdat alles in de dagvaarding stond vermeld.

Door dit voortdurende kat- en muisspelletje wacht Marcel Vervloesem intussen al meer dan een jaar op de behandeling van deze zaak.

Het begint er meer en meer op te lijken dat het gerecht van Turnhout Marcel Vervloesem het 'spreekverbod met de pers' speciaal oplegde om ervoor te zorgen dat hij via de pers opnieuw kon beschuldigd worden. Zo'n spreekverbod met de pers is ook wel erg handig als men wil vermijden dat iemand zich voor zijn proces in hoger beroep via de pers over de werking van het gerecht gaat beklagen en daarbij openlijk getuigt over gestolen dossierstukken en dagvaardingen die niet worden uitgevoerd.

Normaal gezien zou de Minister van Justitie tegen dergelijke wanpraktijken binnen justitie moeten optreden maar in tegenstelling tot in Nederland verschuilt de Belgische minister van justitie zich voortdurend achter de 'scheiding der machten' om zijn politieke verantwoordelijkheid als justitieminister te ontlopen. Dat maakt dat binnen de Belgische justitie alles mogelijk is en de rechten van de verdediging er systematisch worden geschonden.
Het Belgische justitiebeleid maakt het mogelijk dat men een actievoerder jarenlang vals kan aanklagen zonder dat men moet vrezen om voor zijn valse klachten vervolgd te worden. Politieke schijnprocessen waarbij men zelfs de ontlastende getuigenissen en dossierstukken van de beklaagde doet verdwijnen of in aparte mapjes steekt, zijn in België dan ook eerder regel dan uitzondering en het wordt tijd dat de Belgische Staat voor dit soort van criminele praktijken door internationale gerechtelijke instanties terecht gewezen wordt.

We spreken nu vooral over Marcel Vervloesem maar hoeveel mensen zijn er nog het slachtoffer geworden van de Belgische justitie en zitten misschien al jarenlang onschuldig in de gevangenis ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@gmail.com
(de mailbox van werkgroep_morkhoven@hotmail.com is al meer dan een maand gesloten zonder dat Microsoft de problemen kan oplossen)
Registratienummer: 443.439.557

------------

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Foto: Gerecht Turnhout - Eddy Bellens (rechts) in gesprek met een buurman van Marcel Vervloesem. Deze buurman diende destijds men zijn zoontje Nick een klacht in bij de politie van Herentals wegens zedenfeiten door het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in 1998 organiseerde. De politie nam deze klacht blijkbaar niet ernstig en wist na een 8 uren durende ondervraging van Nick de klacht om te buigen in een klacht inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem'. Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven dienden hiervoor een klacht in bij het Comité P, het parlementair orgaan dat moet toezien op de werking van de politiediensten. Het rapport van deze klacht werd door het gerecht van Turnhout echter uit het strafdossier gehaald waardoor Marcel Vervloesem zowel door de correctionele rechtbank te Turnhout als door het hof van beroep te Antwerpen op basis van een onvolledig dossier veroordeeld werd. Op 21.4.2008 vroeg Marcel Vervloesem op het hof van cassatie te Brussel dat op 24 juni 2008 uitspraak moet doen in zijn zaak, om inzage in zijn dossier. Ook daar bleken de verslagen van het Comité P en tal van andere documenten niet in het dossier te zitten.
Er zijn nog andere zaken waarvoor de vzw Werkgroep Morkhoven ondermeer justitieminister Vandeurzen (CD&V) gaat contacteren. In oktober 2006 legde ik als Morkhoven-voorzitter immers een lijst met 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen in verband met het sp.a-gemeenteraadslid Victor V., op het bureau van procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen neer. Bij mijn weten werd er echter geen enkel gevolg aan deze zaak gegeven en Victor V. zetelt thans in de Herentalse politieraad. Gaf procureur-generaal Christine Dekkers misschien geen opdracht om deze zaak te laten onderzoeken omdat zij verantwoordelijk is voor het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal die de vzw destijds aan Z.M. de Koning bezorgde en die door kamerlid en ex-justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de procureur-generaal werden afgegeven, op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen blijken te zijn ?

11:09 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

'We zijn niet geïnteresseerd in de schuld of onschuld van meneer Vervloesem'

Geachte,

Graag zouden wij, De Zondag, voorzitter Jan Boeykens interviewen over de huidige werking van vzw Werkgroep Morkhoven. In dit verband zijn we niet geïnteresseerd in de schuld of onschuld van meneer Vervloesem, noch in klachten of steunbetuigingen aan het adres van de vzw. We willen het in het artikel graag hebben over de feitelijke werking.

Wat ons dus vooral interesseert is:
- de werking van de vzw wordt verdergezet, worden er momenteel onderzoeken naar vermeende pedofiliezaken gevoerd?
- hoe gaat de vzw hierbij tewerk? Hoeveel vrijwilligers zetten zich hiervoor in?
- Wat gebeurt er met concrete onderzoeksresultaten? Publiceert u die op internet of stapt u daarmee naar het gerecht?

Kunnen wij een afspraak maken voor een (telefonisch) interview? We gaan akkoord om u het uitgeschreven interview ter goedkeuring door te mailen voor publicatie.

Hopend op een positief antwoord,
Vriendelijke groeten,

Marijn Follebout
Roularta Media Group
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

--------------------------------------------------------------------

From: Jan Boeykens - werkgroepmorkhoven@gmail.com
Date: 23 apr. 2008 21:34
Subject: Re: Artikel rond werking vzw
To: Marijn.Follebout@roularta.be

Marijn Follebout
Roularta Media Group
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Geachte Mevrouw Follebout,

Betreft: uw uitnodiging voor een interview met De Zondag

Als antwoord op uw uitnodiging kan ik u mededelen dat de onderzoeken van de vzw Werkgroep Morkhoven in verband met de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en aanverwante dossiers nog volop lopende zijn. Dit gebeurt in samenwerking met buitenlandse instanties en organisaties die de doofpotpolitiek van de Belgische overheid in deze zaken ten zeerste betreuren en niet kunnen begrijpen waarom de Belgische overheid zo weinig geeft om de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort.

Over de resultaten van deze onderzoeken wenst de vzw Werkgroep Morkhoven echter niets in België bekend te maken omdat het na tien jaar duidelijk is dat de Belgische Staat geen enkele opheldering wenst en zelfs criminele praktijken aanwendt om de zaken in de doofpot te steken.

Momenteel worden er een aantal buitenlandse documentaires voorbereid waarbij Marcel Vervloesem wél aan het woord mag komen. In tegenstelling tot de Belgische media hebben de buitenlandse media immers wel vertrouwen in de vzw Werkgroep Morkhoven en haar onderzoeker en woordvoerder Marcel Vervloesem. Vandaar dat er ook steeds meer en meer artikels in het buitenland verschijnen die een doorn in het oog zijn van de Belgische overheid.

In tegenstelling tot de Belgische pers ook die blijkbaar opdracht heeft gekregen om over bepaalde zaken te zwijgen, kan geen enkele buitenlandse journalist begrijpen hoe het mogelijk is geweest dat de cd-roms met kinderpornomateriaal die de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis overmaakte en die door ex-justitieminister Tony Van Parys aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen voor onderzoek werden overgemaakt, op het hof van beroep gestolen werden. Heel wat buitenlandse journalisten vragen zich ook af waarom bijna alle ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen zijn en waarom de Belgische justitieminister deze gang van zaken normaal vindt.

Alhoewel de vzw Werkgroep Morkhoven op de Belgische pers al lang niet meer hoeft te rekenen, is de Belgische burger zich goed bewust van wat er scheef loopt op gebied van de bestrijding van kindermisbruiken en verdwijningen. Heel wat burgers lezen niet alleen de nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die al wekenlang verspreid worden en die op een gedetailleerde en ontegensprekelijke manier de onschuld van Marcel Vervloesem aantonen maar kopen ook wel eens een buitenlandse krant.
In de Daily News vandaag stond een verklaring van de woordvoerder van de ouders McCann afgedrukt. Het betreft hier een strafrechterlijke klacht die in naam van alle ontvoerde kinderen tegen de Portugese politie bij het Hof voor de Rechten van de Mens zal worden ingediend.

Indien u, zoals de vzw Werkgroep Morkhoven, geinteresseerd moest zijn in de frauduleuse manier waarop de Belgische justitie onschuldige Belgische burgers achter de tralies doet belanden, dan zou u er goed aan doen om de blog over de rechten van de gevangenen (http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/) eens te bezoeken.
Ook in onze nieuwsbrieven komen de wanpraktijken binnen ons Belgische gerechtssysteem en de rechteloosheid van de verdachten in ons land ruim aan bod.
In onze volgende nieuwsbrief zal er bijvoorbeeld gesproken worden over ons bezoek van 21.4.2008 aan het hof van cassatie te Brussel.
Bij de inzage van zijn dossier op het hof van cassatie stelde Marcel Vervloesem namelijk vast dat tal van documenten nog steeds niet aan het strafdossier werden toegevoegd terwijl het hof van cassatie op 24 juni 2008 uitspraak moet doen in zijn zaak.
Alle rapporten van het Comité P dat de werking van de politiediensten moet controleren en het administratieve juridische dossier te Antwerpen waarin men sinds 1987 alle gevoelige informatie in verband met de vzw Werkgroep Morkhoven wegbergt, blijken nog steeds te ontbreken. Ook tal van andere dossierstukken ontbreken.
Grappig is dat Marcel Vervloesem op een bepaald moment vaststelde dat de rechters van de 14de kamer van het hof van beroep te Antwerpen niet eens de moeite hadden gedaan om de door zijn advocaten neergelegde dossiers met bewijsstukken te lezen. Hij kon dat zien omdat één van zijn advocaten hem gevraagd gehad om een inventaris van de neergelegde stukken op te maken. Om de bladzijdennummering van de door zijn advocaat neergelegde dossiers te corrigeren, had Marcel Vervloesem tippex gebruikt. Welnu, de bladzijden bleken door de tippex nog aan elkaar te kleven. Dat was niet mogelijk geweest indien de rechters van het hof van beroep het dossier hadden bekeken.

Alhoewel u mij laat verstaan dat u alleen maar geinteresseerd bent in de interne werking van de vzw Werkgroep Morkhoven en het al of niet doorspelen van informatie aan justitie, vraag ik mij af hoeveel burgers in België het slachtoffer zijn geworden van frauduleuse praktijken van justitie.
Ik hoop dat De Zondag daar vroeg of laat eens een artikel aan zal wijden.

U zal inmiddels waarschijnlijk al wel begrepen hebben, dat gezien de beperkte interesse van De Zondag, er voorlopig geen sprake kan zijn van een interview.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Registratienummer: 443.439.557

PS. Indien u ons de nodige postzegels toestuurt, zenden wij u een exemplaar van onze nieuwsbrief.

-----

Roularta is een mediaconcern dat ondermeer voor 50% participeert in de Vlaamse Media Maatschappij. Het is de Vlaamse Media Maatschappij (VTM) geweest die in 1998 de verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' door Marcel Vervloesem de wereld instuurde waardoor de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot kon gestopt worden. VTM beriep zich bij haar reportage op de getuigenissen van een tiental criminelen die -volgens de verklaring van een door de rechter-voorzitter Van Craen van het hof van beroep in Antwerpen 'geloofwaardig' genoemde getuige- door het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. voor hun klachten tegen Marcel Vervloesem betaald werden.
Over Victor V. bestaan er zo'n 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die nooit onderzocht werden terwijl procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen in oktober 2006 een lijst van deze processen-verbaals kreeg overgemaakt.
Victor V. zetelt thans in de Herentalse politieraad.
Procureur-generaal Christine Dekkers die eigenlijk antwoord zou moeten geven op de vraag wie de cd-roms met kinderporno op het hof van beroep in Antwerpen heeft gestolen, ging intussen op pensioen.

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Gepost door: Jan Boeykens | 24-04-08

Belgische justitie: Barry Mieremet en de kinderpornozaak Zandvoort [i]From: Morkhoven
Sent: Saturday, April 26, 2008 1:52:40 PM
To: kinderrechtenhuis.vzw@pandora.be; redactie@belga.be; kinderrechten@vlaamsparlement.be; antwerpen@belga.be; radionieuws@vrt.be; krw.koepel@kinderrechtswinkel.be; antwerps.pershuis@pandora.be; antwerpen@streekkrant.be; antwerpen@radiocontact.be; georgette.vanmuylem@ibz.fgov.be; guy.swennen@skynet.be; schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be; silvan.declerq@ibz.fgov.be; sarah.raman@e-gov.be; wim.pote@vrt.be; wim.wilri@persgroep.be; wluyckx@concentra.be; wpauwels@europarl.eu.int; rbaeten@europarl.eu.int; hoofdredactie@demorgen.be; herman.vanrompuy@dekamer.be; hubert.brouns@vlaamsparlement.be; fractie.cdenv@vlaamsparlement.be; fbrepoels@europarl.eu.int; jhuygh@senaat.cdenv.be; johan.vandelanotte@s-p-a.be; werkgroepmorkhoven@gmail.com; vermist@tros.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@nu.nl; redactie@parool.nl; redactie-i@telegraaf.nl; nrc@nrc.nl
Bcc: justitiehuis.mechelen@just.fgov.be; justitiehuis.leuven@just.fgov.be; justitiehuis.ieper@just.fgov.be; justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be; justitiehuis.brussel@just.fgov.be; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@ebi.nl; voorlichtingrechtbank@sgrarr.drp.minjus.nl; childpornography@fedpol.be; chris.denijs@vrt.be; comite@comitep.be; contact@gpj.be; danny.pieters@dekamer.be


De Belgische justitie vervolgt liever onschuldige actievoerders dan zware misdadigers en kindermisbruikers


Actievoerder Marcel Vervloesem werd door de Turnhoutse justitie 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' door het slijk gehaald. Men baseerde zich daarbij op valse verklaringen van personen die naast hun betrokkenheid bij diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen enz. verschillende zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op hun naam hebben staan.
Men vervolgde Vervloesem ook voor het 'bezit van kinderporno'. Dat sloeg op het kinderpornomateriaal van de kinderpornozaak Zandvoort dat door Vervloesem, in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven, voor onderzoek aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) en de Turnhoutse justitie werd afgegeven.
De Turnhoutse justitie deed echter niets met het materiaal. De -volgens het rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes werden nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten en kindermisbruikers werden nooit opgespoord en vervolgd. Misschien kwam dat omdat er ook een franse jeugdrechter onder de kindermisbruikers zat die men via een valse verklaring van gerechtelijk inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) wist te beschermen.
De Turnhoutse justitie was er zelfs niet vies van om dossierstukken en dossiers die de onschuld van Vervloesem aantoonden, te doen verdwijnen.

Het is dus niet verwonderlijk dat de Turnhoutse justitie 'door een juridisch foutje' de monsterzaak tegen de zware Nederlandse misdadiger Barry Mieremet en zijn kompanen op de lange baan wist te schuiven en dat de rechter in Turnhout zich zelfs 'onbevoegd' verklaarde.

-------------------------------

Zoon Mieremet voor de rechter

18 jan 2008
Zo vader, zo zoon, ook in onderwereld

AMSTERDAM - De zoon van de geliquideerde topcrimineel John Mieremet, de 25-jarige Barry, treedt in de voetsporen van zijn vader.

De in België wonende Mieremet junior is opgepakt, omdat hij een gewelddadige criminele organisatie zou leiden.

Met zestien medeverdachten uit de grensstreek is Barry opgepakt in een café in het dorp Paal, waar de misdaadgroep vergaderde. Mieremet is één van de acht hoofdverdachten die nog vastzitten. Hij droeg bij zijn arrestatie een vuurwapen.

De groep wordt verdacht van een paar grote diefstallen. Ook zou de groep zich schuldig hebben gemaakt aan afpersing, gijzeling, geweld en witwassen. ,,Deze arrestaties betekenen een zware slag voor de georganiseerde misdaad,’’ stelt justitie in Turnhout.

De politie kwam de organisatie op het spoor in een onderzoek naar diefstal van vrachtladingen. In de Antwerpse haven waren een lading jassen en een lading koelkasten gestolen, in Oud-Turnhout ging het om een vracht porselein. Die laatste diefstal brak de groep op.

Een rechercheteam vond in een loods in Geel vorige week vrijwel de hele gestolen partij porselein, goed voor zo'n 110.000 euro. De organisatie bleek voor maandag een vergadering te hebben gepland in een zaal van het café in Paal. Daar pakte een politiemacht veertien verdachten op, diezelfde avond volgden nog drie anderen.

De recherche deed huiszoeking in een reeks panden, waaronder de woningen en bedrijven van Barry Mieremet in Neerpelt en Overpelt. Negen voertuigen, twee wapens en 'een aanzienlijke som' geld zijn in beslag genomen. Behalve Barry Mieremet is nog een bekende Belgische handelaar in xtc onder de arrestanten.

Barry Mieremet heeft het niet van een vreemde. Zijn vader John groeide in de jaren ’90 uit tot een gevreesde verschijning in de Amsterdamse onderwereld. Mieremet senior werd rijk met drugshandel en zou zich later ook schuldig hebben gemaakt aan het afpersen van vermogende vastgoedhandelaren. Een paar jaar geleden verhuisde Mieremet naar Thailand, omdat de grond hem hier te heet onder de voeten werd. Tevergeefs: op 2 november 2005 werd hij er geliquideerd.

De aanhouding van Mieremet junior, die al langer in verband werd gebracht met criminele activiteiten, toont opnieuw aan dat ook in de onderwereld families soms generaties lang in dezelfde branche blijven hangen. Van de generatie criminelen die in de jaren ’80 en ’90 miljoenen vergaarden, zijn inmiddels diverse telgen in hun vaders voetsporen getreden.

Het blijkt vaker dat in bepaalde families criminele activiteiten van vader op zoon gaan. Vele vergaarde Hasj miljoenen, vaak thans belegd in bijvoorbeeld vastgoed, lijken in handen van de opvolgende generatie. Bekende voorbeelden zijn Greg Remmers en zijn zonen Jesse en Andy Remmers, en de zoon van Gijs van Dam, van Dam jr. De zonen van Greg zitten achter de tralies, die van Gijs heeft na eerst in een rolstoel te zijn geschoten, uiteindelijk door een daaropvolgende aanslag het leven gelaten.

Van Barry was al bekend dat hij samen met de weduwe van zijn vader, Ria Eelzak, meer dan 23 miljoen euro beheerde in het beleggingsvehikel California Properties BV. Dat hij volgens de Belgische politie leiding geeft aan criminele organisatie, komt volgens de diverse media niet als een verrassing.

Ingewijden menen zelfs dat Barry al jaren geleden in de voetsporen van zijn vader is getreden en daarbij dezelfde manier van werken erop na zou houden. De Belgische beschuldigingen aan het adres van Barry komen dan behoorlijk overeen met hetgeen zijn vader werd verweten: afpersing, gijzeling, geweld en witwassen. “Deze arrestaties betekenen een zware slag voor de georganiseerde misdaad,’’ stelt justitie in Turnhout.

-----------------------------------------


Monsterzaak-Mieremet op lange baan geschoven

TURNHOUT - Door een juridisch foutje wordt de monsterzaak tegen Barry Mieremet (27) en zijn kompanen op de lange baan geschoven. De rechter in Turnhout verklaarde zich gisteren onbevoegd.

De rechter besliste vorige week in januari nog vier dagen vrij te maken voor het proces tegen de dertienkoppige criminele bende. Die ingreep is een maat voor niets gebleken. In de dagvaarding was een foutje geslopen. Voor een van de tenlasteleggingen is enkel het Hof van Assisen bevoegd.

Dat betekent dat de raadkamer de zaak niet had mogen verwijzen naar de correctionele rechtbank. Het Hof van Cassatie moet de verwijzing eerst verbreken. Nadien kan de dagvaarding worden aangepast. Drie kopstukken van de bende -Barry Mieremet uit Neerpelt, Franciscus B. (54) uit Herselt en Maurice S. (54) uit Elsene- vroegen de voorbije dagen al hun voorwaardelijke vrijlating. De rechtbank wees de verzoeken af.

Van de kopstukken was alleen Chris T. (27) uit Hasselt aanwezig. Hij droeg een kogelwerende vest en zijn handboeien waren vastgemaakt aan een grote broekriem.

-----------------------------------------

5 avr 2008
Zoon Mieremet voor de rechter

Barry Mieremet (foto), de zoon van de in 2005 geliquideerde topcrimineel John Mieremet, moet komende woensdag voor de rechtbank verschijnen. De 27-jarige Mieremet is de hoofdverdachte in een omvangrijk strafonderzoek in België.

Mieremet dreigt voor jaren in de gevangenis te belanden. Justitie in Turnhout ziet hem als de leider van een omvangrijke criminele bende. Mieremet wordt verdacht van gijzeling, drie gevallen van afpersing en meerdere ernstige mishandelingen. Ook zou hij achter vier omvangrijke ladingdiefstallen zitten. Verder verdenkt justitie hem van wapenbezit, witwassen en valsheid in geschrift. Justitie heeft weken uitgetrokken voor het proces. In en rond de rechtbank in Turnhout zijn strenge veiligheidsmaatregelen van kracht tijdens de zittingsdagen.

John Mieremet, de vader van Barry, werd jarenlang gezien als één van de machtigste criminelen in ons land. Hij handelde op grote schaal in hasj, werd genoemd als mogelijk brein achter liquidaties en zou samen met Willem Holleeder rijke vastgoedhandelaren hebben afgeperst. Maar tot een groot proces tegen Mieremet kwam het nooit. In november 2005 werd hij geliquideerd in Thailand.

Bron: AD

-----------------------------------------

7 avr 2008

Mieremet junior wordt in Turnhout berecht

Topcrimineel Johnny Mieremet, de vader van Barry, werd in 2005 doodgeschoten in de Thaise badplaats Pattaya.Barry Mieremet, de zoon van de vermoorde Amsterdamse topgangster Johnny Mieremet, moet woensdag voor de correctionele rechtbank van Turnhout verschijnen. Mieremet junior wordt ervan verdacht de leider te zijn van een internationale bende, gespecialiseerd in diefstallen van vrachtladingen.

Volgens het parket van Turnhout was Barry Mieremet (28) de leider van een omvangrijke criminele bende. Hij wordt verdacht van gijzeling, drie gevallen van afpersing en meerdere ernstige mishandelingen. Hij zou ook het brein zijn achter vier grote ladingdiefstallen. Ten slotte verdenkt justitie hem van wapenbezit, witwassen en valsheid in geschrifte. Het Algemeen Dagblad meldt dat het Turnhoutse gerecht weken heeft uitgetrokken voor het proces en dat er in en rond de rechtbank strenge veiligheidsmaatregelen van kracht zijn tijdens de zittingsdagen.

De zoon van Mieremet werd op 25 juni vorig jaar door de speciale interventie-eenheid in de kraag gevat, samen met dertien andere verdachten. De bende kon in een klap gearresteerd worden in Grand Café Paal 26, een trendy brasserie in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E313 in Paal, waar de misdaadgroep gezellig zat te vergaderen. Een van de arrestanten bleek een oude bekende van het gerecht: xtc-handelaar Willy Gilissen. Later op de dag volgden er nog drie arrestaties in Geel, Mortsel en Zaventem. Barry Mieremet droeg op het moment van zijn arrestatie een pistool.

De politie kwam de bende op het spoor in een onderzoek naar diefstal van een lading jassen en koelkasten in de Antwerpse haven en een vracht porselein ter waarde van 110.000 euro in Oud-Turnhout. De speurders vonden een deel van de buit terug in een loods in Geel. Bij huiszoekingen in de woningen en bedrijven van Mieremet junior in Neerpelt en Overpelt werden negen auto's, twee wapens en een groot pak cash geld in beslag genomen.

De Schele en De Dominee

John Mieremet, bijgenaamde De Schele, werd op 2 november 2005 door een onbekende doodgeschoten in de Thaise badplaats Pattaya. Hij had wellicht zijn eigen doodvonnis getekend toen hij besloot uit de biecht te klappen en in een interview met De Telegraaf de inmiddels eveneens geliquideerde vastgoedmagnaat Willem Endstra ontmaskerde als "de bank van de onderwereld" en topgangster Willem Holleeder als diens "schatbewaarder".

Samen met de eveneens geliquideerde Sam Klepper vormde John Mieremet jarenlang het gevreesde duo Spic en Span, zo genoemd vanwege de even meedogenloze als efficiënte manier waarop ze hun tegenstanders opruimden. Spic en Span waren hun misdaadcarrière begonnen als luitenanten van Klaas Bruinsma, bijgenaamd De Dominee, de absolute drugskoning van Nederland. Na de moord op Bruinsma verhuisden ze allebei naar een dure villawijk in Neerpelt. Tegelijk verhuisden Mieremet en Klepper ook het 'witte' gedeelte van hun misdaadimperium naar België.

Belgische vennootschappen

Dat zakenimperium, dat niet aan het oog van de justitie en de belastingdienst hoefde te worden onttrokken, staat op naam van Ria Eelzak, de weduwe van wijlen Mieremet senior en de moeder van Barry. Zij bestuurt een aanzienlijke vastgoedportefeuille, deels ondergebracht in een reeks Belgische vennootschappen die stuk voor stuk hun wortels hebben in de criminele activiteiten van Spic en Span in Nederland. Op vraag van de Nederlandse autoriteiten liet de Belgische justitie vorig jaar beslag leggen op de Neerpeltse villa's en Belgische bankrekeningen van Eelzak en Barry. Daarnaast voert het parket van Hasselt ook een witwasonderzoek naar de erfgenamen van Mieremet. (Georges Timmerman)

Bron: De morgen

-----------------------------------------

10 avr 2008
Barry Mieremet voor de rechter

Barry Mieremet, de zoon van de geliquideerde 'topcrimineel' John Mieremet, staat woensdag in het Belgische Turnhout voor de rechter. Hij zou leiding hebben gegeven aan een criminele bende. De groep wordt 'zware diefstal' verweten, maar ook afpersing, geweldpleging, gijzeling, intimidatie, vuurwapenbezit en het witwassen van misdaadvermogen.

De verdachte ontkent alles. Hij heeft een blanco strafblad en kan maximaal tien jaar gevangenisstraf krijgen. Mieremet werd in juni opgepakt, met zestien anderen. In Turnhout staan veertien verdachten terecht. De politie nam vorig jaar negen voertuigen, een aantal vuurwapens en een aanzienlijke som geld in beslag.

Een lading porselein die zo'n half jaar daarvoor was gestolen bij een zware diefstal in Oud-Turnhout, kon nagenoeg in zijn geheel worden teruggevonden in een loods in Geel. De waarde van de buit: een slordige 110.000 euro.

Barry beheerde in Amsterdam de gokhallen in de Reguliersbreestraat en de Lange Niezel, die zijn moeder, Ria Eelzak, op haar naam had; hallen die de gemeente in 2005 sloot omdat Eelzak niet kon weerleggen dat ze waren opgezet van Mieremets misdaadvermogen.

In een gesprek dat in september 2005 heimelijk door de recherche werd opgenomen, vertelde John Mieremet dat Barry naar België was verhuisd nadat (topcrimineel) 'Holleeder hem op de sportschool expres hard liet slaan'. ,,Zijn hele benen zijn beurs. Zijn beenvliezen zijn helemaal stukgetrapt, tanden er uit. Dat heeft-ie niet verdiend.''

Kort na dat gesprek vertrok John Mieremet naar Thailand om daar een bungalowpark op te zetten - in de later vergeefs gebleken hoop dat hij zo letterlijk en figuurlijk uit beeld raakte van zijn rivalen. Barry reisde op en neer.

Met zijn moeder en zijn zus Kelly had Barry inmiddels in België wat bedrijven opgezet:

Tools & Textiles, dat was gevestigd in Neerpelts buurdorp Overpelt, en volgens de registers handelt in 'consumptieartikelen, kleding, kledingaccessoires en bont'.

Asia Properties, een in Neerpelt gevestigde NV voor het beheer van onroerende en roerende goederen in België en in het buitenland'.

Golden Enterprises, een firma voor de 'verhuur van woningen, exclusief sociale huurwoningen'.

Barry Mieremet was in ieder geval in gezelschap van illustere figuren zoals Franciscus Bleys ook bekend als Coiske Carat. Hij zat enkele dagen vast naar aanleiding van de moord door Florent Pauwels uit Geel op zijn ex-vrouw in Nieuwpoort. Andere verdachten die woensdag 9 april terecht staan zijn o.a. Bert Eelzak, Guy Dierckx, Franciscus Bleys, Raymond De Waele, Maurice Siard, Luc Tops, Chris Tielens, Georgette Haagdoorn en Willy Gilissen, die tot zijn arrestatie in Diest verbleef. In november '91 was hij al tegen de lamp gelopen toen de speurders van Leuven in de bossen van Lummen een grootschalig xtc-labo ontdekten in een in de grond gegraven container met daarin voldoende grondstof voor de aanmaak van meer dan 2 miljoen xtc-pillen. Het lab was enkel via een geheime gang bereikbaar.

Bron: http://criminelen.hyves.nl/forum/1430474/GA7g/Mieremet_junior_wordt_in_Turnhout_berecht/


VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Registratienummer: 443.439.557
werkgroep_morkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/[/i]

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 26-04-08

'Het rechtsgevoel van de mensen wordt aangetast als er twijfels ontstaan' Nico Jörg, waarnemend procureur-generaal van Aruba: politieke zaken overdragen


De procureur-generaal (PG) van een ander land zou eigenlijk de knoop moeten doorhakken of het Openbaar Ministerie in politiek gevoelige zaken gaat vervolgen. Dat vindt Nico Jörg, de waarnemend procureur-generaal van Aruba.

Als er nu een onderzoek wordt ingesteld naar vermeende wandaden van een Arubaanse minister, dan moet de procureur-generaal van Aruba beslissen of de politicus wel of niet wordt vervolgd. Wat hij ook besluit, altijd denken mensen dat zijn keuze politiek gemotiveerd is: "Men denkt dat er met twee maten wordt gemeten, dat politici boven de wet staan of dat er afgerekend moet worden met oude politici." Dit voorkom je als de beslissing over het wel of niet vervolgen van een politicus op Aruba, genomen zou worden door bijvoorbeeld de PG van Curaçao.

Jörg kent voorbeelden uit de praktijk, waarbij werd gesuggereerd dat het Openbaar Ministerie vervolgde in opdracht van de regering. "Het feit dat de minister van Justitie de bevoegdheid heeft om bevelen te geven aan het Openbaar Ministerie kan dat verwijt in het leven roepen." De PG's zijn daartegen wel bestand, zegt hij: "Wij hebben onze eigen professionaliteit. Maar het gaat ook om de gevoelens onder de bevolking, dat de rechtspleging op een eerlijke en objectieve manier gaat." Kortom, het rechtsgevoel van de mensen wordt aangetast als er twijfels ontstaan.


Dossier opsturen

De oplossing is volgens Jörg om de PG de bevoegdheid te geven om iemand anders aan te wijzen die de beslissing neemt. Dat kan in het Arubaanse geval een PG of advocaat-generaal op Curaçao zijn of een hoofdofficier van Justitie in Nederland. "In ieder geval iemand met veel ervaring." Of behalve de beslissing ook het onderzoek zelf in politiek gevoelige zaken moet worden uitbesteed, laat Jörg in het midden: "Dat hangt ervan af. Het is ook mogelijk dat de Landsrecherche het dossier opstuurt naar Willemstad of Den Haag."

De waarnemend PG verwacht dat de bevolking op die manier het vertrouwen in de rechtspraak behoudt. De minister van Justitie zou in zijn visie ook de bevoegdheid verliezen om opdrachten te geven aan de procureur-generaal, waardoor de politieke invloed verdwijnt. Jörg vindt zijn ideeën geen teken van zwakte: "In de Verenigde Staten is een dergelijk systeem met 'special prosecutors' volkomen ingeburgerd. Het versterkt juist het gevoel dat zaken niet in de doofpot worden gestopt en worden uitgezocht door iemand die geen enkel belang heeft bij welke beslissing dan ook."

Een procedure zoals Jörg voorstaat kan snel worden ingevoerd, denkt hij, want de PG is nu al bevoegd in een ander deel van het Koninkrijk op te treden. "Ik zou denken dat dit een kleine verlenging van die bevoegdheid betreft. In ieder geval kun je het hem vragen en daarbij toezeggen dat je zijn beslissing zult volgen."

Caribische redactie
28-05-2007

Gepost door: Jaapjejaap | 01-05-08

Gijzeling met boos opzet De zaak Vervloesem staat blijkbaar niet alleen. Ook in Nederland zijn er gevallen bekend van mensen die men het spreekrecht wil ontnemen op een manier die men alleen in een politiestaat mogelijk achtte...

----

Op 9 november acht uur 's morgens vielen politie, deurwaarder en hulpofficier van Justitie binnen in de woning van Ir. R.A.A. Rietveld in Erm en arresteerden hem zonder opgaaf van reden. Er schijnt op 6 oktober in Alkmaar (het grote vijandenkamp van Rietveld) een rechtszaak geweest te zijn (waarvan hij niets wist) en hij bij verstek veroordeeld werd, op grond waarvan hij nu in de boeien is geslagen en afgevoerd. Ook zijn auto blijkt weggevoerd te zijn, zonder opgaaf van reden. Zijn dochtertje van 13 jaar bleef hulpeloos en geschokt achter en belde de redactie van de SDN om hulp. Op 10 november om 9.40 uur bleek dat alle telefoonnummers waren geblokkeerd, zodat geen contact met de familie kan worden opgenomen. Iedereen die de website van Rietveld volgt, zal snappen dat het gevecht om recht een smerige strijd is die de belangen van het systeem en het grootkapitaal moet beschermen.

Bij een poging om informatie te verkrijgen over het hoe en waarom is iemand naar het Huis van Bewaring De Grittenborgh in Hoogeveen gegaan om ter plaatse te informeren naar de heer Rietveld. Bij de balie van de gevangenis verklaarde men dat Rietveld niemand wilde spreken, wat een aperte leugen is. Justitie probeert met alle middelen elk contact te blokkeren en dat blijkt ondermeer uit het feit dat alle telefoonnummers plotseling als niet-bestaand worden weergegeven wanneer je probeert te bellen. Ook het huisnummer naar zijn familie die achterbleef is afgesloten. De pers - ook de SDN - heeft een grote verantwoordelijkheid om misbruik van macht en boos opzet van met name door politie en Justitie en de rechterlijke macht zelf te ontmaskeren, aldus Rietveld.

Om 11 uur 45 belde de heer Rietveld vanuit de Grittenborgh naar de redactie van de SDN die toevallig met een Skype-verbinding via het internet in contact was gekomen met de dochter van Rietveld en haar (gescheiden) moeder die naar de door Justitie alleen achtergelaten dochter was gekomen. De emoties bij zijn dochter en ex-partner waren heftig, want zoiets komt aan als een mokerslag. Als Parkinson-patiënt begon hij met te melden dat hij een lichte beroerte of 'Tia' gekregen had en dat hij daarom wat vreemd sprak, omdat zijn mond scheef hing. Ondanks het gevaar voor zijn leven, door een zwaardere aanval, is hij niet overgebracht naar het ziekenhuis. De reden van gijzeling is niet duidelijk, hoewel zijn vorige advocaat het vermoeden uitsprak dat die gijzeling gebaseerd kon zijn op de uitspraak van de kantonrechter in Alkmaar, nadat aan hem in Amsterdam bij het hogerberoep een dwangsom van 100.000 euro was opgelegd. Raadgevers adviseren Rietveld om direct in verzet te gaan, zodat de zitting opnieuw moet worden gehouden en de gijzeling onmiddellijk gestopt wordt in afwachting van een nieuw vonnis met mogelijke dreiging van gijzeling.

Op 11 november om 9.15 uur bleek dat bij navraag bij de arts (Prof. Wolters van de VU) er nog geen contact was opgenomen over de medische aspecten van zijn Parkinson-patiënt die hij al 15 jaar behandelt. De directie van de Grittenborgh is hierin ernstig nalatig, omdat direct levensgevaar dreigt wanneer een twee attack over de eerste hersenaandoening heenkomt. De directie en het Openbaar Ministerie zijn direct verantwoordelijk voor het eventuele overlijden van de heer Rietveld tijdens zijn gijzeling. Van het Schipholdrama lijkt ook hier weer niets geleerd.

Rietveld belde de redactie van de SDN omstreeks 15.40 even op om te zeggen dat hij niet zwichtte voor de chantage met de gijzeling en dat hij weigerde ook maar iets van zijn website te verwijderen. Hij zei ook dat hij het advies van zijn adviseur had opgevolgd door in verzet te gaan tegen de gijzeling, omdat hij op geen enkele wijze op de hoogte was gesteld van enige betekening van het vonnis door het Gerechtshof in Amsterdam, noch van het lopen van een kortgeding op 6 oktober 2005 in Alkmaar, noch van een dwangbevel om daaraan te voldoen. (De tekst van de betekening geeft overigens duidelijk aan dat de heer Rietveld van niets wist of kon weten). Hieruit volgt direct dat de gijzeling sowieso onwettig is. De rechtbank in Alkmaar is per fax op 11 november 2005 rond 16.30 uur (voor zover bekend) door de directie van de Grittenborgh in kennis gesteld van het verzet. De wet schrijft in deze voor dat de gijzeling met onmiddellijke ingang beëindigd moet worden in afwachting van een nieuw procedure, waarbij de gedaagde dan in persoon aanwezig zal zijn en deze op de hoogte is van de eisen en het daaruit volgende vonnis.


Goelag Archipel nu ook in Nederland ?

Maandag 14 november meldde Rietveld via collect-call dat de advocaat die hem wilde bijstaan woedend de inrichting had verlaten zonder met haar cliënt te hebben gesproken, omdat zij bij de veiligheidsscanner haar schoenen moest uitdoen. Zij weigerde dat pertinent, en terecht o.i.
Diezelfde middag kwam vanuit een andere hulporganisatie een tweede advocaat om Rietveld te bezoeken, maar ook hij verliet de Grittenborgh volkomen verbijsterd, omdat hij niet alleen zijn schoenen maar ook zijn sokken moest uittrekken om de veiligheidsscanner te kunnen passeren. Hierover is inmiddels een klachtbrief ingediend. De neerbuigende brutaliteit en schoffering van deze 'regeling' die misschien voor de zwaarste criminelen zou mogen gelden, blokkeert effectief de toegang van de advocaat tot een cliënt en zijn verdediging tegen misbruik van macht.

De vraag is hoe de Tweede Kamer hierop gaat reageren, want dit gaat echt alle perken te buiten. Rietveld is overigens geen crimineel, maar alleen weigerachtig om zijn publicaties over gezwendel bij de advocatuur en rechtspraak aan de orde te stellen op internet, aldus Rietveld. De smoes dat ze hem niet konden vinden om de deurwaarder te laten te betekenen, is niets anders dan een leugen met boze opzet, omdat president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam (waar het hogerberoep liep in die zaak) wel 26 brieven met ontvangsbevestiging en antwoord naar het adres van Rietveld heeft gestuurd die allemaal keurig aankwamen. De enige die Rietveld niet kon vinden, ondanks de mails en faxen die hij naar de advocaat van de tegenpartij had gestuurd, was mr. A.P. Maes. Boos opzet en 'misbruik van recht' is hier zeker en bewijsbaar aan de orde.


P.s. Het aanzien van de rechtspleging, c.q. de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied, dus ook die van Ir. R.A.A. Rietveld, vereist dat er volstrekte helderheid komt over de vraag wie als voorzieningenrechter ondeugdelijk heeft gefunctioneerd. Vreemd is ook dat de niet-bestaande besloten vennootschappen domicilie kiezen in Hoogeveen ter gemeentesecretarie. Hoe kan dat? Op het moment van de uitspraak in Alkmaar op 6 okt 2005 was niet domicilie in Hoogeveen gekozen. Het vonnis is dan sowieso nietig. Zie art. 262 sub-a Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering. Rietveld moet direct vrijgelaten. Het wordt hoog tijd dat de Code Napoléon in ere wordt hersteld wegens schending van de openbaarheid door Justitie en Rechterlijke Macht.

Meldt misdaad anoniem op 0800-7000 - (ook misdaden van de overheid zelf)

Gepost door: Jaapjejaap | 01-05-08

Rechten van de actievoerder De 14de kamer van het hof van beroep in Antwerpen heeft geen respect voor de rechten van de actievoerder.
Het hield onvoldoende rekening met het feit dat op het hof van beroep de cd-roms met kinderpornomateriaal dat door de gewezen justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers werd overgemaakt, uit het dossier van actievoerder Marcel Vervloesem werden gestolen. Het noemde één van de aanklagers 'geloofwaardig' terwijl de man een strafblad van 5 bladzijden heeft wegens inbraken, diefstallen, oplichtingen, zedenfeiten enz. Het wachtte de uitslag van het onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie niet af waarin bevestigd werd dat er heel wat stukken ontbraken in het dossier van Vervloesem. Het veroordeelde Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier. Het speelde zowel rechter als geneesheer door geen rekening te houden met de medische attesten in het dossier waaruit blijkt dat Marcel Vervloesem impotent is. Het stelde geen geneeskundige expert aan. Het deed niet eens de moeite om de besluiten die door de advocaten van Vervloesem ter zitting werden neergelegd grondig te bekijken (de bladzijden die door Marcel Vervloesem voor de her-inventarisering van het dossier waren gecorrigeerd en met tippex werden bijgewerkt, bleken bij inzage van het dossier op het hof van cassatie te Brussel, nog aan elkaar te kleven). Zij schond de onpartijdigheid in rechtszaken door als rechter-voorzitter G. Van Craen aan te stellen die ook de rechter was in de zaak Lavent en de zaak Peper ten tijde van de acties van de vzw Werkgroep Morkhoven rond de isoleercellen van het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels. Zij hield geen rekening met de ontlastende stukken in het dossier en het feit dat een groot deel van die ontlastende stukken waren (en nog steeds zijn) verdwenen enz. enz.

--------

Jan FERMON - Raf JESPERS - 07/02/2008

Donderdag 7-02-08 viel het doek over het DHKP-C proces. Het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen in deze zaak betekent een overwinning voor de democratie.
Het roept niet alleen een halt toe aan de misbruiken in de strijd tegen terrorisme (meningen zijn nog steeds vrij!). Het toont tevens op heldere wijze hoe de fundamentele regels van het strafrecht worden toegepast:
- feiten moeten bewezen worden
- wat niet aan tegenspraak onderworpen wordt, moet geweerd worden
- een Belgische rechtbank in geen internationaal strafgerecht

PLN-advocaten Jan Fermon en Raf Jespers waren twee van de advocaten die de verdediging voerden.
Het arrest telt 189 pagina's en is te downloaden in pdf in 4 delen.

Gepost door: Yves | 03-05-08

De commentaren zijn gesloten.