06-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (2)


'Magistraten maken ook fouten'

mail-4Na de talrijke anonieme dreigtelefoontjes van personen uit gerechtelijke middens (want perfect op de hoogte van de gerechtelijke dossiers) kreeg Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven vandaag een telefoon van een magistraat die zich vanzelfsprekend niet wenste bekend te maken.

Hier volgt de conversatie van deze magistraat met Marcel Vervloesem:

---

Magistraat: Waarom worden al die zaken waarover u en de vzw Werkgroep Morkhoven spreken, publiekelijk en niet voor het gerecht uitgevochten ? Heeft justitie wel alle gegevens van Peter W. ? Werden die gegevens wel neergelegd ?

MV: Dat is onzin. Een jaar geleden liet ik de genaamde Eddy B. uit de wijk Koninkrijk dagvaarden. Ik heb er nog altijd niets van vernomen van de Turnhoutse justitie. Zoals u misschien weet verklaarde Eddy B. in de Gazet van Antwerpen dat zijn vader door mij was opgelicht terwijl ik jaren voordien voor deze betichting werd vrijgesproken waarop Eddy B. me zei dat hij door de journalisten van de Gazet van Antwerpen was 'uitgelokt' en hij niet op de hoogte was van die vrijspraak.

Magistraat: Zo werkt justitie niet.

MV: Vandaar dat justitie de vzw Werkgroep Morkhoven zo vaak blokkeert via het internet...

Magistraat: (woedend) Dat is niet waar. (Haakte vervolgens de telefoonhoorn in)

Magistraat (die even later terugbelde): Kan u mij de gegevens van dit dossier bezorgen en zeggen wie deze zaak heeft ingeleid ? Kan u mij ook het telefoonnummer van uw advocaat geven zodat ik deze zaak kan natrekken ? Kan u mij ook gegevens bezorgen waaruit blijkt dat uw advocaat die dagvaarding heeft ingeleid ? Kan u mij een copie bezorgen van die dagvaarding ? Kan u mij ook een copie bezorgen van de rechter van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout waarin staat dat uw advocaat nog geen besluiten neerlegde waardoor de dagvaarding niet kan doorgaan ?
Wat de klachten omtrent uw strafdossier betreft. U hebt toch een brief ontvangen van het hof van beroep van Antwerpen waarin staat dat u in cassatie moet gaan ? Justitie kan immers niet optreden omdat uw dossier naar Cassatie gaat.

MV: U weet even goed als ik zelf dat Cassatie alleen procedurekwesties behandelt.

Magistraat: Als Cassatie ziet dat er bedrog of diefstallen in uw dossier werden gepleegd, dan stelt Cassatie automatisch een onderzoek in.
Hoe lang bent u in feite nog van plan om die nieuwsbrieven te versturen ? Ik vind het volledig ongepast en ongehoord dat de stukken uit het hoofddossier ter sprake komen in die nieuwsbrieven. De interpretatie van de burger op dat gebied is volledig anders dan de interpretatie van beroepsmagistraten. U brengt daarmee de aanklagers in een negatief daglicht.

MV: Justitie en haar gerechtelijke verslaggevers hebben mij 10 jaar lang op alle mogelijke manieren door het slijk gesleurd en als een kindermisbruiker afgeschilderd maar daar maakt u zich blijkbaar niet druk over.

Magistraat: Oude vonnissen en oude veroordelingen moeten niet opnieuw opgerakeld worden.

MV: Waarom publiceerde het weekblad Knack dan een artikel met als titel 'het strafdossier van de Witte Ridder' waarin verkeerde informatie stond omtrent de acties die ik vroeger voerde ?

Magistraat: Dat ligt anders. Dat valt onder de persvrijheid.
Hoelang denkt u nog verder te protesteren ?
De Werkgroep Morkhoven blaast deze zaak omhoog zodat justitie niet tot een redelijke overéénkomst met u kan komen. De nieuwsbrieven zijn een obstakel voor de dialoog tussen justitie en u. De Werkgroep Morkhoven heeft meer kwaad dan goed gedaan.

MV: U wil waarschijnlijk bedoelen dat de mensen van de Werkgroep Morkhoven zowat de enigsten zijn die mij hebben verdedigd ?

Magistraat: Magistraten zijn ook mensen die fouten maken, zoals iedere burger. Het is niet omdat zj fouten maken dat zij criminelen zijn.
De enigste oplossing zou zijn om met gezond verstand en in overleg met uw advocaten via een herziening de zaken recht te laten zetten. Daar hebt u drie advocaten voor nodig.
De manier waarop de zaak Vervloesem wordt naar buiten gebracht en de Belgische justitie tot buiten de landsgrenzen als een corrupt orgaan wordt beschreven, dient zeker geen van beider belangen.
Het is onaanvaardbaar dat de nieuwsbrieven alleen de fouten, onregelmatigheden, diefstallen en blunders vermelden terwijl men niet zegt dat de magistraten van het hof van beroep van Antwerpen u vrijspraak verleenden in een aantal dossiers waarvoor u door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld.
Ik raad u dus aan om alle opmerkingen over de dossiers op schrift te zetten en een verzoek tot herziening in te dienen.
Ik zal later nog eens contact met u opnemen.

MV: Misschien kan u onze volgende nieuwsbrief die volgende week uitkomt ook eens lezen...


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Document: In 1990 wees rechter G. Van Craen de genaamde Wilfried Dekkers die in 1989 door de vzw Werkgroep Morkhoven bij de akties rond de isoleercellen in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels het 'Niemandskind' werd genoemd, aan een zekere Alfred P. toe. Een maand later werd deze Alfred P. aangeklaagd wegens zedenfeiten met Wilfried D. Toen Alfred P. werd gearresteerd schreven de kranten dat de 'schandaalschreeuwer die samen met de vzw Werkgroep Morkhoven actie voerde rond het kinderziekenhuis, een kindermisbruiker was en dat heel de actie van de vzw Werkgroep Morkhoven op verzinsels was gebaseerd'. Maar ja, magistraten zijn ook maar mensen en maken zoals iedere mens fouten...

14:11 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.