05-04-08

Justitiebeleid: Gestolen dossiers - Lijst Koala - Anonieme dreigtelefoons - Internetproblemen


Waar blijft de reactie van justitieminister Vandeurzen ?

mail-4Verzonden: zaterdag 5 april 2008 8:57:08
Aan: anne-marie.lizin; anseeuw; wouterbeke; buysse; hugocoveliers; creyelman; debethune; jmdedecker; delacroix; jacinta.deroeck; deschamphelaere; isabelle.durant; pgaland; cgeerts; j.marie.happart, nele.jansegers; florkoninckx; leduc; nel.vivant; lijnen; ; b.martens.spa-spirit; pmoureaux; s.nimmegeers; nyssens.senators; luc.paque; f.roelantsduvivier; etienne.schouppe; jansteverlynck; f.talhaoui.spirit; ethijs.cdenv; a.v.de.casteele; hvandenberghe; l.vandenbrande; a.vandermeersch; vanhauthem; p.vankrunkelsven; vanlerberghe; a.vannieuwkerke; k.vanovermeire; m.vanpeel; willems.senators; paulwille


Brussel, 5 april 2008

Belgische volksvertegenwoordigers

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Betreft: onze brief aan justitieminister Vandeurzen

Op 14.3.2008 bracht de vzw Werkgroep Morkhoven justitieminister Vandeurzen schriftelijk op de hoogte van een aantal ernstige onregelmatigheden binnen de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen en vroeg zij de minister om deze klachten omtrent de gerechtelijke werking, ernstig te laten onderzoeken (zie kopie van deze brief in bijlage).

De Werkgroep ontving tot nogtoe geen antwoord van de minister.

Mag ik u daarom verzoeken om er bij de minister op aan te dringen om zo spoedig mogelijk te reageren ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/fax: 02 537 49 97
(Ondernemingsnummer: 443 439 537)

PS. Gelieve uw antwoord naar bovengenoemd adres te zenden of op bovenvernoemd nummer door te faxen. Sinds we bekend maakten dat er op de adressenlijst van de Europol-anti-kinderpornonetwerk-operatie Koala geen vier, zoals de pers ons verkeerdelijk mededeelde, maar meer dan 100 Belgen voorkomen, heeft de vzw Werkgroep Morkhoven talrijke problemen met het Internet.
Zo werd het e-mail adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com op 14.3.2008 op een nogal vreemde wijze buiten gebruik gesteld zonder dat Microsoft hiervoor een oplossing vindt.
Het e-mail adres WerkgroepMorkhoven@gmail.com wordt dan weer sinds enkele dagen volledig geblokkeerd.

-----------------------------------

Minister van Justitie
Jo Vandeurzen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: vzw Werkgroep Morkhoven slachtoffer van anonieme dreigementen - klachtneerlegging

Op 15.1.2008 en 16.1.2008 kreeg Marcel Vervloesem plotseling enkele anonieme telefoontjes van twee mannen en een vrouw die perfect op de hoogte waren van zijn dossier.

Volgens de eerste man werd de rechtszitting van 9.1.2008 op het hof van beroep van Antwerpen uitgesteld 'omdat het arrest nog niet klaar was'.

De man had het met Marcel Vervloesem ook over de nog steeds ontbrekende dossiers en dossierstukken. Volgens de man had Marcel Vervloesem 'meer kopies van zijn dossier dan wie dan ook en moest er nu maar eens een einde komen aan het opvragen van dossiers en dossierstukken', waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij het recht op inzage en kopiename van het volledige dossier had.

Ook het -volgens advocaat-generaal Tack- 'verdwenen' dossier in verband met het kinderpornomateriaal aan het Koningshuis, kwam ter sprake.

Op de vraag van Marcel Vervloesem hoe het nu eigenlijk zat met het onderzoek naar de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin zijn vroegere aanklager, het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. werd genoemd (en waarvan in oktober 2006 een afschrift aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen werd gegeven), antwoordde de man geirriteerd dat het 'onderzoek in deze zaak lopende was'.

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij zich door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven in Brussel liet 'manipuleren', waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij al jarenlang acties voerde en dat al lang voor dat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven naar Brussel verhuisde.

De man vond dat Marcel Vervloesem 'onbetamelijk' was geweest in zijn brief over Minister Dewael en de 'supergevangenis voor de allergevaarlijksten' die op de blog 'Rechten van Gevangenen' werd gepubliceerd.

Verder vroeg de man aan Marcel Vervloesem waarom hij bleef protesteren terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'. De man dreigde Marcel Vervloesem ermee dat men 'nog een heel stuk verder zou gaan' indien hij niet met zijn activiteiten en het opvragen van dossierstukken zou stoppen. Marcel Vervloesem antwoordde hem daarop dat het proces en de verdachtmakingen tegen hem 10 jaar geduurd hadden en dat hij nu wilde dat de zaken rechtgezet werden.

Op 5.2.2008 besloot het hof van beroep te Antwerpen om, zonder rekening te houden met de door de advocaten van Marcel Vervloesem ter zitting neergelegde overtuigingstukken en zonder de resultaten van het onderzoek naar de verdwenen stukken van de Hoge Raad voor de Justitie af te wachten, Marcel Vervloesem tot 4 jaar effectieve gevangenisstraf te veroordelen.

Dit gebeurde dus op basis van een onvolledig dossier en zonder rekening te houden met de rechten van de verdachte.

Men kan zich afvragen waarom er in België langdurige politieke schijnprocessen gevoerd worden. Waarom pakt men de mensen niet rechtstreeks op en sluit men hen zonder recht op verdediging en zonder vorm van proces in één van de 'supergevangenissen' op ? Dat is niet alleen kostenbesparend maar men werkt er ook de gerechtelijke achterstand mee weg.

In de hoop, geachte heer minister, dat U opdracht geeft om onze klachten te onderzoeken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
02 537 49 97
(Ondernemingsnummer: 443 439 537)


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

Document: In 1990 wees rechter G. Van Craen de genaamde Wilfried Dekkers die in 1989 door de vzw Werkgroep Morkhoven bij de akties rond de isoleercellen in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels het 'Niemandskind' werd genoemd, aan een zekere Alfred P. toe. Een maand later werd deze Alfred P. aangeklaagd wegens zedenfeiten met Wilfried D. Toen Alfred P. werd gearresteerd schreven de kranten dat de 'schandaalschreeuwer die samen met de vzw Werkgroep Morkhoven actie voerde rond het kinderziekenhuis, een kindermisbruiker was en dat heel de actie van de vzw Werkgroep Morkhoven op verzinsels was gebaseerd'.

11:22 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Tweede Kamer De Nederlandse kamerleden zullen intussen wel weten hoe grenzeloos corrupt België is en zullen zeker niet staan te springen om het Belgische ministerie van justitie aan gevangenissen te helpen.

Met de rechten van de gevangenen in België wordt trouwens niet de minste rekening gehouden. Stel u voor dat men Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen zou opsluiten (in afwachting dat er plaats in Guantanamo vrijkomt).
Onder welk rechtssysteem vallen die Belgische gevangenen dan ? Waar moeten ze met hun klachten terecht ? Wat moet er met de zieke gevangenen gebeuren ? Moeten ze telkens naar een rechtszaal in België of Nederland vervoerd worden ? Moeten de bezoekers en famiiieleden van de gevangenen zich dan Nederland naar verplaatsen of wordt het bezoek gewoon afgeschaft ?

---------------------------------------

Van: CDA Publieksvoorlichting (cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl)
Verzonden: zaterdag 5 april 2008 8:58:37
Aan: Werkgroep Morkhoven


Geachte heer, mevrouw ,

Hartelijk dank voor uw mail van 5/4/08 met het onderwerp Brief Justitieminister Vandeurzen - wantoestanden justitie - Operatie Koala. Deze mail is geregistreerd onder het nummer 105267.

Alle mails aan dit adres worden door de afdeling Publieksvoorlichting gelezen. Belangrijke informatie wordt doorgespeeld aan de fractie en speelt een rol bij de uiteindelijke standpuntbepaling.

Wij streven ernaar uw mail binnen twee weken te beantwoorden. Wanneer een onderwerp nog niet volledig is besproken binnen de fractie, kan het echter voorkomen dat wij meer tijd nodig hebben om met een passend antwoord te komen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Wij behouden ons het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een mail voor kennisgeving aan te nemen en van verdere beantwoording af te zien.

Met vriendelijke groet,
CDA Publieksvoorlichting

www.cda.nl

Gepost door: Jan Boeykens | 05-04-08

De commentaren zijn gesloten.