24-03-08

Kindermisbruiken


Kinderpornozaak Zandvoort: 88.539 unieke beelden

SafeRedirectHierbij volgt het Proces-Verbaal van Yves Goethals, Hoofdinspecteur Officier van de gerechtelijke politie - Hulpofficier van de Procureur des Konings bij de federale politie (Dienst Mensenhandel) te Etterbeek, in verband met de CD-roms van de kinderpornozaak Zandvoort.

Men kan zich afvragen hoe Goethals wist dat er 'geen Belgische kinderen' op het kinderpornomateriaal te vinden zijn terwijl de kinderen niet werden geidentificeerd en hij zelf stelt dat de hoeveelheid foto's 'te groot is om ze te onderzoeken en de eigenaar(s) ervan te bepalen'.

Voort kan men opmerken dat het foutief is om te stellen dat de foto's van kinderen met een aziatisch uiterlijk niet moeten onderzocht worden. Ze worden immers hoe dan ook in Europa verspreid.

De bezoekers op de opendeurdagen van 29 en 30 maart 2008 te Morkhoven zullen zich zelf een idee over dit alles kunnen vormen als zij de dossiers ter inzage krijgen.

-------------------------------

Politie - Federale Politie
Algemene Directie Gerechtelijke Politie
Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen
Dienst mensenhandel
Luchtmachtlaan, 10
1040 Brussel
Tel: 02/642.62.24

Proces-verbaal nr. 100470/03 dd. 23.12.2003 - DGJ-DJP-MH

Pro Justitia

Heden drieëntwintig december tweeduizend en drie om 15.30 uur;

Wij ondergetekende(n), GOETHALS, Yves
Hoofdinspecteur Officier van gerechtelijke politie hulpofficier van de Procureurs des konings.
Bij de federale politie verblijvende te Etterbeek,
In burgerkledij, drager van onze dienstkaart, brengen ter kennis aan uw ambt hetgeen volgt:

FEITEN

(1) Bezit van pornografisch materiaal waar minderjarigen minder dan 16 jaar op worden voorgesteld.

ANALYSE

In navolging van de opdracht uitgaande van uw ambt en nader op het voorblad omschreven hebben wij de de 20 Cd-rom's geananyseerd naar structuur en inhoud.

Naar de structuur toe stellen wij vast dat:

- De persoon die deze gegevensdragers heeft samengesteld veel tijd heeft gestoken in de organisatie van de bestanden.
- Elke CD is onderverdeeld in directories die ofwel benoemd zijn met een letter om ze alfabetisch te rangschikken ofwel aangeduid worden met de naam van de serie ofwel met een woord die verwijst naar de aard van de inhoud (vb posing 12-15 y old)
- De directories die benoemd zijn met een letter zijn verder onderverdeeld volgens de naam van de serie of de naam van het kind dat figureert op de foto's.
- Van de verschillende soorten indelingen vindt u een schermafdruk in bijlage 1 aan onderhavig.
- Een aantal bestanden corrupt zijn en aldus niet toegankelijk; deze bestanden zijn dus niet te bekijken noch te kopiëren. Ook de software om de bestanden te catalogeren heeft die als corrupt aangeduid en niet in de database opgenomen.

Naar de inhoud stellen wij vast dat:

- De totale verzameling foto's opgeslagen op de 20 CD-rom's bevat 88.539 unieke beelden, d.w.z. dat deze beelden maar één keer voorkomen.
- 5526 beelden zijn niet in de database opgenomen omdat ze door het systeem werden aangeduid als reeds één of meerdere malen voorkomend.
- 70% van het beeldmateriaal is duidelijk van kinderpornografische aard en aldus een inbreuk op art. 383bis SWB.
- Als norm voor de bepaling kinderpornografie of niet, gebruiken wij de omschrijvingen vermeld in de col 12/99.
- De andere 30% bevat de twijfelgevallen naar leeftijd van de afgebeelde personen, scans uit oude nudismetijdschriften en de foto's die kunnen gecatalogeerd worden als 'childerotoca' zoals genoemd in de col 12/99.
- De foto's werden op de gegevensdragers geplaatst tussen 1995 en 2000 als volgt verdeeld:
° 1995: 676
° 1996: 32.000
° 1997: 21.923
° 1998: 11.736
° 1999: 11.273
° 2000: 4.309
° De rest van de foto's dateert van voor deze periode en gaat terug tot 1.1.1980
- Gezien de spreiding (voor het grootste gedeelte van de foto's) over een periode van 6 jaar hebben we hier te maken met een persoon die echt bezig is met pornografie in het algemeen en kinderpornografie.
We kunnen hier spreken van een echte verzameling waarvoor de bezitter veel aanzien zal genoten hebben of nog heeft bij gelijkgestemden.
- De foto's zijn afkomstig uit nudisme en naturistentijdschriften, het internet of zijn zelf gemaakt. Het is echter niet mogelijk onderscheid te maken tussen 'home made' beelden die door de maker zijn verspreid en zo in het bezit zijn gekomen van onze verzamelaar en beelden die de verzamelaar zelf heeft gemaakt en in zijn verzameling heeft geplaatst.
- Om dit laatste onderscheid te kunnen maken moet men weten wie de 'eigenaar(s)' van de foto's zijn en nadien proberen te bepalen of er plaatsen of kinderen op de foto's voorkomen die in verband kunnen gebracht worden met de 'eigenaar(s)'.
- Deze taak is echter bijna onmogelijk gezien de grote hoeveelheid foto's en het feit dat een groot deel van de foto's al meer dan 5 jaar oud zijn. Bovendien figureren veel kinderen met Aziatisch uitzicht op de beelden.

VERBANDEN

Zo'n 50% van de beelden zijn gekend in de databanken van Interpol. Geen enkele van de beelden houdt verband met Belgische dossiers. Het tegendeel zou bizar zijn geweest daar de dossiers in België die geleid hebben tot identificatie van slachtoffers dateren van ten vroegste eind 2001.

Verspreid over 4 CD's treffen we 371 foto's aan van de 'KG series' de maker van deze serie werd in april 2003 gearresteerd in Stockholm. 37 van zijn 42 slachtoffers werden geïdentificeerd.
Indien dit gegeven van belang is voor onderhavig dossier kan alle informatie terzake bekomen worden bij de Zweedse autoriteiten via de normale kanalen.

INLICHTINGEN

- Om een idee te krijgen van de aard van de foto's waarvan het bezit strafbaar gesteld is volgens Art. 383 SWB voegen wij in bijlage 2 aan onderhavig een tiental voorbeelden die representatief zijn voor het geheel.
- Indien door uw ambt gewenst kan de volledige verzamemeling in database formaat met thumbnails overzichtelijk op één CD-Rom geplaatst worden.
- Opsteller kan in positief geval uw ambt voorzien van een exemplaar van de software nodig om de database te bekijken, geldig voor dertig dagen.

Hierbij gevoegd:
1) Voorbeelden schermafdrukken structuur (5blz)
2) Voorbeelden foto's (4blz)

Proces-verbaal werd afgesloten op 24.12.2003

Waarvan Akte


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

OPEN INKIJKDAGEN MORKHOVEN: 29-30 MAART 2008

Op deze Open Inkijkdagen kan men een petitie ondertekenen waarin justitieminister Vandeurzen (CD&V) wordt gevraagd om een onderzoek te laten instellen naar:
- De dossiers en dossierstukken die op het gerecht van Turnhout uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werden gestolen
- De cd-roms met kinderporno en het betreffende dossier die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis werden afgegeven. Nadat zij door de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen waren overgemaakt, werden zij gestolen.
- De kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en de kopers van kinderporno in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit opgespoord en vervolgd werden
- De 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid (en lid van de politieraad) Victor V. wordt genoemd

WAAR ? KONINKRIJK 61, 2200 MORKHOVEN (02 537 49 97)

Foto: Het jacht van de steenrijke 'kinderpornoverzamelaar' Gerrit Ulrich

20:53 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

19-03-08

Dreigtelefoons en 'phishing'


vzw Werkgroep Morkhoven wordt slachtoffer van 'phishing'

proces-marcel 15.11.027


Het is nog altijd onmogelijk om ons met ons emailadres (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) en ons geheim paswoord op de MSN-groepen aan te melden. We krijgen ook al een week geen toegang meer tot onze hotmail-box zodat we geen berichten meer kunnen lezen of beantwoorden.

De MSN Groups Support Service deelde ons mede dat men aan het probleem werkt. We wachten dus rustig af.

Het is opvallend dat het probeem zich voordoet tijdens onze pamflettenacties in Morkhoven en omgeving waarvoor Marcel Vervloesem van onze Werkgroep al verschillende anonieme dreigtelefoons uit gerechtelijke middens (de bellers zijn immers perfect op de hoogte van de gerechtelijke dossiers) maar ook talrijke felicitaties van verontwaardigde burgers + slachtoffers heeft gehad.

Volgens MSN zou het om 'phishing' gaan.

We wantrouwden het 'phishing'-bericht dat zogezegd van Windows Live Hotmail Support kwam wel maar besloten het zekere voor het onzekere te nemen doordat we heel wat negatieve ervaringen met onze MSN groep 'Werkgroep Morkhoven' hebben gehad.

Er waren niet alleen de jarenlange pesterijen zoals foto's en documenten die verdwenen of gedesactiveerd werden, de onmogelijkheid om ons als 'Werkgroep Morkhoven' aan te melden, de onmogelijkheid om nog berichten te publiceren of aan onze groep te werken enz.

We hadden ook talloze problemen met onze email (hotmail) en we dienden daarvoor regelmatig een klacht in bij de MSN Groups Support Service waarbij we ondermeer de beveiliging van de mailboxen en MSN-groepen ter sprake brachten. Er veranderde echter niet veel alhoewel we moeten toegeven dat er de laatste tijd minder problemen opdoken.

We stelden vast dat de problemen steeds toenamen als we acties organiseerden of als er weer een aflevering van het schijnproces tegen Marcel Vervloesem op komst was.
Van dit proces mochten immers alleen de gevestigde media 10 jaar lang op een schandalige manier verslag uitbrengen.

In 2007 werd de MSN-groep van Prinses de Croÿ (http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy) die met ons samenwerkt, zonder enige waarschuwing van het Internet gehaald. De groep telde toen een 85.000 bezoekers.

De franstalige MSN Groups Support Service zei dat dit waarschijnlijk het gevolg was van een 'technische fout' die de Prinses had gemaakt. De groep was 'onherroepelijk verloren gegaan', aldus deze Groups Support Service.

De nederlandse MSN Groups Support Service kwam echter met een heel ander verhaal af. Volgens haar had Prinses de Croÿ de gebruikersregels overtreden (zonder verdere uitleg te geven) en was er een 'onderzoek' geopend. In 'afwachting van de resultaten van dit onderzoek zou de inhoud van de groep vernietigd worden'.
Die uitleg was wel zeer vreemd omdat men normaal gezien eerst de resultaten van een onderzoek afwacht vooraléér een groep te sluiten of te vernietigen.

Hoe dan ook, de groep verdween volledig van het Internet en is nog altijd spoorloos. De nederlandse MSN Groups Support Service wilde geen verder commentaar kwijt en liet verstaan dat de groep werd opgedoekt.
Dat was wel schokkend omdat er aan deze groep jarenlang werd gewerkt en er een paar duizend berichten, artikels en foto's inzake de strijd tegen kindermisbruik op stonden.

Even later kregen we problemen met onze Internetverbinding.
We gingen tijdens de weekend naar een internetcafé om een kijkje in onze mailbox (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) te nemen.
Tot onze verwondering vonden we een berichtje van de MSN Groups Support Service waarin stond dat we een drietal dagen de tijd hadden om een berichtje uit 2003 over de prijzen die kinderpornonetwerken voor kinderen en baby's vroegen (dat toen al 4 jaar oud was) te verwijderen, zoniet zou onze groep http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven opgedoekt worden.
Door vliegensvlug te handelen konden we onze groep behouden.

Doordat we geen problemen meer wilden en geen overdreven risico meer wilden nemen, waren we tijdens de hongerstaking van Marcel Vervloesem in de Turnhoutse gevangenis, met de skynetblog 'Doofpot Justitie' gestart. Die werd kort na het vreemde gedoe met onze MSN-groep plotseling gesloten. Skynet wist ons te melden dat een zekere Piet L. een klacht had ingediend bij skynet omdat hij vond dat zijn naam Piet L. (alleen de voornaam dus) ongevraagd was gebruikt en zijn 'privacy' daarmee werd geschonden.

Toen we, bij wijze van spreken, Piet L. in Liet P. hadden veranderd, was skynet zonder problemen bereid om de groep opnieuw te openen. Sindsdien hebben we nooit geen problemen meer met onze skynetblog ondervonden.

We zouden ons natuurlijk bij de sluiting van onze hotmail-mailbox kunnen neerleggen en ons een nieuw Windows Live Hotmail-adres kunnen aanschaffen maar dan verliezen we al onze berichten en adressen.
Dan moeten we ook overal ons adres veranderen enz.
Bovendien kreeg Prinses de Croÿ reeds een zogenaamd hotmail-bericht van de vzw Werkgroep Morkhoven dat zogenaamd door de voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven werd ondertekend. Daarin werd gevraagd om 'voor een goed doel' geld op een bepaalde rekening te storten. Dergelijke aftroggelarij is vanzelfsprekend ideaal om de vzw Werkgroep Morkhoven in een negatief daglicht te stellen.
Hoeveel mensen op de hotmail-adressenlijst van de vzw Werkgroep Morkhoven zijn er trouwens al niet zogenaamd door de vzw Werkgroep Morkhoven op deze wijze benaderd ?
Vandaar dat we ook een klacht indienden bij de Computer Crime Unit van de federale politie.

En misschien neemt de politie onze klacht wel serieus want gisteren verscheen er in de krant Het Laatste Nieuws een artikeltje waarbij de politie waarschuwde voor valse loterijen, phishing en oplichting...

---------------------------

Politie waarschuwt voor valse loterijen, phishing en oplichting

De meeste slachtoffers van internetfraude vallen bij valse loterijen, phishingpraktijken en oplichting bij online aan- en verkopen. Dat blijkt uit de eerste conclusies van de nieuwe Cel Internetfraude van de federale politie, die start met een preventiecampagne.

Oplichting
De Cel Internetfraude werd in oktober 2007 opgericht en uit haar eerste analyses blijkt dat er drie grote fenomenen zijn. Zo proberen criminelen hun slachtoffers op te lichten bij aan- en verkopen op internet. Ze doen dat onder meer door goederen niet te leveren of te betalen. Soms beweert de oplichter/koper ook dat hij een te hoog bedrag aan de verkoper heeft gestort en vraagt dat de verkoper het verschil terugstort. Het slachtoffer ontdekt echter te laat dat hij nooit geld gekregen heeft.

Phishing
Een tweede probleem zijn phishingmails of -sites. Bij phishing ('password harvesting fishing') geeft de oplichter zich uit voor een instelling of bank om zo de persoonlijke gegevens van het slachtoffer te ontfutselen. De vraag gebeurt via mail of een valse site die wordt voorgesteld als een site van een bank of instelling.

Valse loterijen
Het derde fenomeen is dat van valse loterijen, waarbij een mail het slachtoffer vertelt dat hij de gelukkige winnaar is van een enorm bedrag van een loterij, hoewel die nergens aan heeft deelgenomen. De oplichter vraagt administratieve kosten te betalen om het geld te kunnen uitbetalen. Eens de kosten betaald zijn, krijgt het slachtoffer nooit zijn geld.

Nigeriaanse fraude
Voorts zijn er ook nog andere misdrijven, zoals Nigeriaanse fraude. Daarbij wordt het slachtoffer verzocht te helpen bij de overdracht van een erfenis van een rekening naar een andere. Als het slachtoffer toezegt, zal hij een deel van het overgedragen bedrag krijgen. Hij moet echter wel de kosten van de overdracht voorschieten. Het slachtoffer ontvangt uiteraard nooit het beloofde bedrag.

Ander misbruik
Oplichters maken ook geregeld misbruik van mensen die op zoek zijn naar een partner of valse liefdadigheid. De Cel Internetfraude stuitte ook op enkele zeldzame gevallen waar een internetoplichting eindigde in een ontmoeting waarbij de crimineel geweld gebruikte om nog meer geld af te troggelen.

Preventie
Om al die vormen van internetfraude te voorkomen, start de federale politie nu een preventiecampagne. Zo zal de politie op haar website tips geven, die ook verspreid worden via tv en radio. Volgens commissaris Sara Segaert, hoofd van de Cel Internetfraude, is de leidraad vooral gezond verstand. "Als je een mail krijgt die je wijsmaakt dat je op een of andere manier veel geld kan verdienen, ga er niet op in en maak zeker geen afspraak." (belga/sam)

Lees ook:Bank van De Post waarschuwt voor phishing
Lees ook:Betere organisatie bij phishing-criminelen
Lees ook:Aantal cyberaanvallen neemt toe

Het Laatste Nieuws, 18.3.2008 18u08


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

OPEN INKIJKDAGEN MORKHOVEN: 29-30 MAART 2008

Op deze Open Inkijkdagen kan men een petitie ondertekenen waarin justitieminister Vandeurzen (CD&V) wordt gevraagd om een onderzoek te laten instellen naar:
- De dossiers en dossierstukken die op het gerecht van Turnhout uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werden gestolen
- De cd-roms met kinderporno en het betreffende dossier die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis werden afgegeven. Nadat zij door de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen waren overgemaakt, werden zij gestolen.
- De kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en de kopers van kinderporno in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit opgespoord en vervolgd werden
- De 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid (en lid van de politieraad) Victor V. wordt genoemd

WAAR ? KONINKRIJK 61, 2200 MORKHOVEN (02 537 49 97)

Foto: Gerechtshof te Turnhout - Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem omringd door een legertje journalisten dat 'verslag' moet uitbrengen.

14:14 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-03-08

Kindermisbruikers en anonieme dreigtelefoons


Anonieme telefoons bewijzen dat de vzw Werkgroep Morkhoven op het goede spoor zit

njersey103

Antwerpen, 16.3.2008 - Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg zopas weer één of andere anonieme provocateur aan de lijn die blijkbaar uitstekend op de hoogte was van zijn gerechtelijk dossier op het hof van beroep in Antwerpen.

Zoals zijn kameraden dat al een paar maanden doen, begon hij Marcel Vervloesem onmiddellijk uit te schelden, te intimideren en te bedreigen. De waarheid kwetst soms zou men zeggen.

De man had vooral maagkrampen gekregen door de pamflettenactie die de vzw Werkgroep Morkhoven gisteren en vandaag in Morkhoven en omstreken organiseerde.

Toen Marcel Vervloesem hem vroeg waarom hij zich zo druk maakte om enkele pamfletjes die aantoonden dat hij een beroepsleugenaar was terwijl hij de kinderverkrachters uit de kinderpornozaak Zandvoort en het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. waarover zo'n 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, al jaren ongemoeid laat en beschermt, haakte de man vliegensvlug in.

Van zodra men die zaken ter sprake brengt, slagen de anonieme bellers tilt. Hebben ze misschien zelf kinderen misbruikt ?

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderen+isoleercellen+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+Temse+Madeira&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Operatie+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=operatie+Koala+Europol&btnG=Zoeken&meta=

- http://www.droitfondamental.eu/

Foto: folterkelder in de school te Jersey

OPEN INKIJKDAGEN MORKHOVEN: 29-30 MAART 2008, KONINKRIJK 61, 2200 MORKHOVEN (02 537 49 97)

19:57 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-03-08

Justitie: schijnprocessen, bedreigingen en pesterijen


proces-marcel 15.11.027

Justitie en/of de Belgische Staatsveiligheid lijken weer bijzonder actief te zijn.

Na de anonieme dreigtelefoons naar Marcel Vervloesem (die volgden op de mededeling dat leden van de Nederlandse Juristen Vereniging zijn strafdossier wilden herlezen), kon de vzw Werkgroep Morkhoven geen nieuwe foto's meer op haar skynetblog plaatsen.

Na de brief terzake aan justitieminister Van Deurzen, kan de vzw Werkgroep Morkhoven geen hotmailberichten meer verzenden of ontvangen omdat het ingetikte paswoord zogenaamd niet meer klopt...

We schreven het volgende briefje naar de MSN-service:

Antwerpen, 14.3.2008

https://feedback.live.com/default.aspx?productkey=wlaccounts&mkt=nl-nl

Geachte Heer,

Betreft: problemen hotmail

Mijn emailpostbus werkgroep_morkhoven@hotmail.com lijkt geblokkeerd te zijn omdat ik zogenaamd een verkeerd paswoord zou intikken.

Zowel mijn emailadres als mijn paswoord zijn echter correct.

Ik vermoed dat dit te maken heeft met een paar persberichten over de werking van justitie die zopas door de vzw Werkgroep Morkhoven verzonden werden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Voor de vzw Werkgroep Morkhoven

------------------------------

In zijn brief van 21.2.2008 met referentienummer O/Ref. N070185BDMKDB aan Marcel Vervloesem, bevestigde de heer Geert Vervaeke, voorzitter van de Nederlandse Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad van Justitie, dat er sprake is van onregelmatigheden in het strafdossier 'Vervloesem'.

Het betreft hier ondermeer de diefstal van 7 cd-roms met kinderporno en het dossier in verband met de cd-roms die de vzw Werkgroep Morkhoven destijds aan de Belgische Koning overmaakte.

De toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) gaf in 1999 de opdracht om de inhoud van de cd-roms met kinderporno te onderzoeken en het was het parket van Antwerpen dat het onderzoek diende te voeren.

Het dossier met de 7 cd-roms werd overgedragen aan de procureur-generaal te Antwerpen en blijkt nu dus gestolen te zijn.
Marcel Vervloesem werd op 6 februari 2008 dus met andere woorden op een onvolledig dossier veroordeeld.

De Hoge Raad van Justitie en het parket-generaal te Antwerpen voerden maar liefst vier verschillende onderzoeken naar verdwenen dossiers en dossierstukken in het dossier Vervloesem en stelden daarbij vast dat er verschillende dossiers en dossierstukken waren (en nog steeds zijn) verdwenen.

Vervloesem is nu van plan om een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen bepaalde gerechtelijke instanties wegens de verdwijningen, de diefstal en de onregelmatigheden in zijn dossier.
Ook andere personen waarvan de dossierstukken in het dossier Vervloesem verdwenen waren, gaan een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen tegen gerechtelijke diensten.

De vaststellingen van de Hoge Raad van Justitie maken in ieder geval duidelijk dat er heel wat misliep in het onderzoek naar de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en het jarenlange strafonderzoek tegen Marcel Vervloesem.

Marcel Vervloesem, die inmiddels cassatie heeft betekend tegen de uitspraak van het hof van beroep in Antwerpen, vraagt zich af waarom de drie rechters van het hof van beroep die zijn zaak behandelden en die wisten dat er dossiers en dossierstukken ontbraken, niet gewacht hebben op de uitslag van het onderzoek dat de Hoge Raad van Justitie terzake instelde.
De rechters en de openbare aanklager wisten immers dat er nog een onderzoek liep bij de Hoge Raad van Justitie en dat het dossier nog steeds onvolledig was.

--------------

1aDekkers.large_379568Advies- en onderzoekscommissie - Commission d'avis et d'enquête

Brussel, 21.2.2008

Aan de heer Marcel Vervloesem
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven

O. ref: N/07/0185/BDM/KDB

Betreft: uw brief van 17 oktober 2007

Wij komen terug op ons schrijven van 16 januari 2008.

In april 1999 zendt u cd-roms met als inhoud kindermisbruik naar hoogwaardigheidsbekleders om een aanklacht te formuleren inzake deze verwerpelijke vorm van kinderhandel. Het parket-generaal van Antwerpen reageert hierop op vraag van de heer Tony Van Parys en opent een dossier.

Sindsdien zou u echter niets meer gehoord hebben over deze aangelegenheid. Omdat er intussen 8 jaren verliepen informeerde u op 31 juli 2007 bij het parket te Antwerpen naar de stand van zaken en verzocht u inzage in het dossier AN.37.97.242/99. Het parket antwoordde u dat de bundel was overgedragen aan het parket-generaal en dat u zich voor verdere informatie daar moest wenden, wat u ook deed op 9 september 2007.

Op 25 oktober 2007 ontving u een reactie van advocaat-generaal Tack, die u laat weten dat het dossier ter inzage ligt in bundel 130.P.2007 op de griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen.
Op 31 oktober 2007 gaat u inzage nemen in deze bundel, maar het aangevraagde dossier was niet terug te vinden in deze bundel. Dit wordt bevestigd tijdens uw volgende bezoek op 2 november 2007, waar de bundel opnieuw wordt doorzocht, deze keer met hulp van het diensthoofd van de griffie.

Op 5 november 2007 schreef u het parket-generaal aan om te melden dat het gevraagde dossier zich niet in de bundel bevindt en u andermaal verzocht hem inzage te geven in het dossier AN.37.97.242/99.

Het parket-generaal te Antwerpen bevestigt dat op 13 april 1999 7 cd-roms door de gerechtelijke politie in ontvangst werd genomen voor verder onderzoek.

Op 18 juli 1999 werd het dossier door het parket te Antwerpen na grondig onderzoek geseponeerd wegens daders onbekend, waarna het dossier terug aan het parket-generaal werd overgemaakt.

De procureur-generaal bevestigt dat het door u aangevraagde dossier door zijn diensten werd gezocht maar nergens kon teruggevonden worden.

Inmiddels werd, na grondige opzoekingen in het archief van de procureur des Konings te Antwerpen, een volledig afschrift van het dossier met notitienummer AN37.97.242/99 teruggevonden. Dit afschrift en een kopij van de volledige briefwisseling werd aan het hoofddossier gevoegd.

Het ambt van de procureur-generaal heeft u op 26 november 2007 ingelicht dat u ter zitting van 5 december 2007 al uw middelen, grieven en argumenten kon naar voor brengen.

Hoewel volledig afschrift van het dossier teruggevonden is, blijft het origineel onvindbaar zowel op het parket van de procureur des Konings als op het parket-generaal. Uw klacht wordt, wat dit aspect betreft dan ook gegrond verklaard.

Het parket-generaal en de procureur des Konings te Antwerpen zullen van deze beslissing op de hoogte worden gebracht.

Uw klachtdossier wordt hierbij afgesloten.

Met de meeste hoogachting,

Geert Vervaeke
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie


De gewezen procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van Beroep te Antwerpen ontving op 23.10.2006 een copie van 30 processen-verbaals van de vzw Werkgroep Morkhoven waarin staat hoe het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde. Victor V. was de man die de klachten inzake zogenaamde 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in 1998 organiseerde en die, volgens een schriftelijke verklaring die evenééns uit het gerechtelijk dossier is verdwenen, voor die klachten betaald zou hebben.

Een copie van die schriftelijke verklaring werd op 14.9.2004 door de genaamde Eric C., tesamen met een klacht van zijn zoontje wegens zedenfeiten door Victor V., per aangetekende brief naar de Turnhoutse substituut Peter Van der Flaas gestuurd. Eric C. kreeg echter geen antwoord op zijn schrijven.

Op 20.7.2007 schreef Marcel Vervloesem naar het parket van Turnhout en vroeg waar de beide dossierstukken zich bevonden. Er kwam geen antwoord.

Op 18.8.2007 schreef Marcel Vervloesem opnieuw naar het parket te Turnhout om te vragen wat er met die stukken gedaan werd. Er kwam geen antwoord.

Op 31.8.2007 schreef Marcel Vervloesem per aangetekende brief naar het parket van Turnhout. Hij ontving wederom geen antwoord.

Op 7.9.2007 eiste Marcel Vervloesem via de Antwerpse gerechtsdeurwaarder Dujardin de stukken per exploot op bij het parket-generaal te Antwerpen. Het exploot werd door advocaat-generaal Anne-Marie Geps afgetekend voor ontvangst. Er volgde geen enkele reactie.

Uiteindelijk liet Marcel Vervloesem een copie van beide documenten toevoegen aan de besluiten die zijn advocaten ter zitting van het hof van beroep te Antwerpen dd. 5.12.2007 neerlegden. Het parket-generaal antwoordde echter niet op de vragen die de advocaten in hun besluiten gesteld hadden. Ook op het exploot werd niet verder ingegaan. Men gaf er blijkbaar de voorkeur aan om Marcel Vervloesem zonder onderzoek, op basis van een onvolledig dossier en zonder de resultaten van het onderzoek van de Hoge Raad van justitie af te wachten, tot vier jaar gevangenis te veroordelen.

----

Foto's: Marcel Vervloesem en de verzamelde pers op het gerechtshof te Turnhout - De gewezen Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers

10:51 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-03-08

Nederlandse Juristen-Vereniging


Nederlandse Juristen-Vereniging gaat het strafdossier van Marcel Vervloesem herlezen

justitiuDe Nederlandse Juristen-Vereniging leest de omzendbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven met meer belangstelling dan de Belgische magistraten die de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort uit het dossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem hebben gestolen, misschien hopen.

Ook zij maakt zich boos over het feit dat zoiets ongestrafd kan in België en dat leden van de hoogste magistratuur in België de meest fundamentele rechtsbeginselen van een democratische rechtstaat, zoals het recht op verdediging en een eerlijk proces, naast zich neerleggen.

En het blijft niet enkel bij woorden.
Enkele Nederlandse juristen gaan het strafdossier van Marcel Vervloesem gratis herlezen en zij gaan daarvan een rapport opmaken dat dienstig kan zijn voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Maar niet alleen de Nederlandse Juristen-Vereniging reageert geschokt.
Ook de Nederlandse medische experten vinden de manier waarop Marcel Vervloesem zonder vorm van proces aan de schandpaal werd genageld en veroordeeld werd, onaanvaardbaar.
'Waar gaan we naartoe', vragen zij zich af, 'als een hoger rechtscollege de medische expertises die uitwijzen dat iemand door zijn impotentie, suikerziekte, hartziekte onmogelijk minderjarigen kan verkracht hebben, naast zich neerlegt ? Zijn rechters soms geneesheren geworden ? En waar halen zij het lef vandaan om geen rekening te houden met de zware lidtekens van de beklaagde die door verschillende geneeskundigen werden vastgesteld maar die door geen één van de zogezegde slachtoffers werden opgemerkt ?'

En ook zij laten het niet bij woorden. Twee medische experten die als professor verbonden zijn aan een Nederlandse universitaire kliniek, gaan gratis een nieuwe medische expertise uitvoeren bij Marcel Vervloesem. De resultaten van hun onderzoek zullen eveneens voor het Hof van Straatsburg dienen.

- http://www.njv.nl/
- http://www.nysingh.nl/persoon.asp?qtype=1&qid=12
- http://66.197.141.254/burhoven/recht-v.htm
- http://www.volkskrantblog.nl/bericht/45116

14:21 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |