19-03-08

Dreigtelefoons en 'phishing'


vzw Werkgroep Morkhoven wordt slachtoffer van 'phishing'

proces-marcel 15.11.027


Het is nog altijd onmogelijk om ons met ons emailadres (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) en ons geheim paswoord op de MSN-groepen aan te melden. We krijgen ook al een week geen toegang meer tot onze hotmail-box zodat we geen berichten meer kunnen lezen of beantwoorden.

De MSN Groups Support Service deelde ons mede dat men aan het probleem werkt. We wachten dus rustig af.

Het is opvallend dat het probeem zich voordoet tijdens onze pamflettenacties in Morkhoven en omgeving waarvoor Marcel Vervloesem van onze Werkgroep al verschillende anonieme dreigtelefoons uit gerechtelijke middens (de bellers zijn immers perfect op de hoogte van de gerechtelijke dossiers) maar ook talrijke felicitaties van verontwaardigde burgers + slachtoffers heeft gehad.

Volgens MSN zou het om 'phishing' gaan.

We wantrouwden het 'phishing'-bericht dat zogezegd van Windows Live Hotmail Support kwam wel maar besloten het zekere voor het onzekere te nemen doordat we heel wat negatieve ervaringen met onze MSN groep 'Werkgroep Morkhoven' hebben gehad.

Er waren niet alleen de jarenlange pesterijen zoals foto's en documenten die verdwenen of gedesactiveerd werden, de onmogelijkheid om ons als 'Werkgroep Morkhoven' aan te melden, de onmogelijkheid om nog berichten te publiceren of aan onze groep te werken enz.

We hadden ook talloze problemen met onze email (hotmail) en we dienden daarvoor regelmatig een klacht in bij de MSN Groups Support Service waarbij we ondermeer de beveiliging van de mailboxen en MSN-groepen ter sprake brachten. Er veranderde echter niet veel alhoewel we moeten toegeven dat er de laatste tijd minder problemen opdoken.

We stelden vast dat de problemen steeds toenamen als we acties organiseerden of als er weer een aflevering van het schijnproces tegen Marcel Vervloesem op komst was.
Van dit proces mochten immers alleen de gevestigde media 10 jaar lang op een schandalige manier verslag uitbrengen.

In 2007 werd de MSN-groep van Prinses de Croÿ (http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy) die met ons samenwerkt, zonder enige waarschuwing van het Internet gehaald. De groep telde toen een 85.000 bezoekers.

De franstalige MSN Groups Support Service zei dat dit waarschijnlijk het gevolg was van een 'technische fout' die de Prinses had gemaakt. De groep was 'onherroepelijk verloren gegaan', aldus deze Groups Support Service.

De nederlandse MSN Groups Support Service kwam echter met een heel ander verhaal af. Volgens haar had Prinses de Croÿ de gebruikersregels overtreden (zonder verdere uitleg te geven) en was er een 'onderzoek' geopend. In 'afwachting van de resultaten van dit onderzoek zou de inhoud van de groep vernietigd worden'.
Die uitleg was wel zeer vreemd omdat men normaal gezien eerst de resultaten van een onderzoek afwacht vooraléér een groep te sluiten of te vernietigen.

Hoe dan ook, de groep verdween volledig van het Internet en is nog altijd spoorloos. De nederlandse MSN Groups Support Service wilde geen verder commentaar kwijt en liet verstaan dat de groep werd opgedoekt.
Dat was wel schokkend omdat er aan deze groep jarenlang werd gewerkt en er een paar duizend berichten, artikels en foto's inzake de strijd tegen kindermisbruik op stonden.

Even later kregen we problemen met onze Internetverbinding.
We gingen tijdens de weekend naar een internetcafé om een kijkje in onze mailbox (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) te nemen.
Tot onze verwondering vonden we een berichtje van de MSN Groups Support Service waarin stond dat we een drietal dagen de tijd hadden om een berichtje uit 2003 over de prijzen die kinderpornonetwerken voor kinderen en baby's vroegen (dat toen al 4 jaar oud was) te verwijderen, zoniet zou onze groep http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven opgedoekt worden.
Door vliegensvlug te handelen konden we onze groep behouden.

Doordat we geen problemen meer wilden en geen overdreven risico meer wilden nemen, waren we tijdens de hongerstaking van Marcel Vervloesem in de Turnhoutse gevangenis, met de skynetblog 'Doofpot Justitie' gestart. Die werd kort na het vreemde gedoe met onze MSN-groep plotseling gesloten. Skynet wist ons te melden dat een zekere Piet L. een klacht had ingediend bij skynet omdat hij vond dat zijn naam Piet L. (alleen de voornaam dus) ongevraagd was gebruikt en zijn 'privacy' daarmee werd geschonden.

Toen we, bij wijze van spreken, Piet L. in Liet P. hadden veranderd, was skynet zonder problemen bereid om de groep opnieuw te openen. Sindsdien hebben we nooit geen problemen meer met onze skynetblog ondervonden.

We zouden ons natuurlijk bij de sluiting van onze hotmail-mailbox kunnen neerleggen en ons een nieuw Windows Live Hotmail-adres kunnen aanschaffen maar dan verliezen we al onze berichten en adressen.
Dan moeten we ook overal ons adres veranderen enz.
Bovendien kreeg Prinses de Croÿ reeds een zogenaamd hotmail-bericht van de vzw Werkgroep Morkhoven dat zogenaamd door de voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven werd ondertekend. Daarin werd gevraagd om 'voor een goed doel' geld op een bepaalde rekening te storten. Dergelijke aftroggelarij is vanzelfsprekend ideaal om de vzw Werkgroep Morkhoven in een negatief daglicht te stellen.
Hoeveel mensen op de hotmail-adressenlijst van de vzw Werkgroep Morkhoven zijn er trouwens al niet zogenaamd door de vzw Werkgroep Morkhoven op deze wijze benaderd ?
Vandaar dat we ook een klacht indienden bij de Computer Crime Unit van de federale politie.

En misschien neemt de politie onze klacht wel serieus want gisteren verscheen er in de krant Het Laatste Nieuws een artikeltje waarbij de politie waarschuwde voor valse loterijen, phishing en oplichting...

---------------------------

Politie waarschuwt voor valse loterijen, phishing en oplichting

De meeste slachtoffers van internetfraude vallen bij valse loterijen, phishingpraktijken en oplichting bij online aan- en verkopen. Dat blijkt uit de eerste conclusies van de nieuwe Cel Internetfraude van de federale politie, die start met een preventiecampagne.

Oplichting
De Cel Internetfraude werd in oktober 2007 opgericht en uit haar eerste analyses blijkt dat er drie grote fenomenen zijn. Zo proberen criminelen hun slachtoffers op te lichten bij aan- en verkopen op internet. Ze doen dat onder meer door goederen niet te leveren of te betalen. Soms beweert de oplichter/koper ook dat hij een te hoog bedrag aan de verkoper heeft gestort en vraagt dat de verkoper het verschil terugstort. Het slachtoffer ontdekt echter te laat dat hij nooit geld gekregen heeft.

Phishing
Een tweede probleem zijn phishingmails of -sites. Bij phishing ('password harvesting fishing') geeft de oplichter zich uit voor een instelling of bank om zo de persoonlijke gegevens van het slachtoffer te ontfutselen. De vraag gebeurt via mail of een valse site die wordt voorgesteld als een site van een bank of instelling.

Valse loterijen
Het derde fenomeen is dat van valse loterijen, waarbij een mail het slachtoffer vertelt dat hij de gelukkige winnaar is van een enorm bedrag van een loterij, hoewel die nergens aan heeft deelgenomen. De oplichter vraagt administratieve kosten te betalen om het geld te kunnen uitbetalen. Eens de kosten betaald zijn, krijgt het slachtoffer nooit zijn geld.

Nigeriaanse fraude
Voorts zijn er ook nog andere misdrijven, zoals Nigeriaanse fraude. Daarbij wordt het slachtoffer verzocht te helpen bij de overdracht van een erfenis van een rekening naar een andere. Als het slachtoffer toezegt, zal hij een deel van het overgedragen bedrag krijgen. Hij moet echter wel de kosten van de overdracht voorschieten. Het slachtoffer ontvangt uiteraard nooit het beloofde bedrag.

Ander misbruik
Oplichters maken ook geregeld misbruik van mensen die op zoek zijn naar een partner of valse liefdadigheid. De Cel Internetfraude stuitte ook op enkele zeldzame gevallen waar een internetoplichting eindigde in een ontmoeting waarbij de crimineel geweld gebruikte om nog meer geld af te troggelen.

Preventie
Om al die vormen van internetfraude te voorkomen, start de federale politie nu een preventiecampagne. Zo zal de politie op haar website tips geven, die ook verspreid worden via tv en radio. Volgens commissaris Sara Segaert, hoofd van de Cel Internetfraude, is de leidraad vooral gezond verstand. "Als je een mail krijgt die je wijsmaakt dat je op een of andere manier veel geld kan verdienen, ga er niet op in en maak zeker geen afspraak." (belga/sam)

Lees ook:Bank van De Post waarschuwt voor phishing
Lees ook:Betere organisatie bij phishing-criminelen
Lees ook:Aantal cyberaanvallen neemt toe

Het Laatste Nieuws, 18.3.2008 18u08


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

OPEN INKIJKDAGEN MORKHOVEN: 29-30 MAART 2008

Op deze Open Inkijkdagen kan men een petitie ondertekenen waarin justitieminister Vandeurzen (CD&V) wordt gevraagd om een onderzoek te laten instellen naar:
- De dossiers en dossierstukken die op het gerecht van Turnhout uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werden gestolen
- De cd-roms met kinderporno en het betreffende dossier die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis werden afgegeven. Nadat zij door de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen waren overgemaakt, werden zij gestolen.
- De kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en de kopers van kinderporno in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit opgespoord en vervolgd werden
- De 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid (en lid van de politieraad) Victor V. wordt genoemd

WAAR ? KONINKRIJK 61, 2200 MORKHOVEN (02 537 49 97)

Foto: Gerechtshof te Turnhout - Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem omringd door een legertje journalisten dat 'verslag' moet uitbrengen.

14:14 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Microsoft Customer Support 24.3.2008 - Internetcensuur Internet wordt meer en meer gecensureerd. Dat komt ondermeer door Microsoft dat maar weinig respect heeft voor de mensenrechten en dat op de eerste plaats naar de pijpen van de autoriteiten danst.

Microsoft probeert zich via allerlei publiciteitscampagnes ook als een 'kindvriendelijke multinational' voor te doen maar dat beeld klopt helaas niet.

De vzw Werkgroep Morkhoven plaatste de volgende mededeling op haar skynetblog:

-------


Morkhoven: omzendbrieven - opendeurdagen - e-mail adres


Brussel 23.3.2008 - Het Microsoft Customer Support Team is er nog altijd niet in geslaagd om de problemen met het e-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven op te lossen.
Dat werd op 14.3.2008, vlak na het schrijven aan justitieminister Vandeurzen in verband met de anonieme dreigtelefoons naar Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, buiten werking gesteld door iemand die zich uitgaf voor een medewerker van Windows Live Hotmail Support.
Wie de vzw Werkgroep Morkhoven nu op haar e-mail adres contacteert, krijgt de vraag om geld voor een zogenaamd 'goed doel' op een rekening te storten.
Het e-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) zal na de opendeurdagen van de vzw Werkgroep Morkhoven op 29 en 30 maart 2008 waarschijnlijk wel terug functioneren...

De meest recente anonieme dreigtelefoons waren een reactie op de omzendbrieven-actie die de vzw Werkgroep Morkhoven een drietal weken geleden in Morkhoven en omgeving startte.
Zij kwamen uit bepaalde gerechtelijke middens omdat de anonieme bellers perfect op de hoogte waren van de gerechtelijke dossiers.

In die omzendbrieven kan men lezen op welke manier de rechters in Turnhout fraudeerden en bedrog pleegden tijdens het proces tegen Marcel Vervloesem, alsook hoe zij een bende criminelen en kindermisbruikers systematisch aanwendde om de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffers, in de doofpot te steken.
Zelfs Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux in opspraak kwam maar die vrijgesproken en witgewassen werd, komt daarbij even ter sprake. Zicot maakte namelijk een document op waaruit moest blijken dat er van een kindermisbruikende magistraat in de kinderpornozaak Zandvoort, geen sprake was.
Ook het hof van beroep in Antwerpen wordt niet gespaard. Daar werden namelijk de cd-roms met kinderporno die de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis had overgemaakt, gestolen.

Zowel te Turnhout als te Antwerpen werden de rechten van de verdediging van Marcel Vervloesem op een brutale wijze geschonden.
Het hof van beroep in Antwerpen legde de bewijs- en overtuigingsstukken die de advocaten van Marcel Vervloesem ter zitting hadden neergelegd en waaruit de onschuld van Marcel Vervloesem bleek, gewoonweg naast zich neer. De Antwerpse rechters spraken een vonnis uit terwijl zij wisten dat het gerechtelijk dossier verre van volledig was en zij perfect op de hoogte waren van het feit dat er in Turnhout talrijke dossierstukken weggemoffeld of gestolen werden. Zij lieten na om de resultaten van het onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie af te wachten waarin de diefstallen en verdwijningen bevestigd werden.

De omzendbrieven tonen aan hoe verziekt het met elkaar verweven Belgische rechtsstelsel, de politiek en de media zijn en laat zien hoe de schandalen en onopgeloste moorden die België de laatste 30 jaar kende, daar het uitvloeisel van zijn.

Voor wie in de omzendbrieven geinteresseerd is, gaan we voortaan op deze blog vermelden wanneer de volgende omzendbrief uitkomt.
Wie de omzendbrief dan wil ontvangen, kan schrijven naar: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Brussel (men hoeft alleen 2 postzegels voor de verzending bij de aanvraag te voegen)

Mensen die willen reageren op de omzendbrieven of die vragen hebben over de opendeurdagen van 29 en 30 maart 2008 van de vzw Werkgroep Morkhoven te Morkhoven, kunnen ook op het voorlopige e-mail adres Morkhoven@msn.com terecht. Op de opendeurdagen zal er inzage gegeven worden in een aantal gerechtelijke dossierstukken en een rondleiding worden georganiseerd waaruit men kan vaststellen dat de gerechtelijke gegevens niet kloppen. De bezoekers zullen een petitie kunnen ondertekenen waarin justitieminister Vandeurzen (CD&V) gevraagd wordt om een onderzoek te laten voeren naar de fraude op de gerechtshoven en de dichtgedekte kindermisbruiken.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

---

PS. Onmiddellijk na de publicatie van dit bericht liet de Microsoft Customer Support Service verstaan dat zij het e-mailadres werkgroep_morkhoven@hotmail.com (met alle berichten en het adressenbestand) wil opdoeken... Dat zou dan volledig aansluiten bij de intentie van Microsoft om, na het sluiten van de MSN-groep 'FondationPrincessedeCroy', ook de MSN-groep van de vzw Werkgroep Morkhoven te sluiten.
Zoals reeds vermeld, werd de MSN-groep FondationPrincessedeCroy van Morkhoven-ondervoorzitster Prinses de Croÿ vorig jaar na heel wat problemen, zonder enige waarschuwing gesloten. Het franstalige MSN Groups Support Team wist te vertellen dat de groep waarschijnlijk door een 'technische fout van de Prinses onherroepelijk verloren was gegaan'. Het nederlandstalige MSN Groups Support Team had het evenwel over een 'onderzoek'. 'In afwachting van de resultaten van dit onderzoek, zal de groep worden gesloten en de inhoud ervan vernietigd worden', aldus dit Support Team dat er op voorhand al aan toevoegde dat de groep in geen geval heropend zou worden.
Kort nadien was het, na veel problemen, de beurt aan de MSN groep 'Werkgroep Morkhoven' van de vzw Werkgroep Morkhoven. Microsoft profiteerde toen van onverwachte problemen met het Internet om snel een e-mailtje te sturen waarin de vzw Werkgroep Morkhoven slechts drie dagen de tijd kreeg om een berichtje uit 2003 te verwijderen. Het berichtje gaf de prijzen weer die een Oost-europees netwerk voor het sexueel misbruiken van kinderen en baby's vroeg. Dergelijke netwerken bestaan niet volgens de Belgische overheid.
De vzw Werkgroep Morkhoven ontdekte het berichtje van Microsoft toevallig bij het bezoek aan een internetcafé in haar mailbox. Door supersnel te handelen, wist zij te voorkomen dat ook haar MSN-groep gesloten werd.
Misschien gebeurt het sluiten van MSN-groepen en e-mailboxen wel op verzoek van de Chinese overheid want in België bestaat er zogezegd geen censuur en worden de mensenrechten + het recht op een eerlijk proces geëerbiedigd.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 24-03-08

De commentaren zijn gesloten.