13-03-08

Nederlandse Juristen-Vereniging


Nederlandse Juristen-Vereniging gaat het strafdossier van Marcel Vervloesem herlezen

justitiuDe Nederlandse Juristen-Vereniging leest de omzendbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven met meer belangstelling dan de Belgische magistraten die de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort uit het dossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem hebben gestolen, misschien hopen.

Ook zij maakt zich boos over het feit dat zoiets ongestrafd kan in België en dat leden van de hoogste magistratuur in België de meest fundamentele rechtsbeginselen van een democratische rechtstaat, zoals het recht op verdediging en een eerlijk proces, naast zich neerleggen.

En het blijft niet enkel bij woorden.
Enkele Nederlandse juristen gaan het strafdossier van Marcel Vervloesem gratis herlezen en zij gaan daarvan een rapport opmaken dat dienstig kan zijn voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Maar niet alleen de Nederlandse Juristen-Vereniging reageert geschokt.
Ook de Nederlandse medische experten vinden de manier waarop Marcel Vervloesem zonder vorm van proces aan de schandpaal werd genageld en veroordeeld werd, onaanvaardbaar.
'Waar gaan we naartoe', vragen zij zich af, 'als een hoger rechtscollege de medische expertises die uitwijzen dat iemand door zijn impotentie, suikerziekte, hartziekte onmogelijk minderjarigen kan verkracht hebben, naast zich neerlegt ? Zijn rechters soms geneesheren geworden ? En waar halen zij het lef vandaan om geen rekening te houden met de zware lidtekens van de beklaagde die door verschillende geneeskundigen werden vastgesteld maar die door geen één van de zogezegde slachtoffers werden opgemerkt ?'

En ook zij laten het niet bij woorden. Twee medische experten die als professor verbonden zijn aan een Nederlandse universitaire kliniek, gaan gratis een nieuwe medische expertise uitvoeren bij Marcel Vervloesem. De resultaten van hun onderzoek zullen eveneens voor het Hof van Straatsburg dienen.

- http://www.njv.nl/
- http://www.nysingh.nl/persoon.asp?qtype=1&qid=12
- http://66.197.141.254/burhoven/recht-v.htm
- http://www.volkskrantblog.nl/bericht/45116

14:21 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Anonieme dreigtelefoons De vzw Werkgroep Morkhoven kan momenteel geen nieuwe foto's meer op haar Skynetblog publiceren. Ver moet men natuurlijk niet gaan zoeken.

De anonieme dreigtelefoons die Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven reeds enkele maanden lang ontvangt van personen die perfect op de hoogte zijn van zijn gerechtelijk dossier en het volgende bericht dat op 28.8.2003 werd gepubliceerd, spreken voor zichzelf...

-------------------------

Morkhovenfoto's verdwenen
Jan Boeykens - 28.08.2003

Na de publicatie van de foto's van Manuel Schadwald, de Duitse jongen die op 24 juli 1993 verdween, en het opsporingsbericht terzake van de Werkgroep Morkhoven, verdwenen plotseling alle foto's van de 'website' van de Werkgroep Morkhoven.
De foto's zijn op geen enkele manier terug op de site te plaatsen.

De Werkgroep Morkhoven werd enkele weken geleden fel bekritiseerd toen zij enkele foto's van daders op haar site plaatste, waaronder de foto van een franse jeugdmagistraat die zich in een dossier van het gerecht te Turnhout bevindt zonder dat men daar stappen onderneemt om deze man op te sporen. Het gerecht van Turnhout dat Marcel Vervloesem al jarenlang vervolgt, liet de magistraat door middel van een schrijven van de gecontesteerde inspecteur in de zaak Dutroux, Georges Zicot, verkeerdelijk doorgaan als een 'man uit Charleroi' maar tot een onderzoek kwam het niet.
Justitie liet de foto's op de site staan en zweeg in alle talen maar kort nadien verspreidde men via de media het bericht dat Marcel Vervloesem voor 'kindermisbruik' naar de correctionele rechtbank van Turnhout werd verwezen.

Opvallend is dat met de foto’s ook de introductiepagina van de Werkgroep Morkhoven (met foto van Marcel Vervloesem) waarin de jarenlange problemen van de Werkgroep Morkhoven met justitie werden opgesomd, van de Morkhoven-site verdween. In deze tekst werd o.a. uitgelegd dat het gerecht van Turnhout niets deed met het materiaal van het kinderpornonetwerk 'Zandvoort' dat al vijf jaar lang op het gerecht van Turnhout ligt.
In de tekst werden er ook vragen gesteld omtrent de 18 CD-roms van de Werkgroep Morkhoven die procureur Bourlet van procureur-generaal An Thilly aan het gerecht van Turnhout moest afgeven zonder dat zij verder onderzocht werden en er werd gewezen op het feit dat het gerecht van Turnhout Marcel Vervloesem al vijf jaar lang voor een 'kindermisbruiker' laat doorgaan terwijl zij het onderzoek naar de klachten tegen Vervloesem steeds uitstelt.
Ook deze pagina blijkt onmogelijk terug op de Morkhoven-site te plaatsen.

Toen de Werkgroep enkele weken geleden met een petitie startte, kreeg zij te maken met een zekere Piet S. die voordien scherpe kritiek uitte op de publicatie van de foto's op de Morkhoven-site.
De man dreigde er op een bepaald moment mee dat hij ex-kolonel Brabant van de rijkswacht (zaak Dutroux) zou inschakelen als de Werkgroep Morkhoven niet inging op zijn eis om de verwijziging naar zijn website te verwijderen.
De verwijziging naar zijn website blijkt nu tevens van de Morkhoven-site te zijn verdwenen.

De dreigende sfeer doet terugdenken aan de Morkhoven- en RTBF-medewerkster Gina Bernaer die enkele maanden voordat zij werd vermoord, op voorstel van de Nationale Magistraat Van Doren gedurende drie uur lang ondervraagd werd omtrent de verdwenen Manuel Schadwald.
In een gesprek met een journalist van De Morgen verklaarde zij dat zij deze ondervraging als 'hoogst intimiderend en bedreigend' ervaarde.
Na de dood van Gina Bernaer werd het onderzoek naar de verdwenen Duitse jongen vermoedelijk afgesloten.

De foto’s van Manuel Schadwald en alles wat er mee te maken heeft, kon men destijds op de website-pagina http://fondationprincessedecroy.bravepages.com/Manuel%20Schadwald.htm bekijken.
De website werd enkele jaren geleden door de Canadese provider Bravenet echter van het internet verwijderd nadat Piet S. een klacht indiende wegens het 'bespottelijk maken van de Belgische Staatsveiigheid'.

Gepost door: Jan Boeykens | 14-03-08

De commentaren zijn gesloten.